אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

סערת מלכה פיוטרקובסקי: לאן נעלמו הרבנים האמיצים?

קריאתה של הרבנית מלכה פיוטרקובסקי להרהר שוב ברלבנטיות של דיני ההרחקות בין איש לאשתו בשבעה נקיים, ממשיכה לגרור תגובות. מאמר נוסף בנושא

סערת מלכה פיוטרקובסקי: לאן נעלמו הרבנים האמיצים?
  (צילום: נעם נתיב)

מה משותף לדעות השונות בפולמוס סביב דברי הרבנית מלכה פיוטרקובסקי, ובכלל בדיון התורני הלכתי של הדורות האחרונים?

כולם מתמודדים עם אותה הבעיה – שישנו פער בין האופן בו ההלכה דורשת מאיתנו לחיות, לבין האופן בו אנו מצפים מהחיים הדתיים להתנהל, עד שההלכה נראית לנו פעמים רבות לא הגיונית, או לא עונה לצרכים האמתיים של המציאות.

לבעיה זו מוצעים שלושה פתרונות מרכזיים: מהגישה השמרנית שבוחרת להתעלם מן המציאות, דרך הגישה ה'חרד"לית' הדורשת מהמציאות להתאים עצמה לדרישות התורה, ועד ה'ליברלים' השונים, הדורשים מהתורה להתהוות ולהשתנות בהתאם לתקופה.

אבל דבר אחד כולם מניחים כמובן מאליו, והוא שההלכה כפי שהשתלשלה עד עתה בפסיקה היא האמת התורנית, והיא היא התורה שבעל פה שהתקדשה על ידי לימוד דור לדור מהר סיני.

אקסיומה זו היא שמחייבת את השיטות השונות להדחק למסקנות השונות, הקשות כל כך לשכל הישר: לאותם שמתעלמים מן המציאות – היא המחזיקה את כל עולמם. לאותם שדורשים התאמה בין התורה למציאות – היא הדורשת מהם טענות יוצאות דופן כמו עולם של ענקים שהצטמצם, או תורה ללא עמוד שדרה הנדרשת בכל דור באופן שונה.

אמנם, ישנו גם קול אחר, קול שעולה מלמטה ולא מצליח להמריא, מכיוון שכל הנושא אותו מאמין שלא ימצא לו אוזן בתוך כתלי בית המדרש. קול שמביט לבעיה בעיניים ואומר: 'אולי העובדה שההלכה לא מסתדרת לי אינה קשורה למציאות משתנה, או לסטנדרטים רוחניים עליונים, אלא פשוט לכך שזו איננה האמת? הרי זו לא יכולה להיות כוונתו של ה', לא זו תורת החיים שניתנה למשה בהר סיני'.

לתחושה הזו יש על מה לסמוך.

עוד באותו נושא

הרב ליאור נגד הנסיון לבטל את תקנת "שבעה נקיים"


24

בתחילה, לומדי התורה ידעו להבין את סודותיה על ידי מסורת על פה שהעבירה את 'כוונת המחוקק', והנחתה את החכמים כיצד לקרא את הכתוב על פי משמעותו המקורית.

בכל דור, היו החכמים הללו פוסקים לאותו הדור מדי חודש בחדשו, מתמודדים עם הסוגיות שעלו מולם, ועושים את מיטב המאמצים לזהות מהי אמתה של תורה – מה ה' היה רוצה שהעם יעשה. אם התגלעו מחלוקות בדבר האופן הנכון לפרש את דבר ה' – הן היו מוכרעות בכל פעם על פי רוב ה'סנהדרין'. רוב זה איננו פתרון טכני. הוא משקף דרך ריבוי הדעות, את האופן המתבקש והמתאים יותר לקריאת הפסוקים. לא פסיקת הרוב היא שנתנה כח לסנהדרין, אלא משמעותה כמכוונת לאמת.

ואכן, סמכות הפסיקה התורנית מוגבלת לאמת: מי שטעה בדבר משנה, ופסק על פי הבנה מוטעית בפרשנות דברי המסורת, פסיקתו חוזרת. התורה אפילו מכירה באפשרות שתהיה סנהדרין שלמה שתטעה ותפסוק פסק שאיננו אמת, גם בדיני עבודה זרה!

הקול הזה שהזכרנו שואל רק זאת: האם יתכן כי הפסיקה היום בנויה על טעות? ואמנם, יש יסוד להניח את התבססותם של טעויות במסורת הפסיקה שלנו.

עוד באותו נושא

שו"ת סרוגים: קיצור שבעה נקיים בשביל קביעת מין הילוד

במהלך הדרך שעברה התורה מהר סיני ועד היום, אבדו עקרונותיה, נשתכחו דרכיה, ונותרו רק תלי תלים של גזרות, תקנות, והנהגות טכניות, המנסות לחקות את המעשים אליהם כיוונה התורה.

זה התחיל בהתפרקות הסנהדרין, איתה אבד כוח ההכרעה ונותר מחולק בין הנשיא, אב בית הדין וזקני החכמים.

זה המשיך בגלות, בכתיבת התלמודים, שקיבעה את התורה שבעל פה, כך שכל הבאים אחריה כבר אינם עוסקים בפירוש התורה שבכתב וניתוח דרשותיה הלכה למעשה, אלא רק בפרשנויות לכתוב בגמרא. כל אחד מהפירושים האלה עלול להיות פירוש שגוי הנכנס תחת ההגדרה 'טעה בדבר משנה'.

