אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

ח"כ יוגב: יש"ו לא ראה בירושלים לא כנסייה ולא מסגד

את נאום הבכורה שלו הקדיש ח"כ מוטי יוגב לסוגיות חברתיות ומדיניות, כשביחס להצעות לחלוקת ירושלים הוא הזכיר עובדה היסטורית, שהכנסיה הראשונה הוקמה בירושלים רק 150 שנה אחרי מות יש"ו והמסגד הראשון נבנה כ- 600 שנה אחריו. ישו ראה רק את ימיו האחרונים של בית המקדש של היהודים".

ח"כ יוגב: יש"ו לא ראה בירושלים לא כנסייה ולא מסגד

ח"כ מרדכי יוגב, מהבית היהודי נשא היום (ד') את נאומו הראשון במליאת הכנסת.

יוגב נרגש מן המעמד ובנוכחות חברי הכנסת מסיעת "הבית היהודי" הקדיש את נאומו לנושא החברתי, המדיני ולמצעו האישי לקדנציה הקרובה.

בתחילה אמר ח"כ יוגב את משנתו החברתית: "במישור זה של "בין אדם לחברו", רואה את עצמי, את כולנו, מחויבים לפעול  לאהבה ולשיתופי פעולה בנינו,להביא לדיור ומוצרי יסוד שיהיו ברי השגה לכל. מחויבים לתוספת מיטות בבתי החולים, לדאגה לניצולי השואה וליתר הנזקקים, לדאגה לנוער בכלל ולנוער שקשה לו בפרט, לצמצום העוני והגדלת מקומות התעסוקה בישראל".

בכדי להדגיש את אחיזתנו ההיסטורית בארץ ישראל אמר ח"כ יוגב כי: "עובדה היסטורית, שישו הנוצרי הסתובב בירושלים, הוא לא ראה בה שום כנסיה, הראשונה נבנתה כ- 150 שנה לאחריו. הוא לא ראה בירושלים שום מסגד, הראשון נבנה כ- 600 שנה אחריו. ישו ראה בירושלים, רק את ימיו האחרונים של בית המקדש השני של היהודים".

כלפי המו"מ עם הפלשתינים ועל עצם הצהרותיו של ראש הממשלה על 2 מדינות ל- עמים אמר ח"כ יוגב:  "לצערנו, בכל המקומות בהם ניתן בארץ ישראל שלטון לפלשתינאים,  הם הפכו מקומות אלו,לא לחממות לגידול ירקות ופרות, כי אם לחממות לטרור,מעבדות נפץ וחבלה, בסיס לפיגועים רצחניים…..בארץ ישראל, יש ותהיה מדינה ריבונית אחת-היא מדינת ישראל, החיה בשלום עם שכניה ומוצאת גם הסדרים הומנטריים, לחיי הערבים הגרים בתחומיה".

את דבריו המרגשים חתם ח"כ יוגב בציטוטים מתוך התפילה לשלום המדינה שחיברה הרבנות הראשית.

הנאום המלא

כבוד היו"ר, כנסת נכבדה.

אני עומד כאן לפניכם, נרגש מהמעמד לדבר במליאת כנסת ישראל, כשליח ציבור של עם ישראל.

ביטוי לתחושותי ניתן במילות ההקדמה לשליח הציבור לתפילת המוסף בימים הנוראים: "הנני העני ממעש, נרעש ונפחד…באתי לעמוד ולהתחנן לפניך, על עמך ישראל אשר שלחוני…".

נבחרנו כולנו, כשליחי ציבור, על מנת לפעול לטוב, לעם ישראל ולמדינת ישראל.

שאלה מרכזית היא:

מהו עם ישראל, מה חזוננו ויעודנו ?  מהו הטוב לעם ולמדינת ישראל ?

מבקש להזכיר לעצמנו בתמצית, את יסודות אמונת ישראל.

עניין בחירת עם ישראל, עובר כחוט השני בכל מקורותינו ולכאורה מתנגש בעיקרון השוויון של כל העמים, אך נזכור שאותה תורת ישראל, היא זו שהנחילה לנו גם את התפישה שכל היצור האנושי, בני אב אחד אנחנו –

בני אדם. בורא אחד לכולנו, ש"בצלם אלוקים ברא את האדם".

