פרשת הרב טל: איני ממהר לערוף ראשו של אדם שהשקיע בי שעות

סלחו לי שבעידן שבו מוחקים אדם בהחלקת אצבע ובדגדוג אצבעות על מקלדת, בקשתי לחכות לשמוע דברי בית דין שהוסמך לטפל בעניין. סלחו לי שנקרע לבי ביסורי תופת בין רבי שמואל זה לרבי לשמואל זה ששניהם יקרים לי עד מאוד ומשמשים לי כמורי הוראה ומהם אני מקבל חיות ודרך. סלחו לי. ואל דאגה לכשתצא האמת אקבל אותה גם אם אאלץ לקרוע חולצתי לבכות עד יכלו כל דמעותיי.

איני ממהר לערוף ראשו של אדם שהשקיע בי שעות
  (באדיבות המצולם)

פרשת הרב טל. בזהירות וכאב עצום אני כותב את הדברים, והם יוצאים ומתפרסמים על סמך העובדה שבית הדין הממונה טרם פסק את דינו או הראה את פסק דינו לציבור. אשר על כן ועד אשר לא נאמר אחרת אין כאן אלא רצח של ממש!

ואני מוחה בקול זעקה גדולה על שפיכת דמו של תלמיד חכמים. ואין בדבריי כאן חלילה וחס אני הקטן לחלוק על גדולים וחכמים אלא רק בקשה ותחינה למיצוי הדין עד תומו. כתלמיד ומעריך של שני הגדולים הנזכרים בעניין אני קרוע וכואב ומתוך כך כתבתי את דברי:

האיש אשר נטע בי את טעם היהדות שבפי

בקשתי לשתוק, בליבי הייתי מעדיף שיהא כל העניין הזה כמין חלום בלהות שתכף אתעורר ממנו. שכלי לעומת זאת מבקש לזעוק הן משתי סיבות שתכף אפרוש בפניכם.

שנים בקשתי להיות מיושבי בית המדרש, בקשתי לעזוב את הישבה התיכונית בכיתה י בכדי לצלול אל ימה של תורה ולילך בפרדסה. לימודי הבגרות היו נראים לי כבזבוז זמן משווע. ביום כיפור באותה שנה בישיבה התיכונית נחשפתי הכיצד נראHת תפילה מעומק הלב, היה זה מורם ורבם של השמיניסטים שלנו, הרב יעקב עמיאור איש עטור זקן ויפה תואר הממרר בבכי עת שפתיו חותכות בהבל פה ושפתיים נרעדות את מילות התפילה התחינה והבקשה. היה זה רגע מרעיד מבחינתי מעורבב בין יראה לאהבה.

מאז, נטלתי תרמילי ויצאתי לחפש, לא הייתי למדן גדול, אך רציתי מאוד, ולו רק בשביל להסתופף בצילם של כאלה שכן זוכים שאור תורה מאיר את פניהם. הימים היו אז ימי הגירוש והעקירה מגוש קטיף, בהם שוב נפגשתי במראה המעורר הזה של אדם עטור זקן ועיניי תכלת הבוכה בדמעות שליש, כתינוק ממש בפני אביו.. זה נחרט לי.

טלטלת הגירוש לקחה אותי עמוק אל המאבק על הארץ ובכך התמלאתי בידיעה ותקווה שתוך כדי אנסה להמשיך לחתור לחפש מקום שבו אוכל לקבל תורה.

לאחר זמן די אורך דרכתי בשעריה של יד בנימין, נכנסתי לישיבה וזה היה מראה שעשה לי צמרמורת, רוב היושבים היו מעוטרים בתפילין, דרוכים וקשובים ברוב קשב, בדיוק לאותו אדם שנזכרתי שראיתי נושא תפילה בדמעות לביטול גזרת הגירוש, לא אחר מאשר ראש הישיבה. זרקתי את התרמיל והתיישבתי, הוא דיבר בחיות כזו שלא פגשת, עיניו נצצו בכל משפט, ובליבי חשבתי את שכה ברור לי היום, הרבה יכולים ללמד תורה אם יש להם מספיק יכולות שכליות כאלה ואחרות אך אין כמו דוגמא אישית וראש הישיבה היה עדות חיה ומפעימה של עבודה ולימוד מתוך תשוקה ודבקות.