אז הגיעו האחרונים ופסקו כי אין בהם עוד כוח לפרש את הגמרא. הם החליטו לקבע את פרשנות הקודמים להם כאמת שרק אותה ניתן ללמוד ורק ממנה ניתן לפסוק. וכך גם את שאריות דברי המסורת המתנוצצים מדברי חז"ל הם חדלו מלחקור.

ומאז נכתבו ספרי הלכה ושו"תים שכולם מתבססים רק על דברי קודמיהם, מחוייבים להביא ראיה מפסיקות אחרים או לקושש דעות יחידים, כובלים את ידיהם במסורת פסיקה שאיננה בוחנת עוד: 'הזוהי האמת?', ואינה יודעת לתת טעם ישר מן התורה שבכתב.

אם אכן ישנה טעות בהתגלגלות הפסיקה הזו, ניתן לגלות אותה רק אם מוכנים לגשת לחקר האמת משרשה, רק על ידי גדולי תורה אנשי אמת ההולכים בעקבות חז"ל אל תוך נבכי הפרשנות העמוקים של הפסוקים.

עוד באותו נושא

הרבנית מלכה פיוטרקובסקי: "אני מסומנת ע"י השלטון"


45

דרכי התורה שבעל פה אמנם אבדו מהמסורת, אך השתמרו בתלמודים ובמדרשים כמו בקפסולת זמן, מחכים שידלו אותן משם ויחזרו להשתמש בהם. אם רק ישתחררו לומדי התורה מכבלי שרשרת הפסיקה, ויקראו את דברי חז"ל כמו הראשונים, ואת התורה כמו חז"ל בעצמם, במטרה להגיע לכוונתם האמתית, יוכלו לשוב ולחדש לימוד תורה של אמת.

אני מודע לסכנה שבקריאת תיגר שכזו על כל בנייני הפסיקה שלנו היום. אכן, הקול הזה, שקיים בתוך כל כך הרבה מאתנו, מסתכם בדרך כלל בוויתור כללי – אם בהסרת המחויבות להלכה אצל דתל"שים ומסורתיים, ואם בהדחקה פנימית שבאה למנוע התפרקות של יסודות החיים התורניים.

אבל הקול הזה יציב יותר מכל השיטות שלפניו. אין הוא נדרש לניואנסים דקים, ואין הוא נסמך על הבחנות מעורפלות בין גדולתו התורנית של אחד על פני אחר. הוא דורש דרישה אחת ברורה – אני רוצה אמת. לא הנוחות של ההתנהלות המציאותית היא זו שמובילה אותי לדרש שינוי. גם אם אגלה שנדרש ממני להתאמץ מעט יותר, ולהחמיר – אעשה זאת, רק שיהיה זה ברור וישר, ומבוסס על דברי ה'.

עוד באותו נושא

נגיעה בשבעה נקיים / הרב אבינר מגיב למלכה פיוטרקובסקי


54

מי שהקול הזה באמת בוער בתוכו, מתוך רצון אמתי לקיים את התורה על פי רצון ה', ודאי שלמעשה לא יפרוק כל עול. הוא ישמור את דקדוקי ההלכה כפי שהם, עד שתתברר דרך האמת על ידי אנשי תורה.

היכן הם, אם כן, הרבנים המוכנים ללכת בדרכי אבות, לקרא מתורת ה' ולגלות את נתיבותיה? היכן הם האמיצים המעוניינים להבין את דרשות חז"ל, על פי הגיון של קריאה ישרה ומדוקדקת בפסוקים, ואינם מתייאשים מיד כשהדרשה אינה ברורה להם דיה? היכן הם המאמינים כי יפתח בדורו כשמואל בדורו שייך גם היום, ומקווים להקים גוף פוסק עם כתפיים רחבות שיכריע חד משמעית מהי האמת?

לא עוד פסיקה המקבעת עצמה להנחות קודמיה המוטבעים במעין סטטוס קוו הלכתי. לא עוד פסיקה החוששת לדברי זה או אחר ואינה עומדת מאחורי עקרונותיה. כי אם פסיקה היונקת את כל כוחה ישירות מהבנת עומקם של הפסוקים דרך דרשות חז"ל.

עוד באותו נושא

התרופה לייאוש של הרב עידו פכטר / תגובה


19

במובן זה, צודקת הרבנית מלכה בקריאתה להביא את הדינים אל שולחן הדיונים התורני. אך לא בשל שינוי מציאותי שולי, שאולי קרה ואולי לא קרה, אלא בשל חתירה תמידית לפסיקה אמתית. חקירה שצריכה להימשך בכל דור ודור – דור דור ודורשיו. לומדי התורה נדרשים לפתוח כל הלכה כל מנהג ולבחון אותו כל יום, האם הוא תואם לרצון התורה, והאם לזה התכוונו חז"ל בקריאתם אותה.

אם כן, הקול הזה נותן תשובה רביעית לבעיה.

תשובתו היא: אין זה יתכן. שניהם – התורה והמציאות – נועדו להיות יחד. הם קשורים זה לזה בעבותות של סיבה ותוצאה, של הקיום עצמו. המציאות בנויה על מידות וערכי התורה, והתורה מתווה את הדרך הנכונה להלך בה בטוב. אם התורה איננה ישרה, יתכן שקראנו לא נכון.

