ומה נחמה לייבוביץ היתה אומרת על לימוד תנ"ך חדש? - סרוגים

ומה נחמה לייבוביץ היתה אומרת על לימוד תנ"ך חדש?

כשהרב יואל בן נון האשים את נחמה ליבוביץ: "אין אצלה קריאה ישירה של הטקסט, אלא רק באמצעות פרשנים". אמרה לו נחמה ליבוביץ: "אם אתה קורא בלי פירושים, אז אתה הפרשן, וכי טוב אתה יותר מכל הפרשנים?!" בעיניה קריאה בלי פרשנים, זו גאווה ואפילו חוצפה.

author-image
ומה נחמה לייבוביץ היתה אומרת על לימוד תנ"ך חדש?
  נחמה לייבוביץ' ז"ל

כידוע פרופ' נחמה ליבוביץ הטביעה חותמה על לימוד תנ"ך, לא רק של מבוגרים, אלא גם על שיטת הלימוד בבתי ספר בארץ, והיא עמלה רבות להפוך לימוד זה למשמעותי וחרות עמוק בזכרון התלמידים.

ומה היתה אומרת על המגמות החדשות בלימוד התנ"ך המוצעות עתה? ובכן, אין צורך לנחש, כי הדברים עלו על הפרק עוד בחייה, כפי שמסופר בספר "נחמה" של חיותה דויטש, ובו היא מגוללת בפרק טו, כיצד הרב יואל בן נון, שהיה הרב והמורה שלה (של הסופרת), הציע את עצמו לפני כעשרים שנה לתפקיד של מפקח ארצי ללימוד תנ"ך, למען הוביל מהפכה בהוראתו: הוראה אינטר-דיסציפלינרית, כלומר בין-תחומית.

לדעתו, יש ליצור אסכולה ארץ ישראלית חדשה, שאינה נרתעת ממחקר המקרא החדש, אלא תשתמש בו למען הרחב את היריעה. הוא טען נגד נחמה ליבוביץ, שמגמתה אינה אלא ידע והבנה, כאשר אצלו הכל מתחיל באהבה. ולמשל, לשם כך יש להיעזר בריאליה המקראית, שתחבר את הלומד לתורה ותאמר לו: התורה רלוונטית כאן ועכשיו!

כמובן, גם אצל נחמה ליבוביץ היתה מגמה להאהיב את לימוד התורה על הלומד, אלא השאלה היתה כיצד לעשות זאת. היא זלזלה בריאליה המקראית, וראתה בה זוטות ופיקנטריה, וזה נראה לה זר וקטנוני.

למשל, היא אהבה מאוד ללמד "מזמור לדוד ד' רועי ולא אחסר", ולעומת מי שטען שבשביל להבין מושגים ברעיית הצאן, אי אפשר להבין את הפרק, היא הגיבה בבוז, והסבירה שהתורה היא על-זמנית ואוניברסאלית ואין להורידה לקרקע.

לימוד רב תחומי כולל גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, לשון והסטוריה ולא רק 'קביים' של פרשנות, כלשון הרב יואל בן נון. ואדרבה, נחמה ליבוביץ רצתה להתרחק מכל אלה. כמובן, היא הכירה אותם היטב, הרי למדה בגרמניה באוניברסיטאות היידלברג, מרבורג וברלין, ובבית המדרש הגבוה ללימודי יהדות בברלין, שמאד העריכו מקצועות אלו, וקיבלה תואר דוקטור מאוניברסיטת מרבורג.

היא סברה שכל אלה נותנים נשק בידי ביקורת המקרא. היא היתה בקיאה באסכולות ביקורת המקרא, אך לעומת אלה שסברו וסוברים שיש להכירה כדי להתמודד אתה, היא הכריעה שהדרך הנכונה היא להתעלם ממנה על ידי היצמדות לפרשנים המסורתיים.

