אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב זייני: במקום לחנך לקודש, הרבנים הפכו ל'מכבדי הבריות'

האם רבותינו התנאים לא הכירו מאמר זה כאשר הם דחו על הסף את ה'צדוקים', את ה'בייתוסים', את ה'מינים' למיניהם, את ה'קראים', את ה'כותים', ועוד ועוד שאר חולים רוחניים שבעמנו?!

במקום לחנך לקודש, הרבנים הפכו ל'מכבדי הבריות'
  (צילום: אסף מילר)

לפני שנים רבות בהיותי רב הטכניון הזמנתי במסגרת של סדרת הרצאות שארגנתי, את פרופ' א"א אורבך ז"ל. כאיש עניו הוא סירב לקחת מונית והגיע באוטובוס.

כרב צעיר ראיתי מפאת כך חובה של כבוד מינימלי לאיש מבוגר שהיה אז ראש האקדמיה למדעים, וללוותו ברכבי הפרטי לפחות אל התחנה המרכזית. הליכה בדרך מחייבת דברי תורה כמפורש במס' תענית, אז שאלתי אותו: "פרופ' אורבך, הארכת בספרך על מרד בר כוכבא, איך יתכן שלא התעכבת על העובדה המרכזית המצוינת בירושלמי לפיה מי שמסר את ביתר לידי אדריאנוס היה כותי?". הוא השיב לי מיד ובישרות: "אתה צודק, נעלם ממני, טעיתי!".

עוד באותו נושא

הרב אברהם סתיו מסביר: זה הסיפור עם הרב מלמד


89

מי היו אותם הכותים? היו אלו השומרונים שניסו כל העת לקעקע את יסודות הקודש ואף החול של עמנו, בבקשתם מאלכסנדר מוקדון להרוס את בית מקדשנו, בהרס הרוחני שזרעו בישראל, במחיאות כפיים בחורבן בית מקדשנו, עד כדי כך שהאוונגליון לא מצא אישיות יותר ראויה לכבוד, ועל ידה לפגוע בעם ישראל, מה'שומרוני'. הוא האח האמיתי כי הוא המושיט עזרה לפצוע יותר מהאח האמיתי!

רבנים שהפכו ל'רודפי שלום'

בדומה לכך, לצערנו, דורנו מצטיין בשפע אנשים ההורסים כל ערך ואף מעבר ליכולתם. אינני מתכוון לאותם פוסט-מודרניים שרבים מדברים עליהם מבלי לדעת במאי עסקינן. אני מתכוון לדמויות שאמורות היו לחנך את עמנו על ברכי הקודש, ובמקום זה אנו מוצאים אותן עסוקות בעבודה 'פסטוראלית' של הצגת עצמם כ'רודפי שלום', כ'אוהבי הבריות', 'מכבדי הבריות' ועוד סיסמאות שאינן מביישות כל כומר, והכל על בסיס ערוצי תקשורת זולים, הידועים בהרגלם לחסום כמעט כל ערך לאומי וכל ערך קודש. כל זה לעיתים אחרי שדמויות אלה נתנו הוראה לתלמידיהם להפגין בצורה אווילית וחסרת כל סיכוי בצה"ל נגד שירת נשים, ואני לתומי בזמנו יצאתי להגנתם. לא ציפיתי שבינתיים יתהו על הראשונות.

אהבת הבריות אליה חינך אהרן קדוש ישראל את עמנו, היא אהבה אמיתית המקרבת בני עמנו לתורה, כפי שהיה מדגיש הרצי"ה קוק זצ"ל. לא אהבה המקרבת את התורה אליהן תוך הורדתה לרמת דרישותיהם של אכולי רוח נוצרית המצמצמת את מרחבו הרוחני של האדם לאמונה פשטנית ילדותית בצירוף יחסי חברה טובים ותקינים, במיטב המסורת האוונגליסטית, תוך ניצול סיסמאות נדושות השאובות מקריאה פשטנית של דברי חז"ל הגובלת בבורות.

השנאה לרע, לא לחוטא

במסכת פסחים (קיג:), לגבי הרואה דבר ערווה בחבירו, שיש מרבותינו שאינם מהססים לקבוע ש"מותר לשנאתו, שנאמר כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו מאי שונא? אילימא שונא נכרי, והא תניא שונא שאמרו שונא ישראל, ולא שונא נכרי! אלא פשיטא, שונא ישראל", וכן שאם יש עדים שעבר על דבר ערווה שכל העולם שונאים אותו. ורב נחמן אף קבע יותר מכך ש"מצוה לשנאתו"! דרושה חכמה ואצילות נפש כדי להבין שלמרות השנאה המחוייבת, אנו מחויבים גם בהושטת עזרה, אך לא בגלל רחמנות על חמור, אלא כדי לשדר ששנאתנו איננה לאדם החוטא מישראל, אלא לרע שבו ושבעזרת גמילות החסד שלנו הוא יבין את עמדתנו, וכך ייפתח שער לקירובו לה'!

