אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

שלושת התחומים בהם הציונות הדתית הקצינה

בשנים האחרונות נדמה שבציונות הדתית יש ערכים שונים שהפכו להיות "ערכים עליונים", ערכים שמבטלים את כל הערכים האחרים במידה והם מתנגשים איתם. זוהי יציאה מאיזון ופרופורציה, וזה מצב לא בריא

שלושת התחומים בהם הציונות הדתית הקצינה
  (צילום: חיים גולדברג; תמונה קטנה: יונתן גולן)

בשנים האחרונות ניתן לזהות תהליך הקצנה בציונות הדתית. הקצנה זו אינה כמובן נחלת הציבור הדתי כולו, אך יש בהחלט אנשים שונים מתוך הציבור הדתי שיותר ויותר נוטים לאמץ עמדות קיצוניות ולפעול לאורן. ביניהם: אנשי ציבור ופוליטיקאים, אנשי רוח ורבנים, אנשי תקשורת, ועוד.

עוד באותו נושא

הציונות הדתית לא חזקה כפי שנדמה לנו / תגובה


30

מהי קיצוניות? לפעמים נדמה שקיצוניות נובעת ממידות רעות או מדעות רעות. אך האמת היא שאדם קיצוני יכול להיות אדם טוב, שמחזיק ברעיונות טובים. הרב קוק כותב שקיצוניות היא חוסר איזון. מצב בו אדם רואה רק חלק מהתמונה השלמה אך הוא חושב שאותו החלק הוא כל התמונה כולה. קיצוניות מלשון קצה. קיצוניות היא מצב בו ערך אחד מוחק את שאר הערכים ולא נותן להם מקום.

המציאות היא מאד מורכבת, ולכן יש ערכים רבים שדרכם ניתן להנהיג את המציאות בצורה טובה. כשם שצריך את כל כוחות הנפש של האדם בשביל לחיות חיים שלמים, כך צריך ליתן מקום לכל הערכים כולם, כדי להביא לידי ביטוי את האמת השלימה הכוללת את הכל.

מדוע קשה לתת מקום לכל הערכים כולם? משום שפעמים רבות ערכים מתנגשים זה בזה, וצריך להכריע ביניהם. ההלכה למשל דנה במקרים רבים בהם צריך להכריע בין שני ערכים המתנגשים במציאות מסוימת. למשל פיקוח נפש דוחה שבת, אך מצוות המלחמה דוחה פיקוח נפש, וכן הלאה.

מדוע אנשים נוטים לקיצוניות? משתי סיבות עיקריות. האחת – הם לא מצליחים להבין את הערכים הנוספים מעבר לאותו הערך שהם מאמינים בו. השניה – יותר קל להאמין בערך אחד וללכת איתו 'עד הסוף', מאשר לנסות להחזיק בערכים רבים ולהכריע בכל מצב איזה ערך צריך לבטא ואיזה ערך נדחה בפני ערכים אחרים.

עוד באותו נושא

למה הציונות הדתית כבר לא מפגינה בענק כמו פעם?


9

לדוגמא, אדם שרוצה לעזור לעניים על ידי גניבה מעשירים הוא קיצוני. מדוע? כי אף על פי שלדאוג לעניים זה חשוב, זה לא מצדיק גניבה. אדם נדיב המחלק את כל רכושו לזרים, ולמשפחתו לא נשאר כלום, זוהי קיצוניות, כי אהבת הבריות אסור לה לבטל  את הדאגה למשפחה. מי שלא יודע לתת גבול מידת הרחמים שלו, ימצא את עצמו מרחם על אנשים שאסור לרחם עליהם. כל ערך חשוב אבל במינון מוגזם – הופך לערך קיצוני ומזיק. כדברי הרב קוק: "אין לנו אפילו מדה אחת בעולם שלא תהיה הקצוניות מזיקתה" (אגרת כ).

