חדשות המגזר, עולם הישיבות בגלל רפורמת פירון: בשנה הבאה בנים לא ילמדו 5 יח' תנ"ך