אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

מי הם באמת שארית הפליטה של יהודי אתיופיה?

ישנם עשרות אלפים שנטשו את הנצרות לטובת היהדות עוד בהיותם באתיופיה וכבר מתחילת שנות התשעים. האם עוד יש מקום לכנותם 'פלאשמורה'? בכל מקרה זה שם גנאי ויש לקרוא להם יהודי אתיופיה או שארית יהודי אתיופיה

מי הם באמת שארית הפליטה של יהודי אתיופיה?
  (צילום: צחי חפץ)

אפתח דברי במעין וידוי. במשך שנים הייתי מסופק מאוד בסוגיה הנפרשת כאן לפניכם, ודעתי הייתה מתהפכת בזה מכאן לשם. רוב הדברים דלקמן היו ידועים לי, אך הבהירות בהם, זכיתי בה ממש לאחרונה, וראיתי לנכון לשתף את הקוראים בזה.

בסוף המאה ה- 19 ובתחילת המאה ה- 20, התבצעה פעילות מיסיונרית אינטנסיבית בקרב יהודי אתיופיה, שניצלה את עניים החומרי, מצבם הירוד באותה שעה ותמימותם. פעילות זו, כפי שדווח באירופה על ידי הגופים המיסיונריים עצמם, נחלה הצלחה מסוימת והיא אף זו שעוררה את יהודי אירופה לפעול לטובת הקהילה.

אחד העדים לפעילות זו היה ד"ר יעקב פייטלוביץ' שהגיע לאתיופיה החל משנת 1904, ושהצליח, לפי דבריו ולפי עדות אותם גופים מיסיונרים עצמם, לבלום במידה רבה את הצלחתם, בהראותו את בורותם של הפעילים בתנ"ך שבשמו, כביכול, הם פועלים. כבר בנסיעותיו לשם הייתה נסיגה בתנועת ההתנצרות, ואף היו שהחלו לחזור לשורשיהם, הכול כמתואר ביומנו המונומנטלי 'מסע אל הפלשים' מ1908.

אולם גל ההתנצרות העיקרי היה מסיבה אחרת לחלוטין – כרצון לשרוד בחיים ממשבר נורא שפקד את אתיופיה בשנים 1888-1892. בשנים אלו, הידועות בשם "קפו קן" (הזמן הרע), היו בצורות ומגפות שפגעו קשה מאוד באוכלוסייה בצפון אתיופיה. יש המעריכים שכשליש מיהודי אתיופיה מתו באותו זמן. בתי כנסת חרבו, מנהיגים דתיים מתו או התפזרו. הנותרים נשארו מוחלשים, חסרי רכוש ואדמות. המוצא להישרדות היה במעבר אל חברת הרוב – לנצרות שהביאה אפשרות של קיום ואדמות. יש גם להבין את אורחות החיים האתיופיים: מי שנחלש מבחינה דתית לא נהיה חילוני אלא עבר לדת השלטת. באותו זמן גם הייתה מלחמה וכן גזירת המרת דת לנצרות מצד הקיסר האתיופי יוהנס הרביעי. ההערכה היא שכשליש מיהודי אתיופיה התנצרו בתקופה זו.

מתנצרים-אנוסים אלו כונו על ידי אחיהם, אחיהם ממש לעיתים, בשם 'פלאשמורה', כינוי גנאי המבטא סלידה מפני מעשה ההמרה. מאידך, המשיכו המתנצרים לגור, בדרך כלל, בכפריהם המיוחדים, ובכך שמרו על שרשם היהודי, ואף נחשבו בעיני הגויים שסביבותיהם כיהודים.

הרב חנניה בלומרט

וכאן המקום להדגשה והארה חשובה. טווח השנים המועט יחסית במובנים היסטוריים, שחלף מאז, משמעותי מאוד. לצורך המחשה אומר, שאני ובני הדודים שלי נמצאים בשנות הארבעים לחיינו. הקשר המשפחתי בינינו הוא הסבא המשותף, שאילו היה עודנו בחיים היה בן 108. כלומר, השורש המשותף שלנו מתחיל לפני 108 שנים. מובן שאצל מבוגרים יותר גם מספר השנים גדל. לענייננו יוצא מכך, שמעשה התנצרות שהתרחש לפני מאה עד מאה וחמישים שנה, עדיין משאיר בשני הצדדים, היהודי הנאמן והמתנצר, קשר משפחתי מובהק, המאפשר מעקב קל וברור.

חוק השבות הוחל על הקהילה הבסיסית של יהודי אתיופיה הנקראת "ביתא ישראל" כאשר הרב עובדיה יוסף זצ"ל פסק, או יותר מדויק לומר אישרר, כבר בשנת תשל"ג , בהתבסס על רציפות פסיקה של שש מאות שנה, שאכן קהילה זו מגזע ישראל היא, והדברים ארוכים..