ההפך מאדם קיצוני הוא לא האדם האדיש (זו גם מידה מגונה) אלא האדם המאוזן, היודע לאחד ולשקלל את הערכים כולם. אחד מתפקידי התורה הוא ללמד אותנו כיצד לאזן וליצור הרמוניה בין ערכים, ושלא נתמכר לאידיאל אחד באופן שיבטל את אידיאלים אחרים. כמו שכתב הרב קוק (אגרת קנח): "נזהרים אנחנו משכרון והפרזה, אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים…מעולם לא נתמכר לאידיאה פרטית אחת במדה זו, עד שנהיה טובעים במצולותיה עד לבלי יכולת לתן לנו קצב ומדה להרחבת ממשלתה". לסיכום, קיצוניות היא התמסרות לערכים מסוימים, שיש בהם אמת וצדק מצד עצמם, תוך מחיקה וביטול של ערכים אחרים.

בשנים האחרונות נדמה שבציונות הדתית יש ערכים שונים שהפכו להיות "ערכים עליונים", ערכים שמבטלים את כל הערכים האחרים במידה והם מתנגשים איתם. זוהי יציאה מאיזון ופרופורציה, וזה מצב לא בריא.

אתן מספר דוגמאות כדי לסבר את האוזן:

1. אחדות ישראל. אחדות היא ערך חשוב משום שכוחו של עם ישראל הוא באחדותו. אבל אחדות אינה ערך עליון המבטל ערכים אחרים. למשל, לפי התורה ציבור מורכב מצדיקים בינונים ורשעים ואין להתיחס לכולם בשווה. זו מורכבות שצריך לדעת ליישב אותה. פעמים נדמה שבשם האחדות – מתקרבים דוקא לאלו הרחוקים ביותר מתורה ומצוות, ומפנים עורף לאלו הקרובים יותר לתורה ומצוות. מי שאוהב חילונים כולל את אלו שאצלם החילוניות היא אידיאל, ובמקביל יש לו רגשי ניכור ואפילו שנאה כלפי חרדים או דתיים תורניים, הוא אדם קיצוני. ערך האחדות אצלו מחק את הצורך להבחין בין יראי השם ובין הרחוקים יותר.

וכן מי שבכל מחיר מתקרב לחילונים אפילו במחיר שהוא עצמו יתקלקל רוחנית, הוא אדם קיצוני. הרב קוק כותב (אגרת תקנה) שמי שהקשר עם חילונים יפגע לו ביראת שמיים, עדיף שישאר מרוחק כדי שלא להתקלקל. גם מי שלא מסוגל לומר ביקורת או להאבק על אידיאל ציבורי בגלל ערך האחדות, הוא אדם קיצוני.

כאשר חברי כנסת דתיים או רבנים, מדברים על הממשלה הנוכחית כממשלת אחדות – זוהי כבר קיצוניות מסוכנת. ממשלה בה כל הציבור החרדי, חלק מהציבור הדתי, והציבור המסורתי – מוחרם, ובמקביל – אנשי מרץ, העבודה ואנשים הרחוקים מתורה ומצוות – בפנים (יחד עם האחים המוסלמים) – זו ממשלה קיצונית, זו לא ממשלת אחדות. זו ממשלה שערך האחדות שלה מוחק את ההבחנה בין צדיק לרשע, בין אוהב לאויב, ובין טוב לרע, בין ציוני לאנטי-ציוני.

לצערי הרב, אצל חלק מאותם אנשי הציבור הדתיים ותומכיהם, כולל רבנים, ערך האחדות מחק גם את ערך האמת. המטרה קידשה את האמצעים הפסולים. לדעתם, דרך ארץ כבר לא קודמת לתורה, ומותר לשקר בסיטונאות ולהפר הבטחות אם זה נעשה למטרה טובה.