לא למדנו רק תורה ודרכי עבודה פנימיים. אלא ראינו רגישות אין סופית דאגה והתעניינות בכל תלמיד, דיוק וזיכרון מופלאים שאפשרו לו לפגוש כל תלמיד לאחר שנים רבות ולשאול ולהתעניין בדברים שהיינו בהלם שזוכר ובאופן כזה של ירידה לפרטים ממש קטנים. טלפון לזוגות ביום חתונתם עם ברכה ואיחולים אוהבים. הרבה גם למדנו על ערך הזמן וניצולו ומעל כל זה ביקש הרב להפכנו להיות עצמאיים ולא תלותיים, קשורים בעבותות של אהבה לד אמות של הלכה ותפילה. ועוד לימוד חשוב ומושרש הוא שגם כאשר אדם בא לבקש עצה ושאלה שידע מה הוא שואל, שיהא בקיא באיזה שהוא אופן בתחומי השאלה למנוע מאתנו להיות כהולכים שולל וקצרי דעת ואבחנה.

ספגנו יהדות אשר נשתרשה בנו כטעם נפלא, כמו מאכלי ילדות אשר ריחם מעוררים כל נפש עייפה. יין הונגרי של ממש!! ספגנו תפילה ניגון ולימוד אשר מחוברים לחדוות החיים והכל מתוך זהירות יתרה בכבודם של השקפות שונות ובתי מדרש שונים גם כאשר יד אחרים הייתה קלה על ההדק.

טראומה משמעותית מחייבת טיפול

בתחילת דבריי אמרתי שהשכל זועק משני סיבות שהם שניים שהם אחד. שכן מחד נראה שהדור מתנסה בניסיונות אמונה מורכבים שעד כה אם שאלת האמונה הייתה רק ביחס לקיומו של אלוקים כעת ישנה שאלת אמונה ואמון הדורשת בירור לגבי חכמיה ומוסריה דבר שגרם לנו ממש לטראומה עמוקה בכמה וכמה סיפורים שצפו בשנים האחרונות עליהם מסר נפש ומאמץ רב מורנו הרב אליהו. אך כידוע טראומה משמעותית מחייבת טיפול שבהעדר טיפול היא מחריפה ומשתלטת על כל חלקי החיים ויכולתו של אדם לבחון את הדברים בשכל ישר מתקטנת ומטשטשת, ויתרה מזאת לפעול מתוך טראומה עלול להביא לפעולות הרסניות ומסוכנות.

ומאידך למדנו בפרט אנו תלמידי הרב לבחון דברים מתוך עמוד שידרה יציב וכאשר הדברים חורגים ונורות מהבהבות לשוב אל ההלכה וליישר קו. מעולם לא חשבתי שזה קל ואיש לא אמר זאת. אך זה ורק זה מה שיש לעשות!

ועל כן נמסר הכאב האוחז בנו כעת בידה של ההלכה ועד אשר לא תוציא ההלכה את פסקיה אל לנו ללכת שולל ורכיל עת טראומות אחרות מפעפעות בנו כיד הדמיון של כל איש ואיש.

עד אשר יוכח אחרת חובה עלי להוקיר תודה גמורה, חיזוק ואהבה למי שעמל וטרח למעני ללמדני תורה, שהרי אביו של אדם מביאו לעולם הזה ורבו מביאו לחיי עולם הבא.

במקום מסוים מי יודע אם לא גם לאחר מכן, שהרי את הפרי קבלנו וטעמו מאוד היה טעים לחיכנו רק אולי את הקליפה יש לזרוק.

לסיום

פעם לאחר פיצוץ שהתפוצץ שם בהרי צפת שמעתי מפי ראש ישיבת ההסדר בצפת חיזוק נפלא שקשור מאוד לדברים שכתבתי כאן. הוא הזכיר שיש בהלכה בהלכות תפילה שאומרת שאדם שנעמד להתפלל אסור לו להישען. ומתי מותר בכל זאת? שאם יבואו ויקחו לאדם את הדבר נשען עליו לא יאבד את שיווי המשקל וייפול.

ולאור כל האמור אני מבקש:

סלחו לי

סלחו על שאיני ממהר לערוף ראשו של אדם שהשקיע בי שעות, שכתב את שמי בדפי תפילותיו. שלימד אותי תורה ותפילה מה הם.

סלחו לי על שאני נאחז בכל פיסה המאפשרת לחשוב טוב על איש

שחזיתי בלימודו והתייחסות גדולים וחכמים אחרים כלפיו.