=======

אביעד שלמה מוריה הוא אברך ואיש תורה

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
82 תגובות - 57 דיונים מיין לפי
1
"איש תורה"?! מאיפה המקצוע הזה?
אריאל | 29-10-2020 17:52
זה כמו שפיוטרקובסקי אשת הלכה? מוטב היה שתגלה שאתה אברך בהר עציון (מה שאפשר למצוא קלות בגוגל). ממליץ שתשאל את עצמך אם הרב ליכטנשטיין זצל היה 'אמיץ' דיו בעיניך.
אולי מדוייק יותר: פעיל חברתי?
לוי | 31-10-2020 22:03
אולי?
מה שחסר זו נבואה
תשובה לכותב | 29-10-2020 20:42
היחידים שיוכלו להבין את העומק של דברי חזל ואת השורשים של ההלכות ואת רצון השם יתברך מאיתנו הם הנביאים: אנשים בעלי יראת שמיים פנימית ותקשורת ישירה עם הקבה ויידעו מה הקבה מצפה מאיתנו בכל שלב. וזה תפקיד של הנביאים, לא של הרבנים, אבל עוד אין לנו נביאים היום. אבל כל עוד אין לנו נביאים - נביאי אמת לפי כל הגדרים של התורה הקדושה - אנו מוכרחים לקיים את כל הקפסולות האלו ככתבם וכלשונם וכך אנחנו שמורים. כל קפסולה שפותחים אותה - מובילה לפתיחה של עוד כמה קפסולות - ולמצב של 80 אחוזי התבוללות כמו אצל הרפורמים. זהו. ואיך יהיו לנו נביאים? זו כבר שאלה אחרת.... דיון אחר.... כדי שיהיו נביאים צריך סנהדרין שתכיר ותדע להבחין בין נביאי אמת לנביאי שקר, וכדי שתקום סנהדרין צריך נביא שיכריז שצריכה לקום סנהדרין... כלומר, תיקו...
2
אברך? איש תורה??
שמואל אליהו | 29-10-2020 18:01
לפי דברי הכותב, הגרא לא היה מספיק אמיץ, הרמבם לא היה מספיק מחפש אמת, הרב קוק לא היה מספיק גדול להביט לאמת בעיניים, הבית יוסף לא היה מספיק ישר כדי ללמוד תורה אמיתית וכו'... העניין הובן... הלזה ייקרא איש תורה??
הנל הינו...
יצחק | 31-10-2020 23:34
הנל הינו תורא
דוקא הגרא...
אביעד | 30-10-2020 13:52
דוקא הגרא היה אמיץ, החליט לנסות לבחון מחדש את מה שהיה מקובל לפניו בפרשנות הגמרא ולא ירא מהטוענים נגדו, שאסור לו לחלוק על הראשונים. גם הרמבם למד כך. ושניהם לא התימרו לחשוב שהם אמת שאין בלתה, אלא האמינו בלימוד החותר לאמת.
3
אם הכותב היה כותב "אני קונסרבטיבי"
היה מובן | 29-10-2020 18:13
כיוון שלא כתב - צריך לבדוק עניינית: על כל דבריו היה חותם כל רבאיי קונסרבטיבי, ואף לא רב אורתודוכסי אחד. תורה נמסרת מדור לדור ונלמדת בבתי-מדרש. מי שלא שמע על זה איננו אברך ובוודאי שאיננו אישתורה
4
הרבנים יראי השמים הם בעלי ענווה, ואתה ושכמוך
מלכי | 29-10-2020 18:26
לא!!!!!!!!!! אז הגיעו האחרונים ופסקו כי אין בהם עוד כוח לפרש את הגמרא. הם החליטו לקבע את פרשנות הקודמים להם כאמת שרק אותה ניתן ללמוד ורק ממנה ניתן לפסוק. וכך גם את שאריות דברי המסורת המתנוצצים מדברי חזל הם חדלו מלחקור. ומאז נכתבו ספרי הלכה ושותים שכולם מתבססים רק על דברי קודמיהם, מחוייבים להביא ראיה מפסיקות אחרים או לקושש דעות יחידים, כובלים את ידיהם במסורת פסיקה שאיננה בוחנת עוד: 'הזוהי האמת?', ואינה יודעת לתת טעם ישר מן התורה שבכתב. סוף ציטוט. מדברך משמע שאתה חושב שלך יש שכל עליון יותר מהאחרונים, ואתה בשכלך העליון יכול לברר הזו היא האמת? אתה ושכמותך רוצים להוביל לתוהו בבוהו בתורה ובפסיקה, כל אחד יפתח את התורה ויגיד את האמת שלו שהוא חקר בתורה????? למען ה' בן כמה אתה??? מה גדלותך בתורה???? כמה מסכתות אתה יודע???? אתה יודע שס???? אתה בקי בשולחן ערוך??? ואתה מוכיח את גדולי הדור??? אין הסבר אחר - כל השיטה הזו נובעת מגאווה, גאווה ואי מיכולת להעריך את עוצמתם התורנית הרוחנית של גדולי הדורות הקודמים.
על הרב...
אבי | 30-10-2020 5:20
על הרב עובדיה, שמעת? היו רבנים שידעו להקל בלי לסלף ההלכה או בלי להעלים פסקות שלימות של השוע.
5
