מבזקים
 לשמור על משמעת קמפיין, לא להגיב לעוצמה ליהודית בישיבת סיעה של הבית היהודי הובהרו ההנחיות לח"כים עד להגשת הרשימות לכנסת: ההתעסקות עם עוצמה יהודית מורידה מנדטים, לא הולכים על הראש של השותפים ומשמעת קמפיין קריטית