סלחו לי

סלחו לי שבעידן שבו מוחקים אדם בהחלקת אצבע ובדגדוג אצבעות על מקלדת, בקשתי לחכות לשמוע דברי בית דין שהוסמך לטפל בעניין

סלחו לי שנקרע לבי ביסורי תופת בין רבי שמואל זה לרבי לשמואל זה ששניהם יקרים לי עד מאוד ומשמשים לי כמורי הוראה ומהם אני מקבל חיות ודרך.

סלחו לי.

ואל דאגה לכשתצא האמת

אקבל אותה גם אם אאלץ לקרוע חולצתי לבכות עד יכלו כל דמעותיי.

סלחו לי

ולכל הממהרים לאבחן אותי ואת חבריי לבית המדרש כחסידים שוטים שחררו, תנו לנו לכאוב בשקט

ולברר האמת כדרך ישראל סבא.

שנזכה לבירור האמת. עקירת הפחד. ודבקות אמיתית באנשי אמת.

תלמידו ואוהבו

אלישוב הר שלום

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
56 תגובות - 30 דיונים מיין לפי
1
תודה על המאמר. כתבת יפה ונכון!
חיים | 30-05-2019 12:26
.
לאן הלכה התורה?
שמאול. לא טל ולא אלי | 30-05-2019 23:23
למה הרב אליהו מספר לנו דברים לא טובים? הרי אסור לאדם כך לפרסם דברים רעים. אם יש לו משהו לא טוב להגיד, שיגיד לבית דין! ולא לנו!
'הרב אליהו בדק' אין בית דין?
מאמין לכל בודק | 30-05-2019 23:00
קצת תורה ויראת שמיים!!!!
יועץ תורני
מתבונן | 30-05-2019 15:02
שטחי ומראה על מצוקה. ה' ישלח לך רפואת הנפש. אי אפשר להכחיש עובדות שהרב אליהו בדק.
כמו תמיד, אלוף!
איתן | 30-05-2019 12:34
שנזכה ליברור האמת למען שמו באהבה!
2
תנחומיי
נגה | 30-05-2019 12:35
בסדר חמוד. יפה והכל. אבל צר לי לבשר לך שאנשים חוטאים, מילא חוטאים אבל לא עושים תשובה לא מודים לא מבקשים סליחה וממשיכים לשקר... הרב הוא לא אלוקים וההצח לא פה. המציאות שונה כרגע ויש להוקיע את הרע בקרבנו
תנחומיי??
חגית | 30-05-2019 22:22
תנחומיי ? בתור מה בתור דיין או מה?
לזה בדיוק הוקם בית דין
אלישוב | 30-05-2019 13:11
בית דין יתן החלטותיו ואז נוקיע או את הרע מקרבנו.
3
אליישוב אהוב אין כמוך.
תלמיד | 30-05-2019 12:39
כדי לחדד את הדברים, אני מקווה שתקרע את הבגדים ואקרע גם אני , אם בית הדין יאמר שהרב טל נקי והייתה כאן עלילה שפלה שלא כדרך ישראל סבא. כי המשמעות של זה תהיה שרבך השני עשה 'מגה פיגוע' ושפיכות דמים ברמה לא נתפסת. ושאיננו עוד רבך ולא רבינו.
הרב אליהו אישר את הבי"ד
דוד | 30-05-2019 22:57
לבית דין, אתה כתבת שהרב אשר וייס אמר לך שכל הדיון זה האם הוא ימשיך לכהן כרהי או לא. יתכן שאתה צודק אבל זה לא משנה כי הרב דמואל אליהו חתם בעצמו שהוא מקבל את החלטת בית הדין! אז בבקשה בלי ללבות את האש בואו נחכה לתוצאות והאמת והשלום אהבו!!!!
פתי מאמין לכל דבר
זה לא נכון | 30-05-2019 22:27
הרב לא מודה בכלל במה שהיא אומרת וזה מה שמשנה את כל התמונה ...
למבהיר: שקר
תלמיד | 30-05-2019 15:09
בית הדין אמור לשמוע את הטענות עצמם ולהחליט אם היה או לא היה. אתה משקר או לא מבין את הניסוח
הבהרה !
בית הדין | 30-05-2019 14:16
בדקתי את זה. משום מה מתפספס פה העניין הכי חשוב: על מה בית הדין אמור להחליט?? אז ככה: (מתוך בדיקה מעמיקה) בית הדין לא אמור להוציא פסק אם הרב עבר על המיוחס לו או לא. הוא עבר, וזו לא השאלה. זה מוכח. השאלה שבית הדין מתחבט בה, היא אם הוא יכול להמשיך לשמש כראש ישיבה. שאלה הזויה, נכון, אבל את השאלה הזו צריך להפנות לכבוד הרב אשר וויס. תבדקו אותי.
