אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום
מבצע צוק איתן

הרב אליהו זייני: רק מוח טמא ישווה את אבותינו לחמאס

ראש ישיבת אור וישועה מתקומם נגד ההשוואה שנערכה בערב ט' באב בין הכתות בבית שני לחמאס. "רק מוח טמא, חסר כל אמונה ותורה יכול להדרדר לדיוטא התחתונה הזו"

הרב זייני: רק מוח טמא ישווה את אבותינו לחמאס
  למה לקלקל את האחדות? הרב זייני (אסף מילר)

תגובה למהרסים את השיבה לדעות בריאות ואיתנות בעקבות המלחמה

כמו בכל אירוע גדול ומבורך בתולדותינו, ישנם אנשים הדוחקים את עצמם למרכז הבימה, תאבי כבוד ומעמד, ובשם זה מוכנים לפגוע בכל דבר קדוש, העיקר שדעותיהם ומעמדם יהיו המככבים. כך פעל הערב-רב במהלך מתן תורה, וכך יש הפועלים במהלך 'צוק איתן'. וחוגים שלמים שהמלחמה האחרונה מוטטה את השקפת עולמם המדינית והאידיאולוגית, מנסים בכל מחיר לחזור 'לתחייה', קרי, לשוב ולזהם את האומה כולה בדעותיהן שהוכחו כפסולות, כעוולות שאין כדוגמתן, וכמעשים שעלו ברבבות קרבנות, וכעת עלו ביותר מששים הרוגים וכמאתיים פצועים מתוך החיילים הנפלאים שלחמו ברצועה.

על החוגים האלה נמנית קבוצה של ליצנים המתיימרים להיות מנהיגים רוחניים ציוניים, אך למעשה הם מחבלים בכרם ישראל. כבר מראשית המבצע יצאו בקריאות של הזמנה ל'מוסריות' מזוייפת, קרי, להקרבה ולסיכון של חיילינו בשם הגנה על 'חפים מפשע'. על אותם 'חפים מפשע' נמנים כמובן, בין היתר, את אותם הילדים שהזמינו את שלושת חיילי מגלן להיכנס לבניין ממולכד, וכך הצליחו להביא אותם לידי מוות בטוח ואכזרי, תוך ניצול מקיאוולי של אהבת האנוש הנטועה בלב ישראל.

ובעלי השקפות טמאות ומטמאות אלה, מנסים להנחיל לעם ערכים נוצרים מובהקים (למרות כל הכחשותיהם). אין פלא, רבים מהם (אם לא כולם) התחנכו במוסד הספוג רוח נוצרית, פרי יבוא מארה"ב, והם אפילו לא מהססים להציע להתפלמס עם הרמב"ם המכחיש את דעותיהם הפסולות.

איך משווים את אבותינו לחמאס?!

אחד מהם, התעלה בערב תשעה באב ממש, מעל כולם. הוא ערך השוואה מפלצתית ומזעזעת בין החמאס ובין הכתות הנאבקות זו בזו בעת חרבן הבית השני!! רק מוח טמא, רק אישיות חסרת כל אמונה, חסרת כל תורה, חסרת כל הבנה בהיסטוריה, חסרה כל הכרה במהות ישראל, יכולה להתדרדר עד הדיוטה התחתונה הזו של חמישים שערי טומאה. ומהם מקורותיו? הצהרותיו של הבוגד פלאביוס, ששכח את כל מהות כהונתו כדי לשרת את אויבי עם ישראל. ובדיוק בשעה שעם ישראל בוכה חורבן בית שני זה, הוא אינו מהסס להשוות את אבותינו לחמאס! וכל זה תוך זיוף מחפיר של העובדות ההיסטוריות.

