אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב אפרתי לרב ריסקין: מניין לך התעוזה לשנות את מנהגי ישראל?

אני שואל במבוכה את הרב שלמה ריסקין - עם מי כבודו מתייעץ לפני שהוא משנה הלכות שלא נהגנו כמותן שלושת אלפים שנה? התורה היא אנרכיה?

מניין לך התעוזה לשנות את מנהגי ישראל?

פולמוס הסמכת מורות ההלכה במדרשת לינדנבאום. בתחילת השבוע הגיב נשיא המדרשה הרב שלמה ריסקין על תגובתו של הרב ברוך אפרתי להסמכת שתי מורות ההוראה. בעקבות הדברים ביקש הרב אפרתי להגיב על התגובה.

==

כיוון שאכתוב דברים חריפים, אני מבקש להקדים ולבטא את אהבתי האישית לרב ריסקין.

אני מעריך אותו כאדם, אוהב את מזגו ואת חסדו לנדכאים, ומכיר היטב את ערכו כמי שעזב את השמנת שבניו יורק, עלה ובנה עיר בא"י. במילים אחרות- יש לי חיבה אישית אליו, ואני אוהב אותו באמת ובתמים. אך אני לא יכול שאהבתי תקלקל את השורה. אני חושב שיש לפנינו בעיה אמיתית, לא באדם או ברב, אלא במגמה הרוחנית שהוא מוביל, יחד עם אחרים. ועלי לעמוד ולומר את האמת, וד' יעשה הטוב בעיניו.

אתה מנסה לשנות את הכלל

לצערי נראה שהרב ריסקין לא קרא את דברי כראוי, או קראם אך לא עמד על מהותם. לא מצאתי התייחסות לביקורת שנאמרה על שיטתו, אלא חזרה על דברים שידועים לכל בר בי רב דחד יומא, ואין עליהם חולק.

ידוע שהיו נשים יחידות חכמות בישראל שעסקו בתורה ולא מיחו בהן, וברוריה אשת רבי מאיר בראשן. זה כלל לא היה הדיון, וחבל על עמל קולמוסו. הדיון הוא על חריגה צורמת שלך ממנהג גדולי הדורות. על הנסיון לשנות את הכלל ולא את הפרט. מעולם לא היתה יצירה אקטיבית של מערכת הסמכה רחבה לרבניות ולדייניות. היצירה שאתה מבקש לעשות עתה היא ללא תקדים, והיא הפוכה לגמרי מהאמירה 'לא מיחו בהן'. מימות משה ועד ימינו, לא עמדו נשים כדייניות בצורה כזו, ולא הכינו להם מערכת הסמכה ועודדו אותן לזה. זה הפוך מרצון ד' שנשים תצעדנה לשם כמגמה, כך נאמר בשו"ע – אשה פסולה לדון. זה הכלל. וגם לא דייניות, נשים אינן פוסקות הלכה לרבים, זה הכלל. כך נהגו תמיד רבותינו. ואם יש יוצאי דופן, והיו כמה ספורות, אזי הם יוצאי דופן ולא מיחו בהן. אתה מנסה לשנות את הכלל, ועל כך הדיון.

הרי זהו בדיוק מה שכתב רש"י, ולענ"ד כב' לא הבין את דברי וגם לא את דבריו. רש"י כתב על מערכת הסמכת רבנים בישראל – "וכי יעלה על דעתך נשים?!". מערכת, מנהג ישראל, עקביות, היא ללא נשים פוסקות כתופעה רחבה. זה היה פשוט לרש"י כביעתא בכותחא, וגם לכל רבני ישראל מאז משה ועד ימינו שלא עשו זאת. לא פתחו מערכת הסמכה, ונשים מעצמן גם לא נעשו דייניות. עד שהגיע הרב ריסקין. וקדמו לו בתנועה הקונסרבטיבית אשר מינתה רבניות ודייניות לפני כולם.

לא האם חלקו על רש"י אלא מי

אינני מבין מדוע כתבת שתוספות חולקים על רש"י מדי פעם. וכי זה לא ידוע למישהו? על כך הדיון? השאלה היא מי חולק על רש"י, ולא האם חלקו על רש"י. האם אין הבדל בינך לרבינו תם? כולם יכולים לחלוק על רש"י על התורה, שתאר את רצון ד'?

