אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

חלוקה לבתי המדרש: קביעה זדונית על גבול המרושעת

מצד מצדדי משנת הראי"ה עלולים להיות כאלה שמגלים פנים במשנתו שיכופפו את המציאות בעבור האידיאה הקבועה וגם מצד מצדדי משנת הגרי"ד עלולים להיות כאלה שיכופפו את התורה בפני המציאות המסובכת | תגובה לרב אברהם סתיו

חלוקה לבתי המדרש: קביעה זדונית על גבול המרושעת
  מרכז הרב ארכיון, למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90)

קראתי את דבריו של הרב אברהם סתיו, בהן עמד על שתי הגישות והשיטות המנחות כיום את הציבור הדתי-לאומי. שיטת מרן הראי"ה קוק זצ"ל ובנו הרצי"ה זצ"ל מחד, ומאידך שיטת הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל וחתנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. אבל לעניות דעתי הוא השחיל בהן את נטייתו הליברלית כשניסה לערער על יציבותו של מחנה אחד ומאידך לקבע את יציבותו של המחנה מנגד, וכה כתב: "גרעין קטן, מכוסה שכבות עבות של יהדות מזרח-אירופאית מסורתית, אבל בלתי ניתן להכחשה במשנת הרב. זאת בשעה שדווקא במשנת הרב סולובייצ'יק היו יסודות שמרניים מוצקים, 'זה סיני'. ומה שקרה זה שעם הזמן תלמידי הרב סולובייצ'יק והרב ליכטנשטיין נותרו במובנים רבים בערך באותו המקום, ואילו תלמידי מרכז הרב התפזרו למגוון רחב של כיוונים, כל אחד לאן שנשאה אותו הרוח ששאב מרואה האורות הגדול".

עוד באותו נושא

הוועדה תוביל לשינוי? על החשיבות במינוי דיינים


5

לעניות דעתי זו לא הנחה אלא קביעה זדונית, על גבול מרושעת, תעמולה זולה שבאה לחלחל את ההשקפה המתנגדת למשנת מרן הראי"ה, להציג את המעורערים לעומת היציבים והקבועים, אלה שממשיכים את משנת הרב סולובייצ'יק ופורחים בעוד אלה מאבדים דרך כביכול. בחינת יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא.

ולא היא, ההיפך הגמור הוא הנכון. לעומת הפצת התורה בכל מרחבי ארץ ישראל ע"י ישיבת מרכז הרב ובנותיה, בדביקות מוחלטת בערכי משנת מרן הראי"ה ורבינו הרצי"ה. ישיבת "הגוש" ובנותיה מדשדשים בינות האליטות לקושש את התמיכה וההכרה במשנתם הגבוהה והאלטיסטית שאינה יכולה לרדת לעם שבשדות. לבד מזאת. הבלבול האמוני שפושה בחוגי המתכנים תלמידי הגרי"ד (לא התלמודיים), מצמרר ומעלה תהיות לא על משנת הגרי"ד כמובן, אלא על הדרך שהונחלה ב'פתיחות' ובהתרסה כלפי ההלכה והשקפות בסיסיות בעיקרי התורה. דוגמאות למכביר עימדי על אנשים 'שהתבלבלו' בדרך, והרב סתיו יודע לא פחות ממני, אלא שנוח לו לבלבל את הציבור בהנחות וקביעות זדוניות האמורות לשרת את הקו המחשבתי הליברלי לעומת השמרני.

הרב אברהם סתיו (ללא קרדיט)

מוציא אני מכלל זה את גאוני רבני הגוש ההלכתיים שברובם נתקרבו לאורחא דמהימנותא של מרן הראי"ה, כמו הגאון הרב יואל קטן שליט"א ודומיו, אף שנשארו נאמנים לתורת ומשנת הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל ולא גילו פנים במשנתו שלא כהלכה ועוד הרחיבו תורתם וינקו משני צינורות אלה.

