אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

סערת הרב מלמד | האם כל תלמיד חכם רשאי לפסוק כהבנתו?

אנו נתונים להתקפה פרוגרסיבית חדורת מטרה לפרק כל ערך וכל סמכות ובפרט אם היא רבנית. זרמים אלו מזמן אינם סמויים. הם חיים נושמים ובועטים במלא המרץ בכולנו

סערת הרב מלמד | האם כל תלמיד חכם רשאי לפסוק כהבנתו?

לצערנו בימים האחרונים מתנהל דיון סביב הפסקים המובאים בספרי פניני הלכה לרב אליעזר מלמד שליט"א, סערה לא נעימה שהפכה לפולמוס שאינו מוסיף לכבודה של תורה.

עוד באותו נושא

אין חרם על הרב מלמד – יש ויכוח אמיתי ונוקב


27

ברשות הקוראים, אני מבקש לא להיכנס לדיון לגופם של אנשים, קטונתי, הדבר מסור לגדולי הת"ח שבדור, אני בא לחדד היבטים מהותיים לגופו של עניין, לכן דבריי להלן על מוסבים על התופעה ולא מעבר לכך, כפי שבעבר התייחסתי אליה בהקשרים שונים, ולהבנתי מהווים את שורשי הוויכוח גם כאן.

אחת השאלות המרכזיות העולות מדיונים מעין אלו, האמנם כל תלמיד חכם רשאי לפסוק כהבנתו גדול ככל שיהיה או שמא קיימים עקרונות התוחמים גם את הנועזים שבהם?

עוד באותו נושא

הסיבה לזעם של הרבנים על הרב אליעזר מלמד


52

מסורת הפסיקה בעם ישראל הינה הליבה של ההלכה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכך הלאה עד תלמיד החכמים הצעיר ביותר הרי הוא מהווה המשך למשה רבנו כמידתו כמובן, וזהו היסוד ממנו הכל מתחיל כל חריגה ממסורת ההלכה מקומה לא יכירנה בעולמה של תורה.

תלמידי החכמים מוגדרים כמעתיקי השמועה, כל סמכותם לחדש הלכות נעוצה בהיותם ממשיכים את יסודות ועקרונות ההלכה המסורה ממשה רבנו, דרך כל גדולי הדורות עד הדור בו הם נמצאים, וכל פסק חדשני יבחן בכך. ת"ח אינו אוטודידקט עצמאי כי אם 'תלמיד חכמים' כלשון הרמב"ם, שתורתו נובעת מקודמיו ומקורותיו מסתמכים עליהם, וחייבים את הסכמת גדולי התורה שהתקבלו בעם ישראל באותה תקופה.

וכלשון הירושלמי כל תורה שיש לה "בית אב" היא תורה שניתן לסמוך עליה, ולא החריפות או הידענות או הסדרנות (כלשון מרן הרב קוק), אלה אינן ערובה לאמתותה של תורה. כפי התיאור [בירושלמי פסחים] על הלל הזקן שהמוכנות של זקני בני בתירא לקבל את פסקו בהלכה גם לאחר שהושיבוהו כנשיא במקומם, נבעה מכך שקיבל את תורתו משמעיה ואבטליון שהיו מראשי הסנהדרין, ולא כתוצאה מידענותו או חריפותו הפרסונאלית עצמאית.

כשרון ולהט פנימי לפעמים עשויים להוות מכשול ולגרום לצורבים מוכשרים ללכת אחר שרירות ליבם ולאבד את הכיוון. שמעתי כמה פעמים ממו"ר הרב יהושע רוזן שליט"א בשם רבו הרצי"ה קוק זצ"ל, שהזהירם מבעלי כשרון עצמאיים וככל שהכישרון גדול המכשלה מצויה.

עוד באותו נושא

הרב שרלו: יהי חלקי עם הרב אליעזר מלמד והזכויות שלו


44

להבנתי, התופעה מתחילה בשלבים מאוד ראשוניים שהפכו לטריוויאליים וכחלק מתפיסה פוסט מודרנית המייתרת כל סמכות, ובכללה רבנית ורואה אותה כמאיימת ומגבילה.

צאו ובדקו בכמה בתי כנסיות בארץ קיימת סמכות רבנית שמנחה את סדרי התפילה ואת ההתנהלות בבית ה', וכפועל יוצא מהפקרות זאת איש הישר בעיניו יעשה.

