אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב פילבר: הרצי"ה היה מתנגד להתבדלות של 'ישיבות הקו'

בערב פסח יחול יום הולדתו ה-124 של הרב צבי יהודה זצ"ל. תלמידו הרב יעקב פילבר מספר על הרב הפתוח והחברותי, שביקש לקרב את כלל ישראל ולא להיהפך לכיתה מתבדלת

הרב פילבר: הרצי"ה היה מתנגד להתבדלות של 'ישיבות הקו'
  לא היה מתבדל. רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

לדמותו של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל

בערב פסח שנת תרנ"א (לפני מאה עשרים וארבע שנים) נולד במזל טוב מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, כמי שיצק מים על ידיו קרוב לשלושים שנה (תרתי משמע גם בהיותי לוי שנטל ידיו לברכת כהנים) הנני מרגיש חובה, ככל שדמותו במקורית הולכת ומטשטשת להעלות קוים לדמותו. כהכרת הטוב על כל הטוב שקבלנו ממנו בשנים אלו.

בתקופה הראשונה של התחדשות הישיבה (משנת תש"י ואילך) היו אלו השנים היפות של הרצי"ה, בהן היה מחובר לכלל הציבור הישראלי, באותם הימים הוא שימש כתובת לא לנושא מסוים, ולא לאוכלוסיה בעלת גוון לאומי מצומצם, אלא הכיל את כולם: מימין ומשמאל, דתיים ושאינם דתיים, הקיבוץ הדתי ובחורים מישיבת חברון, אקדמיים ומנהיגי ציבור, ילידי הארץ ואנשי חוץ לארץ, שהיו משחרים לפתחו או ופעמים שהיה בא אליהם, בתקופה ההיא גם הישיבה התנהלה בפתיחות, כדבר המובן מאליו היה ללכת לשמוע שיעורי תורה גם בישיבות חרדיות או אצל תלמידי חכמים מהחוגים הללו, ויחד עם זאת נסעו תלמידי הישיבה לשבתות לישובי עולים שבפרוזדור ירושלים, להשפיע תורה על העולים החדשים, או נסיעה לימים נוראים לקיים תפילות בקיבוצים חילוניים או קיום סמינריונים לקבוצות נוער מחוץ לארץ שבאו לשנת הכשרה בישראל, וכהנה וכהנה פעולות של זיכוי הרבים.

פתיחות וסגירות

באותה התקופה היה זה "רצי"ה חברותי" המשתתף בכל שמחה של תלמידיו, באירוסין, בחתונה, בברית או בר מצוה, בנסיעה להכתרה לרב של אחד מתלמידיו, או לחנוכת בית כנסת בישוב חדש, ולא רק בירושלים אלא בכל מקום בארץ ישראל. היה זה רצי"ה מלא שמחת חיים כשהוא מקדם בבת שחוק את מי שנפגש עמו, אין פלא שהתלמידים שגדלו בסביבתו באותם הימים סיגלו לעצמם את התכונות הללו בהתנהלותם והנהגתם, להיות אנשים ידידותיים אוהבים ואהובים לבריות, ללא התנשאות וללא פסילת הזולת. תלמידים שרבנו טיפחם וגידלם למעלה מעשר שנים, לאחר שהתגדלו בתורה עזבו את הישיבה ויצאו לבנות את התורה בארץ ישראל, למלא תפקידים תורניים במרחביה של הארץ

כך פעלה הישיבה בשנותיה הראשונות, ואילו בשנותיה המאוחרות יותר, גם בגלל גילו המופלג של רבנו ואם בגלל מגבלות גופניות, נאלץ הרצי"ה להיות ספון בביתו רוב שעות היום. והתנהלות הזו השפיעה גם על התנהלות החבורה המאוחרת של התלמידים גם בהתייחסות לכלל הציבור הארצישראלי, יותר סגירות מאשר פתיחות, מה שהביא להקמת "ישיבות הקו", השוני הזה התבטא גם בהתנהלות התלמידים עם הרצי"ה: בעוד החבורה הראשונה כשגילתה את הרצי"ה לא ניכסה אותו לעצמם אלא ביקשה להנפיק אותו לכלל הציבור, לחבר את רבנו לכמה שיותר קהלים. משא"כ ה"חבורה המאוחרת" היא דמתה לילד שמצא "צעצוע" ורוצה שיהיה רק שלו, ובלי להרגיש התחילו להרחיק ציבורים שונים מן הישיבה, ובמשך הזמן הישיבה נכנסה לסימטא מנותקת מקהלים רבים.