אמור נא לי עם-הארץ ושכל-עקום שכמותך, אם כבר אתה משווה, האם מצאת בעזה את אותם רשב"ג, רבן יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר, רבי יהושע ועוד כל חברי הסנהדרין, עשרה הרוגי מלכות ושאר קדושי עליון שנספו?! ולמה הנך משקר ואינך מספר שרשב"ג הזקן הוא זה ששלח את פלביוס כדי ללחום נגד האימפריה הרומאית, וזה האחרון שלא היה שמח מזה, לא היסס להעיד על שנאת רשב"ג כלפיו, עובדה המעידה כאלף עדים על חוסר ההערכה שרכש רשב"ג כבר מראש כלפי אותו האיש שיהפך מאוחר יותר לבוגד?! להשיב לכל הטענות האוויליות והסילופים ההיסטוריים במאמרו בשיטות שה-ק.ג.ב הבולשביקי לא היה מתבייש בהן, דרוש ספר שלם (על חלק מהם כבר פירסמתי מאמרים בנידון). וכל זה הוא מעיז לפרסם בשעה שחיילינו עדיין בתוך עזה, עדיין בסכנה אדירה, כאשר אין אשי היודע עדיין אם הסתיימה מלחמה זו או לא. שום ענווה, שום יראת שמיים, שום צניעות אין כאן!

 מקלקלי האחדות

והחמור ביותר בעיניי, אינן דעותיו הרקובות, דעות שהוא מנסה להנחיל בספרי קוסמים שהוא מפרסם כבר מספר שנים, לקול מחיאות הכפיים של כל רחוק מתורה, מקודש ומלאומיות, אלא את המצב בו הוא מעמיד אותי והדומים לי. הלא נמנעתי עד היום מלהגיב, אף לכל דבר מרגיז שנכתב במהלך המלחמה, אף כאשר הוא היה מקומם ומזמין תגובה מיידית, וכל זה משום שכולנו הבחנו באחדות הנפלאה, שכדוגמתה לא ראינו עשרות בשנים, ולא רציתי למרות כעסי, לקלקל אחדות נפלאה זו.

אבל מרוב תאוות פרסום של המחבר וחבריו, הם לא בחלו לנצל מציאות מיוחדת ונעלה זו כדי להחדיר עוד מנת רעל, ומתוך חשבון פשוט: אם איש לא יגיב, המסר שלהם עובר, והם ניצחו, ואם מאן דהוא יגיב, כיון שהם דאגו להציג את עמדותיהם מוסוות כדאגה לעם, כל מי שישיב הוא זה שיחשב בעיני הצבור למקלקל אחדות נפלאה זו! התנהגות שפלה ומחפירה!

ועתה הוא מוסיף להתריע מול ה'מרעילים' וה'מזהמים' את האוירא בארץ ישראל – סגנון הידוע כבר מאחד מחבריו בכנופיה, שהעיז להשתמש בו במהלך המלחמה עצמה כלפי מי שלא הסכים עם דעותיו – ולהאשים אותנו שאין אנו שולחים ילדינו לקרב. ובכן, כאב לשלושה ילדים שנקראו בצו-8, אין ברירה אלא להשיב גם על עיוות בזוי זה.

אותו כותב רומז כמובן לעוינות כלפי ערבים הלוחמים נגדנו ולמזדהים אתם מבפנים, שהתעוררה עתה בצבור, והוא כחבריו, אינו מסוגל להבחין בין שנאת אויב ובין שנאת הזר! ואנו אומרים בפה מלא: מי שאינו שונא את שופכי הדמים, הוא עצמו איש דמים!!

המחבר וחבריו יוצאים להגנת האויבים בשעת הקרב, לגינוי אחיהם, לגינוי כל מי שאינו מסכים אתם, כמובן לא מבלי לדרוש מכל אחד לקבל את האחר כפי שהוא, במיטב הצביעות והרשעות הפוסט-מודרנית! החמאס עושה זאת בשיטות פסולות ואכזריות, במנהרות. אבל כך בדיוק גם אותם טיפוסים עושים, חופרים מתחת לחוסן הלאומי שלנו, מכים בגב את מי שאינו תמים-דעים אתם, וכל זה בשם הגנה על הצדק והיושר הנקבע כולו על ידכם בלבד, בדיוק כמו שהחמאס קובע את האמת רק עפ"י דרכו.

