אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

עוד דברים שלא ידעתם על הרב גינזבורג/ תגובה

בתגובה למאמר של עודד מזרחי, מצטט אורי סגל מתוך כתביו השונים של הרב יצחק גינזבורג וטוען כי יש בדברים האלה פתח לדרישת בירור או הבהרה מצד הכותב

עוד דברים שלא ידעתם על הרב גינזבורג/ תגובה
  זה הזמן לבירור. אורי סגל

קראתי כעת את מאמרו של עודד מזרחי – "עד כמה אתם מכירים את הרב יצחק גינזבורג?". במאמרו, מתאר עודד – "אדם שיש סביבו אווירה נעימה של חיוכים, יהודי עניו שמעולם לא כפה עלי מאומה, גם לא באיזו בחינה דקה שבדקה". יכול להיות, אינני מכיר היטב את הרב גינזבורג.

ואכן, מהיכרותי המעטה עם פועלו של הרב, ניתן בהחלט להתרשם ממפעל תורני עצום של רב הכותב מאוות מאמרים וספרים בנושאים שונים – בחסידות, מדע ומתמטיקה, פילוסופיה ופסיכולוגיה יהודית ועוד. פועלו של הרב בישיבת "עוד יוסף חי", במוסדות "גל עיני" שהקים ובתלמידיו הפזורים ברחבי הארץ, חורגים מהרגיל והוא אכן מהווה "מעיין נובע" למאות חסידיו ותלמידיו מכל רחבי הארץ.

אולם, לאחר האירועים הקשים האחרונים, אבקש להתייחס לדברים שכתב הרב ואף אוזכרו במאמרו של מזרחי. כך כותב הרב בספר "ברוך הגבר" בעמוד 28: "נקמה אינה נעשית מתוך שיקול של כדאיות, מתוך הבנת התועלת שבה.. הנקמה היא תגובה טבעית ספונטאנית ומובילה אותה תחושה כי עד שלא ימצא הכוח לפגוע במי שפגע בי לא תהיה לי תקומה.."

ובהמשך, בשנת 2003, בספרו "צו השעה – טיפול שורש", קבע כי – "לערבי אין זכות קיום בארץ ישראל". וכך לאחר ההתנתקות – "יש לעקר את הרוח הציונית.. את בית המשפטעלינו לשבר את הממשלה – ממשלת שמאל או ימין – עלינו למגר.."

שיחה שהעביר הרב בחוה"מ פסח ביצהר, לפני כשנה וחצי אמר כך: "כשיש לידה יש צירים, יש חבלי לידה. בזמן שאדם בתהליך לידה, עם החבלים, גם האמא סובלת וגם התינוק, העובר, ודאי מרגיש את החבלים. הוא משתולל בתוכם, הוא עושה מעשים בלתי מבוקריםהתופעות של החבר'ה הטובים שעושים כל מיני מעשים, אלו סימנים של חבלי לידה.."

בהמשך אותה שיחה, מבחין הרב בין שלוש מוטיבציות שונות המניעות אנשים לפעילות חתרנית. האחת – "יש אחד שמגיב מתוך שהורסים לו את הבית.." אולם, מוסיף הרב – "התגובה של 'עביד איניש דינא לנפשיה' (איש עושה דין לעצמו) היא לא לידת עם חדש. זה אגואיסטי לגמרי, זו עבודת הפרט של מי שדואג לרכוש שלו. זה לא אנחנו."

השנייה – המצווה 'לאפרושי מאיסורא' (=להפריש מאיסור) – כשרואים שמישהו עובר איסור, או אפילו הולך לעבור איסור, יש בתורה דין שאם רואים יהודי שהולך לעבור עבירה מותר להרביץ לו כדי להפרישו מהאיסור. לא כי הוא הולך להרוס לך את הבית ואתה מגן עליו, אלא הנה יש יהודי, אח שלך, חייל עם מדים, שהולך לעשות עבירה – וצריך לעשות משהו שלא יעשה את העבירה. אתה לא דואג לעצמך, אלא לחייל, שלא יעשה עבירהזה הרבה יותר גבוה."

אולם, הרב דוחה גם אפשרות זו – "זה התגובות כאן? (הכוונה למעשי תג המחיר) לא. גם 'לאפרושי מאיסורא' מתוך אהבת ישראל, גם זו לא הנקודה.."

