גיור שלא כהלכה – אסון לדורות

גויה שהתגיירה, משמעותו שהיא ובנותיה ונכדותיה וצאצאיהן עד סוף כל הדורות הם יהודים. מי התיר להם לכפות את דעתם על כלל ישראל ולקבוע עובדות בשטח, בנושא כל כך רגיש שיש לו השלכות עד סוף כל הדורות?

מי התיר לרבני 'גיור כהלכה' לכפות עלינו את דעתם?

בשבת האחרונה הופצה בבתי הכנסת חוברת מטעם ארגון הקורא לעצמו 'גיור כהלכה'. ארגון זה הקים בתי דין עצמאים לגיור, שלא במסגרת הרבנות הראשית, והקריטריונים שעל פיהם הוא מגייר אינם מקובלים על רובם המוחלט של רבני ישראל. חוברת זו באה להסביר את עמדתם, לנמק את את שיטתם, ולהביא מקורות תורניים לדרכם.

במהלך השבוע נכתבו באתר סרוגים שני מאמרי דעה בנושא. את המאמר הראשון כתב הרב הראל דביר, ובו הסביר מדוע לדעתו החוברת הנ"ל שגוייה מבחינה הלכתית, והביא מקורות רבים לכך שרובם המוחלט של גדולי האחרונים סברו אחרת.

את המאמר השני כתב הרב יוני רוזנצוויג, חבר בתי הדין הנ"ל לגיור. במאמרו הוא טוען, שגם אם רוב תלמידי החכמים בדורות האחרונים סברו אחרת, עדיין זכותם של דייני בית הדין להיות בעלי דעה עצמאית, ולפסוק כפי דעתם. במאמרו הוא אף הביא מספר דוגמאות הלכתיות, שבשעת הדחק, ובמיוחד בשעה של מצוקה ציבורית קשה, מסתמכים על דעות חריגות, ומתחשבים אף בדעות שנדחו מן ההלכה.

במאמרי זה לא אכנס כלל לדיון ההלכתי שבעניין, אלא רק לנקודה העקרונית אותה העלה הרב יוני רוזנצוויג. אכן, מסכים אני עם הרב יוני, שזכותו של כל תלמיד חכם ללמוד את הסוגיה מחדש ולהביע דעתו גם אם היא שונה מדעתם של רוב רבני ישראל. חשוב גם שישלח את מסקנתו המנומקת לתלמידי החכמים שבדור, כדי שיעיינו בה, אולי הכל יכירו בצדקת דרכו. אך כל עוד רוב חכמי ישראל סוברים אחרת מדעתו, הוא בהחלט יכול להשאר בדעתו, אך להורות לציבור הלכה למעשה, זה לא פשוט.

וכאן לנקודה המרכזית: אילו היה מדובר בנושאים השייכים לאדם הפרטי (כמו כשרות, שבת, תפילין וכו'), הרי שגם אם רב מסויים יפסוק עבור בני קהילתו אחרת מהמקובל, השלכות הפסיקה תישארנה בין בני קהילתו, ומי שיסבור אחרת לא ינזק (רק מדין ערבות). יתרה מזאת, בנושאים מסוג זה, לאחר שהדבר נעשה, ההשלכה העתידית של הדבר הינה רק בשמים. כאן בארץ האירוע הסתיים. אך בנושא כמו הגיור, שהוא נושא הנוגע לכלל ישראל, העוסק בשאלה הקריטית ביותר של האומה הישראלית 'מי נקרא יהודי' זה לא אירוע מקומי, ולא אירוע זמני. אם בנושא זה ינהגו שלושה דיינים בצורה שאינה מקובלת על כלל דייני ישראל, משמעותה כפיה על כלל ישראל, שמעתה ואילך פלוני יהיה חלק מן האומה.

