הרב צבי יהודה: "הרב'ה שלנו הגר"א, ידע טוב מה הוא עושה כשברח מהחסידים"

הרב צבי יהודה: "הרב'ה שלנו הגר"א, ידע טוב מה הוא עושה כשברח מהחסידים"

בעקבות הפולמוס סביב חגיגת י"ט בכסלו, ממשיך הרב ברוך אפרתי ומבאר את דעת הרב קוק ובנו הרב צבי יהודה ביחס לחסידות ומסכם "יש לשמוח שעולם הישיבות אינו נבלע בחסידות ומאמץ חגי גאולה"

"הרב'ה שלנו הגר"א, ידע טוב מה הוא עושה כשברח מהחסידים"
  הרב צבי יהודה החזיק מהגאון מוילנה

שאלה

כבוד הרב כתב לתלמיד ישיבה ששאל אותו בנושא 'י"ט כסלו', תשובה ארוכה על החסידות והיחס אליה. בתשובה הרב הזכיר את הרב קוק והרב צבי יהודה ביחס לחסידות.

הרב יכול לפרט? האם הם התנגדו ללימוד חסידות?

האם לא חשוב להדגיש כמה יש אחדות ומה כל כך מפריע שילכו לרקוד ולהגיד דברי חסידות ביט כסלו?

תשובה

שלום

בתשובתי כתבתי שיש ערך לקחת גם מן החסידות, אלא שאין לעשות מזה משהו מרכזי במשנתנו. זאת משום שהרב קוק זצ"ל לא דרך בדרך זו. הוא כיוון לתורה כללית כהמשך לגישת הרמח"ל והגר"א שעסקו בכלל ובנשמת האומה (וממילא בדגש על יישוב א"י) ורק מתוך כך הביט אל עולם הפרט.

יחד עם זאת הרב קוק העריך את בעלי החסידות, וראה בה תופעה שיש בה גם מענה מסויים לנצרות, והפחת אופטימיות בלבבות.

בשמונה קבצים הרב מבאר שהחסידות החדשה הדגישה את התאוריה הרוחנית כהתמודדות עם הרע (בכך שלא התמקדה רק בהכנעה החיצונית כספרי המוסר המסורתיים), והסבירה לעומק מה מקום הרע באדם וממילא את שורשו ותיקונו על ידי המתקתו. אך יחד עם זאת החסידות הקפידה גם על ערכו של עולם המעשה והנצחון על היצר וקיום מצוות בפועל. היא לא הפכה את הכל לתאוריה. הרב כותב שיש בזה שוני מהותי מהנצרות אשר ביטלה את העולם המעשי לחלוטין, ובהמשך ויתרה על אפשרות תיקונו והתדרדרה בשל כך לע"ז. לעומתה החסידות רוממה את שמירת המצוות ובאה לתקן את העולם בהארה. לכן החסידות עשתה מעשה חשוב מאד לרפא שבר, לתת כלים לאנשים בגלות למצוא את הדרך למעלה בלי להתרסק.

אולם הטעם שבגללו התנגדתי לפסטיבל יט כסלו, הוא שתנועה זו (-החסידות) היא ענף, ולא גזע היהדות. ואת זאת יש לזכור ולהזכיר- הנטיה החסידית היא רפואה למחלה גלותית, אך אינה מרכז התורה עצמה, וודאי אינה מרכז היהדות ואינה מרכז המענה הרוחני לעם באוירא דא"י בימות הגאולה.

הנה כך כתב מרן הרב בקבציו: "החסידות החדשה, כמו ההשכלה, הלאומיות, הציוניות, וכל הרעיונות המתילדים מזמן לזמן, הנם מקרים העוברים על היהדות, שיש להם תפקיד של ענפים, צבעים וזהרוריות המתטפלים לעצמיותה, וכל ערכם איננו נחשב כי אם לפי ערכה של הקליטה שהם נקלטים בעצמות היהדות ורוחה הפנימי".

אלו תנועות, ענפים, הנצרכים כדי להשיב את היהדות למסלולה הראוי כאשר היא חולה בגלותה. אולם עלינו לזכור שזו אינה היהדות עצמה אלא תרופה יוצאת דופן למי שזקוק לזה.

לעומת זאת, ישנה יהדות בריאה שאינה זקוקה ביסודה לתנועות אלו כרפואה: "אמנם ההתגלות של עצמות היהדות היא באותו הציבור הגדול של שלמי אמוני ישראל, העומדים על הבסיס התמים של אחיזת החיים של תורה שבכתב ותורה שבעל פה בכל תכונת חייהם, שבאמת בהיות הצורה היהדותית שלמה כראוי, כבר היא כוללת בתוכה את הכל".

החסידות באה על מנת לרפא את המחלה של ייאוש ושכחת אלהים. אולם מגיע שלב בו היא מבקשת לרשת את מקומה של היהדות המרכזית, ולהשתלט על הזרם המרכזי היהדותי. בזה יש קלקול גדול ומכך יש להשמר: "מתוך החסרון נתעוררה התביעה למילוי, והמילוי כאשר הוא בא מתוך מחלה, שב אחר כך להיות כמו תוכן עומד לבדו, הממלא מקום של חטיבה עקרית, ורוצה לעשות את היסוד העקרי, היהדות הכללית הקבועה, כמו טפל אליו, וזה הוא דבר המכחיש פמליא של מעלה". כשהתוועדות באה על חשבון סדר צהריים בישיבות או כתורה מרכזית בישיבות, יש כאן שפחה כי תירש גבירתה.

