אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

המאמר של הרב היימן הוא הסיבה לנטישת התורה בציונות הדתית

הרב שלמה בניזרי מגיב למאמרו של הרב יששכר היימן בנושא לימוד תורה וצבא ואומר כי הגישה בה נכתב המאמר היא אחת הסיבות לנטישה גדולה של עולם התורה הציוני דתי

המאמר של הרב היימן הוא הסיבה לנטישת התורה בציונות הדתית
  (צילום תמונה ראשית ותמונה קטנה: יונתן זינדל/ פלאש90)

ביום שישי האחרון פורסם כאן בסרוגים מאמר של הרב יששכר היימן שכותרתו, "מה גדול, לימוד תורה או שירות בצבא", כשמסקנתו היא ברורה שצבא קודם ללימוד תורה, ולהוכחת טענתו הביא ראיה ממשה רבינו ע"ה, שלשיטתו השתמט ממלחמת עמלק ומינה את יהושע במקומו שיילחם, ולכן נענש בכבדות ידיים. משה רבינו עשה תשובה במלחמה נגד עוג ויצא בעצמו למלחמה. עפ"ל.

מאמר זה, בראש וראשונה הוא הבעת מחאה על זלזול בתלמידי חכמים, ובעיקר הזלזול הנוראי בגדול נביאי ישראל – משה רבינו ע"ה, אשר לא קם ולא יקום בישראל כמותו, ואפילו מלך המשיח יהיה קצת פחות ממנו בנבואה. לומר על משה רבינו 'חוזר בתשובה'. לצייר את משה כחוטא ולאחר מכן כחוזר בתשובה, כאשר באף מקום לא מוזכר שמשה חטא, אלא מוזכר שהתרשל. לומר על משה רבינו "אתה משה לובש מדים, שם קסדה ומסתער על האויב". לתאר את גדול נביאי ישראל כפייטר מסיירת גבעתי, זו עזות פנים. אין לך זילות גדולה מזו. מדבר אל משה רבינו כאחד מאחרוני החבר'ה, שאכלו אתו באותו מסטינג במילואים. זוועה. ראוי כותב המאמר לגינוי כמתחייב בשו"ע.

הכותב בא ללמוד וללמד הלכה לדורות עם השפעה על כלל ישראל והנהגותיו, מדיוק ברש"י. שומו שמיים על זאת. הלכה לא נלמדת מסיפור בתורה, או מדיוקים או מדקדוקי עניות. להלכה יש את היסוד בתורה שבכתב ומשם לתושב"ע, משנה, גמרא, גאונים, ראשונים עד לשו"ע. וגם משו"ע לא פוסקים ישירות, אלא עפ"י פוסקי הדור, עפ"י קבלתם וכללי הפסיקה.

עוד באותו נושא

קצר על הפרשה | מה גדול; לימוד תורה או שירות בצבא?


13

לימוד תורה גדול יותר מכל דבר אחר בעולם

לפני שאוכיח לכותב המאמר את ההיפך מדבריו עפ"י מקורות חז"ל והפוסקים, שלימוד תורה גדול יותר מכל דבר אחר בעולם, כולל מלחמה, אסב את תשומת לבו לטענתו/טעותו המרכזית שכתב, וז"ל: "הייתה מצווה להילחם בעמלק, ומשה התעצל בה, ולא הלך בעצמו עם חרב ביד להילחם בעמלק, אלא שלח את יהושע לקרב, והוא עצמו נשאר להתפלל, לכן הוא נענש והיה קשה לו להרים את ידיו".

ומניין למד הרב היימן מהו אותו 'חטא' של משה? מרש"י, שכתב: "בשביל שנתעצל במצווה ומינה אחר תחתיו – נתייקרו ידיו". נשאלת השאלה, באיזו מצווה נתרשל משה? רש"י לא באר, אך הרב היימן פירש את רש"י עפ"י פירוש ראשו – ראשי, ויצא לו שזה ביציאה למלחמה. אך במקום לנחש ולהמציא פירושים, לו היה מעיין במפרשים היה רואה שעל שאלה זו כבר השיב גדול ישראל, רבי דוד הלוי הלא הוא הט"ז (נפטר לפני 353 שנה).

הט"ז, בספרו 'דברי דוד' הסביר מה היה חטא ההתעצלות של משה: "מה עצלות היה למשה במצווה זו? ונראה דמה שנתן ליהושע שיבחר הוא אנשים, והיה ראוי שהוא בעצמו היה לו לבחור אנשים, ע"ז אמר שנתעצל משה בזה. ויש ראיה לזה מן המדרש שאמר: "אילולא שאמר משה ליהושע בחר לנו אנשים, לא היה מצטער כ"כ", כלומר חטא משה בהתעצלות לא היה אי יציאתו למלחמה, אלא באי בחירת האנשים בעצמו (בכלל, משה רבינו לא יכל להילחם נגד עמלק, כי מלחמה זו נמסרה רק למי שהוא מזרעה של רחל, כמובא במסכת ב"ב דף קכ"ג:, ולכן נבחר יהושע).

כנראה שספר זה לא היה בהישג ידו של הרב היימן, אך 'שפתי חכמים השלם' (הוצאת המאור) הנמצא בהישג יד של כל אחד, מביא את פירוש הט"ז. לאור זאת, נפל כל בניינו של הכותב. משה לא חטא בהשתמטות ממלחמת עמלק, וממילא לא היה צריך לחזור בתשובה במלחמת סיחון ועוג, וממילא לא ניתן להביא לראייתו שמכאן למדים שלחימה חשובה יותר וקודמת ללימוד תורה.

עוד באותו נושא

למה רגשו לאומים? / בניזרי מגיב לסערה בציונות הדתית


180

לא לומדים הלכה מציווי אישי

ובאשר להשתתפותו של משה במלחמה נגד עוג מלך הבשן, שם זה היה ציווי אישי של הקב"ה למשה, ובטח לא נלמד מזה הלכה לכלל ישראל מציווי אישי למנהיג האומה. לו היה כותב המאמר טורח להבין מהי אותה התרשלות של משה, לא היה מגיע לפירוש עקום כזה, אלא שהשקפתו קודמת לאמיתות התורה, ולכן שתל פירוש הזוי בדברי משה, ולמעשה המתרשל הגדול ביותר הוא כותב המאמר.

דרך אגב, בעיון קל שם בדברי חז"ל, בכלל מובא טעם אחר להתעצלות משה והוא, השהייה במחיית עמלק מחר ולא היום. כך מובא במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי: "וידי משה כבדים, יקרו ידיו של משה וכו', ר' אלעזר המודעי אומר מכאן שאין מרשלין לדבר מצוה, שאלו אמר לו משה ליהושע בחר לי אנשים מיד, לא בא לידי צער ההוא, אלא אמר למחר". וכן מובא במדרש שכל טוב, בתרגום המיוחס ליונתן, כתר יונתן ועוד.

מדברי הכותב ניכר זלזול גמור בלומדי התורה שאותם הוריד לדרגה ב' אחרי החיילים, ולמעשה, עפ"י דבריו לומדי התורה הם משתמטים מחובתם הגדולה עפ"י התורה. אז בואו נעשה קצת סדר, נעיין מעט ובקצרה במקורות חז"ל, מה עדיף וחשוב יותר, לימוד התורה או להילחם בצבא? שלא נטעה, מבחינתי כל חייל ראוי להערכה הגבוהה ביותר, ושכרו גדול מעם ה' יתברך, ואלו שנפגעים או נהרגים במהלך הגנתם על מדינת ישראל, שכרם הוא גבוה לאין ערוך, ואין אף בריה יכולה לעמוד במחיצתם בעולם האמת. הדיון כעת הוא, האם מותר לשבת וללמוד תורה המגנה על עם ישראל, או שחובה יותר לעזוב את לימוד התורה ולהתגייס לצבא, כדברי הרב היימן? האם תורה מגנה יותר, או לחימה בצבא מגנה יותר?