האם רבותינו התנאים לא הכירו מאמר זה כאשר הם דחו על הסף את ה'צדוקים', את ה'בייתוסים', את ה'מינים' למיניהם, את ה'קראים', את ה'כותים', ועוד ועוד שאר חולים רוחניים שבעמנו?! ולמי מתכוונים אותם האנשים בתפילתם באומרם "למלשינים ולמינים"? (אני מקווה שאינם חדלים מתפילה!) ועל מי מדבר התלמוד במס' עבודה זרה כאשר גוזר את דינם של אלו ש"מורידין ולא מעלין"?! האם משה רבינו וכל גדולי עמנו האירו פנים למרגלים, לקרח ועדתו, לזמרי בן סלוא וחבורתו ועוד?! איזו רמה אינטלקטואלית ירודה!

עוד באותו נושא

מה עובר על הרב אליעזר מלמד?


256

לא מבחינים בין אדם פרטי לזרם ציבורי?

ומבלי להתייחס לבורות הלוגית, שבזמנו חשבתי שהיא נחלת פרופ' יובל נח הררי ודומיו, מתברר כיום שהיא נחלתן של דמויות תורניות גם כן. מי היה מאמין שדמויות המחנכות לתורה לא מסוגלות להיות ניחנות במינימום כושר הבחנה בין אהבת אדם פרטי מישראל (אם הוא עדיין נמנה על כלל ישראל באופן אמיתי), ובין אהבת זרמים הכופרים בכל מה שהוא מחנך על ברכיו, מסורת, תורה במלא אלהיותה, מסירות נפש למען כל קודשי אומתנו לדורותיה?!

איך אפשר להיות בור עד כדי כך, שלא זוכרים שכל רבותינו והתנאים בראשם, כינו בכל כינויי הגנאי את מייסדי ונציגי הזרמים הסוטים שבעמנו, ורבן יוחנן בן זכאי בראשם בקוראו להם "שוטים", "מפטפטים", "שיחה בטלה שלהם", ועוד תארי כבוד מפוקפקים כמובא בב"ב (קטו:) ובמנחות (סה.) וכל זה דוקא מפיו של רבן יוחנן בן זכאי, מתלמידי הלל הזקן הידוע במידותיו התרומיות.

בעבר, היו לנו סיבות רבות לשנוא צדוקים, בייתוסים ועוד. אך גם היום ועד היום הרפורמים הינם העויינים ביותר למדינת ישראל, התומכים ב'קרן לישראל חדשה' (VERUS ISRAEL?). יתרה מזו, מאות מיליוני דולרים הם שפכו למען ביידן נגד אוהב ישראל טראמפ! וכל זאת מדוע? בגלל ששני דברים הלכו פעמים רבות בד בבד: שנאת התורה ושנאת הלאומיות הישראלית!

העובדה שיש גם בעולם הדתי שנאה בלתי מוצדקת ובלתי נסבלת, כגון שנאה לכל מי ומה שריח ציונות נודף ממנו, שיש המזהים אותה אצל חרדים מסויימים ומגיעה אף לידי שנאה לרבנים הציוניים – אינה יכולה לשמש הצדקה לאהבת החילון ולכן אין סיבה לנסות לרפא מחלה אחת על ידי מחלה אחרת. הגיע הזמן להבחין שכל הגישות החולות האלה הינן פרי התרבות המערבית המובילה תמיד לשנאה בלתי מסוייגת, בשם אהבה כלשהי, אך אהבה תמיד מזוייפת.

נשנא את הרע, נחבק את היהודי הטועה

הקורא מתבקש להבין שאין בדבריי עידוד לשנאה. כרבנים שהתחנכו כמוני על ברכי תלמידי חכמים בני חכמים דורות על גבי דורות (לא כרבים היום שהתחנכו על ברכי ספרים ולא סופרים), אין בנו כל שמץ של שנאה לשום יהודי, ואנו מוכנים להגן על כל אחד מהם במסירות נפש עילאית נגד כל אויבי ישראל, ובד בבד לצד זה, אנו מוכנים לעלות על בריקדות כדי להגן על התורה, על ערכיה ועל קדושתה בחירוף נפש נגד כל העולם, כולל גם נגד כל המעוותים שבעמנו!

תפיסה מורכבת זו הכוללת לכאורה סתירה פנימית, נרכשת לצד רבנים גדולים מלאי אהבה וקדושה יחדיו, ולא לצד רבנים השונאים רבנים המתגוררים לידם באותו ישוב אך בו בזמן מטיפים לאהבה. היחס לרע לא ישתנה לעולם אצלנו, אנחנו נשנא את הרע תמיד, אבל את היהודי הפשוט והטועה נחבק בכל מקרה כל עוד אינו מנסה לבנות במה רוחנית חדשה לעצמו ולעצב פולחן אלילי או פרוטו-אלילי. את התוצאות של מעשים כאלה סבלנו כקרבנות במהלך אלפיים שנות גלותנו.

מי שמבין, ולו קורטוב של תורה, קולט שאפשר להתייחס לכל יהודי באהבה, למרות עזיבתו חובות תורניות אלו או אחרות. אך רק בתור פרט, כי אז מדובר בהתנהגות פרטית הנוגעת ליחסיו עם הקב"ה, אבל אין כל מקום לסלחנות כלפי מי שמייסד ומעגן גישתו הפסולה לתורה מחייבת, לתורה מן השמים, כי אז הוא לוחם נגד ה' ותורתו, מקעקע את יסודות ההתגלות, מכחיש את אלוהיותה של התורה ועוד ועוד!

