בארץ, חדשות דמרי על הרצח בחברון: "האבסורד זועק לשמים"