עוד תכונה מוצאים אנו בתלמידיו הראשונים של הרצי"ה, אעפ"י שהיו מאוד קרובים אליו, ובמשך למעלה מעשר שנים לא משה ידם מתוך ידו, שתו בצמא את דבריו והפנימו לעצמם את הנהגותיו, אף אחד מהם לא העלה בדעתו לומר שהוא ממשיכו היחיד של הרצי"ה או האחד המוסמך להנחיל את מורשתו, התלמידים הראשונים נשאו בצנעה ובענווה את המטען שקבלו מרבם, וללא צלצול בפעמונים וללא "חסידים" המפארים ומהללים את עברם, הם מנחילים את המשנה שקבלו ב"מרכז הרב" לשומעי לקחם, לבני ישיבות ולבעלי- בתים, בעל-פה ובכתב, כמשאלתו של הראי"ה שלא לעשות קוקיז'ם, וכדעתו הנחרצת של הרצי"ה שלא להקים שטיבלך (כמו "ישיבות הקו"), ושלא להפוך את אורותיו של הראי"ה לכיתתיות מתבדלת, אלא לעשותה שייכת לכלל ישראל.

רב, אב וחבר

הרצי"ה היה בעיקר מחנך, הוא נמנע מלפסוק הלכות, וכשהייתה עומדת שאלה הלכתית על פרק, אם הייתה זו שאלה מקומית היה שולח אותנו לרבה של ירושלים הרצ"פ פראנק ואם הייתה זו שאלה ארצית (כמו גילוח ביום העצמאות) שלח אותנו לשאול את הרב הראשי הרב הרצוג. גם הדרכתו החינוכית הייתה ברמה אישית, המחשבה שכל התלמידים ילכו ב"קו" אחד הייתה פסולה בעיניו, דרישותיו וציפיותיו היו שונות מכל תלמיד ותלמיד, וכך קרה הרבה פעמים ששמענו ממנו מסרים כפולים, ולפעמים אפילו באותו ענין, כשהיה אומר לאחד כך ולשני אחרת, ויש לכך דוגמאות.

מסירותו לתלמידיו לא ידעה גבול, לא יום ולא לילה, הוא קרא לתלמידיו "חברים מקשיבים", בימים שההסעה לשמחות הייתה במשאית היה מצטרף למשאית שהסיעה את בחורי הישיבה והקפיד לשבת במשאית עצמה עם כל התלמידים ולא בתא הנהג. גם בגילו המופלג היה משתתף בריקודי המצווה לשמח את החתן ונשאר בסעודה עד הסוף. לא הסתפק במתן עצות בלבד, אלא היה דואג אישית לסייע בפתרון הבעיה באופן מעשי, גם אם יש צורך בפנייה לגורמים בעלי יכולת. כשאחד מתלמידיו  שהיה שקדן וסבל ממיגרנה וכאבי ראש מרוב שקידתו בלימוד, היה בא לבית המדרש לוקח אותו מהלימוד ויצא עמו לטייל מעט ברחובות ירושלים וכיוצא בזה מקרים רבים.

ריקוד מצוה בחתונה של תלמיד01042015

הרב פילבר עם הרצי"ה זצ"ל (באדיבות המצולם)

הוא ראה בלימוד תורה שבעל פה, בלימוד סוגיא בגמרא או דבר אגדה, לא לימוד עיוני בלבד אלא מפגש עם דבר ה' שנמשך בתשבע"פ. הלימוד עצמו הוא שמשלים יותר ויותר את האישיות המוסרית והרוחנית של הלומד, לא בשביל להיות רב אלא להיות יהודי בריא, ולכן לא היו בישיבה לימודים ושיעורים לקראת תכלית איזו שהיא, לא לרבנות ולא לדיינות ולא להוראה למוסדות חינוך. כשתלמיד חדש ביקש להתקבל לישיבה לא הקפיד לכמה זמן הוא בא ללמוד, אלא עמד על כך שבזמן שהוא שוהה בישיבה יהיה כולו קודש ללימוד התורה. פעם כשראה אותי לומד טור חושן משפט שאל אותי על כך ואמרתי לו שבאורות התשובה (פי"ג ה) כתוב שלימוד חושן משפט מכשיר את הלומד לתשובה במצוות שבין אדם לחבירו. והוא בקשני שלא ללמוד במגמה כזו, מפני שרצה שנלמד את התורה לשמה וסוף הכבוד לבא. לשאלה שנשאל מה אתם עושים בישיבה ענה:

"מרבים אהבה, מרבים אמונה, מרבים בטחון, מרבים הבנה הדדית, מרבים קבלת עול מלכות ד' אלקי ישראל, מרבים ללמוד וללמד ערכי תורה ומצוות,מרבים התנחלויות והתאחזויות במלוא רוחב ארצנו, – זה מה שאנחנו עושים ועל ידי זה קרובה ובטוחה הופעת ברכת ד' עלינו במלוא תקומת עמו ונחלתו."

