אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

בכאב לב גדול: הרב רונן לוביץ' מגיב לסערה שהתעוררה סביב השיעור של אישתו

הרב רונן לוביץ' מגיב לסערה שהתעוררה סביב אישתו הרבנית רבקה לוביץ' בעקבות שיעור שהעבירה בנושא: "האם משה רבינו היה ממזר", הבנוי על מדרש שהיא חיברה, ומשיב למבקרים במדרש משלו

בכאב לב גדול: הרב לוביץ' מגיב לסערה סביב אישתו
  הרב רונן לוביץ' (צילום: יח"צ)

מדרש חדש, נכתב בכאב לב גדול.

מעשה ברבי עמי וברבי עשי שיצאו לתקן תקנות בערי ארץ ישראל, והיו נכנסים לכל אתר ואתר ואומרים להם לישראל הביאו לפנינו את נטורי קרתא [שומרי העיר], והיו מביאים להם רבני קהילות שדבריהם חוצבי להבות.

והיו רבי עמי ורבי עשי אומרים לאנשי העיר: אין אלה נטורי קרתא, אלא חרובי קרתא. אמרו להם אנשי המקום: וכי מיהם שומרי העיר, אלה דמתקרי נטורי קרתא דבירושלם דשנת התש"ף?

אמרו רבי עמי ורבי עשי: לא אותם אנו מבקשים, אבל אף הם טובים בהרבה מהני רבני קהילות חוצבי להבות שהבאתם לפנינו, שאלה דמתקרי נטורי קרתא דבירושלם אינם מציקים אלא בענייניהם המסוימים, ואלה דקהילות יש מהם היוצאים לצייד ומשחרים לטרף בכל דבר ועניין שאינו כרוחם, והם בבחינת חיה רעה* המשולחת שיש לגזור עליה תענית.

עוד באותו נושא

סערה במגזר בעקבות שיעור של הרבנית רבקה לוביץ'


3

אלה דבירושלם אינם מזיקים אלא בכמה סמטאות שבשכונתם, ואלה דקהילות מצודתם פרוסה על פני כל הארץ ועד קצה תבל יוצא קולם, לפי שיושבים הם על המרשתת ומעלים מכל הבא לפה ברשת, ושולחים דברי לשון הרע וכזב ודברי ריב ומחלוקת בספר הפנים* לארבע כנפות הארץ.

אמרו להם אנשי העיר: והלא עוסקים הם גם בתורה? אמרו להם רבי עמי ורבי עשי: האם לא שמעתם ולא למדתם מה שאמר אדוננו דוד מלכא משיחא לפני הקב"ה על אותם יושבי בית המדרש שבשעה שעוסקין בנגעים ואהלות היו אומרים לו: "דוד הבא על אשת איש מיתתו במה?" ומלכנו דוד היה משיב להם: "מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"ב, אבל המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"ב".*

והיה דוד אומר: "רבש"ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ", מחמת שאזל דמו מטהרנים אלה היושבים באהלה של תורה, ומבזים את הבריות ומלבינים פניהם ברבים. אמרו להם אנשי המקום: והלא הני רבני קהילות חוצבי להבות עוסקים בתורה תדיר, וקיימא לן שתורה משכחת עוון, וכיצד לא הגנה עליהם תורתם מפני עבירות חמורות של לשון הרע וניבול הפה ושאר מרעין בישין?

אמרו להם רבי עמי ורבי עשי: הלא תדעו כי אין התורה משכחת עוון אלא אם כן יש עמה דרך ארץ,* והני רבנים עוסקים בתורה ורחוקים הם מאוד מדרך ארץ. ולא עוד אלא שכבר נשאלה שאלה זו לפני רבנו החפץ חיים, וענה ואמר שכל העוסק בתלמוד תורה ומדבר לשון הרע ורכילות ונבלות הפה ומלבין פני חברו ברבים, אין זאת אלא שאין תורתו תורה לשמה, ולכן לא נעשתה לו תורתו לסם חיים.

עוד באותו נושא

הרב רונן לוביץ', קום ושחט! / תגובה


18

ואותו אדם, המושך רבני קהילות אלה אחריו לריב ומדון וכל מיני מחלוקת, אינו מבקש אלא להגדיל כוחו וכבודו ומעמדו ותוארו ועוצמתו, ולהעצים כל מי שיקבל מרותו, ולהחליש כל החושב אחרת ממנו, ולהשתיק כל המפרסם דברים שאינו מתבטל לדבריו, משל היה הוא שופט ושוטר מטעם ריבונו של עולם. וכיוון שכך, כיצד תגן תורתו עליו?!

אמרו להם אנשי המקום: תינח שאין רבני קהילות אלה נטורי קרתא, מדוע לא התקררה דעתכם, רבותינו, עד שקראתם להם חרובי קרתא, וכי עד כדי כך הדברים מגיעים? אמרו רבי עמי ורבי עשי: האם לא למדתם, ושמא לא שמעתם מה שלימדונו חכמינו: "מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חינם"*.

ומי לנו מחרחרי שנאת חינם יותר מהני ביריוני דמתקרי רבני קהילות חוצבי להבות, שמפיצים שנאתם ברבים בהכפשות ובהשמצות ללא כל עכבות. אמרו להם אנשי המקום: מי הם אם כן נטורי קרתא דהתש"ף? וכי אותם בעלי כתונת פסים, הדרים במאה שערים? אמרו רבי עמי ורבי עשי פה אחד: לא ולא! נוטרי העיר שאנו מחפשים אנשים מתונים הם, בעלי מוסר ואוהבי שכל ישר, ואין הם ניכרים בבגדיהם, ולא בולטים במעשים משונים, כי אם במעשים ישרים והגונים, ואין הם עסוקים תמידים כסדרם לתפוס אחרים בקלונם, ולא לדבר סרה בכל מי שדרכו שונה מדרכם. צאו וראו כי רבים הם, אך לא ברעש קולם, ולא באש, מצאום ותחי נפשכם.

=======

הערות וציוני מקורות:

– מעשה ברבי אמי ורבי אסי – איכה רבה פתיחתא ב'.

לר' אסי ולר' אמי יצאו לתקן תקנות בערי ארץ ישראל, [במינוי מלמדי תורה לבנים], והוון עלין לקרייתא ואמרין להון [והיו נכנסים לעיירות ואומרים להם לאנשי העיר]: אייתו לן נטורי קרתא [הביאו לפנינו את שומרי העיר], והוון מייתו להון ריש מטרתא וסנטרא [והיו מביאים להם את ראש משמר העיר ואת השוטר], והוון אמרין להון [רבי אסי ורבי אמי לאנשי העיר:] אלין נטורי קרתא, אלין חרובי קרתא

חיה רעה המשולחת – תענית כא,

בספר הפנים – שקורין: פייסבוק בלעז.

אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע – בבא מציעא נט, א

שתורה משכחת עוון – אבות ב,ב

מקדש שני מפני מה חרב – יומא ט, ב

=======

הרב רונן לוביץ׳ הוא נשיא 'תנועת נאמני תורה ועבודה' ורב ניר עציון

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו