אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

קיצור שו"ת חנוכה/ הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר בשו"ת מקיף, קליל וקצר לחג החנוכה. מי, למה, כמה, מתי ועד מתי?

מי, מה, למה כמה ומתי? שו"ת מקיף וקליל על חנוכה
  (צילום: מענדי הכטמן/פלאש90)

האם כולם מדליקים או רק האבא?

לספרדים רק האבא, לאשכנזים כל אחד.

האם ילדים מדליקים?

לספרדים לא. לאשכנזים כן מגיל חינוך, וילדות לא, אך אם הן רוצות, אפשר.

מאיזה נר מתחילים?

בלילה הראשון שמים בצד ימין.  בלילה השני מוסיפים לשמאלו ומברכים עליו.  וכן הלאה מוסיפים שמאלה ומדליקים כלפי ימין.

איפה שמים את החנוכיה?

יש מדליקים בחוץ, כלומר פתח הבית או החצר לרחוב. יש מדליקים בפנים בטפח סמוך לפתח. יש מדליקים בחלון אם אינו גבוה מ-20 אמה = 96 מטר.  וכל אחד כמנהג אבותיו.

באיזה גובה לשים החנוכיה?

הלהבות תההינה בין 3 טפחים = 24 ס"מ לבין 10 טפחים = 80 ס"מ .

מתי מדליקים?

רוב העולם מצאת הכוכבים, 13.5 דקות אחרי השקיעה, ויש מחכים 18 דקות.  והאשכנזים המתנגדים אחרי השקיעה.  וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו.

מה קודם, הדלקה או מעריב?

שיטות שונות וכל אחד כמנהג אבותיו. אבל אפשר להדליק בזמן ולהתפלל ערבית יותר מאוחר.

עד מתי אפשר להדליק?

בחוץ כל זמן שיש עוברים ושבים.  בפנים כל זמן שבני הבית ערים, לפחות שנים, ויש אומרים אחד, ויש מקילים גם אם אין אף אחד (שו"ת אגרות משה או"ח א קה ז).

האם להמתין לבן זוג או להדליק בזמן?

יש פנים לכאן ולכאן. יעשו כרצונם.

האם מותר לאכול לפני ההדלקה, אם דוחים אותה?

רק אכילת עראי, כביצה = 56 סמ"ק לחם או עוגה. ואם מישהו מזכיר לו או שיש שעון מעורר, אפשר גם לסעוד (עיין שו"ע או"ח תרעב מ"ב סק"י.  תלא מ"ב סק"ו.  רלה מ"ב ס"ק יח.  הליכות שלמה ב יב).

אורח אצל חברו לסעודה ולא לשינה יכול להדליק בביתו?

כן. ידליק בבית לפני שיוצא אחרי פלג המנחה או בלילה כשחוזר.

אורח לשבת כיצד ידליק?

אשכנזי ידליק שם, ולספרדי בעל הבית יקנה לו מהשמן.

אורח לשבת איפה ידליק מוצאי שבת?

או אצל המארח או בבית.

אורח במלון ידליק?

כן. גם ספרדי כיון שמשלם זה כמו בביתו.

במסיבה אפשר להדליק?

אם מתפללים מנחה או ערבית. ובלי ברכה תמיד אפשר.

נשים לא עושות מלאכה בחנוכה. אלו מלאכות ומתי?

המלאכות האסורות בחול המועד. רק חצי שעה שאחרי ההדלקה. ויש שנמנעות גם מבישול.

האם סעודת חנוכה היא סעודת מצוה?

מחלוקת. אך אם אומרים דברי תורה, או שרים שירי תודה לד', לכל הדעות זו סעודת מצוה.

חייבים לאכול סופגניות?

לא. זה מנהג לא מחייב. וכן לגבי מאכלי גבינה.

מותר ללכת לבית הקברות ביום השנה?

אשכנזים כן. ספרדים לא.

קברי צדיקים?

מותר.