אכן כן, שני גושים אלו מתגוששים זמן רב, ואף במישור הפוליטי בא לידי ביטוי מאבק זה, עת המפד"ל ההסטורית ותולדותיה ינקו את גישתם ממשנת מרן הראי"ה לעומת תנועת "מימד" ותנועת הקיבוץ הדתי ותורה ועבודה שיותר הזדהו עם הקו של הגרי"ד סולובייצ'יק , או שאימצו לעצמם חלקים ממשנתו, בעוד שממשנת הראי"ה ידעו (האמיתיים שבהם) שניתקו ממנה. (אף שהגרי"ד במפורש לא היה מסכים לגישתם ההלכתית וההשקפתית בהרבה דברים של הקיבוץ הדתי ותורה ועבודה). מדבר אני בהכללה ולא בפרטים שתמיד נמצאים וחריגים בכל כלל.

במאמרו שיקף את המציאות אודות התנהלות שני המחנות הללו, אבל לא ירד לשורש העניין כמדומני. ויורשה לי לחדד את הדברים כדי להבין להיכן המגמה של כל צד הולכת ומה הסיכונים שבכל אחת מהן. ואף שהדברים ידועים, טוב להבהירם כנדבך נוסף על דברי הרב סתיו.

האידיה אל מול הריאליה

אם נרצה להגדיר את משנת הראי"ה לעומת משנת הגרי"ד, נוכל לומר שבמשנת הראי"ה האידיאה מנחה את הריאליה, ובמשנת הגרי"ד הריאליה מנחה את האידיאה. האידיאה במשנת מרן הראי"ה היונקת מתפיסת עולם הלכתית וקבלית, חייבת להיות מוחלטת ולנסות ולקרב את המציאות אליה. היא אמנם מתחשבת במציאות, אך לא תהסס לכופפה אליה כשתגיע שעת רצון שכזו. האידיאה במשנת הגרי"ד כפופה לחוקי הריאליה, ולרוב הפן ההלכתי גרידא ינחה אותה, ואם המציאות מתנגשת בה, לרוב תמצא מסלול עוקף או שתיסוג מפני המציאות, והאידיאה תמתין לשעת כושר נכונה בזמן ובמקום.

סמינר לימוד תנ"ך בישיבת הגוש ארכיון (צילום: גרשון אליסון), למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה

סכנת שתי הגישות פשוטה וברורה. מצד מצדדי משנת הראי"ה עלולים להיות כאלה שמגלים פנים במשנתו (ויש), כאלה שיכופפו את המציאות בעבור האידיאה הקבועה והמוחלטת. לכן יקחו את החוק לידים (תג מחיר), המחתרת היהודית וכו'. לדוגמה: כששאלו את מרן הגר"א שפירא זצ"ל על כיבוש לבנון – בזמן מלחמת לבנון הראשונה – וההתיישבות בה, שלל זאת מכל וכל (וכמדומה שכך התבטא גם מרן הרצי"ה זצ"ל), שכן לא כבשנו לשם התיישבות. וכך גם לגבי גירוש הערביים מארץ-ישראל, אחר בחינה של המציאות, שללו זאת, אף שידעו יפה מהדרכת הרמב"ם והרמב"ן במצוות כיבוש וירושה. כך גם לגבי היחס להר הבית, הרחקה והשלמה עם המציאות העכשוית במגבלות המדיניות. ויש תלמידים ההולכים עם "ראש בקיר", נגד דעת רבותיהם.

מצד מצדדי משנת הגרי"ד עלולים להיות (ויש) כאלה המגלים פנים בתורתו ויבואו לכופף עיקרי תורה בפני המציאות המסובכת. מההשקפה המזוהה עם השמאל יבואו לתמוך באוייבי ישראל ולהגיע להזדהות עם האויב. להסתייג מההלכה הקבועה ולחפש בקעים וסדקים בה כדי להרחיבם ולהגדיל את הפרץ יותר. לצערנו לא מעט אפיקורסים יצאו מתוך גישה פלורליסטית שנפנפה בגרי"ד זצ"ל כבתורתו (כמו שכמה עשו כך עם הרמב"ם ז"ל). אתן דוגמא כואבת שלא ידועה לציבור: בישיבת הסדר ידועה משמש מגיד שיעור אפיקורוס במוצהר; שולל את חובת האמונה בה', שולל את השגחת ה' ועוד כהנה וכהנה. וראש הישיבה יודע ומודע לדבר החמור. אבל כחניך ישיבת הגוש הוא חייב להשאר "פתוח". דוגמא לעיוות שבא מגילוי פנים בתורה שלא כהלכה.