והאפשרות השלישית, בגינה פועלים הצעירים היא – "יש פשוט צירים של בחור שכעת משתחרר, נולד. אלו צירים נטו, חבלי לידה. הוא משתחרר מהשעבוד למצרים שהוא היה משועבד בה. הוא לומד בישיבה, והישיבה עוזרת לו להשתחרר מהשעבוד. אף אחד לא אומר לו לעשות שום דבר, אבל היות שכעת הבחור הזה נולד – כמו שאמרנו,כשנולדים קצת משתוללים, כמו גוי, שזה צירים. איפה המדרגה הזו? בעולם הבריאה – שם הרחם, שם האמא, שם הוא צריך להיוולד.."

וכאן מחבר הרב לחג הפסח: "החג הזה, זמן חירותנו, הוא זמן מיוחד לציבור הלאומי או הדתי-לאומי, שצריך לעשות תשובה. הוא צריך לחזור לה'. מה התשובה שלו? להאמין שיש משהו יותר גדול מהמדינה.הוא צריך להיוולד. מה יכול להיות יותר מהמדינה? מהשעבוד המנטלי למדינה. אם אתה יהודי מאמין, יש לך כיפה על הראש, אז יש רק דבר אחד שהוא יותר מהמדינה – הקב"ה. התשובה של פסח היא להשתחרר ממצרים – אפילו בקדושה יש מצרים, ומצרים זה הממסד שאתה שלם איתו… בשביל לרצות בגאולה באמת צריך להיוולד מהקטנות ומהכיווץ של אמונה עיוורת בממסד המצרים..

מה שקורה כאן, בציבור שנמצא כאן, הוא שיש משהו שנולדשחרור ממנטליות כובלת של מצרים. דבר חדש נולד – אצל בחורים, אצל ילדים – שהוא שחרור, 'זמן חירותנו',שחרור מעבדות מנטלית לממסד. שוב, אין שום קשר לכך שאנחנו אוהבים כל יהודי ורוצים לקרב אותו. אבל דווקא הציבור הזה משועבד לממסד יותר מהציבור החילוני. מי שמשועבד למצרים הוא הצבור הדתי-לאומי, הוא נמצא במצרים, והחג הזה הוא החג לשחרר אותו ממצרים – שייצא כבר.."

כלומר, לשיטת הרב גינזבורג, פעולות ה"שחרור" כאלה ואחרות שעושים הצעירים שלמדו בישיבה ו"השתחררו", הם חלק מתהליך של לידה. של חזרה אל ה'. של הולדה מקטנות ה"ממסד" ושייכים לעולם ה"בריאה"..

בנוסף לאלו, כתב הרב, יחד עם רבנים נוספים, הסכמה לספר – "תורת המלך" שכתבו הרב יצחק שפירא והרב יוסף אליצור מישיבת "עוד יוסף חי" ואף הוא אוזכר במאמרו של מזרחי. להלן מעט קטעים מהספר –

עמוד יח  "עלה בידינו שמהפסוק 'לא תרצח' אי אפשר ללמוד איסור הריגת הגוי.."

עמוד קעה – "הדבר מתחזק גם מזה שבעצם, על פי תרי"ג מצוות, אין בכלל מקום למציאות של גוי כמות שהוא. גוי אמור להפוך לגר תושב, וכל עוד הוא לא הפך לגר תושב – הוא במצב מקולקל של 'אינו מצווה ועושה', ולפי הרמב"ם אין מקום להשאיר גוי כזה בעולם. פשוט אם כן, שדברי איסי (והגמרא והפוסקים) על האיסור להרוג גוי אינו נובע מעצם היוקר של חייו,שבעצם אינם לגיטימיים כפי שהם.."

עמוד קצח – "עד כאן עסקנו בהריגת חפים מפשע כאשר נוכחותם מפריעה למלחמתנו. אמנם יש מצבים בהם נרצה לכתחילה לפגוע דווקא בחפים מפשע, ונוכחותם והריגתם דווקא מועילה ומסייעת לנו. למשל: פגיעה בתינוקות ממשפחתו של המלך הרשע, שהם כרגע חפים מפשע והריגתם עוזרת לנו לפגוע ולהכאיב לו כדי שיפסיק להילחם בנו.. תינוקות נמצאים פעמים רבות במצב הזה: הם חוסמים את דרך ההצלה בנוכחותם, והם עושים זאת באונס גמור ובלי להתכוון. למרות זאת מותר להרגם כי נוכחותם עוזרת לרציחה.."