עוד באותו נושא

בניזרי: "מחנכים שרבנים לא שווים"; ניר אורבך: "חרפה"


93

לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, עם ישראל שילב בין לומדי תורה לחיילים שלחמו בקרב, והנוסחה הזו הייתה ונותרה נוסחה מנצחת. במסכת מגילה (דף ט"ז:) מובאים דברי חז"ל הקדושים על מעלת לימוד התורה ביחס למצוות החשובות ביותר, ומשם מתברר שמעלתה גדולה אף מהצלת נפשות, כיבוד אב ואם ובניין בית המקדש: "אמר רב יוסף: גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות". הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה (פרק א' הלכה ג'): "אין לך מצווה בכל המצות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה, לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום". הלכה ד' – "היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, אם אפשר למצווה להיעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור לתלמודו".

התורה מגינה ובזכותה מנצחים

לראשונה ראינו שלימוד התורה מגן על עם ישראל בזמן מלחמה, ושהעמידו לומדי תורה כנגד העמדת לוחמים, היה זה במלחמת מדיין, לפני כניסת בני ישראל לארץ ישראל. ה' ציווה את משה: "נְקֹם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים, אַחַר תֵּאָסֵף אֶל עַמֶּיךָ: וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל הָעָם לֵאמֹר, הֵחָלְצוּ מֵאִתְּכֶם אֲנָשִׁים לַצָּבָא, וְיִהְיוּ עַל מִדְיָן לָתֵת נִקְמַת ה' בְּמִדְיָן: ד) אֶלֶף לַמַּטֶּה אֶלֶף לַמַּטֶּה לְכֹל מַטּוֹת יִשְׂרָאֵל תִּשְׁלְחוּ לַצָּבָא:

על הנאמר בפס' ד' "אלף למטה" פעמיים, כתב המדרש רבה (במדבר רבה, וילנא, פרשת מטות פרשה כ"ב סימן ב') שהכוונה לאלף לוחמים, אלף שומרי כלים ואלף לומדי תורה מכל שבט, וז"ל: "אלף למטה וגו' – י"א שני אלפים מכל שבט ושבט שלח, וי"א ג' אלפים מכל שבט ושבט, י"ב אלף משמרים את כליהם וכו', וי"ב אלף לתפלה, ומנין שכן? שנאמר: "אלף למטה אלף למטה" הרי כ"ד אלפים, "וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה" – הרי י"ב אחרים, מהו וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה? שהיו נמסרין זוגות זה לזה".

דבר דומה לזה שבמלחמה חלק לוחמים וחלק לומדים, ראינו בגמרא במסכת שבועות (דף ל"ה:), ששם דרשה הגמ' על הפסוק בשיר השירים (ח'): "כרמי שלי לפני האלף לך שלמה" – שלמה לדידיה, ומאתים לנוטרים את פריו – רבנן". שמואל דרש שם להיפך, האלף לך שלמה – למלכותא דרקיעא, ומאתיים לנוטרים את פריו – למלכותא דארעא. רש"י (שם) פירש, וז"ל: "ומאתים לנוטרים" כו' – לרבנן, הניחם ויעסקו בתורה אחד מששה שבהם".

עוד באותו נושא

שקד מגיבה לבניזרי: "הנה רב שכדאי שתקשיב לו"


88

שילוב בין הלומדים ללוחמים

וכן מתבהר ממסכת סנהדרין (דף מ"ט.) שהיה שילוב מנצח בין הלומדים ללוחמים: "דאמר רבי אבא בר כהנא: אלמלא דוד – לא עשה יואב מלחמה, ואלמלא יואב – לא עסק דוד בתורה. דכתיב: (שמואל ב', ח') "ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא". מה טעם דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו? משום דיואב על הצבא. ומה טעם יואב על הצבא? משום דדוד עשה משפט וצדקה לכל עמו", כלומר, כדי שיואב יצליח בקרב חייב לומד תורה כנגדו. רש"י פירש – "אילמלא דוד – שהיה עוסק בתורה לא עשה יואב מלחמה, אבל זכותו של דוד עומדת לו ליואב במלחמותיו של דוד".

וכן מובא בזוהר פרשת בהעלותך (דף קמ"ט) השילוב בין הלוחמים והלומדים: "ת"ח, כתיב: "ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך", מלמד דאשתתפו כחדא. דא נפיק ואגח קרבא, ודא יתיב ולעי באורייתא, ודא יהיב חולקא לדא, ודא יהיב חולקא לדא". (תרגום – בוא וראה, כתוב ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך, מלמד שנשתתפו יחד, זה יצא ועשה מלחמה, וזה יושב ועוסק בתורה, וזה נותן חלק לזה, משללו).

במסכת בבא קמא (דף י"ז.): מסופר שרבי יהודה הנשיא – רבי – שלח את ר' חייא, ר' אסי ור' אמי לעבור בעיירות ארץ ישראל לתקן להם ספרים ומלמדים. הגיעו למקום אחד ולא מצאו שם לא ספר ולא מלמד. אמרו לאנשי העיר: הביאו לנו את שומרי העיר, הלכו והביאו להם חיילים העומדים על המשמר בחומת העיר. אמרו להם: אלו שומרי העיר?! אלו מחריבי העיר! (כלומר כשבוטחים רק בהם יוצא מהם חורבן), אמרו להם אנשי העיר: ומי אלו שומרי העיר? אמרו להם הספרים והמלמדים, שכן כתוב: (תהלים קכ"ז א') "אם ה' לא יבנה בית, שווא עמלו בוניו, אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר".

וכן פסק הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל (פרק י"ג הלכה י"ב) שכל מיש חשקה נפשו לשבת וללמוד תורה, הרי הוא פטור משירות בצבא, וז"ל: "ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל, ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר: "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל", לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר: "ברך ה' חילו", והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר: "אני חלקך ונחלתך". (כשבכנסת יקבלו שכל ויבינו שבני הישיבות הם חיילים בצבא ה', אז החייל הזה יקרא עפ"י המלצת הרמב"ם "חיל ה'").

הלכה י"ג – "ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה אומר: "ה' מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי". (ראה עוד בהמשך בקונטרס מלחמת מצוה אריכות דברים).

עוד באותו נושא

"אין לו סיכוי": העצה של שלמה בניזרי לנתניהו


74

נטישה גדולה מעולם הישיבות הציוניות

זוהי השקפת התורה במלוא עוזה. לומדי התורה נמצאים בישיבות לא בפטור אלא בזכות, לא ח"ו השתמטות יקרא לזה, כי אם מסירות נפש בשעת מלחמה למען עמידת העם בפני צר ואויב מחוץ. מסירות נפש בשעת שלום למען חוסנו הרוחני, והישארות תוקף סגולתו של עם סגולה בארץ סגולה.

זוהי גם השקפת גדולי ישראל ובתוכם גם גדולי רבני הציונות הדתית לדורותיהם, החל מהראי"ה קוק זצ"ל, הרצי"ה, הרב חרל"פ, הראי"ה הרצוג, הרב יצחק אריאלי, הגר"ש ישראלי, הרב חיים דוד הלוי, הרב אברהם שפירא, הרב מרדכי אליהו ועוד. הרוצה להרחיב בדבריהם , יעיין בקונטרס שהוצאתי 'תורתו אומנותו'.