כבודו יכול לכתוב על החיד"א, על סבתו של המהרש"ל, ועוד כמה שאפשר לספור על יד אחת במהלך אלפיים שנה. אך הדבר אינו נוגע בכלל למעשים הנוכחיים שנעשים על ידך ביוזמת הסמכה רחבה ועידוד נשים לדיינות. מעשיך הם חריגים, חדשים, לא שיערום אבותינו, וודאי לא רבותינו החיד"א והמהרש"ל. אי אפשר להתלות בדבורה הנביאה כשזה נח, ולהתעלם מכך שהיא אמרה לברק שיתבייש שהאויב נופל בידי אשה. את החלק הזה מוחקים? יש לאשה תפקיד אחר באומה, ולא תפקיד מנהיגותי. על כך חתומה דבורה עצמה.

אתה מחפש ליצור תקדימים

בנוסף, כתבת שאין אתה מבקש למנות דייניות אלא רבניות. אך הרי שמעתי אישית ממך כמה פעמים, דברים הפוכים. דייניות אתה מבקש, ולא רבניות. להלן ציטוטים ממך שפורסמו:

"כרגע לומדת בתוכנית הגבוהה במדרשת לינדנבאום קבוצת נשים ראשונה ללימוד לדיינות, בענייני גיור ואישות. אי אפשר להתחיל מיד עם כל הנושאים. אבל בשביל נשים אלו שני הדברים הכי חשובים. בעניין הגיור….אם תהייה דיינית, זה יהיה אפילו טוב יותר. השאיפה שלי שהן יהיו דייניות בתחומים האלה וישתלבו בבית הדין הרבניים. אני מאמין שבתוך שלוש או ארבע שנים הן יסיימו את כל החומר. אני מקווה שבסופו של דבר, הן יתקבלו גם על ידי רבנים גדולים".

עד כאן דבריך.

הרב ריסקין, יצירת תקדימים אתה מבקש, ולא השתתפות במסורת הדורות של גדולי הפוסקים. זו האמת. מי מהפוסקים עשה את מעשיך? אביי? רבינו תם? הש"ך? הגר"א? הבן איש חי? הרב עובדיה יוסף? מניין התעוזה לקום ולהתחיל לשנות מה שנהגו נשים וגברים אלפי שנים בעם ישראל, ועוד לקוות שלאחר מרידה זו מעשיך "יתקבלו על ידי רבנים גדולים"?

יש לציין – הטענה כלל לא אינה הלכתית. הטענה חמורה הרבה יותר. היא מהותית, ושמה דגש על כל היחס שלך לעולם התורה ועולם ההלכה.

הרי תמיד, בכל סוגיה, אפשר למצוא דעות בהלכה לטמא או לטהר. "אמר רבי- תלמיד וותיק היה לר"מ והיה מטהר את השרץ ומטמאו מאה פעמים….אמר ר' יעקב בר דסאיי, דההוא תלמידא קטוע מטורא דסיני הוה". ידיעת דרכי היתר לשרצים, ועמידה על כך שהם מותרים, לפעמים נגרמת מכך שיש קטיעת המסורת מסיני. חוסר קבלת הסמכות של מסורת הדורות ומנהגיהם. הדורות לא נהגו למנות דייניות. ואתה מנסה לשנות זאת. על כך הדיון.

גם לקונסרבטיבים יש מקורות

הרי ידוע, שכל פסק הלכה של 'רבנים' קונסרבטיבים מלא וגדוש בראשונים ואחרונים. בזה הם שונים מהרפורמים, שכלל לא טורחים להמציא לפנינו מקורות. ישנם 'רבנים' קונסרבטיבים שהם ידענים גדולים, ועל ידי כך מתירים איסורים נגד מנהגי הדורות. הפסיקה הקונסרבטיבית עטופה במקורות, הלכות, פרצות פורמאליות בהלכה, אך היא פסולה. לא בשל חוסר מקור כזה או אחר, אלא בשל עומק מגמתם הברורה שהם גם מצהירים עליה – לפסוק כפי הנראה בעיניהם. ולא על פי מנהגי הדורות, ולא על פי ההכרעות שבדורות עברו.