ככל שאת מורשתו של רבנו הרב צבי יהודה יעבירו תלמידיו הוותיקים כך תהיה המורשת יותר נאמנה למקור. יהי זכרו ברוך.

חפץ חיים05032015

מכתב הברכה של רבנו זצ"ל לרב פילבר שנתיים לפני פטירתו

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
44 תגובות - 39 דיונים מיין לפי
1
גם משה רבינו ואברהם אבינו היה מתנגדים!
| 01-04-2015 15:20
היו גם מתנגדים לכל רעיון הישיבות והרבנים המעודדים בטלה על פני עבודה יצרנית!
2
כידוע הרצי"ה היה משמיץ את הרב טאו לעתים קרובות ולכן
תלמיד הקו | 01-04-2015 16:19
כך עושים תלמידיו הותיקים שממשיכים את דרכו...
3
לכבודת של תלמידי חכמים
מיכאל | 01-04-2015 16:19
כבוד הרב, אני הדל איני יורד לסוף דעתו. העמידה על שמירת הסטטוס קוו, העמידה על אי נתינת זכויות לזוגות חד מיניים, העמידה על קדושתם הרבנות הראשית, אינה התבדלות. העמידה על ההלכות הבסיסיות של הגיור- קבלת מצוות- אינה היתנשאות. אדרבא, מי שטוען, שהאחר מתבדל, שהאחר מתנשא...מה נענה לו?
למיכאל בתגובה 3 -כל מה שכתבת מה זה שייך
מנחם | 20-10-2021 9:04
מה שכתבת לא שייך לענין
4
בעיה קטנה, למה הרב צבי יהודה אמר שהרב טאו ימשיכו?
| 01-04-2015 16:24
למגיב 4 הרצי"ה מעולם לא אמר שהרב טאו ממשיכו ד
ירמיהו | 20-10-2021 9:06
אין שום מסמך של הרציה על הרב טאו
5
סוף כל סוף דברי אמת, נכונים וצודקים. תלמידים רבים ואהבה
יוסף | 01-04-2015 16:46
גדולה לכלל ולא התבדלות. הרב פילבר ירד לנקודה הכואבת: לא תלמיד אחד היה לרצי"ה רבנו, אלא הרבה. הפיכת אדם אחד לרב יחיד היא עיקום כל הדרך של רבינו! את זה למדו מדעת תורה של החרדים, ואין מקום לכך בקרב ממשיכי הראי"ה והרצי"ה. כמה צודק הרב פילבר. תודה על דבריו.
6
מעולם הרצי"ה לא אמר שהרב טאו ימשיך אותו
מנחם | 01-04-2015 17:18
זה השיטה של החסידים המפריכים "אמיתות" ללא כיסוי וזה אחת מהם דבר שלא היה ולא נברא - מספיק עם השקרים הללו. - למגיב 4 הרוצה בעילום שם.
7
לקרב את כלל ישראל ולא להתקרב אל כלל ישראל
סתם אני | 01-04-2015 17:26
זה ההבדל בין יחד לבית היהודי.
8
יישר כח לרב פילבר
שלום | 01-04-2015 17:39
תודה לרב פילבר על דברי אמת. דברים יפים ופשוטים.
9
לא ברור לי
יהודי פשוט | 01-04-2015 19:50
העקרונות שכבוד הרב דיבר עליהם פה, דומים באופן זהה לאותם ערכים שלמדתי בישיבה, שנחשבת לישיבת קו מובהקת ביותר. תלמידים בישיבות קו לדעתכם לא לומדים מספרים של חרדים? האם הרב טאו לא מעביר שיעורים על כתבי הרב סולובייצ'יק? האם לדעתכם בישיבות הקו לא מעריכים את הרב ליכטנשטיין, הרב דרוקמן וכ'ו? האם רבני הקו לא מחייכים ולא משתתפים בחתונות של תלמידים? רבני הקו מתנשאים? מי שחושב כך מכיר את הקו מהתקשורת בלבד, וברור שבתקשורת לא יכתבו על זה שהיום הרב טאו חייך, אלא כותבים על זה שהוא לדוגמא מתנגד בתוקף לחוק הגיור, אבל זה לא חזות הכל, זה שיש דברים שלא מתפשרים עליהם לא מלמד על אופי של בנאדם.
10
ל-6
איתמר | 01-04-2015 19:50
