חדשות המגזר, קורה עכשיו במגזר הרבנים תוקפים את השתלטות הצבא על הישיבה ביצהר