קוריוז שנשמר עימי מימי המילואים יש, כאשר בחור מישיבת "הגוש" צידד בלהט בבחירות במפלגת העבודה. מפלגה שלא הסתירה אז את עויינותה לענייני הדת וארץ ישראל, והוא בלהט מגן על הערכים ההומניים שזו דוגלת בהם. ומה עם הערכים הדתיים והאמוניים של העם? ולא אחד ולא שניים היו כאלה, ולגרועים ממנו נתוודעתי. כמעט אפשר להגדירם אנטי-דתיים. ה' ישמור ויציל מעיוות שכזה.

בשנים האחרונות דומה שנתקרבו שני המחנות זה לזה, הן מהסיבה הפוליטית שכן יוצגו השקפות וערכים משני הצדדים בגבולות הקונצנזוס על ידי מפלגה אחת שהכילה בתוכה מגוון אנשים שהשרו תכונת אחדות בתוך המחנה, והן בשל תלמידי חכמים שידעו לגשר על מחלוקות ולגשר על פערים בשל ייעוד ושליחות מסויימת, כדוגמת "פורום תקנה" שהובילו בו שני גדולים, הרב ליכשטנשטיין זצ"ל ויבדל לחיים טובים וארוכים מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א. אמנם עדיין היו כמה חכמים להרע ולהפר את שלום הציבור כשהבליחו מחשכתם בכמה מאמרים מידי פעם והראו את "פתיחותם ונאורותם" לעומת חשכת הרבנים השמרניים-החרד"ליים.

 

הרב יצחק דדון, הוא חוקר ב"מכון הלכה ברורה" ואברך בישיבת "מרכז הרב"