עמוד רז – "על כל פנים אנחנו למדים שיש סברא לפגוע בטף אם ברור שהם יגדלו להזיק לנו,ובמצב כזה הפגיעה תכוון דווקא אליהם (ולא רק תוך כדי פגיעה בגדולים כאשר גם הם ניזוקים).. ובאופן פשוט גם הם מרוויחים מזה כי אחרת יגדלו בצורה לא מתוקנת וממילא נצטרך להרגם. הילדים הללו לא יהיו עם קיום (הכוונה שהילדים הללו לא יחיו, לכן לא יהיו קיימים), וסופם להיות בני מוות בעולם בו אין להם מקום; ולכן מוטב להרגם כבר עכשיו.."

עמוד רטז – "אם יש צורך – נפגע גם בחפים מפשע שעוזרים לרוצחים (אף אם באונס), ואם יש צורך – נפגע גם בחפים מפשע ושאינם מסייעים לרוצח.."

עמוד אחרון של הספר – "לא צריך החלטה של אומה כדי להתיר את דם המלכות הרשעהוגם יחידים מתוך המלכות הנפגעת יכולים לפגוע בהם; שהרי שמעון ולוי אינם מלכות, אלא יחידים מתוך בית יעקב, ולמרות זאת דמם של אנשי שכם הותר כוון שאומה פגעה כאן באומה, ולא ההחלטה הרשמית של האומה הנפגעת מתיר את דמה של האומה הפוגעת.."

ואכן, הרב – "חולל מהפכה שלמה בנושא המדע והמתמטיקה בתורה" ואף – "..מחדש בתורתנו הקדושה באופן כה נרחב ועמוק על פי הסוד, ממש שפע אלוקי..". ודווקא בשל עוצמתו וגדלותו התורנית, נראה לי כי הגיעה העת להרחיב ולהסביר לציבור את מהות הסכמתו לספר לאור הציטוטים לעיל.

בהמשך המאמר, כותב מזרחי – "..ואם תהיה דרישה מהציבור להרחיב, אני מניח ומקווה שהם ישמחו לעשות זאת." הדרישה הגיעה. לצערנו הרב, יש המשתמשים בציטוטים לא פשוטים אלו על מנת לנגח את הציבור הדתי בכלל ואת חסידי הרב בפרט. אני מקווה כי בדברים אלו אכן נפתח את הדברים לדיון, ככול שיכול להיות כזה.