בימיו האחרונים של הרצי"ה היה תלוי בכניסה לישיבה מכתב שכתב הרצי"ה שהיה כתוב בו: "הרב צבי והרבנית חנה טאו, הם ראשי ישיבת מרכז הרב". כך שמעתי מפי תלמידו שלמד באותה תקופה במרכז.
הרבנית טאו ראש הישיבה אתה מבין את הבדיחה
שלמה | 20-10-2021 9:14
למגיב 10 - כך שמעתי אינה ראיה
11
תגובה מנומקת ויסודית לדברי גלעד קליינר
שי | 01-04-2015 20:09
שלום גלעד, לצערי נכשלת בביזוי ת"ח ברבים. אומנם, אני מלמד עליך זכות שייתכן ומעולם לא נפגשת עם דמותו או תלמידיו הקרובים של הרצי"ה ואתה ניזון מגורמים שונים שמנסים, מתוך שיקולים מסוימים לערער על גדלותו וצדקותו (ואין ברצוני להזכירם מעל במה ציבורית זו). מו"ר הגרצי"ה זצ"ל, היה מיודד ומקובל על גדולי ישראל מכל החוגים והזרמים, ומוכר כאיש אמת, שלא חת מפני איש. די אם נזכיר את ידידותו רבת השנים עם ראש ישיבת חברון הגר"י סרנא זצ"ל, את ביקורו בישיבת פונוביז' של הרב כהנמן זצ"ל, את השתתפותו הקבועה בפגישת ראשי הישיבות עם שר הביטחון משה דיין, את התפקיד המרכזי שלקח במאבק בנגע המיסיון ביחד עם הציבור החרדי (ואת מכתב הברכה שלו בעניין לגר"ב מנדלסון, רבה של קוממיות). כמו כן, ידוע שגם חסידי סאטמר בשכונת 'גאולה' (שבה התגורר) היה באים לרצי"ה לקבל את ברכתו ביודעם שהוא איש אלוקים קדוש. הגר"ע יוסף זצ"ל הספידו בתואר 'מר, בריה דרבינא'. פעם סרב להצעתו של פרופ' ש.ה ברגמן לעבור דירה משכונת 'גאולה' (המסורתית) לשכונת רחביה ('החדשה') בנימוק שהוא רוצה לגור ליד נוף יהודי מקורי. הרצי"ה נפגש עם רוב גדולי ישראל באירופה בתקופה שבין מלחמות העולם והכיר באופן אישי גם את הגר"א וסרמן הי"ד, הוא נפגש גם עם גדולי אדמורי פולין ועם תלמידי ישיבות המוסר. על יחסו לחסידות ולמסריה ניתן להרחיב רבות. (ראה שיחות הרצי"ה חסידות ומתנגדות) ובכל אופן, ביקורתו החריפה לעיתים, תמיד נבעה מתוך גישה של 'את אשר יאהב יוכיח', הן ביחס לגישת הציבור החרדי למדינת ישראל, והן ביקורתו כלפי ראשי המדינה על אזלת ידם בשמירה על קודשי ישראל. אני מציע לך, לקרוא בעיון את הספר המצוין 'משמיע ישועה' בעריכת ר' שמחה רז. ולחזור בך בפומבי מהדברים שכתבת. 'ומודים דרבנן היינו שבחייהו'. לסיכום: 'איש אלוקים קדוש' ו'היזהרו בגחלתן'.
12
למען ההגינות!
שלום | 01-04-2015 20:11
אולי מישהו שיודע את העובדות ההיסטוריות יגלה לנו מי מינה לרמי"ם (בישיבה של הרב צבי יהודה) את הרבנים : הרב טאו הרב עודד הרב צוקרמן הרב עמי הרב מרדכי הרב לבנון? (אולי מישהו חשב שכדאי שהם ימשיכו את לימוד התורה בישיבה?)
13
למגיב 7 -מה הקשר בין המאמר הזה ל"יחד" ו"הבית היהודי"
| 01-04-2015 20:30
כפי הנראה עשו למגיבים שטיפת מח שכל מה שקורה זה נוגע ליחד והבית היהודי.
14
הרב פילבר...ממש מלא בעין טובה...
עלי | 01-04-2015 21:02
לכתוב מאמר שלם, שכאילו בא לספר כל מיני פרטים על הרב צבי יהודה, כאשר באמת יש מטרה אחת ויחידה: להשמיץ את הרב טאו. ראוי היה שזה לא יוסתר ושמייד בפתיחת המאמר הרב פילבר יכתוב שהוא מעוניין להסביר למה הרב טאו אינו ממשיך דרכו של הרב צבי יהודה, והוא כן.
