סערת גיוס החרדים: הציונות הדתית שוב נופלת בפח הפרוגרס - סרוגים

סערת גיוס החרדים: הציונות הדתית שוב נופלת בפח הפרוגרס

הגיעה העת שנבין שאמנם קיימת מחלוקת עם חלק מהציבור החרדי ובעיקר רבניו ביחס למחויבות לומדי התורה ובכלל לשירות הצבאי, אך הבה נותיר זאת כמחלוקת עקרונית לשם שמים ולא נגרר חלילה לכדי איבה חברתית תוצר של מכונת הרעל הפרוגרסיבית

author-image
סערת גיוס החרדים: הציונות הדתית שוב נופלת בפח הפרוגרס
  (צילום: חיים גולדברג / פלאש90; תמונה קטנה: הדר בן שעיה)

סוגיית גיוס החרדים הפכה לאחרונה 'לתפוח אדמה לוהט' שנשפך אודותיה אינסוף מלל וכמעט אף לא מילה שמבררת לעומק את מהות העניין. הדברים מקבלים ביטוי בשיח התקשורתי המתוזמן שהצליח להסיט את הדיון המרכזי, להגדיר את אי גיוסם של החרדים כ"השתמטות" על כל המשתמע ממילה זו ולהימנע מבירור עומק של הקונפליקט המצוי להבנתי במישור אחר.

אבהיר דבריי, למעשה, קיימות כיום בחברה הישראלית שלוש עמדות מרכזיות ביחס לשירות הצבאי, ראשונה, העמדה הקרויה 'חרדית' הרואה בלימוד תורה את נשמת אפה בקיומה של האומה ואין בלתה, מבחינתה חלקה במאמץ הלאומי מתמקד בלימוד התורה הנותן את החוסן הצבאי האמיתי מול אויבינו. מבחינת ציבור זה לימוד התורה הינו ערך מכונן המגדיר את זהותה התרבותית.

מנגד העמדה המוגדרת 'חילונית פלורליסטית' הסבורה כי כוחי ועוצם ידי עשה ויעשה לי את כל החיל הזה, אינה רואה ערך וחשיבות בלומדי התורה כחלק ממערך ההגנה הערכי של העם היושב בציון, ומנגד העמדה של 'הציבור הדתי לאומי' הרואה בשירות הצבאי כערך הנגזר ממצוותה של תורה – הגנת ישראל מייד צר – ומבחינתה השירות הצבאי הינו כחלק אינטגרלי מחיובה של תורה. התורה והצבא אינם מנוגדים זה לזה. להיפך, השירות הצבאי הינו קיומה של התורה ומאידך לימודה של תורה הינו הערובה לחוסנו של הצבא כדרכם של יהושע בן נון דוד המלך ושאר מנהיגי עמנו, וכהגדרתו של הרצי"ה קוק זצ"ל את מסקנת ההלכה בסוגיה דנן "כאשר הננו כעת במלחמת מצוה וחיובי פיקוח נפשות ישראל, שבארץ ישראל ובכלל, כולם מחויבים" ובניסוח אחר "גלוי וידוע ופשוט לכל בן תורה חומר החיוב של כל הצלת חיי נפש בישראל וחומר העוון של כל התרשלות בקיומו של חיוב זה" (לנתיבות ישראל מאמר 'למצות הארץ')

עוד באותו נושא

אין הלכה שאוסרת גיוס חרדים ונשים


33

אם נזקק את השיח מטיעונים פופוליסטים הרי שסיבת אי גיוסם של הציבור החרדי כיום נובעת הרבה פחות מטיעונים ושיקולים הלכתיים, להבנתי אף לציבור החרדי ברור שאנו במלחמת מצווה על כל המשמעויות ההלכתיות שלה וכי הם חלק מחובה זאת, וכפי שהרצי"ה ציטט את דברי הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל שהיה מגדולי הדור הקודם ויו"ר מועצת גדולי התורה, "כי אין בהלכות הרמב"ם (בסוף הלכות שמיטה ויובל, הלכה שמרבים להזכיר הפוטרת לכאורה בני ישיבות מגיוס לצבא) דברים ברורים ומפורשים ומפורטים לפטור בני הישיבות (מצבא), אלא שבוודאי כולנו תופסי התורה ונושאי דגלה אחראי תקומתה מוכרחים ומחויבים לכך".                                                                                                                  