האם כל אחד בבית מדליק?

אשכנזים כן, מלבד אשתו, כי אשתו כגופו. אצל ספרדים, רק האב.

האם צריך חנוכיה בקו ישר או אפשר מעוגלת?

אפשר מעוגלת. אבל נרות בלי חנוכיה צריך קו ישר.

כמה מרחק בין הנרות צריך?

שלא ימיסו זה את זה. 2 ס"מ.

האם לשים חנוכיה בחוץ, או אפשר בפנים?

לכתחילה בחוץ, בטפח, 8 ס"מ, הסמוך לפתח. אם לא, אז בבית בטפח הסמוך לטפח, מבפנים.

אפשר בחלון?

אם אינו גבוה מעשרים אמה, 9.6 מטר. כלומר, עד קומה רביעית על פי רוב. אבל אם יש חלונות דירה ממול, יש מתירים ויש אוסרים.

מה צריך להיות גובה החנוכיה?

לכתחילה גובה הלהבות בין שלושה טפחים 24 ס"מ לבין עשרה טפחים 80 ס"מ.

אם הרבה דיירים מדליקים בחוץ, יהיו שם חנוכיות רבות?

אין דבר. רואים שיש חנוכיות נפרדות.

מה דין דירה עם שני פתחים?

די להדליק בפתח אחד.

מתי מדליקים?

אשכנזים מתנגדים עם השקיעה, חסידים וספרדים עם צאת הכוכבים – אפשר אחרי ערבית או לפני ערבית.

עד מתי אפשר להדליק?

בחוץ כל זמן שיש עוברים ושבים ברחוב, וזה משתנה ממקום למקום.  בבית ,כל זמן שבני ביתו ערים, לפחות עוד שנים, ויש מתירים באחד.

ממתי אפשר להדליק?

בשעת הצורך, אפשר להדליק מפלג המנחה, כלומר שעה ורבע זמנית לפני השקיעה, שבחורף זה יוצא כשעה לפני שקיעה.

מי שנוסע, עדיף להקדים או לאחר?

שתי האפשרויות טובות ועדיף לאחר כשחוזר בלילה.

האם יש לחכות לבני הבית כדי להדליק?

אם הוא מדליק בחוץ, יש להדליק בזמן. אם הוא מדליק בבית ,הוא יכול לחכות להם, כגון הבעל לחכות לאשתו.

כמה זמן הנרות צריכים לדלוק?

חצי שעה. אבל אם מדליק לפני השקיעה בגלל שנוסע או ערב שבת, הם צריכים לדלוק חצי שעה אחר הלילה, לכן צריך נרות ארוכים, לפחות נר אחד ארוך.

האם מותר לכבות נר חנוכה אחרי שדלק הזמן המחוייב, כגון אם יוצא מן הבית?

מותר.

אכילה או מלאכה לפני ההדלקה מותרים?

אם הגיע זמן הדלקה, לא, אבל אכילת עראי ומלאכת עראי מותרות, ורק אסורות אם נמשכות.

לימוד תורה מותר לפני ההדלקה?

כשהגיע זמן ההדלקה, יש להדליק ולא ללמוד. אך יש אילוץ לדחות זמן ההדלקה, אפשר ללמוד. וכן אין לבטל שיעור תורה קבוע, על אף שזמן ההדלקה יידחה.

האם חייבים להדליק בשמן זית?

לא. זו חומרא. אפשר בכל שמן או בנרות, העיקר שידלקו טוב.

אפשר להדליק בנר חשמל?

לא. אינו נקרא נר.

אפשר להדליק בגוזניק?

לא. אין זה נר אלא סוג מדורה.

מה לעשות עם שאריות הנר, הפתילה, השמן?

אפשר לזרוק לפח בשקית סגורה.

מותר להדליק בחוץ בתיבת זכוכית?

כן.

האם חייבים להדליק "שמש", כדי שלא להנות מאור הנרות?