מי התיר להם לכפות את דעתם על כל עם ישראל? כפיית דעתם זו, אינה רק לדור שלנו, אלא יש לה משמעות לדורות. הרי גויה שהתגיירה, משמעותו שהיא ובנותיה ונכדותיה וצאצאיהן עד סוף כל הדורות הם יהודים. מי התיר להם לכפות את דעתם על כלל ישראל ולקבוע עובדות בשטח, בנושא כל כך רגיש שיש לו השלכות עד סוף כל הדורות? ומאידך גיסא, מה יכולים לעשות אלו הסוברים שהגרות הזו אינה כדין? כיצד הם יכולים להציל את עצמם ואת אלו הרוצים לשמוע בקולם מכפיה זו?

נכון להיום נמצאה דרך אחת, עליה הכריז לאחרונה הרב יהושע שפירא, ובכך הצטרף לרבים אחרים שעשו זאת לפניו: להכריז שאסור להתחתן עם אלו שהתגיירו בגיור הנ"ל. כואב. דרך אגב, גם זה יעזור רק לדור אחד או שניים. כלומר, מלבד היות הדבר כפיית דעת בודדים על הציבור כולו, וקביעת עובדות בשטח מבלי שיש אפשרות להתגונן מפניהן, בתי הדין המגיירים על דעת עצמם מובילים מהלך שעלול לקרוע את עם ישראל לשני עמים, כאשר אלו אינם מתחתנים עם אלו. אם הם יצליחו במעשיהם, עלול להיות מצב עתידי, שכל מי שירצה להתחתן עם רוב שלומי אמוני ישראל, בעוד כמה דורות יצטרך להוכיח שאבות אבותיו לא היו גרים באותם בתי דינים. אם זה לא אסון לאומי, אינני יודע אסון לאומי מה הוא.

הרב אמסלם טען בחוברת הנ"ל, שהגיור כיוון שנעשה, גם אם הוא נעשה ע"י בית דין של הדיוטות, לפחות בדיעבד הוא חל. ומאז שהוא חל, אי אפשר לבטל גיור למפרע. החולקים עליו טוענים שהגיור מעולם לא חל, ואף הביאו דוגמאות רבות לביטול גיור למפרע כאשר התברר שמעולם לא היה בדעת ה"גר" לשמור מצוות. המפורסם שבכולם הוא המעשה של הרב גורן.

כאמור, לא נכנס כאן לדיון הלכתי, אך ננסה להבין מה המשמעות הציבורית של הדברים: אם הגיור הנ"ל לא חל, הרי שהם מחדירים גויים לכלל ישראל במסווה של יהודים. כאמור, גויים שהציבור הרחב עלול לטעות ולחשוב שהם יהודים כשרים כי הם עברו "גיור כהלכה". בכך הם יוצרים, מעודדים ונותנים גושפנקא הלכתית לנישואי תערובת, הן שלהם והן של צאצאיהם. ואם כדבריהם שהגיור כן חל לפחות בדיעבד, אזי הם מחדירים לעם ישראל גרים שאינם גרי הצדק. גרי הצדק, גרים שבחרו להסתופף תחת כנפי השכינה, הרי הם אחים אהובים הראויים להערצה על שדבקו בה' יתברך. גרים אלו, לעומתם, שמעולם לא חפצו להסתופף תחת כנפי השכינה, ולא התגיירו כדי להתקרב אל ה' ולשמור את מצוותיו, אלא השיקול היה התערות בחברה הישראלית, קבלת אזרחות או הטבה כלכלית, הרי הם מוגדרים כ"גרים גרורים", "ספחת" ו"ערב רב". הכנסת גרים אלו לעם ישראל, גרים שאינם באים מתוך קדושה, הם הכנסת נטע זר לאומה. פגיעה חמורה בקדושת ישראל, פגיעה עתידית נוראה בהשראת השכינה בישראל, שאחריתה מי ישורנה.

אני פונה בקריאה נרגשת לדייני "גיור כהלכה": אנא, הרפו. מה שאתם עושים אינו הסתמכות על שיטות מקלות בשעת הדחק. מה שאתם עושים זה הבאת אסון לדורות על עם ישראל. חבל שנבכה בעוד דור או שניים כשנראה את ההשלכות. אז כבר יהיה בלתי אפשרי לתקן.