העיקר השמיני בעיקרי האמונה של הרמב"ם
האם הכותב שמע על | 29-10-2020 18:56
אֲנִי מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה. שֶׁכָּל הַתּוֹרָה הַמְּצוּיָה עַתָּה בְיָדֵינוּ הִיא הַנְּתוּנָה לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם - מי שלא מאמין בזה איננו אברך אישתורה
6
יישר כח! עוד סנונית ועוד אחת
חבר הקהילה הרפורמית | 29-10-2020 19:23
בסוף נוכל להבקיע ביחד את החומה של היהדות. אל תרא ואל תחת. אמיצים מתים רק פעם אחת בחיים. דרושה רפורמה ביהדות!!
במה לחברים בקהילה הרפורמית
בן אור | 30-10-2020 12:11
תמהני ופליאה דעת ממני האיך יתכן שאתר סרוגים מעלה מגיבים ותומכים חברים מהקהילה הרפורמית ואולם הם מעידים כאלף עדים על המחנה ממנו באים ומשתייכים אותם המתקראים רבנים ואנשי תורה והעובדה שהם התנערו מאותם החברים
למה סערה? כבר מהמאה...
אלי | 30-10-2020 5:15
למה סערה? כבר מהמאה ה19 היו רבנים רפורמים. אז היא אמרה... והבחורצ'יק, הולך בעקבותיה! פעם אמרו צריכים פוסקים אמיצים כדי להקל היום כל זב חוטם חושב עצמו מקל אמיץ . שתדעו,רק תורת אמת תשרודס. המתיפפים למיניהם יעלמו!
7
הקראי החדש
חרד"ל | 29-10-2020 19:29
היה יותר פשוט לכתוב בשלוש מילים את הטור הארוך הזה: אני הקראי החדש.
בדיוק הפוך. אתה הקראי.
משה | 30-10-2020 7:19
קורס הבנת הנקרא דחוף
8
ארוך ומסובך לכתבה באתר
משה | 29-10-2020 19:42
כתוב סיכום
9
איש תורה?! אתם רציניים?? ...
יצחק | 29-10-2020 20:07
איש תורה?! אתם רציניים??
10
דברים נכונים,מבטאים גם את הכמיהה שלי,
בכור | 29-10-2020 20:42
ואני מזדהה עם הכותב ב-100%
11
יש הרבה מה לענות על המאמר
מישו | 29-10-2020 20:48
אך במחילה, נדמה לך שאין השגחה על קבלת האומה את התורה?את ההלכה? וכי זה הפקר? מעט מאוד ההלכות שנתגלו כ'טעויות' ובמידה שיש דברים כאלו באמת יש הקלות(דוג' מפורסמת מאוד היא האיסור שמרן כותב על אכילת דגים וחלב יחד. וכבר האחרונים כתבו שזה טס . ). האם לומר שבהלכות חמורות יהיה טעות? איפה ההיגיון?איפה יראת השמיים כלפי מה שעם ישראל קיבל?כלפי מה שגדולי הדורות לאורך הדורות פסקו לנו? דומני שלטענות אלו חסרות בסיס אמוני עמוק, בהבנת מה זה התורה ואיך היא קשורה לעם ישראל ולמציאות.
12
תורת אמת
ה' ירחם | 29-10-2020 20:57
קשה להאמין שמי שלמד והבין אפילו סוגיה אחת על בוריה בגמרא, יכתוב הבלים כאלה.
13
ערבוב של אמת ושקר
פלוני | 29-10-2020 20:59
הרמבם בהלכות ממרים אומר שיש כח לבית דין לדרוש בתורה בשלוש עשרה מידות, ולשנות הבנה בתורה של בית דין קודם, אפילו אם בית הדין הנוכחי אינו גדול ממנו בחכמה ובמניין. אבל כל זה כאשר ישראל על מכונם, ובית דין הגדול בלשכת הגזית (ראה עין איה שבת יג, ב על חנניה בן חזקיה). בטח לא לטור באינטרנט, שגורר תגובות שגויות מכאן ומכאן. רבנים אמיצים לא יפתרו את הבעיה. אם יקומו רבנים אמיצים וישנו את ההלכה לפי דרכך, יקומו רבנים אחרים ויאמרו שהם רפורמים (ראה תגובות כאן) ותיעשה התורה כשתי תורות. רק סנהדרין בלשכת הגזית, שמייצגת את כלל ישראל תוכל כדברי ר' יהושע לומר כבר כתבת בתורתך אחרי רבים להטות ולומר לקדוש ברוך הוא, לא בשמיים היא, ויאמר הוא נצחוני בני, במשמעות: עשו אותי נצח.
ייתכן שהוא...
תלמיד | 06-05-2021 20:21
ייתכן שהוא מסכים איתך לגמרי, אבל מדבר על זה כדי להעלות למודעות את הצורך הגדול שלנו בסנהדרין
14
איפה ההשגחה האלוקית...
אילן קנפו | 29-10-2020 21:10
איפה ההשגחה האלוקית לדבריך??? נראה לי שאתה שוכח ממי ניתנה תורה ומסורת של 3000 שנה בפירושה , איש תורה??? עדיף שתשתוק, שתגיע למקומו של גדול הדור , אברך יקר, תוכל לדבר אוי לדור ששופט את שופטיו!!