הימנעותו של הציבור החרדי להיות חלק מהמאמץ המלחמתי נובעת מכך שלא מאפשרים לו לשמר את זהותו והגדרתו הדתית בתוככי הצבא והרבה מעבר לכך, כדלהלן, האמנם הצבא כיום ערוך פרקטית ובעיקר מנטלית לקליטתם של עשרות אלפי חרדים לשורותיו ?! כנראה שלא. זאת ועוד, בעשורים האחרונים מתחוללת בצבא הפיכה שקטה שקולותיה הולכים וצורמים, הפיכה תודעתית. מצבא שנועד להגן על העם היושב בציון ולנצח את מלחמותינו, צה"ל הופך מיום ליום למנגנון לחינוך מחדש ומעצב לכדי תודעה פרוגרסיבית, תהליך שמתחיל משדרות הפיקוד הגבוה בצה"ל שעוברים 'חינוך מחדש' והנדסת תודעה בגופים פרוגרסיביים החותרים לרב תרבותיות ישראלית ולטשטוש הזהות היהודית השורשית, כגון מכון מנדל קרן וקסנר ועוד, על מנת להטמיע את תפיסותיהן הפרוגרסיביות פוסט מודרניות מערביות בשדרות הפיקוד הגבוה בצה"ל ובכך לעצב זהות אוניברסלית פרוגרסיבית בצבא ולדלל את זהותו היהודית של הצבא.

אחת  הדוגמאות המובהקות לכך הן שילוב נשים בתפקידי לחימה למרות שאינם הולמים את יכולותיהן, מתוך אג'נדה פרוגרסיבית צרופה הנוגסת בהגדרתו, חוסנו וייעודו של צה"ל, וכמובן משפיעות על האטמוספירה הצה"לית שדוחקת לפינה את ערכיו של החייל הדתי והחרדי.

כיום חיל חינוך ויוהל"ם הפכו למרכזי הכוח בעיצוב התודעה של צה"ל, השפעתם של גופים אלו בתוך הצבא יצרו מנגנון שמנסה לטשטש ולסרס ללא היכר את עולמם הערכי של חיילים דתיים ואף מסורתיים לחיות לפי אמונתם.

רבני הציבור החרדי ערים למגמות אלו ומבינים שהוראה לתלמידיהם להתגייס במציאות זאת כמוה כגזירת שמד דתית לחינוכם, דחיקתו לפינה של ציבור זה גוררת התנגדות ואף אמירות חריפות  וקשות מחלק מרבניהם שלאוזן הישראלית קשה להכיל ולפעמים בצדק, אמירות המתפרשות כהתנגדות לקיומו של הצבא ומייתרות אותו, להבנתי ניתן לראות בתגובות אלו כמגננה חסרת אונים אך כפי הנראה לא כך דעתם באמת.

מאידך, הדתי המצוי שמאמין בכל ליבו בקדושת הצבא ושולח את ילדיו ללחום את מלחמות ה' ולמסור את נפשם למען קדושת העם והארץ, חש כפיות טובה וחוסר אחריות מוסרית המערערת לו את כל עולמו, וכחלק מתוצר של הסתה תקשורתית פרועה, מתחולל בתוכו אנטגוניזם ביחס לציבור החרדי ובפרט לרבניו, ובפח הזה נופלים אף אנשי חינוך ורבנים שמשום מה אוזנם כרויה יותר להבנת הטרמינולוגיה והרגישויות של הציבור הישראלי שאינו דתי, אך אטומה לגמרי ביחס לשפה הפנים מגזרית החרדית ומתוך התעלמות לרדיפה ולשיסוי בהם נתון ציבור זה.

המתקפה כלפי הציבור החרדי לא נועדה לעודדם להתגייס לצה"ל, יש כאן מגמה שנועדה להדיר את האפשרות שהם יהיו חלק וישתלבו בצבא. אפרש דבריי, לא ניתן להתעלם מהתהליך שהציבור החרדי עובר כיום ביחסו לצבא ולמדינה וממלא לחובותיו האזרחיות כחלק ממנה, זהותו הישראלית יותר משמעותית ומקבלת ביטוי ברצון להשתלב בתוככי החברה הישראלית מאשר לפני כמה עשורים, מן הראוי הוא לאפשר להם לעבור את התהליך הפנים מגזרי בדרכם להשתלבות הראויה מבחינתם ושומרת על הצביון הייחודי שלהם, וכפי הנראה יש מי שמזהים את התהליך ומתמלאים בעתה מכך שהחרדים ישתלטו על "צבאם ומדינתם" ובאמצעות השופרות המשומנים מייצרים שיסוי בציבור החרדי שאינו מתגייס ויצירת דמוניזציה כדי להדירו מהמרחב הישראלי ולדחוק אותו החוצה ושוב לזעוק מרה שהוא משתמט וחי בגטאות.

