חרדים הכתרתו של הר' שלום כהן למרן: שיא האשתכנזות של ש"ס