=======

הרב מאיר גולדמינץ הוא ראש ישיבת חוות גלעד, חבר בארגון 'רבני דרך אמונה' ומחבר הספר 'מכתבים למתגיירת'.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
48 תגובות - 26 דיונים מיין לפי
1
כל הכבוד לרב מאיר
יהודי פשוט | 24-05-2018 21:05
אשריך שאתה אומר את האמת בלי מורא במקום חילול ד' אין חולקין כבוד לרב שהולך נגד הרבנות הראשית ורוב גדולי ישראל
רב שמבין שרצון ה' לגייר. שיגייר..............
בום שניצל. | 27-05-2018 0:29
די לטרור של קיצוניים, שלא כפת להם לתקוע אותנו בהתבוללות רל.
יהדות הגינות יושר והיגיון, דבר 1. חרדיות דבר.
גוש לגושים. | 25-05-2018 8:51
יהדות יושר הגינות והיגיון, דבר 1. חרדיות דבר......................................
וכי דחיית הגרים, אינה בכייה לדורות ??????????
מה שנכון נכון | 25-05-2018 8:49
ע
ולדחות גרים, גם כופה על כולנו עוון, והתבוללות
מה הוא רוצה ? | 25-05-2018 8:39
ידידי הרב גולדמינץ שליטא. תמהני על כב', וכי דחיית הגרים, לא כופה על כל בני ישראל עוון ? וקיטרוג ? והתבוללות ? אכ מה הטענה על המגיירים ? בדכ דברי טעם כב' מדבר, אנא ונא יבהיר דבריו או יחזור בו....
טוב ואם ש"ס ועסקניה ויושרם הידוע יחליטו למנור
סוס ורוכבו | 25-05-2018 1:01
אנו יודעים מה ואיך האינטרסים של הישרים בשס..... אז אנא, יהודי פשוט שמור על כבודך. ואל תכתוב על....שכולנו יודעים ש.......
2
לא כפו אליך דבר וככה היה מעולם בענייני גיור
דוד ס"ט | 24-05-2018 21:16
לא שמענו אותך טוען טענה כזאת נגד מצגר שתמורת כסף דאג לגיורים או בתי דין פרטיים בארץ או בחול שפוסקים על פי מה שנראה להם שזו הלכה כפי שקבעו מרבותיהם ולא שאלו את גדולי הדור של מועצת הרבנות ( למי שחושב שאכן הם גדולי הדור ודי למבין)
שרב יעשה כפי מצפונו וירא"ש שבו..
לא לעסקנות.......... | 27-05-2018 14:19
לא לתת לעסקנות השסית ונגרריה להכתיב לרבנים יראש מה לעשות.
לפחות המניע של הרב מצגר ברור
מישהו | 24-05-2018 23:25
אך מה המניעים של ביהד המוזר הזה?
3
ישר כח לרב
חיים | 24-05-2018 21:47
תודה על דברי האמת
4
יישר כח גדול . טענה חשובה ואמיתית מאוד!
יוסף | 24-05-2018 22:04
מתי יבינו גיור לא נועד לפתרון בעיות(גם אם מורכבות ואמיתיות)
5
בושה תכסני
בועז | 24-05-2018 22:23
אני נשוי לגיורת צדק. אשה עדינת נפש, צדיקה וטהורה. יראת ד' וידענית בתורה ומצוותיה. וכמה אני מתבייש בפניה, שהופכים את הנושא היקר של הגיור למטבע עובר לסוחר, למשהו קל השגה, שתכליתו העיקרית - שינוי בניירת. הונאת הגר, עבירה חמורה ביותר בתורתנו, היא לומר לגרי הצדק - מה שעשיתם, לחינם התאמצתם. היום זה קל, נגיש וזול... חו. נשמור על גרי הצדק, נוקיר אותם, נשמור את הגיור מכל ספק. זהו יהלום של כלל ישראל.