2. לראות את הטוב בכל דבר. אדם בעל עין טובה, מחפש לראות את הטוב בכל דבר. חשבו לדעת לזהות את הטוב גם כאשר הוא לא תמיד נראה לעין בקלות. יחד עם זאת, כאשר העין הטובה לא מסוגלת לראות רע במציאות או אצל אנשים אחרים – היא הופכת לעין עיוורת. יש אוירה בציבור הדתי שאסור למחות על הרע, אסור לומר שיש אנשים רעים או דעות רעות. אסור להתלונן, אסור למחות ואסור לבקר. כולם צדיקים וטהורים, כולם מכוונים לשם שמיים, וממילא אין להתנגד לשום דבר ולאף אדם. אסור שהאידיאל לראות את הטוב יבטל את הערך של בירור בין טוב לרע. אנו מצווים: "סור מרע ועשה טוב". מי שרואה רק טוב, לא אוהב את הטוב באמת, כי הוא מאפשר לרע להתקיים.

3. השרות בצבא. בדור של גאולה יש משמעות גדולה לשרות הצבאי. בעזרת הצבא אנו מקימים מצוות עשה של עזרת ישראל מיד הצר הבא עליו, וכן את מצוות כיבוש הארץ. חזרת הגבורה הצבאית לעם ישראל היא אחד מביטויי הגאולה. אבל ערך השרות הצבאי אינו עולה על ערך לימוד התורה.

ערכם של משרתי צה"ל אינו עולה על ערכם של תלמידי חכמים. הצבא בונה את הקומה הגשמית של עם ישראל, ואילו תלמידי חכמים בונים את הקומה הרוחנית של האומה, שהיא העיקר. יתירה מזו, הרוחניות היא זו הנותנת את הערך לשרות הצבאי. ערך השרות בצבא הפך להיות קיצוני.

יש החושבים שקצין בסיירת חשוב יותר לעם ישראל מאשר תלמיד חכם. כאשר שר הדתות, טייס ובוגר סיירת מטכ"ל אך אדם שכמעט ולא למד תורה בחייו, חושב שהוא במעלה יותר גדולה מאשר תלמידי חכמים – זו קיצוניות. כשטייס מחלק ציונים לרבנים או מחליט מי הם הרבנים שצריכים להנהיג את כלל ישראל – זוהי קיצוניות מוגזמת. כאשר בציבור יש כבוד לחייל בסיירת יותר מאשר לאברך שלומד שנים רבות, אנחנו בבעיה.

אפשר להוסיף עוד דוגמאות אבל העיקרון הובן. קיצוניות זו היא תוצאה של חינוך לא מאוזן לערכים שונים שאינם מתחשבים בערכים אחרים.

על הביטוי "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" מסביר הרב שאחד מתפקידי תלמידי חכמים לשקלל את הערכים השונים ולהביא להשלמה הדדית ביניהם. כך הם מביאים שלום לעולם. כדי להעמיד שיטה שלמה ומאוזנת של מכלול הערכים הציונים הדתיים – יש ללמוד בצורה עמוקה, גם הלכה וגם אמונה, ולעבור ולבנות שיטת חיים מאוזנת וכוללת ולא קיצונית.

=======

הרב איתן קופמן הוא מארגון 'רבני דרך אמונה'