וכנגזרת של חטא זה תופעה מוזרה, סבב הקיים בין חברי הקהילה באמירת דבר תורה בערבי שבת או העברת שיעורים בנושאים תורנים ע"י אנשים טובים אך שאינם תלמידי חכמים, שלמדו עשרות שנים ולנו באוהלה של תורה ולא הוסכמו ללמד או להורות, מניח שיש שיראו בכך מגמה חיובית המחברת ומלכדת את קהילת בית הכנסת.

עוד באותו נושא

הרב אברהם סתיו מסביר: זה הסיפור עם הרב מלמד


92

אך שוו בדעתכם את ההשפעה על ילדים הגדלים באווירה זאת, בה כל אחד יכול לדבר בשם התורה גם אם אינו מכיר את גנזיה אפילו לא מבחוץ. לענ"ד היחס שעשוי להתגבש בנפשם הרכה הוא שהתורה הינה פונקציה של ורבליות נטולת עומק או שיטתיות, וכל מאן דבעי יכול ללהג לאחר שיטוט מהיר ברחבי הרשת וכבר יש לו דרשה מלוטשת, וכמובן ישליך לתוך המלל את תחושותיו ולפעמים יחלק ציונים לפרשנים ויכריע בסוגיות העומדות ברומו של עולם ל'אניות' דעתו (ב א' ולא ב ע').

האם יעלה על הדעת של מוסד אקדמי המכבד את עצמו, להזמין חובבן ואף מי שהיה בחוג נוער שוחר מדע שמגלה עניין רב במדע להרצות בכנס מדעי באשר הוא? אז מדוע בית ה' הפך למערת פריצים בה יד הכל ממשמשת?

בחוסר שימת לב, בית ה' נהפך למעין מתנ"ס או 'בית העם' בו כל הרוצה ליטול השם מוכן ומזומן, וחלילה אין כאן ניסיון למידור והתנשאות או יצירת אליטה מורמת מעם. להיפך, כל יהודי ראוי ואף נדרש להיות תלמיד חכמים אך לכך יש דרך ארוכת שנים, לכן ההסתייגות מהנעשה כיום נובעת מהשאיפה לאחריות ונאמנות לדבר ה', שהרי לא חרבה ירושלים אלא על שהושוו בה קטן וגדול [שבת קיט].

עוד באותו נושא

לא מתרגש: הרב מלמד נפגש עם רקפת גינסברג


77

זרמים מעין אלו חלחלו עמוק גם לבתי המדרש והאיצו את היד על המקלדת לכתוב ולפרסם ספרים כמעט ללא הבחנה. בעוד בדורות עברו הייתה זהירות והקפדה רבה מצד גדולי תלמידי החכמים על כתיבת חידושי תורה ופרסומם וכל שכן על פסקי הלכה, ועדויות רבות נמסרו בנוגע לכך, כיום המחשב ומאגריו מסורים לכל צורב לכתוב ככל העולה על רוחו, ופעמים רבות ללא בירור דבריו עם גדולי הת"ח והסכמתם.

רבינו החתם סופר התייחס בחריפות רבה לכותבים חידושי תורה ממניעים פרסונאליים שאינם לשם שמים. לדבריו, ההיתר לכתוב דברי תורה שבעל פה רק כאשר כוונת המחבר לשם שמים ולא אחרת.

וזה לשונו: "כל המחבר ספר ומתערב במחשבתו לגדל שמו, רבצה בו האלה האמורה במילי דאבות 'נגיד שמא אבד שמא', ולא תעשה ידיו תושיה להוציא מחשבתו אל הפועל כי יבואו מבקרי מומין ויחפשו וימצאו, מלבד שהוא עובר איסור דאורייתא דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן ולא הותר אלא משום עת לעשות לה', ואם איננו עושה לה' הרי איסורו במקומו עומד" [אל תשיבוני ממה שכתב על דבריו בשו"ת יחוו"ד כי לא באתי בשורות אלו לברר הלכה].

השלכה נוספת הנגזרת מתופעה זאת ניתן לראות, לדאבון ליבנו, בהלכי הרוח הפוסט מודרניים שמקודמים ע"י גורמים שונים בחברה הישראלית, מתוך מגמה להחליש כביכול את 'המונופול' הרבני על התורה ובפרט של הסכמות העליונה הרבנות הראשית לישראל, מאבקים אלו יצרו השפעה רבתי על החברה כולה, כדלהלן.