נסיונה של החסידות (כמו גם של תנועות אחרות) לרשת את הזרם המרכזי ביהדות של שלמי אמוני ישראל, סופו להכשל: "על כן לא יעמד התוכן עמדה תמידית, כי אם ילך וינוע, ילבש צורה ויפשוט צורה, עד שיתחלחל התוכן הלשדי הראוי וההגון שלו לתוך עצמיותה של כנסת ישראל העיקרית, ואז תשוב לבריאותה. והתביעה החולנית של העמדת חטיבות מיוחדות תבטל מאליה, וישוב אז אור השלום להופיע ברוח האומה ולהתפשט על מפעליה".

בירור זה, המכריז בגלוי שהחסידות היא נטיה צדדית שנוצרה כדי לרפא מחלה, ואינה מרכז היהדות, זוהי קנאת ד' חיובית: "אורו המבהיק של אליהו המקנא קנאת ד' מכל עירוב זר, מכל פסיחה על שני סעיפים, יואר באורח השלום והאהבה המשכללת, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".

אורו של אליהו, הוא גם אורו של הגר"א שגרם לבירור זה- אין החסידות עיקרה של תורה אלא סניף בה. ולכן כתבתי את תשובתי כך.

החסידות היא הטיה, הדגשה, העצמה של ערך ספציפי- הפרט ויחסו לבורא. אך דברים אלו מיותרים למי שקשור בו יתברך בלימוד תורה בא"י, תורת א"י, בהבנה שלימה של מהלך הדורות ומהי תורה, מהם ישראל ומה ערכם במדינתם, מהו רוח אפינו משיח ד' ומהי נשמת האומה המתגלה בכל אחד מאיתנו במעשינו ובמחשבותינו בימים אלה. להתמקד כיום בחסידות הוא כאדם המדליק נר בעוד השמש זורחת. ח"ו להזניח את הפרטיות, אלא שיש לגשת אליה בבריאות של כלל ישראל ומתוך תחייה של א"י.

הרצי"ה: עם הגאון לא מתווכחים

עמדת הרצי"ה ביחס לחסידות היתה של הכרה מחד, אך של ביקורת עקבית על שחרגה מהזרם המרכזי ועל תוצאות הדבר מאידך (פרשת בחוקותי התשל"ח, סיכם הרב אביהו שוורץ): "הגאון. מי יוכל לדבר על הגאון? אחרי הגמ' היתה תקופת הגאונים, והנה, לפני מאתיים שנה, מופיע אדם כזה שבפי כל ישראל הוא נקרא 'הגאון'….

הרש"ז מלאדי כותב במכתב: רצינו לבוא לוילנא, להפגש עם הגאון החסיד, להתנצל בפניו, על מה שחושדים אותנו. אבל הגאון החליט בשום אופן לא להפגש עימם, ועוזב את העיר לשלושה ימים.

עם הגאון לא מתווכחים. אין ספק, שהגאון ידע מה שעשה, אם נקרא לזה רוח הקודש או איזה שם שנקרא.

בוני מהלך הכפירה בישראל היו שלושה, ושלושתם היו המשך של החסידות.

"אחד העם"- מחב"ד, הוא עשה כביכול את הלוגיקה של הכפירה. לא נעים להזכיר, עפרא לפומיה, הרס את האמונה במשה רבינו (הרב עוצר עצמו מלבכות). "שנה ופירש"- קשה מכולם. כבוד לחב"ד.

השני, ברדיצ'בסקי, מגזע של חסידים, צמח במקומות ריקים מתורה.

השלישי ברנר…עניינו היה כפירה, אבל לא סתם אלא מתוך האמת שלו, עפרא לפומיה, כפר וביזה כל קדוש בישראל עד שאפילו "אחד העם" לא יכל לסבול יותר, תארו לכם!… ברנר היה בעל רגש תוסס, פעם הוא בא אלינו ליפו. הרב דיבר והוא יצא החוצה להסתובב. ניגשתי אליו, והוא אמר- "הייתי בפנים, והרב כל הזמן מדבר על אור, אור, אור, אור, אור תורה, אור קדושה, אור ישראל, ואני לא רואה איפה האור הזה. לא תופס אותו".

חוש הריח של הגאון. והריחו ביראת השם. הוא ברח מוילנא מפני החסידים".

בהזדמנות אחרת, בשיחה לפרשת פקודי, אמר הרצי"ה שלידת הגר"א זהו המאורע שהזוהר התכוון אליו כשכתב שבשנת תר' יתגלו שערי חכמה- "הגאון. מלאך, לית דין בר נש. התגלות".

עד כאן דברי הרצי"ה, אשר העריץ את הגר"א והתנגדותו לעניין זה.

הרצי"ה היה קורא לגר"א 'הרב'ה שלנו' (למשל בשיחה בפרשת שופטים התשלו), והדגיש שמרכז הרב היא המשך של וולוז'ין- דהיינו שהרב קוק ממשיך את המגמה הרוחנית של הגר"א, בתורתו, בסודות תורתו, וביחסו לתהליך הגאולה.

כאמור, הרב מתיחס בכתביו לחסידות באהדה וחיבה, אבל לא ראה עצמו חלק ממנה, והדגיש בפני הרב הנזיר שהוא בונה את מדריגת הכלל, שזוהי למען האמת ראיה ארץ ישראלית לכתחילאית, נבואית, ולא רפואה פרטית חסידית.

גם בפועל- הרב כל כולו היה א"י. כל רגע שלא היה כאן, חש כאב עצום. הרבי, בכוונה לא עלה לא"י, וגם לא ראה בימינו זמן של אתחלתא דגאולה. לא בכדי בשום בי"כ חבד"י אין תפילה לשלום המדינה. יש תפילה לחיילים למען הבטחון, אך אין הכרה במדינה כגאולה. זו אינה דרכנו, ויש להבדל הזה שורשים יסודיים ולא רק מקריים. הציונות הדתית מאמינה בחזרת השכינה לציון במדינת ישראל, וכל המבט על המציאות ועל התורה הוא בפריזמה של חזרת ד' לציון כפי דברי הנביאים.