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
40 תגובות - 28 דיונים מיין לפי
1
תכלס קיצוני בעצמו ומסווה זאת במילים
קר קר קרקר קרעי | 20-06-2022 9:59
מטיף לשנאה, פלגנות חצי כוס ריקה והשמטות משירות... בקיצר סמוטריץ
אני יודע מי...
בנט | 20-06-2022 10:42
אני יודע מי שכר אותך!:)
מי משלם לך?
א | 20-06-2022 10:29
תתחיל בגילוי נאות ותגיד איזו מפלגה או ארגון שלחו אותך ואולי גם כמה הם משלמים. אחכ תעבור משיח השנאה לשיח מכבד ומקדם.
2
הציבור המסורתי מוחרם ?
ברוך | 20-06-2022 10:30
יש בממשלה הזו יותר חכים מסורתים מאשר בקדומות. מיקי לוי, נעמה לזימי, מרב כהן, ביטון ועוד רבים וטובים. הרבה יותר מסורתים מרגב וביטן, שהפכו להיות מסורתים כלפי חוץ רק כשזה נהיה פופולרי. מסורתים מאמינים בקבה, לא בביבי.
הגזענות שלך זועקת
יהודה | 21-06-2022 13:04
למה אתה מגדיר כל חכ מזרחי כמסורתי?!
3
מאמר מצוין! קראו בנחת! קולע בדיוק!
משי | 20-06-2022 11:18
מציע לכולם לקרוא בנחת לפני שיורים מהבטן תגובות קיצוניות...
לא ברחת....
רפול | 20-06-2022 17:06
לא ברחת. התורה הקיאה אותך
הציונות הדתית נדבקה בפיגור וברשעות של החרדים
אחד שברח משם | 20-06-2022 14:43
ואין לה מנחם.
4
כבודו מי אתה...
אלעזר אליאס | 20-06-2022 11:23
כבודו מי אתה שתגיד שהוא כמעט ולא למד תורה בחיו , מי אתה שתקבע שתלמיד אברך) שאנחנו מכירים טוב מאוד את רוב האברכים היום שמחפפים ולא מוסרים את חייהם לתורה(כמובן שיש קבוצה שממש מוסרת את חייה אבל הרוב מנצלים את זה) יש לו מעמד גדול יותר הרב אתה אמור לדעת שמעמד הממשלה הוא במעמד של מלכות של פעם מחילה הרב אבל אתה סתם מפלג, אמונתנו לדבוק באמת ולהגיד אותה אבל לא לשנות סדרי מציאות כל אחד והשליחות שלו והרב מתן כהנא בעל זכויות ומצוות רבות מהרבה מאוד רבנים ואברכים שיטת חיים מאוזנת ולא קיצונית היא כאשר יש שר דתי שמקדם דברים טובים משבחים אותו ועוזרים לו להגיע לאמת ולא מורידים ומספרים שטויות טייס לוחם מטכל ותלמיד חכם הלוואי שיצא לך תלמיד אחד ברמה הדתית שלו תלמידיחכמים מרבים שלום בעולם פעל לכך די לקיצוניות והטינוף בוגר המכינה
5
בציבור החרדלי אכן...
מני | 20-06-2022 11:34
בציבור החרדלי אכן יש קיצוניות בשלושת הדברים שהזכרת, אך לצד השני..
6
גם מלחמת חורמה...
מ | 20-06-2022 11:35
גם מלחמת חורמה בחילונים בלי להבין את הצדדים הטובים בהם היא קיצוניות
7
עוד רב שרוצה לומר שהוא לא מסכים עם הממשלה?
אז כתב | 20-06-2022 12:11
רבנים שנדחפים לפוליטיקה אחכ לא מבינים למה מותר להתערב בעיניינם של רבנים.
8
דתלית לשעבר
הילה | 20-06-2022 12:17
נכון הציבור המסכן הזה איבד את זה. בגלל זה כל הנוער שלו יוצא בשאלה, הם באשליית גאולה מטורפת ומוכנים למכור את הקבה ותורתו בכיף רק להמשיך לחיות בשכרון הגאולה. בדרך משתינים עליהם והנערות שלהם נראות כמו תל אביבית ממוצעת לפני או אחרי דפיקה, אבל הם מפחדים נורא להתעורר כי אז מה יישאר..? דיסוננס קוגניטיבי בגודל כזה שהם ייאלצו לאשפז עצמם במוסד לחולי רוח. באמת לרחם. הייתי שם וברחנו מהם, כל המשפחה. מכורי דגלים ומסוממי דת הדתילוניות כנראה באינוס, נלמד עליהם זכות. הקבה יעורר אותם ויציל אותם מתהומות העיוורון וחירשות שלקו בה.
