אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

זמני הצום והלכות תשעה באב תשע"ח החל במוצאי שבת לפי מנהגי כל העדות

מתי מתחיל הצום? מתי נגמר צום תשעה באב תשע"ח? מי חייב לצום ומי פטור? מה אסור בצום ומה מותר? מהו סדר התפילות של תשעה באב, ומה עושות נשים מניקות?

הלכות וזמני תשעה באב שחל במוצ"ש - לכל העדות
  (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

זמני צום תשעה באב תשע"ח

שקיעת החמה ותחילת הצום:

ירושלים: 19:42; תל אביב 19:44; חיפה 19:45

צאת השבת:

ירושלים: 20:19; תל אביב 20:22; חיפה 20:23

חצות היום: 12:46

מתי נגמר צום תשעה באב תשע"ח

ירושלים: 20:00; תל אביב 20:02; חיפה 20:03

הלכות תשעה באב לספרדים ואשכנזים

תענית נדחית

א. תשעה באב החל ביום השבת נדחה למחרת. ולכן התענית מתחילה משקיעת החמה הסמוכה לצאת השבת (19:42 עוד לפני צאת השבת), ועד לצאת הכוכבים בלילה שבין יום ראשון לשני. אין אבלות בשבת.

ב. על אף שבשנה רגילה אין ללמוד דברי תורה המשמחים כבר מחצות יום של ערב תשעה באב, בשנה זו, בגלל קדושת השבת אין לנהוג אבלות כלל ודין זה של האיסור ללמוד מתחיל רק מתחילת התענית ולא לפניה.

ג. לא אומרים צדקתך במנחה בשנה זו בשבת "חזון".

ד. אין להעלות ילד להפטרת שבת 'חזון', אלא להעלות את הרב, משום שזוהי הפטרת תוכחה, וצריך שיהיה הקורא אדם שראוי להוכיח את הציבור.

ה. מצד הדין, יש לקרוא ההפטרה במנגינת ההפטרה הרגילה אך יש קהילות שנהגו לקרוא ההפטרה במנגינת איכה למעט ארבעת הפסוקים האחרונים שבה הנקראים במנגינת ההפטרה הרגילה ואין לעורר מחלוקת בציבור בדבר זה.

סעודה המפסקת בשבת

ו. יש להקפיד להתחיל סעודה האחרונה לפני הצום בשעה בה יוכל לסיים הסעודה לפני שקיעת החמה. לפיכך נוהגים להקדים תפילת המנחה בשבת בבתי הכנסת כדי לאפשר לציבור להגיע לביתם לסעוד.

ז. בשנה זו, בגלל קדושת השבת, מותר לסעוד בסעודה שלישית "כסעודת שלמה בשעתו" ועל כן מותר לאכול בסעודה המפסקת בשר ולשתות יין, ולאכול שני תבשילים ואף יותר.

ח. בשנה זו, אין לאכול סעודה המפסקת בישיבה על הרצפה, אלא ככל סעודת שבת.

ט. בשנה זו, אין לחלוץ את הנעליים לפני הסעודה.

י. בשנה זו, סועדים כמה אנשים על שולחן אחד ומזמנים אף בסעודה המפסקת.

יא. יש לסיים את הסעודה, לפני השקיעה. ומי שרוצה לצחצח שיניים, צריך לעשות זאת גם כן לפני השקיעה.

צאת השבת

יב. יש לחלוץ את הנעליים רק לאחר צאת הכוכבים (20:03).

יג. יש להחליף מבגדי שבת לבגדי חול רק לאחר צאת הכוכבים.

יד. איסור רחיצה נוהג מהשקיעה ואילך.

טו. אין להבדיל במוצאי שבת, אלא יש לסמוך על ההבדלה שבתפילה. ומברכים "בורא מאורי האש" בבית הכנסת.

טז. לאחר הקינות אין אומרים "שובה ה'", "ויהי נועם" ו"יושב בסתר עליון" אלא ככתוב בסידורי תשעה באב, כל אחד כפי מנהגו.

יז. לאחר צאת הצום יש להבדיל על היין בלבד (בלי ברכת הבשמים ובלי ברכת "מאורי האש").

יח. מברכים ברכת הלבנה בצאת התענית.