כן לכתחילה, אך אם אין לו, יכול לסמוך על אור החשמל.

מותר להשתמש בנר ריחני המפיץ ריח?

כן ,וראוי שלא.

מותר להשתמש בנר מנגן?

כן, וראוי שלא.

מותר להעביר את החנוכיה למקום אחר, אחרי הדלקתה?

לא. "הדלקה עושה מצוה".  יש להדליק את החנוכיה במקומה.

מה הדין אם הנר כבה?

לא חייבים להדליק שוב, "כבתה לא זקוק לה", אבל ראוי.  אך חייבים להדליק בנר איכותי שלא נכבה.  וכן חייבים להניח את החנוכיה במקום שאין רוח שעלול לכבות.

האם חייבים להיות נוכחים בחצי שעה שהנרות דולקים?

לא. מותר ללכת. כמובן להיזהר משריפות.

מדליקים בזמן הברכה או לאחריה?

קודם מסיימים את כל הברכות ואז מדליקים, כי אין להתעסק במשהו בזמן הברכה.  ואחרי שגמרו להדליק נר ראשון אומרים הנרות הללו תוך כדי המשך ההדלקה.

האם מותר לענות א-אמן במנגינה?

לא. זה שיבוש. יש לענות אמן,תמיד  להתאים המנגינה למילים ולא להיפך.

מי שאינו יכול להדליק נרות חנוכה, מה יעשה?

כשרואה אצל אחרים, מברך על הניסים, ובלילה הראשון שהחיינו.

מי שהדליקו עבורו בבית ביום הראשון, האם אומר שהחיינו ביום שני?

לא. יצא ידי חובה ביום הראשון.

רווקה לבדה  בביתה מדליקה נרות חנוכה בברכה?

כן. וגם גרושה או אלמנה.

אם הבעל לא בבית, האם אשתו מדליקה?

כן.

האם אדם יכול להדליק עבור חברו, כגון חולה או זקן שאינו מסוגל?

כן כשליח, גם אם כבר יצא ידי חובה, וכן מברך, אך שהחיינו אין מברכים פעמיים.

ילד קטן מדליק נרות חנוכה?

אשכנזים כן, ובברכה. ספרדים, לא, ויש נוהגים שילדים מדליקים את הנרות ההידור, כלומר מלבד הנר הראשון.

מה דין אורח שאין מדליקים עבורו במקום אחר?

המדליק מקנה לו חלק בנרות, על ידי הגבהה או תשלום פרוטה או קנין סודר.

מה דין אורח שמדליקים עבורו בבית?

יוצא ידי חובה על ידם.

איפה אורח מדליק?

אשכנזי איפה שהמארח מדליק.  ספרדי, בחדר שינה שלו.

חייל מדליק נרות חנוכה?

אשכנזי מדליק בברכה בצבא.  ספרדי, די שאחד ידליק בשביל כולם.

מי שמטייל בשטח מדליק נרות חנוכה?

לא רק בבית.  אוהל שאפשר לעמוד בו, דינו כבית.

מי שברך על הדלקת הנרות בבית הכנסת, שוב מברך בבית?

כן. מלבד שהחיינו.

אפשר להדליק במסיבה?

לא. אך מברכים רק אם מתפללים שם מנחה או ערבית.

מדליקים נרות חנוכה בחנות או במקום עבודה?

בלי ברכה. או ברכה בלי שם ומלכות.

חייבים להדליק נרות בשחרית בבית הכנסת בלי ברכה?

לא. זה מנהג לא מחייב.

אמירת הלל עד מתי?

עד השקיעה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
2 תגובות - 2 דיונים מיין לפי
1
יש טעות. 20 אמה זה 9.6 מ'
רעננה | 22-12-2019 19:30
לא 96 מטר
2
למה לשאול אם לא עונים לך
משה כהן | 28-12-2019 17:46
הרב אבנר אני לא שואל כי חוכמת הרבנים היא בדיחה וגם אם אשאל לא תענה .