ההשקפה שביטא כאן הרב היימן, מסבירה למעשה את הסיבה לנטישה הגדולה מעולם הישיבות הציוניות, וכן עזיבת חיי התורה והמצוות בציונות הדתית בצורה המונית. כאשר הרב מעמיד בשורה הראשונה את ערך הצבא לפני ערך התורה, אין להתפלא אח"כ על התוצאות הנ"ל.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
109 תגובות - 68 דיונים מיין לפי
1
כשהוא צודק הוא צודק. לא משנה מה צבע בגדיו.
חיים | 28-06-2020 11:37
שמע האמת ממי שאמרה
לפי ההלכה היימן גרוע יותר.המן זכה לנכדים ת''ח
בשם הרב לסרי שליטא | 29-06-2020 7:21
כל רבני ישראל הסרוגים חייבים להוקיע את היימן
מי גרוע יותר. המן או היימן? אסביר:
המן או היימן? | 28-06-2020 17:16
מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק'' [גיטין נז]. אולם מבני בניו של היימן, לא ילמדו תורה. אלא ישרתו בצה''ל. אז מי גרוע יותר?
2
הסיבה האמיתית היא הרבנים הלא אמינים שמנהיגים
גבעת האולפנה | 28-06-2020 11:42
רבנים סוג ג' שמדברים על אחדות אבל בפועל עסוקים כבר שנים בפילוגים הם אלו שהקימו את תנועת אריאל שהתפלגה מבני עקיבא, הם אלה שהקימו את האיחוד הלאומי שהתפלג מהמפדל ,הם אלו שמתבטאים נגד רבנים שגדולים מהם בהרבה רק כדי לעשות נפשות לעצמם ,הם אלו שהקימו מוסדות חינוך לאנשי שלומם כדי להתפלג מכל מי שלא בחבורה שלהם, הם אלו שהבן שלהם נפגש עם רפורמים ונותן להם הכרה כדי שאולי יבחרו בו לתפקיד רב ראשי. הרבנים האלו הם מאוסים בעיני הציבור והציבור רואה אותם ומואס בדרכם וזו הסיבה העיקרית לנטישת הדת בציבור הדתי לאומי רק אחרי שיקימו רבנים שהאמת היא נר לרגלם רק אז הם יצליחו לסחוף אחריהם את הנוער ואת הציבור כולו
ישר כח! האמת ניכרת
אבישי | 29-06-2020 22:25
רבנים שמנהלים את הכסף שלהם באיי מרשל שמשמש כמקלט מס במקום לשלם מיסים למדינת ישראל הם רבני כסף ורבני זהב לא תורה ולא יראת שמים הכל ביזנס
3
אתר סרוגים,בניזרי לא ראוי להיות המטיף שלנו
אזולאי | 28-06-2020 11:43
לכו לבקש תגובות מרבני הציונות הדתית. עבריינים שישבו בכלא ,לא ראויים להיקרא רב והטח לא להטיף לציבור המעולה של הציונות הדתית.
בנזרי לא עבריין אלא העד מדינה שחזר בו הפלילו
חי | 29-06-2020 21:02
הסיפור ידוע
עבריין אוכל שוחד ורודף בצע.
/ | 28-06-2020 13:27
.
חצוף
משה | 28-06-2020 12:09
קבל את האמת ממי שאמרה. תתמודד עם הנכתב במקום להטיל דופי בתלמיד חכם.
4
הכותב הוא עבריין מורשע שמטיף לאנשים לא
ניר | 28-06-2020 11:43
לשרת וללכת ולהשחית זמנם בישיבה ? מי מממן אתכם ? אני ושכמותי. שס ודומיה רוצים אנשים עניים ובורים שיהיו קלים להשפעה ובכך להגדיל את כוחה של שס.
כמה שנאה ורוע יש בך
אריה | 28-06-2020 15:35
אפילו אם חטא לפי נתורה אדם חסר בתשובה גדול יותר מצדיק..אבל אתה בטח לא מעוניין כי בניסרי חרדי
הלאומנים הדתים עולים...
ירא אדם | 28-06-2020 14:05
הלאומנים הדתים עולים הרבה יותר לקופת המדינה, מסכנים את כולנו ומציגים חשיבה רדודה הרבה יותר.
5
מדהים
עידו | 28-06-2020 11:48
מאמר מדהים, עונה כסיל כאיוולתו, ומביא את ההשקפה האמיתית של התורה, ולא השקפה משוכתבת לכבוד הציונות הדתית.
6
בנזרי
פנחס | 28-06-2020 11:53
כדי שאפשר ללמוד תורה והרבה, צריך מדינה יהודית עצמאית. כדי שתהיה כזו צריך צבא איכותי חדור אמונה דתית. נכון שהתורה הכי חשובה. אבל, מה יהיה עליה אם לא נוכל ללמוד? בזכות המדינה יש היום תורה שמעולם לא הייתה.
מכבי צהוב
איתי וייס | 29-06-2020 13:01
סליחה התורה מצלא לא סתם קודם תפילה לפני הכל נלמד מיעקוב
תגובה לאורי :...
אבי | 29-06-2020 7:31
תגובה לאורי : אם היית אומר שהשילוב הראוי הוא שהאדם גם ישרת בצבא וגם ילמד תורה ( כמו ההסדרניקים ) עוד אפשר היה להתווכח ואולי להסכים על זה. אבל אתה אומר שאדם אחד ילמד כל חייו תורה ויחיה על הציבור ואדם אחר ישרת יעבוד ילמד הדף היומי וישלם מיסים כל חייו . ממש יששכר וזבולון אבל בלי שתהיה לכך מוכנות אמיתית מצד זבולון המודרני לעסקה המתגבשת מעל ראשו בכפיה. זבולון המודרני צריך להסכים לכך מראש וללא כפיה ולא אלה הם פני הדברים ולכן העסקה בטלה ומבוטלת. מה שאתה מציע זוהי התבדלות ולא שילוב. זבולון המודרני מורכב מהמוני אנשים שהפרוטה אינה מצויה בכיסיהם. קשישים, חולים, נכים,חיילים משוחררים, זוגות צעירים וכו' שזקוקים לעזרה בעצמם. אתה לא מציע שילוב. אתה מציע התבדלות והתנשאות.
שילוב
אורי | 28-06-2020 13:52
הוא אמר שילוב לומדי תורה וצבא שזו נוסחה מנצחת. נא לדייק בדבריו.
7
אולי הסיבה לנטישה היא שבאתר סרוגים בניזרי
יעקב דינור | 28-06-2020 11:54
עדיין מכונה רב?
ינון מעוות את הדברים
יוסי | 28-06-2020 12:41
הליכים משפטיים ברובם מתנהלים תוך כדי תנועה ולא אחרי שיש פסק דין חלוט. המשחק נגמר ופתאום עד התביעה מזמר זמירות חדשות ? זה לא עובד ככה. איפה הוא היה בזמן אמת ? עד התביעה השלים עם בניזרי ומנסה ללחך את פינכתו כדי לרכוש בחזרה את אמונו ? לא בבית ספרנו. הייתה הכאה בברזל כשהוא חם והאנשים מסוכסכים. העניין נוצל ומוצה עד תום. לדוגמא: בעת גירושים הרבה פעמים האשה מתלוננת למס הכנסה ודברים מתבררים. פתאום יש שלום בית . האשה מתחרטת. זה לא עובד ככה. יש ראיות ועדויות. לא תמיד זה כל כך פשוט לחזור מהן ולהזים אותן בחזרה. בניזרי לא ראוי להיות רב כמו שמצגר לא ראוי להיות רב . נקודה.
