מבזקים
 המועמדים למבקר המדינה: מתניהו אנגלמן וגיורא רום הקואליציה הגישה לתפקיד את מתניהו אנגלמן, בכך הוסרה מועמדתה של מיכל רוזנבוים. האופוזיציה התגייסה גם בעד מועמד אחד מצידם - אלוף (במיל׳) גיורא רום. הבחירות בעוד שבועיים