15
אכילת ראש ממושכת...
רועי | 29-10-2020 21:18
אכילת ראש ממושכת בשפה נפתלת ומתחכמת כדרכם של הרבה גושניקים... תגיד מההתחלה שאתה רוצה לשנות את ההלכה כמו הקונסרבטיבים והרפורמים ותחסוך לנו את בילבולי השכל שלך. קשקשן ואברך בשקל ותשעים. לא מכיר הרבה גדולי תורה שהיו חותמים איש תורה. כמה ענווה...
חזק וברוך...
יניר מ | 30-10-2020 13:48
חזק וברוך
16
אחד הזוועות,סורי
אמונה בריח | 29-10-2020 21:22
אבל זו האמת
17
כמה פשוט ליהיות...
יחזקאל דרומי | 29-10-2020 21:30
כמה פשוט ליהיות ליברלי... מראש מגדירים את קבוצת הדעות הנוגדת כשמרנית , מקובעת, כלומר חשוכה לא אמיצה , וממילא לא צריך להתיחס לדיעה שלה... גם אם גדולי התורה נמנים איתה...
18
איך אתר דתי יכול לפרסם מאמר כזה?
עזריאל | 29-10-2020 22:57
המאמר הזה הוא כולו כפירה בתורת ישראל ובנותן התורה. איך אתר דתי יכול לפרסם דבר כזה???
19
שורש הטעות שלו
יהודי | 29-10-2020 23:48
זה חוסר התבטלות מדהים כלפי רבותינו מהדורות הקודמים. בעיניו אני ור' עקיבא שווים, מה הוא יכל לדרוש את התורה ביג מידות אף אני כך. ואני והרשבא גכ שווים, ואם הוא פירש את הגמרא והוציא ממנה הלכות גם אני כך, ואם אני חולק עליו - סבבה לגמרי. הכל טוב אחי. זו שורש הטעות, ואידך זיל גמור.
20
אתר סרוגים מדוע...
ירון שאול | 30-10-2020 1:01
אתר סרוגים מדוע אתם נותנים במה לרפורמים הארורים.האם גם אתם רפורמים??? הרפורמים הם הצרה הגדולה ביותר בעולם לעם ישראל כולו.ערב רב שיצא איתנו ממצרים ונמצאים איתנו עד היום בארץ הקודש ובעולם כולו צאצאי הנאצים חיים בקרבנו כיהודים.השם יחסל,ויכחיד,וישמיד, ויהרוס את כל הערב הרב וצאצאי הנאצים בעולם כולו ונומר אמן.
21
אביעד שלמה מוריה הוא עם הארץ ואיש האדמה.
דובי | 30-10-2020 1:32
התוכן מופיע בכותרת ואין מה להוסיף. חצוף.
22
נשגב מבנתי על...
חיים | 30-10-2020 1:36
נשגב מבנתי על מה הויכוח, מי מונע ממך או ממנה לקיים יחסים אפילו בנידה של שבעה ראשונים ? הרי כך בדיוק החלה הנצרות והרפורמיות . אז תעשו מה שבא לכם ואל תבקשו פסיקות.
23
כותב אמיץ. כל...
איתי | 30-10-2020 6:39
כותב אמיץ. כל מי שמשמיץ אותו בדרך, לא מצליח להבין את הכוחות של הידע, הקידמה והרצון להגיע לבסיס וחקר האמת ולא להסתפק במסורת הפסיקה, שהלכה והתקשחה במרוצת הדורות על מנת להרחיק מכשלונות. אין משקל שווה לגזירת חכמים ולציווי דאורייתא.
אין כאן...
יניר מ | 30-10-2020 13:46
אין כאן חקר האמת כל הגיבובי דברים שלו גובלים בליצנות ממש דעתו אבל כנראה רחבה מדעתנו ומדעת הראשונים ומדעת הגאונים ומדעת האמוראים ומדעת התנאים ואולי גם מדעת הקדמונים להם ואולי משה רבנו לא פירש נכון את דבר השם וכן על זה הדבר השם יצילנו מהרסייך ומחריביך ממך יצאו
24
רק מלהסתכל פה על התגובות של כל החרדל"ים
מושון | 30-10-2020 7:21
והחרדים ושפת הביבים שלהם כלפי מי שלא מסכים איתם מבינים שיש המון אמת בדבריך. המשך כך. יישר כוח
ניכר שהינך...
יניר מ | 30-10-2020 13:44
ניכר שהינך בור עם הארץ בענייני התורה ובענייני החברה מצטט סברות כרס משיחות סלון של ספק רפורמים ספק פורקי עול
25
לפני שמקשקשת שתכסה...
ברוך בורכוב | 30-10-2020 8:51
לפני שמקשקשת שתכסה את ראשה כדת וכדין... מה הפלא שמגלים פנים בתורה כשהולכים בפריצות
ואתה בדיוק...
יניר מ | 30-10-2020 13:42
ואתה בדיוק מדגים את הבעיה שאנשים כמוך שמחוברים לטמא ממציאים הלכות או אי הלכות, גם דברי אמת מפיך הם ארס !
בדיוק אתה...
אאא | 30-10-2020 10:28
בדיוק אתה מדגים את הבעיה כשאנשים כמוך ממציאים הלכה וקוראים לאשה צנועה הולכת בפריצות הבעיה זה בדיוק הפנאטיות הפחד והבורות שמנחה את הדרך החרדית. היהדות לא נועדה להיות דרך של פחד-חרדה-חרדים