חוק השבות, כידוע, מאפשר עליה לארץ של כל מי שאחד מארבעת סביו וסבתותיו היה יהודי, גם אם להלכה אינו כזה, כי היהדות אצלו מצד האבא. על חוק זה אפשר להתווכח, ואף ניסו בזמנים שונים לשנות אותו ולהתאים להלכה. אבל זה לא קרה, וכך נוצר מצב שעלו מרחבי העולם על פי חוק זה מאות אלפי אנשים שאכן זכאים לעלות, אך אינם יהודים.

לפי היגיון זה, ולפי פשוטו של החוק, היו אמורים לעלות גם אלה שכונו פלאשמורה. אז מה גרם לכך שהמדינה לא הכירה בהם מלכתחילה ולא העלתה אותם?

ההתנצרות! כלומר, קומוניסט, אתאיסט, וכל אדם אחר ומכל זרם אחר, רפורמי, קונסרבטיבי וכו', יכול לעלות מכוח אחד מזקניו שאולי גם הוא היה קומוניסט או אתאיסט, אך אם המיר את דתו, כלומר, הכריז נוצרי אני, איבד את זכאותו. לכאורה זה מובן, כי כבר אינו רואה עצמו יהודי, ואינני רוצה לתלות זאת בהבדלי צבע עור. אבל לפי ההלכה הדבר אינו כך כלל. ההלכה קובעת: ישראל שחטא- ישראל הוא, ויש לקביעה זו משמעויות הלכתיות ברורות. נציין שתים מהן:

אחת, אין צורך בגיור כאשר הוא, או אחד מצאצאיו אם לא נשא נכרית, רוצים לחזור לדת ישראל. אמנם מחמירים להטבילם במקווה, אבל אין מעמדם כגרים.

שנית, בנותיו ונכדותיו, כל עוד הנשים ישראליות, מותרות לכהן, מה שאין כן גיורת. יוצא, שאילו חוק השבות היה נאמן להלכה, היו רבים מבני הפלאשמורה ראויים לעלות.

זאת ועוד. ההתנצרות, כמתואר לעיל, לא הייתה אידיאולוגית. רוב האנשים לא הציעו עצמם לכנסיה מתוך התבוננות תיאוסופית מעמיקה, מתוך לימוד וחקר של האמונות והדתות, ומסקנה שהנצרות היא אמת, חלילה. המיסיונרים ניצלו את עניים ותמימותם. אמרו להם שבא המשיח, והם, שכל כך השתוקקו וציפו לגאולה, האמינו. מה עוד שרובם המוחלט התנצרו מתוך רצון לשרוד בחיים. האם באופן כזה, לא יחול עליהם חוק השבות? ומה עם ילדיהם ונכדיהם שכבר נולדו למציאות של נצרות ובעיני ההלכה נחשבים כאנוסים ובוודאי כשהם קטנים?

לכאורה זו מציאות דומה לזו שעמד בפניה ר' יוסף קארו ושאר חכמי צפת בדור שאחרי גירוש ספרד, כאשר רצו האנוסים שיצאו מספרד לחזור לחיק היהדות. לצורך קבלתם בתשובה שלמה, עלה ענין חידוש הסמיכה והסנהדרין באותו דור. תשובות הפוסקים מהתקופה ההיא מלאות בהתמודדויות מסוג זה.

ושלישית, ישנם עשרות אלפים שנטשו את הנצרות לטובת היהדות עוד בהיותם באתיופיה וכבר מתחילת שנות התשעים. האם עוד יש מקום לכנותם 'פלאשמורה'? בכל מקרה זה שם גנאי ויש לקרוא להם יהודי אתיופיה או שארית יהודי אתיופיה. האם אותם עשרות אלפים שחזרו לחיים יהודיים כהלכה כבר בקהילות ההמתנה לעלייה באדיס אבבה ובגונדר לא היו זכאים לעלות מכוח חוק השבות?

יוצא שהטענות על היותם גויים גמורים, אתיופים נוצרים וכדומה, ברוב המקרים אינן נכונות, ואינן אמורות למנוע מחוק השבות לחול עליהם, אך בפועל החוק איננו חל עליהם, והם תלויים בחוק הכניסה, שתלוי במכסות שמאשר שר הפנים וחבריו.

כאן מגיע הסיפור המפורסם של אישור ה- 9000, ואח"כ עוד 3000, ואח"כ עוד איזה מספר, הנותן את הרושם, המוטעה, לכך שמעלים גויים בתור איזו ג'סטה הומניטרית.

ואיך עוד נוצר רושם זה? ממצבם בארץ. נכון הדבר שבהעדר רקע מסורתי יהודי חזק קשה מאוד לשמור תורה ומצוות. אם זה לא בדם ולא ינקו אותו מחלב האם, קשה מאוד לנהל אורח חיים יהודי. לכן בארץ נראה שאחרי ההשבה ליהדות יש שחוזרים לאורח חיים לא כפי שציפינו מהם.