לסיכום, המיעוט הפרוגרסיבי שחלקו נמצא בדרגים הגבוהים בצבא במשק ובאקדמיה לא באמת רוצה חרדים וגם לא דתיים בעמדות כוח בצבא ובכל עמדה שלטונית אחרת, הוא מוכן לקבל אותם לאחר שהצליח 'לחנכם מחדש' במוסדותיו הייעודיים לכך או למצער שוליים וחסרי משמעות. הציבור החרדי ער לרצון לחילון של צעיריו ומגיב בסערה שלא בהכרח משרתת אותו ציבורית, ומאידך חלק מהציבור הדתי נבוך בהיותו מושפע מהשיח הציבורי המשסה ובתמימותו הולך שבי אחרי סיסמאות ריקות מתוכן של משרדי פרסום מושחזים ביחסו לציבור החרדי ואינו מבחין כי תנועת הפרוגרס יוצרת מעין הפרד ומשול בינינו, ולדאבון הלב הציבור הדתי נופל בפח הזה שוב ושוב.

הגיעה העת שנבין שאמנם קיימת מחלוקת עם חלק מהציבור החרדי ובעיקר רבניו ביחס למחויבות לומדי התורה ובכלל לשירות הצבאי, אך הבה נותיר זאת כמחלוקת עקרונית לשם שמים ולא נגרר חלילה לכדי איבה חברתית תוצר של מכונת הרעל הפרוגרסיבית. ובימי פורים אלו נתפלל לרבש"ע שנזכה להארת פורים שתסיר את הערפל ותערה עלינו רוח של דעת ואהבת אמת.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
67 תגובות - 50 דיונים מיין לפי
1
תתגייסו ...
למען אחי ורעי | 17-03-2024 9:21
תתגייסו
הפרנויה החרד"לית מתחרה בטמטום החרד"לי
מאמין לנחמה תאנה | 17-03-2024 12:31
וכמו שאומר כל חרדלי טיפוסי : מי יתנני משכיל אקדמאי ואנשכנו כחמור.
2
מאמר שפאגאט שמרתק...
אברמי | 17-03-2024 9:37
מאמר שפאגאט שמרתק לרצפה. קשה לקום ממנו.
3
קצת עובדות על שרות נציגי הציונות הדתית
ישראל בן שחר | 17-03-2024 9:38
כל עוד הציונות הדתית תשפיל את עצמה ותמשיך לתת לסמוטריץ לייצג אותה אין להם זכות דיבור בנושא גיוס, הנציג הפוליטי של הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' היה רשום 10 שנים כתלמיד ישיבה בקדומים כדי להתחמק משרות צבאי משמעותי חתם והצהיר כל שנה שתורתו אומנותו וכך דחה גיוס 10 שנים רצופות בשנים אלו לא למד תורה ובקושי היה נוכח בישיבה עסק בעיסקי בניה איזוקל וגני עדן אירגן וניהל פעילויות פוליטיות וציבוריות ארגן מחאות והפגנות ואפילו נעצר על כך עי השבכ בנוסף ברוב חוצפתו הלך ללמוד בשנים אלו תואר ראשון במשפטים בקריה האקדמית אונו ורק בגיל 28 אחרי סיום התואר התגייס לכמה חודשים בודדים כפקיד משרדי גובניק מעולם לא עשה יום מילואים אחד אפילו, זו הציונות הדתית? זה מוסרי? זה דרכה של התורה? אז כל עוד האיש הזה מייצג פוליטית את הציונות הדתית אין לכם שום זכות דיבור בנושא גיוס לצבא. נקודה. כל הנכתב אלו עובדות חד משמעיות שאפילו הוא עם היהירות היוקדת שלו והפה המטונף מעולם לא הכחיש. אדם כזה לא ראוי בשום צורה להיות במעמד ששולח אחרים לקרב. חד שמעית לא ראוי! וזה לפני הפרסום של השרות הצבאי של שמחה רוטמן יהודה אליהו וצבי סוכות , הציונות הדתית נאנסה על ידי חבורת הקיקיונים הזאת שבקושי שרתו בצבא.
סמוטריץ
נראה שיש לך משהו נגד | 18-03-2024 17:13
הוא פגע בך פעם? לך תיישר אתו את ההדורים
4
אי שרות
יהודה קליין | 17-03-2024 9:56
