חדשות המגזר, עולם הישיבות ראשי הישיבות דורשים מהבית היהודי: הבטחתם? תקיימו!