הרב ריסקין דיבר על דעת הגרי"ד בעד לימוד נשים. אך שוב לא זה היה הדיון. נשים יכולות ללמוד חלקים מהתורה, וכדברי החפץ חיים הידועים וכפי שיש בתי ספר בית יעקב ואולפנות וכו'. זה ידוע. הדיון היה מינוי רבניות. דייניות. ובזה הגרי"ד אמר הפוך לגמרי ממה שהרב ריסקין אומר בשמו.

ישנה מערכת שיעורים מודפסת של הגרי"ד, 'שיעורי הרב על שחיטה מליחה בשר וחלב ותערובות' בתוך מסורה 2005 ou. רבך מצוטט שם מילה במילה, אומר שאין לאשה לכהן כרב. זו דעת הרב סולוביצ'יק. אפשר לעיין שם. וכן דעת גדול תלמידיו כיום, הגאון הרב שכטר, שאין לתת סמיכה לנשים ושהגרי"ד התנגד לכך.

לא מעשה חד פעמי

ואם היה זה מעשה חד פעמי, החרשתי. אך הרב ריסקין הוא עמוד האש של השינויים (לא חידושים, שינויים), ההלכתיים. בכל נושא שנוגד את המסורת שנשים עליו את האצבע – אתה שם. כך במינוי דייניות, כך בגיורים שלא על פי דעת הפוסקים, כך ביחס לברכות שאתה מורה לנשים לומר – 'שעשני כרצונו ולא עשני גבר', ועוד. אלו רפורמות, ניצול פרצות הלכתיות, הנובעות ממגמה פנימית שכל עניינה מה שהגרי"ד הזהיר ממנו – עמידה עצמאית מול מסורת הפוסקים ואבותינו, מחשבה כאילו אנו מוסריים מהם, חדשניים מהם, מתקדמים מהם. ח"ו. נסיון לשנות התורה על פי התרבות החיצונית, המערבית.

כך גם בנסיונך להתיר הפקעת קידושין למפרע. זהו דבר שמורך ורבך חלק עליו מכל וכל, ולמרות זאת אתה דוגל בכך בניגוד לדברי גדולי הדורות שלא עשו זאת זולת מקרים מאד ספציפיים.

כך גם בהוראתך שמעשים של בעלי נטיה הפוכה הם בגדר 'אנוס רחמנא פטריה'. זוהי אמירה שאין לה אח ורע. הרמב"ם והרב קוק כתבו הפוך ממנה מפורשות, וכל מהותה היא עקירת המושג של אחריות החוטא על מעשיו. זהו חידוש בקנה מידה ענק שאין גדולים שמורים אותו מעולם, שלאמיתו של דבר אינו חידוש אלא שינוי, עיקום, של דבר ד'.

כך גם במעשיך להגביר גיוס בחורות דתיות לצבא. עמדה זו אין לה אף תמיכה בקרב גדולי הפוסקים משום מגזר. ואתה עומד לבדך מול כולם, אומר הפוך, נגד דברי הרה"ר לדורותיה, ומצפה שנאמר שזה לגיטימי? ושוב הנושא אינו הלכתי, אלא חשוב מכך- מהי תורה, ומי מכריע בה הלכות לרבים.

וכפי שכתב הרב זצ"ל-  "חלילה שישפיעו החיים שחוץ לביהמ"ד בקלקולם על כח חיתוך ההלכות וההדרכות הצריכות לצאת דוקא מביהמ"ד מקום התורה"

עם מי כבודו מתייעץ?

אוסיף עוד נקודה חשובה לענ"ד, מי שרשאי לחדש חידושים מפליגים בהלכה לציבור, הם גדולי הפוסקים. דהיינו מי שכתבו ספרי הלכות רבים, וידועים מאד כפוסקים בכל רחבי השו"ע, ומנוסים בהוראת ההלכה שנתקבלה בישראל. זהו אינו המצב לפנינו. כל הרבנים החדשניים שקמו לאחרונה הם רבנים עם זכויות רבות. אך הם אינם פוסקים עצומי מימדים בעולם ההלכה, לא באו"ח ולא ביו"ד, וודאי לא בחו"מ או אה"ע. הם לא כתבו ספר הלכתי שהתקבל בבתי המדרש הרבים, ובמילים אחרות – הם אינם ר' שלמה זלמן אוירבך או הרב עובדיה יוסף.