שלום . צריך להבין שהציבור הדתי לאומי שילם ומשלם במיטב בניו . הפחד של האמהות והאבות בזמן המלחמה מהדפיקה על הדלת היא מטורפת . מאידך אתה מסתובב ברחובות ורואה את הבחורים הצעירים שאמא שלהם רגועה - אין פחד , וגם הלימוד לא מי יודע מה ואז אם אינךשפוט ו /או עם רגשי נחיתות בתורה שלנו אתה מבין שזה ממש לא תעמוד על דם רעך . וכן המלחמה החריפה זאת . והנתק ביננו הוא גדול . האם יהיה חולה ברחוב שנפל נאמר יש שם צעירות לא צנועות אני אמשיך ללמוד ולא אגש לתת טיפול ??????????? כדאי לשמוע את הרב יניב כדי להבין את התחושות שלנו כהורים/חותנחם / סבים . למען השקיפות למדתי בהסדר , השתתפתי באינתפדה מלחמת לבנון וכו' בברכת התורה ולומדיה יהודה קליין
הצביור הדתי צריךלהפסיק להתגייס. לא לשלם במיטב
יוסי | 17-03-2024 11:53
בניו. כרגע הוא רק בשר התותחים של השמאל האנטי לאומי ששולט במדינה
זה באמת לא ייאמן כמה שהציבור הדתי לאומי
חיים | 17-03-2024 11:52
הוא נאיבי. שלא לומר טיפש. ואני אומר את זה בתור דתל בעצמי. אפילו לא מבינים בשצהל לא נלחם למען עם ישראל ומקריבים את עצמם כדי שביידן יוכל להיבחר לשלטון
יהודה יקירי. גם...
יהושע שני | 17-03-2024 10:50
יהודה יקירי. גם הורים של 8200 לא חוששים מדפיקה בדלת גם הורים לאלפי חיילים המשרתים בקריה לא חוששים מדפיקה בדלת,גם הורים לחיילי חיל האויר לא חוששים מדפיקה בדלת וכו. הסוגיה בת 75 שנה דורשת פתרון והוא חייב להגיע קודם כל מנכונות אמיתית של הצבא לאפשר לחרדים לקיים אורח חייהם בצבא. כשזה יקרה. נתקדם. באמת נתקדם.
5
פרוגרס? מעבר לסיסמאות...
מיואש | 17-03-2024 10:03
פרוגרס? מעבר לסיסמאות ולדעות קדומות אתה מסוגל לומר משהו משכנע?
יתכן שגם אתה...
איש | 17-03-2024 11:21
יתכן שגם אתה עכשיו מדבר בסיסמאות? תקרא לעומק את דבריו
6
תפסיקו עם השיח...
אליהו לוי | 17-03-2024 10:59
תפסיקו עם השיח המתנצל צריך לשים את הדברים על השולחן ולומר ללא כחל ושרק יש כאן קבוצה שבזה למי שמשרת בזה לרבניה לא רואה אותם כתלמידי חכמים ראויים ואתם ממשיכים ללטף אותם ממה אתם חוששים שמה יאמרו עליכם שאתם רפורמים אוייויויו זו השיטה שלהם תפסיק לפול בפך המולוכלך והמתנשא שלהם מה שלא תעשו הם לא יתגייסו וימשיכו לרקוד על הדם
אני גם בעד...
מישהו | 17-03-2024 11:20
אני גם בעד שמנגד נפסיק עם השיח המתנצל של הציבור הדתי לאומי כלםי הציבור החילוני (בהכללה) ולהתאמץ להראות שאני לא פחות, לעיתים תוך ויתור על אידיאולוגיה שלי או אפילו על קיום מצווה זו או אחרת. כי יש קבוצה בעמנו שמה שלא נעשה הם תמיד יסתכלו עלינו בהתנשאות. הם אדוני הארץ ואנחנו טובים כשאנחנו קטנים ולא חלילה בהנהגת המדינה. אז לשים דברים על השולחן זה לא רק כלפי החרדים
7
אוקיי, קיבלתי! אתה...
טי | 17-03-2024 12:33
אוקיי, קיבלתי! אתה הכי חכם!! ורק אתה מבין את התורה..... אהבל! ליצן!!
8
אבל זה לא...
נחמד והכל | 17-03-2024 12:34
אבל זה לא נכון שהחרדים לא מתגייסים בגלל אורח החיים שלהם כפי שנטען, ולראיה הם התגייסו יפה מאוד מקום המדינה ועד שבגין פטר אותם. הסיבה שהם לא מתגייסים זה כי הם יכולים לא להתגייס, כל השאר זה תירוצים.
9
תפנימו שנגמר גם...
קר קר קרקר קרעי | 17-03-2024 13:03
תפנימו שנגמר גם פטור וגם כסף
10
פוליטיקת זהויות זאת...
הטיעון שלא מאפשרים לציבור החרדי לשמר את זהותו והגדרתו הדתית בתוככי הצבא הוא טיעון פרוגרסיבי לעילא ולעילא | 17-03-2024 13:46