אם רוצים לקרב ישראל לאביהם שבשמים, יש ללמוד מי אנחנו כעם. מה אנו עושים בא"י. לאן מועדות פנינו כאומה. ומכח זה, מה התפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו. המבט חייב להיות מהכלל אל הפרט, מההתגלות של חזרת ד' לעמו, עד אלי אישית. לא להיפך. הרי זוהי האמת- אנו לא פרטים אלא נשמה אחת בגופים מחולקים. לכן כך יש ללמוד. אמנם בגלות לא היה עם חי, לא היתה ארץ, לא היתה מדינה ושיבת ציון, וממילא היחס לבורא היה חייב להיות כתרופה, מהפרט אל הכלל, ממני הקטוע אל האין סוף. אך בימינו האין סוף שב אל עמו ורוצה שנשוב אליו ככלל, בצורה בריאה ולא בצורה של גלות.

וכפי שכתב הרב באגרתו לרב חרל"פ, שכל עולם התשובה, גם זה האישי, חייב לנבוע בימינו ממעיין הכלל ושיבת ציון. ואם יש עבודת השם פרטית שאינה כך, היא לא מכוונת לאמת: "אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שם דבר לאמיתתה של תורת אמת. כי כל זמן מאיר בתכונתו ועצת ד' אשר יעץ להחל אור גאולה".

על כן עיקר עבודת השם אסור שיהיה דרך תנועות הכופרות באור הישועה הזרוחה, דהיינו בציונות כיד ד'. וכפי שאמר הרב בסוף ימיו "איך אפשר להתנגד לציונות? והרי אנו רואים שהקב"ה ציוני!" (ג באלול).

נוסף לכך, לא אכחד שהשגעון החדש – להאמין שהגאון הרבי מלובביץ' זצ"ל עודנו חי וקיים, זהו דבר שאי אפשר לקבלו, וזוהי תוספת מניעה מצידנו מלהתקרב לחלקים המשיחיים שבתוך תנועת חב"ד. לחב"ד יש זכויות רבות של החזרה בתשובה וכו', אך לצערנו ישנם בתי כנסיות שבאמצע התפילה צועקים יחי אדוננו וכו', ויש כמה מהם המפרשים שתפילת עמידה מכוונת אליו כמשיח שהוא חלק אלה ממעל ממש וכו'. אם כבר מישהו הולך להתוועדות משום מה, יבדוק היטב שלא מתקרב לכת הזו, אחרת ביקש להיטהר ונימצא מיטמא. בא"י אין לנו צורך למתווכים ופלפולים תיאולוגיים שלא מתו, הלא ד' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך בכלל ישראל.