הוא שם לנו מראה מול הפרצוף, וזה לא נעים
תהילה | 28-06-2020 12:38
אז ההגנה הכי טובה זה התקפה, במקום להתייחס עניינית לדבריו, וחבל
למה לא?
ינון | 28-06-2020 12:12
למה שלא יכונה רב? בגלל שמדינת ישראל הרשיעה אותו על סמך עדות של עד מדינה שלפני שנתיים יצא בכל התקשורת והודה ששיקר והרב בניזרי הורשע על לא עוול בכפו. אתם כל כך חלשים, עד כדי כך שאתם לא דנים לגופו של מאמר אלא לגופו של אדם.
8
תודה לרב בניזרי הכל דברי אמת !תודה לסרוגים
ינון | 28-06-2020 12:03
לניר הוא לא עבריין מורשע עד המדינה חזר בו ואמר שהוא מצטער שהפליל חף מפשע.
9
נטישת התורה
מנחם | 28-06-2020 12:12
אין נטישת התורה בציונות הדתית יש הנחלת תורה אדירה והולכת ומתגברת ומעמיקה, במקומות שהחרדים לא יכולים,ולא רוצים להיכנס אכן לא תמיד זה מצליח ובמיוחד בעקבות המצב הכלל עולמי במהפכת המדיה והליברליזם ועוד כמה צרות, שלא ברור שהעולם החרדי מצליח להתמודד עם זה טוב יותר, ואמתי וכנה יותר. בלי להכנס לעצם הדיון הקביעה הזו על נטישת התורה לא אמיתית לא רצינית ומקוממת. יותר נכון שכל איש ציבור יתמקד בענייניו ובציבור אליו הוא שייך
ממתי להיות יהודי חילוני זה תמיד כל כך גרוע ?
מאיר | 28-06-2020 12:44
יש יהודים חילוניים מצוינים.
בבקשה לא להפוך את התורה לקרדום
/ | 28-06-2020 12:29
אני מחזיק בדיעה של רבי שמעון בר יוחאי. להגיד קריאת שמע פעמיים ביממה מוציא אותי מידי חובת והגית בם יומם ולילה. בנוסף לכך יש קריאה בתורה 3 פעמים בשבוע ומי שרוצה לומד הדף היומי. עד גיל 18 ומגיל 67 תורה זה נהדר. בין 18 ל 67 צריך לשרת ולעבוד. רוצה ללמוד אחרי הצבא ? תלמד כמה שנים ספורות על חשבונך כדי להיות רב עם תלוש משכורת.
בת יענה
יצחק | 28-06-2020 12:29
אתם טומנים את ראשכם באדמה ומשתמשים בסיסמאות סרק ומציירים מצב אוטופי שהכל בסדר אצלכם כשבפועל יש נטישה המונית של בני הנוער את הדת ותהליך החילון הוא נוראי ואתה מספר לנו סיפורי פוגי שהכל בסדר
10
היימן לא היה מתקבל אפילו לעדת קורח
ג.מ | 28-06-2020 12:16
סיפורי המקרא בידי מספרי אגדות הם מחריבי היהדות והציונות גם יחד . וראה בעניין זה מאמר הזוהק בפרשת בהעלותך .
11
ראו מי מדבר- ויפתח האתון את פיו ויאמר
חיים | 28-06-2020 12:21
עוד אחד שמלמד אותנו מעמקי מעשיהו מה זה תורה. גנב עם קבלות מחנטרש בכאילו.
פה מפיק מרגליות ? פה מפיק חרא.
beni | 28-06-2020 12:52
.
12
מה הסיבה שהמון בחורים חרדים ספרדים מעיפים את
רפול | 28-06-2020 12:23
את כל היהדות?אולי בגלל שאלו הרבנים שלהם
13
יישר כח לרב שהשיב למגלה פנים בתורה שלא כהלכה
יהודה | 28-06-2020 12:31
אבל המסקנה שלך שזו סיבת הנטישה בציבור הדל אינה מדויקת. הרב הזה אינו דוגמא ויש רבנים אחרים ישרי דרך וצדיקים בציבור הנל אבל אין כבוד אמיתי לרבנים בתוך הציבור הנל והם חשופים בלימודיהם לדברי בלע ואפיקורסות שכל באיה לא ישובון, וכן לתרבות הקלוקלת החילונית שעושה שמות בצעירי הציבור הדתי-לאומי.
14
בניזרי אתה עבריין...
משה | 28-06-2020 12:44
בניזרי אתה עבריין קטן ומריר. בגלל פייטרים בסיירת גבעתי, אתה יכול לגור במדינה הזאת. מי אתה בכלל שתדבר על הציבור הדתי לאומי, מי אתה בכלל שתצטט את הראיה זצל. מנסה לחרחר מריבות. בושה שקוראים לך רב.
15
למערכת סרוגים, לא...
מאמין במי שאמר והיה עולם | 28-06-2020 12:45
למערכת סרוגים, לא הייתם מפיצים כתבה ממנכל iGod, נכון? אז אל תפיצו את השטויות שהקטן נפש וקטן אמונה הזה כותב.
16
בניזרי הוא רב יקר
יוסי | 28-06-2020 12:50
לא זול בכלל. התיישב על הקופה הציבורית ועשה בה כבתוך שלו. רב מאוד יקר. עולה לנו הרבה.
17
לא קראתי את המאמר
אביח | 28-06-2020 12:54
אבל בזמנו למדתי חוברת של בניזירי על גיוס לצהל ודווקא מהמקורות שהוא מביא יוצא הפוך, וגם הרב עובדיה זצל כותב במפורש שאנחנו נמצאים במלחמת מצווה
איפה הרב כתב...
ווווווו | 29-06-2020 11:10
איפה הרב כתב שצהל זה מלחמת מצוה?
18
חייבים לנשוך אותו נשיכת חמור.
/ | 28-06-2020 12:55
אהה... בעצם לא חייבים... הוא לא באמת תלמיד חכם... הוא סתם אוכל שוחד קפיטליסט מגלומן ורודף בצע.
19
תכלס
אבישי | 28-06-2020 13:12
לצערי הוא צודק ב100 אחוז, וזה עצוב שעוד אנשים מנסים להתחמק מטיעוניו על ידי טיעון שאותו אדם עבריין מורשע, תסתכלו מה הוא אמר ולא על עברו, תלמדו להשיב לגופו של עניין ולא בצורה אישית כי זה רק מוכיח שאתם לא יודעים להתמודד עם מה שהוא אמר.
אסור לתת לו במה בשום מקום
. | 28-06-2020 13:21
אסור לתת לו במה בשום מקום חוץ מאשר במקומות שקשורים למפלגת הגנבים שס.
20
אולי הוא גם עכשיו מנסה לרמות אותנו ?
. | 28-06-2020 13:23
רמאי כמעט תמיד נשאר רמאי.
21
לא הייתי קונה ממנו סובארו משומשת.
yosi | 28-06-2020 13:34
m
נשוא
משה | 28-06-2020 16:11
משהו ספציפי נגד סובארו?
22
כדי לרתום למלחמה...
ירא אדם | 28-06-2020 13:42
כדי לרתום למלחמה על אי השלמה צריך השקפת עולם לאומנית קיצונית ואף צרה יותר מאלו שנהרגים באהלה של תורה. הלאומניות הדתית מציגה שפה דלה החסרה את העומק רב-הדורות של היהדות.
העומק רב הדורות של היהדות
דור | 28-06-2020 14:31