26
האמת היא שמטרת...
מאחד מפלג | 30-10-2020 9:15
האמת היא שמטרת כל ההלכות הייתה לאחד את היהודים יחד לעם אחד מגובש. מאז האמנסיפציה ההלכות הפכו לגורם הכי מפלג בין יהודים ואיבדו לחלוטין את הקשר לאמת.
27
אם כל אחד...
יצחק מזרחי | 30-10-2020 9:21
אם כל אחד יפרש איך שנראה לו לאן נגיע?? אם בא לך תהיה עם אשתך כל החודש כל יום 24 עד שתמאס עליך וגם תקבל כף הקלע לאחר 120 התאוות שלך....עדיפות על ההלכה אז תעשה מה שבא לך רק אל תהיה רפורמי
28
שוטה רשע גס...
הקיבוצניק | 30-10-2020 9:26
שוטה רשע גס רוח
29
מעניין מאוד ...
חיים | 30-10-2020 9:34
מעניין מאוד
30
אז מה שאתה...
לא הבנתי? | 30-10-2020 9:38
אז מה שאתה אומר בעצם להקים סנהדרין? לחקור את אמיתות ההלכות ולהכריע בהתאם? לא אמרו שסנהדרין חוזרת רק בימות משיח?
ומהיכן תגיע...
אביעד | 30-10-2020 13:54
ומהיכן תגיע הסנהדרין הזו? תרד באש מן השמים? חייבים לסגל לימוד מקורי של התורה על מנת שתהיה בידינו החכמה לדון בה בסנהדרין, ואז לפסוק על פיהם.
31
אין מילים,הלם... על...
עמוס | 30-10-2020 10:09
אין מילים,הלם... על מה החלקת??
32
אבוי לנו, נראה...
יורגן | 30-10-2020 10:46
אבוי לנו, נראה שכמחצית מהציבור הדתי לאומי כבר רפורמי
33
כתבת משהו נדיר...
דנינו יהונתן | 30-10-2020 10:53
כתבת משהו נדיר וכה אמיתי כולם מנסים לומר שצריך רוח הקודש לפרש את דברי חזל וזה נכון חלקית אבל בפועל הם מסתתרים מאחורי דברי חזל בחוסר אמת ומעמללים את הדור עד שיש המוני פרשו בגלל חומרות יתרות שאיו מקומם כלל בהלכה!!!! הלכות נידה. הלכות דיני ממונות הלכות בין אדם לחברו ובין איש לאשתו..... ובכלל בין ההמצאות שחדרו לספרי הלכות מחמירים (כמו למשל האיסור של לא לאכול תירס וכרובית שאבותנו תמיד ..תמיד אכלו...או חסה וכוסברה שנטעו כל כך שמחשיבים יראי השם שבודקים ירק כדרך אבותינו מדורי דורות יש שמחשיבים אותם היום רשעים.) לסיכום המציאו פה הלכות חדשות ומחמירות שלהם ולתורת משה אין שום קשר!!!!
34
אין חדש תחת...
בן אור | 30-10-2020 11:05
אין חדש תחת השמש, כבר היו לנו בהיסטוריה של עיש אישים וכתות דתיות ברוחם ובדמות תבניתם כמו הבייתוסים, צדוקים ועננים וקראים , נעבור גם אותם.
רק שאתם...
אור | 30-10-2020 14:21
רק שאתם כמו הצדוקים. 90 אחוז מהעם לא שומר מצוות וזה רק מדרדר.
35
אברך... רך בחוכמה...
חיפאי | 30-10-2020 12:10
אברך... רך בחוכמה ואב בשנים. אתה גם כותב שתקנות ודברי חכמים אינה נכונה לרוח התורה ואילו אמיצים כמוך (איש תורה... לא פחות כמה גאוה....) הם אלו שיודעים את כוונת התורה. בבקשה תקים דת חדשה ויאללה שמישהו אחר יממן את הוד אברכותך.... שדרך אגב גם לא מופיע בתורה וברוח התורה אדם שהוא איש תורה ללא מקצוע...
36
תתביישו לכם אתר...
משה קופרמן | 30-10-2020 13:06
תתביישו לכם אתר סרוגים שאתם מפרסמים את הכתבה הזו, אתם ממש על גבול המיסיונרים. מפיצים כפירה תחת איצטלה של תורה, פשוט מגעיל.
כשאין טיעונים...
דוד | 30-10-2020 14:20
כשאין טיעונים ענייניים מתחילים לפנות לפן האישי או לצעוק כפירה. בדיוק כמו הנוצרים שצועקים כפירה וכל מי שלא מסכים עם האפיפיור יישרף בגהנום. מציע לך להביא טיעונים ענייניים ולסתור את עמדת הצד השני.
37
אביעד שלמה
מישהי | 30-10-2020 13:19
הבעיה המרכזית היום שהדור כולו ננס על גב ענק. הבעיה הקשה יותר שהוא מחזיק עצמו כמאן דאמר לפני גדולי הדורות הקודמים וגם לפני הגדולים בדור הזה. זה שמלכה למדה כמה דברים (כמו הרבה נשים טובות וחכמות בדור הזה...)עם קצת יושרה הלכתית כפי שעברה מדור דור (שדור כמו שלנו לא יכול לבטל תקנות של גדולי דורות לפנינו) וממש קצת ענוה וצניעות דברי הבל ורעות רוח כאלה לא היו נאמרים.