על כן יש לשמוח שעולם הישיבות, ובכללן העולם הציוני דתי, אינו נבלע בחסידות ומאמץ חגי גאולה וכדומה, אלא אוחז בזרם המרכזי ומקיף את מרכזי הרוח לאורך שנים בעמל, בדביקות בד' בהופעתו בגאולת עמו, כהדרכת הרב קוק ושאר הגדולים.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
60 תגובות - 53 דיונים מיין לפי
1
בירור חשוב מאד
אורי | 01-12-2015 14:17
ההבדל בין הדת"ל וההסכמה על חלק מחבד, שם פרופורציות לסחף הזה
2
ברוך ה' שהיהדות לא התחילה ונגמרה אצל הרב קוק, ובטח שלא
מתנגד | 01-12-2015 14:29
שלא אצלך הרב אפרתי. מה כל כך כואב לך שיום אחד ירימו לחיים עם איזה וורט לכבוד אחד מגדולי ישראל? מה? תפסיק לכפות עלינו את דעתך ורבותיך,. דרך אגב ההתנגדות לחסידות התגברה אצל הרב צבי יהודה, אך הרב קוק היה נצר לחסידי חב"ד וגדל עם כיפה שנגזרה ממעיל האדמו"ר הקודם של חב"ד. מי שלומד הרב קוק לא צריך להיות גאון בשביל לראות את השפעת בעל התניא על כתביו אז בבקשה.
אשריך על התגובה הנפלאה. איתך
יהודי | 25-10-2018 14:31
...
3
חזרו למערתכם
איתי | 01-12-2015 15:26
הרב קוק גם אמר "אל תהיו לי קוקיסטים" אבל את זה לא למדת ממנו לצערנו. כל מי שמוסיף יראת שמיים הוא "משלנו" אך לא "משלך" הרב קוק גם עסק כל הזמן לברר את הטוב ולא לקבול על החושך (וכאן יש קבילה על האור) יש גם גאונים כמו הרב עובדיה יוסף ושאר חכמי עדות המזרח שלא צמחו בוולוז'ין וגם גאונים חרדים חסידים כמו הרב אשר וייס. מספיק לשלול כל היום -חזרו למערתכם!
4
מי אמר שבעל שם טוב היה פחות גאון מווילנאי?
אלי | 01-12-2015 15:43
תשובה
אביחי שמחי | 10-03-2022 17:21
מי שאומר דבר כזה הוא טועה בגדול הרי מי בסוף יותר הצליחו החסידים ובפרט חסידי חבד הכי הצליחו . והבעל שם טוב היה ענק ועצום בתורה ובחסידות
לא הבנתי את השאלה
אלישע | 26-04-2020 20:01
כל ישראל קבעו כשקראו לאחד הגאון ולשני הבעל שם טוב
5
שנאת חינם
אריאל | 01-12-2015 16:00
אם חסידות חב"ד לא נוגעת לכלל אז מה כן? מי דיבר על גאולה ואחדות ישראל יותר מהרבי? מי מקרב יהודים בכל העולם לתורה ודואג להם אף בגופם אם לא השלוחים? חלאס לסיסמאות שכבר לא רלוונטיות.
6
השגעון החדש להאמין שהציונות שמתה וחלפה לה עודנו חי וקים
צבי יהודה | 01-12-2015 16:33
השגעון החדש – להאמין שהציונות שמתה ועברה וחלפה לה עודנו חי וקיים, זהו דבר שאי אפשר לקבלו, וזוהי תוספת מניעה מצידנו מלהתקרב לחלקים המשיחיים שבתוך תנועת הציונות הדתית. לציונות הדתית יש זכויות רבות וכו', אך לצערנו ישנם בתי כנסיות שאומרים ראשית צמיחת גאולתינו וכו', ויש כמה מהם המפרשים שהרצל/בן גוריון/ביבי/בנט... הם המשיח והגאולה וכו'. אם כבר מישהו הולך לשם יבדוק היטב שלא מתקרב לכת הזו, אחרת ביקש להיטהר ונימצא מיטמא. על כן יש לשמוח שעולם הישיבות, ובכללן העולם חסידי, אינו נבלע בציונות ומאמץ חגי גאולה וכדומה, אלא אוחז בזרם המרכזי ומקיף את מרכזי הרוח לאורך שנים בעמל, בדביקות בד' בהופעתו בגאולת עמו, כהדרכת גדולי ישראל.
7
לא לתת לעובדות להפריע להשמצות...
חיים | 01-12-2015 17:10
כל מי שקצת יודע.. (או מי שלפחות למען ההגינות לפחות מעוניין לבדוק לפחות בויקי... ) יודע שאחד העם לא מגיע מחב"ד... אבל בשביל להשמיץ את חב"ד שווה לעקם קצת.. כבוד למגזר! ממש אשרי הרב זצ"ל שהרב אפרתי מתלמידיו...
איזה טפשוט ...
יהודי מאמין | 25-10-2018 14:35
גם בחבד יודעים שאחד העם בא מחבד. שלא נתחיל לתת אנשים שיצאו צדיקים ממכם. כי אין....
8
בוני הכפירה באו מהחסידים...
משה | 01-12-2015 17:13
השמצות זה הדרך הכי טובה לברוח מהעובדות... מעניין בשלושה דורות האחרונים.. איזה קהילה תרמה יותר לכפירה.. בוגרי החסידות או בוגרי הלאומיות...
9
דברים מוזרים בדברי הרב צבי יהודה
אריאל | 01-12-2015 17:13
אחד העם לא היה ממשפחה חבדית (אמנם הוא נשא אשה ממשפחה חבדית, אך) הוא מעולם לא היה בתוך חב"ד.
10
התלמידים יודעים היטב שהרב צבי יהודה
תלמיד תלמידו של הרב צבי יהודה. | 01-12-2015 17:24
הרב צבי יהודה התרחק מהחסידות מסיבות שונות (ולא כאן המקום לפרטם) , אבל הרב זצ"ל היה נטוע ובא מתוך החסידות. תורתו בנויה על החסידות, ומדגישה את נקודת הכלל, דווקא נקודת הכלל באה לידי ביטוי בתורת חב"ד. חבל שבמקום לראות את המאחד, איך שבתקופה הגאולתית באים כל הנחלים אל הים, הכותב מנסה ליצור הפרדה.. הוא מדבר גבוהה על הכלל אך בכוח מפריד ומפצל...
