מה קורה בחסידות גור? מחירו של משטור חברתי ורעיוני

מה קורה בחסידות גור? מחירו של משטור חברתי ורעיוני

הציות לחצר הפך להיות הערך העליון, הקהילה איננה עומדת לשירות הפרט, הפרט אמור לשרת את הקולקטיב הקהילתי, או נכון יותר הוא צריך להתבטל ל"מערכת" ולרצון קודשו של הרבי כיסוד היהדות | על חסידות גור, החצר הגדולה בישראל, בצל פרשת ההתעללות המינית החמורה

מה קורה בחסידות גור? מחירו של משטור חברתי ורעיוני
  חסידי גור בחתונה של משפחת האדמו"ר, ארכיון (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

חסידות גור, הגדולה, החזקה והמשפיעה ביותר מבין החסידויות בישראל, שוב בכותרות. הפעם מדובר על פי הפרסומים בפרשת התעללות מינית חמורה, בה במקום לסייע לקרבנות, מנגנון חצר האדמו"ר מבקש לטייח את המקרה, תוך כדי איומים ואלימות.

מדובר במשפחה מתוך החסידות שהתלוננה על התעללות מינית של חסיד ברעייתו ובאחותה. מרגע שבנות המשפחה החליטו להתלונן במשטרה, המשפחה הפכה למנודה, מוחרמת ומצורעת על ידי הקהילה כולה נשים וגברים כאחד. בכירים בחסידות, על פי קלטות שנחשפו, הפעילו לחצים ואיומים על המשפחה כדי שתסיר את התלונות, והגדירו את התלונות כחילול ה' שאין עליו כפרה.

אין בכוונתי להתייחס לפרשה המדוברת באופן ספציפי. אני מבקשת לטעון, שהדבר שעומד בבסיסה הוא עמוק וקשור בגרעין שנזרע עוד בהנהגותיו של האדמו"ר הראשון של גור במדינת ישראל, ר' ישראל אלטר, הידוע בכינויו בעל ה'בית ישראל' (1894-1977).

אתמקד בשלושה עניינים בהגותו ובהנהגתו שטומנים בחובם את המציאות הנוכחית בגור: תקנות הקדושה והפרישות המינית, בניית מנגנוני המִשטור והשליטה בקהילה ותפיסה רדיקלית של מהות האישה.

העיצוב של חברת הקדושה

ר' ישראל הוא האדמו"ר שתיקן את תקנות הקדושה והפרישות הרדיקליות ביותר שקיימות בתולדות החברה היהודית והחרדית ובכך עיצב את חסידות גור כ"חברת הקדושה". את הביטוי המעשי להגותו נַתן ר' ישראל על ידי התקנת "תקנות קדושה" שמשמעותן פרישות מינית, גם בחיי הנישואין, ותקנות הרחקה חמורות בכל הנוגע ליחסים שבין הבחורים לבין עצמם בישיבות וחינוך לקדושה ולטהרה כבר מגיל צעיר מאוד. לשם השוואה, חסידות תולדות אהרן, הקיצונית והבדלנית שגם בה מונחל אידיאל הקדושה כערך מרכזי, גמישה הרבה יותר בסוגית הפרישות המינית.

הרב יעקב אריה אלתר, האדמו"ר הנוכחי מגור, (צילום: נועם ריבקין פנטון, פלאש 90)

עיקר הנהגתו של ר' ישראל התמקדה וצומצמה לערך אחד – "הקדושה". ערך הדורש את שעבוד הגוף באופן החורג מן המקובל. הלמדנות, שהייתה הערך והאתוס המרכזי בחסידות גור עד לימיו נדחקה לצד. יתירה מכך, לימוד התורה הפך בעצמו לאמצעי לשמירת הקדושה, ומשמש בעיני ר' ישראל כמכשיר לסילוק מחשבות אסורות ובכך מאפשר לחסיד לעמוד בדרישות המחמירות.

חשוב לציין שאידיאל הקדושה היה קיים כבר לפניו, אך האדמו"רים שקדמו לו לא הדגישו ערך זה במידה רבה כל כך ולא תבעו מחסידיהם תביעות מפליגות כל כך. על ידי שינוי מעמדו ודרכי הנחלתו של אידיאל הקדושה ר' ישראל למעשה פרץ את גבולות ההלכה. חלק מתקנות הקדושה, כמו למשל ההיתר לחסיד לקיים יחסי מין עם אשתו רק פעם בחודש, והאיסור על הבעת כל סוג של חיבה בין בני הזוג, עומדות בניגוד הן למצוות "פּרוּ ורבוּ" והן למצוות "עונַה" (חובת הבעל לספק מינית את אשתו).

