אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

את מה שמזעזע את הרב בניזרי, אני רואה ככבוד עצום

את מה שמזעזע את הרב בניזרי אני רואה ככבוד עצום. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ואם מדובר על להציל מיליוני יהודים מזרועות האיראנים והחיזבאללה? אין שבח ומעלה גדולה מזו

את מה שמזעזע את הרב בניזרי, אני רואה ככבוד עצום

לפני שאענה לטענותיו של הרב שלמה בניזרי, ברצוני להודות לבורא עולם שזיכני לגדול לאור תורתם של ענקי עולם מייסדי ובוני הציונות הדתית, ולהשתייך לבית מדרש גדול ועצום של תלמידי חכמים רבים מספור, שגדלו במסגרות הציונות הדתית, החיים כל רגע בחייהם את תורת הגאולה.

בצעירותם שילבו לימוד תורה עם שירות צבאי, ועתה משלבים באחריות ובגדלות: תורה עם צבא, תורה עם מדע, תורה עם עבודה, תורה עם ציונות, תורה עם טכנולוגיה, תורה עם השכלה כללית, תורה עם כל הדברים הנפלאים הקיימים בעולמנו.

ועתה, אחרי שרמזתי והארתי לכל מכיר ומבין עד כמה עולם התורה הדתי – ציוני פורח ומשגשג, ומכיל בגדלותו עולמות תורניים נפלאים וחשובים, שדורות רבים שחיו בגלות יכלו רק לחלום עליהם, אתייחס לדברי הרב בניזרי.

הרב בניזרי הזדעק נגדי: "לומר על משה רבינו 'אתה משה לובש מדים, שם קסדה ומסתער על האויב'. לתאר את גדול נביאי ישראל כפייטר מסיירת גבעתי, זו עזות פנים. אין לך זילות גדולה מזו…".

מה שמזעזע אותו, אני רואה ככבוד עצום. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ואם מדובר על להציל מיליוני יהודים מזרועות האיראנים והחיזבאללה? אין שבח ומעלה גדולה מזו. חיילי צה"ל מעצם תפקידם ופעולתם הם קדושי עליון, ללא קשר לשמירת השבת שלהם, ולאוכל שיש להם במסטינג (בתחומים אלו ודומיהם כמובן יש הרבה מה לשפר).

עצם הפעולה הצבאית, כיבוש הארץ ושמירה על המדינה – אין למעלה ממנה, פיקוח נפש של כלל ישראל. ולכן, להיות חלק מהם, וואוו, זה מדהים, זו זכות שאבותינו הקדושים היו מוכנים לשלם כל הון שבעולם תמורתה.

הוסיף הרב בניזרי: "הלכה לא נלמדת מסיפור בתורה, או מדיוקים או מדקדוקי עניות. להלכה יש את היסוד בתורה שבכתב ומשם לתושב"ע, משנה, גמרא, גאונים, ראשונים עד לשו"ע…". אני מסכים עם הטענה. ברור שפסיקת הלכה נעשית על פי כללי וספרי הפסיקה למיניהם, ולא על פי סיפורים מהתנ"ך. אך לפי זה נשאלת השאלה: למה נכתבו ספרי יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, עזרא, נחמיה, ועוד? סתם סיפורים לילדים לפני השינה, חלילה? – ברור שלא.

עוד באותו נושא

המאמר של הרב היימן הוא הסיבה לנטישת התורה בציונות הדתית


109

סיפורי התנ"ך מלמדים אותנו איך עם ישראל אמור לחיות בארצו בפועל, במצבו השלם, מהן הלכות ציבור ומדינה, מה המשמעות של השראת שכינה, ועוד, (כמובן אם נתעלם לצורך הדיון מחטאי העם באותם הימים) ובכך נותנים למדינתנו את הכיוון, היעד, הגישה לחיים, המטרה, דרכי החיים וכיוונם, ובשפת העולם החרדי – את "רוח ההלכה".

