אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

דבריו של הרב עידו פכטר- חוסר רצינות הלכתי

הקלות והנחרצות שבה הרב פכטר מוחק שיטות ראשונים חשובות, מצוות והלכות מחייבות והופכם לעניינים מוסריים שאינם כלולים במעמד הר סיני- מאופיינות בחוסר רצינות הלכתי ובקלקלה אינטלקטואלית

דבריו של הרב עידו פכטר- חוסר רצינות הלכתי

הרב עידו פכטר כתב בטור הקבוע שלו בעלון "שבתון" כי "ניתן להגדיר את איסור השקר כאיסור מוסרי יותר מאשר איסור הלכתי, דהיינו הוא תלוי בהקשר ובסיטואציה שבהם הוא נאמר, והוא איננו מסתכם בשאלה אילו מילים הוציא האדם מהפה. לכן לא באמת ניתן לכתוב את הלכות השקר…".

דבריו של הרב פכטר לא התיישבו על שכלי ולבי כאחד.

ראשית מצד השאלה האם מדובר על איסור ממש- הלא מצאנו מספר לא מבוטל של ראשונים המונים את האיסור לשקר, כ"לאו" או כ"ביטול עשה" – כחלק מתרי"ג מצוות שנתנו למשה בסיני. ולהלן רשימה חלקית:

סמ"ג (לרבי משה מקוצי) – מצוה קז.

סמ"ק (לרבי יצחק מקובריל)– מצוה רכז.

ספר יראים (לרבי אליעזר ממיץ) – ח"א סי' רל"ה

בעל הלכות גדולות (מיוחס לרבי יהודאי גאון או לר"ש מקיירא) – סי' קנ"ז.

רשב"ץ בס' זהר הרקיע – סי' קנ"ט

ספר חרדים (לרבי אליעזר אזכרי) – בחלק מ"ע התלויים בפה פרק ד' אות כ"ו.

עוד באותו נושא

הרב פכטר מגיב לרב אליהו: כנראה שזה שורש המחלוקת


23

כל זה הוא חוץ מדברי מספר ראשונים נוספים שהתייחסו לשקר כאיסור מוחלט, ומפשט דבריהם משמע שהוא דאורייתא. כגון רבנו יונה בשערי תשובה שער ג' סי' קפ"ו, מרדכי סוף מסכת מועד קטן ועוד, שלא לדבר ע"ד האחרונים כגון ה'ערוך לנר' יבמות ס"ה ע"ב, רבי יעקב מעמדין בחידושיו על גיטין י"ד ע"א. ומה נאים דברי הט"ז ביו"ד סי' שמ"ד ס"ק א' שתמה איך יהיה מותר להגזים בשבחי הנפטר בשעת ההספד הלא כל שקר אסור "ומה לי שקר מעט ומה לי שקר הרבה". ועוד רבים מאד, ואין כאן המקום למנותם.

כמובן כמו כל נושא בתורה יש בכלליו או פרטיו דעות לכאן ולכאן, ומדברי הרמב"ם נראה שבשקר בעניינים סתמיים אין איסור דאורייתא, אלא דווקא בסיטואציה של בי"ד. אך הואיל ומצאנו לא מעט סוגיות שדנות במקום שבו מותר לשנות או אסור לשנות יש לומר שאף להרמב"ם יש כאן לכה"פ איסור דרבנן.

ולשיטת הר"י פערלא בביאורו לסמ"ג ח"א עמ' קנ"ה נראה שלדעת הרמב"ם אין אפי' איסור דרבנן. לעומת זאת הגרי"ד סולוביצ'יק מכליל את איסור השקר במצוה ח' מספר המצוות לרמב"ם "והלכת בדרכיו" [רשימות שיעורים על שבועות ל"א ע"א], שהוא אכן עניין כללי וגמיש, וממילא י"ל שכאן באו חכמים והגדירו את הדברים.