תקנות הקדושה הביאו לביקורת פומבית של גדולי הרבנים הליטאים, כבר בעת כהונתו של ר' ישראל, ביניהם הרב אברהם ישעיהו קרליץ שידוע בשמו "החזון איש" וגיסו, הרב יעקב קנייבסקי (אביו של הרב חיים קנייבסקי שנפטר בדיוק לפני שנה) הידוע בכינויו ה"סטייפלר". זה האחרון, כתב איגרת בלשון חריפה וביקורתית שהיא למעשה כתב אישום כנגד כל הנוקטים בשיטות הפרישות וההרחקה מן האשה. במכתב הארוך שכתב הוא קבע כי מי שעובר על מצוות "עונה" שמחויב הבעל לאשתו, כל מעשיו לא רק שאינם לשם שמיים אלא שמקורם בגאוות הלב והוא מכנה את מי שעושה כך חוטא גמור גזלן ושודד שגזל מאשתו מה שמחויב לה, ולמעשה שופך דמי אשתו (ארחות רבנו, ה:כ"ט—ל"א).

ר' ישראל התמנה לאדמו"ר לאחר השואה, ובניגוד לקודמיו, ובעיקר סבו בעל 'השפת אמת', הוא נמנע מלהתעסק בשאלות תאולוגיות ובעולמות עליונים, אלא דחף להתמקדות בעולם הקונקרטי, בזירת פעולתו של האדם ושִעבודו לעבדות ופרישות מינית, ללא כמיהה אל מה שמעבר לו.

תפיסת האדם של ר' ישראל

תפיסתו את האדם, בכללה, הייתה פסימית למדי. הוא אחז בתפיסה המסורתית, שהתעצמה מאוד באותה עת בעולם החרדי בדבר "ירידת הדורות". הוא תפס את האדם כחלש, כזה שאינו יכול להתגבר על יצרו המיני, דבר שהוביל אותו להדגיש ולהעדיף את ערך יראת החטא, על פני ערך אהבת האל, מה שהיווה שינוי מרוחה של החסידות בראשיתה שמידת האהבה גברה בה בד"כ על מידת היראה. ברוח זו דיבר תדיר על מושג "עבדוּת ה'" (במקום עבודת ה'). 'עבדוּת ה" הוא מונח שידוע בספרות המוסר ואף בחסידות. אולם, מאות הפעמים בהן השתמש ה'בית ישראל' במושג מוכיחים את מרכזיות העניין בתפיסת עולמו, אשר באה לידי ביטוי בכל נבכי הגותו ומנהיגותו. השימוש במושג זה למעשה אומר: הננו כעַבדים שאין להם אפשרות להרהר או לשאול שאלות. יתכן ותפיסה זו של היותנו "עבדים" קשורה לתפיסתו של ר' ישראל את השואה, כאירוע עליו אסור לנו לשאול שאלות, אך ביטוייה המרכזי הוא בהעצמת אידיאל הקדושה, מבחינה זו ש'עבדות ה" מציינת את העובדה כי איננו חופשיים בגופנו.

בתהליך אותו התווה, היהדות כולה תומצתה לסגפנות של הגוף כשהמוטיב המלווה אותו הוא של "קַדש עצמך במותר לךַ" ( מונח שמופיע בגמרא במסכת יבמות כ' ע"א). במצב כזה, גם מה שמותר לאדם מבחינת ההלכה היבשה הוא "אסור", והוא מקבל על עצמו בפועל את 'עבדות ה'.

חסידי גור, ארכיון. למצולמים אין קשר לנאמר (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

בתפיסתו הפסימית את טבע האדם, ובתפיסתו הפסימית עוד יותר את מדרגת דורו שלו, סבר ר' ישראל כי ה'חשכות' אחזה בכל, ואין מקום לאידיאלים רוחניים גבוהים כמו למשל "חיפוש אחר האלוהים". המאמץ העיקרי הוא מִשמוע האדם – כלפי האל- על ידי יראה ועבדות ה', וכלפי הרבי -על ידי אמונת הצדיקים. ראיה זו הובילה אותו לתפיסה מעניינת של מוסד הצדיקות.

מוסד הצדיק הוא הסמל המאפיין ביותר של החסידות מראשיתה ועד ימינו, ובמהלך השנים הוא התאפיין בדגמים שונים של צדיקים. בחסידות גור, כמו בחסידויות אחרות, האדמו"ר הוא זה שמשמש בדמות הצדיק. בחסידות המוקדמת, המיסטית, הצדיק היה צינור השפע שבין האלוהים לאדם. בחסידות גור, המימד המיסטי נעלם, ואצל ר' ישראל אנחנו נחשפים לתפיסה מהפכנית למדי במסגרתה ראה ר' ישראל את הצדיק כמעין תחליף ארצי לאלוהים. בשונה מהחסידות המוקדמת, בה הצדיק שימש כצינור לאלוהות, נראה שאצל ר' ישראל, מספיק הקשר הארצי עם הצדיק בלבד, כתחליף לחוויה הדתית הישירה (ובעצם לכל קשר מיסטי כזה או אחר עם האלוהות).

צריך לזכור כי לדורו של ר' ישראל, דור החורבן, פליטי השואה, הייתה בעיה תיאולוגית: היכן היה האלוהים במחנות? מדוע הסתיר פניו? ר' ישראל אינו מתייחס לסוגיה זו באופן ישיר, וכל הנהגתו אומרת: אנחנו לא שואלים ולא מתעסקים עם "אלוהים". אבל כדי שניתן יהיה להחזיר את אותם חסידים אובדים לדרך, הוא כביכול אומר: אני כרבי אינני צינור בין אלוהים לאדם. אני הרבי, האיש, עומד במרכז.