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
45 תגובות - 21 דיונים מיין לפי
1
יישר כח ...
יהודי | 05-08-2021 13:49
יישר כח
אוסף של שטויות רוויות שנאה התנשאות ורוע
אוהד | 05-08-2021 14:28
דע
2
חברה אתם הזויים
עמדין | 05-08-2021 14:02
העולם לא התחיל ברב קוק ולא נגמר ברב סולבייציק, היהדות מלאה בעומק ושיטות שונות שכולם יונקים ממקור טהור,גם הרב קוק וגם הרב סןלבייציק היו נגועים בהשקפות זרות אותם יינקו מבורות נשברים וספרים חיצוניים , את השקפתם המבולבלת העבירו לתלמידיהם שמוצאים את עצמם היום דוהרים בקצב מסחרר לעבר זרועות הרפורמה ולאיבוד זהותם היהודית, חיזרו למקורות, במקום הרב סןלבייציק תחזרו למשנתו הטהורה של דודו מרן הגריז ואביו מרן הגרח עם גליונות מרן החזון איש, במקום משנת הראיה תחזרו למשנת בעלי המוסר והמחשבה וגדולי החסידות ,משנת המהרל כשלעצמה בלי ההוספות המיותרות של הרב קוק, תחשבו על הדורות הבאים ,עיצרו את העגלה המתדרדרת שלכם בהזדמנות האחרונה שלא יהיה חלילה בגדר מעוות לא יוכל לתקון
מזעזע! אם...
הארה | 11-08-2021 15:38
מזעזע! אם ברצונך לכבד את היהדות החרדית. כבד את דיבורך!!!!
כל יהודי
אנטימישהו | 08-08-2021 23:47
כל יהודי שלא ידע להתמודד עם שנאת הגוי אליו קרא לגוי אנטישמי,כבר לימדונו חזל ששנאת עמי ארצות גדולה משנאת הגוי, וכך גם העיד רבי עקיבא שבשנותיו המוקדמות שהיה מזרוחניק ולא זכה ללמוד תורה היה אומר מי ייתן לי חרדי אברך ואנשכנו כחמור
כל חרדי...
מישהו | 08-08-2021 23:23
כל חרדי שלא יודע להתמודד עם טענה קורא לשני אנטישמי ... תהיו מקוריים קצת
לעמדין בין אנטישמיות לאנטישמיות
אחד העם | 06-08-2021 17:05
אתה צריך להבין שיש הבדל בין האנטישמיות של העולם לאנטישמיות הדתית לאומית,האנטישמיות בעולם היא שקופה וגלויה יש לה סימנים מובהקים ,אתה תמיד יכול לזהות את האנטישמי ,ואת רמת האנטישמיות שהוא נושא בקרבו, לא כן האנטישמיות של תלמידי בעל האורות,היא הרבה יותר מתוחכמת הרבה הרבה יותר מרושעת ,גם שאתה מזהה כבר את האנטישמי ,קשה מאוד לדעת את רמת האנטישמיות שהוא נושא בקרבו ,בדרך כלל האנטישמי הסרוג מצטט בהתחסדות אופיינית כמה מאמרי חזל אותם הוא מוציא מהקשרם אם מרשעות ואם מבורות ,עוד איזה רמבם אותו הוא לא מתחיל להבין לקינוח, קח את אליקים רובינשטיין כמשל ,אנטישמיות זו הרסנית ומסוכנת הרבה יותר ,אין תרופה למכתם.
לרועי
עמדין | 06-08-2021 15:51
פתאום שמתי לב שיש לך כמה תגובות,פעם הבאה תשתדל לרכז את כל ההבלים הרדודים שלך והאנטישמיות הגסה לתגובה אחת
לרועי
עמדין | 06-08-2021 15:49
מצטער.כנראה בעקבות האדון שלך בנט יש חיסיון על הצדקה שאתה ואחיך הסרוגים נותנים,בן יכבד אב ועבד אדוניו
אני תורם...
רועי | 06-08-2021 2:02
אני תורם המון לצדקה ובטוח פי כמה ממך. לו רק ידעת כמה הוראות קבע לצדקה יש לי, גס רוח וחסר הבנת הנקרא. אבל בטלנים אני מעדיף לשלוח לשוק העבודה.
אם כבודו...
רועי | 06-08-2021 1:59
אם כבודו מסוגל להתייחס עיניינית לטענות, מוטב. אם לא שישתוק.
1. כמובן...
רועי | 06-08-2021 1:57
1. כמובן שנשותיכם לא מצליחות לפרנס את המשפחה ולכן השאר נופל עלינו, אלא מה??? 2. מסכים איתך שהרמבם סובר שזהו החוש הנחות משאר החושים. למה אתה מתכוון? למה שקורה אצלכם כל יום במקווה?
לרעי
