אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

רבנים סרוגים: כך מותר להשתמש בזום בליל הסדר

ראשי כולל 'ארץ חמדה', הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל, מפרסמים פסק הלכה בנוגע לשימוש במחשב בליל הסדר ומסבירים מהי הדרך ההלכתית לעשות זאת. השניים גם דוחים את הפסקים הקודמים בנושא שניתנו באופן גורף ואומרים כי יש לדון כל מקרה לגופו ולערב את רב העיר

רבנים סרוגים: כך מותר להשתמש בזום בליל הסדר
  הרב יוסף כרמל (צילום: יוטיוב/ ישיבת ניר - קרית ארבע - חברון)

ראשי כולל 'ארץ חמדה', הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל, מפרסמים פסק הלכה מפורט ומבואר בנוגע לשימוש בטלפון או במחשב בליל הסדר בכדי להפיג את בדידותם של קשישים במקרים בהם הבדידות היא פיקוח נפש.

על המכתב בו פרסמו את הפסק כתובים גם שמותיהם של הרב יעקב אריאל, הרב נחום רבינוביץ' והרב זלמן נחמיה גולדברג ששימשו כחברים בוועדה המייעצת. בשיחה קצרה לסרוגים אמרה הרב אריאל כי הוא אינו חתום על הפסק אך הוא ראה אותו ונתן ייעוץ לרבנים כרמל וארנרייך.

בפתח דבריהם מבהירים הרבנים כי הם מתנגדים לפסקי ההלכה בנושא שפורסמו עד כה המתירים באופן גורף שימוש בתכנת 'זום' בליל הסדר. בנוסף, גם בפסק להם הם מבהירים כי הדבר מותר אך ורק כאשר מדובר במצבי קיצון בהם קיימת סכנה ממשית לחיי הקשישים. עוד הם מוסיפים כי יש להיוועץ ברב העיר באופן פרטי בכדי להבין האם הדבר מותר.

עוד באותו נושא

עשרות רבנים יוצאי מרוקו נגד 'פסק הזום'


10

בהמשך הדברים כותבים את הרבנים ארנרייך וכרמל את האופן בו יש להפעיל ולהשתמש במחשב בליל הסדר, בכדי למעט באיסורים.

בפתח הפסק הארוך כותבים הרבנים: "הכלל ההלכתי הידוע שבות דשבות במקום מצווה, מוגבל לאופנים מסוימים ונסיבות מסוימות, והשימוש בו צריך להיות במשורה, ולפי השואל, הזמן והמקום. חובה גדולה מוטלת על כתפי הפוסקים להבטיח שאווירת השבת ויום טוב תישמר, ובעידן בו המכשור האלקטרוני כל כך נפוץ ויכול לשמש למטרות רבות, קל מאוד לנסות ולהשתמש בכלל זה, גם שלא בדרך ההלכתית הראויה".

לפסק ההלכה המלא לחצו כאן 

עוד הם כותבים: "המושגים מקום מצווה, צורך גדול, שעת הדחק ודומיהם מקבלים לעיתים משמעות רחבה מדי ולעיתים אינם מוגדרים כראוי. הדוגמא האחרונה של הניסיון להתרת שימוש גורף בטכנולוגיית המפגשים המקוונים בשבת ויום טוב חייבת לשמש עבורנו כתמרור אזהרה. לכן נדגיש כי השימוש באמצעי תקשורת כגון מחשב או טלפון סלולרי ביום טוב ובשבת, גם אם הוא מופעל מערב יום טוב, כרוך במספר חששות, ועל כן אין היתר כללי לאנשים הבריאים בנפשם ובגופם לתקשר באמצעותם ביום טוב, על אף הרצון לחגוג את ליל הסדר עם בני המשפחה".