היא הסבירה שיש ללמוד את "היצירה עצמה, לא את שלבי התהוותה, לא את [הגורמים] המשפיעים על יוצרה ולא את הסיפור והתוכן שמתוכן צמחה, אלא אותה עצמה; ולא אותה כתעודה המעידה על דברים שמחוצה לה, ענייני שעת יצירתה בשטח הדתי, המדיני, הכלכלי, בקיצור, לא כמשקפת את תקופה אלא כמדברת בשם עצמה".

למשל, היא כותבת על תחילת פרשת 'מסעי': "הרי לפנינו כארבעים פסוקים שאין בהם אלא שמות מקומות בלבד. רשימת שמות יבשה זו – שהיא בודאי עניין גדול לחוקרי עתיקות ולגיאורפים המשקיעים עמל בזיהוי שמות – מה עניינה בתורה? שהיא כפי דברי המשורר האלהי בתהילים (יט, ח-ט) 'מאירת עיניים', 'משמחת לב' ו'משיבת נפש'? והלא ככה ולא כחומר למחקרים ארכיאולוגיים, הסטוריים וגיאוגרפיים – ראו אותה לומדיה האמתיים שבכל דור, וחיפשו בה תמיד את אשר הובטח לנו עליה (משלי ד ב) 'כי לקח טוב נתתי לכם'; ומהו הלקח הטוב הצפון ברשימת שמות כזו? וכאילו רצתה התורה כבר להזהירנו שלא נזלזל ברשימת שמות כזו אשר אין בה לאדם הרואה לעיניים כלום, לכן הקדימה דווקא כאן (לג ב): 'ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'." (עיונים חדשים בספר במדבר 361).

זה הכלל: התורה היא לקח טוב, היא משיבת נפש, היא מאירת עיניים, היא באה ללמדנו לקח ומוסר!

לכן, התכנית המוצעת לבתי הספר, שתחליף חלקית את שיטתה, עוררה בה חלחלה. כל מי שניסה לשכנע אותה, לא הזיז אותה כהוא זה מדעתה. וכאשר נודע לה ששר החינוך תומך במועמדות הרב יואל בן נון, היא יצאה מגדרה והודיעה לו: אם אתה ממנה אותו למפקח ארצי לתנ"ך, אשבות שביתת שבת מול משרדך, אדוני השר עד שתיכנע.

היא התבטאה נגד הרב יואל בן נון ושיטתו במילים קשות וחריפות ובזעזוע וההצעה נגנזה.

כמובן בל נאשים אותה בעמידה נוקשה על שיטתה מתוך גאווה. כולם יודעים שמלבד היותה פרופסורית, היא היתה מרצה עממית, מלאת ענווה, ידועה בפשטות הליכותיה, מכונה 'נחמה' על ידי תלמידיה, מעדיפה את התואר מורה על פני פרופסור. מורה – כך כתוב על מצבתה.

הנה דוגמא: ידועה השאלה למה יוסף הצדיק אחרי שעלה לגדולה, לא שלח לחפש את אביו. על זה נתן הרב יואל בן נון נתן פירוש חדש: הוא חשב שאביו קיבל את טענת האחים ודחה אותו מעל פניו כשם שאברהם דחה את ישמעאל ויצחק את עשו. הגיבה על כך נחמה ליבוביץ: לא יתכן שיוסף יחשוד את אביו בכך! לא יתכן שיפסיק לאהוב את יוסף!

עוד דוגמא: בניגוד להסבר שחטאו של שאול שבעקבותיו נשללה ממנו המלוכה, היה לקיחת השלל והצלת אגג, המוזכרים על ידי שמואל הנביא בתוכחתו כסיבת עונשו החמור, הסביר הרב יואל בן נון פירוש חדש שהחטא היה שלא הכחיד את כל עמלק אלא את חלקו. שאלה נחמה ליבוביץ: אם כן, למה שמואל לא אמר לו? ועל כך השיב לה: שמואל לא ידע… לא ידוע אם נחמה ראתה את עצמה מחויבת להגיב על כך.