4
על זה נאמר אל תבטחו בנדיבים
נגה | 30-05-2019 12:41
היה טוב אתך ועם הרבה. פספס בדרך משהו ועכשיו ממשיכים לשקר בשמו. תנחת ארצה. הפולנית והדרמתיות המתקרבנת אולי תתקבל בבית הספר לייעוץ. חכמולוגים מתייפייפים או מסרבים להבין שהמציאות משתנה. ברכה והצלחה
5
נו.. תראו איזה תלמיד! אשריך
דניאל | 30-05-2019 12:47
איזה יופי של איזונים... זה מה שקיבלת שם? גם אני בא ללמוד שם...
6
אשריך אלישוב קולע לאמת
תלמיד כואב | 30-05-2019 13:32
כמו מים קרים לנפש עיפה מילים שקצת מחזירות את הנשימה אחרי ימים קשים של בילבול נוראי תודה.
7
אני רק שאלה
שאול | 30-05-2019 14:01
איפה הייתם עם כל הלימוד זכות היפה הזה - בפרשיית הרב אבינר??? תורת החיים הסתערו אז בשצף קצף וטענות שונות ומשונות, לא מוסכמות, ולא בית דין. טענות אולי נכונות, כמו שעכשיו הטענות אולי נכונות. סליחה, סלחו לי, אבל יש כאן ממש מידה כנגד מידה. במידה שאדם מודד לחברו בה מודדים לו. שלא נדע עוד צער אמן, וננוחם מן השמים. ונחזור לגוש כמובן.
בי"ד
יהודי | 04-06-2019 1:08
בית הדין שהכריע נגד הרב אבינר לא הכריע רק ששיטת הרב אבינר לא נכונה אלא שהוראותיו אינן נכונות גם לשיטתו (כשבחנו אותו היו צראות שהוא טימא, אבל בתיבת השאלות בבית אל הוא טיהר גם דם גמור).
אצל האב אבינר
אברך | 30-05-2019 16:17
היה 3 גאונים שהרב אבינר לא קיבל אותם עליו, ככל הנראה חלקם חלוקים עליו בדברים אחרים שיצאו נגדו. בבית דין שהיה מקובל על הרב אבינר והחולקים עליו ובערעור בבית הדין הגדול דווקא הצדיקו את הרב אבינר. אישית מאוד הערכתי את הרב טל לא ממהר לחרוץ את דינו, אבל מרגיש אירוני המידה כנגד מידה
רק לשם ההבהרה
יוסי | 30-05-2019 15:43
הביד דין שהוקם מול הרב אבינר לא טען שהוא שידל נשים לעשות דברים. אלא פסק הלכה שלדעת הביד לא נכונה. ואכן תלמידי הרב טל צלבו אותו בראש כל חוצות ועשו ממנו הקטן באדם. בעיקר בגלל ההתנגדות שלו לסירוב פקודה.
למחפשי העצות
תרצה | 30-05-2019 15:05
מה פסיקה? שהרב ימשיך ללמד ולתת עצות? נראה לכם הגיוני שאנשים לא מתוקנים ינהלו בתי ספר מוסדות לימוד? מה נסגר אתכם. המעשים הנל וההתנהלות לא שייכת במילים עדינות
מה פירוש? אצל הרב אבינר היה ב"ד!!!!
יעקב | 30-05-2019 14:50
פה רצחו בנאדם בלא משפט.
אם כבר שאלת על הרב אבינר
שלומי | 30-05-2019 14:39
דווקא בעניינו היה בית דין שחייבו, ואסר עליו לפסוק בכל ענייני נשים. לעומת זאת כאן, בדיוק מחכים לפסיקת בית דין... ו
8
הבעיה היא שהוא לא השקיע שעות רק בך...
די להיתממות | 30-05-2019 14:12
הלא אין מחלוקת בין ה'בוררים' שמיניתם בעצם המעשים, לפחות על הצד המקל. הקטע הוא שגם הצד המקל נכנס, לדעתי, בתוך 'לא תחמד אשת רעך', או שאפילו עשרת הדברות הן כבר לא המינימום הנדרש. אשמח להבהרה לפני שצריך תכף שוב לשמור שבת
לאדון 'די להיתממות':
תלמיד | 30-05-2019 15:13