אני שואל במבוכה את הרב ריסקין – עם מי כבודו מתייעץ לפני שהוא משנה הלכות שלא נהגנו כמותן שלושת אלפים שנה? התורה היא אנרכיה? גם אני יכול להמציא דרכים חדשות בעבודת ד' הפוך ממה שנהגו רבותי? כמה כיף הדבר, משחרר, עם תחושה של חירות ויצירה. אבל זו אינה תורת ד' אלא תורת האדם. זה לא אחראי. זו תחושת קדושה, אך זו אינה קדושה. אנא, חזור בך, ונקדישך ונעריצך.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
52 תגובות - 37 דיונים מיין לפי
1
חצוף. ילד שמתחצף בפני רבו עם סברות של בעל בית
אבנר | 12-01-2017 19:45
דבריך מכוונים לרב ריסקין?
לוי | 13-01-2017 11:09
2
כבודו שואל ואינו נבוך. אם היה נבוך
| 12-01-2017 19:46
היה פונה ושואל אותו בפרטיות ולא בפומבי. כמו כן האדם מטבעו חושב ומשנה. כך ברפואה, כך במשפט כך באומנות. אם אתה לא יכול לחדש אל תציק לאלו שנתברכו ע"י הקב"ה ונתנה להם המתת הזאת.
הם גרים באותה עיר וניכר מהדברים שדיברו
ע | 13-01-2017 11:10
אין מה לשאול כשהוא כותב דברים ברורים נגד כל עולם התורה
שלמה | 12-01-2017 22:37
וחוץ מנ"ל שהוא לא דיבר עימו בעינינם אלו אתה הבן שלו!???
דברים שנעשים בפומבי חייבים להיות
אלימלך מירלסקי | 12-01-2017 21:55
מוגבים בפומבי, אחרת יחשבו שזה תקין ונמצאים עוברים על לפני עור.
3
ישר כח על העמידה על כבודה של תורה
יוסי | 12-01-2017 19:48
הרב אפרתי גאים באמירה הברורה מהי תורת אמת
עמידה היא על כוחם של גברים ונחיתותן של נשים
אור | 13-01-2017 9:20
4
שלמה ריסקין=זקן ממרא
יצחק | 12-01-2017 20:01
5
אילולא התקשורת הדתית לאומית/רבנים
| 12-01-2017 20:27
היו מכנים אותו 'רב', הטה הדבר מושך פחות אש ומימלא נכבה מעצמו
6
אברהם סתו, לא קראת את המאמר. הרב אפרתי התיחס לזה.
חיים | 12-01-2017 20:28
יש הבדל בין תנועה שזה חדש, לאשה פרטית פה ושם שזה תמיד היה. תקרא ואז תגיב להבא. והוא צודק מאד לדעתי.
לא קראת את התגובה של הרב סתיו
יודע לקרוא | 12-01-2017 21:33
הוא הביא את דברי הרב אבינר, שכתב שגם תנועה המונית אינה חידוש, ותמיד היו "שישים ריבוא נביאות", ולא רק אחת או שתיים.
7
מאמר מוחץ
אורי | 12-01-2017 20:34
חזק וברוך
מאמר של אמת !!
000 | 15-01-2017 15:24
וזה העיקר. ראה להיכן מתדרדרים ריסקין וחבורתו.
...
לא מחץ .סתם פראות.כמוך | 14-01-2017 19:22
8
ה"רב" אפרתי מטיף לכולם להיות...קופים
| 12-01-2017 20:48
לא לחשוב, לא לחדש, לא לנצל תקדימים ואפשרויות, לא... להיות גדולים באמת. רק להיות קופים, סליחה קופים יודעי קרוא וכתוב והיודעים להמשיך, לחקות, לעשות אותו דבר וח"ו לא להעמיק לחקור לחדש ולהתקין. לו היו מדענים נוהגים כך היתה עד היום בצהל משמעת מים, היינו כולנו לובשים גם בקיץ שחור וארוך, וכו' כמו שנהגו אבותינו ונוהגים הבדואים עד היום.
זה לא מה שכבוד הרב אפרתי שליט"א אמר
שלמה | 12-01-2017 22:35
הוא אמר שאפשר "לחדש" אבל אסור "לשנות" שים לב!!!