עמדין | 06-08-2021 0:27
אתה אמרת אוסף של גיבובי שטויות הסתה בנאלית משנות החושך באירופה שאתה קיימת בזה כבולעו כך פולטו,אבל בכל זאת כדי שלא תהיה חכם בעיניך ,אגיב על שתי דברים מתוך ים ההבלים ,1,אנחנו חיים על חשבון נשותינו, התקדמות חסרת תקדים עד היום הייתי שומע שאני חי על חשבונך למרות שאתה העדת על עצמך שאתה כמו אחיך הסרוגים מעולם לא תרמת שקל לצדקה2.אתם מחבקים חיבוק דב את הרמבם, ראית מה דעתו של הרמבם על חוש המישוש בכלל ועל משכב זכר בפרט מה אתה חושב שהרמבם היה חושב על מצעד סדום ועמורה שאתם בעזותכם הבהמית והחייתית קוראים לזה גאווה, על חוש המישוש חרפה היא לנו שמעת?בנוגע לרמבם במסכת אבות שזה אגב הרמבם היחידי מתוך הים של כתביו שאתם יודעים כבר השיבותי באתר הסרוחים פעמים רבות ,שרבי יוסף קארו בכסף משנה בהלכות תלמוד תורה פרקג הלכה י דחה מכל וכל את כל ראיותיו של הרמבם אחת לאחת וגם סיפר לנו כדי לסתום פיותיהם של האנטישמים הדתיים לאומיים שרוב רובם של גדולי ישראל לפני הרמבם ואחריו חלקו בצורה נמרצת על דבריו ,ומסיים את דבריו הקדושים במילים אלו כדלהלן .כל מקום שהלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבינו ואחריו נוהגים ליטול שכרם מן הציבור אפשר שהסכימו כן כל חכמי הדורות משום עת לעשות לה הפרו תורתך שאילו לא היתה פרנסת הלומדים מצויה לא היו יכולים לטרוח בתורה כראוי והיתה התורה משתכחת חס ושלום ובהיותה מצויה יוכלו לעסוק ויגדיל תורה ויאדיר סוף ציטוט
אתה לועג...
תולון | 06-08-2021 0:26
אתה לועג ללבוש של החרדים. הם לועגים לך פי שניים.
שמענו עליכם...
רועי | 05-08-2021 21:08
שמענו עליכם וגם ראינו את הפירות... בטלנים, תרבות של שקר, נצלנים, משתמטים מ לא תעמוד על דם רעיך, חיים על חשבון נשותיהם (העיקר שכתוב בכתובה באותיות יפות אזון ואפרנס...), מתפרנסים מלימוד תורה - עוברים על קרדום לחפור בו - ראה פירוש הרמבם במסכת אבות, בזים לכל מי שאינו כמותם - לא חבוש בסומבררו, מפתחים תרבות השנור ופשיטת היד - כל יום מגיעים לפתח ביתי חובשי סומררו חסונים לקבץ נדבות ואני נאלץ לשלחם אחר כבוד עם המלצה ללכת לעבוד (יש דבר כזה אשרי הנהנה מיגיע כפיו). בקיצור חברה בפשיטת רגל ערכית. לך תלמד קצת מסילת ישרים ושמירת הלשון ואולי בפעם הבאה תבלום את לועך הפעור כשאתה מטנף על אחרים.
לחנן
אחד העם | 05-08-2021 15:51
תתבייש,נגד מי הרימות יד ?.על מי שלחת את פיך.האם רבי עקיבא איגר ,החפץ חיים,המשך חכמה,רבי חיים עוזר ,רבינו חיים הלוי,הרב מבריסק,רבי משה פינשטיין ,הגאון האדיר רבי שמואל רוזובסקי הקהילות יעקב,הרב עובדיה יוסף מרן הרב שך הם בורים? כל אלו מעולם לא למדו ליבה ואתה החכם?אתה חנן כשימך הגדרה הלכתית במאכלות אסורות חתיכה נעשית נבלה
לימודי ליבה
עמדין | 05-08-2021 15:39
הנה למדתם ליבה ,ומה יצא?בנט הפר את כל ההבטחות כי הם לא הבטחות ליבתיות ,וכאחרון הליסטים מזויין גנב את המדינה ומכר את כל הנגב פלוס קרוב למאה מליארד שקל לחמאס ולדעאש ,השתלטתם בדרכי ערמה ורמיה על רוב הנדלן במדינה ועל רוב המשרות הממשלתיות, משתתפים במצעדי סדום ועמורה ,תמכים בחילולי שבת ,ומנסים להפוך את הרבנות הראשית לרבנות רפורמית שתאכיל את עם ישראל שפנים וחזירים,אז מה עדיף?
צודק.נחזור לבערות ולפיגור,ללא לימודי ליבה ר"ל