והנוער שלכם...
שרה | 20-06-2022 16:13
והנוער שלכם הופך מנערים לנערות ומנורמלים ללהטבים ועדר בהמות
9
כל הכבוד
אריק | 20-06-2022 12:51
קלעת לבעיה
10
במה הקציאה כל...
Gold | 20-06-2022 13:14
במה הקציאה כל התורה הזאת בעל פה המסורת הרבנית הכל שקר השקרים
11
יסלח לי הרב......
ג'ו | 20-06-2022 13:38
יסלח לי הרב... ממשלת האחדות הזאת היא נוצרה אך ורק כדי שנפסיק את הטירלול הלא נגמר של סבבי בחירות.. יש בה נציגות של כל המגזרים .. מי שרוצה להכנס...ממש מוזמן.. אבל נציגי הציונות הדתית העדיפו לשאר עם ביבי.. כך גם הליכוד והחרדים. ונכון.. אם ביבי היה מקיים את הרוטציה עם גנץ... אתם כבר מבנים את התשובה.. את תפסיק לחרטט
הממשלה ממש לא מייצגת את כל המגזרים.
ישראל | 20-06-2022 21:11
מליוני אזרחים הצביעו למפלגות האופוזיציה והם אינם מיוצגים בממשלה. גם אם יש חובש כיפה בממשלה הוא לא הופך להיות מייצגם של חובשי הכיפות כי הם לא הצביעו לו. וגם הקומץ הקטן שהצביע לו זה בגלל שהוא רימה אותם והבטיח שלעולם, בשום תנאי ובשום מצב הוא לא יהיה חלק מממשלה כמו זו שהוא הקים.
יתכן. אך הם אינם מייצגים את הציבור המסורתי
ישראל | 20-06-2022 21:07
הציבור המסורתי מצביע בהמוניו לליכוד ולמפלגות הדתיות. החרמת המפלגות הללו היא החרמת הציבור
להיכנס להומואים,...
חיים | 20-06-2022 16:11
להיכנס להומואים, לגולנים, לנוכלי ימינה למטפיונרים עם המריצות ??????
12
נכוחים דברי אמת....
מאמר מאלף! תודה על הבהירות וההסברה. (#אור_יזרעאלי אתה קורא את זה? ממליץ) | 20-06-2022 13:45
נכוחים דברי אמת. סתמו כל המלהגים שאין לכם מה להגיב
13
העקרון הובן -...
יוחאי | 20-06-2022 14:14
העקרון הובן - כל מי שלא חושב כמוך, הוא קיצוני. אחדות ישראל זה רק בין מרכז והר המור.... מרן הרב זצ'ל מתהפך הקברות. 2. לדעת לבקר.. כמובן לא חלילה את רבני הקו. נראה כותב על השגיאות של הרב טאו... 3. תלמיד חכם או תלמידת חכמים שתורמים לציבור, שמעורבים בדעת עם הבריות זוכים להערכה רבה.
14
בקיצור, הקיצוני מאשים...
עידו | 20-06-2022 14:30
בקיצור, הקיצוני מאשים אחרים בקיצוניות. תבקש מראה ליום ההולדת.
15
הגזענות הדתית לא...
שקר שקר גס | 20-06-2022 14:53
הגזענות הדתית לא הקצינה!! בן גביר וסמוטריץ הם בבואה של רבני הגזענות הדתית מאז ומעולם
16
מציע לכבוד הרב...
הצעה | 20-06-2022 15:18
מציע לכבוד הרב להקים בשמורון מדינת הלכה בה כולם יהיו אברכים, ואף אחד לא ישרת בצבא. הקבה יגן על המדינה בעצמו, ואם לא, אז לפחות נדע בשכל זאת עדיף חייל בסיירת על אברך.
המגיב אידיוט...
יגאל | 20-06-2022 16:10
המגיב אידיוט ושטוח שכל לא מבין ולא יכול לחשוב מה הרב אומר, טיפש זאת מחמאה עבורו. הוא בטח יוצא צבא כמו כל הגנרלים בממשלה השקרנית הזאתץ