כדוגמה, המאבק בסוגיות ציבוריות כגון סוגיית הגיור וכיוב', הגיעה לכדי שפל מוסרי שפוליטיקאים ויועציהם שאין להם כל הבנה רצינית וכל שכן סמכות בהכרעות תורניות, מרשים לעצמם לקדם ולחוקק החלטות בעלות אופי הלכתי וציבורי מובהק המסור לגדולי ישראל.

האמירה שהם מתייעצים עם רבנים היא מקוממת ומבישה, ללא קשר לאמיתותה, בהיות וההתנהלות צריכה להיות הפוכה; על גדולי התורה להכריע את מה לקרב ומה לרחק בסוגיות אלו, ואח"כ להתייעץ עם הפוליטיקאים איך לקדם את החקיקה.

כל בר דעת מבין כי בסוגיות ביטחוניות או רפואיות הדבר מסור למומחים בלבד, ומי שיהין לגלות דעתו לא רק שרלטן יכונה כי אם חסר אחריות שדמי ישראל תלויים בצווארו. אך לבושתנו בסוגיות חמורות שבתורה יד הכל שווה בה.

סוף דבר; בעיניי אנו נתונים להתקפה פרוגרסיבית חדורת מטרה לפרק כל ערך וכל סמכות ובפרט אם היא רבנית. זרמים אלו מזמן אינם סמויים. הם חיים נושמים ובועטים במלא המרץ בכולנו, וחדרו כגייס חמישי לתוככי הקהילה הדתית לגווניה ולבתי המדרש, ואת ההשפעות לכך אנו חווים כיום על בשרנו בצורות שונות.

כיום היחס לרבנים בתוככי הקהילה הדתית מזמן כבר לא כאל סמכות, רבים פונים אליהם כאל חוות דעת אינפורמטיבית הנתונה בידי השואל להחליט אם ומה לקבל.