לעלי בתגובה 14
צדקיהו | 20-10-2021 9:17
הרב טאו לא מוזכר במאמר כבודו במקומו מונח
15
ההבדל בין תלמידי הרב צב"י-
מאיר | 01-04-2015 21:47
חידה: מי מתלמידיו של הרב צבי יהודה מעמיד תלמידים שלומדים את תורתו של הרצי"ה ורואים בו את רבם ממש ולא רק מנהיג של גוש אמונים? פתרון: ישיבות הקו!!! אם טעיתי אשמח להכיר את תלמידי הרב פילבר.
16
האם אכן מתפלגים?
מיכאל | 01-04-2015 22:09
היה שלב, בו עוד היה אפשר למנוע את הפילוג, אתץ הקמת מפלגת יחד. נעשו מאמצים רבים, כנס הרבנים, פגישות, מאמרים לעורר על הנזקים שגרמה הבית היהודי בחקיקה (למשל נגד הכנסת הסטטוס קוו כחוק יסוד, הצבעה בעד נקודות זכות למשפחות חד מיניות וכו" (עיינו באספקלריא מכון מחקר דת ומדינה), בשלב זה, אם המנהיגים הרוחניים של הבית היהודי היו מרסנים ומנהיגים את המפלגה לכיוון יותר תורני ופחות ליברלי, לא היתה קמה מפלגת יחד. אך המפלגה המשיכה מדחי אל דחי. ולא היתה ברירה שכן אי אפשר להצביע בעד מפלגה שפועלת נגד היהדות. העמידה על העמדה שמפלגה דתית לאומית, היא קודם כל דתית, אינה התפלגות, אלא זו עמידה על האמת. כאשר השיח, במקום לעסוק במהות, של דרכה של הציונות הדתית, עובר לשיח של מתפלגים, אזי לא נעשה בירור, ומימלא אין תהליך של שלום.כאשר עוברים לדון ברבנים , במקום לדון בעובדות או בדעות, בוודאי לא יהיה איחוי לקרע.
17
סברה מעניינת..
הני | 01-04-2015 22:24
החילוק שהרב פילבר שליט"א עושה בין התלמידים הראשונים לאחרונים לא היה עובר שום מבחן למדני בסיסי. במחי יד הוא מוחק את שימושם של עשרות מגדולי ישראל שליוו את הרב צביה יהודה בעשר שנות חייו האחרונות. הם לא מבינים כלום, אומר הרב פילבר, הם פגשו את הרב צבי יהודה בזקנותו, אנחנו, שפגשנו אותו כשהוא עוד היה ביריון, אנחנו למדנו את תורתו האמיתית. וואו.
18
שי(11): חבל על כל הטירחה שלך...
שרה | 01-04-2015 22:41
תאמין לי שאני יודעת על מה אני מדברת. אתה מדבר כאן עם אדם שטוף מוח שבחיים לא יהיה מוכן לשמוע על שום דבר ללא 'חותמת הכשרות' של חב"ד. ובשם זה שהוא חב"דניק כביכול (חבל רק שאהבת ישראל הוא אף פעם לא למד מהם), מותר לו הכל... לבזות ת"ח זה ממש 'בקטנה' אצלו. ובכלל, אין לו מה לפחד משום עבירה כי לימדו אותו שהרבי מלובביץ כבר מזמן 'שרף את הגיהנום'... בקיצור שי, אם רק היית יודע באיזה פסיכי מדובר, היית מבין עד כמה כל הטירחה שלך כאן להשיב לו בתגובה מפורטת שכזאת הייתה לשווא. דבר את הקירות ואל העצים - אפילו הם יבינו אותך יותר טוב ממנו
19
שאלה לרב פילבר
בנימין | 01-04-2015 22:49
קודם כל, חבל שיש כאן כמה מגיבים שלא יודעים עד כמה הרב פילבר היה קרוב לרצי"ה, וכמה הרצי"ה העריך אותו והטיל עליו שליחויות כאלה ואחרות. ומתוך הכבוד אליו, שאלה עניינית: הרי גם הרב טאו היה בישיבה משנות החמישים, אז איך אפשר לתלות את שיטתו/אופיו בכך שהכיר את הרצי"ה רק בזקנותו?
20
אשמח לפירוט שמות של רבנים מהשנים הראשונות
גיל | 02-04-2015 0:52