אבלות בתשעה באב הנדחה

יט. בשנה זו, כיון שתשעה באב נדחה, אין אבילות בי"א באב, אך ראוי שלא לאכול בשר ולשתות יין עד לבוקר למחרת התענית.

כ. מותר למבוגר לשתות את יין ההבדלה בצאת התענית ואין צורך לתת לקטן לשתותו. חולה או יולדת שאינם צמים, עליהם להבדיל במוצאי שבת על בירה או מיץ תפוזים טבעי, ואם אין אזי אפשר להבדיל על יין.

כא.מותר להסתפר ולכבס בצאת התענית מיד.

שאר הלכות תענית תשעה באב

חמשת הענויים

יד. תשעה באב אסור באכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המטה*.

טו. כל איסורים אלו חלים משקיעת החמה, עד צאת הכוכבים למחרת.

טז. אשה בהריון או מניקה חייבת לצום. וטוב שלא תתאמץ בצום, ותהייה במקום ממוזג במדת האפשר, ותשתה הרבה מבעוד יום.

יז.  אשה שהיא בתוך 30 יום מהלידה ומרגישה צורך לאכול, וכן חולה שרופאים יראי שמים אומרים שהוא צריך לאכול, או שהוא יודע בעצמו שצריך לאכול מפני שהוא מרגיש רע [שאינו מתבטא בכאב ראש בלבד], אוכלים כל מה שהם צריכים [ולא יאכלו דברים שאינם צריכים]. ואין יולדת בתוך 30 יום צריכה להמתין עד שתרגיש רע.

יח. יש אומרים שמי שצריך לאכול בצום, יאמר "נחם" [האמור בברכת "בונה ירושלים" במנחה] בברכת המזון.

* בענין זה נוהגות גם ההרחקות.

רחיצה

יט. רחיצה אסורה בתשעה באב, אפילו של חלק מהגוף, ואפילו במים קרים.

כ.  בימינו, אפילו טבילה במקוה אסורה.

כא. אדם שידיו מלוכלכות, מותר לרחוץ את הלכלוך לפי הצורך בלבד. וכן הדין אם נגע האדם במקום מלוכלך, שירחץ רק את מקום נגיעתו.

כב. אדם שעשה צרכיו, ואדם שקם בבוקר, נוטל את ידיו את הפרק העליון של האצבעות. ואם נגע ביותר מכך, ירחץ את מקום נגיעתו.

כג. אדם שיש לו לפלוף בעינים, מותר להוריד אותו במים, אם הוא רגיל לעשות כך בימים אחרים.

כד. אדם שיש לו שפשופים ויבלות ברגליו, כתוצאה מהליכה ממושכת – מותר לרחוץ את רגליו.

סיכה

כה. אסור למרוח שמנים, משחות וקרמים על הגוף בתשעה באב, ואפילו על חלק קטן מהגוף.

כו. אין להשתמש בבשמים או בדאודורנט (אפילו ספריי), כיון שהם מכילים שמנים.

כז. מי שיש לו פצעים או כאבים אחרים וצריך למרוח משחה או שמן – מותר.

נעילת הסנדל

כח. אסור לנעול נעלים או סנדלים העשויים מעור (אפילו בחלקם).

כט. נעלים שאין בהם עור – מותר לנעול.

לימוד תורה

ל.  אין ללמוד תורה בתשעה באב, משום שנאמר "פיקודי ה' ישרים משמחי לב", ואין לשמוח בזמן זה.

לא. מותר וצריך ללמוד דברים שאינם משמחים, כגון: איוב, התוכחות שבירמיהו, ענייני אבילות, מדרש איכה, סיפורי החורבן וענייני מוסר.

לב. אדם שנתקל תוך כדי הלימוד בקטעי נחמה, צריך לדלגם.

לג. כל דברי התורה המהווים חלק מן התפילה, אינם בכלל האיסור. ויש שנהגו לקרא את שירת 'האזינו' במקום שירת הים.

עבודה ומלאכה

לד. אין לעבוד בצום [חוץ ממי שעבודתו היא בתחום הרפואה, הבטחון וכדומה].