11
ברנר לא בא ממשפחה חסידית
נועם | 01-12-2015 17:31
למד אצל מלמד חבד"י אך היה ממשפחה מתנגדית ועיין בחריפות ובארס את החסידות. וכל הדיבורים האלו על מי הענף ומי הגזע חסרי שחר ומגוחכים. תתבגר, במחילה..
12
ל6 גם אני לא מסכים עם הנאמר כאן אבל
בנימין י | 01-12-2015 17:41
מלא להסכים - לומר שטויות הגרך רחוקה. לגלגת על כך שהציונים חוגגים חגי גאולה וכדו' בו בזמן ששפכת קיטון של אש על דברים של הרב אפרתי שמתנגד לחגיגות יום הגאולה של האדמור הזקן. לחגוג עד היום את יום שחרורו של אדם אחד גדול ככל שיהיה ולכנותו כחג גאולה (לא פחות(!) ) זה לגיטימי מבחינתך.. אבל לחגוג יום שבו נקבעה מדינה לרבבות יהודים שיצאו ממאה ארצות גלות והגיעו לארץ ישראל בקיבוץ גלויות מדהים שאין למעלה ממנו, זה לא.
13
צא מהסרט שלך!!!!
אבנר | 01-12-2015 17:42
הרב אפרתי! צא בקשה מהסרט האובססיבי שלך ותן לאנשים לחיות! אין פה לא ענווה ולא גדלות רק קטנות וצרות מוחין מתנשאת וחסרת תקנה. מי אתה שתחלק ציונים?! חלאס מספיק! אני עוכב זמן רב אחר הכתבות שלך. סלח לי את חי מקצפת של גאולה שמאחוריה גרף של רעי. הכל נובע מהרצון שלך לימלוך ולהשתית את המלכות שלך לאנשים חסרי בינה. רד מהעץ הגבוהה שתיפסת עליו ותחזור להיות איש פשוט ולא סוג של בג"ץ חרדל"י. שחרר אותנו בחיאת!!!
14
הרב אפרתי אתה מצחיק
משה | 01-12-2015 17:55
תמיד היה לי ברור שהרב אפרתי פשוט אוהב לדבר. הפעם התברר סוף סוף שלא יודע מימינו ומשמאלו. אחרי שהיה לו טת היהירות לענות לרב שרקי כבר ידעתי שיתחיל עם הזיות והנה זה קורה.
15
הזוי לחלוטין
דוד | 01-12-2015 18:08
לא היה מי שהשמיץ את הרצ"י כמו המאמר הזה . ודווקא של מי שמציג את עצמו כתלמידו. (אם כי ספק בעיניי אם תפרסמו תגובתי זו).
16
נפתחה מלחמת עולם כאן, המסיון של חב"ד בישיבות התיכוניות
נרי | 01-12-2015 18:11
בסכנה.... תגובות מטופשות, אף אחת לא לעיניין, וחבל שזה הרמה
17
היה מאד קרוב לחב"ד ונצר לחסידות. ויקיפדיה:
אחד העם | 01-12-2015 18:24
לאחר נישואיו בשנת 1873 לרבקה בת מרדכי זלמן שניאורסון, הוא המשיך בלימודיו הפרטיים, בייחוד בתחומי הפילוסופיה והמדע. הוא ניסה כמה פעמים ללא הצלחה להתקבל לאוניברסיטה, ונשאר אוטודידקט. בשל נטיותיו הרציונליסטיות החזקות, הוא נטש תחילה את החסידות ולאחר מכן התרחק לחלוטין מהאמונה הדתית
18
מתנגדים
ישראל | 01-12-2015 18:26
תגיד לי כבוד הרב..סקר לגבי מתנגדים שיצאו לתרבות רעה כבר הספקת לעשות?! זאת ממש דמגוגיה פלוטית. זה פשוט כל כך טיפשי....
19
הכי קל לשכנע בשקרים
יוסי | 01-12-2015 18:39
מלא כרימון בשקרים. אומר כביכול עובדות ללא שום מקור
20
הראי"ה לא הלך אחרי הגר"א. מהחסידים הוא לקח הרבה דברים!!
דב רוזנטל | 01-12-2015 20:53
א. מניין הקביעה שרמח"ל והגר"א עסקו בתורת הכלל ונשמת האומה? נשמע מוזר מאוד, ואין לכך שום הוכחה בכתובים. האם הם עסקו בנשמת האומה יותר מהחסידות? חלום חלמת ידידי. ב. הראי"ה כתב המון על העלאת ניצוצות. על נושא זה דיבר האר"י, ואחריו החסידות. הגר"א לא דיבר על כך ולא כתב על כך מאומה. כלום. הרב קוק כתב על הניצוצות הרבה מאוד, ואם תיקח את העניין הזה מכתביו - לא יישארו משמונה קבצים אלא ארבעה בלבד. יסודות רבים שכתב הרב על הניצוצות נמצאים רק בחסידות, ומשם לקח אותם הראי"ה. אז איך אפשר לומר שהראי"ה הלך אחרי הגאון ולא אחרי החסידות? זה ממש ממש לא נכון. כדאי ללמוד בעיון וברצינות לפני שכותבים ולפני שמחליטים על סיסמאות שאין להם אחיזה במציאות. ג. ברדיצ'בסקי למד בוולוז'ין. ליד הרב קוק. ולכן הוא איננו חסיד. מהמתנגדים של אז יצאו כופרים רבים. וחוץ מזה - זו האשמה מוזרה מאוד לטפול על החסידות את הכפירה של התקופה ההיא. ומה אשמה החסידות בכך? אין זה אומר שום דבר על החסידות עצמה. אם רצונך, אפשר להכין רשימה ארוכה מאוד של הכופרים שיצאו מישיבות ליטא המתנגדיות - ואז תאשים את המתנגדים בכפירה? הכתיבה שלך חסרת בסיס עובדתי ואידיאולוגי כאחד. ולכן, כדאי שתלמד את דברי הראי"ה כמות שהם - בעיון, בדיוק, בלי החלטות מראש שהן שגויות לגמרי.