עוד באותו נושא

לא כל רב ד"ר הוא חכם גדול ביהדות


32

כמובן שיש להעיר שוודאי איסור "גניבת דעת" ישנו אפי' להרמב"ם כמבואר הן במשנה תורה פעמיים, הל' דעות פ"ב ה"ו והלכות מכירה פרק י"ח ה"א, והן בשו"ת הרמב"ם מהדורת בלאו סי' רע"ג.

אין כאן המקום לדון בביאור היחס והגבול בין איסור "שקר" לאיסור "גניבת דעת", אך באופן כללי יש להעיר שממספר ראשונים נראה שגניבת דעת אסורה מדין "גניבה" ואינה כלולה באיסור "שקר" ועיין לדוגמא סמ"ג ל"ת סי' קנ"ח [ונפקא בזה היא, שאסור לגנוב דעתו של אדם מפני השלום, בניגוד לשינוי מן האמת המותר כמבואר ביבמות ס"ה ע"ב].

שנית; הטענה שבגלל שאיסור שקר הוא תלוי סיטואציה ובעל גמישות על פי הזמן והמקום כמבואר במספר סוגיות בש"ס ועל כן בהכרח הוא לא "איסור הלכתי"- גם היא איננה נכונה. ישנן בהחלט מצוות שנמנו בתרי"ג מצוות שהן מאד רחבות, כגון ידיעת ה', יראת ה', אהבת ה', ללכת בדרכיו, ואהבת לרעך כמוך, אהבת הגרים, תוכחה, חנופה, קידוש ה' ועוד רבים, וכולן נאמרו למשה בסיני לא רק כמוסר והנהגה טובה אלא כחובה וצו אלוקי חד ומוחלט. הגמישות וריבוי הדרכים שלנו לקיים את החובות הללו לא מוריד מחומרתם אלא אדרבה הופך אותן למצוות מאתגרות מאוד המטילות עלינו חובה גדולה המקיפה אותנו יומם ולילה למצות את היכולות שלנו לעבודת ה' שלימה.

עוד באותו נושא

אולי נתעלם מפרשנות חז"ל בכל מקום\ תגובה לרב פכטר


15

כאמור, להרבה ראשונים איסור שקר הוא הרבה יותר ספציפי וממוקד מהמצוות הנ"ל, ויש לשיטתם איסור בעצם השקר, כמובן ע"פ גדריו המיוחדים.

המסקנה העולה מכלל הדיון, שהקלות והנחרצות שבה הרב פכטר מוחק שיטות ראשונים חשובות, מצוות והלכות מחייבות והופכם לעניינים מוסריים שאינם כלולים במעמד הר סיני – מאופיינות בחוסר רצינות הלכתי ובקלקלה אינטלקטואלית. דבריו וראיותיו- חוטאים לאמת.

אכן, ישנם בהחלט עניינים מוסריים הקודמים לתרי"ג מצוות תורה- כדרך ארץ שקדמה לתורה כ"ו דורות, אבל לא כל מה שנראה כלול בגדרי "מוסר" ו"דרך ארץ" הוא רק כזה – ובהחלט יכול להיות שהוא גם צו אלוקי הקושר אותנו לאמיתות מאד רציניות שיסודן בתורת משה מהר סיני.