עם העומק רב הדורות של היהדות היינו 2000 שנה בגלות וגם כשהיינו כאן היו תקופות שהממלכה היתה מאוד קטנה בשטחה. צריך משהו נוסף ליהדות. איך קוראים לזה ? אהה נזכרתי... ציונות. כן. זאת המילה. מילה שנשכחה. אבל זאת בהחלט המילה. היציאה מן החומות ומן הישוב הישן. הרצון לפרוץ קדימה. ציונות. בהחלט. גם השואה תרמה לא מעט לבניין הארץ. יהדות היסטורית ודתית . ציונות. שואה. בזכותם אנחנו מדינה עצמאית.
23
קבל האמת ממי שאמרה.האובססיה לגמד מלימוד התורה
דודו | 28-06-2020 14:15
מביאה לפרשנות מסופקת וחדשנית של דברי תורה. חלאס להצטדק, לימוד תורה הוא הדבר המניע כל משימה אחרת, ואין צורך לתמחר את שליחויותנו בעולם.
זה פשוט לא נכון.
. | 28-06-2020 14:34
סקס וכסף מניעים את העולם. צריך לדעת איך להשתמש בהם בתבונה.
24
בושה וחרפה אתם...
אא | 28-06-2020 14:39
בושה וחרפה אתם מזדעזעים על ביזוי (שלא היה) כלפי לוחמי גבעתי, אבל ביזוי של משה רבינו לא נושא לשיחה אצלכם, פשוט בורים גמורים ועמי ארצות ובקשר לזה שהוא עבריין מורשע בואו תזכרו מי הרשיע אותו המערכת שכולם סומכים עליהם בעיניים עצומות
תתביישו לכם!
נריה | 28-06-2020 15:01
לפי תגובות השטנה הנוראיות שמופיעות כאן כנגד הרב בניזרי מעידות כמה הוא צודק, כמה סטיתם מן הדרך, כמה החורבן גדול במחנה שלכם, פשוט שנאת התוכחה, שנאת תלמידי חכמים. אף אחד כמעט לא מגיב לענין או לגופו של ענין רק לגופו של כותב המאמר וברור לכם שזה נובע מחולשת טיעוניכם וטענותיכם. שמתי לב שכל פעם שהרב בניזרי חובט בכם אתם מייד משתמשים בארסנל השנאה שלכם שהוא ביותר שאפילו נגד השמאל או החמס אינכם מגיעים לרמת שפל כזו. בושה!
25
עבריין או לא עבריין - צודק!!!!
אבי | 28-06-2020 15:15
צודק ב 100% הציונות הדתית בדרך לפשיטת רגל
26
אח. המירמור המירמור
משה | 28-06-2020 15:37
אדםממורמר ואכול שנאה.
27
תנו לי תלמיד חכם
יוסי | 28-06-2020 16:02
רואים כאן בתגובות, וזה באופן עקבי, את השנאה של המגזר לרבנים ספרדיים קלאסים, תנו לי רבי שלמה בניזרי ואשכנו כחמור. פויה!
28
אז בנזרי בעד שילוב בין לומדי תורה לצבא
דורון | 28-06-2020 16:05
פשוט כיום אני לא רואה את השילוב הזה. ישנם לומדי תורה (וישנם הרבה שרק רשומים ובכל זאת לא מתגייסים ואני לא יודע מה דעת בנזרי עליהם- אבל נעזוב אותם) אבל הם לא דואגים ועוזרים לאחיהם שיוצאים למלחמה (חוץ מהעניין הסגולי כמובן). אתה לא יכול לדבר על שילוב כשאתה מתרחק ומסתכל על חילוני כחייזר. איזה שילוב? אולי דווקא הישיבות הציוניות עושות שילוב הרבה יותר טוב? לגבי עזיבת הישיבות הציוניות- לא יודע על אילו נתונים הוא מסתמך, ואם יש השוואה לציבור חרדי. וכמו שידוע לכל מי שלמד מעט סטטיסטיקה הנתונים האלו לא מדע מדויק וצריך לבחון את הנתונים בזהירות. איך מגדירים מי דתי ומי חרדי וכו'. ועכשיו לגופו של אדם- איך אדם שנתפס בקלקלתו, גונב כספי ציבור מעז להוכיח אדם שלמד תורה ומקיימה? האם נתייחס ברצינות למחלל שבת שיעיר שהציבור הדתי לאומי מדבר בתפילה? זו הרי לא תוכחה שמגיעה ממקום נקי
29
הרב גנב בניזרי...
יוני | 28-06-2020 16:09
הרב גנב בניזרי חי בעולם מדומיין בו הנאצים מובסים בפני לומדי תייירה, האינקוויזיציה כורעת ברך, אין ניגפים לומדי תורה בקורונה, ועוד. אההה, ואין רבנים שנתפסים בגניבה, כי הרי מותר לגנוב מהציוייינים.
אני לא מידןידיו...
אודי | 28-06-2020 23:17
אני לא מידןידיו של הרב אפילו רחוק מאד... אבל הוכח שהיה משפט שקר אנטישמי !!!!!!..חוץ מזה כל מה שכתבת נכון
בושו והיכלמו צדלי"ם
תלמיד הרב בניזרי | 28-06-2020 16:48
רשעים ארורים שכמותכם, בתור תלמיד של הרב בניזרי שמכיר היטב את פרטי התיק הוא מעולם לא הואשם בגניבה לא של אדם פרטי ולא של כספי ציבור, ואתם סתם מעלילים עלילות. אפילו השופט כתב בפסק הדין שהוא לא לקח שקל לכיסו. עד המדינה חזר בו מעצמו ואמר שהרב נקי וזך. הוא אחד מגדולי מזכי הרבים שיש בעם ישראל ועד היום החזיר אלפים רבים בתשובה וחלק נכבד מהציונות הדתית שפרקו עול. חיבר שבעה ספרים מדהימים, ונכון הוא מבקר קשות את הצדלים מישראל. אתם אכולי שנאה ולא מסוגלים לקבל תוכחה ולכן חורבנכם הולך ומעמיק מיום ליום. אתם בושה לעם ישראל, רפורמים שכמותכם.
30
זה לא רק...
י | 28-06-2020 17:08
זה לא רק שלמה זמרי . זה גם רובי אלבז פטרונו הגדול. רובי אלבז קיבל 8 חודשים מאסר על תנאי באותה פרשה על תיווך לשוחד מהקבלן משה סלע. שלמה זמרי 4 שנים בפועל על לקיחת שוחד. עבריינים קטנים ונאלחים. להם אתה רוצה שנקשיב ? להם אתה רוצה שניתן יחס ? מושחתים נמאסתם.
אתה תיזהר מנשיכת...
ווווווו | 29-06-2020 11:12
אתה תיזהר מנשיכת נחש המתקרב ובא אליך בקרוב על בזיון גדול הדור!!!!! ה' ירחם ויהי רצון שאתה וגם האטון שלך המכנה את הרב אלבז בצורה כזאת שבתאי צבי אתם וסופכם רעה מאוד.
31
מושחת. אוכל...
מנשה | 28-06-2020 17:09
מושחת. אוכל שוחד.
32
מדינת איאטולות בכסות...
עמי ש | 28-06-2020 18:43
מדינת איאטולות בכסות התורה והיהדות.
33
ואם פירושו של הרב היימן
אבי | 28-06-2020 19:00
אינו כפירושו של הטז, מה בכך?.. האם הטז הוא סוף הוראה בפירוש דברי רשי?
34
למה הרב היימן טועה?
הרב בניזרי צודק | 28-06-2020 19:19