ותלמידים מהשנים האחרונות. אני חושב שפירוט שכזה יוכל גם להבהיר ביתר שאת את הנקודה ולברר אותה.
21
בפועל לא קרבתם איש והקרבתם רוחנית את שלכם
בנע | 02-04-2015 4:18
מה שקרה זה הפוך לגמרי, גשר חד סטרי של בנים דתיים החוצה לחילוניות ואילו מהם כמעט אף אחג לא התררה לדת להיפך. הדת מהחיתה שנואה יותר מותר לכתוב שהרב טעה בגישתו זו.טעות מרה ומרסקת.
22
מוסיפים אמונה
קטן שבקטנים | 02-04-2015 8:14
יישר כוחו של הרב פילבר. המאמר עוסק בהוספת אמונה והוספת בירור, בלי השמצות ובלי לשון הרע. יש מחלוקת בשיטה - וזה בסדר גמור, אבל אין שום לכלוך (כפי שחלק מהמגיבים מנסים למצוא). הצדיקים הטהורים וכו'...
23
במאמר לא מוזכר אפילו פעם אחת לא הרב טאו ולא הר המור
הבנת הנקרא של המתלהמים | 02-04-2015 8:39
מנין למגיבים המתלהמים שהמאמר הוא נגד הרב טאו - שמו לא נזכר שם אפילו פעם אחת. אבל המאמר נגע בפצע הפתוח שפיצל את ממשיכי דרכו של הרצי"ה שרבים מהם נפגעו מהתנהלות הישירה והעקיפה של "ישיבות הקו".במובן זה עשה הרב פילבר שירות חשוב להבנת התופעה
24
כתלמיד שלמד במרכז הרב כואב לי מאוד
אלי | 02-04-2015 10:01
לצערי עליי לציין שכואב לי לקרוא מאמרו של הרב פילבר שליט"א שיש לו הרבה זכויות ואנחנו כעפר תחת כפות רגליו. אך כפי שאני מעריך ומוקיר את הרב פילבר, כך אני מעריך ומוקיר את הרב טאו. כתלמיד ישיבת מרכז הרב משנת תשמ"ה זכיתי ללמוד גם אצל מו"ר מרן ראש הישיבה הרב אברהם אלקנה שפירא וגם אצל הרב טאו. כתלמיד ראיתי את צניעותם ואת גדלותם בתורה. בעניי מו"ר הרב שפירא זצ"ל היה איש ההלכה והדיין הגדול ויחד איתו יש הרב טאו כאיש החינוך שמחנך את הדור. אכן קרה משבר מסויים, שעדיף היה שלא היה קורה,והוקמה עקב כך לצד ישיבת מרכז הרב ישיבת הר המור. שתי הישיבות הללו המשיכו לצמוח יחד ואפילו בנותיהם של רבני ישיבה אחת התחתנו עם בחורים מהישיבה השנייה. לכן קשה לי להבין את הרב פילבר שליט"א על מה הוא מדבר? כפי הכרתי את רבני ישיבת הר המור את הרב טאו ואת הרב מרדכי שטרנברג ואת הרב עמיאל שטרנברג, אני מכיר אותם כרבנים שצנועים בהנהגותיהם וכן הם אינם מתנשאים וואני יודע שהם כן מחוברים לציבור רחב. אתפלא האם עליהם דיבר הרב פילבר?! כאבא וכמחנך כשבאים ושואלים אותי על החילוקי הדעות הקיים בין תלמידי רבנו אני משתדל לומר שכל הרבנים הם תלמידי הרב צבי יהודה וכל אחד הבין את רבינו בצורה המיוחדת לו. מו"ר הרב צבי יהודה נתן לכל אחד מהם תפקיד ושליחות מיוחדת כפי התאמתו, יש כאלו ששלח אותם לרבנות ויש כאלו ששלח אותם לתחום החינוך ויש כאלו שרצה שישארו בישיבה. לדוגמה את מו"ר הרב אריה שטרן רצה שהוא ימשיך את מפעלו של מרן הרב קוק את מכון הלכה ברורה. יהי רצון שנזכה לאכול יחד מן הפסחים ומן הזבחים בבית המקדש
25
למדתי בהר המור ולא שמעתי אף אחד שם מתבטא כך ביחס לשני
| 02-04-2015 10:57