עוד באותו נושא

סערת 'פסק הזום': "עומדים על פסיקתנו ודעתנו להתיר"


63

בנוגע לאנשים בריאים וכשאין חשש פיקוח נפש מציעים הרבנים "לערוך מפגש משפחתי באמצעות המכשירים הללו לפני כניסת החג, בו ניתן לספר ביציאת מצרים ולשיר משירי החג, על מנת ליצור את החיבור המשפחתי. עם זאת, יש להקפיד שכל המשתתפים יידעו שלא ניתן לקיים את מצוות ליל הסדר לפני צאת הכוכבים, ולכן יש להקפיד שכל אחד יערוך במקומו סדר מלא, החל מקידוש ועד סופה של ההגדה של פסח, לאחר צאת הכוכבים. במקום שיש חשש שפרסום המלצה כזו יגרום לאי שמירת הלכות ליל הסדר כהלכתו, אסור לעודד זאת והחכם עיניו בראשו והוא היודע מתי והיכן התועלת תצא בנזק ח"ו".

בשלב הזה עוברים הרבנים לעסוק במקרים בהם מותר להשתמש במחשב בליל הסדר ומסבירים כיצד הדברים אמורים להתבצע: "רק במקרים חריגים, ובפסק שהרב המקומי יקבל אחרי שיקול הדעת, יש היתר לתקשר באמצעות המכשירים הללו גם במהלך החג, אם מדובר באנשים שיש חשש לבריאותם הנפשית והגופנית, וזאת בהתאם לעקרונות וסדרי העדיפות אשר יפורטו להלן".

"ישנם מספר מצבים בהם פגיעה חמורה בבריאות הנפשית נחשבת פיקוח נפש: א. מניעת מחלת נפש וריפויה, וכן מניעת התדרדרות חמורה במצב נפשי, נחשבים פיקוח נפש ומחללים על כך שבת. ב. כל חולה או אדם שמצב בריאותו הגופני אינו כשורה, אף אם הוא בריא מבחינה נפשית, כיוון שהרעת מצבו הנפשי עלולה להשפיע לרעה על מצבו הגופני, מניעת טירוף דעתו נחשבת פיקוח נפש ומחללים על כך שבת. ג. חרדה קשה גם נחשבת לסכנה אצל חולים וקטנים, ולעיתים אף אצל אנשים בריאים".

עוד באותו נושא

משרד החינוך מזמין אותך לנצח את הקורונה מרחוק

"לכן", ממשיכים הרבנים, "בזמן מגפה ח"ו כמו בימים אלה, ככל שמדובר באנשים שהבדידות בליל הסדר עלולה לפגוע בצורה משמעותית במצבם הנפשי, ובפרט זקנים שכולם נמצאים כרגע בקבוצת סיכון או חולים, יש להתיר להם לקיים את הסדר יחד עם בני משפחותיהם או חבריהם באמצעות תקשורת על ידי מחשב או טלפון".

"באופן כללי, ישנה עדיפות לתקשורת של אודיו בלבד. אולם ככל שיש צורך על מנת להפיג את הבדידות, ניתן לקיים תקשורת של אודיו וגם וידאו. כאמור, האחריות על כל מקרה לגופו היא על הרב המקומי המכיר את השואל ואת הפרטים. על מנת למעט באיסורים, יש לבצע זאת על פי סדר עדיפות הבאה:

1 .ליצור את החיבור באמצעות המחשב או הפלאפון מלפני החג, כך שבחג עצמו לא יהיה כל צורך להפעיל את המכשיר. ניתן לפתוח את המפגש המקוון מלפני החג כך שיישאר פתוח אל תוך החג. לחלופין, ישנן תוכנות המאפשרות פתיחה וסיום של מפגשים מקוונים בצורה אוטומטית לפי זמנים הנקבעים מראש. יש להתנסות בשימוש בתוכנות מלפני החג על מנת למנוע תקלות. חלק מהתוכנות מגבילות את זמן השימוש, ולכן יש לוודא שמשתמשים בתוכנה שתפעל לכל הזמן הנדרש. יש לכוון את המצלמה למקום הנכון וכן לכוון את האודיו לרמה הנכונה מלפני החג.

עוד באותו נושא

זקוקים לכם כמו אוויר לנשימה: עזרו ליד שרה

2 .אם לא ניתן ליצור את החיבור מלפני החג, או שהחיבור הופסק ויש צורך לחבר מחדש, או שיש צורך לכוון את המצלמה או את האודיו, מותר לומר לגוי להפעיל את המכשיר וליצור את החיבור ולכוון את המצלמה והאודיו. במקום בו ההוראות הן להמעיט במגע בין בני אדם בשל הסכנה של הפצת הנגיף, אין להזמין גוי אל הבית לשם כך, ורק אם יש גוי בין בני הבית, כגון מטפל או מטפלת, יש לבקש מהם לעשות פעולות אלו.