הרב יואל בן נון האשים את נחמה ליבוביץ: "אין אצלה קריאה ישירה של הטקסט, אלא רק באמצעות פרשנים, ואצלה נקודת המוצא היא חומש-רש"י, ואין חומש לבדו. אבל בחזרתנו לארצנו, אנו מסוגלים לקרוא פסוק באופן ישיר, שזו נקודת הקודש הטמונה בחוצפה החילונית, ואין ללכת עם קביים". אמרה לו נחמה ליבוביץ: "אם אתה קורא בלי פירושים, אז אתה הפרשן, וכי טוב אתה יותר מכל הפרשנים?!" בעיניה קריאה בלי פרשנים, זו גאווה ואפילו חוצפה.

אכן נחמה ליבוביץ היתה לפני הכל מחנכת גדולה, לכן "ייחסה חשיבות פחותה לשאלה האם יודע הלומד את מקורה של האמת החינוכית שקלט מהמקורות – אם במקרא עצמו או בפירוש חכמים עליו.

היה לה אוסף סיפורים שבמרכזם ניצב אדם פשוט שאינו מלומד, שקלט רעיון חינוכי מוסרי מפירוש חז"ל וייחס אותו בטעות למקרא עצמו כגון אם שנזפה בבנה שהתעלל בחתול וציטטה לו מה ש'כתוב בתורה' על משה שהציל את הגדי, או חייל שנלחם בסיני וסיפר איך ספגו הוא וחבריו אש תופת, כשלפתע מישהו מהם נפגע. החובש סיכן עצמו וזחל תחת האש להגיש לו סיוע. 'זה בא לו מאברהם אבינו, ש'בתורה כתוב' שקפץ לכבשן האש', הסביר החייל, ונחמה ציטטה אותו בהתרגשות. 'מה חשוב מנַיין הוא למד את מסירות הנפש שלו? אז מה אם מתבלבלים, אבל לוקחים לכל החיים ערכים ודגמים להתנהגות."

במילים פשוטות, היא לא לימדה בצורה אקדמאית, אלא בצורה אמונית-חינוכית-פרשנית-מסורתית.