לאור התובנות על דמותה של המדינה, כפי שעולה מלימוד התנ"ך, צריך לגשת לעולם ההלכה ולגבש את הדברים: מי, איך, מתי, כמה, איפה ולמה. המתבונן בקורות עם ישראל לאורך התנ"ך, החל מאברהם אבינו במלחמת ארבעת המלכים, דרך יעקב אבינו המתכונן למפגש עם עשו בעזרת דורון תפילה ומלחמה, עבור למשה רבינו בכיבוש עבר הירדן המזרחי, המשך ליהושע בן נון כובש הארץ (שרק על הלילה שבו לא נלחמו פנה אליו המלאך בביקורת על ביטול תורה, ודי לחכימא…), דוד הפונה לה' ואומר: "ברוך ה' צורי, המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה", בניהו בן יהוידע, וכלה בנחמיה שמקים את צה"ל של תחילת ימי בית שני.

לאורך כל התנ"ך רואים את דרכם של גדולי האומה לשלב בין החרב והחנית לבין לימוד התורה והתפילה, ספרא וסיפא ירדו כרוכים מן השמים. עם התובנה הבסיסית הזו נעבור לצד ההלכתי.

הרב בניזרי מראה ש"לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, עם ישראל שילב בין לומדי תורה לחיילים שלחמו בקרב, והנוסחה הזו הייתה ונותרה נוסחה מנצחת".

אני מסכים לחלוטין לדברים, אין ספק שעם ישראל חייב שיהיו בקרבו גם לומדי תורה וגם חיילים, וכל השאלה היא מי לומד ומי נלחם. גדול הפוסקים בדיני מדינה ומלחמה הוא הרמב"ם, אותו הזכיר הרב בניזרי. בהלכות מלכים (פרקים ה-ח) הרמב"ם כותב את רוב דיני צבא, ומבחינת ההלכות השונות הוא מחלק בין כמה סוגי מלחמות, ואחת מהן היא מלחמת מצווה, "ואי זו היא מלחמת מצווה? – זו מלחמת שבעה עממים… ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" (=צה"ל ושאר כוחות הביטחון המגנים עלינו מפני אויבינו).

עוד באותו נושא

הרהורים בעקבות מאמרו של הרב שלמה בניזרי


24

אחרי שהרמב"ם מפרט מי הם הפטורים מלצאת לקרב (ולא מופיע שם "תורתם אומנותם"…) הוא כותב בפרק ז' הלכה ד': "במה דברים אמורים שמחזירין אנשים אלו מעורכי המלחמה – במלחמת הרשות, אבל במלחמת מצווה – הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה". הרמב"ם לא פוסק שום פטור לבחורי ישיבות, מסיבה פשוטה – כי אין פטור כזה.

הרב בניזרי הביא את דברי הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל ביחס ללוויים: "לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמן בכוח גופן, אלא הם חיל ה', שנאמר: 'ברך ה' חילו', והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר: 'אני חלקך ונחלתך'", אך דקדוק בדברי הרמב"ם מעלה שגם ללוויים אין פטור משירות צבאי.

ראשית, בהלכות מלכים כשהרמב"ם מפרט את הפטורים מגיוס למלחמה אין אף מילה על הלוויים, ובכל מקרה כבר ראינו שבמלחמת מצווה אין פטורים. שנית, מה פשר המילים "לא עורכין מלחמה כשאר ישראל"? למה הרמב"ם כתב "כשאר ישראל"? – מסביר מו"ר הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל, שבניגוד לשאר ישראל שלוחמים ונוטלים נחלה וביזה (שם הלכה י) הלווים לוחמים ולא נוטלים ביזה, כי "ה' הוא נחלתם", זה כל ההבדל, לקחת ביזה ונחלה או לא לקחת, אבל לעצם המלחמה – ודאי שהלווים יוצאים, כפי שכתוב במפורש בדברי הימים א (פרק יב) שבצבאו של דוד המלך שירתו אלפי לוויים וכוהנים (גם דברי הרמב"ם שהביא הרב בניזרי מהלכה י"ג – "ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם…" מדברת על כל אדם ולאו דוקא יהודי, ואכמ"ל).

