שו"ת הרב אפרתי: כספי 'הקרן לידידות' פסולים לשימוש לחינוך ילדי ישראל