9
אין ספק שה"רב" ריסקין החליק מדרך הישר
שלמה | 12-01-2017 21:08
10
ישר כוח!
| 12-01-2017 21:13
11
יישר כוח לרב אפרתי
אליעזר | 12-01-2017 21:23
12
אברהם סתו הצעיר שביזה תלמידי חכמים זקנים מותח ביקורת על
אבנר | 12-01-2017 21:43
חוסר ב'דרך ארץ'? הזוי במידת מה, לא?
13
ישר כוח לרב אפרתי-דברים ישרים ובריאים.
גיימס הטפילד | 12-01-2017 22:11
כמו כן לאברהם סתיו - אנא אל תיקח פה את הדיון לפסים אישיים- קל מאוד להגיע לשם. זו לא הפעם הראשונה שאתה מטה דיון ענייני לעלבון אישי
14
ציונות דתית=רפורמה
אליהו, ציוני דתי | 12-01-2017 23:08
החליפו את המילה נשים בציונות דתית וקבלו מאמר אנטי ציוני של נטורי קרתא. הרפורמה הכי גדולה ביהדות במאה האחרונה היא הציונות דתית. ועדיין הרב ברוך אפרתי לא יצא כנגדה.
15
גדולי ישראל אמרו דעתם ריסקין הוא גרוע מקוסרבטיבי
צחי | 12-01-2017 23:20
16
גם ברוך יהיה הר אפרתי. כל הכבוד.
| 12-01-2017 23:37
כב' הרב אפרתי. כל הכבוד. כבר הרבה זמן לא קראתי דברים נכונים כל כך על מעשיו הנוראיים של הרב ריסקין שנעשים כבר שנים רבות. מבין שורות הדברים של הרב אפרתי ניכר שהדברים נכתבו בדם ליבו מתוך כאב עצום. והם דברי אמת לאמיתה -הגיע הזמן שמישהו יקום ויעשה סוף להשתוללות של הרב ריסקין שהוא כשלעצמו איש נחמד אך יומרותיו ומעשיו על גבול הקונסרבטיביות בלשון עדינה...
17
אפרתי מנסה להיות חרדי ולא מצליח
נו שויין | 13-01-2017 0:31
18
כל מילה בסלע חזק וברוך!!
דוד | 13-01-2017 0:56
19
לא בימות משה
לא בימות הגרא | 13-01-2017 1:19
מימות משה עד הגרא גם שוב אישה לא הייתה יוצאת מהבית שלא תהיה יצאנית כמו דינה. לא עובדת. לא משכילה. כנראה שלא הכי חשובה בכל התפקידים הציבוריים שדורשים- יציאה מהבית, השכלה ואז עבודה בתפקיד הציבורי המשמעותי. האם הכללים נאמרו כמגדר או ככללי נצח ? האם אישה דעתה קלה מעצם היותה אישה או כיוון שכך אנו מתייחסים אליה וזה תפקידה המגדרי שסיפחנו לה? האם גם כיום נשים לא ראויות להעיד? להיות דייניות? איני יודע תשובה אבסולוטית, רק רבנים שבטוחים שיש להם תשובה אבסולוטית אך בפועל זה לא מוכרח בכלל. אולי ננסה לתת להן ביטוי ונראה אם הן יכולות. מה הכי הרבה? הן לא יעמדו בזה? תמיד נוכל לשלוח אותן ולצאת נגדם, גם ככה אנחנו עושים את זה נגד קבוצה אחרת כל יומיים.
20
אין ספק שהרב אפרתי מייצג את התפיסה התורנית
שולי | 13-01-2017 4:08
ואילו ריסקין נוטה לכיוון הרפורמה
21
במחלוקת הזאת, נראה שהרב ברוך ניצח
חננאל ל | 13-01-2017 8:31
השאלות שהוא מעלה והאמירות שלו ברורות ונותרות בלי מענה, וכנראה שגם אין מענה, כי הם באמת חושבים כמו שהוא תיאר את הקונסרבטיבים, שהכל הוא מצע לשינוי בהלכה. ישר כח על הדיון הזה.
תנוח (חוסר) דעתך.לא ניצח בכלום.
| 14-01-2017 19:38
אין ברצונם,אפילו אם הרב ריסקין טועה ,בכלל להתייחס אליך ולשכמוך, אפילו אם תהיו הרוב.אתם עדר של פרימיטיביים.צאן אדם ממש.הרב ריסקין הוא רב של רנשים מהמערב ולא של אוסף פראים מהמזרח.