חנן | 05-08-2021 15:04
ואז נוכל לקיים בהידור את ג' המצוות הקדושות : בטלנות,קבצנות והשתמטות.
3
הכהן הגדול והבריסקער הגדול
יהודי פשוט | 05-08-2021 14:15
אם רצית לדעת מאין שאב הגריד את השקפתו, פנה אל בית המדרש הישן של בריסק. שם כיהנו בני דודו של הגריד הקנאים. היו ביניהם חילוקי השקפות ויחד עם זה גם הרבה מן המשותף. בראש ובראשונה הכפיפות המוחלטת להלכה. ובנוסף לכך החשש הקיצוני מפקוח נפש. ידוע הפתגם הבריסקאי שאינם מקלים בצומות אלא מחמירים בפקוח נפש. וזה הדריך גם את הגריד בשונה מהשקפת הראיה והרציה. ואלה ואלה דברי אלוהים חיים. ובלבד שתהיה אמונה אמיתית ושמירה קפדנית של כל גדרי ההלכה, שבלעדיהם אין קיום ליהדות.
4
תפסיקו כבר עם השנאה, נמאסתם
אבי | 05-08-2021 14:27
עוד רב ועוד רב שמקשקשים עצמם לדעת, מבזבזים את זמנם בלכתוב שטויות עג שטויות (באמת אין לך מה לעשות עם זמנך? לך תתנדב עם זקנים......)ובעיקר להוסיף עוד ועוד שנאה וארס....אתה תלמיד של הרב קוק? איפה הכבוד לדעה אחרת? אני לא מכיר את הרב סתיו אבל למה לכתוב על מחשבות שלו - מרושעת? אתה קיצוני, שחצן וגורם לחילול שם שמיים ולשנאה לדת....אתה לא מייצג את היהדות אתה מייצג קנאות דתית של שנאה ואטימות. מסכנים התלמידים שצריכים לשמוע את דברי ההבל
טיפש מטופש....
יניר | 05-08-2021 14:39
טיפש מטופש. איך אתה כותב דברי הבל כאלו
5
שאלה
בנימין | 05-08-2021 14:57
שאלה: הכותב העביר ביקורת על הרב אברהם סתיו שהוא השחיל בהן את נטייתו הליברלית כשניסה לערער על יציבותו של מחנה אחד ומאידך לקבע את יציבותו של המחנה מנגד. קצת מצחיק שהכותה עושה בדיוק אותו דבר בקשר לעמדתו. לא כן?
6
הגרי"ד היה איש הלכה מובהק. נלחם ברפורמים
אבן | 05-08-2021 15:43
מה נעשה וחלק מצאצאיו טוענים ביושר יש לומר, כי אין חובה לדבוק בדעותיו. אפרופו, הגריד היה מעריץ גדול של הרבי מחבד.
7
הכותב הוא ר"מ בישיבה, אבל איפה?
אברהם צבאן | 05-08-2021 16:13
אני לומד במרכז הרב כבר ארבע שנים ופוגש את שמו מדי פעם, אבל אני לא סגור אם אני רואה אותו או לא. הכתבה עלולה ליצור מצג שווא שהוא רמ במרכז הרב, בגלל התמונה; זה לא נכון. לגופם של דברים, הרב אברהם סתיו צודק בגדול, עיינו ברשומה שלו בפייסבוק (ובתגובתי שם). אריכות הדברים פה לא גורעת מזה.
סיפור לקוראים:...
אברהם צבאן | 10-08-2021 14:20
סיפור לקוראים: אחרי שכתבתי את התגובה הזו, שבה אני מזדהה בשמי ובישיבה שבה אני לומד, גיליתי שהרבה אנשים בסביבתי קוראים את התגובות פה. (אז אם אתה מרכזניק וקורא את זה, בוא להגיד שלום. בבית המדרש אני בטור השמאלי ????)
אתה לומד במרכז הרב כמו שאני סילבסטר סטלון
אני | 10-08-2021 14:07
על זה נאמר: תנוחי
8
וואו. פשוט גיבוב...
חכמולוג | 05-08-2021 16:16
וואו. פשוט גיבוב של שטויות. פשוט ניכר שלא קראת את הפוסט של הרב סתיו, וכן שמעולם לא עיינת לעומק דברי הגריד. הרב סתיו דווקא דיבר לשבח תלמידי הרב קוק. הוא טען שדווקא מהם יש יותר התפתחויות והסתעפויות ופחות ניוון מחשבתי מאשר תלמידי הגריד שיותר מקובעים, בניגוד למה שהיינו חושבים. והנה מגדולי תלמידי הראיה והרציה, הרב מלמד שהוגדר כאולטרה שמרן וחרדלי, מגיעות דעות יותר ליברליות. אל תפחד הוא לא טוען שהר המור וגרורותיה לא יונקות מאותו מקור מגוון. מאותו מעיין נובע