אתה כותב בכל מקום ובמגוון שמות על 'לא תחמוד' שלא היה ולא נברא. אתה מתעלם מבית הדין שאמור לבדוק את העניין, וכביכול בשם עשרת הדיברות אתה מפקיע כח של חכמי ישראל מוסמכים לדון בסוגיה.ה' ישלם לך כמו לדואג: ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו
לצד המקל לא הייתה עבירה על לא תחמוד
עמי | 30-05-2019 14:41
אתה יודע את זה אז למה אתה משקר במצח נחושה?! כולם מסכימים שלא היתה כל נגיעה ולא יחוד כל הדיון הוא על לא תחמוד ולצד המקל, ודאי שלא היה... כידוע גם לך הרב אליהו בעצמו אמר לה להתגרש ועוד רבנים אמרו לה להתגרש,
9
מה על כף המאזניים הרב שמואל מול הרב שמואל?
נחל שורק | 30-05-2019 15:26
מה האינטרס של הרב שמואל אליהו? מי דובר אמת הרב אליהו או הרב טל? חבורה של הזויים
10
הלפטופ נמחק
האקר | 30-05-2019 15:37
מה קרה ללפטופ של הרב טל? האקר נכנס למחשב ומחק הכל - חחחח
11
שיפגע באשתך כמו שפגע בנו
נפגעים מהרב | 30-05-2019 15:46
ואז נשמע אותך מדבר כל כך יפה...
הרב לא פוגע באנשים
תלמיד | 31-05-2019 7:14
אבל יש אנשים שהמצב כל כך קשה שהם נטפלים לאלו שעוזרים להם הכי הרבה ומתהפכים עליהם כאוייבים מרים ומרושעים במקום להיות מוקירי תודה...
12
עם ישראל תחזיקו חזק,
הדסה | 30-05-2019 16:32
גאולה בדרך
13
סלחו לי אתה חסיד שוטה.
נחום | 30-05-2019 19:32
משקיעים מליונים עם סוללה של דוברים,יחצנים,טוקבקיסטים,והכל להגן על רב שהודה בפני כולם שהוא חמד אישה נשואה,חמד איש נשואה,חמד אישה נשואה במשך ארבע שנים,עם התראה,ועדים,אבל כשהיצר תוקף ואין יראת שמיים,אז מגייסים את רוח הקודש לחמוד אשת איש ולבעול.
14
צחוק הגורל הרב אבינר,קלמן ליבסקינד
הראל | 30-05-2019 19:38
הייתי בתורת החיים בשנת 2001 בדיוק יצא הסיפור של הרב אבינר,ןתורת החיים היו באורות, הוציאו את ספרי הרב אבינר והחביאו אותם,העתונאי שהוציא אז את הסיפור הוא קלמן שגם כאן נתן מספר דקות בשידור על פרשת הרב טל שחמד אשת איש,אבל תלמידי הרב אבינר עכשו עצובים על חילול ה'.
15
הלב נשבר שוב
חוה | 30-05-2019 20:35
אחת האמונות עליה מושתתים חיי היא שהתורה מעדנת את האדם. בכל פעם שמדובר או רק נרמז על מקרה נוסף של אדם רודף קדושה ומלא תורה שנפל - נשבר הלב ממש ומתערער משהו עמוק בנפש. ציבור עצום יבכה איתך אם חלילה יתברר שיש דברים בגו. מן השמים ננוחם
16
כתבת יפה... ואני מסכימה שצריך לחכות להכרעת
רעיה | 30-05-2019 21:09
בית הדין. עם זאת, העולם הזה מלא ברפש מהסוג הזה, ונשבר מלראות שבכל מיני ארזים נופלת שלהבת. העיקרון מאוד ברור בעיני, רב ירא שמיים אמיתי לא מאפשר לאנשים להעריץ אותו ולשים אותו כחיץ בינם לבין הקבה. כל אדם, מגדול ועד קטן שמשפיע על הזולת, צריך לדאוג שיעבדו את ה' ולא יעבדו באף רובד עבודה זרה. ולכן, ברגע שאדם מרשה לעצמו שישמו אותו כחיץ (ולא כצינור - ויש הבדל) הוא מוחזק אצלי בגדר חשוד. מי שמרגיש עם העבודה הזרה הזאת בנוח, מובטח לי (וזה עיקרון שהוביל אותי תמיד - בינתיים לא התאכזבתי) שהוא עובר גם על גילוי עריות ודומיהם. מי שאין בו יראת שמיים, אין בו יראת שמים גם בזה. אנחנו בני אדם. אם נסלח לאדם בעל השפעה העונה לכינוי רב!!! שעובר על לא תחמוד את אשת רעך... ועל דברים גרועים מזה, איך העולם שלנו יראה? רוצים וחייבים להוקיע! מבינה את הכאב. אבל אם אומר את האמת, לא הופתעתי. כי כאמור, לא סומכת על רבנים של היום עם חצר. רב צריך להיות צינור. כל אדם צריך לבדוק עם עצמו עם הרב שלו הוא צינור או אלוהים ברובד מסוים בעצמו. תנחומיי. מאחלת לנו שלא נשמע עוד סיפורים כאלה. אם כי לצערי אני קצת סקפטית.