הגר"א הפסיק לכתוב ספרים בגיל 40
שמואל | 13-06-2019 13:06
אבל אם תעיין בנפש החיים שכתב רב חיים מוואלז'ין מתלמדי הגרא היית רואה שמדובר שם גם על ניצוצות וכדו' הרב צבי יהודה תמיד טען שאביו הושפע רבות מנפש החיים.
טעות
מבשר | 01-09-2017 11:36
הכפירה של ברדיצבסקי התחילה שהיה קטן שראה את היונקא מברך ליראת שמים את סבו שהיה תלמיד חכם
21
חוצפה
אוהב ישראל | 01-12-2015 22:39
פשוט עלה לך השתן לראש. איך יתכן שדווקא הקבוצה שאהבת ישראל בגרונה עסוקה בלפלג ולחלוק בלי הפסקה. איך אתה חולק על קדושים אשר בארץ המה אפילו תתלה באילן גדול כהגר"א . הלוואי שלא ירבו כמותך בישראל
22
מגיב 20 חולק על הרצי"ה....מי הכיר טוב יותר את הרב קוק?
יוגב | 01-12-2015 22:48
הציטוט של הרב ברוך מהרב צבי יהודה אומר בפירוש שהגר"א היה המקור, וכל השמות של הכופרים הרי הרצי"ה הכיר אישית, יותר ממי שחי היום וממציא כמו מגיב 20 ואחרים חבדניקים כאן
23
אשריך הרב ברןך
אבי | 02-12-2015 0:11
הרב אפרתי אל תשים לב לכל המשמיצים כאן. דבריך אמיתיים וצודקים והטיפשות של ההולכים אחרי חב"ד שרובה ככולה משיחית צריכה להיפסק. המיליונים שמשה שילת שופך כדי להפוך את הציונות הדתית לחבדניקית לא יועילו בעזרת ה'.
24
דוקא חב"ד עוסק בכלל, והד"ל בפרט.
מאיר | 02-12-2015 1:38
דוקא חב"ד לא מפסיק לדבר, ללמוד ולחיות עם ענין הגאולה ולפעול להבאת המשיח עבור כלל האומה הישראלית. בשונה מציבור הד"ל שמתמקד רק במה שקשור עם המדינה.
25
אני לא אוהב את הפסטיבל. אבל חושב שיש הרבה לקבל מהחסידות
סתם אחד | 02-12-2015 8:13
דווקא בפסקה שהבאת משמונה קבצים ז,קלא מבואר שכל הענפים האלה באים להוסיף משהו שאמנם קיים באופן מהותי בגזע אך בגלל מחלה אינו מתגלה. צריך להוכיח שהמחלה נרפאה ואני בכלל לא בטוח בזה. אגב גם מההשכלה והציונות עוד לא סיימנו לקבל. מעבר לכך, להציג את מרכז הרב כ*ציבור* שאוחז ב"גזע" המרכזי של היהדות זה קצת מגוחך. אמנם זה עניינה של הישיבה אך האם ניתן לומר שיש ציבור שלם שזו דרכו? אדרבה, יוכיחו התגובות כאן.
26
לא ידעתי את כל זה על הרצ"י קוק
זהר | 02-12-2015 8:39
מהכתבה אני מסיק שבהרצ"י קוק הבן לא דבק כלום מהאהבת ישראל הגדולה של אביו הגדול הראי"ה, ואותו העסיק המחלוקת.
27
האם אתה חושב שאתם ממשיכי וולוז'ין? הצחקתם אותי
ליטאי | 02-12-2015 8:43
אין ביניכם לבין וולוז'ין כלום. אתם תלמידי משה מנדלסון.
28
בוא נודה על האמת
יעקב | 02-12-2015 9:00
עולמך הרוחני שלם אתה בריא בנפשך אתה לא צריך את רפואת הנפש של החסידות מצויין המשך בדרכך עם ישראל אחרי גלות מטורפת של 2000 שנה ויותר גלות הגוף ובעיקר גלות הנפש אני לא בריא בנפשי אני רוצה לעבוד את ה' ואני לא יודע איך בתורת הרב קוק שהיא עצומה ומדהימה לא מצאתי מענה מצאתי סיסמאות שאני עדיין לא שם בחסידות כן מצאתי התייחסות ונראה שעם ישראל מצביע ברגלים ראה איזה פלא בישיבות הקו שרוממות הכלל בגרונם רבו החילוקים לתנועה החסידית שמתייחסת למחלות הנפש כביכול יש נהייה עצומה אם זה חבד אם זה ברסלב אם זה שפת אמת ואם זה נתיבות שלום האמת תורה דרכה וכל השאר דיבורים שחולפים ולא נשאר להם זכר וכל שכן השפעה רק להמשיך לרצות
29
ברוך אפרתי אתה חללת את שמו של רבנו צבי יהודה
ינון | 02-12-2015 10:02
עליך נאמר: "אלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם וקופצין ויושבין בראש להורות בישראל הם המרבים המחלוקת והם המחריבים את העולם והמכבין נרה של תורה והמחבלים כרם ה' צבאות, עליהם אמר שלמה בחכמתו אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים" (רמב"ם הל' ת"ת פ"ה ה"ד).
30
"ינון", הרב אפרתי ציטט. אתה יכול לחלוק על הרציה
אחד העם | 02-12-2015 11:05
אבל אל תגיד שהוא לא אמר כאלה דברים, אין שום שיעורים של הראיה או הרציה על שום ספר מחבד. יש על הרבה ספרים אחרים. הראיה כתב ביאור על הגרא לשולחן ערוך. אז להשמיץ קל לך.
31
תקראו ותבינו
יונתן | 02-12-2015 12:27
זה טוב היכן שהאמת חזקה כך יש התנגדות ולכן אנחנו הולכים לפי אדמור הזקן שעשה שלום בכך שהביא סודות הקבלה האין סופיים בהתאמה לעמי הארץ כמונו וחבל שאחד שקורה לעצמו רב לא לומד מספיק חסידות ופנימיות שוודאי היה מאיר לו ולכן קצת ענווה אדוני לא תזיק ולא פרשנויות מגוכחות שמזיקות לתדמיתך ושל הציבור שלך