וכמו שהחמאס מגייס את דעת הקהל העולמית לטובתו, כך אתם מגייסים את דעת הקהל שלנו נגדנו ונגד מורשת ישראל! וכמו שהחמאס כדי לפגוע בנו משתמש בנשק גדולי שונאינו כיום, האיראנים, כך אתם משתמשים בנשק נוצרי ומערבי, גדולי שונאינו בהיסטוריה, כדי לפגוע בנו ובדעותינו!

ואם המחבר וחבריו רוצים לדעת למה באמת הייתה שנאה כה גדולה בזמן בית שני, פשוט מאד: היו כבר כל כך הרבה בעלי דעות נכריות לעמנו – בדיוק כדעותיהם היום – שלא היססו לפגוע בחוסן הלאומי, שיש שראו בהם סכנה עצומה. היה אפשרי להמשיך עוד הרבה בהשוואה בין שפלותכם ולשפלותם, אבל די בכך.

דבר אחד לא נהסס לומר אם תמשיכו: היין שלכם יהיה יין נסך, ספריכים הם כבר ספרי קוסמים. אבל אל תדאגו, לא נרים יד עליכם, אלא נתעלם מכם כליל, ונחשוב רק על הנוער הנפלא שלנו שלחם, ועל פשוטי העם הבריאים בנפשם, שרצו את מחיקת הרע העולמי ללא כל רחמנות, בזכות שלא למדו מכם ומעולם לא עמדו לצדכם, ולכן הצליחו להימלט מטומאות דעותיכם. הם אלה שבאו תוך סכנת נפשות ממש, לפנק את אותם צעירי הצאן מלאי מסירות נפש עילאית, ונתפלל שיום אחד יהיו הם המנהיגים של מחר, ויראו לעם כולו איך מטהרים את הארץ מכל טומאותיכם. אלה שביערו את הרע של החמאס, ידעו גם לבער את הרע של דעותיכם.