בועז. יהדות דבר1. חרדיות דבר.................
מה שנכון נכון | 25-05-2018 1:02
ע
6
הפוך
הפוך גוטה! | 24-05-2018 22:25
אויי מביך כמה טעויות. דווקא בגיור הממלכתי יש סיבה. הרבה סיבות: אזרחות, חתונה, מעמד ועוד. גיור כהלכה זה נטו גיור הלכתי. ללא שום הטבה. לך ללמוד קודם את המציאות לפני שתפתח פיך
גיור הלכתי עבור אלה שהרף של הרבנות גבוה מדי
נועם כהן | 25-05-2018 10:30
עבורם?? מעניין...
7
חתיכת מתנשא!
רב?? | 24-05-2018 22:28
מי אתה שתבחן כליות ולב? שתקבע איזה יהודי טוב ואיזה לא איזה קדוש ואיזה לא? מה בדיוק המניעים שלו? תתבייש. חוצפן. אתה ושכמותך מעדיפים את החילונים שהרי אותם אפשר לקרב ולשנות. לידיעתך, הרב רבינוביץ והרב משה צוריאל הם גדולי דור ותומכים בגיור כהלכה על כל המשתמע. אבל לך תחנך עיוורים...
אה, אז ככה נראים התלמידים של הרב רבינוביץ?
יניב | 27-05-2018 10:35
התלהמות ואמירות פוסטמודרניות רפורמיות בנוסח מי אתה שתקבע מי יהודי כשר תוך התעלמות מהעובדה הפשוטה שהתורה וההלכה בהחלט מגדירות, קל וחומר מי שבא להצטרף לעם היהודי. אז תודה לך שאתה חושף בפנינו את עולם התורה הזה.
שמייצג את העמדה ההלכתית הרווחת
קצת כבוד לרב | 25-05-2018 10:39
ואין כאן בחינת כליות ולב. מגיב יקר, אתה מתנגח בדברים שלא נאמרו במאמר, במקום להתייחס עניינית.
תתבייש
פלוני | 25-05-2018 9:20
יש דרך להגיב! מי לימד אותך דרך ארץ?? אסור להתלהם. צריך להגיב עניינית ובצורה מכבדת.
8
ימים יגידו
חכם גדול | 24-05-2018 22:31
כשהבן שלך יביא הביתה מתגיירת מגיור כהלכה אתה תרד על ארבע ותנשק רגליי הדיינים שגיירוה והצילו את נכדיך מלהיות גויים. שוטה שבעולם. לא הבנת מה זו התבוללות כנראה.
9
אני מכיר את השטח ומסכים לכל מילה שלך
מורה לגיור | 24-05-2018 22:34
יש גרים שבאים לעבור תהליך רוחני משמעותי ויש כאלו שרק מחפשים חותמת
10
השאלה היא הפוכה לגמרי
אריאל | 24-05-2018 23:03
מי בכלל יכול לאסור עליהם לעשות זאת? התשובה היא אף אחד. ההלכה מתירה להם את זאת. להוציא לעז על גרים זה לאו דאורייתא.
11
צר עולמו כעולם נמלה. על פי הדרך הידועה..
בנצי | 24-05-2018 23:34
עוד מישהוא המתכנה רב, מתימר לדבר בשם הציבור ואינו מבין את הנזק שהוא וחבר דומיו גורמים יום יום. על פי דרכם - לעולם תחמיר. התוצאה אינספור נישואי תערובת בתוך ישראל. זה בסדר. העיקר שדעתם תקבע.
12
מחייב חשבון נפש
לוי | 25-05-2018 0:30
רבני 'גיור כהלכה' נקראים לחשבון נפש נוקב . עליהם להיות יותר קשובים לרוב רבני ישראל וגדולי הפוסקים.
גדולי מפלגות ורבנות, ע"י ש"ס, לא מחייבים ברי
טוב להודות. | 25-05-2018 12:05
לא מחייבים ברי דעת וישרי דרך, עכפ לא תיד.
13
ומי התיר לך לכפות את דעתך על עם ישראל?