22
הרב אפרתי מייצג רוב מוחלט של רבני ישראל והעולם
משה כהן מבוא חורון | 13-01-2017 8:49
למרות הכל דווקא הרב אפרתי הוא זה שמייצג את הרוב המוחלט של רבני ישראל ורבני העולם ואילו הרב ריסקין מייצג מיעוט קטן ביותר של רבני גוש עציון בלבד.
מי שמך
משה | 14-01-2017 21:56
מי שמך לדבר בשם כל הרבנים ? קצת צניעות לא יזיק
מה שחשובה היא האיכות ולא הכמות
| 14-01-2017 20:05
23
הרב אפרתי צודק, יש בעיה אמיתית פה
דודו | 13-01-2017 10:22
וצריך לטפל בה אבל אין מי שיעשה את זה כנראה
24
גם לקרוא הרב אפרתי לא יודע?!
אלי | 13-01-2017 11:05
הרב ריסקין לא אמר שמותר לחלוק על רשי כי לתוספת מותר, אלא כי תוספות חלקו על רשי בעניין זה ממש של מינוי אשה לדיין. אסור לפסוק כמו תוספות?!. וגם בקשר למינוי דיינו, הרב ריסקין כתב ידיעות לסנהדרין ולא סתם דיינות.
25
איך יבוא משיח ככה איך ?
איתמר | 13-01-2017 13:09
אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם !!
26
ילמדו רבותינו לא לעסוק בענייני הלכה רגישים באינטרנט
אהרון | 13-01-2017 15:20
לטובת כבוד התורה וכבוד תלמידי החכמים,כדאי ורצוי שיפסיקו לעסוק בעניינים רגישים וחדשנים כאלה בבמת האינטרנט שבה אף אחד לא מרגיש מחוייב להתמודד עם כל השאלות ההלכתיות והמחשבתיות בכל סוגיה. אי אפשר למצות את הדיון הזה רק בלהגיד "איך אתה חולק על רש"י? " , או "עם מי אתה מתייעץ" ומנגד אי אפשר להגיב "גם ברוריה ודבורה היא מנהיגות הדור". זה מרדד את הדיון לרמת האינטרנט וחבל. ירצו רבותינו,ידונו זה מול זה , ולבסוף יוציאו הכרעה משותפת לאחר ליבון של כמה שעות. ומכאן יש לי כמה שאלות : 1. מצטטים את הרב שכטר כמי שמציג את גישת הרב סולובייצ'יק נאמנה, יאמרו תלמידיו האחרים של הגרי"ד, שאין זה נכון, וכשם שיש ויכוח בין תלמידי הרצי"ה מה דעת הרצי"ה בהתנחלויות הוא הדין כאן, לצטט אותו ולהקשות ממנו על הרב ריסקין, זה לא רציני, כי הרב ריסקין קיבל מסורת אחרת מהגרי"ד (מסורות שונות מרבנים היו קיימות גם היום וגם בעבר ,מספיק לפתוח דף גמרא אחד ולהיווכח) 2. מצטטים את הרב קוק על תנועת הנשים, וכי אנחנו מסכימים עם גישת הרב קוק לגבי בחירת נשים הלכה למעשה, אם אנו מודים שאין אנו מקבלים את שיטתו בנושא בחירת נשים מותר לעורר דיון גם על נושא זה. 3. האמנם אין מקורות? הרב ריסקין בסוף דבריו מביא את המקורות התומכים בו, ביניהם גם הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון שליט"א: "מכל האמור נראה שאשה וגר יכולים לשמש כמנהיגים ואפי׳ כגדולי הדור שכח הנהגתם מחייבת את הסמכות. אשה וגר יכולים לשמש מורי הוראה וללמד תורה ופסקים." ואל תגידו שמדובר ביחידים מפני ששם הוא דן במפורש במינוי גר ואשה לתפקידים שונים, קרי נתינת מעמד,סמכות, תפקיד. נא להתמודד עם הטענה ולא רק לתקוף את הרב