לה. אין לעשות מלאכה בצום. והמלאכות האסורות, הן המלאכות האסורות בחול המועד.

לו. מלאכת דבר האבד מותרת. ולא נקראת מלאכת דבר האבד, אלא מלאכה שאם לא יעשנה, יווצר לו נזק כלכלי. אך מניעת רווח, אינה בכלל דבר האבד.

לז. כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה.

שינה וישיבה

לח. יש נוהגים לשים אבן בליל תשעה באב מתחת לראש או מתחת לכרית.

לט. נוהגים לישון על הרצפה (על גבי מזרון).

מ. נוהגים לשבת על הרצפה לפחות עד חצות היום.

מא. נשים בהריון ומניקות פטורות מדינים אלו.

מב. אשה אינה מחוייבת לשבת על הרצפה.

מג. מי שסובל מכאבי גב, או שהוא זקן וקשה לו לשבת או לשכב על הרצפה, אינו מחוייב בכך. ומכל מקום, אם יכול לשבת באופן פחות נוח מהרגיל, או בכסא נמוך – יישב.

תפילת התענית

מד. אין למהר בתפילה ובקינות ובקריאת איכה, אלא יש להתפלל בנחת ודרך בכי כאבלים.

מה. אין לדבר, ואין ללכת מבית הכנסת בשעת הקינות.

מו. יש לומר "עננו" בכל התפילות. ונהגו האשכנזים לא לומר עננו בערבית, ובשחרית נהגו שרק החזן אומר בחזרת הש"ץ.

מז. אין אומרים "תתקבל" בקדיש בערבית ובשחרית, ע"פ האמור בפסוק שבאיכה "גַּם כִּי אֶזְעַק וַאֲשַׁוֵּעַ שָׂתַם תְּפִלָּתִי".

מח. נהגו הספרדים לשים אפר במקום הנחת התפילין, בשעה שקוראים מגילת איכה בערב ובבוקר.

מט. לאחר קריאת מגילת איכה, כל הציבור אומר יחד את הפסוק "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם", והאשכנזים נוהגים שהקורא אינו אומר את הפסוק עם כל הציבור, אלא אומרו אחריו.

נ.  אין מתעטפים בטלית ואין מניחים תפילין בשחרית של תשעה באב, אלא מתעטפים בטלית ומניחים תפילין במנחה. אך לובשים טלית-קטן תחת הבגדים.

נא. נוהגים להאריך בתפילה ובקינות, ויש קוראים גם את ספר איוב, עד קרוב לחצות היום.

נב. אומרים במנחה בברכת 'בונה ירושלים', "נחם ה' א-להינו את אבלי ציון וכו'". ומי ששכח אינו חוזר.

נג.  לא אומרים תחנון ונפילת אפים וסליחות בתשעה באב.

בית הכנסת

נד. נוהגים האשכנזים להסיר את הפרוכת מארון הקודש. והספרדים נוהגים להופכה, ולהפוך את מעיל הספר-תורה, ולהסיר את כיסוי הבמה.

נה. אבל, הולך לבית הכנסת בת"ב בערבית ובשחרית, עד סיום הקינות.

דברים המותרים לאחר חצות היום

נו.  לאחר חצות היום (השנה 12:46), מותר לשבת על כסא.

נז.  אין להכין אוכל לצאת הצום, לפני חצות היום.

נח. מילה החלה בת"ב, מלים את התינוק לאחר חצות היום, ולאחר שהסתיימו הקינות*.

* פרטים נוספים בענין זה נמצאים בשו"ע או"ח (תקנח, ז-ח).

צער הצום

נט. אין לומר "שלום" בתשעה באב, ואין לשאול בשלום אדם. ואנשים פשוטים ועמי הארץ שאינם יודעים הלכה זו, ושאלו בשלום אדם, ישיב להם בשפה רפה ובכובד ראש.

ס.  אין להדליק אור בליל ת"ב, למעט מה שצריך כדי להתפלל ולקרוא את מגילת איכה והקינות.

סא. אין להעביר את הצום בשינה, משום שהצום נועד לתיקון המידות והמעשים, ולא נועד כדי להרעיב את האדם.