ראשית אינני נוגע בדבר. למדתי הרבה שנים גם בישיבות שכאלו הרב פילבר טוען שהם מייצגות את הרצי"ה וגם בישיבות הקו כך שאני מכיר את כל הצדדים. כפי שרבים הגיבו כבר כאן לומר שזה תלוי בצעירים ווותיקים זה טעות מוחלטטת. אך אני רוצה לומר שאני אף פעם לא שמעתי בהר המור התבטאויות בסגנון של הרב פילבר לצד השני.. חוצ מזה כפי שרואים בספרים" אל תהיו קוקיסיטים" נאמר להיפך: היה נסיון להתקרב עם קבוצות של חרדים וביחס לכאלו שאמרו לו שהם לא ציונים נאמר "אל תהיו קוקיסטים...". קירוב אינו אומר התבטלות ביחס לשני. על כבוד הרבנות הרצי"ה נלחם בעצמו כמו על מיהו יהודי (שהיה אחד הדברים שהוא אמר שלמפד"ל יש לתקן ובהתחלה קרה להם שלא להיכנס לממשלה של גולדה גם מצד זה וגם מצד שממשלה זו נתמכה על ידי ערבים כידוע). ביקורת המקרא ולימוד תנ"ך רדוד הוא גם מדבר על זה כמו שרואים הרבה. חוץ מזה כאמור למדתי בשני המקומות ובלי להיכנס לשאלה מי צודק העובדה היא שהרב טאו אומר דברים מפי השמועה שלא שמעתי ולא כתובים בשיחותיו של הרצי"ה רק מלמדים על העובדה שהוא היה צמוד אליו ושימש אותו היטב.
26
הכותרת אינה של הרב פילבר אלא של סרוגים
איש ימיני | 02-04-2015 19:01
הרב פילבר אינו מדבר על אנשים אלא על מגמות שיצאו מתלמידי מרכז הרב תוך תיאור מצב הישיבה בתחילתה ובאחריתה. מבלי ציין אלו אנשים היו כאן ואלו שם על כן איני מבין את ההתנפלות המתלהמת של תלמידי הר המור ועל ההגנה שלהם על הרב טאו ועל רבניה - כפ הנראה אין עשן בלא אש.
27
הרב פילבר למה אתה חושב שאתה מייצג אתהרב צבי יהודה
יהודיי | 02-04-2015 20:59
מה שאתה טוען נגד ישיבות הקו אתה חוטא בעצמך. צר לי שזה מה שרב תלמיד של הרב צבי יהודה מוציא לעז ודברי שקר נגד רבנים. אני בטוח שהרב צבי יהודה לא היה אוהב דברים כאלו.... אבל מה לעשות. הקנאה ... מעבירה את האדם על דעתו
הרב פילבר לא חושב שהוא מייצג את הרצי"ה
ישעיהו | 20-10-2021 10:05
למה חסידי הר המור חושבים שהישהו מיצג את הרציה כל הפוסל במומו פוסל
28
פירוט שנות לידה של תלמידי הרצי"ה המבוגרים:
מתנחל גאה! | 03-04-2015 0:34
תרצג- הרב דרוקמן. תרצד- הרב ליאור. תרצו- הרב פילבר. תרצז- הרב טאו, הרב ולדמן, הרב זלמן מלמד, הרב שטיינר, הרב דרורי. תרצח- הרב יהושע צוקרמן, הרב יעקב אריאל. תשג- הרב אבינר, הר איזמן. תשה- הרב ירחמיאל ויס. תשו- הרב עודד וולנסקי. תשח- הרב עמיאל שטרנברג, הרב מרדכי שטרנברג. הרב מיכאל הרשקוביץ והרב דוד חי הכהן גם אמורים להיות מבוגרים אבל לא מצאתי נתונים עליהם. (הנתונים מויקישיבה וויקיפדיה) אפשר למצוא באתר ויקישיבה רשימה של תלמידי מרכז מהתקופה הראשונה של הרצי"ה ומהתקופה השנייה.
29
למגיב 27 מי אתה שתכתוב בחוצפה על הרב פילבר?
נחמן | 03-04-2015 8:59
מעניין לדעת איזו ישיבה מגדלת חצופים כאלו שקוראים לעצמם "יהודי" שכך כותבים על רבנים.
30
פרצופם האמיתי של המגיבים החצופים
נחליאל | 03-04-2015 9:41
אם מאמרו של הרב פילבר שהביא לגילוי פרצופם האמיתי של המגיבים מישיבות הקו כמו המגיב 27 היה כדאי שהוא נכתב. איפה יש "לעז ודברי שקר" במאמרו של הרב פילבר חבל שבראשם של התלמידים בוער הכובע.
31
נשמע כמו תורה בגובה העיניים
מכיניסט | 03-04-2015 13:00