בחירת ישראל כ"עם סגולה" ייחודי, ומתן התורה לעם ישראל, הם קומה נוספת בבריאה, של עם המקבל מפה להכיר את דרכו של בורא העולם ומממש בכל אורחות חייו הלאומיים והפרטיים, את רצון הבורא לתיקון העולם, כמגדלור המאיר כוון ודרך לטוב – לכלל האנושות.

במישור הבסיסי שבין אדם לחברו, אמרה התורה:"צדק,צדק תרדוף".(דברים) והנחילה לנו הדרכות מפורטות של יחס לזולת וצדק חברתי.

הנביא מיכה תמצת את עיקרי אמונתנו בשלושה:" הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך". (מיכה ו'ח')..

במישור זה של "בין אדם לחברו", רואה את עצמי, את כולנו, מחויבים לפעול לאהבה ולשיתופי פעולה בנינו,להביא לדיור ומוצרי יסוד שיהיו ברי השגה לכל. מחויבים לתוספת מיטות בבתי החולים, לדאגה לניצולי השואה וליתר הנזקקים, לדאגה לנוער בכלל ולנוער שקשה לו בפרט, לצמצום העוני והגדלת מקומות התעסוקה בישראל.

במישור הלאומי, נצטווינו בדברים הרבה, בין היתר ליישב את ארצנו, לבנותה ולחיות בה חיים שיהוו סמל של אור וטוב לכל העמים – "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

היסטורית- לפני כ- 3,600 שנה, נולד אבינו הראשון אברהם, איש החסד, שנצטווה ללכת לארץ כנען, בייעוד להיות לעם גדול- עם שיביא ברכה לכל האנושות.

שליחות אלוקית שנקשרה בהבטחה לירושת ארץ ישראל,

כמאמר התנ"ך במקומות רבים, בהם הבהיר הקב"ה, כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לכל מלוא רוחב גבולותיה: "כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם" (בראשית י"ג).

ירדנו למצרים יצאנו משם כעם. קיבלנו את התורה ואת השליחות להיות :"ממלכת כהנים וגוי קדוש..".

חזרנו לארץ ישראל, התיישבנו ופיתחנו אותה ואף בנינו בה לפני כ- 3000 שנה, את בית המקדש הראשון, בהר הבית בירושלים.

"מפני חטאינו..", צרות מבית ואויבים מחוץ, גלינו מארצנו ונחרבו שני בתי המקדש שלנו, שעמדו משך למעלה מ- 830 שנה בקדושתם ובתפארתם בירושלים.

עובדה היסטורית, שישו הנוצרי הסתובב בירושלים, הוא לא ראה בה שום כנסיה, הראשונה נבנתה כ- 150 שנה לאחריו. הוא לא ראה בירושלים שום מסגד, הראשון נבנה כ- 600 שנה אחריו. ישו ראה בירושלים, רק את ימיו האחרונים של בית המקדש השני של היהודים.

הגעגועים, התפילות והקשר האורגני בין עם ישראל לארצו, הביאו לאחר כ-1900 שנה של פיזור לאומי בגלות, לחזרתנו לארץ ישראל בתהליך קיבוץ הגלויות ושיבת ציון, תהליך מופלא.

לפי המסופר גם בספרה של שולמית לפיד"גיא אוני" על תחילת ההתיישבות היהודית בראש פינה לפני כ- 130 שנה, ימת החולה הרגה בכל מי שהתקרב אליה ואילו כאשר יהודים החלו לעבד את האדמה, היא הפכה לגן עדן חקלאי פורח.

ארץ ישראל שייכת לעם ישראל באופן מופלא ביותר,מעין קוד סודי אלוקי, שבין העם לארץ ובין הארץ לעם.

כל זמן שעם ישראל היה בגלות, שממה הארץ. מאותו זמן שעם ישראל חזר לארצו וחידש בה ישוב ושלטון, פורחת ארץ זו ומתפתחת, כחזונם של הנביאים- חזונו של בן גוריון ש"וגם הנגב עוד יהיה פורח" ומגדלים בנגב,בערבה ובכל הארץ יבולים שונים, שמעולם לא גדלו בהם.

לצערנו, בכל המקומות בהם ניתן בארץ ישראל שלטון לפלשתינאים, הם הפכו מקומות אלו,לא לחממות לגידול ירקות ופרות,

כי אם לחממות לטרור,מעבדות נפץ וחבלה, בסיס לפיגועים רצחניים.