איך אפשר להיות עיוור עד כדי אי ההבנה שקירוב פרט מישראל היא אהבה, אך קירוב זרם שהחל במחיקת שיבת ציון מהתפילה, המשיך במחיקת כמעט כל המצוות השמעיות, וסיים בהתבוללות בעמים (אם כי שרשיו היו נעוצים בתחילתו: "היה יהודי בביתך ואדם בצאתך" וכדו'), ועתה מגיע לעויינות אקטיבית למדינת ישראל, היא מתן גושפנקא להרס המוחלט של כל קודשי עמנו וקעקוע יסודות קיומו?!

כנראה כדי להבין את כל זאת, דרוש לא להימנות על מנטליות מערבית נוצרית שאינה מסוגלת להבין את ההבדל שבין כלל ופרט, בין דאגה לערך לדאגה לאדם, בין אלוהים חיים ובין אלוה שאינו אלא סתם אדם בן תמותה עלי אדמות.

==

הרב ד"ר אליהו זייני הוא ראש ישיבת ההסדר 'אור וישועה' בחיפה, ולשעבר רב הטכניון.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
79 תגובות - 43 דיונים מיין לפי
1
ברוך השם שהרב...
משפחת אמונה | 03-08-2021 14:05
ברוך השם שהרב זייני קיים. תודה רבה על המילים המאירות עיניים. משפחת אמונה, ארהב.
החותם בשם קורח ומתחזה למי שבעד קבלת האחר,
אהרון | 10-08-2021 22:10
מביע למעשה שנאה לכל יהודי הדבר בתורה.
קורח התנגד...
תורה | 09-08-2021 19:30
קורח התנגד לתורה שה'הביא לעם ישראל.....לא למשה לתורה
דווקא דיבר...
מקומי | 04-08-2021 14:11
דווקא דיבר יפה לכל העם חוץ למנהיג משה
צודק.מצווה גדולה לשנוא כל מי שחולק עליך
קורח | 03-08-2021 17:09
ואם אפשר לקלל להעליב ולהשמיץ - הרי זה משובח.והכל,כמובן,לשם שמים
2
יש פה אי דיוקים
לא נכון | 03-08-2021 14:24
״כל זה לעיתים אחרי שדמויות אלה נתנו הוראה לתלמידיהם להפגין בצורה אווילית וחסרת כל סיכוי בצהל נגד שירת נשים״ לא נכון!!! הרב מלמד אמר שהוא נגד הפגנות בצבא. התלמידים הפגינו על דעת עצמם. הוא רק לא הסכים לגנות אותם למרות שחלק על הדרך שבה עשו את זה.
רבנים השונאים רבנים המתגוררים לידם באותו ישוב
בית אל? | 03-08-2021 14:44
אך בו בזמן מטיפים לאהבה...
3
הרב זייני קיבל כנראה לשון הרע
עצוב מאוד | 03-08-2021 14:28
כדאי לברר עם הרב מלמד כל מיני דברים שמוטחים פה ואינם נכונים בכלל. השנאה מתגברת וזה נורא.
רבנים השונאים רבנים המתגוררים לידם באותו ישוב
בית אל? | 03-08-2021 14:42
אך בו בזמן מטיפים לאהבה...
4
אשרינו שזכינו לרב גדול ואיש רוח אמיתי
גיא | 03-08-2021 14:30
דבריו של הרב זיני ראויים שידקדקו בהם וילמדו אותם כראוי לדברי תח שבעמי. לצערנו מאמרים בסגנון זה נדירים
רבנים השונאים רבנים המתגוררים לידם באותו ישוב
בית אל? | 03-08-2021 15:18
אך בו בזמן מטיפים לאהבה...
5
כל מילה בסלע...
יהודי | 03-08-2021 14:42
כל מילה בסלע
רבנים השונאים רבנים המתגוררים לידם באותו ישוב
בית אל? | 03-08-2021 15:17
אך בו בזמן מטיפים לאהבה...
6
הרב זיני טועה באחת
דוד | 03-08-2021 15:07
יסוד טענתו היא שהרפורמים הם מינים. על כך, הרציה אמר דברים מפורשים שהם אינם, ואדרבה הנטיה להוציאם היא מינות. ממילא כל המאמר מתייתר וגם הלשון הנחרצת מידי (גם נגד הגרעי יוסף) שככ מאפיינת את הרב זיני
הרצי"ה אמר שהרפורמים מינים
בגי | 03-08-2021 23:25
כי המיצאו דת חדשה
להביא את הרב צבי יהודה לענין זה- לא רלוונטי
מלכי | 03-08-2021 16:12
אחרי מות הרב צבי יהודה, מצב ברפומים השתנה מאוד בחזיתות שונות. להביא את דבריו לענין זה , כבר לא רלוונטי.
הרציה גם...
חיים | 03-08-2021 15:28
הרציה גם אמר דברים מפורשים על עליה להר הבית והראיה כתב על כך בחריפות גדולה. גם בנושא מערך כשרות ממלכתי נלחם הראיה, אז נא לא להביא את הרב קוק כשנח, וכשלא נח אז מעקמים את דבריו בכל מיני תאוריות וסברות כרס.