יוסי | 25-05-2018 0:46
גם להחמיר זו כפיה
אבל זו הדעה המקובלת כיום בכל בתי הדין...
יקיר | 25-05-2018 10:31
.
14
טיעון מוזר...
גבי | 25-05-2018 4:45
הרב הזה שייך לארגון שתומך ברבנות הראשית, הארגון הגדול ביותר בעולם בכל הקשור לכפיית עמדות יהודיות על אחרים...
15
ובתרגום חופשי- רק לי מותר לכפות
ינון | 25-05-2018 8:13
עם ההקצנה בתהליכי הגיור מטעם הרבנות כולל פסילת גיורים אני מבין שאין בעיה. עם העובדה שזרע ישראל לא יכול להתגייר ברבנות אין בעיה. עם העובדה שריבוי הלא יהודים עלול לגרום לנישואים עם גויים גם אין בעיה. הבעיה היא עם זה שפועלים לא בהתאם לתפיסת עולמו. כאשר הכפייה מתאימה לדעת הרב הכל בסדר. בנוסף, הפתרון המוצע על ידי הרב שפירא הוא פתרון חרדי קלאסי- נדאג לעצמנו ולא נתחתן איתם, כי העיקר שאת נפשנו מילטנו. כלל ישראל יישאר טוב לשיעורי אמונה תיאורטים. יידום למעשה כבר פחות חשוב
16
כשאתה פוסק להתיר אוכל אתה לא משפיע על אנשים?
אלי | 25-05-2018 8:42
מה שכתוב פה זה פשוט שטויות. כשרב מתיר משהו על סמך דעות מוצקות אז זה מותר. אם הטענה שלך נכונה אז תמיד צריך להחמיר. כשרב מגייס קולות להתיר עגונה זה אסון, מי התיר לו להשפיע ככה על כל הדורות ולהתיר אשת איש להנשא? שיחשוש לחומרות.
17
מה עם הגיור החרדי הפרטי
אלי מאשקלון | 25-05-2018 8:45
הרב מאיר, במחילה מכבוד תורתו, אבל למה אתה לא תוקף מאותם טענות את בתי הדין הפרטיים לגיור של החרדים. הם יוצרים את אותו נזק
החרדים לא מנמיכים מהרף של הרבנות
לאלי | 25-05-2018 10:33
ולכן אין בהם קריאת תיגר עליה.
18
מי שמדבר על "כפיית דעת בודדים על הציבור כולו"
עמיחי | 25-05-2018 8:53
עזוב את חוות גלעד.
19
אם אתם רוצים להבין באמת את הנצי"ב
אלחנן | 25-05-2018 9:16
שדיבר בהקדמתו לספר בראשית על צדיקים שאינם ישרים, אלו הרב מאיר גולדמוניץ וחבריו. והלוואי שלא יביאו עלינו שוב חורבן
דרך אמונה הם חבורת 'רבעלך' קטנים
אלחנן | 26-05-2018 21:24
שעסוקים בלהחריב ולהשמיץ כל מי שלא חושב כמוהם.
אויל מחריש חכם יחשב.
יאיר | 25-05-2018 16:38
אתה חושב שאתה מתעסק בפוליטיקה שכל מקשקש ככל העולה על רוחו. זה יסוד עם ישראל טבסה מתכסקים רק גדולי ישראל שייראתם קודמת לחכמתם
20
אתה לא הסנהדרין... אפילו שנדמה לך שכן
איתן | 25-05-2018 13:33
וההלכה היא שכל בית דין כשר יכול לגייר, ואף בית דין אחר לא מוסמך אחכ לבטל. בהיעדר סנהדרין אתה לא מוסמך לחשוב אפילו מי רב יותר גדול או קובע לענייני גיור.
גדולי הדור זה סנהדרין
יהודי | 27-05-2018 14:07
בימינו אין סנהדרין וגם בבית שני לרוב לא הכריעו בספק שקול אך בנושא כמו גיור וברוב מוחץ של גדולי הרבנים ודאי שיש דין סנהדרין
21
למען הסר ספק
מאיר גולדמינץ | 25-05-2018 14:00
