יהדות, פרשת שבוע שביעי של פסח: חובה לשמוח כשהרשעים מתים