הרפורמים של...
זלמן | 03-08-2021 15:27
הרפורמים של היום שונים וגרועים פי אלף מאלה שבתקופת הרציה הם מחתנים נישואי התבוללות רוצים לעקור את יהדות ישראל, עושים בכוונה להתריס ושופכים מיליארדים כשי להרוס את מדינת ישראל.
מוזמן לחפש...
זלמן | 03-08-2021 15:25
מוזמן לחפש ולראות מה הראיה קוק אמר לרב ברויאר על הרפורמים.
7
קול של אמת בתוך הציונות הדתית!
דתי לאומי | 03-08-2021 15:25
תודה כבוד הרב
8
הרב זיני לא מבחין בין שני סוגי רפורמים
זאב | 03-08-2021 15:38
באופו עקרוני אין הבדל בין רפורמי לחילוני חוץ מזה שהרפורמי הוא גם אינפנטיל ( ואולי גם בשגגה מבזים חפצי קודש (ספרי תורה). אם כי לשיטתם זה אינו ביזוי ויש לדון אם ביזוי שלא מדעת שמיה ביזוי) . הרב מלמד נפגש עם מנהיגת קהילה רפורמית בצרפת בשביל לטכס יחד עצה איך לשמור ולהציל על חיי יהודים. זה לא שונה משיתוף פעולה עם החילונים פה בארץ. יש רפורמים מהסוג הזה גם באמריקה. אלו היו הרפורמים מהמאה הקודמת שמנעו התבוללות בקרב היהודים הרפורמים. אכן רפורמים באמריקה שהם שונאי ישראל ונלחמים בלאומיות היהודית ( שהרב קוק אמר שהיא דבר קדוש ומי שפועל למענה אף אם הוא חילוני הוא בפועל עושה מעשה רוחני. כמו הרצל) ומעודדי התבוללות ולא מאמינים בעם ישראל אכן אסור להיפגש איתם אבל הם לא שונים מכל היהודים הפרוגרסיבים למיניהם שלא מאמינים בעם ישראל ונלחמים נגד הלאום היהודי ובמיוחד נגד מדינת ישראל. אינני יודע מי אלו שמתפללים ברחבת הכותל אבל חזקה על הרב מלמד שבירר שאלו הרפורמים מהסוג הראשון
זה מה...
למידה | 09-08-2021 19:32
זה מה שהוא אמר חילוניי זה יהודי טועה.....אך הם לא נגד הדת
איזו בורות - הבדל אדיר בין רפורמים לחילונים
נח | 09-08-2021 14:35
החילונים לא באים לשנות את הדת, הם פשוט לא מאמינים או לא מקיימים. לעומת הרפורמים שבאים לקעקע את הדת וממציאים דת משלהם ואומרים שזוי הדת היהודית. זו אפיקורסות אמיתית.
יופי של מאמר - משנאיך ה' אשנא
אודי | 09-08-2021 14:33
עצוב שיש רבנים שלא מבינים את מה שגדולי ישראל אמרו מזמן שאסור לתת הכרה לנציגים של הדת הרפורמית כי זה סוג של הודאה שיש זרם נוסף ביהדות ולא דת אחרת שקרובה יותר לנצרות
אם זה...
חיפאי | 04-08-2021 14:09
אם זה אכן נכון אז למה הם מבקשים להתפלל דווקא בכותל ...כי בשונה מרוב החילונים של חיה ותן לחיות הם רוצים שתהיה כמוהם וראה השפעת מכון הרטמן בחינוך
לשני המגיבים לי פה
זאב | 03-08-2021 20:39
הרפרורמים קודם כל לא אתיאיסטים כי הם מאמינים באלוהים. הם לא מאמינים בתורה מן השמים ובזה הם לא שונים מחילוני רגיל. אין להם דת כי הם לא מאמינים שאלוהים ציווה במשהוא ולכן אין נמה לזייף הם עוסקים בתרבות ( שהיא כמובן מטופשת) אבל מבחינתם גם האורתודוכסיה היא תרבות. הם פשוט אנשים טיפשים וזהו. זה שפולחן התיפלה שלהם אסור ע פ ההלכה זו אמירה נכונה אבל ריקה . חלק נכבד ממהשכל שחילוני עושה הוא גם אסור עפ ההלכה. הכשרות של הרפורמים ( הלא פרוגרסיבים) היא אותה כשרות כמו של החילונים הלא פרוגרסיבים שפה בארץ - הם תינוקות שנשבו והמלחמה בהם היא מגוחכת ( באותה מידה שהם מגוחכים). היא פשוט נובעת מצדקנות חרדית ולא מממבט הלכתי תורני ורוחני אמיתי. מן קטע כזה של מלחמה על מקוריות של מותג ( זאת הטענה על זיוף). אבל מקוריות של מותג היא עניין של תרבות ולא של אמת. אין באמת מישהוא שחושב שהרפומים הם אותו דבר כמו האורתודוכסים . האורתודכסים מאמינים שמצוותם הם מן האל. במובן הזה גם