בנית מנגנוני המִשטור

כדי לממש את ערך השעבוד והפרישות המינית, בנה ר' ישראל מערך קהילתי שיוחד למטרה זו, למעשה הוא ייסד חברה טוטלית ויצר מארג של סדרים וכללים, שעטף באופן מוחלט את חיי החסידים. בהנהגתו הפכה חסידות גור לאחת החסידויות הממושטרות ביותר בעולם. מִשטור זה הוא עדיין כאין וכאפס לדרכה של חסידות זו כיום, אך ניתן לראות במפעלו את הגרעין הראשוני של המבנה החברתי הנוכחי. חסידי גור מחונכים מגיל צעיר לנהוג כ"לגיון של מלך" ולהנהיג את חייהם על פי סדרים מוצקים, כללים ברורים ופיקוח הדוק מטעם "המערכת", שמרכזה בחצר הקודש. לשם כך היה צריך ליצור מדרג של סמכויות ולא פחות מכך מארג של סדרים, כללים ונורמות אחרות, מפורשות יותר או פחות, שהונחתו מלמעלה למטה. ר' ישראל הפך את הציות לנורמות הללו לחלק מן הדרך החסידית של גור ולערכים חסידיים שבמידת קיומם, בין השאר, נמדדת "רצינותו" של חסיד.

למעשה, הוא העמיד את כל היהדות על ערך אחד ומוחלט – קדושה ופרישות מינית כיסוד היהדות והחסידות.

כל הציר עליו נסבה הגותו הוא של שעבוד אל מול החופשיות ( במובן של חופשיים = חילונים): השעבוד הוא ערך עליון, מארגן וטוטלי. התורה כולה הופכת לעבדות ה' וכל העבדות הזו מתנקזת כולה לכיבוש היצר. בימיו, כל המנגנון המסודר והמאורגן הזה, התייחס אך ורק לגברים. לנשים, כלל לא היה תפקיד, לבד מאשר לשמש כאובייקט המאפשר לגבר לעמוד בכל המשימות והאידאל שהציב לו הרבי.

תפיסה רדיקלית של מהות האישה

ר' ישראל לא גילה גישה אוהדת במיוחד לנשים. כאשר הופנתה אליו למשל שאלה האם נשים יכולות ללמד א-ב לילדים קטנים שלל זאת מכל וכל ואף תמה על השואל שבכלל חשב על האופציה הזו.

דמות האישה העולה משיחותיו ודרשותיו של ר' ישראל היא כבעלת מידות רעות, אך חמור מכך, כמקור הרע בעולם. ר' ישראל טען כי לולא האישה לא היה חטאו של אדם הראשון כה חמור, והוא לא היה מסולק מגן העדן. "כי שמעת לקול אשתך… שאכילתו של אדם הראשון לא היתה מפני שהיה רעב, אלא מחמת שהיא צוותה עליו – כי שמעת לקול אשתך, וזה היה עיקר החטא כי אם היה אוכל מחמת שהיה רעב לא היה החטא חמור כל כך" (בית ישראל, שמיעסן לבראשית כט תשרי תשל"ג).

במילים אחרות: תאוות אכילה הגורמת לעבור על ציווי האל היא קבִילה, אבל שמיעה בקול האישה היא אֵם כל החטאים.

שמיעה בקול האיש היא אם כל החטאים (צילום: שאטרסטוק)

בשיחות אחרות תוך כדי מלחמת יום הכיפורים תלה ר' ישראל את עצם קיומם של הערבים, הישמעאלים, שמסיבים צרות כל כך גדולות ליהודים, בשרה אמנו. הוא השתמש במדרש האומר ששרה הכניסה "עין הרע" בעיבורה של הַגַר, שהפילה בשל כך את עובַּרה, ולכן צריך היה לבשר לה שהיא יולדת בן, ששמו יהיה ישמעאל ושהוא יהיה פרא אדם.

ר' ישראל לא היה חריג בין ההוגים החרדים שראה את מעמדה של האישה כנחות, אך בכתביו, הביטוי העיקרי לכך הוא למעשה "אי התייחסות". קריאת כל כתביו של רבי ישראל, מעלה כי הווייתה של האישה כיציר אלוהים נעדרת לחלוטין מהגותו. או בצורה מפורשת יותר, נדמה כי ר' ישראל היה מעדיף שכלל לא תהיינה נשים בעולם, וקיומן הוא ברירת מחדל בלבד שלא מחייבת התייחסות.

למסקנה זו ניתן להגיע מפרשנויות של ר' ישראל לסיפור בריאת האדם בספר בראשית. את הפסוק מספר בראשית המדבר על יצירת האישה – "ויאֹמֶּר ה' אֱלֹהִים: לאֹ טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדוֹ אֶּעֱשֶּהּ לוֹ עֵזֶּר כּנֶגְדּוֹ" (בראשית ב', יח) שינה ר' ישראל באופן תמוה וכתב: אדה"ר [=אדם הראשון] נברא בשלימות וכתיב אעשה לו עזר לסעדו" (בית ישראל, בראשית, בראשית, תשכ"ו). הוא למעשה הסיט את המשמעות המקורית, מן השותפות שבין הגבר לאישה, לסעד שעל האישה לתת לבעלה.