פעם מישהו אמר שלאכול קוגל בשבת זה יותר גבוה מתקיעת שופר בראש השנה, אמרו לו כולם אתה צוחק? ענה להם האיש ההוכחה לצידקתי היא, ראש השנה שחל בשבת, לא תוקעים בשופר, אבל אוכלים קוגל.
35
אני לתומי חשבתי...
ש | 28-06-2020 20:43
אני לתומי חשבתי שבאתר דתי רמת התגובות תהיה מעל לרמת האסלה. הגיבו לגופם של דברים, מהשכל ולא מהרגש. נהלו דיון מכובד ובוגר ולא דיון של בית שימוש. חברים תשמרו על עצמכם מעצמכם.
36
לא מבין מדוע נותנים כזאת במה לעבריין,
מן ההר | 28-06-2020 21:30
איך לא נתנו לרב היימן לכתוב תגובה? מה הרב בנזירי אלינו?! כל הזמן מוציא דיבה רעה
37
וכאן נגמרה הבעיה של הדתל"ים???
שי | 28-06-2020 23:06
כדי לשמר לעוד הרבה דורות את המדורת, להעביר אותה הלאה, שימשיכו ללמוד תורה וללכת בדרכיה, חייבים לתפוס קיצוניות! הדורות נחלשים, זאת עובדה! רק השאלה מאיפה יורדים, ולאיפה. האם יתכן ויהיו רבנים שיורו אחרת מהשוע, והכל רק כדי להתקבל על העם שלא שומר תורה ומצוות לדאבון הלב? השבת, הכשרות, מקוואות, נישואים והיחס ללהטב, כל זה ועוד חייב להיות בצורה יותר קיצונית.
התורה לא בשמיים...
משה | 29-06-2020 6:29
התורה לא בשמיים היא. כשכל העם היה אדוק זה השפיע על ההלכה ? אז כשרוב העם לא אדוק זה גם צריך להשפיע על ההלכה . יהודי חילוני הוא לא כלב ולא עז. אם הוא רוצה להשפיע על הדת צריך לאפשר לו בצורה מסוימת. בוודאי שלציונות הדתית צריכה להיות השפעה רבה כי הם מעורבים מאוד בכל תחומי החיים במדינה - גם בקודש וגם בחול . עכשיו בטח תענה לי שמי שחייב כרת או מי שהוא מומר לכל התורה אסור שתהיה לו השפעה על הדת ועל כך אענה שאם הצדקות, התרומות והמיסים שלו טובים לכם אז אין לכם פתחון פה בנושא זה וחייבת להיות להם השפעה מסוימת על הדת בישראל.
38
יישר כח גדול...
אילן חזיזה | 28-06-2020 23:52
יישר כח גדול לכבוד הרב בניזרי תשובה כראוי לתלמיד חכם אמיתי כן ירבו כמותו בישראל
39
מזה הרב הזה, תנועה רפורמית או זרם חדש בנצרות
זאב | 29-06-2020 1:05
ישנם תנועות בציונות הדתית שלא שונות מתנועות בשמאל הקיצוני. רדיפה ואמונה עיוורת אחרי הערב רב ששולטים פה בצורה מפחידה
בעולם החרדי השקר ורדיפת הבצע
תפקח עיניים | 29-06-2020 9:56
תחשוב
40
משה רבינו היה...
האתון | 29-06-2020 6:15
משה רבינו היה דיקטטור ורוצח המונים. כל מי שלא סר למרותו דינו היה מוות ובעזרת קלגסיו הלוויים השליט משטר של טרור ופחד. הפרשנות של בניזרי מצוצה מהיסוד וארוכה כאורך הגלות.
הזאת הציונות הדתית????!!!!...
יהודי | 06-07-2020 1:33
הזאת הציונות הדתית????!!!! אם כך צודק בניזרי
זה ציוני דתי...
ברהם | 02-07-2020 18:25
זה ציוני דתי
41
החליפה והמגבעת המודרניים...
מני | 29-06-2020 7:38
החליפה והמגבעת המודרניים בסגנון איטלקי, חלקלקות הלשון והדמגוגיה מסוגלים להפיל בפח הרבה חסרי עמוד שדרה . הדמגוג מזהה בחברה הדתית לאומית חוסר מסוים בעמוד שדרה ומסתער. דתיים לאומיים, גדלו עמוד שדרה. גדלו אשכים. אין לכם במה להתבייש. רק להתגאות. מי הוא היבחוש בן שלולית העבריין הזה שיטיף לכם מוסר ? עמדו על שלכם בגאון.
דת חדשה לאום...
ירא אדם | 29-06-2020 9:10
דת חדשה לאום חדש גאוה חדשה. באמת אין להתבייש בכך שאבד הקשר ליהדות ולציונות.
42
המטיף
חלאס בניזרי | 29-06-2020 11:03
קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. רבים השסניקים המעשנים, מתנהגים בגאוותנות וחוצפה עם כיפה. אם כך - עדיפה דרך ארץ ללא תורה
בעוונותינו הרבים זה...
דויד | 02-07-2020 18:24
בעוונותינו הרבים זה הציונות הדתית בלי תורה
43
משכורת מלאה לחיילי...
יוסי | 29-06-2020 11:55
משכורת מלאה לחיילי צבא רבע העם. בלוף צבא העם. ייפסקו הפגיעה והניצול של החיילים ובפרט של החיילים מהשכבות החלדות והקרביים. לבניזרי החצוף לך לאיזור הדווידקה ותיראה כמה וכמה מתחזים.
44
מכבי צהוב
איתי וייס | 29-06-2020 12:59
רגע משה רבינו עשה תפילה יש גדול מתפילה מלחמה היא פטרון צבא למה עם ישאל בסדר תורה היא גם תפילה מה שעשה יעקוב לפני לבן תפילה לפני עשיו תפילה היא גם תורה
45
ללא בושה
יהודה | 29-06-2020 14:31
מביא ראיות ממלחמת מצווה שצובתה מפי הקדוש ברוך הוא???? ולמה? למלחמה שמחליטים עליה פוליטיקאים מושחתים וגנרלים אוכלי חזיר? ועוד, שם העניין היה ללכת למלחמה ןזה מקובל, הרי במלחמת השחרור השתתפו הרבה תלמידי חכמים, היום מגובר על שרות בצהל עם כל המשתמע, חילולי שבת, פריצות וכל השחתה. הרי היכן לומדים לגנוב ולהסתדר אם לא בצבא? זה נקרא השלמת ציוד! האדם הזה שמצטט את רשי הוא המושחט ביותר ואם אדון אותו לכף זכות לא נשאר אלא לומר שהוא סתם טיםש. בשורות טובות, ישועות ונחמות
אנחנו כל הזמן...
תגובה ליהודה | 29-06-2020 16:34
אנחנו כל הזמן במלחמה. גם בשגרה אנחנו במלחמה. מלחמת מניעת מלחמה. בצבא יש באופן תמידי פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש וזה כידוע לכולם דוחה את כל התורה. חייל קרבי פטור מכל המצוות שבתורה לאורך כל שירותו. פטור מתפילה . פטור מלימוד . פטור מהכל. רק שיתרכז בהגנה עליי ועליך. חייל עורפי מחויב במצוות בצורה מאסיבית יותר כי אצלו יש אמנם ספק פיקוח נפש אך זה לא באופן רציף. ולכן חייל עורפי מחוייב ב 3 תפילות ביום ובדף היומי. תומך לחימה דינו כחייל קרבי לצורך עניין זה.
46