==

רס"ן (מיל') אורי סגל למד בישיבת "ברכת משה" במעלה אדומים והיום סטודנט למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
23 תגובות - 23 דיונים מיין לפי
1
דברים חשובים בכתבה
| 05-08-2015 14:19
הציבור ישפוט
2
וואאווו!! איזו בקיאות!
יאיר | 05-08-2015 15:14
או שהכותב שב"כניק או שהוא מעט אובססיבי... כמובן, שיש ציטוטים שהכותב יכול להסביר לעצמו, בקצת מאמץ (בוגר ישיבה, לא?)... אכן, יש כאן מס' משפטים בלתי אפשריים שצורכים הסבר. (ואני מניח שהוא יגיע... אך אתקשה לקבל "פרשנות בגרוש"...
3
הכתבה הזו היא פשוט בושה לאינטיליגנציה
ישר | 05-08-2015 15:44
גיבוב ואוסף של חצאי אמירות, עם הבהרה שהכותב כלל לא מכיר את הרב. אז אם אינך מכיר התכבד והיה בשקט גם כסיל מחריש לחכם ייחשב... ולגופו של עניין: האמירות של הרב יצחק יכולות להישמע חריפות אך כבר הבהיר הרבה פעמים שיש לפעול לתיקונים ושינויים בצורה לאומית וכללית באהבה וזו דרכו, עובדה. כל השאר הוא ביזוי תלמיד חכם מהיותר גדולים.
4
תודה אורי סגל
צבי | 05-08-2015 15:59
תודה על הציטוטים היפים, שפורסים את משנתו הבהירה והמוסרית של הרב גינזבורג. כיהודי ירא שמים שלמד תורה האם יש דבר אחד מכל מה שציטטת שנראה לך לא מוסרי לפי היהדות? האם בגלל שאנשי הכת הכפרנית השולטת נוהגים באלימות מחשבתית ושוללים את הלגטימיות של התורה והמוסר היהודי - נפסיק ללמד תורה? האם בגלל שאולי איזה כתב צדקן ומרושע יצטט קטע משיעור לאחר שהוציאו מההקשר הכולל נפסיק למסור שיעורים על עניינו של פסח. מוסכם שלא כל דבר בתורה מעשי עכשיו כמו שהוא בלי תרגום אמיתי למציאות ימינו, אבל בשביל לתרגם צריך קודם ללמוד! גם הרב גינזורג ומחברי תורת המלך יודעים ואומרים הרבה פעמים שלא כל דבר אפשרי וכדאי כרגע, אבל אסור לשכוח את העקרונות של התורה. אם לא נלמד את מוסר התורה מי ילמד אותנו מה זה מוסריות, הבג" ץ? משה נגבי? ערוץ 2?
5
חבל שאנשים בלי טיפת הבנה בעמקות ובחסידות מצטטים ומטעים
מנחם | 05-08-2015 16:00
בשביל להבין את הדברים, ולתפוס שאין בדברי הרב שום הסתה, צריך להיות מתלמידיו שומעי לקחו, להרבות בלימוד הקבלה והחסידות, ובפרט בלימוד מפי מעיין הבעל שם טוב שנובע בכל דור ודור - כך קונים חוש בעדינות ושמיעה פנימית. מי שלא עושה זאת ומפרסם ציטוטים חלקיים של הרב, גם אם עושה זאת מתוך תמימות, הרי הוא מגשים את הרוחניות, גס-רוח (= מפרש דברים רוחניים בגסות) וחוטא ומחטיא את הרבים.
6
בואו נודה על האמת
עמית | 05-08-2015 16:18
הכותב הוא הרי בוגר ישיבה, ויודע שבגמרא עצמה, בזוהר, ברמב"ם ובכל מקום, יש ציטוטים הרבה הרבה יותר "קשים" נגד גוים. אבל הכתב מתעלם מזה, ומביא באופן חלקי מאוד קטעי ציטוטים ללא הקשרם. מה עם עולם האצילות בשיעור בפסח? במקרה שכחת את זה, או שפשוט זה לא הסתדר לך? ההסבר הנפשי לכל זה שהרבה יהודים טובים קשורים נפשית לממסד משום מה, ומפחיד אותם כשמציעים אלטרנטיבה. רפואה שלמה
7
תודה לכותב שהאיר את עינינו בתורה הנוראה של הרב הזה
יוסף | 05-08-2015 16:31
ודי כבר עם סגידה לאנשים ולרבנים שמזייפים את התורה ואת ההלכה.
8
גילית את אמריקה...
חננאל | 05-08-2015 16:56