חלק מהתובנות העולות מקריאת כל כתבי הבית ישראל, אינן נובעות מהדברים הכתובים בהם אלא דווקא מהיעדרם: המצווה הראשונה בתורה "פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ" (בראשית א, כח), איננה מופיעה באף לא אחת מדרשותיו של ר' ישראל. לעומת זאת, אפשר למצוא בספרו אינדיקציות הנושאות את הקשר בין איש לאשתו לכיוונים אלגוריים. למשל האישה – כסמל לתורה, והנישואין – ללימוד התורה. בפירוש על הפסוק מבראשית האומר "זה ספר תולדות האדם" דרש כך: "איתא במדרש: אמר רבי עקיבא: 'ואהבת לרעך כמוך' – זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר: 'זה ספר תולדות אדם' – כלל גדול ממנו […] שבן עזאי לא רצה להתחתן שנפשו חשקה תורה שזה הפירוש של זה ספר תולדות אדם, כלל גדול ממנו שהספר יהיה תולדות אדם שלא יצטרך לישא אישה להיות לו בנים" (בית ישראל אמרים, בראשית, בראשית, תש"י).

עולה שעל פי תפיסת ר' ישראל, האידיאל הוא שלימוד התורה יהיה תחליף לילדים. הוא נוקט אפוא את עמדתו של בן עזאי, אך בניגוד לתנא הקדמון, שראה בכך מקרה חריג והצטדק עליו, כפי שהוא מצוטט: "ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים" (יבמות דף סג ע"ב). ר' ישראל רואה בו את דרך המלך, ואף את האידיאל; לדידו, מוטב היה אילו לא יהיה צורך כלל בפרייה ורבייה, ושהספר, קרי התורה, ישמש כתולדות. במילים אחרות: הנישואין הם בגדר פשרה, ולמעשה מוטב היה לחיות ללא אשה וללא ילדים.

הדחקה והשתקה

גור עלתה לכותרות בלתי מחמיאות גם בחודש מאי בשנה שעברה, עת כוחות משטרה נאלצו להתערב בגל של מחאות אלימות במוקדי חסידות גור ברחבי הארץ, שנעשו כלפי קהילת הפורשים מהחסידות בראשות הרב שאול אלתר (בן דודו של האדמו"ר המכהן, שפרש עם כמה משפחות והקים קהילה נפרדת, דבר שהביא, בפעם הראשונה בתולדותיה של חסידות גור לקרע ופיצול). במאמר שכתבה חסידת גור (מ.ק) לאחר אותה השבת היא תוהה על העובדה, כיצד, דווקא בחסידות הידועה ביחסה המתנזר לנשים, דווקא שם, הנשים הפכו להיות חוד החנית של החצר המרכזית במאבקה כנגד הפורשים. על פי טענתה התפשטה התופעה בה גברים רבים אנוסים להיוותר בחסידות גור המרכזית ולא לעבור לחצרו של בן דודו של האדמו"ר שפרש מן החצר מפחד נשותיהם, אמותיהם או חמותיהם.

הרב שאול אלתר, מנהיג הפורשים מחסידות גור (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

כותבת המאמר תוהה על הֵעַלמות קולן הרך והחומל של האמהות והשתלטות הנוקשות והקור על החמימות הנשית. מסקנתה היא שהנשיות הוכחדה, נדחקה וסורסה בשל תקנות הפרישות המינית ארוכת שנים שהובילה לדחיקתה של האשה ממקומה הטבעי, "ועתה היא שבה ומשמיעה את קולה אבל הוא קר ונוקשה ותקיף ולוחמני" את פרשנותה לתופעה זו היא גוזרת מתורת הנפש כ"שובו של המודחק".

על פי דבריה, בחברה הגוראית שבה הודחק קולן של נשים והצורך הפיזי והרגשי שלהן הוצא מחוץ לחוק, שבות הנשים לחזית הבמה אבל קולן תוקפני, לוחמני, לא נשי ולא חומל. את הביטוי לאותה התנהגות של נשים ניתן לראות בפרשת ההתעללות המינית העכשוית כאשר נשים רבות בקהילה, לא רק שאינן מעזות לתת גיבוי לחברותיהן הנפגעות, הן מחרימות באופן גורף את סלון הכלות שנמצא בבעלות בנות המשפחה המתלוננת. יתירה מכך, נשים רבות מתוך הקהילה אף תומכות באופן פעיל בפוגע. במאמר אחר, שהתייחס לאותה שבת אלימה בגור תוהה רבקי בוים, חסידת גור גם היא, מה תפקידו של חסיד גור? האם החסיד אמור לשרת את הקולקטיב הקהילתי וליישר קו באופן מוחלט עם נורמות החצר, או להיפך, שמא הקהילה צריכה לעמוד לשרות הפרט? (בוים, "נפש אחת מישראל: על מה הסכסוך בחסידות גור?" צריך עיון, י' בסיון, תשפ"ב).