כפי הנראה השלב הבא שאנו בפניו ואולי צריכים לקדם כדי להפסיק להתבוסס בביצה הטובענית של הפוסטמודרניזם בה לית דין ולית דיין, המפוררת אותנו מבפנים, הינו שינוי מהותי ביחס לסמכויות באשר הן ובפרט תורניות, אך לא ממקום חיצוני וכפייתי אלא מתוך הכרה חירות ורצון של הציבור והרבנים כאחד.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
35 תגובות - 29 דיונים מיין לפי
1
והנה אתה במו ידיך הפכת את הרב מלמד לנתון לזרמ
מרדכי | 06-02-2022 16:58
לזרמים פוסט מודרניסטים שידינו קלה על המקלדת ופוסק מה שהוא רוצה. וכבר היום העירו רבנים שאוי לנו לעשות כך. אבל מה נעשה. דווקא כבודו כנראה הרבה יותר חשוב מהרב מלמד ומהרבה רבנים כמו שני הזאטוטים הללו שכבר שלשה חודשים רצים מרב לרב ומחרחרים ריב. כך גם אתה. מה שהוא פסק נימוקו עימו. ואם יש לך בעיה תפסוק אחרת. רק אל תכתוב שהשני מושפע מיכך וכך... גם רב וגם פסיכולוג נהיית.
2
מחלוקת לשם שמים
אלי | 06-02-2022 17:24
אכן תמוה, שהגרשז אויירבך בהיותו צעיר, חלק על החזוא לגבי הגדרת החשמל לעניין שבת. מי שמו לחלוק ? לימים הוא הוא היה גדול הדור. כך היא דרכה של תורה.
3
יישר כח! יפה כתבת!
אורי | 06-02-2022 18:05
דברים בהירים מאד, וישרים מאד.
4
דעת הרב אריאל: מי פוסק בעניני גיור?
יאיר | 06-02-2022 18:33
חבל נחלתו ט לב בתשובתך הארוכה על סמכותם של גדולי הדור בעקרון הצדק עמך. רק תלמיד אינו רשאי לחלוק על רבו (בפרט בימינו, בגלל אמצעי התקשורת החדשים רחוקים נעשו קרובים וייתכן שגם חוץ מג' פרסאות יהיה אסור). אך מי שאינו רבו בודאי שיכול לחלוק עליו. אלא שיכול הטוען לטעון איך ייתכן שאדם לא מקבל עליו גדולי תורה כרבותיו המובהקים. ולא היא. לא מכל אחד אדם זוכה ללמוד ואין חובה לקבל עליו את מי שאינו רבו כרבו. אמנם דעת תרוהד סי' קלח שתח מופלג ובפרט אם הוא גדול הדור נחשב כרבו מובהק לעניין הסבה. אך לא ברור אם גם לעניין קבלת מרותו. כי כבוד שאני ואין ספק שכולנו חייבים בכבודם של כל גדולי התורה, להתחשב בדעתם, ובודאי ובודאי שאין רשות לכל אדם ואפילו לא לצורבא מרבנן לחלוק על דעתם ללא ראיות מספיקות. אך תלמיד שהגיע להוראה רשאי לחלוק על רבו אם יש לו ראיות והוכחות לכך (יוד רמב, ג בהגה). ולענייננו, מי קבע שיש להתחשב רק בגדולי תורה מסוימים דווקא? עם כל גדלותם, יש עוד גדולי תורה שלא הביעו דעה בנושא. על אחת כמה וכמה שאין לכנות מי שאינו תלמידם ולא קיבל את דעתם של גדולי תורה כרשע כביכול ולפסול אותו לעדות ודין.
שמעתי שאין היום את הדין של רב מובהק
זאב | 06-02-2022 22:34
כלומר של כזה שלמד ממנו את רוב חכמתו וממילא לא שייך דיני רחוק בהוראה או אפילו נטילת רשות
5
ומי קובע למי...
יואב | 06-02-2022 18:46
ומי קובע למי מותר לפסוק? בוטו נראה מי יכול לנחש מה עמדת הכותב.
תנו רבנן, עשה...
שמעון | 06-02-2022 19:38
תנו רבנן, עשה לך רב. וכשמו כן הוא הרב מלמד. לא אני נשמע ובדרכו אני הולך. ולרבנים החרדים והמחרידים רק אוסיף, לא סופרים אתכם ממטר.
6
שרבנים יפסיקו חרמות
אז נקשיב להם | 06-02-2022 20:22
הרב הזה רפורמי, הרב הזה פרוגרסיבי, הרב הזה מוחרם - דייי
7
רשיצה מבולבלת ומבלבלת....
אלי עזר | 06-02-2022 21:09
רשיצה מבולבלת ומבלבלת. פתחת בתח, המשכת בדרשות שבת, מכאן לפוליטיקאים...על פוסקים לא אמרת דבר משמעותי. אז מה רצית בעצם??
8
הפחר מבעלי כשרון
שמוליק | 06-02-2022 21:19
באמת מוצדק. הם עוד עלולים להראות שהרב במחילה טעה.
9
לפוגעים ברב מלמד ......
משה אהרון | 06-02-2022 21:34
