אונס הילדה: כל הפרטים שהביאו לביטול כתב האישום

לאחר ההודעה הדרמטית בדבר ביטול כתב האישום נגד מחמוד קטוסה, בצה"ל מפרסמים את הסיבות שהביאו להחלטת הפצ"ר לשחרר את קטוסה ממעצר: "יאפשר לערוך השלמות חקירה ללא מגבלות"

אונס הילדה: כל הפרטים שהביאו לביטול כתב האישום
  משטרת מחוז ש"י (צילום: יונתן סינדל/ פלאש 90)

אונס הילדה בת ה-7.

לאחר ההודעה הדרמטית בדבר ביטול כתב האישום נגד מחמוד קטוסה, בצה"ל מפרסמים את הסיבות שהביאו להחלטת הפצ"ר לשחרר את קטוסה ממעצר.

בהודעה מפורטת שפורסמה מטעמו נכתב כי לאחר בחינה נוספת של חומר החקירה, החליט הפצ"ר, בהתאם לעמדת כלל גורמי המקצוע המעורבים בטיפול בתיק, כי התשתית הראייתית הניצבת בבסיס כתב האישום אינה עולה בעת הזו כדי "סיכוי סביר להרשעה".

בפרקליטות הצבאית הסבירו כי "לפי הוראות הדין, לא ניתן להמשיך את ההליך הפלילי,ויש לחזור מכתב האישום ולשחרר את קטוסה ממעצ". עם זאת, בפרקליטות הבהירו כי החקירה נגד קטוסה תימשך ביתר שאת וכי ככל שיעלו בחקירה ראיות המבססות הגשת כתב אישום חדש, נגד קטוסה או נגד אחרים, כך ייעשה.

הגשת התלונה, החקירה וההחלטה להגיש כתב אישום

בשלב הזה גוללו בפרקליטות הצבאית את השתלשלות האירועים מתחילתה ועד היום, וכך זה מתואר: "ביום 15 באפריל 2019 הגישו הוריה של קטינה בת 7 תלונה בתחנת משטרה במחוז ש"י. בתלונה תיארו הורי הקטינה כי בתם הותקפה מינית במועד מוקדם יותר. משטרת ישראל פתחה בחקירה לבירור התלונה. במסגרת החקירה בוצעו פעולות חקירה רבות, ובראשן גביית עדויות מהקטינה בפני חוקרת ילדים מיומנת".

בפרקליטות הסבירו כי "ביום 1 במאי 2019 הצביעה הקטינה על קטוסה כמי שפגע בה מינית.6 .בעקבות עדות הקטינה והצבעתה על קטוסה, הוחלט לחקור אותו כחשוד. נוכח ממצאי החקירה באותה עת, הוחלט לבקש מבית המשפט הצבאי את מעצרו של קטוסה לצורכי חקירה. בית המשפט בחן את בקשת משטרת ישראל ואת חומר הראיות בתיק והחליט להורות על מעצרו. מאז הוארך מעצרו על ידי בית המשפט מעת לעת, בשמונה הזדמנויות נוספות, וזאת על פי התקדמות החקירה. עררים שהוגשו בעניין מעצרו של קטוסה נדונו על-ידיבית המשפט הצבאי לערעורים שהורה על המשך מעצרו".

כשבוע לאחר מכן, ביום 7 במאי 2019, הגיעו חוקרי משטרת ישראל אל התביעה הצבאית באיו"ש והציגו את התלונה ואת ממצאי החקירה עד לאותו מועד. מאז, לוותה החקירה על ידי התביעה הצבאית. במסגרת החקירה נאספו ראיות שחיזקו את החשדות נגד קטוסה מעבר לעדותה של הקטינה, לרבות הליכי זיהוי מסוימים והתאמה בין פרטים שמסרה הקטינה לבין ממצאים בשטח.

התביעה הצבאית בחנה את חומר הראיות שנאסף במסגרת החקירה. בתום הבחינה הוחלט כי על אף מורכבות המצב הראייתי, חומר הראיות בתיק מגבש תשתית ראייתית מספקת להעמדתו של קטוסה לדין פלילי, ועל כן יש להגיש נגדו כתב אישום.