ניתן להגיד שבהתחשב בתשתית שהניח ר' ישראל- הן בשל תפיסת האדם שלו, והן בשל התקופה שלאחר השואה, כשכל עיסוקו היה באדם, הוא סוטה מתפיסת "לית אתר פנוי מניה" (= אין מקום שהאלוהים פנוי ממנו) שאפיינה את החסידות בראשיתה. הוא מייסד קהילה בה החסיד, שוב איננו מבקש לגלות את האלוהים, אלא מכשיר את עצמו ומתמסר טוטאלית לנרטיב מסויים, שהרבי קבע עבורו. בנוסף, החסיד נדרש להשתייך באופן מלא לקהילה שנשענת על כניעה והתמסרות (עבדות).לאור האמור, אין תימה להתפתחות שחלה בגור במהלך השנים ואת תוצאותיה אנו רואים חדשות לבקרים.

אם בזמנו של ר' ישראל, ה"מערכת" שימשה כמנגנון וכאמצעי לשמירת הקדושה, הרי היום כפי שמשתקף הן בפילוג שחל בחסידות והן בפרשה המדוברת, ה"מערכת" הפכה להיות המטרה עצמה. וכך, כשנעשים דברים נוראיים בתוך חצר החסידות וחסידים מעזים לפנות ה"החוצה", ולהתלונן במשטרה, הם נחשבים כבוגדים שאין להם כפרה. 3 הנקודות שסקרנו: תקנות הקדושה שדחקו ודיכאו את יצר המין הן של הגברים והן של הנשים, העדר מקומה של האישה כמהות בפני עצמה, והתפתחותם של מנגני שליטה ומישטור שמסמנים גבולות מאוד ברורים של הקהילה, שכל פריצה מהם, אם בהקמת קהילה נפרדת, אם בתלונה למשטרה כמוהם כחילול ה', עשויים אולי להסביר את תגובתה הבלתי אנושית של החסידות בפרשה המדוברת.

הציות לחצר הפך להיות הערך העליון, וכך התשובה לשאלה שהציבה רבקי בוים, היא עגומה ביותר. הקהילה איננה עומדת לשירות הפרט, הפרט אמור לשרת את הקולקטיב הקהילתי, או נכון יותר הוא צריך להתבטל ל"מערכת" ולרצון קודשו של הרבי כיסוד היהדות.

