חדשות המגזר, קורה עכשיו במגזר "החרדים הכניסו את הרפורמים למדינה"