==

המאמר התפרסם בעלון 'באהבה ובאמונה'.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
11 תגובות - 11 דיונים מיין לפי
1
אכן, הרב יואל בן נון טוב יותר מהרבה פרשנים מסורתיים
תלמיד | 08-08-2012 13:13
ןלו בשל העובדה שהוא שייך לדור הגאולה וזכה להיות חלק מדור החווה אירועים בסדר גודל תנכ"י לחיות במרחבי ארץ התנ"ך מה שפרשני הגלות רק התפללו שיזכו לו.
2
הרב אבינר מצטט את נחמה ליבוביץ??
אוהד | 08-08-2012 13:58
הרי אם היתה הולכת לפי גישתו בענייני נשים (ובדוואי נשים ולימוד תורה) לא היה יוצא ממנה כלום. אז מה פתאום הוא נתלה בה?!
3
בתוכנית החדשה הלמידה עם רשי גם בלימודי בקיאות,
שאלת תם | 08-08-2012 14:11
ראשית, נחמה ליבוביץ ציטטה גם פרשנים זרים- בטח לא לטעמך.. בנוסף, אם כך כל פרשן שפירש חצוף כי העז לפרש ולשלול לעיתים את דרך קודמיו... חשוב שתהיה יותר מודעות עצמית על נקודות העיוורון והם יעזרו להסתכל בכל נושא ענינית. לא הבנתי- יש בתוכנית החדשה פשט ופרשנים, מה הבעיה? דבר זה מביא לשאלה: האם אתה מכיר את התוכנית החדשה לעומק? או הכל מפרטים שאתה שומע, קורא?
4
הרב אבינר - תעמוד מאחורי המילים שלך
יונתן | 08-08-2012 15:30
א. נחמה ליבוביץ הביאה פרשנים זרים ואפילו גויים - מה היית אומר עליה ? את האמת ! ב. נחמה ליבוביץ לימדה שיעורי תורה בפני גברים - מה היית אומר עליה ? את האמת ! ג. נחמה ליבוביץ למדה תנ"ך בגובה העיניים הרבה פעמים, והרבה פסיכולוגיה של האבות וחטאים של האבות. מה היית אומר עליה ? את האמת ! הרב אבינר, אין לך שום זכות להשתמש בנשק החדש שלך - נחמה ליבוביץ - כי אתה עושה את זה לא ביושר. כואב הלב שאתה ממשיך את הויכוח הזה בדרכים לא ישרות כמו הציטוטים שהבאת מהם רק חלק. זה לא יראת שמיים שלומדים מהאבות. חבל וכואב נורא
5
מה הרב אבינר רוצה לומר?
כלאב | 08-08-2012 15:36
בסדר, אז נחמה אולי לא הייתה מסמכימה לחלוטין עם התוכנית החדשה. האם עובדה זו פוסלת את התוכנית? האם אין מקום למחלוקת טהורה, לקבלת העמדה האחרת? בסופו של דבר, הרב יואל לא נבחר לתפקיד במשרד החינוך - נבחר תלמיד-חבר של נחמה. והתוכנית החדשה נולדה מתוך כישלון השיטה...
6
אשריך הרב אבינר שחזרת בתשובה
אשריך | 08-08-2012 18:02
ואימצת את מורתינו הגדולה נחמה זצ"ל. נחמה לימדה אותנו שבהלכה צריך לציית לרבנים, אבל בלימוד תורה ותנ"ך צריך לציית רק לאמת. ולכן היא לימדה תורה ונ"ך בלי לבקש אישור מרבנים. והיו רבנים, כאז כן היום, שניסו להשתיקה. היו שיצוו לאסור עליה, כאישה, ללמד תורה. היו שפסלו אותה בגלל שקיבלה את האמת ממי שאמרה, גם אם היה זה בנו יעקב הרפורמי, או עובדי עבודה זרה גמורים. אבל נחמה לא נרתעה, ולימדה את כל ילדי החמ"ד תורה, על אפם וחמתם של אותם צדיקים. כך גם מורי התנ"ך של היום, צריכים לכתוב תכניות וללמד את ילדינו מתוך אהבת האמת והחכמה, ולא לבקש אישורים מרבנים על כל צעד ושעל. טעות קטנה ומצחיקה בכל השארת בסוף דבריך, הרב אבינר: פרופסור נחמה ליבוביץ, שעשתה דוקטורט אצל גונקל הגוי באוניברסיטת פרייבורג, שהיתה במשך עשרות שנים פרופסורית בכירה באוניברסיטת תל אביב, עליה אתה אומר שלא הייתה אקדמאית???