ד"ר דפנה שרייבר חוקרת חסידות, מנהלת תחום יהדות במכון ון ליר.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
46 תגובות - 26 דיונים מיין לפי
1
כת גור איננה...
מנחם משטיבל גור בהקישון | 19-04-2023 13:37
כת גור איננה שווה התיחסות, אוסף פאגאנים עובד לאיש אחד שהוא פחות מכל אחד. מליונר שעושה צחוק מהמאמינים בו. יענקלה, זוכרים אותך מתל אביב שלנו.
מדובר ברבי קדוש!!!
חיה | 23-07-2023 1:37
אני לא חסידת גור ובחיים לא אהיה, אבל קצת כבוד לתלמיד חכם!!! אני לא מסוגלת לשתוק אחרי התגובה הזאת, היזהר בלשונך יהודי!
אני מתבייש...
שוקי | 19-05-2023 13:37
אני מתבייש לחשוב שנבל כמוך ישב בעבר בתוך הקהילה המפוארת הזו
חייב התייחסות....
גילה | 19-04-2023 20:01
חייב התייחסות. אי אפשר להתעלם מהדברים הנוראיים שמתרחשים שם!!
2
מזכיר את הכת...
לא רק גור | 19-04-2023 13:44
מזכיר את הכת הביביסטית. מה שחשוב זה ציות עיוור לראש הכת.
מידתיות
חי | 20-04-2023 21:53
במילים שכתבת נתת הכשר למה שקורה בגור והסיבה שהרי כל בר דעת מבין שנתניהו לא עושה כלום אלא השנאה מעבירה אותך על דעתך וזה לגיטמי לאדם בלי מידות ואז אנשים מקישים שגם שם זה כלום וזה לא לגיטמי חבל!
ביבי לא...
שירה | 20-04-2023 17:44
ביבי לא אומר לאף אחד כמה מןתר לשלם על דירה, עם מי לחתן את הילד, או איזה משקפיים מותר לקנות...
רק שהרבה...
חלי | 19-04-2023 20:00
רק שהרבה יותר חמור מה שקורה בגור. זו כת שיש בה גם אונס ופגיעות מיניות, אז אל תשווה בבקשה
ההשוואה הזאת היא שקרית ופתטית
שי | 19-04-2023 16:29
אבל ההשוואה את המצב שלנו כמו הטייס של אלעל לשואה היא רשעות וחסר אנושות
הבל
מד | 19-04-2023 14:21
.
3
איום ונורא שזה...
מסורתית.קורבן | 19-04-2023 13:56
איום ונורא שזה קיים ביהדות.לא מספיק תריג מצוות באים אלה ומחמירים ומחמירים עד שממש מדכאים את בני קהילתם.לעבוד את הרב זוהי לא התורה לעבוד את הקבה באהבה בשמחה ולהפסיק את כל התקונס המופרעות האלו..באמת ומהי היהדות אם לא להגן על החלש? מי שנפגעה מינית חייבת לדווח ולקבל טיפול ריפוי והגנה.לא אתמהה אם עוד רבות נפגעו מאותו חסיד לכאורה.זה ככ מופרע ומעוות בעיני.זו לא היהדות.מחזקת. את ידי הנפגעות לכאורה ומשפחותיהן אנא פנו לעמותות לסיוע בפגיעה מינית וקבלו את כל התמיכה האפשרית
4
ואולי חוסר אמון מוחלט ומוצדק בגורמי המשטרה???
אלמוני | 19-04-2023 14:08
אם המשטרע בישראל לא היתה הגוף המושחת והרקוב ביותר בישראל, אולי היה מקום לשאלות. כרגע, אין מקום לשאלות, ולכן גם מיותר הנסיון לעסוק בתשובות. הרעיון כי המשטרע תבדוק או תברר מה האמת בנושא כלשהו, כל נושא, מעורר, ובצדק רב, חלחלה עמוקה אצל כל אדם ישר.
המשטרה של...
רון | 19-04-2023 19:24
המשטרה של בן גביר לא יכולה להתמודד עם פושעי גור
5
כת עם עוצמה וכסף. כולם יודעים ומתעלמים
חסיד גור 'אנוס' | 19-04-2023 14:12
והכאב הגדול ביותר הוא הביזוי של גור ההיסטורית המפוארת... נזק שמי יודע אם יוכל ביום מן הימים לתקון
6
כמה מלל... הכל כסף...
888 | 19-04-2023 14:20
צדיקות, קדושה, אלתר שמלתר, חדל קשקשת. הכל מערכת משומנת לצבירת ממון. מעבר לכך אין כלום.
7
למתוח בקורת כזאת זה לחזו'א וכד' , לא לד''ר
מד | 19-04-2023 14:23
יתכן שהניתוח נכון, ויתכן שלא. מי היא שתנתח?
כתוב שהיא...
רינה | 19-04-2023 19:57
כתוב שהיא חוקרת חסידות. נשמע שהיא חקרה את הדברים לעומק
8
מאמר מדוייק ומקצועי
גורית, ב''ה לשעבר | 19-04-2023 15:28
מדהים איך הכותבת ירדה לדקויות ובאמת הבינה אותן, ולא רק ציטטה קלישאות וסיסמאות שנשות גור יודעות למכור (או סיפורי אימה קיצוניים). היומיום בגור מספיק קיצוני ומסמר שיער. האמינו לי. האמינו לה.
מאמינה לך....
טובה | 19-04-2023 19:56
מאמינה לך. מהמעט שיוצא החוצה נישמע מחריד. הלוואי שנשים שם יקומו וישמיעו את קולן האמיתי. ושכל הרוע שמסתתר ישרף והצדק יעשה. כמה את אמיצה שיצאת משם!!
9
במילים פשוטות, אינוס...
הישראלי | 19-04-2023 16:10
במילים פשוטות, אינוס נשות הקהילה,נשואות כרווקות, היא מעשה אלוהי ( ביהדות התורה), ותלונה עליו, זה חילול ה' שאין עליו כפרה ..!! זה כנראה תורת הנסתר של יהדות המקורית שבמקרה נשכח/ נשמט מלוחות הברית ..!!