דבר זה מחייב אותנו, אחרי קליטתם, לקבלם ולקרבם לקהילותינו ללא מחיצות. ואכן, במספר שנים מועט, כבר ישנם תלמידי חכמים לא מעטים, ואף רבנים המכהנים בקהילותיהם מקרב קהילה זו.

חותם בתקוה שדברי ייבחנו בעין השכל, והבוחר יבחר את הדרך ילך בה.

=======

המאמר הוא עקרוני ואינו מתייחס דווקא להחלטה האחרונה בעניין יהדות אתיופיה

הכותב הוא רב הקהילה האתיופית בבת ים

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
18 תגובות - 10 דיונים מיין לפי
1
האתיופים אינם יהודים,הם מצביעים פוטנציאליים.
דרום אפריקני | 21-10-2018 18:54
ארץ אוכלת יושביה אך איננה משמינה.
2
האחריאות של המדינה להעלות אותם
אליסה | 21-10-2018 19:06
8,000 איש שממתינים שנים לעלות ארצה, חלקם יותר מעשרים שנה. זו האחראיות של המדינה להעלות אותם כמו שהיא החליטה פה אחד בשנת 2015.
3
יוהנס,הביא רק בושה לאתיופיה
דרג אטנפו. | 21-10-2018 21:15
יוהנס נתן לבריטים להכנס לאתיופיה עדי להפיל את הקיסר האמיץ טוודרוס.טוודרוס העדיף להתאבד ולא ליפול בשבי הבריטי. יוהנס על לשלטון בבגידה בעם האתיופי וחבר לבריטים שנתנו לו נשק.יוהנס הביא רק בושה לאתיופיה הוא יצא למלחמה בלי לשתף את האמהרים נגד הסודנים בקרב מטמה. הסודנים כרתו את ראשו ובעתו בו כמו כדור.הוא הביא השפלה לאתיופיה בגלל טיפשות ובגידה האמהרים. הקיסר האגדי שהביא להשפלת האדם הלבן לראשונה מול האיטלקים בקרב אדווה. ריחם על יוהנס והכריז על יום אבל פעם בשנה,קדוס יוהנס. ישנם בארץ כמה טיגרים שכואב להם שאחינו שארית אתיופיה ממשיכים להגיע והם כותבים מאמרים עושים עצומות כנגדם.זה לא יעזור ועוד היד נטויה שכל אחינו מגונדר ואדיס סהכ כ - 9,000 איש יגיעו ארצה.
כל הכבוד על המידע!
אנבסה | 24-10-2018 20:23
אתה צודק.
4
מה עם אלו שהולכים עם צלב ר"ל?
א | 21-10-2018 23:45
אקדים ואומר שממש כמוך, הרב בלומרט, אני אוהבת בלב ובנפש את העדה, חיה בשכונה רוויית יוצאי אתיופיה ומרוצה מאוד מהשכנות הטובה. מעריכה מאוד את מסירות נפשם, דבקותם במסורת וערכיהם. אם יש יהודים אמיתיים ונאמנים המבקשים לשוב אל חיק היהדות יש להעלות אותם לאלתר!! אבל לצערי כבר ראיתי כאן בארץ עולים מאתיופיה המסתובבים בפרהסיה עם צלב. כך שיש להיזהר ולפקוח עין, ולבדוק באופן פרטני כל אחד ואחד. גם לערב את הקייסים בבירור שושלת היוחסין של כל מי שטוען שהוא יהודי.
מסכים
חנניה בלומרט | 23-10-2018 1:16
מסכים לגמרי. עונדי צלב אינם אמורים לעלות. מקועקעי צלב הם אנוסים כמו רבים.
5
אני מעדיף את הסודאנים
יניב | 22-10-2018 10:43
אנשים יותר נעימים
ואני מעדיף את הנצים על ישראלים בזויים כמוך
משה | 22-10-2018 15:18
ואני מעדיף את הנאו נצים שהיו בגרמניה על ישראלים כמוך
6
לרב חנניה בלומרט
אריאל | 23-10-2018 9:42
יישר כח עצום על מסירות הנפש למען יהודי אתיופיה בארץ והנידחים בארץ אתיופיה. ובירור הסוגיה לפי דרכה של תורת אמת! מעריכים ומעריצים, משפחת רחימי בית שמש
7
בערוץ 20 היה תחקיר מקיף על הרמאות של האתיופים
מומלץ לבדוק שם | 23-10-2018 15:36
הרמאות של שארית יהודי אתיופיה שמחכים שנים לעלות לישראל . תראו שם ותהיו המומים
"תחקיר" מלא בחוסר עובדות
שרי | 25-10-2018 9:59