7
לאשריך מגיב 6 ודומיו
בלפור רומנוב | 08-08-2012 22:06
קודם כל הרב שלמה אבינר הוא אקדמאי במובן הפורמלי של המילה. הוא הוא בוגר בהצטינות את הפוליטכניקום בפריז. הרב אבינר העדיף לקבל את עצמתו של הרב צבי יהודה להשקיע את את זמנו בלימוד תורה ולא לעסוק בעבודות במשרד ראש הממשלה שהוצעו לו עם תחילת לימודו. באשר לגב' פרופ ליבוביץ, היא ודאי דמות מיוחדת שלימדה תורה במכוני הורה למורים, שהתבססו על תלמידי מרכז הרב כדוגמת מכללת ליפשיץ וכול האברכים מרץ שבמבשרת ציון. רבים מבוגרי כולל מרץ הם תלמידיה במובן זה או אחר. אך מי שקורא את כתביה רואה שהיא הושפעה בתת מודע מהתרבות הגרמנית. אבל המודע היא הולכת אחרי הקו הרבני המובהק. לא תשמע ולא שמעת ולא קראת מעולם אצל גב ליבוביץ התרסה כנגד הרבנים כפי שהדברים באים לידי ביטוי אצל אחיה ישעיה.
8
להלן קטע נוסף מתוך הספר 'נחמה'
חיותה דויטש | 08-08-2012 22:37
את החיבור בין התורה לחיים עשתה נחמה גם באמצעות הספרות. מאוד חשוב היה לה לחבר בין רעיונות אנושיים ומוסריים אוניברסליים שישנם בתנ"ך ובין רעיונות דומים המופיעים בספרות הישראלית ובספרות העולם. בטיוטות הכנה לשיעור שהשתמרו בעיזבונה רושמת נחמה מראי מקומות ליצירות מספרות העולם ומהספרות העברית שאפשר לקשר בינן ובין נושאים מקראיים. רשימה נדירה זו היא כמובן מעט המכיל את המרובה ויש בה כדי ללמד רבות על שיטת הלימוד של נחמה, על אהבת הספרות שלה, ועל הדרך שבה השכילה לחבר בין השתיים: "ואלוקים אנה לידו" - על פי הגשר לסט לואיס דאי; "ואנכי הכבדתי את לב פרעה" - על פי ד"ר ג'קיל ומר הייד; "אם כסף תלווה את עמי" - על פי חבית שבורה להזז; וירא: שרי והגר - בורלא - בקדושה או באהבה; עקב ב' - "למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך, ולמען נסותך להיטבך באחריתך" - נאום מורושקה - חבית עכורה; מאכלות אסורות - או פרשת עריות - סונטת קרויצר לטולסטוי; פרשת ציצית - "ולא נכשל" של עגנון; פרשת עגלה ערופה - ש' שלום. "ולא תאמרו לי," היא רושמת בסוף דף הטיוטה, "זו סוכריה להמתיק. אלא ככל שיחסר לאדם חכמה כן תחסרנה לו שמונים ידות בתורה, וככל שלא יראה את החיים (וראיית החיים נלמדת מתוך ספרות) לא יראה את התורה."
9
בלימוד התורה אין לימוד מהספרות הזולה וגם היקרה של הגוי
בלפור רומנוב | 09-08-2012 7:30
בלימוד התורה אין לימוד מהספרות הזולה וגם היקרה של הגויים. אפשר לחבר "רעיונות אנושיים מוסריים אוניברסליים שישנם בתנך ובין רעיונות דומים המופיעים ספרות הישראלית ובספרות העולם." כפי שאומרת חיותה דייטש אבל יש לזכור שכל חכמי ישראל שציטטו דברים מעין אלה הביאו אותם רק בתור קישוט לא בתור מקור מוסמך. גם המינוח מסרים אוניברסליים. מה זה אוניברסלי. התורה היא כאוניברסלית היא כוללת הכל, אם מחפשים את הכל מחוץ לתורה מקבלים הכל חוץ מתורה. כדאי לקרוא את דברי ההקדמה של ליאונוב פנינה לכתבי ליבוביץ לפני שאת מצטטת את נחמה.
10
נחמה - שיטה שלא מתאימה לתיכון
יאיר | 09-08-2012 10:00