הנוצרים והמוסלמים הם מאמינים. אבל הרפורמים לא מאמינים בשום מצווה. זו מבחינתם תרבות (חוץ מהתפילה שהיא משהוא בעל ערך כי יש אלוהים רק שלא מחויבים בה) לכן לא שייך פנה טענת הזיוף. ומי שכן חושב שהם דומים הוא טיפש מאוד שזו בעיה יותר גדולה. הרפורמים הפרוגרסיבים הם אמנם לכאורה גם תינוקות שנשבו אבל בגלל שהם פורשים מעם ישראל ונלחמים בלאומיותו יש לדון האם הם נחשבים כמומרים (ויש דיון דומה לשמאל החילוני הפרוגרסיבי שבארץ). עיקר החטא של מומר (לכל התורה כולה) זה שהוא פרש מעם ישראל ( בזה שאינו מקיים מצוות בכללם כדברי הרמבם)
הריפורמים - זייפנים
דבר אמת | 03-08-2021 18:38
זה לא משנה האם הריפורמי חובש כיפה (ואפילו שטריימל ענק) או לא, הרעיון הריפורמי שכל אחד יכול לזייף את התואר המקודש רב. וזאת גם אם הוא כופר בתורה לחלוטין ואפילו אתיאסט גמור. ולכן כל הריפורמים הם אותו זיוף נורא. גרוע מהברה מזיוף מטבעות המדינה.
הדרך הרפורמית=דרך שמורדת בעיקרי האמונה
תגובה | 03-08-2021 18:30
פולחן התיפלה שהם עושים אסור על פי ההלכה. הדת שלהם היא דת אחרת. לא יהדות. כמובן שיהודי אף על פי שחטא ישראל הוא, ואותם רפורמים שהם יהודים יכולים לפעמים לחזור ליהדות, בדיוק כמו יהודים שהתנצרו ויכולים לחזור ליהדות. ואין דבר כזה רפורמים כשרים: כי אין אף בית כנסת רפורמי שמתנהל על פי ההלכה. בעצם זה שהם מחקו את בית המקדש וצנזרו את ברכות השחר וכדו וכדו כבר הם פרשו מהיהדות.
9
מקובלנו שרב צריך...
מסורת תושבע | 03-08-2021 15:41
מקובלנו שרב צריך שיהיה לו רב. לצערינו אנו רואים, רבנים שאין להם רבנים להתבטל אליהם ולשאת אליהם עיניהם.. סוף שמביאים חורבן. מי הרב של רבה של שוהם? מי הרב של רבה של הר ברכה? מי הרב של שיינברג? מי הרב של רבה של קהילת רמבן? לעומת זאת, רבנים שבטלים לרבם מביאים ברכה גם אם אינם מה'קו'.. שאלו פעם את רבי חיים קנייבסקי עד מתי רב צריך שיהיה לו רב? ענה- עד גיל מאה...
מאיפה הטענה העקומה הזו?
נהורא | 05-08-2021 16:56
מי הרב של הרב זיני? אגלה לך, אבא שלו ורבנים נוספים שנפטרו. האחרון שבהם לפני כ-20 שנים מי הרב של הרב אליעזר מלמד? דומה מאוד, אבא שלו שזכינו והינו רב פעיל וקיים. שאר הרבנים שלו חלקם קיימים ובראשם היו הרב צבי יהודה (הרב זיני אינו מתלמידי הרב קוק ומעולם לא היה) והרב אברהם שפירא זצל (ר' אברום נפטר לפני כ-15 שנים) הטענה הזו אינה עומדת על מציאות
, אתה צודק...
אני החסיד והחייל של כ"ק אדמו"ר מרן נשיא ונביא שופט ויועץ הדור מליובאוויטש מרן המלך המשיח בן דוד צדקנו שליט"א שיתגלה בקרוב ממש ויגאל אותנו ואת כל עם ישראל לגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומייד ממש!!!!! | 03-08-2021 20:48
, אתה צודק בהחלט. גם כק אדמור מרן נשיא ונביא שופט ויועץ הדור מליובאוויטש מרן המלך המשיח בן דוד צדקנו שליטא אמר ודרש של כל אחד יהיה לו משפיע (רב), ואפילו לו בעצמו (ואפילו גם לרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליטא) היה לו משפיע (רב). לכל אחד צריך שיהיה לו משפיע (רב) שילמד אותו ליהות כמו שצריך לפי שולחן הערוך (בית יוסף, או של אדמור הזקן הראשון מליובאוויטש בעל התניא ושולחן ערוך הרב) ולפי תורה ומצוות והלכה למעשה.
10
כבוד הרב
ציוני דתי | 03-08-2021 15:44
בדרכך היחידה אתה אינך מהצדוקים אלא מהקנאים שהיו בטוחים שהצדק אך ורק איתם וכל השאר מחריבים את היהדות ולכן רדפו את כל מתנגדיהם אולי רודפי השלום מבינים שמלחמה מול 95% מהעם היהודי תביא לחורבן . ואולי מעט מתינות כלפי החושבים שונה ממך היא לא הרס היהדות אלא דווקא קיומה חבל שאנחנו עם שכל הזמן רק צודק ונזהר חס וחלילה לא להיות חכם