17
חבל שרוב המגיבים אינם מתייחסים אל תוכן הדברים
מאיר | 20-06-2022 17:38
הכי קל זה לומר אתה מהר המור - ממילא כל מה שאתה אומר דפוק. הכותב הביע רעיון, אפשר להסכים ואפשר להתנגד. אך לתקוף על דברים של כתב, זה לא לעניין.
18
איזה איש קיצוני
ישראל | 20-06-2022 17:41
כבוד הרב הוא ממש דוגמא למה הציונות הדתית הקצינה
19
כותב המאמר, אתה...
סחבק | 20-06-2022 18:01
כותב המאמר, אתה אטום בטירוף…. צא מהבועה שלך, אין לך מושג מה קורה בחוץ. מנותק ברמה מפחידה. וגם חוצפן… מי שמך למדוד את רמתו הרוחנית של שר הדתות?? אתה חושב שהאמת אצלך, אבל אתה רחוק נשמה… ממש רחוק.
תתמודד עם...
יהודי | 20-06-2022 21:55
תתמודד עם המציאות יטמבל. שר הדתות יפול נפילה גדולה כמו שהוא צמח (יותר מידי) מהר
20
כתבה חזקה ונכונה מדובר...
בר | 20-06-2022 18:28
כתבה חזקה ונכונה מדובר באדם שיודע להסתכל למציאות בעיניים
21
שקר שהציבור הדתי...
רועי | 20-06-2022 20:22
שקר שהציבור הדתי והמסורתי מוחרם בממשלה הנוכחית, ההפך הוא הנכון. הדתיים והמסורתיים בחרו ללכת אחר אדם מושחת מוסרית והחרימו את הממשלה הנוכחית על הדרך
22
וואו, מאמר מרתק,...
יהודי | 21-06-2022 2:04
וואו, מאמר מרתק, רהוט וכל כך נכון! תודה רבה
23
אחלה מאמר! ...
ישראל | 21-06-2022 6:44
אחלה מאמר!
24
הרב איתן קופמן...
Un | 22-06-2022 0:04
הרב איתן קופמן גלגול עיניים למרומים מונע ממך לשים אצבע על הסיבות לחורבן הציונות הדתית לטובת חמדנות ביתו של הגר תוך שנאת כל האחר - נאו-פשיזם בארומה קומוניסטית פרזיטית ( חיים על חשבון קיצבאות שמשלם הציבור האחר )
25
כמה הרבה סיבות...
רן | 25-06-2022 17:49
כמה הרבה סיבות ותרוצים בעטיפה יפים והילכתיים כדאי לכתוב נגד בנט וממשלת ימינה. מענין שכל הדוגמאות נוגעות בזה ולא נותנות שום דוגמאות של קיצוניות אחרות. כמה מלל כדאי לסובב את האמת.
26
איזו כותרת גדולה...
רן | 25-06-2022 17:53
איזו כותרת גדולה שכל המטרה זה שוב לכתוב נגד ממשלת בנט. כמה תמשיכו לנסות לעבוד על אנשיים בעינים . מילא היו דוגמאות אחרות אבל כל הקיצוניות מתנקזת לממשלת בנט. בדיחה ולא רציני.
27
בעלי תואר רב...
יוסף אמונה | 25-06-2022 18:42
בעלי תואר רב הם אויבי השלום כפי שהתואר שלהם מגלה את זה בפ-שטות הם גם אויבי השלום בד-רש ר-מז ס-וד
רק בעניך.אם...
בעל אמונה.ליוסף אמונה | 26-06-2022 7:12
רק בעניך.אם אתה דתי זה בודאי לייט שבלייט.וקרוב לאנטישמיות.שונא דת שכמותך לא מבין מה עיקר ומה טפל.ומן הסתם גם בור ועם הארץ.המאמר נכון וראוי והוא להציל את הציונות הדתית מהחילוניות.בדיוק כמו שעבר עליך.אנשים כמוך הורסים כל חלקה טובה עי ההתרפסות לחילוניות ולדת עובדי וסוגדי הצבא.הדגל.והמדינה.יש בראש תורה .ורק מכוחה תוכל להתקיים המדינה .אתה לא מבין וגם לא רוצה להבין.טוב לך בשקר הדתי בו אתה חי.
28
יופי של מאמר....
יעל | 25-06-2022 21:04
יופי של מאמר. צודק בכל מילה, שכחנו שהבסיס לקיומינו היא התורה והיא בעדיפות עליונה.