בהל' יג אין שום פטור מצבא לבחורי ישיבה, רק כל
מד | 29-06-2020 21:25
איש מבאי עולם (!), שנדבה רוחו אותו, יקבל סיעתא דשמיא בהתעלותו הרוחנית. כך הסביר הגרציה שנזכר במאמר בתור רב שתומך בדעת הרב הכותב. הרצי''ה גם אמר בשם הגרא''ז מלצר שאין שום פטור ברמב''ם לבחורי ישיבה.
47
שבט לוי אינו...
הראל דויטש | 29-06-2020 22:55
שבט לוי אינו פטור ממלחמת מצווה. הגמרא שואלת האם כהן מותר באשת יפת תואר, משמע שיוצא להילחם. ועוד, הרמבם מונה רשימה של פטורים ממלחמה אך אינו מונה את שבט לוי. ההסבר - רק בכיבוש הארץ פטרו אותם, מפני שאינם נוחלים, אך במלחמות אחרות הם חייבים. ועוד, וכי החרדים מעריכים את החיילים? מדוע אינם אומרים עבורם בשבת 'מי שבירך'? מדוע אינם מורים לבטלנים שאינם לומדים להתגייס? יש כאן צביעות וחוסר ישרות צועק עד לב השמיים. טיעונים רבים נוספים יש לי ולרבים וטובים ממני. דבריו של הכותב שגויים בתכלית.
בכל בתי הכנסת...
יצחק | 30-06-2020 10:12
בכל בתי הכנסת הספרדים גם החרדים עושים כל שבת מי שברך לחיילי צה''ל . רק האשכנזים החרדים כפויי טובה ולא עושים
48
חצוף מחוצף איך...
מוטי ניסן | 29-06-2020 23:31
חצוף מחוצף איך אתה מעיז לדבר כך על משה רבינו שחטא אין לך בושה. אסור לשמוע אותך.
49
במסכת חולין מוזכרת...
משתמטים נמאסתם | 30-06-2020 9:32
במסכת חולין מוזכרת מלחמה שלחיילים היהודיים היה מותר לאכול קדלי חזיר . על מה הבניזריפלוץ הזה מדבר ? פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה.
לפי הטענות שלך...
אם כבר יהודי אז יהודי אמיתי | 08-07-2020 1:38
לפי הטענות שלך ניכר שאתה מזלזל בדיני אכילה וסביר להניח שאתה אוכל שקצים ורמשים ובשר וחלב כי אתה ממש מטומטם ומי שאוכל דברים אלו נאמר עליו ונטמטם בם עיין ודוק
50
כאשר 31 מתוך 33 במחזור מתפקרים בצבא...
ת. | 30-06-2020 14:53
עובדתית. ישיבה מכובדת בעיר בשפלה, הצליחה בשנה שעברה לשבור שיא עם 31 מתפקרים מתוך 33 שהתגייסו. אני מכיר אחד מתוך השניים שנשארו דתיים. נס של ממש.
51
אינכם שוים תגובה...
שמשון | 30-06-2020 16:58
אינכם שוים תגובה מצטער
52
איזה תגובות איזה גסות תת רמה
זאב | 30-06-2020 18:37
יש דין ויש דיין לכל אותם שמסתתרים מאחורי המקלדת ומרשים לעצמם לזלזל להכפיש רבנים ציבור שלם ולא משנה איזה ראיתי גיבורים כמוכם שמגיעות הצרות אלוקים למה אני? כי האלוקים את הכל יביא במשפט.
ואתה המזכיר של...
אני | 07-07-2020 7:17
ואתה המזכיר של הקבה??
53
את החיזבאללה זה ממש לא מעניין.
יואב | 30-06-2020 18:41
בשיחה אם נסראללה הוא הסביר לי שהוא ממש לא מתחשב בתלמידי חכמים והוא יתקוף בכל מקרה, אם היהוד חושב שהוא יתחבא בישיבה במקום לשרת בצבא זה מאוד משמח אותו כי כך יהיה לו יותר קל לשחוט את היהוד. הטמטום הזה של החרדים שמצפים שאחרים ילחמו כדי להציל אותם תוך קבלת תקציבים חייב להיפסק, אם לא צבא לפחות שרות לאומי.
54
בנזרי
חיים | 01-07-2020 4:22
בנזרי באופן שיטתי תוקף את הציונות הדתית ורבניה . לא מתייחס לנושא הנוכחי אבל מדהים לראות איך לא די לו העיסוק במגזר שלו ובעיותיו כשהוא תמיד מוצא זמן להשתלח בנו . מעניין איזה חסך האובססיה הזו ממלאה אצלו?
גם במגזר שלו...
אאאא | 01-07-2020 9:10
גם במגזר שלו אין לו זכות להטיף, אדם שהורשע בפלילים עדיף שיתמקד בחייו ובתשובה שלו עצמו
55
האם יש היתכנות של מפלגה דתית ציונית
בן אור | 01-07-2020 12:53
לאור המבוכה וההתבוססות הקיימת היום בציונות הדתית על המשך דרכה והאם יש היתכנות למפלגה דתית ציונית שתייצג את המגזר בני הכיפות הסרוגות ועל רקע מאמרים ותגובות בעד ונגד של רבנים ודוברים אחרים מקרב הציונות הדתית על נושאים מגוונים שעולים בסדר היום הצבורי , נראה כי אפס סיכויים לכך , מכמה סיבות אבל הסיבה העקרית היא כי מפלגה האמורה להיות דתית עפ ההלכה האורטודוקסית צריכה מסגרת דתית וגבולות ברורים , אך כפי שהדברים נראים בעשור האחרון ועוד לפניו , יש ערבוב דעות ודעות חלוקות מנוגדות מקצה לקצה שלא נתנים לגישור וסותרות והבאים לעיתים אף לידי בטוי מעשי במגוון נושאים בסדר היום הציבורי אף בין רבני הציונות הדתית כמו ההתיחסות לתנועה הרפורמית כאשר יור הבית היהודי לשעבר בהיותו שר בממשלה מטעם מפלגה דתית כביכול תמך במאבק הרפורמים לקבל מקום לתיפלותם ברחבת הכותל המערבי ואף הכשיר עבורם לשם כך רחבה במתחם הכותל המערבי וכאשר הרב מלמד נפגש עם נציגה מאותה תנועה ומצד שני רבנים חשובים אחרים מוקיעים את אותו מפגש המעניק הכרה לגיטימית לאותה תנועה גם אם לרב מלמד לא היתה כל כוונה לכך, אזכיר גם עפ מה שפורסם שהרב מלמד לא נמנע לקבל מימון לישיבתו מהקרן החדשה כאשר ידוע שאותה קרן גם מממנת פעולות אנטי יהודיות ואנטי ישראליות ותומכת גם בתנועות ומוסדות הפועלים בהתאם למטרותיהם. סיבה נוספת ,מפלגה דתית צריכה לפעול ולהשפיע על נושאים שהם בלב היהדות והמשפיעים על צביונה היהודי של המדינה כמדינה יהודית , כמו שמירת השבת במרחב הציבורי ,כמו תחבורה ציבורית בשבת , גיור כהלכה מוכר עי הרבנות הראשית, כשרות כהלכה במרחב הציבורי ועוד. בכל הנושאים האלה ואחרים בכל העשור האחרון.אפס! מפלגת הבית היהודי לא רק שלא פעלה אלא ברב המקרים לא נקטה עמדה ולא השמיעו את קולם או נטו להתחמק..ועיקר התעסקותם היו בעקר בתחום הפוליטי. ועל כן משכך ואין זה תמוה מדוע רבים רבים מבני הציונות הדתית עברו למפלגות אחרות ובראשם הליכוד וכמה מהם אף מכהנים בה כחכ מטעם הליכוד.וכפי הנראה הדבר לא עומד להשתנות בעתיד הקרוב.נקודה למחשבה וחשבון נפש. בבברכה בן אור
