האדמור"ים סוף סוף יודעים שיש גם ת"ח בציונות הדתית

בעקבות הפולמוס סביב נסיעתם של רבנים הציונות הדתית לאדמו"רים החרדים אומר הרב יוסף זייני כי עצם המפגש חשוב יותר מאשר מלחמות הכבוד. חלק מהאדמו"רים לא היה מודע בכלל שישנן ישיבות ציוניות שבהן לומדים מאות תלמידים יומם ולילה שחשבו עד היום כי מדובר בחקלאים המגדלים חסה ללא תולעים.

האדמור"ים סוף סוף יודעים שיש גם ת"ח בציונות הדתית
  לא רק חסל"ט. הרב זייני (אדר היקר)

לכבוד …

במענה לשאלתך מדוע תלמידי חכמים גדולים מהתורה הגואלת הם שטרחו לנסוע לאדמו"רים ולא להיפך נדמה לי שיש לברך על כך.

קודם כל מפני מנהגו של עולם עיין הנחיות רבי עקיבא איגר זצ"ל לבניו איך לציין שמותיהם ותאריהם של מקבלי התשובות. ואם כן מדוע להיות משונים. העושנית חלק מאדמו"רים אלו יותר מבוגרים. ועם כל הצער, לא על נסיעתם של תלמידי חכמים לאדמו"רים, אלא על זה שהציונות החילונית עדיין לא זכתה שמישהו יחנך אותה על נחיצות התורה בישראל חוץ מאשר העולם החרדי בגלל משקלו הפוליטי, לא הסגולי תורני, מוכרחים לכבד קצת את החרדים שאילולא הם, כיום, החילוניות היתה משתוללת יותר.

נכון שדרכי השפעתם לא נראים לנו הרבה פעמים מוצלחים כי אינם מעמיקים בלימוד האמונה ועוד כמה תופעות לוואי מזעזעות, אבל בינתיים יִרְאָה זו, תתאה מאוד, של המציאות הפוליטית מחזיקה כמה דברים.

ואם דרך סוגיית גיוס בחורי הישיבות ההשגחה מחייבת אותנו ואת כלל ישראל לברר מהותה של תורה ולימודה, אמנם זוהי כפייה רוחנית כגיגית על ראשנו הקטן, עם כל זה יש לברך על אף מרירות הסם שבדבר. וכי אוכלוסיות ה"סרוגים" מבינות כולן מהו תלמיד חכם? ומסירות נפש על התורה? חוץ מאשר להתפעל בכל מבצע צבאי מתמונות המראות חיילים בטלית ובתפילין בשדה הקרב שעליהם ניתן להכריז "ראו שאף על פי שהינם שומרי מצוות הם משרתים בצה"ל". כמו שפעם 'חילוני' היה מופתע למצוא על ספסלי האוניברסיטה והטכניון חובש כיפה.

כולנו מכבדים, מוקירים ומעריכים את צה"ל והישגיו, ומברכים אותו בכל דקה להמשך הצלחותיו. אבל עלינו לא לשכוח שלמעלה מזה ישנו עולם של תורה שבזכותו המדינה כולה הולכת ומשתכללת. נכון שיש להסביר זאת באריכות ולא בצורה הנשמעת כעת אבל לא ניתן ללמד את כל "נתיב התורה" של המהר"ל על רגל אחת.

נרשם הישג במפגש

ומה שכן מוכרחים להזכיר, כדברי רבנו הרמב"ם, בכל הזדמנות, שמקור חיינו הוא מעמד הר סיני! ושיש נצחיות ישראלית שאינה תלויה בשכלולים הטכנולוגיים. זהו מקור אמונתנו ועצם קיומנו.

והישג חשוב כבר נרשם מהמפגשים הללו והוא שחלק מהאדמו"רים לא היה מודע בכלל שישנן ישיבות גדולות ציוניות שבהן לומדים מאות תלמידים יומם ולילה. אחד מרבנינו היה ממש בהלם מכך כי זה שנים שהוא במגע עם הציבור החרדי ורק עתה שם לב שידעו עליו שהוא ותלמידיו חקלאים שומרי מצוות המגדלים חסה ללא תולעים ותו לא.

דעה אחרת – הרב אליעזר מלמד: האדמו"רים החרדים זלזלו ברבני הציונות הדתית

ואם כן יש לשאול מדוע עדיין כל ספרי רבנינו הגדולים הללו לא נמכרים בשכונות החרדיות, אולי יש לנו קצת אשמה בכך ואם כן יש לתקן זאת לפני שנעסוק בסדרי כיבודים בביקורי רבנים אחד אצל משנהו.

ואל נשכח שמטרת רבנו הרב קוק זצ"ל בייסדו את הרבנות הראשית לישראל הייתה שאיפתו לכנס פעם או פעמיים בשנה את כל גדולי ישראל בירושלים, כינוס תלמידי חכמים לשם שמיים אפילו אם לא יצאו פסקים ממפגשים אלו, אלא להרגיל את כל חכמי ישראל לשבת ביחד. כי כידוע זהו התנאי לחזרת הסמיכה לעתיד לבוא שיסכימו כל חכמי ישראל על אחד מהם שהוא ראוי להיות סמוך ואז נוכל כבר להתקדם במהלך גאולתנו הרוחנית.

"תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" וכי רק הם מצווים על כך היה שואל רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל והלא בכל יום הננו מזכירים את הגמרא האומרת שכל אדם חייב לעסוק בהבאת שלום בין אדם לחברו אלא תלמידי חכמים אמיתיים יודעים להרבות שלום בין תלמידי חכמים ואשרינו שכך הם רבותינו שליט"א.

==

הרב יוסף זייני הוא רב שכונה ד' באשדוד.

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

19 תגובות
הצג את כל התגובות