=======

הרב בנימין טבדי הוא ראש בית מדרש 'לשמה' ורב קהילה ברעננה

אם בכתבה נמצאה טעות או פרסומת לא ראויה. דווחו לנו >
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
34 תגובות - 27 דיונים מיין לפי
1
נהדר! הפסקה הכי טובה במאמר:
יהודי | 02-12-2019 18:51
הטענה שבגלל שאיסור שקר הוא תלוי סיטואציה ובעל גמישות על פי הזמן והמקום כמבואר במספר סוגיות בשס ועל כן בהכרח הוא לא איסור הלכתי- גם היא איננה נכונה. ישנן בהחלט מצוות שנמנו בתריג מצוות שהן מאד רחבות, כגון ידיעת ה', יראת ה', אהבת ה', ללכת בדרכיו, ואהבת לרעך כמוך, אהבת הגרים, תוכחה, חנופה, קידוש ה' ועוד רבים, וכולן נאמרו למשה בסיני לא רק כמוסר והנהגה טובה אלא כחובה וצו אלוקי חד ומוחלט. הגמישות וריבוי הדרכים שלנו לקיים את החובות הללו לא מוריד מחומרתם אלא אדרבה הופך אותן למצוות מאתגרות מאוד המטילות עלינו חובה גדולה המקיפה אותנו יומם ולילה למצות את היכולות שלנו לעבודת ה' שלימה.
תמיד עדיף מאמר עם הרבה מקורות מאשר מאמר שמסכם
ליאת דוידוב | 04-12-2019 7:43
תמיד עדיף מאמר עם הרבה מקורות מאשר מאמר שמסכם את דעתו האישית של הכותב. תודה לרב טבדי שליטא...
2
נו נו נו לרב פכטר
מיטל | 02-12-2019 18:58
שני הרבנים הביאו מקורות, וזה עניין לדיון.. רק יפה יותר בלי להתנשא ולהטיף, כבוד הרב טבדי. מה הקלות שבה מחק הרב פכטר?! דיון הלכתי תורני מעמיק ביניכם. שכויח! (ועדיין לא דברנו על כך שהרב טבדי משמש רב בארגון של הרב אליהו, כך שלא לחינם מיהר לצאת להגן ולתקוף את הרב פכטר).
3
הרב טבדי גאון עולם.
חיים | 02-12-2019 20:14
צריך אנשים כמוך למול הבורות של פכטר.
קצת דרך ארץ שיהיה לך לפני השמצות
תלמד | 03-12-2019 9:37
תלמד קודם דרך ארץ לפני שאתה משמיץ בסגנון שוק, אתה אפס בתורה
4
איגוד רבני הרב אליהו
משה | 02-12-2019 20:29
מה קרה לאחרונה שהרבנים המשוייכים לאירגון של הרב אליהו החלו להתקיף את הרב פכטר? מקווה שזו לא נקמה על דעת הרב פכטר על דעתו של הרב שמואל אליהו בעניין הטילים... אבוי לנו אם רבנים לא יוכלו לחלוק אחד על השני
5
מה עם לא תנאף?
שאלה | 02-12-2019 20:29
בליכוד מתמודדים על הראשות שני נואפים. לא מדובר במעידה חד פעמית, אלא בשני שורים מועדים שנאפו ובגדו בנשותיהם שוב ושוב ושוב. איך נדע לבחור איזה נואף עדיף?
6
הרב טבדי
חנוך ווסרמן | 02-12-2019 21:03
יישר כח גדול הרב בנימין שפתיים יישק!
7
מאמר יפה ורציני
יהודי פשוט | 02-12-2019 22:01
תמיד עדיף מאמר עם הרבה מקורות מאשר מאמר שמסכם את דעתו האישית של הכותב.רב טבדי מול רב פכטר. עדיף לשמוע שיעור של ראש ישיבה שפורס לפניך את כל הראשונים ואחרונים על הסוגיה מאשר ראש ישיבה שמתאמץ כל השיעור לחדש דברים בסוגיה.
8
לשים את טבדי מול הרב פכטר?!
חיים | 02-12-2019 22:14
זה כמו לשים מול מכבי תל אביב אולפנת בנות ממעלה ציץ.
השאלה מי בתפקיד בנות האולפנה
חן | 02-12-2019 23:03
מורי ורבי הרב בנימין טבדי שליטא הוא רם מעלה בהרבה מדר פרטר ...