הציטוטים שאתה מביא אורי, ידועים יותר מידי לציבור ואין צורך במאמר על כך, כל שכן שלא מתאים לקרוא לכותרת מאמר כזה "דברים שלא ידעתם". מדובר בדברים ידועים, ואין תינוק בארץ ובעולם שלא הולעט בדברי בלע נגד הרב גינזבורג בעקבות ציטוטים שאתה מביא ובעקבות הספר תורת המלך הידוע. במקום להתמודד באמת עם העובדות המפעימות שגילה עודד מזרחי במאמרו, שכותרתו ראויה לו ובאמת חשף דברים שלא ידועים לציבור הרחב על דבר גדולתו ופועלו של הרב גינזבורג - בחרת לצטט שוב את אותם ציטוטים מפורסמים. לעצם הטענות אפשר להתמודד איתן, ואני מאמין שתלמידי הרב הם מספיק חכמים כדי להסביר את הדברים כדי שלא יוצאו מהקשרם. באתי רק למחות על הכותרת שאינה מתאימה כלל למאמר, וגם שהמאמר עצמו מיותר לחלוטין!
9
אורי סגל התמים והמסכן
מאיר | 05-08-2015 19:02
ברוך הבא ליהדות! לא תרצח אכן אינו ציווי שחל על גוי, כפי שכתוב במסכת סנהדרין. אני מציע שתחזור ללמוד קצת בישיבתך ואז תוכל להבין עד כמה התורה שלנו "גזענית".
10
באמת חבל שהמשכת לכתוב אחרי שהצהרת שאינך מכיר את הרב
משה | 05-08-2015 19:04
ובסוף כתבת שאתה מחכה לדיון. מדוע לא פנית לעודד לדון איתו? מדוע לא פנית לתלמידים אחרים? היית שואל, מברר, דן, וכותב אח"כ מאמר יותר אמיתי. יותר נכון. בתור אחד שקצת מכיר את הרב אני יכול לומר שיש הרבה מה לענות והרבה מה להסביר, ופשוט חבל שאתה כותב דברים שאינך יכול לעמוד מאחוריהם. "חכם אינו נכנס בפני מי שגדול ממנו בחכמה". אני מברך אותך שתזכה להכיר את תורתו של הרב מקרוב, לא דרך התשקורת.
11
התקשורת מצחיקה, חיה על ציטוטים של אנשים בלי להבין אותם.
הדיבר האלקטרוני | 05-08-2015 19:56
12
ל-5 זו בדיוק הבעיה
| 05-08-2015 21:25
שהרב גינצבורג לא מסנן את מי שנכנס לשיחותיו וממילא גם כאלה שכדבריך לא ממש מבינים את הדברים עד הסוף שומעים ומסיקים מסקנות מסוכנות. אז אולי באמת ראוי שלא להפיץ ספרים ודעות כאלה בפומביות חסרת אחריות כמנהג הרב גינצבורג...
13
ברור שהוא צודק
יוסי | 05-08-2015 21:29
הרב גינזבורג וסעטמר זה אותו דבר! ההבדל הוא בצורת השיתוף לציבור. אצל שניהם המדינה היא דבר טמא. למה תלמידיו שעונים פה בתגובות מכחישים את זה??? תהיו אמיתיים עם עצמכם ותגלו לכולם מה זה באמת חב"ד של הרב גינזבורג! במקום זה מנסים לקנות את הציבור הדתי לאומי התמים, כי בלעדיהם לא יישארו לרב יצחק תלמידים... לא ככה?????
14
כנראה שלא התעמקת הרבה בנושאים האלו
ליבנה בוכריס | 05-08-2015 23:12
בס"ד של מדינה ומלחמה. אענה פה בעזרת השם בלי נדר אחד אחד על דבריך: 1. אכן נקמה זו תגובה ספונטנית. וכי אינני צריך להרגיש רצון לנקום כשאני שומע על פגיעה בעמי, עם ישראל(שהיא פגיעה בקב"ה)? שמא הבעיה היא בך? האם לא בוערת בך האש כשאתה שומע שנזרק בקת"ב/ אבן/ כל דבר אחר על יהודי? אתה צריך לעשות לדעתי חשבון נפש. 2. אכן, לערבי שטוען לזכות על הארץ הזאת(שאלו רוב הערבים פה, ושיגידו מה שרוצים) אין זכות קיום. אבל לערבי שטוען שארץ ישראל שלנו, להיפך - זה טוב שיחיה בינינו. המשך בתגובה הבאה.
15
המשך לתגובה עם ההסברים
ליבנה | 05-08-2015 23:23