32
צודק! מה כולם פה מתעצבנים???
ייח | 02-12-2015 12:50
לא חייב להיות חבדניק!
33
בעלי המחלוקת
משה בריסק'ער | 02-12-2015 13:14
מעניין, אחרי שגדולי ישראל הליטאים ר' חיים מוולוז'ין ור' חיים מבריסק ור' חיים עוזר עשו שלום עם החסידים מי שנשאר עם המחלוקת הוא דוקא הר' צבי יהודה? או שכחתי והר' שך.
34
לכל לומד תורת הרב
פותח ספר | 02-12-2015 13:30
ברור שהרב קוק זצ"ל למד הרבה חסידות. המון. יש פסקאות שלמות של הרב שמבארות מקורות בחסידות. פסקאות שבנויות על רבי נחמן, על הבעש"ט ועוד. הרב אמנם בבסיסו ההגותי אינו חסיד אבל בוודאי שלא היה כמו שהרב אפרתי מציג אותו. בוודאי שלא היה "מתנגד" לחסידות. הרב קוק היה מתפלל ליקוטי תפילות של רבי נתן ובקי בע"פ ממש בשפת אמת. בוודאי שהושפע עמוקות מגדולי החסידות.
35
ללכת בדרך הישרה
הראל, | 02-12-2015 13:45
אני אמון לדרכו הישרה של הראי"ה קוק. ולא אסית את עצמי לדרכו העקומה של הרצי"ה במלחמתו בחסידות.
36
שאלה לרב אפרתי
שואל | 02-12-2015 14:24
מדוע בירורים תורניים כאלה מעל דפי האינטרנט נגישים לכל זב חותם שכותב דברי אפיקורוסות , האין בזה משום לפני עיוור?
37
החסידות תרופה למחלה שלא עברה
יהודה | 02-12-2015 20:16
החסידות היא תרופה, זה נכון. אך מי אמר שהמחלה עברה? דווקא בית המדרש הזה של הרב אפרתי, שיש לו נטייה לדבר על העם שולח לפסיכולוגים לא מעט מתלמידיו... לחץ, ריקנות וכד' מעידים על מחלה כבוד הרב. זה שבי"ט כסליו בנייני האומה מלאים בחברה סרוגים מעיד כמה המחלה לא עברה ולפעמים כמה דווקא שם היא קיימת ביתר עוז. להכיר ברב זצ"ל רק את המקומות האלה של האומה זה לקצץ בנטיעות, מי שלא מבין את שיטתו של הרב באלוקות, ולא רוצה ללמד אותה לאנשים פחות משיעור ח', או שאומר שאנשים צריכים להתאפק עם כוחות החיים עד שבשיעור י' הם יהיו מתוקנים, מוליד מחלות ששולחות אנשים להתוועדות שתשחרר להם את הברקסים שנולדו להם שם.......
38
רוח הקדש??? או יותר נכון רוח שטות.
שמעון | 03-12-2015 12:40
"אם נקרא לזה רוח הקודש או איזה שם שנקרא", ישנם הרבה רוחות אני קורא לזה רוח שטות.
ביזוי תלמדי חכמים
שלמה | 01-09-2017 11:26
להגרא היה רוח הקודש
39
כלל ישראל?
יו | 03-12-2015 17:45
כל המאמר מבאר היטב איך רוממות כלל ישראל בפי מרכז הרב ובפועל שייכים לפלג מתנגדי שכבר כמעט לא קיים. אתה מדבר על נשמת האומה? על כלל ישראל? ברור לכל יהודי בעולם שאם יש ביטוי היום ליחס לכלל ישראל זה מפעל השליחות החבד״י
40
החסידות (ולאו דווקא חב"ד) זו תורת גאולה
חיים | 06-12-2015 14:55
לגדולי החסידות היה רוח הקודש ברמות שלא יאומנו. קרוב לנבואה ממש. ברוך ה', הנוער הדתי לאומי קולט את זה ומצטרף למהפכה. ושכל הרבנים המלומדים יקפצו.
41
נכרים דברי אמת
מרדכי | 18-12-2015 1:25
יישר כחך רב אפרתי על המאמר החשוב מאוד. תמשיך לומר האמת למרות שאנשים שהושפעו ממקורות חיצוניים מנסים להשקיט אותך. אם הדברים שכתבת מגוחכים, כמו שהם אומרים, מה הפחד הגדול שלהם מהם? קושטא קאי, שיקרא לא קאי. האמת יורה דרכו.
42
סיפור מרתק בהקשר לדברי הרב אפרתי - כנסו
י | 22-12-2015 23:46
כאשר יצאו חסידי חב"ד בקריאה שי"ט כסלו הוא ראש השנה לחסידות (היה זה בשנת תרס"ב), הגיע אחד לר' חיים עוזר והתלונן בפניו היאך החסידים מוסיפים ראש השנה נוסף? והרי מקרא מלא הוא 'ארבעה ראשי שנים הם'. השיב לו ר' חיים עוזר - אצליהם מתווסף ואצלינו פוחת... הרב אפרתי - קח זאת לצומת לבך.
43
החכמתי. תודה הרב
| 06-01-2016 20:55
דברים מעניינים וחשובים.
44
"אחד העם" שר"י- אשתו באה ממשפחה חבדית אבל לא הוא
הרב גוגל | 12-01-2016 0:33
י.ח. ברנר שר"י בא ממשפחה ליטאית! חחח ספרי הראיה קוק גדושים בחסידות (כמו "מכתב מאליהו" של הרב דסלר הליטאי). מדברי הרב אפרתי רואים שאין לו מושג על חסידות בכלל וחסידות חבד בפרט, וחבל. טעמו וראו כי טוב ה'! #אלה_שלא_נותנים_לעובדות_לבלבל_אותם
45
נראה לי שלסגנן מחדש ככה את דברי הראי"ה זה זלזול בכבודו
dasda | 26-01-2016 2:27
לא קשור בכלל למה שהרב מנסה להגיד. אולי מה שהרצי"ה כתב שייך, אבל השאר לא
46
שכוייח. דברים יפים, עמוקים ורחבים.
עולם | 21-06-2018 19:36