פוליטיקת זהויות זאת בדיוק המהות של הפרוגרסיביות. כשגייסו אותי לצהל (כן, לא *התגייסתי לצהל* מרצוני החופשי ומטוב לבי אלא גייסו אותי בכפייה מתוקף חוק) אף אחד בצהל לא התעניין יותר מדי בזהות הפרטיקולרית שלי והאם צהל יכול לשמר אותה או לא. יותר התעניינו באם ואיך צהל יכול להשתמש בי. אבל כשזה מגיע לחרדים פתאום אי אפשר לכפות גיוס... ולא מאפשרים לציבור החרדי לשמר את זהותו... ויש בצהל מגמה שנראית לנו פרוגרסיבית... למישהו שהברירה שלו הייתה לשתף פעולה עם גיוס לצהל או להיות אסור כעריק כל הטיעונים האלה נראים כוזבים.
...
כשאתה מביט אל תוך תהום הפרוגרסיביות, התהום הפרוגרסיבית גם מביטה בך | 18-03-2024 15:39
11
חוששני שדבריך נגועים...
אהרן ברקוביץ | 17-03-2024 14:51
חוששני שדבריך נגועים בפוליטיקה לא פחות ממה שאתה משייך לפרוגרסיבים. שתי שאלות יש לי. אם הצבא פרוגרסיבי ולא לוחמני, מדוע אנו מאפשרים שבנינו ותלמידנו יתגייסו? מה, אנחנו גויים של שבת?! השאלה נוספת, מדוע את החרדים, שגם לשיטתך טועים בדרכם בנושא הגיוס, אותם אתה מלטף ואת ראשי הצבא אתה דן ברותחין? שמא דאגתנו לשמר את ממשלת הימין בשלמותה, מעבירה אותנו על דתנו?
12
כמה הערות: 1.כפי שאין...
איזו ציניות | 17-03-2024 14:55
כמה הערות: 1.כפי שאין בסיסים התואמים באופן מלא לחילונים כמו מטבח לא כשר וכו כך כולם נדרשים לפשרות על ערכיהם ! 2. הסיבה העיקרית לא גיוסם הינו תהיה שליטה טוטאלית בציבור כי זה מקור כוחם וכספם. הרי כולם הולכים לרופא וכל חרדי נבדק ומנותח בעירום אם צריך עי רופאות / אחיות וכו והכל טוב. אז תפסיקו לבלבל את המח בתירוצים שונים ומשונים
13
רק להתבונן בשיסוי...
אלי טרוקר | 17-03-2024 15:04
רק להתבונן בשיסוי שעושים לברק חירם ולעופר וינטר מספיק כדי להבין מה קורה פה... גיוס החרדים זה עוד קלף שיסוי חדש... אפשר היה להניע את מהלך גיוס החרדים גם בלי לשסות בהם את כל העם והתקשורת זה מהלך שקורה בכל מקרה... וזה מהלך איטי שדורש המון רגישות... בואו לא ניפול גם אנחנו לפח התורן של שנאת חינם שמנסים להוביל אותנו אליו...
פשוט לא נכון....
חרדי | 17-03-2024 18:37
פשוט לא נכון. גולדפוס חטף. אין לו כיפה. די להתקרבנות
14
סיבה אחת. החרדים...
שלום ל. | 17-03-2024 15:11
סיבה אחת. החרדים נמצאים פה במקרה ולא בעצם.
15
צודק בהחלט שהציבור...
בני פרסר | 17-03-2024 15:13
צודק בהחלט שהציבור החרדי בעיקר חרד מפני החילון בצבא ובכלל. אבל שכחת לציין שישנה דוגמה טובה מאוד לכך שניתן לשלב צבא ולימוד תורה ושמיקב על ערכי הדת. ישיבות הסדר לחרדים ניתן לארגן מהר והצורה שתדאג כמעט לכל דרישותיהם אך תשלב גם שירות אמיתי גם קרבי וגם מילואים. בברכה בני פרסר
16
סוף סוף קול...
אריה | 17-03-2024 15:18
סוף סוף קול שפוי שציבור הדתי לאומי שלא מצטרף למכונת הרעל החילונית נגד התורה ולומדיה....
17
למה הציונות הדתית בוחרת להילחם בציבור החרדי
רבקי | 17-03-2024 15:23
במקום להילחם בעובדה שלא מקדמים את הקצינים הנועזים והטובים בצבא לתפקידי אלוף ורמטכל. למרות היחס שלהם בנלחמים ובנופלים? ולמה רק קרן וקסנר האנטי דתית והשמאלנית מעבירה שיעורים במנהיגות ולא גם קרנות יותר לאומיות ויותר יהודיות? זה המלחמה החשובה. פני הצבא ישתנו, רק אם ההנהגה תתאזן בין ימין ושמאל ובין יהודי ופרוגרסיבי. אם הציונות הדתית, שכל כך מקריבה עבור המדינה, ושיש כל כך הרבה מוכשרים מבניה כשזה יקרה, יש סיכוי שגם החרדים ייתגייסו.