אם ראית שני תלמידי חכמים החולקים זה על זה. במחלוקת כנה לשם שמיים [כנפיהם פרושות למעלה]. דע שרוח הקודש מדברת בהם בשניהם. שהם הם מקיימים קצוות של כרובים . שהם זהב. ושפניהם איש אל אחיו וכנפיהם כאמור פרושות למעלה לשמיים [לבטא מחלוקת לשם שמיים]. שהקבה בחר לדבר בו בעולם ולבני אדם . דווקא בין בני אדם האוהבים זה לזה . ודווקא אהבה של כמוך . אהבה של כרובים המתערים זה בזה. שכך גם אמר הקבה: ואהבת לרעך כמוך - אני ה' . כשיש אהבה של כמוך בבניו של הקבה. הקבה ממהר להופיע ולומר הנה גם אני ה' מוכן ומזומן להיות חלק מכם . לדבר ולברך אותכם משה אהרון
10
דברי רהב ושחץ....
שלומי | 06-02-2022 22:50
קלאסי לישיבות הקו שהאמת כולה רק!!!!! אצלם. חחח, טוען בשחצנותו שמי שלא למד בישיבה 10 שנים לא יכול להעביר דת בערב שבת בביכס...ומשווה זאת לאקדמיה....התורה זה לא מקצוע התורה זה דרך חיים ולימוד מתמיד. ותתפלא כבוד הרב, לא כולם מטומטמים...
הרב שמעון, כמה גאווה יש לכם!!!! איפה הצניעות?
ראובן כהן | 07-02-2022 16:46
תרגעו, אתם לא יודעים הכל
11
אלמלי חוני אתה...
נתן | 06-02-2022 23:55
מכיון שמסגנון דבריך ניכר שאתה בין אלו שאתה סבור שלהם ניתנה רשות להורות ולא לאנשים כמו הרב מלמד חלילה, אז יש לשואל לתהות כשאתה מדבר על תלמידי חכמים שהם ללא ספק בסדר גודל משמעותי, האם אתה מתכוון לרבנים הראשיים? אכ אמור לנו בבקשה אילו פסקים או ספרי שות וחידושים בשס - שאתה טוען שלא כל אחד רשאי להוציא - הוציאו אלו שאתה מדבר עליהם? וכי באיזה דרך נמדוד מי הוא הגדול שעלינו להישמע לו? למי שאתה סבור שהוא מבעלי המסורה אבל לא מי שמכר מליון עותקים של ספרו? לאחד כזה אין לקרוא בעל המסורה ושמועה? אתמהה!!!
הרב יצחק...
גיל | 07-02-2022 6:19
הרב יצחק יוסף הוא מהיחידים בדור שהספרים שלו יותר פופולריים...
12
עַל דַּאֲטֵפְתְּ אַטְפוּךְ וְסוֹף מְטַיְּפַיִ
דוד | 07-02-2022 1:25
כמו שאמר הלל בפרקי אבות: עַל דַּאֲטֵפְתְּ אַטְפוּךְ וְסוֹף מְטַיְּפַיִךְ יְטוּפוּן . אתה הבא בתור להפגע מחרם. כך סופם של מחרימים - שקנאים מהם מחרימים אותם.
13
לפוגעים ברב מלמד
משה אהרון | 07-02-2022 6:51
אתם מקצה מזה .אך אין אתם כרובים ואין אתם זהב. ואין כנפיכם פרושות לשמיים ופניכם לא איש אל אחיו .אלא איש אל רבו בעבודת אלילים של ממש ובהפניית גב לשמיים. משה אהרון
14
תודה. מאוד אהבתי....
יהודה | 07-02-2022 7:46
תודה. מאוד אהבתי.
15
אני מבקשת להתייחס...
דפנה | 07-02-2022 7:48
אני מבקשת להתייחס לטענה כאילו רק אנשים מסוימים רשאים לומר דבר תורה בבית הכנסת.. באמת קטונתי, ואני לא נכנסת לויכוח לגבי פסיקות הרב מלמד אבל לטעון שהתורה שייכת רק לתלמידי חכמים ורק הם והמיוחדים שבהם יכולים לומר דת.. סליחה, לא מקובל עלי. התורה שייכת לכל עם ישראל וכולם צריכים להרגיש חיבור אליה. כתר תורה ניתן לכולם. כמובן, שכשנושאים דרשה שמבוססת על פרשנים מקובלים. אדרבא, כמה זה יפה שכל אחד מרגיש שייך. כמה אהוב, כמה משמח. צר לי שהגישה של כותב המאמר הפוכה. כאילו התורה שייכת רק לאליטה מסויימת ומי שלא למד שנים רבות לא יודע ולא יכול לדבר בפני קהל. בתפילה אנו אומרים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.. זה היה מצחיק אילו זה לא היה עצוב.. חבל.. חבל.. .
ממשיכי הפרושים...
האירוניה התאבדה | 07-02-2022 18:07
ממשיכי הפרושים מתנהגים כמו צדוקים.
16
הכותב צודק, קראנו...
יוחאי | 07-02-2022 8:46
הכותב צודק, קראנו הרגע דוגמא קלאסית לאדם שאסור לתת לו לפסוק ולהורות.
17
דברים ברורים
יובל | 07-02-2022 10:28
בחושך בו אנו נתונים מפתיע לקרוא איזה מאמר ברור ונכון...
18
כל כך צודק...
אסף אברהם | 07-02-2022 10:42