9
לא הצלחתי למצוא חלק מהציטוטים
יוצמעך | 02-12-2019 22:45
חיפשתי במקומות שצויינו ולא מצאתי
מורנו הרב טבדי
אהוד | 02-12-2019 23:42
ישר כחך ששיברת!
10
הייתי שמח אם הרב טבדי יוכל כל פעם
יוסי | 03-12-2019 2:41
הייתי שמח אם הרב טבדי יוכל כל פעם להעלות מאמר מקיף כפי שהוא עשה פה. בסוף עיתונים כמו מקור ראשון שמחים בצמיחת רבנים רקים כמו פכטר.. והדרך להראות את בורותם. היא עי כתיבה תורנית אמיתית. אני מאמין שעוד כמה מאמרים כאלו ופכטר יחזור לארון שלו.
11
כבוד הרב טנדי, אתה יהיר ומתנשא!!!
אבי | 03-12-2019 4:00
כל התורה שלך והציטוטים מתגמדים לעומת השחצנות והיהירות שאתה ושכמותך כותבים. הקב״ה אוהב נמוכי קומה וענווים...לפני שהם מצטטים ספרים ומקורות
איפה ראית שחצנות ויהירות?
דוד שרעבי | 03-12-2019 16:25
בסך הכל הביא הרבה מקורות. תגיד פשוט שאין לך משהו ענייני להגיד.
אתה סומך על הרב פכטר?
מעניין | 03-12-2019 8:44
כי לפני שבועיים הוא כתב שלשון הרע מותר וזה מה שאתה עושה. צדיק.
12
ירושלים
נועם | 03-12-2019 8:09
אני רוצה לעבור לירושלים
13
פראג
נועם | 03-12-2019 8:10
אני רוצה לעבור לפראג
14
תחרות בין קיצונים מי יתקוף יותר את הרב פכטר
תתביישו | 03-12-2019 12:57
לאן תגיע הקיצוניות שלכם?
בקיצור אין לך משהו ענייני להגיד. משמח!!!
יהודה | 03-12-2019 16:21
הרב טבדי הביא נימוקים למה שאמר.
15
כל הכבוד לרב טבדי!!!
משה | 03-12-2019 16:22
הרב טבדי הראה עד כמה עידו טועה.
16
תודה לרב טבדי
תודה לרב טבדי. | 03-12-2019 16:26
תודה לרב טבדי. עכשיו יש לפכטר סיבה לפחד. משהו הולך להראות לו שהוא לא כזה חכם.
17
הרגשה
נועם | 03-12-2019 17:19
אני מרגיש סוג של הומלס ואני רציתי להיות לוחם קרבי בגולני ומה שקורה הרבנים האלה שוטפים את המח ליהודים
18
חילונים
נועם | 03-12-2019 17:22
שנכנסתי למירון כתבו חרדים לזבל על פח זבל ואני פעם הייתי בן אדם מאוד אלים והיום כבר לא ואני חילוני ומה שקורה הרבנים האלה שוטפים לנו את המח נגד כל האלה שלא יהודים ובתוך העם שלנו ובעם ישראל
19
משפחה
נועם | 03-12-2019 17:23
והיום המשפחה האמיתית שלי זה החברים
20
תיקונים
נועם | 03-12-2019 17:23
ואת מה שהיה אי אפשר לתקן
21
רבנים
נועם | 03-12-2019 17:24
הרבנים האלה שוטפים לנו את המח בעם היהודי נגד אלה שלא יהודים ובתוך עצמנו ובתוך עם ישראל
22
אלימות
נועם | 03-12-2019 17:25
ואני הייתי פעם בן אדם מאוד אלים ואני אומר די לאלימות ולגזענות ולמלחמות
23
יהדות התורה
נועם | 03-12-2019 17:25
יהדות התורה שלום דתי ומדיני
24
חיזבאללה
נועם | 03-12-2019 18:00
חיזבאללה VS יהודים
25
צה''ל
נועם | 03-12-2019 18:00
צה''ל גולני VS חמאס
26
נעצור
נועם | 03-12-2019 18:01
נעצור את הסכסוך הדתי המדיני יהדות התורה
27
תמיד עדיף מאמר עם הרבה מקורות מאשר מאמר שמסכם
ליאת פרידמן | 04-12-2019 7:42
תמיד עדיף מאמר עם הרבה מקורות מאשר מאמר שמסכם את דעתו האישית של הכותב. תודה לרב טבדי שליטא.