שטויות. לאף ארגון...
חרדי | 17-03-2024 18:36
שטויות. לאף ארגון לא חרדלי או דתי לא נותנים ללמד בצבא. נקודה
18
די לצביעות. כמה...
שבי | 17-03-2024 15:28
די לצביעות. כמה מוות עושים לחייל ששומר כשרות במטבחים עושים דברים בשקט ולחייל דתי אסור לאכול מזה. וכבר עשרות שנים שהכיפות הסרוגות מהווים כחמישים אחוז ממסיימי קורס הקצינים ובמטכל של שלושים אלופים אין איזה שליש ולו רק בדרך המקרה אי מסננים הצידה את הדתיים לפני דרגת אלוף. רוצים שנתגייס ולא נוביל . זהו שאנחנו קיימים בזכות עצמינו ולא ת.פ.של החילוניים
האלופים הנוכחיים הם...
רונן | 17-03-2024 17:22
האלופים הנוכחיים הם בני גילי (כולל אלוף פיקוד דרום שהיה מפ אצלנו בגדוד) בתקופה ששירתתי בגולני לא היה בגדוד מנין בשבת ושבתות רבות התפללנו יחיד. לצפות ש7-8 חיילים מתוך 500 בגדוד יהוו אחוז משמעותי בין אלופי המטה זאת ציפיה של ציבור פריווליגי שרגיל ליצוג ייתר (ממשלה, בגץ, עובדי מדינה)
רבע מהמטכ'ל -דתיים...
נחום | 17-03-2024 17:01
רבע מהמטכ'ל -דתיים
19
החרדים לא אחים...
הפראייר | 17-03-2024 15:32
החרדים לא אחים שלי. להפסיק את התמיכה הממשלתית בחרדים. דיור, ארנונה, קופת חולים, חינוך, תחבורה, ביטוח לאומי, עמותות וכו'
20
הו הרב שליבו התמלא שמחה בשבעה באוקטובר
קולהאס | 17-03-2024 15:49
אלו מוריך, הציונות הדתית, אוסף מטומטמים
לא מייצג ...
אודי אברג'יל | 17-03-2024 16:59
לא מייצג
21
יש לאפשר רק...
שמעיה | 17-03-2024 16:08
יש לאפשר רק למתגייסים לשירות צבאי/אזרחי/לאומי להצביע ולהיבחר. גם ה0.5% מהשמאלנים שלא מתגייסים וגם ה99.9% מהחרדים שלא מתגייסים מוזמנים לתת ולקבל כפי שנותנים
22
לצערינו הרב שעיה...
שוט | 17-03-2024 16:54
לצערינו הרב שעיה נפל בפח של הכתמת ציבור שלם .רוב הציבור לא תמך בקמפיין והמיעוט אלו בדרך כלל כאלה שגם ככה תומכים בפרוגרס והם ציונים דתיים .
23
מאמר קש. הכותב...
יוחאי ג'רבי | 17-03-2024 16:58
מאמר קש. הכותב מתאר מציאות דמיונית שמקורה בפחדים לא רציונליים. מדובר בתהליך כפול - גידול במספר המשתמטים ולמרבה הצער - מחסור בלוחמיל בגלל המערכה. כל התירוצים של החרדים שהכותב ממחזר הם הבלים בעלמא. ומי שנופל שוב בפח - הוא הכותב עצמו, בפך התירוצים החרדיים
24
לא מייצג ...
יוחאי ג'רבי | 17-03-2024 17:01
לא מייצג
25
אתה בעצמך נופל...
אודי אברג'יל | 17-03-2024 17:02
אתה בעצמך נופל בפח של התירוצים החרדיים
26
ציטוט:הימנעותו של הציבור...
אס | 17-03-2024 17:02
ציטוט:הימנעותו של הציבור החרדי להיות חלק מהמאמץ המלחמתי נובעת מכך שלא מאפשרים לו לשמר את זהותו והגדרתו הדתית בתוככי הצבא והרבה מעבר לכך באמת? וכי הם ניסו בכלל??? אתה כבוד הרב נפלת בפח של הדמגוגיה החרדית.
27
עוד חרדלי מטומטם...
רונן | 17-03-2024 17:25
עוד חרדלי מטומטם שרוקד מה יפית לפני החרדים בזמן שהם בזים לו ורואים בו גוי מוחלט
28
מ-1948 עד 1977...
רונן | 17-03-2024 17:32