לאחר כתשעה ימים, ביום 16 ביוני 2019 הוגש כתב האישום לבית המשפט הצבאי ביהודה. עם הגשת כתב האישום, הוגשה בקשה למעצרו של קטוסה עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו. מעצרו הוארך בהסכמת עורך דינו עד ליום 19 ביוני 2019. התביעה הצבאית עמדה בקשר עם משפחת הקטינה לקראת הגשת כתב האישום, תוך התייחסות גם למורכבות המצב הראייתי בתיק.

הבחינה הנוספת של חומר הראיות בתיק והחלטת הפצ"ר

בהמשך המכתב נכתב: במישור הכללי, על כל תובע מוטלת חובה מקצועית לוודא כי חומר הראיות שמונח בפניו, מבסס את התשתית הראייתית המספקת לאישום. חובה זו אינה מסתיימת עם הגשת כתב האישום, אלא היא נמשכת כל העת, לעיתים גם לאחר שמסתיים שלב שמיעת הראיות בפני בית המשפט. כך, התשתית הראייתית הניצבת בבסיס כתב אישום יכולה להשתנות בעקבות עדות משמעותית חדשה, או לאור מידע חדש שהתקבל, ולעיתים אפילו לאור התבוננות חדשה על תצרף הראיות. חובתו המקצועית של התובע היא לוודא כל העת כי למיטב הבנתו המקצועית התיק נשען על ראיות מספיקות להרשעה, ועליו לעשות כל שלאל ידו להוציא אמת לאור. כאשר תובע סבור כי חומר הראיות שבפניו אינו מספק, חובתו להפסיק את ההליך השיפוטי.

בשלב הזה פירטו בפרקליטות הצבאית את הנתונים שהביאו את הפצ"ר לקבל את ההחלטה הדרמטית. וכך נכתב: "בהקשר הקונקרטי שלפנינו, לאחר הגשת כתב האישום, התקבל במשטרת ישראל מידע חדש משמעותי. אשר על כן, ונוכח טענות שונות שעלו ושהצדיקו עריכת בחינה מחודשת שלתצרף הראיות הניצב בבסיס כתב האישום, ערך הפצ"ר דיון עם ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, ניצב גדי סיסו, והגורמים הרלוונטיים בתביעה הצבאית ובמשטרת ישראל. הפצ"ר נועץ בנושא גם עם פרקליט המדינה וגורמים בכירים מטעמו. בסיום הדיון הוחלט, על דעת כלל משתתפיו, כי יש מקום לביצוע השלמות חקירה, ולאחריהן נכון לבצע הערכה מחודשת של התשתית הראייתית הניצבת בבסיס כתב האישום".

"בהתאם לכך, ביום 19 ביוני 2019 ביקשה התביעה הצבאית מבית המשפט הצבאי ביהודה לדחות את הדיון בבקשת מעצרו של קטוסה עד תום ההליכים למשך שבוע, כך שניתן יהיה בתקופה זו לבחון את המידע החדש שהתקבל ולבצע את השלמות החקירה. בית המשפט האריך את מעצרו של קטוסה עד ליום 25 ביוני 2019 .16 .בימים האחרונים ביצעה משטרת ישראל מגוון פעולות חקירה משלימות מהותיות. חלק מממצאי פעולות החקירה חידד את הקשיים הראייתיים שהיו קיימים בתיק".

בנוסף, אתמול (24 ביוני 2019) עדכנה משפחת הקטינה כי ברשותה ראיות נוספות, והללו נמסרו לרשות משטרת ישראל. הראיות נשלחו לבדיקת מעבדה וכן נערכו בעקבותיהן פעולות חקירה, לרבות גביית עדויות. בשלב זה תוצאות הפעולות אינן מחזקות את התשתית הראייתית נגד קטוסה.