למה רש"י פסק כך? משום שחי בארץ קרה. למה אביי ורבא נחלקו? משום שנשותיהם עצבנו אותם בבית. למה קמה תנועה חינוכית אדירה, שהשפעתה לא ניתנת למדידה? הו! זה כל כך פשוט. משום שהרבנים הצעירים הגיעו מאוחר מידיי לישיבה. זה מה שהם ראו, התינוקות. אם הם היו בתקופתנו המפוארת... משל למה הדבר דומה? למי שמתמוגג מהספר "לנבוכי הדור" (הרב זצ"ל היה בן 30) ולא לומד את אגרות הראי"ה (בתקופה שהאחריות על כתפיי הרב הייתה עצומה).
32
אני מציע לקרוא שוב פעם את המאמר
צביאלי | 03-04-2015 13:52
לכל חסידי ישיבות הקו אני מציע להם לקרוא שוב פעם אמאמרו של הרב פילבר (אם הם בכלל קראו אותו) ולראות שכל מה שהם טוענים לא מופיע במאמר שלו אין שם התיחסות לא לרב טאו ולא לרבנים אלא לשיטה של התבדלות שלא באה מבית מדרשו של הראי"ה ובנו הרצי"ה - הרצי"ה בקש להרבות הבנה הדדית.
33
יישר כם לרב פילבר שבלי להתכוין אעלה בעיה כאובה
אפרים | 04-04-2015 19:40
מהתגובות של חסידי ישיבות הקו נראה שבאמת קיימת בעיה שהם מתגוננים מפניה בכתיבה מתלהמת - אמנם המאמר מזכיר אותם רק ברמז אבל במבחן התוצאה נראה שיש כאן בעיה.
34
השם - ישיבות הקו - מופיע מספר פעמים בכתבה
למגיבים | 08-04-2015 19:22
מסכים שזה ללא כל קשר לכתוב
35
הרב פילבר צודק. מהיכרות אישית, ישיבות הקו מרבים מחלוקות
גדי | 12-04-2015 1:40
כמה שצודק הרב פילבר. ישיבות הקו מחרימים רבנים. פוסלים רבנים רבים, וזורעים מחלוקות פיצולים והרס. לצערינו הרב ראינו בבחירות האחרונות מה שווה כוחם האמיתי, התחברו לישי, למרזל, לרב ליאור, ולמרות כל זאת, לא הציחו לעבור את אחוז החסימה, זה אומר שייש להם פחות מרבע מנדט. הם בעיקר עושים רעש ומחלוקת. אין להם באמת כח. הבעיה היא שהם מרעישים ונשמעים.
36
ל-28 החלוקה ל"שני דורות" בויקישיבה לא מדויקת ולא ברורה
| 14-04-2015 0:24
עד איפה אתה מחשיב "מבוגרים"? מה הקריטריון של מי שעשה את החלוקה בערך בויקישיבה? איך שנראה שם הרב וייס(תש"ה) וחנן פורת(תש"ד) הם מ"זקני" הדור השני. משום מה החלטת שהרבנים שטרנברג (תש"ח) הם עדיין "מבוגרים". ולשאלתך, למיטב ידיעתי הרב הרשקוביץ צעיר מחנן פורת (או בערך באותו גיל) למרות שהוא מופיע ברשימת "הדור הראשון" ובמידה פחותה של וודאות גם הרב דוד חי הכהן
37
רצו"ב העתק מכתב של הרצי"ה שמסר לי ר' י' בדיחי
יוסף | 20-10-2021 9:51
בעה עררח מנא התשלה לכ' מר ....שליטא במקום של ביזוי תלמידי חכמים אין רשות לשתוק! פעילותו של מחמדי הרר יוסף בדיחי שליטא בנוגע לרוצח המשוגע הלא היו כולם עפ הוראותיו עפ הוראותי. והוא לא שינה מהם כמלוא נימא. ור' צבי טאו פעל בניגוד אליהם.
38
הכותרת אינה של הרב פילבר
משה | 20-10-2021 9:54
אין לו דבר נגד ישיבות הקו או הרב טאו אדרבא שיצליחו
39
ישיבות הקו מוזכרות רק פעם אחת
צפניה | 20-10-2021 10:02
הטענה היחידה של הרב פילבר שישיבת הקו היא שטיבלאך שלה התנגד הרציה ואילו הרב טאו לא מוזכר אפילו פעם אחת - רק המגיבים משרבבים את שמו. טוב שחסידי הר המור ישמעו דעה אחרת