של מים חיים. בנוסף, לומר שהגריד עיקם את האידאה בפני הריאליה זו פשוט שטות גמורה! קראת פעם איש ההלכה? הגריד טוען שם שההלכה היא אפריורית ולימודה הוא לימוד אידיאה שמימית הקודמת לעולם הזה, אותה אנו מוציאים לפועל בעולם הזה! לי נראה שמשנתו של הגריד לא חולקת חזיתית על משנת הראיה. אין פה מחלוקת סימטרית, פשוט לא הכל תואם. ואתה מנסה בכוח לומר שהם חולקים ברובד היסודי ביותר של היהדות. זה שיצאו רבנים גושניקים והקצינו את הגריד, או סברו אחרת או עיקמו את דבריו או וואטאבר, אז מה?! המציאות מורכבת ולא חדגונית כמו שקווניקים כמוך נוטים לחשוב. אפשר להיות דתי ושמאלני, ולא כל דעה שחולקת עליך מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. איזו הפטרה אומללה כנגד ברי הפלוגתא שלך. אני מחזק את ידיו של הרב מלמד שעובר רצח אופי על ידי כל מיני עכברים קווניקים שיוצאים מחוריהם ומפחדים שדברי הטעם שלו ייפלו על אוזניים שאינם ערלות. ומקווה שתתפקחו ותבינו שניתן לסבור אחרת וזה לא אומר שמקצצים בנטיעות רחמנא ליצלן. זו יכולה להיות מחלוקת לשם שמיים. אתם בוחרים להוציא את כל מתנגדיכם כאפיקורסים. תתבגרו כבר קווניקים!
צודק!!! הכותב לא למד הבנת הנקרא בכתה ג'
אבי | 05-08-2021 22:42
מצער שרבנים מחרחרים ריב ושנאה בינהם
9
התמונה לקוחה מביהכנ"ס האשכנזי של אלון שבות
טעות בתמונה | 05-08-2021 17:14
בורים ועמי ארצות - תבדקו! נכון שהתמונה שייכת לימי העיון בתנך שבדכ שואלים את היכל בית הכנסת האשכנזי באלון שבות לצרכי יום העיון אבל זהו אינו היכל הישיבה ! אנא תקנו.
ומדוע יושבות נשים לצד גברים
תוהה | 11-08-2021 15:37
גוש בגרון!
10
כל מילה
כרמל | 05-08-2021 18:07
המחנפים לאליטות שבזות להם והם עצמם בזים לרוב הציבור ומעוותים את היהדות במדינת ישראל
11
הרב דוד סתיו
דוד | 05-08-2021 18:55
הרב דוד סתיו הגיע למרכז מהציבור החרדי. אחיו הם חרדים לכל דבר. הוא גם נצר למשפחה מאד מפוארת. מי שרוצה לדעת עליו יותר, כדאי שישאל את חבריו לספסל הלימודים במרכז. אין ספק שיוכל להחכים. ודי לחכימא ברמיזא.
12
אברהם סתיו - מאן דכר שמיה ? רב ?
אביחי | 05-08-2021 22:39
עמידה בבחינות וקבלת סמיכה אינה מזכה אדם בתואר רב אלא לצורך קביעת משכורת. מעבר לזה דבריו ודעותיו מוכיחות כאלף עדים שאין בינו ובין רבנות ולא כלום
13
מי זה מגיד...
רותם | 06-08-2021 0:29
מי זה מגיד השיעור האפיקורס? האם הכותב מתכוון לרב מיכאל אברהם?
14
תתגובה שניה לרועי
עמדין | 06-08-2021 0:35
לסיכום אתם הדתיים לאומיים בורים ועמי ארצות ,הרמבם היחידי שאתם יודעים זה הרמבם במסכת אבות שהשולחן ערוך בכסף משנה אמר שהוא לא נפסק להלכה ,ומהרמבם הזה אתם עושים קרדום לחפור בו, כל לימוד הרמבם הזה על ידכם הוא לגמרי לא לשם שמים אלא לקנטר שעליכם אמרו חזל מוטב שנהפכה שלייתכם על פניכם ג העבירות של יהרג ולא יעבור שאתם כל כך פרוצים בהם זה חטא קצת יותר חמור מלהיות שקוע בתורה יומם וליל
הרמבם לא...
פרופסור לס | 09-08-2021 16:24
הרמבם לא נפסק להלכה היכן שמרן לא פסק כמותו . ולכן הרמבם הזה אינו רלוונטי . אז אל תהנדס תודעה בקשר לשאר הדברים החרדים אינם מכחישים זאת הם פשוט לא הופכים את הדיעבד ללכתחילה כמו הליצנות הדתית
שמענו עליכם... חבורת...
רועי | 06-08-2021 1:53