אין כל חדש בכך שנחמה יצאה נגד הרב יואל בן נון. נכון, הם שיטות נפרדות. אגב, הרב יואל בן נון לא המציא את השיטה לגמרי, הוא הולך בשיטת פרופ' יהודה אליצור בענין ארכיאולוגיה מקראית ששיטתו היא גם תשתית כל סדרת 'דעת מקרא' - מה הבעיה עם זה? זו שיטה שונה בתנ"ך משיטת נחמה. שנית, ארבעים שנה אנחנו כבר לומדים ומלמדים בשיטת נחמה - לאן זה הביא אותנו? ללא ספק להישגים כבירים - התלמידים שונאים תנ"ך והמורים לא מבינים מה צריך ללמד. גם התירוץ שהבעיה במורים יכול להיות תירוץ לכמה שנים, לא לתקופה כל כך ארוכה. אז מה הבעיה? כולם יודעים - שיטתה של נחמה היא שיטה אליטיסטית, ליטאית, שכפי שאמר הרב יואל - קוראת את התנ"ך דרך הפילטר של הפרשנים. היא שיטה שלא מתאימה לילדי ישראל, ואפילו בישיבות הגבוהות אף אחד לא לומד ככה. ראיה לדבר, שבמכוני ההוראה, הציונים דומים לתיכונים במבחני אנסין. אך היתה עוד רעה חולה מאד - המבחנים כוללים אנסין שהם הפליה ברורה כלפי רוב תלמידי החמ"ד. תלמידים היום לא מבינים לשון ימי הביניים, בטח שלא לשון ששזורה בביטויים למדניים מהגמרא. מאיפה שנערת אולפנה תכיר אותה? שתלמיד עולה חדש או תלמיד כיתת מב"ר יכיר אותה? הם חייבים לעשות את אותם מבחנים, כי להזכיר לכם, זה מקצוע חובה! לכן תלמידים ותלמידות נכשלו על ימין ועל שמאל כי השיטה ממש לא מתאימה לתלמידי תיכון. ואגב, יבדוק הרב בישיבתו, כמה תלמידים היו מצליחים לענות על גליונות נחמה בצורה נכונה? התוכנית החדשה שינתה את כל השיטה ועם כל הנוסטלגיה (שאינני בטוח שהיתה כל כך ורודה...), אבל כבר שנים מחכים לשינוי המבורך הזה. במקום לכתוב נגד, אני מציע שהרב אבינר יציע הצעה קונקרטית לועדת המקצוע. אני בטוח שהם ידונו בהצעותיו בכובד ראש!
11
למה הרב אבינר לא קורא את מאמרי הרב בן נון???
בועז | 10-08-2012 12:31
כמה עצוב וחבל לראות שהרב אבינר לא קרא את המאמרים של הרב יואל בן נון לפי שהוא תוקף אותו... אם הרב אבינר היה קורא אותם הוא היה מגלה שבכל אחד מהמאמרים הללו הרב בן נון מצטט את רוב מוחלט של הפרשנים שעוסקים בפרשיות הללו החל מחז"ל ודרך רש"י ושאר פרשני התנ"ך שלנו מציג את היתרונות והבעיות בכל פרשנות כדרכו של כל לומד תורה / גמרא וכו'... מתוך כך היה רואה עד כמה בקיאותו העצומה של הרב בן נון בפרשנות ובמדרשי חז"ל היא תופעה נדירה ביותר שהלוואי שכל מי שתוקף אותו או מסכים עם דרכו יגיע לחלק ממנה.... בנוסף לכך הרב בן נון במאמרים אלו בשאר כתביו מבסס את רעיוונותיו החדשים על מקורות חז"ל ופרשנים גם אם יש חידוש בדבריו אי אפשר לטעון שהם אינם מבוססים ורק חבל ועצוב שהרב אבינר לא מנסה להתעמק בדברי הרב בן נון לפני שהוא תוקף אותו... אין ספק שנחמה היא מורה דגולה ללימודי תנ"ך ומגדולי הדורות האחרונים בעניין לימוד הפרשנות אבל נחמה ראתה ברב בן נון ''בר פלוגתא' ראוי וקראה את דבריו והגיבה להם עניינית ולא פסלה את דבריו קטגורית ובדברים רבים גם הסכימה איתו [אבל על כך כמובן אסור לדבר...] אכן ישנן מחלוקות חשובות בדורינו איך וכיצד ללמוד תנ"ך וראוי הדבר שימשיך כך!! ומי יתן שהדבר בעיקר יחזק ויגביר את לימודי התנ"ך בעמ"י!!!