אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

רוב המדריכים בסניף מאוהבים בקומונרית, מה לעשות?

הרב שלמה אבינר נשאל בשו"ת סמס על בעיות צניעות בסניף ומשיב למדריכים כי יש להרבות במסילת ישרים ולבכות בכותל. בשאלה אחרת השיב הרב כי אין היתר לתנועת נוער מעורבת. עוד במקבץ השבועי: האם מותר בחתונה להשתמש ביין לבן? וארגון קולך הוא לא ארגון רפורמי.

רוב המדריכים בסניף מאוהבים בקומונרית, מה לעשות?
  למצולמים אין קשר לכתבה (סרוגים)

הלכות נשים בתוכנית רדיו

ש: למה הרב אומר לפעמים: שלום למאזינות ולמאזינים. הרי יעקב אבינו הקדים זכרים לנקבות. בראשית לא יז ורש"י?

ת: א. כי הם היו אצלו יותר כדי ללמדם תורה. משכיל לדוד. ואין ללמוד משם. ב. כתוב "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל". שמות יט ג. פירש רש"י שצריך לומר ע"פ הסדר הזה: קודם בית יעקב שהן הנשים ואח"כ בני ישראל שהם הגברים. וע' דרוש על התורה למהר"ל ד"ה ויהי בחודש השלישי.

ש: למה ברדיו הרב שואל גם מאזינה: מי המאזין?

ת: צניעות. עיין שבת קמ, ב: מני ולא מנו.

אהרן הכהן

ש: איפה רואים בתורה שאהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום וכו'?

ת: ושמח בלבו. ועיין רש"י שם (שמות ד יד – רשם מ"צ).

טרמפים

ש: באופן כללי, מה דעת תורה על טרמפים?

ת: מותר אם זה חיוני וזה חסר סיכון.

פיאות

ש: מה האורך של פאות הראש?

ת: הרבנים הורו 5 מ"מ.

חברה מעורבת

ש: יש רבנים שמתירים חברה מעורבת?

ת: לא. ואם יש, זה מיעוט זניח לגמרי, ואין לזה ערך של פסיקת הלכה.

בודהיזם

ש: האם בודהיזם הוא עבודה זרה?

ת: כן. גם עבודה זרה גם ייאוש.

הקלטה בשבת

ש: האם מותר לשמוע להקלטת סדנה שהתקיימה בשבת?

ת: לא. ולא מועיל לחכות מוצאי שבת כדי שייעשה, כי אין לזה מוצא אלא על ידי עבירה.

קומונרית

ש: רוב המדריכים בסניף שלנו מאוהבים בקומונרית. אולי היינו צריכים לעזוב אבל זה לא בא בחשבון בשום אופן. מה לעשות?

ת: לקרוא הרבה מסילת ישרים ולבכות בכותל.

ידית דלת בשבת

ש: האם מותר להחזיר ידית של דלת שהתפרקה בשבת?

ת: לא. משום בונה. אלא אם כן היא בורחת כל הזמן, ואז זהו שימושה.

קשר עם אביו

ש: כיון שאבי פגע באימי ניתקתי קשר עמו. מותר?

ת: אם לא פגע בך, עליך לשמור קשר איתו כפי היכולת, מתוך הכרת טובה על מה שאתה חייב לו. זה מסובך, אך הנך חייב.

שמירת נגיעה

ש: אני וארוסתי איננו מצליחים לשמור נגיעה. מה לעשות?

ת: להיפגש רק איפה שיש אנשים, אשר נוכחותם שומרת עליכם.

הלכה וחוק

ש: מה מעל מה הלכה או חוק?

ת: ההלכה מעל החוק והיא אומרת לשמור חוק.

סגולה ללידה קלה

ש: אני בחודש התשיעי. האם יש איזו סגולה ללידה קלה?

ת: תשובה, תפלה וצדקה.

מעקה במדרגות

ש: האם יש לברך אם עושים מעקה במדרגות?

ת: לא. רק על הגג מברכים, כי שם יש מצות מעקה לגגך. במדרגות, יש רק לאו של לא תשים דמים בביתך.

כסף האשה

ש: למי שייך הכסף שבבית, רק לבעל, או גם לאשה? הוא יכול לעכב בעדה?

ת: כל הרכוש שייך לשניהם, כיון שהיא עובדת בין בחוץ בין בבית. כאשר יש גירושים, בתי-דין פוסקים חלוקה בשוה.

שנה ראשונה

ש: שמעתי שבשנה הראשונה לנישואים אסור להזמין אורחים לשבת?

ת: מותר. אך לא להגזים.

תפלה בזמנה

ש: מה עדיף – תפילה לפני סוף זמן תפלה ביחידות או אחרי זמן תפלה במנין?

ת: ביחיד. אבל אם זה עדיין זמן תפילה דיעבד, אז במנין.

צניעות בשבט

ש: בשבט שלנו, מלא נגיעות וחיבוקים, בנים ובנות. נתנו לנו מלא שיחות על כך, ולא עזר. מה לעשות?

ת: אכן אין היתר לתנועת נוער מעורבת.