הרמב"ם לא העלה על דעתו לפטור מישהו ממלחמה מצווה, כפי שכתב בצורה ברורה וחד משמעית. לא את לומדי התורה, לא את האיש הירא ורך הלבב, ולא אף אחד אחר. הדברים פשוטים וברורים בדבריו. אם כן, לשרת בצבא – חייבים, ללמוד תורה – חייבים, איך הדבר ייעשה? פשוט מאוד. יש שילובים שונים בין שירות צבאי ללימוד תורה, כגון: ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות. אחרי ההכשרה הצבאית הבסיסית, הצבא יכול בעיתות שלום (יחסי) לשחרר יותר אנשים ללימוד תורה ולשאר העיסוקים החשובים של העם. ובזמן מלחמה (ח"ו) כל אלו שלא יכולים להילחם מפאת בריאותם או גילם (צעירים/מבוגרים) ילמדו תורה במשנה מרץ והתמדה, וכל אותם חבר'ה צעירים נפלאים, שיכולים לבוא לעזרת ישראל מיד צר – יבואו להילחם, שהרי זו מלחמת מצווה.

עוד באותו נושא

שקד מגיבה לבניזרי: "הנה רב שכדאי שתקשיב לו"


88

ואסיים בניתוח דברי רש"י. ברוך ה' רש"י ידע להסביר את עצמו מצויין. הוא כותב במפורש "בשביל שנתעצל במצווה ומינה אחר תחתיו", הוא כותב מה היה החטא – "מינה אחר תחתיו", כנאמר "ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק", הדברים פשוטים וברורים, ממש לא מסובכים.

אבל רש"י לא עוצר כאן. בפרשת פנחס כתוב שכשמשה מבקש מה' שימנה את המנהיג האידיאלי לעם ישראל, הוא אומר: "יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם…". מסביר רש"י "אשר יצא לפניהם – לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני, שנלחמתי בסיחון ועוג, שנאמר 'אל תירא אותו'. וכדרך שעשה יהושע, שנאמר 'וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה', וכן בדוד הוא אומר 'כי הוא יוצא ובא לפניהם', יוצא בראש ונכנס בראש".

דברי רש"י ברורים ובהירים, משה, יהושע ודוד צעקו את הסיסמא הצהלי"ת "אחריי", והסתערו לעזרת ה' בגיבורים. אשרינו, מה טוב חלקינו, ומה יפה ירושתנו, שזכינו לחיות בתקופה נפלאה שבה אנחנו יכולים לשמור ולהגן עם הקודש, גם בחומר וגם ברוח, ולשלב יחדיו ספרא וסייפא."ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום".

=======

הרב יששכר היימן הוא ר"מ 20 שנה במכינה קדם צבאית, מלמד במסגרות שונות ומחבר ספרים בהגות ואמונה