לפני כ- 65 שנה זכינו להקמתה של מדינת ישראל, לאחר שואה נוראית שכוונה נגד עמנו. המצאותינו כאן היום כאומה מאוחדת בארצנו, הינה מציאות גבוהה וטובה לאין שיעור, מהמקום בו היינו לפני 70 שנה,

כמה גבוה אנחנו נמצאים היום במדינת ישראל כמעט בכל מישור, גם באלה הדורשים עדיין תיקונים.

על כל אלה אנו מודים יומיום לקב"ה. כדרך שאנו אומרים הלל בפסח על יציאתנו ממצרים לפני 3500 שנה מעבדות לחרות, כך אנו אומרים הלל ומודים לקב"ה ביום העצמאות, על הצלתנו בדורות אלו משואה לתקומה.

זכיתי לגדול בבית ציוני-דתי שורשי, סבי ר' אריה בן צבי ז"ל היה תלמיד חכם גדול, מחנך,איש חסד וממייסדי שכונת נוה שאנן בחיפה. אבי אשר ז"ל שהיום

י' באדר- יום הזיכרון שלו, היה מנהל שרות המבחן לנוער בחיפה והצפון ועם פרישתו לגמלאות, עסק עוד שנים, במאמץ הגדול של קליטת העלייה הברוכה מברית המועצות ואף בסיוע לקליטת עולי אתיופיה בשכונת נוה שאנן בחיפה. אימי אלישבע שתחיה, דור רביעי בארץ ישראל, פעלה כל חייה בחינוך ילדי ישראל: כפעילה בבני עקיבא, כמורה וכמנחת מורים ואף זכתה לתואר יקירת החינוך. באווירה זו גדלתי והתחנכתי, מחובר מאד לעם ישראל, לתורת ישראל, לארץ ישראל ולמדינת ישראל.

ספגתי תורה בישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה ובישיבת מרכז הרב בירושלים,. בשנות השרות הרבות בצה"ל, בתנועת הנוער בני עקיבא בה גדלתי וזכיתי גם לעמוד בראשה, בחמש השנים האחרונות כסגן ומ"מ ראש המועצה האזורית הגדולה בישראל-מטה בנימין, זכיתי לפעול לאורך כל חיי, במישורי החינוך, החברה, הרווחה והביטחון, בתחום המוניציפאלי ובניסיונות ההשפעה על המדיניות.

מכל אלה ומהעובר עלינו בשנים אלו, חשתי כמו רבים מאיתנו, בצורך להשפיע במקום בו מתקבלות ההחלטות בבית הזה ובממשלת ישראל.

האתגרים הניצבים לפתחנו רבים: אתגרים חברתיים, רוחניים, כלכליים, מדעיים, ביטחוניים ומדיניים.

אשתדל בע"ה להשפיע ב:

1. טיפול בסוגיות החברתיות העומדות לפתחנו והמחייבות תיקון: דיור ומצרכי יסוד ברי השגה לכל, צמצום הפערים החברתיים, דאגה לנוער וכל מה שפרטתי כבר בדברי.

2. חיזוק ההכרה היהודית-ציונית ולימוד התורה בקרב כל תלמידי ואזרחי ישראל, זה אתגר חיוני, בו טמונים יסודות רבים, בהם: מחויבותנו למידות טובות, ליחסנו לזולתנו, לחיזוק האהבה בינינו ואחדותנו כאומה, לחיזוק התא המשפחתי בישראל ועוד.

גם סוגיית השוויון בנטל שאני מעדיף לקרוא לה: סוגיית הערבות ההדדית, נובעת מאותה תורה גדולה שיחד עם המחויבות לשמירת עולם התורה שהוא העתודה הרוחנית של עם ישראל, מאותה תורה עצמה, אנו מחויבים שלא לסמוך על הנס ולהתגייס כולנו, להגנת העם והמדינה ואין מי שפטור מזה. ניתן לדעתי להגיע מתוך הידברות, בנושא זה ובנושאים נוספים, להסדרים שיתנו פתרונות מעשיים ומקובלים על כולנו, פתרונות שישמרו על שלמותנו כעם אחד.

שמירת שלמותנו ואחדותנו כעם אחד בארצנו, במדינתנו, זה בעיני האתגר הגדול של אחריותנו הלאומית, אתגר החיוני לזהותנו הרוחנית, גם לביטחוננו הפיסי.

3. חזון "שתי המדינות לשני עמים", קנה לו מקום בלב רבים גם בישראל. מבקש לומר שאין בביטוי זה, לא חזון ולא תקווה, לא יציבות, לא שלום ולא ביטחון.