קודם כל הכתבת החליטה לכתוב תחקיר בלי לעלות על מטוס של כ-4 שעות ולבקר אפילו פעם אחת בקהילה. במהלך המאמר היא מוציאה ציטוטים מחוץ להקשרם. לדוגמא היא מצטטת מדוח למבקר המדינה משנת 2008 אבל המסקנה של הדוח- שצריך להמשיך את העלייה, אחרי שהדוח נחשף מחדל שהממשלה רק העלה חלק מהאנשים ברשימות (עדיין יש אנשים ברשימות משנת 1999, רשימות שיושבות אצל משרד הפנים.) להעלות סרטון מיוטיוב מאיזו כנסייה בירושלים מראה את הרמה של המקצועיות של הכתבת, כאשר זה ידוע שאין שום קשר בין הכנסייה לבין העולים מאתיופיה. יש בירושלים כנסייה אתיופית, אבל היא הוקמה לפני קום המדינה. יש גם אריתריאים שהקימו כנסיות בישראל ומסתובבים עם צלבים תלויים על הצוואר, ומי שלא יודע להבחין, או מעדיף לא לדעת, זה הבעיה שלו. היא החליטה להתעלם מכל הבתי כנסת שהעולים הוותיקים וחדשים הקימו, התלמידים בישיבות, החוות דעת של הרב הראשי ליהדות אתיופיה שפורסם ב2017, על הדבקות של הממתינים למצוות והלכה, ועל המדינה להעלות אותם. מי שרוצה לראות את האמת יכול לפתוח את העיניים ולראות את האמת. מי שרוצה לסלף את העובדות ומקבל במה לעשות אותו, זה חבל ופוגע בעדה שלמה.
8
אתה אוחז את החבל בשני קצותיו
לא ברור | 23-10-2018 16:53
מצד ההלכה הסבא היהודי לא הופך אותם ליהודים ולכן אתה מגייס את חוק השבות שלא תואם את ההלכה. מצד החוק הם לא זכאים לעלות כי הם התנצרו ולכן אתה מגייס את ההלכה שהתנצרות אינה מבטלת את ההשתייכות לעם היהודי. ממה נפשך אין להעלות אותם
הבנת הנקרא
יורם | 27-10-2018 20:41
הכותב אומר בבהירות שמשני הצדדים הם צריכים לעלות. מצד ההלכה הם נשארו בקהילותיהם לכן לא רק מצד הסבא הם יהודים, אלא מכל הצדדים. ומצד חוק השבות הם התנצרו בעל כורחם ולאחר מכן חזרו ליהדות.
9
אז למה לאתיופים לא היו ספרי קודש בעברית?
שי | 23-10-2018 21:32
מדוע התפילות והספרות הדתית שלהם היא בשפת הנוצרים, שהיא הגעז? אופס, אולי הם לא יהודים?
תגובה לשי
חנניה בלומרט | 04-11-2018 0:48
כתבתי מפורשות שליהודי מצרים של ימי הבית השני לא היו ספרים בעברית. זו עובדה היסטורית. בשבילם התירו חזל לכתוב ספרי תורה ביוונית, היתר מאוד מרחיק לכת ולא מובן, אלא אם כן נבין שלא היה אפשרי ללמדם עברית. לא דיברתי על מצרים של תקופת הגאונים ומשם והלאה. כדאי לקרוא בדיוק לפני שמגיבים, וגם קצת ללמוד היסטוריה...
ליהודי מצרים היו ספרי תורה בעברית
שי | 25-10-2018 17:24
כשם שלכל קהילה, גם זאת שלא בקיאה בשפת הקודש, יש ספרי תורה, סידורים וחומשים על טהרת לשון הקודש. למי אין? לאתיופים, וזה אומר דרשני.
תשובה
חנניה בלומרט | 25-10-2018 0:50
המציאות אותה אתה מכיר היום לא היתה תמיד. יהודי מצרים של ימי הבית השני לא ידעו עברית, והיו קוראים בתורה ביוונית. כן כן, קריאת התורה של שבת בבוקר היתה ביוונית. יהודי אתיופיה מחזיקים בספר תורה שמתורגם מתרגום השבעים, כלומר מזה של יהודי מצרים.
10
תשובה
חנניה בלומרט | 25-10-2018 0:43
אכן באתי להציג את המורכבות. אבהיר: לפי ההלכה אמורים לעלות מי שאימו יהודיה גם אם התנצרו מזה כמה דורות. לפי חוק השבות, עולה גם מי שאבי אביו בלבד יהודי, ובלבד שלא התנצר. הטענה היא שההתנצרות כאן אינה אידיאולוגית ולכן יש להחריגה, הדגשתי שגם בזה החוק אינו כהלכה.