כל כך צודק הרב!! דברי חוכמה , תודה רבה
19
כל התורה שבעל...
Gold | 07-02-2022 17:02
כל התורה שבעל פח ההלכה וכמובן פוסקים באשר הם כולם חרטה
20
זה כבר נראה...
איך לעזאזל פוסט-מודרניזם קשור לכל זה? | 07-02-2022 18:01
זה כבר נראה כמו תסמונת טורט.
21
הבעיה גדולה יותר, מדבריו הנהירים של רבי שמעון
חיים | 07-02-2022 19:46
כל בר בי רב, עם הארץ בפועל, חושב שיש לו כתפיים רחבות ,לשנות ולפסוק בתורה. רבנים שלא יודעים את מקומם, בגאוותם, ללא כיסוי ,כי רבה, סבורים הם, שכשרי התורה, ביכולתם לשנות ולפסוק בתורה. בפועל מביאים הרס וחורבן.
22
עלבון אינטלקוטאלי לעם ישראל
יהודה | 07-02-2022 23:21
חבל שהכותב היקר מתייחס לעם ישראל בזלול רב כל כך... המון אמירות ורמזים סתומים ונעלמים בדבריו... גם הוא כמובן לא מתייחס לרב מלמד אבל לא כל אחד יכול להגיד דבר תורה בבית הכנסת או לכתוב ספר... אדוני היקר, אמרו חכמים- סייג לחוכמה שתיקה! מיליון איש לא טועים... מדובר בתח עצום ששוכן באוהלה של תורה שנים רבות ומתמסר לעולם ההלכה ולדבר זה נראים פירות עצומים בה ומוכחים ופזורים בכל בית כנסת ובכל אתר ואתר (גם במקום שבעלי בתים 'פשוטים ועמי הארצות' לדבריך אומרים דבר תורה וגם תלמידי חכמים גדולים כמו ראשי ישיבות הקו למיניהם...) מי אתה בכלל שתחלק ציונים או תאמר אמירות לגבי מעתיקי התורה??
23
כנראה נשכח מכבוד הרב שלא נאמר 'קהילת ינאי'
יוני | 08-02-2022 1:03
אלא קהילת יעקב. מדהים לקרוא את דברי הרב על מסורת רבת שנים לשתף את חברי הקהילה באמירת דברי תורה על פרשת השבוע שאין בהם שום יומרה לפסיקת הלכה. אם אלו פני הדברים אנא אנו באים. ראוי שכבוד הרב יחזור בו.
24
יישר כח! ...
אליהו משה | 08-02-2022 8:11
יישר כח!
25
העגלה נוסעת אין עצור
מאיר אריאל | 08-02-2022 10:04
ורק נניח שאי אילו מהטיעונים כאן נכונים, מתי יבינו הקווניקים שלחזור לאיזה עולם אוטופי שבו כל עם ישראל יכיר באמיתות דבריהם(כי בפנים עם ישראל בריא ורק הפרוגרס וכו וכו) ויחזור לחיות באיזהשהיא צורה אידילית, לא יקרה.. איך הוא מתאר כאן כדבר נורא אתזה שאנשים מקבלים החלטות על החיים שלהם ולא רבנים, אז העגלה נוסעת אין עצור
26
לא תלמיד חכם...
אבי | 08-02-2022 10:22
לא תלמיד חכם ולא תלמיד טיפש. כל אחד יכול לפסוק לעצמו הלכה ו לעשות מה שהוא רוצה כל עוד הוא לא פוגע באחרים. רצוי כמובן לשמור על חוקי המדינה ולהתעלם מחוקי הדת או ככל קשקוש הזוי אחר...
27
טעות גדולה טעה...
ישראל אנגלמן | 08-02-2022 16:02
טעות גדולה טעה הרב מלמד בנותנו לגיטימציה למחריבי עמנו הפורמים הארורים
במילים פשוטות...
ציוני דתי | 08-02-2022 19:33
במילים פשוטות מציע כבוד הרב לעשות מיקורחוץ למח הרבנין יחליטו הרבנים ירץקבעו ואנחנו לא נחשוב כי אין לנו מסורת חשיבה שמסורה רק לרבנים טעות עשה הקבה שחילק לכולם שכל מספיק לתת לראשי הרבנים כי הרי לפשוטי עם ולרבנים מן השורה אסוק להפעיל את האיבר המיותר הנקרא מח עד היכן תגיע החניקית עד מתי יכתבו הרבנים בסימני קריאה בלבד האם הרבנים אינם חיים במציאות
28
אשמח לתשובתך העניינית
שמואל | 08-02-2022 22:52
החזון איA רק מעתיק שמועה? וכל אלו התיקונים שההוזכרו בראשונים אין אנו ראויים להם כך כתב בתשובה לגבי אישה שחיללה שבת בשוגג.- נגד פסק של הרמא וכמובן ידועים דבריו על דין מעלין ואין מורידים ועוד ועוד. אם כן פוסק אכן נכנס לעובי הקורה ולעתים בהתאם לצרכי הזמן והשעה ולאחר שתלה יתדותיו באילנות פוסק פסקים שונים ממה שהיה מקובל
29
קשקושים ובזבוז זמן.
אודי | 08-02-2022 23:44
אתה מונע מאג'נדה ומפוליטיקות של רבנים.