ריסקין 4. קל לתקוף את הרב ריסקין מפני שהוא שותף לשיטות הלכתיות ייחודיות,זה לא יפה ולא מועיל, ומה בכך? יש להתמודד הלכתית עם שיטתו ולהוכיח ע"פ המקורות שהדבר אסור, ומותר להסכים עם שיטתו במקום אחד ולחלוק במקום אחר. 5. האמנם מה שמפחיד אותנו זה השינוי ההלכתי ? נמנה שני שינויים הלכתיים משמעותיים אלא שאין להם אמירה ציבורית - 1. אמירת ברכת ספירת העומר למי ששכח לספור לילה ויום ,כך פסקו הרב יצחק ברדא בשו"ת יצחק ירנן והרב זיני בעץ אר"ז 2. יחיד המתפלל תפילת שמ"ע והקהל בקדושה, אינו חייב להפסיק , כך פסק הרב ראובן עוזיאל רב היישוב טל מנשה. על שינויים כאלו לא ראיתי פולמוסים ודיבורים בדפי האינטרנט וזאת כנראה מפני שאין בהם אקשן ופוליטיקה, אז בואו ונחליט שאם השינוי ההלכתי הוא המפריע, אז כל שינוי הלכתי מפריע.
אומר לא ועושה כן
מדברים מהשטייטל | 14-01-2017 23:21
מה הועלת בדבריך אם אכן כך נהגת? ענית על פולמוס אינטרנטי באינטרנט בעצמך... :/ אגב, בעידן החדשנות שעליה אתה בטח מדבר בה יש התקדמות, הרי שגם פולמוס אינטרנטי הינו מקום להתפלמס בו... אנחנו בשנות ה2000, וכנראה שזו הדרך החדשה להתמודד עם חלק מהבעיות ולעורר את הציבור המצוי בתוך כבלי האינטרנט לזהות מגמות מרחיקות לכת של רב ופוסק בדורנו... וההשלכות הינן מרחיקות לכת ומסוכנות ביותר. אגב, מה שרשמת בסעיף החמישי, מעיד על כך שלא הבנת את מהות הדברים של הרב אפרתי...
27
ישר כח ניכרים דברי אמת!
רעיה | 14-01-2017 17:59
28
מאמר בהיר ומבריק של הרב אפרתי- הטוב ביותר שאני זוכר
אפרתניק | 14-01-2017 21:22
הרב ריסקין חייב לתת תשובה על מה שכתוב פה...
29
אם יש למישהו ספק באמיתות הדברים, עיינו בשטח, מה קורה שם
מדברים מהשטח | 14-01-2017 23:07
...מה קורה שם בשטח, אצל תלמידיו ונאמני הרב ריסקין... אני לא בטוח שיש למישהו ספק לאן פני הדברים מובילים... מובילים החוצה. מחוץ לבית.
30
דברים מאלפים. לעניות דעתי אחרי זה אין לרב ריסקין עוד
בניה | 14-01-2017 23:43
פתחון פה. טוב יעשה אם יחזור בו ויבוא שלום על ישראל.
יש גם יש.פשוט רוב האנשים מסוגו לא ראויים לתגובה
זאב | 15-01-2017 15:19
זה דיון שלם על מהי התורה.לפחות בחיצוניותה התורה היא מסגרת ולא מטרה.במובן הזה אין שאלה מה תפקיד האישה בעולם.זו חלק מהשאלה מה בשביל מה בכלל כל הדברים קיימים ולמה המציאות קיימת.בשביל שאלה זו קיימת תורת הקבלה שלענייננו היא לא חלק מהתורה (הנגלית).ברמת הנגלה אין כזה דבר רוח התורה אלא רק הלכה.ומה שבמסגרת ההלכה הוא מותר אפילו אם הוא עצת יצר הרע (אשת יפת תאר שאיתה הבעיה לא תורנית אלא מוסרית).במובן זה לכותב הכתבה יש אג'נדות לא טהורות משל עצמו שהוא אפילו לא מודע אליהן.כמו כל חרדי בחיפוש אחר מטרת הקיום הוא הופך את המסגרת (התורה הנגלית) לתוכן ובכך הופך אותה לע"ז.מה מטרת החיים לפיו ? ללמוד תורה (כמו כל חרדי) ומה מטרת התורה ? (הרי היא מדברת על דברים מהחיים כלומר מתעסקת במי שאמור לשרת אותה ולא מישהוא גבוה יותר).