כן, זה...
משה | 02-11-2020 15:51
כן, זה כתוב. ועשית ככל אשר יורוך זה פסוק בתורה. אבל מי שכופר בתורה שבעל פה, סופו שמתכחש לתורה שבכתב.
, לא...
חדש אסור מן התורה ? | 31-10-2020 18:20
, לא הבל ולא רעות רוח. היכן בתורה נאמר שיש לספור 7 נקיים ?
38
על גבול הרפורמים
מלכיאל | 30-10-2020 13:39
יש הרבה סוגי דתי לאומי. לייט (זה מה שיודעים, זה מה נוח...), סתם דתי לאומי (מקיים מה שיודע, מה שלמד מהוריו), חרדל... אבל יש אנשים בציבור הזה, אנשים אידיאולוגים, שיש להם אידאולוגיה המובילה אל הרפורמיות. זו הסיבה שאני לא מגדיר את עצמי דתי לאומי ולא חרדי לאומי. אני משתדל לעבוד את ה', ולא רוצה להיות מתוייג כלל באותה כיפה עם אותם אידיאולגים בגבול הרפורמה.
39
איש תורה! זו...
אריאל חי | 30-10-2020 14:55
איש תורה! זו ההגדרה של כותב המאמר.כך כתוב. ואני רק שמעתי שבעם ישראל יש בן תורה. אנשים מקרוב באו. דבריך הם דברי כפירה מוחלטים בתורה ובנושאיה לאורך כל הדורות. אתה יודע, כך לטענתך, שיש מקום להבין שמישהו טעה בדרך. מה זה מישהו - מישהם.הם רבבות ואלפי רבנן גדולי הדורות. עליך נאמרו דברי הרמבם החריפים על מי שכופר בתורה ובנושאיה. חבל שנתנו לך במה כאן. זה אתר דתי, לא רפורמי על גבול הנצרות. ואנחנו לא נזוז ממסורת ישראל עד בא גואל ודעותיך יעלמו כמו עוד דעות רבות שצצו ונבלו כציץ יבש וכעלה נובל. גם הם בטחו שהח שיא החשיבה המתקדמת . והוא רחום יכפר.
40
הקולות האלה נשמעים...
גבי | 30-10-2020 15:00
הקולות האלה נשמעים רק אצל הדתיים הלאומיים ובגלל זה כל מי שקצת דתי בורח מהם ומתקרב לחרדים הדתיים הלאומיים הם רחוקים מהדת מאפשרים חיים מעורבים בנים ובנות ללא הפרדה הקלות בעינינים שבנו לבנה ועוד הדתיים הלאומיים הולכים ונעלמים וטוב שכך
על מעשה...
לא להיות רפורמי | 31-10-2020 21:37
על מעשה בשר ודם תחשוב מחשבות אבל לא על מעשה אלוקים ותורה משמיים.
ממש לא....
מותר לחשוב ולא רק לשנן כתוכי | 31-10-2020 18:19
ממש לא. לחשוב שחשיבה עצמאית, יצירתית, מחוץ לקופסה היא דבר פסול - דבר איום ונורא.
41
אשריך הרב אני...
יוסי | 30-10-2020 15:13
אשריך הרב אני שמח שיש מישהו שאומר את האמת בלי חשש ולא כמו רובוט ככה אמרו חי ככה אני עושה ללכת עם הבנה לתורה זה רצון ה אשריך חזק ואמץ
42
תביעת זכויות יוצרים בדרך אליך!
א. גייגר, ש. הולדהים | 30-10-2020 15:37
הוצאנו פטנט על הרעיונות האלה, בגרמניה של שנות ה'תר! זה לא פייר שאנחנו לא מקבלים קרדיט, והוא כותב את הקלישאות החבוטות האלה, כאילו זה רעיון שלו!
43
בדקת איך ההלכה הזו הגיעה אלינו?
יעקב שלו | 30-10-2020 17:44
האם הוא מנסה לטעון שהמסורה משובשת? תיאורטית זה יכול לקרות בתחום צר, אבל לא בהלכה שהמוני ישראל נוהגים בה יום יום! יתירה מזאת, הגמרא (נידה סו) מתעדת את התפתחות הנוהג בנידה עם תקנת רבי וחומרא דרבי זירא: בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל – יושבות עליה שבעה נקיים איפה לדעתך נכנסה פה טעות בהעברת ההלכה? ואיך הצליחו להנחיל את הטעות לכל בנות ישראל?
ככה זה...
יעקב ישראל | 31-10-2020 23:21
ככה זה היה אצל הרפורמים. מתחילים בקטן ומגיעים לשאול תחתית
44
הדרך שבא אנשים...
יובי | 30-10-2020 18:24
הדרך שבא אנשים מגיבים לדעה. מעידה על עומק הבעיה ביהדות הדתית. מי יותר דתי... מי יותר מחמיר.. מי נאמן לרב זה ומי לאחר. ועל כל זה , עילגות מבישה רוע ולשון הרע. אנו לא מהבים לא דוגמא ולא כלום. רק מביך.
עחלגות זה...
מורי | 02-11-2020 15:47
עחלגות זה למשל לכתוב: מהבים. כדאי שתלמד עברית
45
הדת היא מקור...