ביטול כתב האישום יאפשר השלמות חקירה ללא מגבלות

לאחר כל אלה, ערך הפצ"ר הערכה מחודשת של ממצאי תיק החקירה, בהתייעצות עם ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, ראש חטיבת החקירות והתובע הצבאי הראשי. במסגרת הערכה מחודשת זו הייתה תמימות דעים שחרף המסד הראייתי הקיים בתיק החקירה, אין מקום להמשיך בהליך הפלילי נגד קטוסה, ועל כן נכון לחזור מכתב אישום ולהחזיר את התיק להמשך חקירת משטרה. כלל המשתתפים סברו כי קיימות ראיות לכך שהקטינה נפגעה מינית, וכן שקיימת תשתית ראיות מסויימת המצביעה על מעורבות של קטוסה בפגיעה בה. עם זאת, כולם סברו שאין בתיק החקירה כיום די ראיות לביסוס כתב אישום נגד קטוסה. לעמדת כולם, יש צורך בפעולות חקירה נוספות, באמצעותן ניתן יהיה למצות את כלל כיווני החקירה הדרושים, הן ביחס לקטוסה והן בכיוונים נוספים. זו הייתה גם עמדתו של פרקליט המדינה, לאחר שהוצגה בפניו התשתית הראייתית.

בשורה התחתונה, לאחר בחינת חומר הראיות בתיק, השלמות החקירה שבוצעו וניתוח פעולות החקירה שעוד נכון לבצע, סבר הפצ"ר כי לא התגבש בתיק, לעת הזו, סיכוי סביר להרשעת קטוסה. על כן, החליט הפצ"ר לחזור מכתב האישום ולאפשר למשטרת ישראל להמשיך ולהשלים את החקירה. לאור זאת, הודיעה התביעה הצבאית לבית המשפט הצבאי על חזרה מכתב האישום, וביקשה לשחרר את קטוסה ממעצר.

משפחת הילדה עודכנה בכל הפרטים

בפרקליטות מבינים את הרגישות הרבה שיש בהחלטת הפצ"ר ומבהירים כי חזרה מכתב אישום ושחרור נאשם ממעצר, במצב בו יש ראיות מסוימות נגדו לביצוע עבירות מין בקטינה, אינם דבר של מה בכך. ועדיין, בנסיבות העניין, ולאור מארג הראיות שנאספו עד כה, זו ההחלטה הנדרשת מבחינה מקצועית, לעמדת הפצ"ר.

בפרקליטות הצבאית מרגיעים ואומרים כי החלטה זו גם תאפשר למשטרת ישראל למצות את החקירה עד תום, בלא מגבלות משפטיות על החקירה שנובעות מכתב אישום תלוי ועומד.

בנוסף, ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל הבהיר לפצ"ר כי חקירת המשטרה תימשך ביתר שאת, ותתועדף ברמה הגבוהה ביותר, מתוך מטרה למצותה ולהגיע לחקר האמת. החזרה מכתב האישום תאפשר כאמור את מיצוי כל כיווני החקירה הנדרשים.