מ-1948 עד 1977 הייתה בישראל ממשלה חילונית עם צבא חילוני ומיעוט מבוטל של חיילים דתיים. הצבא החילוני ניצח את כל המלחמות כולל יום הכיפורים שאחרי ההפתעה ניצחו תוך 17 יום. מ-1977 בגין פטר חרדים מגיוס ועבודה ןהעניק להם קצבאות מלוא הטנא ומאז ישראל לא ניצחה מלחמה אחת ויחידה. הצבא הופך יותר ויותר דתי, שליש ממסיימי בהד 1 הם דתיים ואיך שהוא כל הבוגרים הנפלאים של מיטב הישיבות לא מתקרבים חהצלחה של צבא הקיבוצים. ב-7 באוקטובר פעם ראשונה בהיסטוריה שצבא זר כבש ישובים בישראל וטבח יהודים בזמן שכל הצבא הקדוש היה עסוק בהגנה על סוכות בעוטף חווארה. מאז ה-7 באוקטובר עברו 5 חודשים ואנחנו לא קרובים לניצחון. אולי כדאי להחזיר את לוחמי כיפור שילמדו אותנו איך הצליחו תוך שבועיים וחצי לכבוש חצי מצרים וסוריה עד כניעה ללא תנאי של האויב. לי נראה שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להרחיק רבנים נפוחים מחשיבות עצמית ומהצ'ולנט של שבת מהצבא כי הם הסיבה לכל הכישלונות.
כל מילה, הלוואי...
מדהים שסרוגים העלו | 19-03-2024 21:13
כל מילה, הלוואי שחלק מהמתנחלים יקראו
29
כל הכבוד מאמר יפה...
ענת | 17-03-2024 17:52
כל הכבוד מאמר יפה ונכון
30
עדיף ללכת עם...
יבגני | 17-03-2024 18:28
עדיף ללכת עם השמאל תעביר חוק פטור מצהל הימין לא יודע לעביר חוקים
31
אולי המהפכה הראשונה...
חיים | 17-03-2024 18:31
אולי המהפכה הראשונה תהיה בלא לכתוב מאמרים ריקניים כאלו
32
אתה רב??? בושה...
אליקו | 17-03-2024 19:03
אתה רב??? בושה לרב קוק שציטטת אותו והשתמשת בקדושתו להצדיק פרזיטיות והשתמטות. אתה לא נמוך מהחרדים בדתיותך. תפסיק לפחד.
33
לכל המגיבים החכמים...
יהודי | 17-03-2024 19:43
לכל המגיבים החכמים בעיניהם (וכסילים באמת) אסור להתגייס לבית בושת המטונף הזה שלא היה אצל אף אחד מאבותינו שהקימו צבא ( כן...ליהושע לא היו נשים בצבא וכן העירו לו על הביטול תורה שהיה לו במחנה עיין מגילה ג ) ובבית בושת הזה מעירים לך אם אתה לא עוסק בזנות עם החיילות , מפקדות ,קצינות. צבא שממיט אסונות ...לא שומר ולא בטיח'. כשירצו צבא אמיתי עם אמונה בבורא האחד והיחיד ,החרדים יתגייסו ראשונים. בנתיים רק ממזרים מתרבים בצבא הזה.
אם מדברים על...
חיים | 18-03-2024 15:11
אם מדברים על זנות וכיוב גם לישיבות וחסידויות אסור להתקרב
בהרבה יחידות בצבא...
לא נכון | 18-03-2024 11:36
בהרבה יחידות בצבא אין בכלל נשים. למשל בחיר ובשייטת.
צבא אחאב עבדו...
ישראלי | 18-03-2024 1:24
צבא אחאב עבדו עז ואין מקור שאומר שלא היתה אז מלחמת מצווה אז תפסיק לבלבל במוח
34
טאויסטים רוממתם את...
היהודי הנרדף | 17-03-2024 19:52
טאויסטים רוממתם את הרב יצחק יוסף עכשיו מה תגידו.
35
מה קשור פרוגרס?...
חיים ל | 17-03-2024 20:01
מה קשור פרוגרס? מדובר שאנשים שבוגדים בעמם. המתחזה לרב ראשי מעדיף ללמוד תורה מחוץ לארץ. הם פרשו מעם ישראל.
36
מה שהגיע הזמן...
עזרא | 17-03-2024 20:10
מה שהגיע הזמן להבין הוא שצריך קודם לכל לקיים את המצוות מדהורייתא. את מצוות המוסר בתריג ואת מלחמת מצווה. כפי שסוכמו על ידי הנשר הגדול. אחרת, ככתוב- הארץ תשוב ותקיא את כולם! חייבים יהדות ליברלית חברתית כמו בחוקי המקרא! רבנים לא יושיעו!
37
עיקרו של הפרוגרס נמצא גם
צחי | 17-03-2024 23:22
באתר סרוגים
38
כל הפוסל במומו פוסל
אבירון | 18-03-2024 8:07