בס"ד 3. הזכרת את זה גם בהמשך המאמר -שהרב גינזבורג בעד 'לחימה' במדינה. זו אכן דעתו ואגב, זו גם דעתם של כל הרבנים החרדים בקשר למדינה. אנחנו צריכים להוכיח למה הדעה הזאת לא נכונה - אבל לשלול את הבנאדם ואת כל דעותיו בגלל היחס שלו למדינה? שוב, אנחנו צריכים להילחם בדעה הזאת, אבל לא להילחם באדם. 4. אינני מבין מה הבעיה במה שהוא אומר על הנערים המשתוללים. לפי דעתו הגאולה עוד לא באה ולכן הוא מזהה תהליכים מסוימים כחבלי משיח. מה רע בזה? 5.העניין עם ה'הפרשה מאיסור' - זה דיון הלכתי שלא קשור בכלל לעניין מחשבתי. דרך אגב, לדעתי הוא טועה. 6. מה שהזכרת לעניין הבריאה - זה עניינים קבליים, ואני לא חושב שיש לעשות מהם צחוק. 7. באופן כללי- ספר תורת המלך עוסק בנושאים הלכתיים. על הספר קמו עוררים אבל הם דיברו רק על הנושא ההלכתי, כיאות לספר הלכתי. כל ניסיון לדבר על עניינים מחשבתיים בספר הם נסיונות סרק. 8. לגבי עמוד י"ח - אני לא מבין למה אתה מתנגד - הבאת רק את המסקנה. אם תביא את מה שכתוב לפני כן אולי נבין במה מדובר. המשך בתגובה הבאה.
16
המשך להמשך של התגובה עם ההסברים
ליבנה | 05-08-2015 23:37
בס"ד 9. לגבי עמוד קעה - אינני מבין מה קשה לך בזה. וכי לא שמעת מעולם על 7 מצוות בני נח? זה מקביל ל613 מצוות של עם ישראל. אכן, גוי שלא מקיים את המצוות האלה הוא ממש ברברי(רוצח או גנב או אוכל אבר מן החי). אכן, כתוב ברמב"ם שאם הוא תחת ידינו ואינו מקיים את שבע המצוות, בית הדין מצווה להרוג אותו(אם אין בית דין של בני נח). 10. עמוד קצח ורטז - אינני מבין על מה אתה תמה. וכי נתן לחיילינו למות בגלל שהם מוסרים את בניהם למוות?! אתה מתיר את דמו של חייל כמו רועי קליין הי"ד (שנרצח ממצב כזה), אדם צדיק, שמסר את הנפש למען המדינה, עם ישראל, ארץ ישראל,תורת ישראל בשביל תינוק ערבי שהם חרצו את דינו?! אתה אדם ממש לא מוסרי. חייהם של בני עמנו יותר חשובה מחייהם של אויבינו ושונאינו! 11. לגבי עמוד רז - זו סברא שאני לא מקבל ואני בטוח שיש עוד רבים שלא מקבלים. אבל שוב, לפסול אדם בגלל סברה לא נכונה??.. 12. לגבי העמוד האחרון - לפי דעתי זו הבנה איננה נכונה של הסיפור. שמעון ולוי לא היו יחידים אלא היו כמו היחס של צה"ל לעם ישראל כיום. הם היו 2 מתוך 10 אחים שהיו בעצם האומה הישראלית של אז. זה איננו מעשה יחיד. וחוץ מזה, יש עוד מקרים בתנ"ך שיש ללמוד מהם אחרת(למשל, שיואב הרג את אבשלום). הגיע הזמן שתשב ותלמד את הנושאים הללו לעומק, כי מההלם שלך מדברים ניכר שאינך מבין דבר וחצי דבר בנושא.
17
נתחיל בזה: היהדות לא מחוייבת כלל לערכי העולם המערבי
מיכאל | 05-08-2015 23:58
לכן, קח בחשבון שיש דברים בדין העברי שמתנגשים חזיתית עם לימודי המשפטים שלך. כל השאר פרטים שאפשר לשאת ולתת עליהם...
18
ל-12: הרב גינזבורג הוא מחנך ומתווה דרך
מנחם | 06-08-2015 0:28
ולכן, ממה נפשך: אם האדם שמע רק משפט אחד שלו והבין אותו בצורה לא נכונה ומנותקת מהמעיין שאמר אותו וטוען אתה שעל כן הרחיק לכת ועשה מעשה - הרי אין לך עדות ברורה מזו שאינו תלמידו, ומוכרח לומר שלא עשה את המעשה בגלל דברי הרב, שהרי אף אחד לא יסכן את חייו ויסתבך בגלל משפט ששמע מרב שהוא כלל לא מכירו. ועל כרחך שעשה את הדברים על דעת עצמו. ואם האדם שמע הרבה מדברי הרב - כפי שרוצים תלמידיו בהפצת ספריו - ועל כן התחנך מכך וקנה שמיעה והבנה פנימית - הרי ודאי שלא יעשה מעשה, אלא רק יפעל ב"אופן המתקבל", כפי שהתווה הרבי מליובאוויטש, ובדרכי שלום ונועם - הרי זהו תלמידו של הרב.