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
24 תגובות - 12 דיונים מיין לפי
1
מצוין הקהית לו את שיניו.
אריק | 29-06-2020 17:53
שכויח
האם טעה מרן הראי''ה בהקימו את שבט הסרוגים?
כותב בלב כואב | 30-06-2020 12:26
האם צפה מרן הראי''ה זצ''ל שהסרוגים יצמיחו להטבי''ם? האם צפה מרן שהסרוגים יצמיחו היימנים? האם צפה מרן שהסרוגים יצמיחו אפיקורסים ורפורמים כבנט? האם צפה מרן שאשה חילונית אוכלת נבלות ומחללת שבת תנהיג את עדתו של מרן הראי''ה? האם צפה מרן שיגיע זמן ולא יהיו גדולי ישראל משבט זה? האם צפה מרן שרבנים צעירים יתעסקו בנושאים סביב נשים? ויש עוד הרבה תמיהות?
מיסטר הימן. ראה סוף מסכת סוכה במעשה עם מרים
אבות אכלו בוסר | 30-06-2020 0:50
''תנו רבנן מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה והלכה ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי יוונים כשנכנסו יוונים להיכל היתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח ואמרה לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק וכששמעו חכמים בדבר קבעו את טבעתה וסתמו את חלונה ויש אומרים משמרתו שוהה לבא ונכנס ישבב אחיו עמו ושימש תחתיו אף על פי ששכיני הרשעים לא נשתכרו שכיני בילגה נשתכרו שבילגה לעולם חולקת בדרום וישבב אחיו בצפון בשלמא למאן דאמר משמרתו שוהה לבא היינו דקנסינן לכולה משמר אלא למאן דאמר מרים בת בילגה שהמירה דתה משום ברתיה קנסינן ליה לדידיה אמר אביי אין כדאמרי אינשי שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה ומשום אבוה ואימיה קנסינן לכולה משמרה אמר אביי אוי לרשע אוי לשכינו טוב לצדיק טוב לשכינו [שנאמר אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו]'' מיסטר הימן, בניך שומעים אותך. והסיפור עם מרים מתאים לך בדיוק
''מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק''
המן=היימן | 29-06-2020 19:25
אבל מבני בניו של היימן, לא ילמדו תורה ולא ילכו לצה''ל כי הם יתבוללו
מצוין
אייל | 29-06-2020 18:06
מילים כדורבנות.פגז
2
על תשובה כזו נאמר
ירושלים | 29-06-2020 18:02
ההתנצלות קשה מן החטא. רבי שלמה בניזרי, אל תען כסיל, כי הוא לא מבין על מה אתה מדבר.
למה להתייחס בכלל לדוגמן לשעבר ועבריין מורשע ?
תלמיד חכם | 30-06-2020 7:25
תנו לו להטיף לפרימיטיבים שלו משס
3
תגובה מכובדת וישרה
דוד | 29-06-2020 18:28
יישר כוח! ברור מי יודע ללמוד רמבם ומי לא.
4
תשובה יפה ומנומקת...
חיח | 29-06-2020 18:38
תשובה יפה ומנומקת
5
בנזרי לא יתפאר בעברו הקרבי שהיה מפואר כל שהיה
x,o | 29-06-2020 18:43
את ילדיו לא ישלח לצבא (אולי לישיבה ליטאית אם הם ממש גאונים) ואם היה יכול לשכתב את עברו היה מעדיף להיות בן תיירה (כן אשכנזי - הרי זו המסורת המפוארת שהבאנו מארצות המזרח...) וחץ מזה - איך הוא קורא באינטרנט ? מה יש לו היתר ???
6
יישר כח לרב ייששכר היימן. דברי טעם
אלי זילכה | 29-06-2020 18:53
אל תען כסיל כאיוולתו פן תשוה לו גם אתה האמת היא שהדברים של בניזרי כל כך רדודים שאינם ראויים לתגובה. אבל היות ויש הרבה עמי ארצות שלא למדו את הנושאים ומאמין לדברי התפלות וההשמצות של בניזרי, אז אין ברירה וצריך להגיב ולענות. אז יישר כח לרב יששכר היימן על הדברים הנכוחים. משיב הדברים
7
אבל שס אוהבים את הכסף מהמדינה שהציונים מממנים
צבועים | 29-06-2020 19:53
פשוט בושה ההתנהגות שלהם. אדם מורשע בדין, יושב בכלא ועוד יש לו מה להגיד
קודם כל הוא...
יהודי פשוט | 29-06-2020 21:35
קודם כל הוא לא יושב בכלא, דבר שני הורשע על פי עד מדינה ששיקר וגם הודה ששיקר.
8
אפילו הרב קוק כותב שמי שלומד לא מתגייס
יצחק | 29-06-2020 20:15