עמית | 30-10-2020 19:17
הדת היא מקור הרוע באנושות
עמית, אתה בטוח מקור הטוב!
שדה | 31-10-2020 18:58
אתה בשכלך האנושי המוקטן יודע בוודאי מהו הטוב המוחלט. כולנו בדרך לקבל ממך הדרכה לטוב העולמי.
46
אוי לישיבת הגוש...
איל | 31-10-2020 19:17
אוי לישיבת הגוש שמציאה כזה פרי ביאושים. חושב ששכלו וידיעותיו הדלות שוות יותר מכל גדולי האחרונים ומבינות את התורה ואת הגמרא יותר טוב. הרב ליכטנשטיין מתהפך בקיברו
47
כבר קדמוך. גייגר, נחמן...
מרנן ורבנן | 31-10-2020 19:58
כבר קדמוך. גייגר, נחמן כחלי, תלמידי מנדלסון וכו'
48
איש עקום לא "איש תורה"
יצחק | 31-10-2020 20:31
לאן הצינות הדתית מדרדרת ????????? קצת ירש לא תזיק!!!!!!!
49
רבנית??? איפה קבלה...
אבי | 01-11-2020 1:21
רבנית??? איפה קבלה הסמכה???
50
תחתום: "כופר וטיפש", הכי פשוט.
הנורמלי האחרון | 01-11-2020 3:26
אוכל את הראש בגיבוב דברי הבל, ובטוח שאלו דברי אלוקים חיים. הוא בטוח שהוא מבין בפסיקה יותר טוב ממהחזון איש, מהחפץ חיים, מהגאון מולינא, ומדהים שעוד נותנים לו במה.
51
מי זה הצוציקון...
לך תלמד קצת | 01-11-2020 8:54
מי זה הצוציקון הזה?
52
"רבנית" שכל הבנים שלה מחללי שבת ונשרו מהדת -
גדי | 01-11-2020 10:06
עדיף שתתרכז בבניית ההריסות של משפחתה - קבלת תשומת לב משונאי דת בתקשורת איננה דרך יעילה לחפות על כישלון משפחתי וחברתי.
53
צודק. למה מקפידים על קטניות בפסח?
דני | 01-11-2020 11:55
כי מחפשים איזשהו טעם נסתר ומיסטי. למה אין פתרון לעגינות? כי מי אנחנו שנתקן את ההלכה. מזל שבמדע אין אמונת חכמים, אחרת עד היום היינו מנסים להתרפא בעזרת כוסות רוח.
54
פשששש. איזה גאון
אבנר | 01-11-2020 12:21
איך הרמבם, הרמבן, ר' יוסף קארו והגרא לא עלו על הטעויות הללו שאתה מדבר עליהן, עד שזכינו בדור שלנו, שמאורות עולם כמוך וכמו מלכה יאירו את עינינו. או בקיצור - מה שאתה מתאר זו אכן ההלכה - הרפורמית
55
תמיהה
יוסיב | 01-11-2020 14:03
לפי דרכך, אין שום דרך להגיע לפסיקת הלכה בכלל. הכל ארון הספרים שלנו מלא בגיבובי דברים שאין ביניהם ובין המציאות דבר. בקיצור, חזרנו לימי הצדוקים.
56
מאיפה הליצן השה לוקח את דבריו
אודי | 01-11-2020 15:52
גם הוא רוצה לבטל גזירות חזל שעליהם נאמר שמי שמבטל אותם חייב מיתה? (עיין עירובין כא:) לפחות הוא לא קורא לעצמו רב... שלא כמו הרבנית שהכתירה את עצמה
57
דומה שזוהי מחלוקתם...
תלמיג | 06-05-2021 20:11
דומה שזוהי מחלוקתם של רבי יוסף קארו, הרמא, והמרשל. שלושתם חיו באותה תקופה (בערך) שבה ההלכה היתה מבולבלת, ושלושתם עמדו על הצורך בספר הלכה מקיף על מנת שאנשים ידעו כיצד לנהוג, ולא יעמדו נבוכים מול דברים של מאות ראשונים. רבי יוסף קארו ייסד את שיטת עמודי ההוראה הוא פסק הלכה שסמכותה נובעת מהרבם, הריף, והראש/טור. הסמכות הרבנית היא שקובעת. הרמא, מייצג שיטה אחרת, והיא שיטת המנהג, שגובר על הכל. אם מקום נהג מנהג מסוים, הרמא בדכ יקבל אותו גם אם הוא לא מובן בכלל. כלומר - המציאות הנהוגה היא שקובעת. המרשל החליט לעבור על כל הגמרות, ולפסוק הלכה עפ מה שנראה לא בתור הפירוש הנכון של הגמרא. בדומה למה שמציע הרב אביע כאן. אבל, המרשל עצמו הודה בהמשך שהוא לא הצליח, כיוון שלעבור על כל הסוגיות ולפסוק על פי הם לימינו זו עבודה קשה מדי (וזה עוד בלי הקושי על זה שייתכן שגם הפרשנות של המרשל שגויה...). בקיצור, מוצע כאן משהו בסגנון של המרשל (אולי מעט יותר רדיקלי), אבל אינני בטוח שזו שיטה ישימה. אולי ניתן להפעילה במקרה נקודתי.
המרשל החליט ללמוד*...
שגיאות מי יבין, תלמיג | 06-05-2021 20:44
המרשל החליט ללמוד* את הגמרות ולפסוק על פי מה שנראה לו* בתור הפירוש הנכון של הגמרא