ראשית,תפישה זו עומדת בסתירה לאמונתנו האלוקית, ששייכה וקשרה את ארץ ישראל לעם ישראל.

שנית,כל העובדות ההיסטוריות מראות,שכל מתן עוצמה ושטח לערבים בארץ ישראל, הולידו, רק יותר טרור ושפיכות דמים.

שליטה ערבית באזורי יהודה ושומרון, תהווה איום ביטחוני מתמיד, על כל יישובי המדינה מהעמקים שבצפון, דרך כל שפלת החוף וגוש דן, נתב"ג ירושלים והדרום.

את הדוגמא לכך חווינו לאחר הסכמי אוסלו שהולידו אוטובוסים מתפוצצים ומחבלים מתאבדים, אלפי הרוגים ופצועים בערי ישראל, לא שלום ולא ביטחון. נדרשנו למבצע "חומת מגן", על מנת להשיב אלינו את השליטה הביטחונית ביהודה ושומרון.

חווינו ועוד נחווה לצערנו שיטה פסולה זו, בכל עוטף עזה, טילים עד פאתי תל אביב ראשון לציון ובת ים, זאת כתוצאה מתהליך ההתנתקות שהגביר את פגיעות הטרור ואת הסיכונים הביטחוניים לאזרחי ישראל.

שלישית, הערבים עצמם אומרים שאינם רואים בהסדר עמנו, קץ לסכסוך ולתביעות. הם מעולם לא שינו עמדתם ואת אמנת הפתח ושיטת השלבים, לסלקנו בשלב ראשון משטחי יהודה ושומרון ובשלבים הבאים לסלקנו גם מהגליל והנגב, מהתנחלות תל אביב ומירושלים.

המציאות בתקופה האחרונה של "האביב הערבי" ברחבי המזרח התיכון, מוכיחה מעל כל ספק, שעם כל הביקורת שיש לנו בנושאים שונים, מדינת ישראל הינה אי של יציבות חברתית וכלכלית, מדעית וביטחונית. מגדלור של דמוקרטיה וטוב, במרחב המזרח התיכון רווי האכזריות, חוסר הדמוקרטיה וחוסר היציבות, שהן לצערנו מהמאפיינים של חלק מעמי ומדינות ערב.

על יסוד כל זאת, אני קורא לך אדוני ראש הממשלה מר בנימין נתניהו וגם לנשיא ארצות הברית- מר ברק אובמה-ברוך בואך לישראל, בואו והיווכחו בדברים מקרוב, עימדו על דברי הנביאים, על האמת הנצחית הזו של עם ישראל ועל המציאות, ולאורה נגבש יחד את החזון ואת דרכי הפעולה:

בארץ ישראל, יש ותהיה מדינה ריבונית אחת-היא מדינת ישראל, החיה בשלום עם שכניה ומוצאת גם הסדרים הומנטריים, לחיי הערבים הגרים בתחומיה.

לחזוננו יש עתיד גדול של תקווה ושלום אנושי – עולמי:

כדברי הנביא ישעיהו על אחרית הימים:"נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים. ..ונהרו אליו כל הגויים..כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים…לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.".

חזון של אמת ותקווה גדולה,ליציבות,לעתיד טוב ולשלום, לנו,לערבים ולעולם כולו.

מאמין בכנסת זו ובאנרגיות החיוביות המתחדשות בה, שנמצא יחד את שיתופי הפעולה הרבים מאד על חילוקי הדעות שבינינו, שנפעל יחד, בכל הנושאים שניתן, לאחדות ולטוב לעם ולמדינת ישראל.

אסיים בתפילה שיוליכנו הקב"ה בפעילותנו בכנסת ישראל לשלום וידריכנו לשלום, לפעול יחד, לחיזוקה של מדינת ישראל: חברתית, רוחנית, כלכלית, וביטחונית.

ובציטוט מתפילה לשלומה של מדינת ישראל:

"אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה באברת חסדך ושלח אורך ואמיתך לראשיה, שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו והנחילם אלוקינו ישועה ועטרת נצחון תעטרם ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה…"  תודה לכם.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
אני כל כך שמח שמוטי יוגב נבחר כחבר כנסת
אריק | 21-02-2013 9:17
מוטי יוגב,אבי וורצמן וזבולון כלפא ושאר סיעת הבית היהודי זה מלח הארץ האמיתי שמייצג נאמנה את רחשי הלב של עם ישראל בכנסת