המאמר כתוב בצורה מאוד מאוד יפה ומכובדת
תגובה | 03-08-2021 18:31
יישר כח לכבוד הרב על הדברים הברורים והחשובים והחיוניים כל כך.
11
אוי לנו שטור כזה מתפרסם, ה' ירחם
ה' ישמור | 03-08-2021 15:51
מה עובר על הרב זיני?
ה מרחם
עמדין | 03-08-2021 16:03
ה מרחם עלינו זו הסיבה שמאמר חשוב זה התפרסם
12
תודה רבה כבוד הרב, הסרת את חרפתנו ובושתנו בעק
יחי | 03-08-2021 15:52
בות דבריו של הרב אליעזר מלמד שהפך את דעותיו ומפיץ אותם בכל בית בישראל
13
שפתיים יישק
עמדין | 03-08-2021 16:00
דברי פי חכם חן
14
לפי ההגיון הזה...
סגנון לא מכובד | 03-08-2021 16:02
לפי ההגיון הזה גם חילונים הם כת
15
מה עם הכת...
רון | 03-08-2021 16:28
מה עם הכת החרדית? אם המדד הוא התנגדות למדינת ישראל הרי כל הקיום החרדי מבוסס על התנגדות למדינה עצמאית. סטמאר שמפגינים נגד מדינת ישראל. העצניקים שונאי מדינת ישראל ואפילו החרדים המיינסטרים שונאים את המדינה בשקט (אפילו הרבי מליובאוויטש אמר מפורשות שהוא מתנגד נחרץ לציונות רק שעדיין אוהב יהודים למרות שהם ציונים) האם הרב זיני ילמד אותנו מה דינם? האם החרדים כמו הכותים? כמו השומרונים? או שזה שהם שונאים כמוהו להטבים מספיק עבורו כדי לטהר אותם משנאת המדינה?
נפלת על השכל?
אודי | 09-08-2021 14:37
החרדים מקפידים ומדקדקים במצוות, רק נחלקים עליך בנושא ההתייחסות למדינה. איך אפשר להשוות אותם לרפורמים שאין סעיף אחד בשוע שהם מקיימים ועוברים על כל איסורי התורה החמורים ביותר
אם הייתה...
רות | 05-08-2021 2:39
אם הייתה קורא את כל המאמר הייתה רואה שגם עליהם הוא מתח ביקורת חריפה... וגם כתב שתגובת הנגד לחרדיות לא יכולה להיות אישור לרפורמה, צריך להילחם בשתי המלחמות יחד
ממילא כבר אין היום ציונות חילונית.
תגובה | 03-08-2021 18:33
והמחלוקת על הציונות בראשית דרכה כבר ממילא לא רלבנטית. עכשיו רק רלבנטי איך משאירים את מדינת היהודים להיות מדינה של יהודים ולא להפוך חלילה למדינה של שליש ערבים, שליש רוסים גויים, ושליש יהודים שצריכים לקיים מצוות בסתר.
16
אוףףף .....
ג'ו | 03-08-2021 19:12
אוףףף .. טרחני ומעצבן.. אולי פשוט נפסיק להיות צדתקניים ושיפוטיים.. אוף ...איזה מגזר מעצבן
17
חומר חשוב למחשבה
יהודי פשוט | 03-08-2021 20:37
אכן המעיין בטורו של הרב זייני , אף שנכתב בצורה מכובדת, ימצא בתוכו אמירות חריפות מאוד שכמדומני לא נכתבו מעולם כנגד רב המכהן כרב יישוב וראש ישיבה מאת ראש ישיבה אחר (הרב זייני) בציונות הדתית. כאמור מכתבו של הראשון לציון הגרי יוסף (שזכה לגינויים הן בתקשורת והן מרבני הציונות הדתית ובהם ראשי ישיבות) כנגד אותו רב (והמעשה שעשה) הוא ליטוף מחבק ואוהב לעומת דבריו החריפים של הרב זייני בטורו זה, ומתוכם מעבר למה שתוקף וחולק עליו בסברה (אמנם עם מקורות) בנושא המדובר, מוסיף שלל ביטויים קשים ( הורס כל ערך ואף מעבר ליכולתו, מציג עצמו כרודף שלום, לא מבייש כומר, קורא פשטני של דברי חזל הגובל בבורות, רמה אינלקטואלית ירודה, בורות לוגית, אינו ניחן במינימום כושר הבחנה, בור עד כדי כך, התחנך מפי ספרים ולא סופרים, אינו מבין ולו קורטוב של תורה, עיוור עד כדי כך- כל אלו ציטוטים מהמאמר שהעתקתי לפי סדר המאמר שברור לכל למי הם מופנים) המעמידים בספק את כל פסקיו של הרב המדובר בעבר בהווה ובעתיד, אכן כידוע ספרי הרב המדובר מצויים בכל בית ובכל בית מדרש בציונות הדתית ועוסקים בהלכה למעשה