3 .במקום שאין גוי, גם יהודי יכול להפעיל את המכשיר וליצור את החיבור, וכן לכוון את המצלמה והאודיו, ועדיף שיעשה זאת בשינוי ככל שניתן. בכל אופן שמתבצע המפגש המקוון, אין להקליט את המפגש.

כיוון שלדעת רוב הפוסקים אין יוצאים ידי חובה בברכות ששומעים דרך מכשיר חשמלי, יש להקפיד שכל אחד יברך בעצמו את הברכות השונות שיש בהגדה של פסח, וכן יאמר בעצמו את ההלל. לגבי יתר ההגדה, מסתבר שיכול לצאת במה ששומע דרך המכשיר וטוב שלכל הפחות יאמר בעצמו את עיקרי ההגדה, ,שהם הפסקאות של עבדים היינו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ורבן גמליאל אומר.

מי שאינו יודע לברך בעצמו כלל, ישמע את הברכות דרך המכשיר. ניתן לענות אמן על הברכות ששומעים בשידור חי דרך . המכשיר. היתר זה של תקשורת עם זקנים וחולים וכל אדם שיש סכנה לבריאותו הנפשית נכון לא רק לליל הסדר, אלא גם לשבת וחג, ובפרט בחו"ל שיש יום טוב שני, ולעיתים אף רצף של שלושה ימים של יום טוב ושבת. במצב שכזה עדיף לבצע את התקשורת ביום טוב שני, אך במידת הצורך ניתן גם ביום טוב ושבת, וזאת על פי סדר העדיפות האמורה לעיל.

עוד באותו נושא

ליל הסדר בזום? עצם הדיון הוא מהפכה של ממש • צפו:


5

אדם בריא בגופו ונפשו שאינו יודע כלל לערוך את הסדר בעצמו וזקוק להדרכה, ובלי הדרכה יימנע מלקיים את מצוות ליל הסדר כהלכתם, יש ללמד אותו לפני החג כיצד לערוך את הסדר, וכן לדאוג להגדה של פסח בשפה שהוא מבין על מנת שיוכל לערוך את הסדר בעצמו. אם לא מתאפשר ללמד אותו לפני החג, הוא יכול לכוון מבעוד יום הקלטה או סרטון שיופעלו בחג וידריכו אותו כיצד לערוך את הסדר, אך יצטרך לומר בעצמו את כל הברכות ונוסח ההגדה שלפסח. במקום צורך גדול מאוד, שבלי הדרכה צמודה במהלך ליל הסדר לא יוכל לקיים את המצוות העיקריות של ליל הסדר, יש להתיר ליצור חיבור של אודיו בלבד מלפני החג, ולתקשר באמצעות המכשיר באודיו בלבד ללא תמונה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
17 תגובות - 12 דיונים מיין לפי
1
כאב
מורה | 06-04-2020 20:18
אולי כדאי שתכתבו גם על כעסים במשפחה, שבהם אחד הילדים לא מדבר עם אחד ההורים המבוגרים שנמצא לבד לבד בביתו. אני לא צריכה זום, אלא שהבת שלי לא תתאכזר אלי.
למי שמתחתיי, כותבי המאמר הם רבנים אשכנזיים...
אני אני | 07-04-2020 15:57
אז אתה יכול להישאר אשכנזי
מעכשיו אני ספרדי, נפרדתי בית שמאי.
אשכנזי לשעבר. | 07-04-2020 9:51
אין לי כח לשמוע או לראות את הרבנים האשכזים המחמירים.
2
תשובה בעייתית
אברך אחד | 06-04-2020 20:25
בצורה מתוחכמת הם פשוט מתירים כמו הרבנים ״המקלים״ אמנם עושים זאת בדרך יותר “אלגנתית” מה רע ברעיון של רוב הרבנים לקיים מפגש משפחתי מהנה וחוייתי עם ״סדר״ בכאילו לפני החג אחר כך לסגור את הזום לפני השקיעה וכל אחד ימשיך בשלו. זה כנראה לא ״פופולרי״ מספיק בשביל ארץ חמדה. ועוד הקטע בסוף לגבי אדם שלא יקיים סדר ללא זום הוא בככל מיותר אם חשוב לו שמשהו ילמד אותו קודם. לדצערי אני חש שהם כבר מזמן ארץ חמדה מתקרבים לרפורמים
3
השם ירחם על הרבנים הבורים הללו
משה קרמר | 06-04-2020 20:25
שילמדו תורת אמת ולא רפורמים
אחרי שתדע פסק אחד השו"ע תדבר
א.ל | 08-04-2020 10:04
אין לי ספק שמקור אחד של השוע אתה לא יודע לכן אתה מעיז לפעור פיך אתה כנראה חסר דעת לחלוטין לכן אין לבוא אליך בטענות
ואתה בוגר עשרות שנות ישיבה?
שייח | 06-04-2020 21:03
כל אחד שלא מתאימה חו התוצאה מחליט מי בור ומי לא. פתטי ואפסיות, יש לך ביקורת עם תוכן אז סבבה אבח אם אין לך אז מותר לך לשמור על סייג לחכמה. תאמין לי, זה לא לרעתך...טמבל
4
הגרזן
בן | 06-04-2020 20:28
הרב זלמן נחמיה גולדברג שליטא לא חתם על הפסק הזה!! אפשר לשאול אותו הם משתמשים בשמו ללא אישור!! פסק של רפואמים הגרז״ן לא מסכים עם מה שכתוב שם
גם אם אתה הולך לפי רבנים שפוסקים אחרת
אחי. תרגע וזריז | 07-04-2020 9:12
לא יתכן שתדבר כך על רבנים גדולים פסקי הלכה היושבים בראש כולל של יראי שמיים הגדולים בתורה. קצת ענווה. תתבייש
5
רק הפסק הספרדי
אוחנה | 06-04-2020 21:13
לא יעזור לכם , הספרדים צודקים ולא מבלבלים את הציבור. עדיף שלא תפסקו .
6
יותר מדי מסובך
חדוי | 06-04-2020 21:30
ההיתר של הרב בוצ'קו הכי פשוט והכי נכון לענד, כוח דהיתרא
7
בקיצור הסכימו עם מהפוסקים הספרדים
בני | 06-04-2020 23:55
הספרדים אמרו אותו הדבר רק בפחות מילים מיותרות...
8
לא יעזור לכם. הרבנים המרוקאים הקדימו אתכם
ש.א | 07-04-2020 9:03
פתאום עושים המחשבה שניה .....שיהיה ברור אין כמו הפסיקה המרוקאית המתונה והנעימה. בזכות זה רוב העדה קרובים למסורת. אין כמעט חילוניים להכעיס
9
אני לא מבין כלום
יהודי פשוט | 07-04-2020 9:13
אם אתם דורשים להתייעץ עם הרב המקומי אז בשביל מה פרסמתם את התנאים לרבים?! אני באמת לא מבין איך רבנים לא מצליחים לקלוט את המשמעות של פרסומים כאלה לציבור הרחב בתקשורת. עוד משהו, מי שבמצב נפשי ככ שרוצה לחלל את החג בשביל ליל הסדר, באמת קריטי לו לעשות ליל הסדר לאחר צאת הכוכבים? מה הקושי לעשות איתו בזום בערב חג?! או אפילו לילה קודם או לילה אחרי?
10
קשקושי ערב חג
חמדה | 07-04-2020 10:24
מה רוצים מזקנים בני שמונים שבקושי מבינים מה זה ללחוץ על פתיחת מחשב? אין לכם במה להתעסק חוץ משטויות כאלה? דמיונות שווא. אולי באמת מוטב שתעסקו בזה ולא ברשות השופטת או ביישום תכנית טראמפ-גם בהם אתם לא התחלתם להבין דבר.
11
ואני אומר - אפשר גם בשבת וביו״כ - תנסו,
בני | 08-04-2020 6:30
אפשר גם ביום כיפור, תנסו, לא קורה כלום. אני עושה את זה מאז ומעולם והחיים דבש
12
עד שפעם המרוקאים מקדימים - תנו להם צ׳אנס
מה | 08-04-2020 6:32
לא יקרה כלום