10
הציטטות שהד"ר הביאה הן הוצאת דברים מהקשרם
יוסף | 19-04-2023 16:44
זה מה שקורה כאשר מי שאינו בקי בספרות תורנית מנסה 'לחקור' דמויות על סמך הבנתו המצומצמת. לדוגמא: המובאה על שמיעת אדם הראשון לקול אשתו שהיא עיקר החטא מופיעה כבר באברבנאל (בראשית ב, יז) 'להגיד, ששני פשעים גדולים עשה: האחד, ששמע לאשתו ונכבש אליה, במקום שראוי שהוא ימשול בה. כי היא נתנה לו לעזר ולהועיל לעבוד ולמשא, לא להנהיגו ולצוותו' וכו'. כידוע האברבנאל קדם לר' ישראל מאות שנים.
זה לא פעם ראשונה שאני רואה את מחקריה של הד"ר
יוסף | 20-04-2023 0:28
ותמיד זו אותה בעיה. היא מסתמכת מאוד על ציטטות ומובאות שמופיעות בספרי הבית ישראל והאמרי אמת, ואינה מודעת, או עושה עצמה כאינה מודעת, שרוב הציטטות ניתן למצוא גם בספרי קוז'ניץ וורקא אלכסנדר וכו'. המסקנות שלה נכונות מאוד, אך הראיות מן הספרים פורחות באוויר. לא ייתכן שכאשר הבית ישראל ציטט ווארט ידוע ומפורסם של אחד הצדיקים - שנאמר בהומור - על הנזק שבהתערבות שרה אמנו [כמעט כל אברך ממוצע מכל חסידות שהיא שמע את הווארט הזה פעם], יש הוכחה לצורת התייחסותו לנשים, אם כן נטען כך כלפי כל אחד מעשרות הצדיקים שציטט את הווארט הזה.
נישמע שר'...
גילה | 19-04-2023 19:48
נישמע שר' ישראל לקח את הפרשנות של האברבאנל ועשה ממנה עיקר. והפרשנות הזאת בכל מקרה נוראית ורעה.
11
כן אנחנו בפנים...
בונים | 19-04-2023 17:06
כן אנחנו בפנים ואי אפשר לעזוב!!!! אלא אלא אם כן אני צריך להפסיק לדבר עם כל המשפחה שלי וההורים שלי ועם כל המשפחה של אישתי וההורים שלה, פלוס לעבור דירה, איפה המשטרה ??? ואני לא בחרתי לחיותמבמקום הזה פשוט נולדתי להורים חסידי גור זה הכל, וזהו אין אפשרות לעזוב, וגולדקנוף מקושר לבן גביר וביבי,,,,, אתם לא יכולים להבין עד כמה זה עמוק ההתערבות וההשתלטות על החיים הפרטיים, לדוגמה בבחירות האחרונות רציתי להצביע למפלגה אחרת שלא תתן כח לכל העסקנים שרודפים אותי ,,,, אמממ יום לפני הבחירות הבן בן ה11 אומר לי אבא אמרו לנו בחיידר שיש מצווה גדולה להצביע ואם אתם רוצים גם לזכות במצווה החשובה תלכו עם ההורים שלכם לקלפי ואתם הילדים תכניסו את הפתק לקלפי ומחר בחיידר תספרו למורה מי זכה המצווה הגדולה......... וככה בעצם סירסו ממני אפילו את הזכות הדמוקרטית לא לתמוך באלה שרודפים אותי ובכל כורחי נתתי כח לרודפים....... ואחרי זה יגידו אתם מצביעים להם סימן שאתם תומכים בהם...... אין לכם מושג איזה מערכת שלמה של מניפולציות עושים עלינו דרך הילדים והמשפחה וכל אחד מפחד מהשני, אשכרה ברית המועצות!!!
נישמע שזה...
רחל | 19-04-2023 19:46
נישמע שזה מה שעושים בכת של גור, מסרסים אנשים ורצונות. כמה כואב ומזעזע לקרוא את המתרחש. אבל הזעזוע לא מביא לשינוי, השינוי יגיע מבפנים, כשאתם תתחילו לומר לא לדברים שלא מתאימים לכם. נכון, יהיו לזה השלכות, אבל בעיני ההשלכה היותר קשה זה שאתם חיים כמו עבדים. והילדים שלכם גדלים לזה גם כן. לפעמים ניתוק מהמשפחה זה מחיר ששווה לשלם עבור החירות שלכם לבחור איך אתם רוצים לחיות. ואתה יודע מה? אם משפחה מקבלת אותך רק בתנאים מסויימים- אז איזו מין משפחה זאת?!
אם זה מנחם אותך - ההצבעה ממילא לא משנה הרבה
דוד | 19-04-2023 17:31
אתה יכול להצביע למי שאתה רוצה, בסופו של דבר מי ששולט במדינה ממילא לא מתמודד בבחירות
12
כת ...
חלילון | 19-04-2023 20:45
כת
13
כת מסוכנת
meni | 19-04-2023 22:19
הם לא חסידות הם כת של טירור (אגב מובילים בחוזרים בשאלה) משניאים את התורה על יהודים סוגדים לרבם (עובדי עז)
14
הבית ישראל זצוקל היה צדיק עליון בעל מופתים.
ברסלב קוק | 19-04-2023 23:54
היתה לו אהבת ישראל נדירה לכולם. ברכותיו נתן לכל נדכא ועצוב. היה בעל מופת גדול. צדיק עליון. יש עליו סיפורי מופת לא רגילים בכלל. בואו ניזהר ממש!!!!
דווקא נישמע...
טובה | 20-04-2023 8:17
דווקא נישמע שהוא שונא נשים. וסיפורי מופת הם לא סימן לשום דבר. אם התפיסה שמתוארת בכתבה זו התפיסה שלו אז משנו מעוות שם מהיסוד
תת רמה, בושה,...
קרן | 20-04-2023 7:30
תת רמה, בושה, כת.אנשים לא בסדר בראש.
15
הפכו את היהדות...