ואם לדברי הרב זייני אינו ניחן הרב המחבר במינימום כושר הבחנה והפוך מזה בבורות לוגית ובחוסר קורטוב של תורה אם כן לשיטתו אין מקום לספרים אלו בבתי המדרש שלנו ובטח שלא בתחום ההלכה למעשה,וצריך עיון גדול!... כאמור אני הקטן אינו תופס שום צד אלא רק מציע את הדברים ובהם נקודה למחשבה- מה היה קורה אילו טור זה היה נכתב על ידי הראשון לציון או כל רב חרדי אחר , לעניות דעתי היה זוכה לגינויים רחבים והתחסדות מיותרת של תח מרבים שלום בעולם וכו , תוך כדי האשמה מוסוית של שנאת רבנים ציונים הנובעת מחרדיות , אמנם משהרב הכותב שליטא הינו רב ציוני דבריו נשמעים בלא גינויי ... אכן יתכן ואני טועה בהערכה זאת יעיין הקורא וישפוט... והאמת והשלום אהבו.
18
בושה וחרפה איך...
אנונימי | 03-08-2021 21:32
בושה וחרפה איך הם מעיזים לכבד כל אדם ולחפש שלום! לא היה אפחד בהיסטוריה של עמי שרדף שלום, הם ממש ממציאים דת חדשה חוצפא יסגא, שמישהו יחנך אותם
19
תמיד המאמרים שלך...
כתיבה חדה הממשחה הנוכחית הכניסה קו פרוגרסיבי | 03-08-2021 21:40
תמיד המאמרים שלך חדים ונוקבים, מעניין לקרוא את הרב זייני מבלי לשלוט בכל הסימוכין/מקורות שהוא מצטט
20
כבוד הרב לא...
אברהם | 03-08-2021 21:42
כבוד הרב לא הבנתי (באמת..) תאכל'ס - לא לאפשר למי שבא ל'עזרת ישראל' להתפלל איך שהוא רוצה?
21
ניתוח חשוב ומדוייק! ...
אילן | 03-08-2021 23:02
ניתוח חשוב ומדוייק!
22
תודה הרב זייני, שצעקת את צעקתנו ושמת מחבוש למ
מיכאל | 03-08-2021 23:39
כתנו, הלב כואב ורוצה לזעוק אחרי כל מדור שהרב מלמד מפרסם, הבעיה שהכוח והכסף נמצאים אצלו.
הכוח והכסף אצלו????
מני | 05-08-2021 17:58
לא נותר לי אלא לרחם עליך...
23
יישר כח
יישר כח | 03-08-2021 23:55
להוסיף אומץ
24
שפתיים יישק. ...
מסעודה משדרות | 04-08-2021 0:12
שפתיים יישק.
25
תודה רבה לרב זיני!
דוד | 04-08-2021 0:57
דברים חשובים ונחוצים מאוד, לבל ניפול בפח של הרפורמה והליברליות.
חזל היו...
איש | 04-08-2021 16:34
חזל היו ליבראלים, אם כבר להקים דת שמרנית חדשה זה קצת לשכפל את הצדוקים,
26
חבל. סגנון מכוער...
קורח | 04-08-2021 7:24
חבל. סגנון מכוער ומבזה. כך לא מנהלים מחלוקת
27
ישיבות ההסדר ?...
מנחם | 04-08-2021 7:42
ישיבות ההסדר ? רבים חללים הפילה ₪
28
מטיף לעליה להר הבית ומסיים עם רפורמים
בנימין | 04-08-2021 8:03
עבריינות הלכתית - עברה גוררת עברה
29
חזק וברוך לכבוד...
אחד שדואג | 04-08-2021 9:21
חזק וברוך לכבוד הרב
30
הרב זייני שליטא...
אליעזר | 04-08-2021 13:52
הרב זייני שליטא מקיים בהידור את מצוות לא תגורו מפני איש יישר כח גדול!!
לא בדיוק,...
איש | 04-08-2021 16:33
לא בדיוק, הרב מלמד במקרה זה כן
31
חכמים ביקרו את...
איש | 04-08-2021 16:32
חכמים ביקרו את עצמם על כך שהם דחו את ישו ובעקבותיו את הנצרות, אחרים ניסו לדחות את הבעשט, ולא הצליחו, ויאמר לזכותם של שניים גדולים במיוחד, החזוא שהכתיר את החילוניים כתינוקות שנשבו, והרב שך שהכשיר את חבד! ואני רק מזכיר לכבוד הרב, שכשהכהן הגדול היה צדוקי, אף אחד לא העלה בדעתו לפסול את עבודתו או להקים בית מקדש אחר
32
דונלד טראמפ הוא סכנה לכדור הארץ
יונה | 04-08-2021 19:46
טוב עשו הרפורמים שתמכו חזק ביריבו ביידן, שאוהד את ישראל לא פחות מטראמפ. אלא מה, ביידן יודע שחבר טוב צריך למתוח ביקורת עלינו כשאנחנו טועים, הוא גם יודע שלהיות ידיד ישראל אין פירושו להיות ידידו של נתניהו. בכל פרמטר אחר ביידן טוב מטראמפ פי כמה: ביחס למיעוטים, בתמיכה בשכבות החלשות ומעמד הביניים, בשמירה על כדור הארץ, בתפיסת הצדק החברתי והעולמי. וזאת רשימה חלקית בלבד.