דברי נכתבו ביחס לכל בית דין שמגייר ללא קבלת מצוות אמיתית, בלי קשר לאיזה אירגון הוא קשור. על פי כל הפוסקים, ראשונים ואחרונים, קבלת מצוות היא תנאי בסיסי בגרות, ואף מעבר לכך: היא מהות הגרות. לקבל מצוות ולהסתופף תחת כנפי השכינה. אשרי הגרים שזכו לכך, עם ישראל שמח בהם וגאה בהם, ואוי לנו מפני אלו המגיירים בלי שהגר באמת מעוניין בקדושת ישראל.
ישר כח
יוסי | 27-05-2018 12:26
צמצמצ
22
התמונה של מחבר המאמר מלמדת על גישתו לחיים?
משה | 25-05-2018 17:54
?
23
בתככים פוליטיים מונעים בחירה של דיינים ורבנים
בושה | 25-05-2018 18:02
הכפיה היא מהצד השני שמחזיק את הרבנות הראשית כנכס פרטי ומונע כל כניסה של רבנים האוחזים בדעותיהם של רבני גיור כהלכה וממילא אי אפשר להלין על מי שפועל מבחוץ.
24
מי התיר לרבנות הראשית?
עיברי אתאיסט | 26-05-2018 19:24
שואל הרב: מי התיר לרבני 'גיור כהלכה' לכפות עלינו את דעתם? שאלה לרב: מי התיר לרבנות הראשית לכפות עלינו את דעתם? ומהי הרבנות הראשית אם לא קומץ בעלי תפקידים שהגיעו לכך בכח פוליטי? זו פשוט כוחנות פוליטית ומאבק לשימור מונופול.
הרבנות הראשית היא המיצגת של עם ישראל
מישהו | 28-06-2018 22:01
היא המרא דאתרא של מדינת ישראל אם תרצה או לא תרצה. וכן היא מי שנקבע לכך עפי החוק שזה גם מייצג של דעת רוב עם ישראל. לעומת זאת חבורת הרבנים הזאת שמנסה להפוך את כל עולי בריהמ שהעלו לפה בגלל שיש להם איזה סבא יהודי ומנסים לגייר אותם בלי שום דרישות זה כבר חוצפה וכפיה.
25
לתפיסתך רות המואבייה לא הייתה עוברת גיור
מי שמך??? | 26-05-2018 19:31
ונזכיר להדיוטות שזו סבתא רבא של דוד המלך...
רות גוירה כהלכה
מישהו | 28-06-2018 22:04
גם הסכימה לקבל על עצמה מצוות ועול מלכות שמים אלוקייך אלוקיי וגם התעקשה ולא ויתרה כי באמת זה מה שחיפשה ותרא כי מתאמצת. כל הניסיונות העלובים האלה להשתמש ברות כאילו היא התגיירה אללה-בבאלה זה סתם דמגוגיה זולה
מגיב 25 חסר שכל !!!
מוריס | 27-05-2018 11:38
רות הייתה גרת צדק - אלוקייך אלוקי. היא קיבלה על עצמה תורה ומצוות. גיור (שלא) כהלכה מוכנים לתת תעודה (השווה לקליפת השום) גם למי שלא עובר את מבחן קבלת תורה ומצוות.
26
גיור כהלכה ו"ההשקפה"
משה | 04-09-2018 12:37
הרב הנכבד כנראה שכח שיש שו'ע שאינו מושפע מארועי הזמן--הוא שכח שהרבנות הראשית היא גוף מנהלי שאינו לא סנהדרין ולא עורים ותומים--ובקושי יש לו בסיס הלכתי. ולכן כל דבריו אינם לענין, לא שמענו שהוא נזעק נגד בתי הדין בבני ברק ואחרים שאינם מכירים ברבנות הראשית--דעתו נובעת יותר מהשקופע בשפת החרדים ולא מהלכה. גילוי נאות--אינני מכיר את המקרה הספציפי המדובר ואין לי שום עמדה לגביו--אבל יש לי עמדה נחרצת נגד כל גיבובי דברים שאין להם בסיס הלכתי.