56
לא נעים לשמוע ביקורת - אבל אי אפשר להתעלם
לא חשוב בכלל | 02-07-2020 2:27
לד עולם תורה שכן קיים יש במחננו בעיות קשות מאד של נטישת הדת, זלזול בעולם התורה ברבנים סחף הולך וגובר לכיוון הליברלי - לייטי וגם קונסרבטיבי ונהייה אחרי התרבות החילונית. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו מדוע זה קורה? צריכים להיות אמיצים והחקירה והדרישה צריכה לבוא מתוכנו. אבל לפני כל דבר צריך להודות ביושר כן בניזרי לא הניזרי זה לא משנה - אנחנו בבעיה קשה וצריך להודות בזה באומץ.
57
אם החרדים מתעסקים...
יוסף | 03-07-2020 0:34
אם החרדים מתעסקים בלימוד התורה אומרים שאין שכר גדול יותר מלימוד תורה אז איך הגענו לזה שהחרדים מתעסקים בלדבר ולקטר על בני הכיפות הסרוגות , שילמדו החרדים דרך ארץ קודם כל ולא ללכת ולקטר על כולם , ומה שאמר אותו חרדי שמדובר בנטישת הדת בציונות הדתית שיבדוק קודם כל את המקומות של החרדים שמחנכים בכפייה ולא על חנוך לנער על פי דרכו וראינו כמה אצל החרדים בישיבות עזבו את הדת
מה שאתה בעצם...
אם כבר יהודי אז יהודי אמיתי | 08-07-2020 1:35
מה שאתה בעצם טוען יכל לטעון גם איזה מתיוון על התנאים למה הלכו נגד הצדוקים למה דברו עליהם סרה כל כך?? אתה יודע למה כי הם רצו להעוות את התורה את היהדות את הקשר שלנו עם בורא העולם.. תבדוק טוב ביוחסין שלך אולי אתה בכלל צדוקי עם הכביכול צדקות שלך
58
מילים יפות יש...
ד ש | 04-07-2020 20:24
מילים יפות יש לבניזרי אבל החרדים אמרו לא פעם שהפחד שלהם משרות בצבא הוא נטישת הדת כתוצאה מהדברים שיראו ויעשו. לטעמם השרות בצבא ירצח את נשמתם הטהורה. זאת בדיחה. לא רק שהשרות בצבא הוא מצווה ראשונה במעלה אלא התורה מעולם לא נועדה להיות החיים עצמם אלא מורה דרך לחיים.
59
חזק וברוך, מדויק.
דתי לאומי | 05-07-2020 18:38
הציבור הדתי לאומי שלנו זקוק לצערי לתלמידי חכמים חרדים(אשריהם) שיראו להם מה היתה דעתו האמיתית של הראיה קוק הרציה וממשיכי דרכם. הציבור שלנו סובל קשות מהארגון הזר נאמני תורה ועבודה(זרה?). הרב קוק היה חרדי-חסידי עם דגש על המרכיב הלאומי והתחיה של עם ישראל. אבל דעתו לא היתה הדעה חו של הקונסרבטיבים שנכנסו לציבור הדתי לאומי.
לצערי הטענה של...
אלאור | 06-07-2020 0:59
לצערי הטענה של נטישת הדת בעקבות שרות בצבא הוא אינו בדיחה
60
כמה בורות, צביעות,...
אפרים | 06-07-2020 17:48
כמה בורות, צביעות, התנסות לא יאומן,על פי קו בן ניזרי -חרדים כולם לומדים תורה, פחות או יותר כמו בגולה מישהו ידאג לבטחון, מישהו לבריאות, מישהו לכלכלה,אנחנו לומדים,אבל מה לעשות ש הבורא לא אהב את הסידור הנוח הזה,ונתן להבין למי שרוצה להבין ,שצריך לעשות בדרך אחרת,לכן יש לנו מדינה, צבא וכו',ובן ניזרי וחרדים רוצים לעשות עוד ניסיון של דווקא אל מול ה בורא, את זה לא תקבלו.
61
בינזרי את עסקן...
משה | 07-07-2020 13:03
בינזרי את עסקן לא רב גדול שיכול לפסוק הלכה. קצת צניעות לא תזיק לך.
62
בניזרי אתה סיבה לנטישת...
יהודי | 07-07-2020 17:59
בניזרי אתה סיבה לנטישת הדת. אתה מורשע בפלילים.איזו דוגמה אתה נותן?פושע אתה רב?עדיף שתשתוק.
63
למה נותנים לו במה
אריה אברון | 07-07-2020 23:06
הייתם לומדים קורס בתולדות הציונות אצל ד'ר אחמד טיבי? גנב, פושע,תמיד מטיל סרה אף בענקי התורה שלנו. אדון(ולא הרב) בניזרי, סתום את הג'ורא!
הכניס לכם את...
אם כבר יהודי אז יהודי אמיתי | 08-07-2020 1:26
הכניס לכם את האמת כמו שצריך ובטוב טעם אבל מה לעשות שאתם כל כך סתומים ואטומים לכל דבר שבקדושה אז אתם מגיבים תגובות בהתאם .. מרוב אהבת ארץ ישראל המזוייפת שלכם אתם ראויים לתואר עם הארץ.. עיין ודוק גידלתם דור של עמי ארצות רחמנא ליצלן
64
די לכתוב שטויות...
איתמר | 08-07-2020 2:51
די לכתוב שטויות אין לי כח לכתוב מאמר ארוך אבל ודאי שבעיקרון יש מצוה ללכת לצבא בפרט שזו מלחמת מצוה וגדולה מצוה בזמנה וכל מצוה דוחה תלמוד תורה ומה שפירש הרב ההוא ברשי זה הפשט ואל תביא פירושים שהם לא הפשט כדי לדחות אבל מה תענה על המדרש שאומר שהראו בחלום לרבי יהושוע בן אלם ששכרו בעולם הבא עם הקצב וכולי והתברר שהקצב היה מכבד את הוריו מאד אבל עדיין מה ההשוואה בין תורה לכיבוד הורים ?ויש עוד מקומות בקיצור זה נושא ארוך וכץבתי קצת חומר למחשבה אגב אני בא מהציבור החרדי
65
המחלוקות והשנאה שלכם...
מרדכי ישראל | 08-07-2020 23:36
המחלוקות והשנאה שלכם האחד כלפיי השני הם הם הגורם המרכזי לנטישת הדת. והעיכוב בבואו של משיח . הרף לכם !. מהטלת רפש ובא לציון גואל.
66
אוי אוי בניזרי...
יגור | 12-07-2020 15:00
אוי אוי בניזרי .למה להשמיץ .אתה מומחה לעזיבת תורה בציבור שלנו...נו . חבל על גיבטב המילים שלך .ראה מה אצלך
67
בניזרי
אמיר | 18-07-2020 16:30
הומוסקסואל
68
שני פסדו רבנים שלא למדו תורה
אבנר | 25-01-2022 20:45
גם הרב היימן שליטא וגם הרב בניזרי שליטא לא למדו מעולם תורה אצל תלמידי הרב קוק בישיבת מרכז הרב