אם כי, אני הדל אינני מסכים עם הבנתך, ביחס לגישה של מרן הרב קוק זיעא, לדעתי היחס של הרב קוק לחסידות שונה במאוד מאוד, והדבר קשור בהבנה, שמרן הרציה איננו כל תורת הרב קוק, כי אם ענף חלקי ממנה! (וקצת ראיה לדבריי - מהא דאמר מרן הרב קוק שלא סגי בכתבים הערוכים וצריך גם כתבים של לחם חם כיום הלקחו, והיינו שהרב וקצמו בצורתו השלימה, איננו מופיע במציאות של הכתבים הערוכים לפי צימצומו של כל אחד מהעורכים, הן מרן הרציה, והן מרן הרב הנזיר זיעא)
47
חח
ליאב | 01-07-2018 0:15
חתיכת מסכן האפרתי הזה והרב שלו מה יודעים מהבעשט?! מחלוקת קורח וכל עדתו נגד הצדיק שבדור. אומללים.
48
ישר כח לרב!
אני | 30-07-2018 12:35
צריך להפיץ דברים אלו ברבים, הנוער נמשך היום לחסידות בגלל שיש לה איזו 'יכולת' לקרב לתורה באמצעות הנמכת התורה. שהרי ברור שהתוועדות עם איזה מימרא מהתניא או תיקון הכללי מושכים הרבה יותר מדף גמרא או שערי תשובה. וכל באיה לא ישובון
49
לא מסכים
יעקב | 15-04-2019 4:53
אני מסכים עם רוב מה שנאמר בתשובה חוץ משתי משפטים: א.הרי זוהי האמת- אנו לא פרטים אלא נשמה אחת בגופים מחולקים אז זהו שלא, אנחנו נשמות נפרדות. אמנם יש דבר שנקרא 'כנסת ישראל' היכן שכלולות כל נשמות ישראל קודם ירידתן לעולם. אבל זה רק למעלה, בעולם הזה כל הנשמות מחולקות בתוך גופים שונים. (וכללות ישראל זה נושא אחר וזה לא סותר לכתוב כאן) ב. על כן יש לשמוח שעולם הישיבות, ובכללן העולם הציוני דתי - ברצינות? אני לא יודע מה איתך אבל בעולם שאני מכיר יש הבדל, מה זה הבדל סופר הבדל בין עולם הישיבות הקלאסי (זה שמכונה ליטאי) לבין ישיבות הציונות הדתית. (אני לא מכיר ישיבה תיכונית או ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה שבה התלמידים והרבנים לובשים שחור לבן וכובעים ומגבעות) הוא בא לידי ביטוי בהמון הבדלים שכל אחד יודע להבחין בין הסוגים השונים. כבודם של הישיבות במקומן מונח אמנם אבל לא לערבב שמיטה אצל סיני. בהמשך המשפט נכתב אלא אוחז בזרם המרכזי ומקיף את מרכזי הרוח לאורך שנים בעמל, בדביקות בד' בהופעתו בגאולת עמו אותה הבעיה. אם במילים 'הזרם המרכזי' הכוונה היא לעולם הישיבות הקלאסי (כנראה זאת הכוונה כי הוא בא לייחס את ישיבות הציונות הדתית לעולם הישיבות הקלאסי ולשלול את שיוכם לחסידות) אז יש פה פשוט עיוות. עולם השיבות או עידן עולם הישיבות שהחל עם יסודה של ישיבת וולאז'ין (שגן היא הוזכרה בהקשר המעוות הזה) מעולם לא עסק וגם היום איננו עוסק לא בדביקות בין בפרט בין בכלל וגם אין לו שום קשר להופעת גאולת ה' בעולם. עולם הישיבות עוסק בדבר אחד בעצם, בדבר היחיד שנותר לנו ביהדות לאחר חורבן הבית, בלימוד תורה. הוא לא חידש שום דבר כי מאז ומעולם היו ישיבות עוד לפני שנוסד בכלל עם ישראל כמבואר במדרשים ששם ועבר הקימו ישיבה. זאת הנחמה פורתא שיש לנו עם ישראל בזמן הגלות. כמובן שאפשר בנוסף להציע דעות אחרות לגבי מצבינו כיום לאחר כינונה של המדינה, ויכול להיות מאוד שהדעות האלו הם הנכונות, אבל בבקשה לשמור על יושר שכלי מינמלי ולא להסתכל גם על העבר (וחלק מהווה כמובן) במשקפיים שבהם מתרגלים לחשוב להסתכל על העולם.
50
איכס. אשרינו מה טוב חלקנו שפרמנו את הכיפה
דתלש | 05-04-2020 22:35
אשרינו מה טוב חלקנו שפרמנו את הכיפה הסרוחה ועזבנו אותה לאנחות, לטובת כיפת בד שחורה מהודקת נעוצה שמכירה בקול גדול באמונה תמימה בה' ובמשה עבדו. מוטציית הציונות הדתית גוססת וכל אחד בוחר את הסעיף הקרוב אליו - מוטלת עלינו האחריות שכולם יבחרו בסעיף הנכון ויחדלו מלפסוח על שניהם.
51
כל ...
יהודה אברהמי | 04-10-2020 16:59
כל מי שיוצא נגד הרבי אין לא חלק באלקי ישראל
52
ממני ועד משיח אין שום חידוש
היהודי | 27-07-2021 15:00
שיביאו לי מישהו שהתחייב שיש לו התחחיבות מהקבה שמי שילך בדרכו ויהיה מאנשיו יגיע לגמר תיקונו בחייו. חבל לחפש כי אין ומי שחי בסרט שהוא יכול לעשות תשובה על שככה אחת זה זה שחי בסרט שהוא ביהדות
53
תשובה
אביחי שמחי | 10-03-2022 17:18
הרב קוק זצל היה קשור מאוד לחבד הוא נפגש הרבה העולם החבדי הוא העריך אותם מאוד גם אמא שלו הייתה חבדניקית כמובן שהוא היה קשור גם לגרא אבל הרב קוק היה קשור מאוד לתורת החסידות הרבה מהדברים שהוא כתב מבוססים על חסידות .