ביידן הוא...
מרדכי רנד | 08-08-2021 14:45
ביידן הוא אדם סינילי לחלוטין, וההשמאל הרדיקלי העלה אותו כמו בובה על חוטים. הוא שונא את ישראל והוכיח זאת כסגן הנשיא בזמן של ברק חוסיין אובמה. אנחנו לא רוצים חברים שמסייעים לאיראנים לפתח פצצת אטום. כמותך היו מכנים את נרתחי אוסלו קרבנות השלום. לך לחוץ לארץ ותהנה מהחבר שלך ביידן שם.
ביידן מקרב את קיצה של ארה"ב
ןו | 08-08-2021 1:00
נכנע לסין, נכנע לאירן, נכנע נציגיו לנכנעים אלימות בערים, נכנעים להרס ערכי המשפחה, ועוד ועוד
33
הרב הנכבד מבזה...
יעל | 04-08-2021 23:15
הרב הנכבד מבזה את תפקידו, מבזה את עצמו, בדברי הבל ושינאת חינם. כך הוא מגדל עוד דור של אנשים קטנים חסרי רוח וחסרי חשיבה בביקורתית. ההשוואה בין השומרונים שהם לא מזרע ישראל ליהודים הרפורמים מופרך וטיפשי. מאיר את הרב הנכבד באיוולתו, מציעה לו ללמוד היסטוריה והגות יהודית מהיא ולא לעסוק בשינאת חינם לשם השינאה והנצחתה.
א.הרב זייני מומחה...
יוד | 05-08-2021 12:58
א.הרב זייני מומחה גדול להיסטוריה ופילוסופיה בודאי יותר ממך.בנוסף מתמטיקאי. ב.לא הבנת את העקרון בכתבה.הכותים הם גרי אריות למעשה והובאו כדוגמא לגורמים המנסים להרוס כל ערך ובפרט את הקודש והלאומיות מבפנים. ויש עוד דוגמאות שהובאו מזרע ישראל.
לא חייבת...
תשובה | 05-08-2021 3:31
לא חייבת להיות הקבלה לגמרי הרעיון הוא שלא כל דבר מתרצים באהבת ישראל ונותנים לרמוס את התורה . יש כאן אנשים שתוענים שאפשר להחליף את התורה . ולשנות את התורה על פי רוח התקופה. נלחמנו עם כל הדתות שמאמינות בתורה שלנו רק בשינויים . אז גם כאן נילחם. זאת התורה לא תיהיה מוחלפת.
הגזמת ....איך...
שמואל נ | 05-08-2021 1:00
הגזמת ....איך את מדברת? מה שמותר לרבנים לא מותר להדיוטות..
34
הסרוגים
צדוק | 05-08-2021 4:33
מפדל - פתי מאמין לכל דבר עכשיו לעבאס
35
'
גברי | 05-08-2021 7:50
כל המגיבים לצערי אנשים לא מבינים שבעולם יהודי של היום האורטודוכסים בודאי הדתיים הם חלק קטן בעם וצריך לכבד את כל היהודים. בודאי מגיבים בכתבה שהם החרדלים למיניהם. אין על הרב מלמד אדם אמיץ
36
תודה רבה לכבוד הרב
אני | 05-08-2021 11:58
סוף סוף מישהו אומר את האמת הלא פוליטיקלי קורקט
37
ניכרים דברי אמת...
אורח | 05-08-2021 14:31
ניכרים דברי אמת
38
חבל שהרב זייני לא דיבר עם הרב מלמד
ישי | 05-08-2021 18:00
לפני שכותבים תגובה חריפה אולי תברר איתו במדויק מה הוא חושב ולא דרך התקשורת?
39
מצנזרים פה תגובות. כתבתי...
עצוב | 06-08-2021 16:17
מצנזרים פה תגובות. כתבתי באופן מנומס ומנומק נגד המאמר ובעד הרב מלמד והתגובה נעלמה. זו לא הפעם הראשונה. בושה. סרוגים פשוט עושים קמפיין נגד הרב מלמד, מעניין מי מממן אותם ומה המטרה שלו.
40
את.הרע נישנא תמיד...
נכון | 09-08-2021 19:29
את.הרע נישנא תמיד
41
טעון תיקון
מ | 09-08-2021 21:35
הוא היה רב בית הכנסת בטכניון ולא רב הטכניון
טעות בידך...
מ | 10-08-2021 0:46
טעות בידך הרב סיני היה רב הטכניון עד לפני כמה שנים תבדוק לפני שאתה כותב!
42
הרב עושה בעצמו...
יוסף הגלילי | 10-08-2021 13:21
הרב עושה בעצמו את הניגוד בין אהבה אנושית את האדם לבין קדושה. בחלוקה זו ברור כי כל מה,שקדוש הוא שנאת האדם וכיבוד הצייתנות למי שקובע מה קדוש ומה לא.... למשוואה כזו כין שום קשר אמיתי לקדוש ברוך הוא!
43
יישר כח לכבוד...
אילן דרוקמן | 10-08-2021 22:59
יישר כח לכבוד הרב