ציצית

ש: האם ציצית אינה מצוה פסיכולוגית של זכירת מצוות?

ת: היא מביאה מעשה יצירה רוחני ככל המצוות. עיין עולת ראיה על ציצית.

מוצר פגום

ש: מותר לקנות בכוונה מוצר פגום בסופרמרקט כדי להתקשר למייצר ולבקש פיצוי?

ת: חלילה.

צניעות

ש: הרב כתב שבהלכות צניעות אין להחמיר לרבים אלא רק המינימום ההכרחי. האם אפשר להקל בחברה מעורבת, בלבוש, בהלכות נדה. הרי בספריו הרב מחמיר מאוד בכל אלה?

ת: איני מחמיר. כל אלה הם עיקר הדין. אך בגלל חוסר ידיעה אנשים חושבים שדברים אסורים חמורים הם מותרים.

גדולי הדור

ש: אני יודע שלא צריך לעשות השוואות ובכל זאת, מי יותר גדול: הרב קוק, הבבא סאלי, הבן איש חי או האדמו"ר מלובביץ'?

ת: תלוי מי תשאל.

רדיפת הימין

ש: למה הממשלה וכל מוסדות המדינה רודפים דווקא את הימין?

ת: כך מרגיש הימין. אך השמאל מרגיש אותו דבר. גם החרדים טוענים שרודפים אותם. וכן כל קבוצה. בסכום, סתם תסביך רדיפה. אלא חוק זה חוק.

חומש רש"י

ש: איזה ספר כדאי שיהיה לי וכל רגע פנוי אני אעיין בו?

ת: חומש רש"י. עיין זכור למרים לחפץ חיים כא.

ישיבת צוות מעורבות

ש: למה לא מתירים ישיבות צוות מעורבות על אף חובת צניעות, כמו שמתירים על אף איסור לשון הרע?

ת: אכן זה וזה אסור.

חניך ערבי

ש: בקייטנה בה אני מדריך יש ילד ערבי. כיצד להתייחס אליו?

ת: כמו לכולם. מפרנסים עניי גויים, מבקרים חוליהם וכולי, מפני דרכי שלום (גיטין סא א – רשם מ"צ).

ש: אז זה לא באמת רק מפני השלום?

ת: השלום הוא אידיאל של תורה, אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

שמירת לשון הרע

ש: מה יעשה אדם אם הוא שומע לשון הרע ואין לו אפשרות לצאת או לסתום אזניים או להשתיק אותו?

ת: יחליט בלבו שלא נוח לו, ושהוא לא מקבל ולא מאמין, והוא שונא את אותו לשון הרע. עיין חובות הלבבות, חשבון הנפש פרק ג.

שניים מקרא ואחד תרגום

ש: האם שניים מקרא ואחד תרגום הוא חובה?

ת: כן. שו"ע או"ח רפה.

ש: אפשר פירוש רש"י במקום תרגום?

ת: כן. שם. אבל לא לקרוא מהר אלא להבין.

צלב בשחמט

ש: האם יש להוריד את הצלב של המלך במשחק שחמט?

ת: לא. זה נוי. שו"ע יו"ד קמא א. אבל ראוי להוריד (ע' חכמת אדם פה א. שו"ת זרע אמת ב מה. שו"ת שאילת שלמה א שכו. וכתב בשו"ת עשה לך רב [ה כא] שאין שום בעיה בשימוש בסימון שתי וערב במתמטיקה שהוא אפילו לא לשם נוי ופוק חזי מאי עמא דבר – רשם מ"צ).

הפלגת נופש

ש: האם מותר לצאת להפלגת נופש כשרה?

ת: אם אין חילול שבת ואין זה לחוץ-לארץ.

ארגון קולך

ש: האם ארגון קולך הוא רפורמי?

ת: ודאי לא. נשים דתיות. כמובן, זה לא אומר שניתן לקבל כל מה שהוא אומר.

ש: אז מה הסיבה שהארגון הזה כמעט לא התקבל כלל בציבור הלאומי דתי?

ת: איני יודע. בעבר נסיתי לחבר ולא עלה. איני יודע למה.

יין בחופה

ש: האם חייבים דווקא יין אדום בחופה או אפשר גם לבן?

ת: גם לבן. ויש לו מעלה שאינו עלול להכתים שמלת הכלה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
4 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
1
מה??? ארגון קולך הוא קרוב מאוד לרפרמה
| 03-03-2013 20:09
ומכיל ריבוי דעות אנטי-הלכתיות.
2
שקומונרית תיתן לכולם
רוני החכם | 04-03-2013 20:34
ולא רק לחבר שלה
3
גדולי הדור תשובה לעניין
דוד | 04-03-2013 21:50
ש: אני יודע שלא צריך לעשות השוואות ובכל זאת, מי יותר גדול: הרב קוק, הבבא סאלי, הבן איש חי או האדמו"ר מלובביץ'? ת: תלוי מי תשאל.
4
צוחק צוחקים צחקנו
חרדי חכם | 05-03-2013 10:18
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח מצחיק אותי.............