..............
למה ההסדר לא משרתים שירות מלא?
יו | 02-07-2020 15:41
הרי זה מלחמת מצווה? צביעות!
מזכירו של מרן הרב כתב זאת על הקרח בזמנו
עידו 2 | 01-07-2020 11:57
אבל בשינוי קטן. ''אין כתורה. והמבטל תורה, אין לו חלק בעולם הבא. ואלו שראשם לא מסוגל ללמוד תורה כלל וכלל. מותרים להתגייס למען העם, למשך שנה אחת. וילמד בצבא 3 שעות ביום''
תלמד אותנו בבקשה, איפה כותב את זה הרב קוק????
גדי | 29-06-2020 21:37
כמובן שזה קשקוש, ישיבת מרכז הרב מחנכת לאורו של הרב קוק. בישבת מרכז הרב נמצאים עילויים בתורה, גדולי הדור הבא נמצאים שם. הישיבה שולחת את תלמידיה לשירות בצהל כלוחמים. לבניזרי וחבריו משס מאוד קשה עם זה שיוצאי צבא הפכו לדיינים, רבני ערים ראשי ישיבות וגדולי תורה. הם תמיד ינסו לטשטש ולהסתיר את גדולי התורה בוגרי הישיבות הציונויות. לכן הם גם מתנגדים למנות רבני עיר ודיינים ציוניים ומעדיפים שלא יהיה רב מאשר רב תח מהציונות הדתית. הוא לא רוצים להודות שיש תורה גדולה ותח בציונות הדתית. אבל האמת תורה דרכה
9
אני לא יודע...
יהודי פשוט | 29-06-2020 21:33
אני לא יודע מהיכן להתחיל, אך בקיצור חצי אמת עירוב מין שלא במינו. למלחמת מצווה יוצאים על פי נביא, אורים ותומים או סנהדרין, לצערנו שום דבר מזה לא קיים. שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל (כתובות, קיא עמ'א), אך מה יש לומר שאין מה להגיד, לא סתם אמר הרב אלחנן וסרמן היד, ציונות דתית זאת עובדה זרה בשיתוף. ולבסוף מהו אחוז האנשים שנשארים עם כיפה לאחר הצבא? עזוב עם כיפה, כמה שומרים שבת באמת?
לעזרת ישראל מיד צר יוצאים כאשר יש סכנה.
ארז | 29-06-2020 21:53
איזה דברי הבל. אורים ותומים? סנהדרין? מאיפה ההמצאה הזו? ממש הזוי. עם הארץ גמור. עזרת ישראל מיד צר זו מלחמת מצווה, כאשר יש סכנות חייבים להתגייס וזו מלחמת מצווה. מדהים עד כמה הידיעות שלכם רדודות. ולידיעתך, מבוגרי הצבא של הציונות הדתית יוצאים ראשי ישיבות, רבני שכונה, רבני עיר, רבני קהילות, דיינים יש יותר מידי דוגמאות. למרות שהחרדים מנסים לסמא את עיניהם של ישראל ולהעלים את גדולי התורה של הציונות הדתית
10
הרב היימן, הלא תבוש...
בוגר ישיבה שעשה צבא. | 29-06-2020 23:31
אשריו ואשרי חלקו של משה רבינו על... שבניזרי הפך מליץ יושר שלו... (בלסנ)
11
ויקוח עקר
יצחק | 30-06-2020 9:34
הסיבה האמיתית היא שבצבא הרוחניות יורדת, (למעט מקרים יוצאי דופן) וכל מי שחושב אחרת כנראה שפשוט לא היה שם, רק שלפי החרדים זה סיכון שאנחנו שהם לא מוכנים לקחת ולפי הדת״ל זה חובה ומצווה עילאית שאין ברירה ואנחנו חייבים לעשותה למרות הירידה הרוחנית, כל הדיון הנוסף על מלחמת מצוות חובת לימוד תורה מה עדיף זה גיבבובי תרוצים
ירידה רוחנית בצבא, האמנם?
שלמה לוי | 15-10-2020 23:25
לענד ממש לא נכון, כבוגר ישיבת הסדר קרבי, אני באופן אישי חזרתי מהצבא עם משנה מרץ ללמוד.
הסיבה האמיתית היא...
יוסי | 01-07-2020 7:55
הסיבה האמיתית היא שבצבא הסיכויים לחיות או להישאר שלם פוחתים ולכן הציבור החרדי המפונק ,המשתמט, המתועב, הנצלן, העצלן והמנוול מתנגד לשירות בצבא.
12
לא הסרוגים מצמיחים...
תגובה ללב כואב | 01-07-2020 8:44
לא הסרוגים מצמיחים להטבים. הטבע האנושי מצמיח להטבים ויש רבים מהם במגזר החרדי. בנט הוא יהודי ממוצע. לא אפיקורס ולא נעליים. החרדים תומכים בכל מאודם באוכל שרצים ומחלל שבת כמו ביבי . זה עדיף ? יש המוני גדולים בחברה הדתית. הגאונים דרוקמן, מלמד, ליאור, אליהו, סתיו, קליין ועוד ועוד. רשימת החרדים שמשחקים בבולבולים של ילדים קטנים היא בלתי נגמרת. רשימת השסניקים שישבו בכלא היא בלתי נגמרת. חרדי, קשוט עצמך תחילה.