היום נפגש הפצ"ר עם באי כוח משפחת הקטינה ועדכנם בעיקרי החלטתו, כמו כן, סוכם בין הפצ"ר לבין ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל,כי לאחר סיום החקירה, ובמועד הראשון שיאפשר זאת, ייערך הליך בחינה ביחס לאופן הטיפול בתיק, במטרה להפיק את כלל הלקחים הנדרשים וליישמם.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
7 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
1
איזה פרטים ?
שוש | 25-06-2019 9:54
מה יש כאן חוץ מתעמולה לטובת הפרקליטות.
מה אתם מצפים מפצ"ר
מישהו | 25-06-2019 11:25
להטב?
ייתכן שבכלל על ידי יהודים.. והכל ניסיון כיסוי
לך תדע.. | 25-06-2019 10:06
לך תדע...
2
תירוצים משפטיים יש בשפע האמת העובדתית ?
אביתר | 25-06-2019 10:50
יש אמת משפטית שהיא בלוף משפטי שדרכו כלל השופטים מהמרים את ההחלטות ויש אמת משפטית שאומרת האם המקרה היה או לא היה ... אז כשרוצים לסגור תיק אומרים משפטית ..אין סיכוי סביר להרזיה.. זה לא פוטר את השאלה האם היה עובדתית אונס או לא ! זה ההבדל בין אמת משפטית לאמת עובדתית!!
קץ כל בשר
המשיח | 25-06-2019 12:01
אונס היה ,אבל מי אנס?? זאת השאלה....תשובה ברורה מההודעה הראשונה על האונס....לערבים יש יותר כבוד מהאוחזים בתורה שלהם ולא שלו יתברך....עת לעשות לה' הפרו תרתכם המסולפת....ערבי שתאוותו גוברת בועל את אשתו או את חמורו או את כבסתו כשם שעשה האדם הראשון כשרצה לשמש....איסורי תורה הילכתיים כאלה ואחרים שנפסקו בכל דור ודור עד לדור האחרון לא סוננו ולא הוחלפו ושודרגו לפי התקדמות הדורות והזמן והאיסורים וההחמרות הפכו לתאוות חזקות עד מאוד שככול שדיבור על האיסורים והגבירו אותם כך גדל כוחו של הס.מ על ידי התגברות הקליפה בדורנו וביחוד על אלו שחרפו נפשם בעבודת השם אך נפלו בתמימות ובענווה לתחבולתו של הנחש המפתה את נשמות ישראל לדברי עברה קשים ביותר....אך דעו אחי ואחיותי היקרים כי זה הוא זמן גאולתכם ואין אתם נבחנים על ידי תוצאת הניסיון אלה בבחינת לב וכליות וריחם השם יתברך על בניו ובנותיו הענוים והאנוסים כי תש כוחכם מעומס העביירות וכי התגברות הקליפה הכריע את נשמות ילדיו האהובים המתייסרים מן העברה אך אין בכוחם להושיע את היקרים להם ביותר כי אבדה להם הדרך ארץ ותורתו הושחטה וסולפה ואין מושיע בעמנו....ולכן אחי ואחיותי היקרים....מודיע אני לכם היום כי עידן החסד הגיע לקיצו בפסח האחרון ובעולמות חגגו את שלום הבית הגדול והנורא ביותר....אבא מוסר ואמא תורה שוב יחד אחרי שנים של פירוד. אמא תורה כעסה על אבא מוסר שנים רבות כי לא אכף את מהותה מול ילדיו האהובים....אמא תורה ראתה מול עינה איך י'ג מידות החסד והצדקה של בן זוגה מחולל על ידי ילדיהם....אמא תורה ראתה איך בשתיקתו של בן זוגה על כל מעשיהם של ילדיו צחקו עליה וחיללו את כבודה מולו והביאו למריבה בין הוריהם....פוסחים בין הסעיפים....פעם מתחנפים לאבא ופעם לאמא....פעם בוחרים בדרך ארץ ופעם בתורה....אמא תורה זכתה לראות חשיבות מול אבא כשראה את נפילת ילדיהם ואת צערו של בן זוגה הצדיק והשתקן ולכן מהותה מתפרצת היום להיות לו עזר כנגדו....נגד מה ???נגד החיסרון היחיד של השם יתברך מול יצר האדם....חסד וצדקה אין סופיים שגרמו לכל ילדיו בכל העולם לפקפק בקיומו ולעבוד על מידתיהם כי לעולם לא העניש אותם ואהבתו לעמו הניבחר היא כאהבה של אדם לאברי גופו ולא מוכן להפרד מהם לעולם....השם יתברך ואמא שכינה מוסרים לכם את אהבתם האין סופית והמיוחדת השמורה לכם בלבד....בן דוד הגיע....
3
בגלות, כל פשע העלילו על היהודים. בארץ כל פשע
הייתכן ??? | 25-06-2019 10:59
בגלות, כל פשע העלילו על היהודים. עכשיו בארץ כל פשע העלילו על ערבים ??? הייתכן ? כאלה שפלים נהיינו ??
4
מהו מצב התיק כעת
אורנה ניר | 25-06-2019 17:34
דבר אחד לא ברור לי לחלוטין: האם כתב האישום בוטל וכעת תשתמש משטרת ישראל בחומרי החקירה של המצ, כדי לבסס כתב אישום משלה? או שכתב האישום של המצ רק הושהה מחוסר ראיות מספיקות, ויוחזר לשימוש במידה ומשטרת ישראל תאסוף ראיות נוספות שיעבו את התשתית הראיתית של תיק המצ?