אה.את זה הוא לא יודע. הוא יתחיל לצטט את הרב קוק שזו תורת הקבלה מבלי להבין בו כמעט כלום.אם הוא קצת יתבונן הוא יבין שהוא משרת ממסד (הממסד הרבני) שבמקום לשרת את הדבר אליו הוא נוסד מחליט שהדבר הזה אמור לשרת אותו.(כמו הממשלה ביחס לאזרחים).מבחינת צורת המחשבה שלו גם מטרת התורה שנרכב על חמורים וסוסים ונמנה משטר דיקטטורי ונלחם בחרבות ורמחים.זו מנטליות של מוסלמי ואיש פרא מהמזרח
נו באמת
מישהו | 15-01-2017 13:19
הרב אפרתי לא מבין את הטענה. המציאות השתנתה לגבי נשים, לא לגבי התפיסה, לכן א"א לגשת לדברים באותה צורה. אגב, אני שמח לשמוע שאין בעיה הלכתית, כי אפילו אצל הרב ריסקין אלה לא "רבות" ממש. תבדוק לפני שאתה פותח את הפה.
31
חיזוק לנאמר
יצחק | 15-01-2017 0:08
דברים אמיתיים יישר כח
32
מי מעז לחלוק על הראשונים חכמי צרפת?
leon | 15-01-2017 12:01
האור זרוע (חלק ב, סימן מג) : הלכך נראה בזה דאין יכול לקרות קטן בתורה בראשו מגולה וכל שכן גדול. ואין נראה בעיני מנהג רבותינו שבצרפת שמברכין בראש מגולה ובשמחת תורה נהגו לקרות קטנים ומזכירים הזכרה בראש [מגולה] ואיני יודע איך לקיים המנהג אם לא כתנא קמא דיש אומרים דמסכת סופרים...
33
צודק בכל דבריו. הירושלמי גם אומר שמיחו בנשים
אודי | 15-01-2017 14:15
מאיפה עזות המצח של הרב ריסקין לבצע את מה שהוא אומר?
34
לשלמה וילק בפייסבוק - לא נסחפת?
קובי | 15-01-2017 14:22
הרב ריסקין אנוס על פי הדיבור? אתה שמעת את דבר אלוקים שאומר לנשים להיות דיינות?.... זה בהחלט נגד ההלכה והשו"ע שפסק שנשים לא יהיו דיינות. שיש איסור לאשה ללמוד תורה. וכל שלל ה"פסקים" המוזרים של הרב ריסקין
35
שורה תחתונה
יהודי גאה | 15-01-2017 20:17
לא קרה להסכים עם המסקנות אבל שימו לב... איזה סירחון דל"י מטונף נודף מאלו שמנסים להתקגם באמתלא של "אהבת ישראל" איך אפשר כל כך להדגיש שהוא אוחז מהבן אדם וכו' וכו' אנחנו יודעים איך הגישה של דוד המלך "הלא משנאיך ה' אשנא ובמתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי" אני בטוח שאם דוד המלך היה חי בימינו הדלי"ם העלובים היו תוקפים אותו ויוצאים נגדו על דבריו החריפים שאינם תואמים את ה"אהבת ישראל" המזוייפת שיש לדלי"ם כלפי כל עוקרי התורה אם אין יראת שמים אין המשך. עוד כמה שנים הציבור הדל"י יתפצל או להמשיך אל החילוניות כפי שרבים כבר עושים, או להפנים שבלי תורה אין קיום לעם ישראל ולהצטרף לציבור החרדי המשגשג
36
אשריך!
ב | 16-01-2017 19:45
37
לוי
דבי | 24-01-2018 21:47
תבורך הרב אפרתי על עקשנותךעל עוז רוחך ירבו כמותך בישראל מפיצי תורת אמת ואוהבי אדם יראת שמיים והלכה. לצערינו עירו אפרת רק מתדרדרת רוחנית לא ראינו נשים שמעלות בקדש כגון כסוי ראש צניעות בלבוש אלר ההיפך..זה אומר דרשני על המנהיג ודעותיו המקלקלות. איפה הרבנות הראשית? למה כולם שותקים???