שמענו עליכם... חבורת סוטי המקווה, מסתובבים במקווה עירומים כביום היוולדם ואחכ תדבר פה על פרוצים. יש אצלכם ערימות של סוטים והטרדות מיניות משלל סוגים, אבל אצלכם אם לא מדברים על התופעה אז היא לא קיימת. תסתובב ברבי עקיבא בבני ברק, ראה את הנשים שלכם עם הפיאות הבלונדיניות והחצאיות הקצרות... אחכ תרוץ להגיד דתל פרוצים. עם ארץ ניבער. הכל ככ מושלם אצלכם ולכן אתם מדחיקים ולא מטפלים בכלום. מה זה לא נפסק להלכה??? לא נפסק להלכה עי מרן אבל נפסק להלכה עי הרמבם. עיין בפרשני הרמבם השונים (לא רק בנושאי כליו בגירסת וילנא) לפני שאתה בעמרצות מקשקש.
15
אם לא היית...
איתי | 06-08-2021 9:17
אם לא היית מונע משנאה, אולי היית קורא את דברי הרב אברהם סתיו טרם כתיבת מאמר התגובה. כמובן שיותר נוח לירות על אוטומט את כל הסטיגמות שאתה מכיר על חלקים כאלה או אחרים של הציונות הדתית
16
התייחסות עניינית
עמדין | 06-08-2021 16:09
אני מצטער שאני לא מתייחס עניינית לתאורים רוויי שנאה ואנטישמיות של רועי ,אין התייחסות עניינית לשנאה ואנטישמית,האם היה שייך להתייחס עניינית לעיתונות בארופה שציירה תמיד את היהודי המפלצתי בעל האף הארוך ,כשאני קורא תיאורים כמו של רועי אני חש בחילה וחלחלה ,ועוד יש לו טענות לאנטישמי על התייחסות ענינית,
17
מהי ציונות דתית, ומי הם הפשרנים
בצלאל | 07-08-2021 22:37
הציונות החילונית סותרת את אחד העיקרים שבאו עוד לפני היג עיקרים של הרמבםלא רק בזמן אך גם במעלה, כוונתי העיקר שהוקבע לנו מימות רבי סעדיה גאון והוא כ אין אומתינו אומה אלא בתורתה העיקר של רבי סעדיה גאון נוגע בכל נפש האומה הישראלית בתור אומה. ובהמשך עד שבאה הציונות והפכה את הקערה על פיה והורתה לנו, כי לא רק שיתכן יהודים בלי תורה, אך יש גם יהדות שלמה בלי תורה תורת המזרחי היא החזרת העטרה ליושנה כל עיקר חידושו שהוא נגד כל החידושים שחלו החדשים ביהדות אלו דברי הרב אביגדור עמיאל זצ ל בין מייסדי המזרחי שהביע את האידאולוגיה מהי ציונות דתית. הרב קוק היה היוזם של הקמת התנועה. מי שרוצה להגדיר את עצמו כציוני דתי שיסתכל במראה וישאל את עצמו האם העיקר של רבי סעדיה גאון לנגד עיניו או הרצון להתפשר עם הציונות החילונית שאשר גינצבורג הידוע כ אחד העם כתב שיש סתירה בין הציונות החילונית לאמונה ודת
18
במחילה מהרב, הוא...
ירוחמי | 08-08-2021 12:13
במחילה מהרב, הוא פשוט עושה סלט של כל מי שלא מרכזניק (או קוניק), כאילו כל מי שלא ממרכז הרב הוא תלמיד של הגריד (לדוגמא - לשים את מימד כתלמידי הגריד זה הגיוני, אבל ברמה מסוימת - הרב עמיטל זצל הושפע כנראה הרבה יותר מהרב קוק מאשר מהגריד). ... וטענות שהוא מייחס לגריד לא מסתדרות עם פשט דבריו במקומות רבים...
19
הרב דדון -...
יענעקל'ה | 11-08-2021 16:47
הרב דדון - תנוח דעתך. אברהם סתיו אינו רב. הוא ידען גדול. כמוהו יש מאות חוקרים באקדמיה. תורתו היא אקדמית ותו לא. איו בו טיפת ירש וקדושה. אל תתרגש מכל משפט היוצא מפיו או ממקלדתו. כבר היו נוראיים יותר. ליבוביץ לדוגמה או שפינוזה.
20
תודה רבה הרב...
רועי י-ם | 12-08-2021 11:32
תודה רבה הרב דדון! דבריך בהירים ונכונים.
@נכון.. עד עכשיו...
ג'ו | 12-08-2021 15:39
@נכון.. עד עכשיו המגזר היה באפלה
21
הרבי
נועם | 16-09-2021 9:11
הרבי מלובביץ' ישו מוחמד הנביא מואפק טריף