==

הרב ד"ר אליהו זייני הוא ראש ישיבת ההסדר 'אור וישועה' בחיפה ומרבני דרך אמונה.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
21 תגובות - 21 דיונים מיין לפי
1
חריף יותר מזה זה רק סחוג תימני מעורבב עם עראק 95%
שפוי | 06-08-2014 21:40
אבל מסכים עם כל מילה. צריך להתעלם מדתיי המחמד חביבי התקשורת שרוצים להשמיע רק צדדים סטריליים של התורה ולהתעלם בכוונה מדרכה האמיתית אך ורק כדי שינעם לאוזן החילונית
2
על מי הוא מדבר?
חיליק | 06-08-2014 22:13
על בן בן?
3
אפשר לקבל פרטים על מה מדובר? מי השוה? באיזה הקשר?
8 | 06-08-2014 22:22
4
דברים שצריכים להיאמר
| 06-08-2014 22:26
חזק וברוך
5
וואו! חריף!
| 07-08-2014 0:23
צודק לחלוטין!
6
נו, כבוד הרב לא יודע כי אנשי השלטון הם ישראלים ולא
ישראלי ≠ יהודי | 07-08-2014 1:50
יהודים ? העם הישראלי החדש הוא עם אירופי, כאשר המוסר שלו וההיסטוריה שלו היא אירופית חילונית נטו. אז מה הרב מתפלא ?
7
הרב זיני הוא צוק איתן.
ניצה | 07-08-2014 8:22
איש אשר רוח אמת מפעמת בו. ותודה לתגובה 1. אין חריפה ממנה.
8
לתגובה 6 וקודם כל לגדעון סער
שרה | 07-08-2014 9:59
חייבים להחזיר מיד לתעודת הזהות את ההגדרה "יהודי". גדעון סער הוא שר הפנים, לא כן?
9
ל 1 וכל שאר המגיבים
זאב | 07-08-2014 10:11
האם חשבת על כך שיש סיבה טובה לכך שהדברים לא נעימים לאוזן? יש אכן בתורה בצורתה הנראית לעין צד מכוער והוא מטריד את אותם הדתיים באותה מידה כמו החילונים והם עדיין עמלים להבין אותו ומודים שהוא קיים אך מאמינים שיש אחדות לניגודים במקום ושיופי ואמת לא רק שלא מתנגדים אלא משלימים.אמת בצורה מכוערת באופן תמידי עוד יותר גרועה משקר.אתה פשוט חסר חוש אסתטיקה כבהמה בגלל חוסר דעת שפשט בציבור הציוני דתי. למערכת : אני מבין שאתם אוהבים לשמוע רק את עצמכם.אנא אל תצנזרו
10
הבן של אותו "מוח טמא" גם לחם עכשיו בעזה
יוני | 07-08-2014 10:29
לידיעת מרן הרב זיני שליט"א שחוץ ממאמרי שטנה לא ראינו ממנו שום דבר תורני רציני
11
האמנם היתה מלחמת אחים בירושלים
הרצאה ששודרה בגלי ישראל | 07-08-2014 10:49
שיעור מעמיק בנושא "המרד הגדול", בוגדנות בעבר ובוגדנות בת ימינו, פלוויוס, גדעון לוי ועוד. שעה ראשונה - http://bit.ly/WYXfC4 שעה שנייה - http://bit.ly/1ARpXEf
12
הרבנים מתחלקים לשלוש קבוצות -
משה | 07-08-2014 12:16
א. העושים את התורה קרדום לחפור בו. המקור שלהם "הספרים הקדושים". ב. אלו שלא עושים את התורה קרדום לחפור בו, שמתבססים על מקורות. ג. אלו שיש להם רבנים יותר גדולים שמתבססים עליהם. סימן ההיכר לסוג הראשון ובמיוחד לשלישי הוא הדיבור הלא יפה - במקום מקורו באות הקללות או הספרים הקדושים. מעטים הרבנים מהסוג השני.
13
תשובה ל-6
יהונתן | 07-08-2014 12:59
הרב זייני לא מתפלא כלל וכלל!!!
14
ל-12 סנהדרין צג': שהרבנים הרגו את בר כוכבא בגלל
| 07-08-2014 18:39
דרש שהיה להם בפסוק! כמו הרבנים היום - על כל דרש שלהם הורגים אנשים!
15
כוונתו על הרב בני לאו.
יוסי מור | 08-08-2014 14:07
הרב זייני לא ראוי ולא מכובד. כך לא מתנסח תלמיד חכם מבית המדרש של הרב קוק.
16
תשובה למגיב 15: איך אתה רוצה שהרב זייני יכתוב
יהודי פשוט | 09-08-2014 22:20
לאחר מה שכתב במאמרו הכותב??? (שדרך אגב בכוונה הרב זייני לא הזכיר את שמו כדי לדבר על הדעה ) פשוט דברים שכל שומעם תצילנה שתי אזניו.
17
אכן הרב צודק-ויש דוג' למכביר על ההתבטאויות הנלוזות שלהם
אודי | 09-08-2014 23:15
פשוט בושה וכלימה שרלו ולאו רבנצ'יקים מטעם השמאל.
18
הגיעהזמן
ברוך | 10-08-2014 7:27
להפריד בין רבנים שאולי קבלו את תוארם בעקבות בחינות (תיאורטית, גם מוחמד יכול להבחן!) לבין רבנים אמיתים.
19
הרב זייני חזק וברוך!
חנניה מישאלי | 10-08-2014 9:41
כל הכבוד לכבוד הרב על דבריו החריפים אך הנכונים, למען ידעו עמך בית ישראל להיזהר מאותם המכנים עצמם רבנים ואין יראתם קודמת לחכמתם.
20
תודה על ההפניה למאמרו של הרב יובל שרלו
יואל | 14-08-2014 21:47
תודה לך הרב זיני על שנתת בפתח דבריך קישור למאמרו האמיץ המוסרי והנפלא של כבוד הרב יובל שרלו, המציג כיצד אמונה, מוסר ודרך ארץ בעולם שלובים זה בזה. יודע אני כי לאו דוקא לשבח את הרב שרלו התכוונת, אבל אתה בכל זאת ראוי לברכה על שבזכות מאמרך זכיתי לקרוא את המאמר שלו.
21
הוא כבר לא רב הטכניון??
יוסי | 19-08-2014 18:37
דבר אחד השתכנעתי לקנות את כל ספרי הרב לאו לספרייתי ללמוד וללמד