קקן | 20-04-2023 7:28
הפכו את היהדות לגועל
חסידות גור
צדק חברתי | 21-05-2023 14:34
יחי חסידות גור
16
פרישות ואינוס ?...
שיינדל | 20-04-2023 8:16
פרישות ואינוס ? דוקא במקרה האחרון שהתפרסם האישה ביקשה וקיבלה מהרב שלה ומבית הדין אישור להתלונן במשטרה נגד הבעל. מי שממרר להם את החיים זה עסקנים שמאיימים, לא הרבנים. כמה חבל. יש חסידי גור שפרשו מהקהילה וחיים מחוצה לה חיי תורה שפויים
17
חבל שכאחת שאמורה...
חיה | 20-04-2023 15:25
חבל שכאחת שאמורה להבין כתבת בצורה כ”כ בורה. בגור היום המצב אכן נורא, אבל לא כך הפרשנות שנתת על הבית ישראל מעוותת.
כבר ראיתי מחקרים שלה- אין לה כל הבנה בדרכי
חבל | 21-04-2023 12:40
החסידות של קוצק גור.
18
החוקרת הנכבדה כנראה לא שהחזון איש לא יצא.
חוקר | 21-04-2023 8:18
והסטייפלר הוציא מכתב להשמיד את החוברת לאחר שהתברר לו שכל הדרך עוד מפשיסחא וקוצק, אז לפני שכותבים צריך ללמוד
נכון, החזון איש עצמו חי בפרישות יותר מאשר כל
רזמבייש...... | 21-04-2023 11:13
גור
19
חבל. את נוגעת...
מרים מרגל | 24-04-2023 17:28
חבל. את נוגעת בכתבה סבעייה חמורה של מה שקורה ונרקב שם, של מה שהפך בשנים האחרונות שת החסידות המפוארת הזאת מחסידות לכת... כל החיבורים והניתוחים לא קשורים ורק הורסים. סילור גירושים זה דבר אישי. עצם העובדה שיוצא סיפור רק במהלך הליך גירושים ולא מהווה הסיבה לגירושין, דורש עיון. גם יציאה לתקשןר. תוך הכפשה חמורה של אבי ילדיה גם לא טבעית. יש דרכים לטפל בסוטים. לא חייבים לרוץ לתקשורת.. (לאור ריבוי תלונות הסרק, נפגעות אלו שבאמת סובחות, אבל לא מתייחס. כרן לעצם הסיפור. זה לא קשור למה שקורה היום בחסידות עצמה). גם הבית ישראל לא מוצג נכון. הוא דווקא כיבד נשים והערך החשןב לו היה לימוד התורה, מה שהוביל את הפיצול בגור, שם הפסיקו באופן גורף ללמוד עיון... כך שההקשר ממש דחוק ושגוי מבסיסו. מה שבטוח זה, שהרישעות והשינאה שמפיצים הגברים והנשים כאחד, שינאת חינם ונידוי משפחה וחברים, תוך התעללות נוראית ובל י נפסקת - ראויים לכל גינוי. העצוב בזיםור הזה, שגם המשטרה והרשויות כפופות לכת הזאת - יש תלונות, יש ראיות, אין כתב אישום אחד...
20
שלום
נועם | 30-04-2023 7:52
שלום ארוש מנהיג היהודים
21
כמה קישקוש בכתבה אחת...
מויש | 07-05-2023 13:46
כמה קישקוש בכתבה אחת...
22
חסידות גור התנתקה מהיהדות והיא אלילות קתולית
אב | 15-05-2023 14:42
היהדות במהותה הינה יציאת מצריים מעבדות לחירות . בחסידות גור ההשתעבדות לרבי (סוג של ישו) והתרחקות מהקבה ומאנושיות היא מטרת החיים. מסכנים (ככל עבד מסכן)
23
מצחיק ומגוחך לראות...
שוקי | 19-05-2023 13:35
מצחיק ומגוחך לראות אנשים שלא מכירים ולא יודעים את הלך הרוח כותבים שורות על שורות של שטיות והבלים. מי שמכיר את ההדרכה האישית של הבית ישראל לאברכים צעירים לתת כבוד אין סופי לאשה ודאג אישית לכל אברך ואברך וכן הנקודה שלחסידים אין מענה מהקהילה הוא שקר יסודו אין עוד קהילה שדואגת לאנשיה כמו קהילת גור המפוארת שדואגת מבית החלמה ליולדות ועד לסידור לחתונה מוסדות לימוד ואפילו מקמות קבורה.... אלו שמגיבים משינאה וסיטנה זה קבוצת הפורשים המורמרים שאוכלים את הלב על השטות שעשו ורק מטנפים כל היום וחבל...
24
לכאורה, הכותבת כבר שנים מסלפת את ההיסטוריה
נאור | 01-06-2023 12:12
גם כתבה זו חלק מהסילוף
25
חסידות גור זה...
מאיר וייגמן | 04-06-2023 11:01
חסידות גור זה כת.....האדמור ראש הכת וכל חברי הכת משרתים כעבדים את האדמור שעוטף הכל במצוות האדמור מיליארדר בדולרים והחסדים עניים מרודים ..והאדמור דורש עוד ועוד ועוד
26
חשוב לי לציין
קר' | 05-07-2023 2:09
דבר ראשון כל עוד אתם קוראים את הכתבה ולא מכירים את הדברים באמת לעומק, אל תסיקו מסקנות כל כך מהר יכול להיות שהדברים נראים אחרת, וגם אם כן הכתבה נכונה והדברים שקורים שם באמת מזעזעים ומחרידים, חשוב לי להדגיש שהיא כלל לא מייצגת את היהדות, היהדות מעריכה את האישה ומוקירה אותה, היא שוות זכויות ומגינים עליה בכל דרך אפשרית ויש על כך אלפי ציטוטים ומדרשים, אלו שמעוותים את התורה לפי מה שנראה להם לא מייצגים את היהדות והחרדים בשום צורה