הרב בן שעיה. אתה כותב לסיכום, המיעוט הפרוגרסיבי שחלקו נמצא בדרגים הגבוהים בצבא במשק ובאקדמיה לא באמת רוצה חרדים וגם לא דתיים בעמדות כוח בצבא ובכל עמדה שלטונית אחרת, הוא מוכן לקבל אותם לאחר שהצליח 'לחנכם מחדש' במוסדותיו הייעודיים לכך או למצער שוליים וחסרי משמעות. להבנתי ותקן אותי אם אני טועה, החרדים ואולי גם הזרם החרדלי מכוון בדיוק לאותה נקודה. הוא מעוניין לחנך מחדש (להחזיר בתשובה, לראות את האור שבתורה ועוד) את הציבור החילוני. אף אחד לא אוהב שיחנכו אותו. לא הם ולא אנחנו. השיח של אנשי החינוך מחדש שכאמור אינו מוגבל לצד אחד בלבד, מהווה את אחת הבעיות האקוטיות של העולם היהודי.
39
שהחרדים יגידו מה הם רוצים ומוכנים לתת?
אלי | 18-03-2024 8:33
להגיד מה לא ולזרוק רפש זה קל.
40
סוף סוף ניתוח...
אני | 18-03-2024 10:02
סוף סוף ניתוח ריאלי מדוייק ומקיף על המצב.
41
הרב הראשי מעדיף...
שירי מנתניה | 18-03-2024 13:47
הרב הראשי מעדיף לסחוט מיליארדים ולשעבד מאות אלפי חרדים לשם כך.
42
לכל המגיבים כאן...
האזרח האחד | 18-03-2024 22:14
לכל המגיבים כאן למה צריך להתחשב בדעה שלכם בכלל תתגייסו לצבא כמו שכל אזרח צריך ותפסיקו לבקש הנחות בחיים האלה כי הדרך חיים שלכם גרמה לביטוח הלאומי לפשוט רגל
43
רוצים לקרא כותב...
דרוקמן | 19-03-2024 0:31
רוצים לקרא כותב ציוני דתי שיש לו רגשי נחיתות ביחס לחרדיות, חפשו תלונות וירטואליות לגבי ה'פרוגרסיבים'. איזו עליבות
44
החרדים עומדים על...
חסר ערכים | 19-03-2024 5:57
החרדים עומדים על דם ילדינו. זאת לא הסתה ולא פרוגרס, זאת מציאות. למען האינטרסים שלך אתה מעוניין לעוות מציאות זו ולהרוס את החברה.
45
יש לי שני...
האריכו לבני את השירות | 19-03-2024 5:59
יש לי שני בנים קרביים, השירות שלהם הוארך עכשיו. העובדה שהם משרתים ובחור חרדי לא- מהי אם לא השתמטות?
46
אני רק יזכיר...
ממשלת החורבן | 19-03-2024 10:12
אני רק יזכיר שבארופה היו מאות אלפים שומרי תורה . וזה לא עזר להם התורה לא באמת שומרת זה תירוץ שלהם לא להשתתף בחובות של המדינה כאזרחים. לא רוצים חובות אז בלי זכויות .
47
אבל אתה שם...
אוקיי | 19-03-2024 17:26
אבל אתה שם לב שאתה מתעלם מזה שהדיון הזה קם בעקבות אמירה של הצבא שחסר לו כוח אדם ויש צורך להגביר את הנטל על הצביור המשרת? התלונה היא שזה לא הגיוני שאב צעיר יעשה חודשיים מילואים בשנה אחרי שירות של שלוש שנים כאשר אברך לא נוגע בנשק
48
קשקוש מוחלט. הכותב...
בן שלום | 20-03-2024 3:20
קשקוש מוחלט. הכותב מפלג כראות עיניו, מודה שאפשר להאמין וגם לשרת, אבל מתפלפל בהאשמות וקונספירציות כדי לחמוק מהמסקנה של עצמו.
49
זה עצוב לראות...
מזהה תהליכים | 20-03-2024 11:16
זה עצוב לראות איך אותו מגזר שלפני יומיים צחקו עליו ביזו אותו לא נותנים לחיילים שלו להתקדם בפיקוד והוא נסחף אחרי רונן צור משה רדמן ושאר האנשים מאחורי הקלעים שמנסים לזרוק את היהדות מהמדינה והציונים דתיים נסחפים אחריהם כמו אשה מוכה
50
לצערי, אין במאמר שום שגיאה.
ישעיהו | 24-03-2024 22:02
לא רוצים חרדים בצבא, לא רוצים אלופים דתיים, רוצים מדינה בעלת תרבות פוסטמודרנית, ולא הבינו שמדינה כזאת לא יכולה לשרוד. עצוב ממש. יותר מזה: ממש מבהיל: הצבא הוא הגוף שמש כלי ביד הפרוגרס להביא לסוף מדינת היהודים.