סיום הצום בשעה 20:00-20:03

כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
24 תגובות - 18 דיונים מיין לפי
1
תישעה באב
סיגלית | 20-07-2018 0:04
מתיףףף 00+פשר לאכולצ
2
תישעה באב
סיגליתת | 20-07-2018 0:05
מתי אפשר לאכול 0522214890ניד שלי
3
חחח כול העדות ? איפה הלכות תימן???
יובל | 20-07-2018 7:40
?
תימנים זה לא עדה זה מקצוע !
אבנר | 20-07-2018 15:26
תימנים זה לא עדה זה מקצוע !
4
צום
נדיה | 20-07-2018 18:43
תישעה באב0
5
9 באב מגילת איכה
איקס | 21-07-2018 17:07
איכה ישבה בדד. העיר רבתי האלמנה רבתי בגויים שרתי במדינות היתה למס התגלתה יהודה שמעוני ומרוב. עברה היא ישבה בגויים לא מצאה מהמוח כל רודפיה הישגוה בין המיצרים.
6
אוכל
אוכל | 21-07-2018 21:08
מתי יהיה אפשר לאכול בשר?
.
. | 22-07-2018 5:54
בצאת הצום
7
האם מותר לארוז חפצים למטרת פינוי דירת מגורים
ענבל | 21-07-2018 23:51
האם מותר לארוז חפצים למטרת פינוי דירת מגורים?
לא
1 | 22-07-2018 15:37
לא
8
צום תישע באב
בדוי | 22-07-2018 0:04
האם אני חייבת לצום ? אני חודש שביעי בהריון אומנם התחלתי אך האם יש חובה בכך השנה מיכיוון שהצום דחוי ואני בהריון ?
ט באב
יוני | 22-07-2018 13:13
לא צריך בכלל השנה
ממש לא.
דביר | 22-07-2018 12:19
אם את לא סומכת על טוקבק אז תשאלי רב. אבל נשים בהריון מתקדם לא צמות, ובמיוחד לא השנה שבה הצום לא בתאריך המקורי שלו. סכנתא חמירא מאיסורא, ובהגיון מתקדם יש סכנה גדולה לעובר .
9
תשעה
עדן | 22-07-2018 8:43
מותר לצחצח שיניים
לא
עדקיקא | 22-07-2018 17:15
ממש לא
10
בתשעה באב היום
דנה | 22-07-2018 12:54
האם החנויות בגדים פתוחות היום ?
11
הרב הכי מחמיר ever
דוד | 22-07-2018 13:24
יש הקלות למעוברות ומיניקות- ראה דברי הרב עובדיה יוסף. יש הקלות בענין דיאורדורנט וכו'. למה יש צורך רק להחמיר ולהחמיר? האם גם בגידול ילדים תמיד מחמירים? ביחס לאישה? ביחס לארץ ישראל? קוב"ה ביקש לעשות עם נזוף וכפוף?
12
הצום נידחה בגלל שבת
דוד | 22-07-2018 15:38
האם מותר לעשות היום יום ראשון לאחר הצום חנוכת בית ולקבוע מזוזה
13
הצום יוצא ב 8:12
הצום יוצא ב 8:12 | 22-07-2018 16:30
הצום יוצא ב 8:12
14
שגיאה
עדיקיקא | 22-07-2018 17:11
זמן יציאת הצום לא נכון
15
דיני חגים ושבתות
בתיה בן ישי | 22-07-2018 18:24
אשמח לשמוע יותר בכל ענייני הדת תבורכו
16
זמני הצום
אוכל לפה דחוףףף | 22-07-2018 18:28
זמני הצום שגואים הצום יוצא בערך ב20:15
17
נראה לי יש לכם טעות בשעת צאת הצום
תמר | 22-07-2018 19:04
בכל האתרים ראיתי שעות צאת הצום סביב השעה 20:13... חבל להטעות את הציבור, אז לידיעת כולם. לדעתי יש פה טעות, אז תבדקו
18
טעות בזמן סיום הצום
אבי | 22-07-2018 19:49
לדעתי יש לכם טעות בזמן סיום הצום. או שלעשות אתרים ולחות שנה יש טעות. תקנו זאת כי ישנם שאנשים יצמו יום שלם וייסמו מוקדם יותר וכאילו לא צמו