19
דברים שהוצאו מהקשרם
אחת מתלמידותיו של הרב גינזבורג | 06-08-2015 11:06
רק דוגמה אחת מפאת הצורך לקצר: בשיעור בחוה"מ פסח שממנו ציטטת הרב אמר בפירוש שצירי הלידה הם מעשי הצעירים הבלתי מבוקרים. אבל אדם הבוגר בנפשו מסביר את דבריו בטוב טעם ודעת ואינו זקוק למעשי האלימות האלה. כך כולם הבינו שמעשים מהסוג הנ"ל אינם רצויים אלא שעל התלמידים לעסוק בהסברה. הסברה גם מלשון סבר פנים יפות. זו רק דוגמה אחת. אם אתה באמת מעוניין במה שהרב גינזבורג אומר, אתה מוזמן בשמחה לבוא לשיעורים ולשמוע בעצמך. תביא גם חברים...
20
פחד מהאויב ושנאת האוהב
עודד מזרחי | 06-08-2015 11:56
איני מבין את הכותרת "עוד דברים שלא ידעתם על הרב גינזבורג". הרי אלו הדברים שכבר צועקים במשך שנים?! הכותב נראה כמו שיש לו תיק מוכן ומסודר עבור הרב גינזבורג. החידוש הוא בדברי, שהדברים המצוטטים בתורת המלך שמבוססים על דברי הרמב"ם אינם למעשה בפועל, וכך הסביר הרב כמה פעמים בעבר. והחידוש הוא שהרב מתנגד לכל פעולה אלימה ולנטילת החוק לידיים ולא היה מורה לאף יחיד לעשות כן. והחידוש הוא שכל השינויים שהרב מייחל להם (כולל הגאולה השלימה רח"ל) יהיו רק בדרכי שלום ונועם. זה ממש פלא. במסגדים קוראים כל היום וכל הלילה לרצוח יהודים, ואילו יש אנשים בקרבנו שמחפשים בזכוכית מגדלת איזו טיפה עכורה באוקיינוסים טהורים של חכמת צדיק יהודי, ואחרי שנדמה להם שהם מצאו אותה, הם מייחסים לצדיק את כל הרוע שבעולם והוא כבר יותר מסוכן מאירן ודעאש גם יחד (עדכון מהשיחה הטלוויזיונית האחרונה). ממש אהבת השונא (ושמא פחד מפניו?) ושנאת האוהב בתכלית.
21
ימות המשיח
| 06-08-2015 18:30
ממש התגשמות נבואות ימות המשיח. איך כל כתב חולק בלי למצמץ בתלמידי חכמים, עם ציטוט של חלקי דברים בלי שום הבנה כללית של הדברים. כתלמיד ישיבה אתה לא יודע כמה ציטוטים אפשר לצטט מהתורה שהם נגד כל מה שתרצה, ובלי הבנה מעמיקה אי אפשר לפרש ולהבין אותם? אם כולם מדברים על חשבון נפש, אז אולי כדאי שבמגזר שלנו(הסרוגים) יעשו חשבון נפש בקשר לכיבוד תלמידי חכמים. אני חייב לציין שאתה כתב אמיץ מאוד, כי לקום בגילך הצעיר ולכתוב נגד רב בגדולתו של הרב גינזבורג צריך הרבה אומץ. מעט שכל והרבה אומץ!
22
מזללללללללללל
זקני ציון | 08-08-2015 22:31
מזל שהרמבם .יהושע בן נון ,משה רבינו ,ר' יוסף קארו ועוד חז"לינו הלכו כבר לעולמם . שאם לא כן רבים מהם היו יושבים בכלא על הסתה....
23
כל מה שהרב כתב אלו דברים פשוטים בתורה .הבעיה שכותב המאמ
כל מה שהרב כתב אלו דברים פשוטים בתורה . | 12-08-2015 13:21
המאמר כנראה מושפע מתרבות מערבית נוצרית, ולא מקבל את "גדולה נקמה שניתנה בין 2 שמות " , או "והורשתם את הארץ " שפרושו "לגרש את כל גויי הארץ"( אור החיים הקדוש , שם ) , או "לא תחיה כל נשמה " - שנאמר על 7 עמי כנען. מזל שהוא לא דורש גם מהקדוש ברך הוא הבהרות ....