הרב טל
יהודי | 04-06-2019 1:16
הרב טל לא מרשה חס ושלום לשים אותו כחייץ בינו לבין הקבה. אין לטענה זו שום קשר לאמת. והוא מחנך לחשיבה עצמאית ואינו מרוצה מההתבטלות אליו (אך זה לא כל כך מצליח כי רבים מכירים בגדלותו באופן שהם מתבטלים אליו, אך לא חס ושלום בתור שהוא חייץ ביניהם לבין ה', אלא כגדול בתורה שיש להידבק בו וללמוד מדרכיו).
17
תשובה לאלישוב הר שלום
למה לא | 30-05-2019 21:59
יש לנו מחלה שאנחנו חייבים להפטר ממנה ומהר. החיים לא שחור ולבן ורב יכול לחטוא. יצר הרע פועל בעולמו וככל שאחד גדל כך גם יצרו. שיטת העבודה של היצר היא מאוד חיובית. היא קודם מקדמת את גאוות התלמיד חכם... ומשם המרחק לחטאים קצר. אל תיפול ברוך. החיים מלאים בנסיונות וזה אחד מהם. התורה נתנה בהר סיני לכולם. האיסורים נכתבו לכולם... כי כנראה שכולנו חוטאים. התשובה נתנה לעם ישראל... גם לשמואל טל.
דברייך פתחו בטוב טעם
אלישוב | 30-05-2019 23:00
השמטת התואר רב לפני פסק הדין הרי הוא ביזוי תלמיד חכם אז צר לי לא התייחס מעבר.
18
התהליך של הבוררות זוהם
צדיק | 30-05-2019 22:14
אתה חמוד וצדיק ואני ממש כואב את כאבך. אבל חמוד אתה גם נאיבי. התהליך של הדינים זוהם בכמה אופנים. קודם כל הרב טל לא אמור למנות אותם או להסכים למינוי. ככה זה לא עובד. שנית הרב טל השמיד ראיות ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אם התהליך היה אזרחי למדינה היה כוח מול משמיד הראיות לפתוח בחקירה פלילית על שיבוש הליכי חקירה אבל בגלל הגלות לבתי דין שלנו אין שיניים ולכן לא יצא מזה כלום. האמן לי גם אם בית הדין יפסוק שהוא זך כשלג אתה עמוק בפנים תמשיך לחוש את אותו השבר ותמשיך לבכות על הרב שהיה לך. אני חושב שאתה צריך לעבור תהליך של ריפוי והתאוששות.
שלום וברכה
אלישוב | 30-05-2019 22:58
ראשית ריפוי והתאששות בהחלט. לא מתבייש בכך. עם זאת בשונה מהרעש התקשורתי אני ורבים מתלמידי הרב מסתכלים על העניין בעין כואבת אך בוחנת . ומקווה למצוי הדין. ישנם סימני שאלה רבים לכאן או לכאן בהתייחסות לדברייך הרב טל לא מינה את בית הדין אלא הסכים וביקש אותו מאחר ור אושר ויס שמע ארוכות את דברי הרב אליהו ואמר לאחר מכן שכרגע יכול להמשיך לכהן כראש ישיבה ואף על פי כן ביקש הרב טל לשים עליו בית דין כך שהלכתית אין כאן חיוב. לגבי עניין המחשב אני לא בקיא בפרטים אשר על כן אני מעדיף לא להתייחס. אך בכל זאת טענת העלמת ראיות זומטענה שאפשר וחובה להביא בפני הדיינים. ואדרבה שכולנו בעת הזאת אין לנו אלא מה שעינינו רואות..
19
הרב טל ערף לעצמו את הראש
ברק | 30-05-2019 23:03
עצם זה שהוא התחייב לשלם לנפגעת ולבעלה והתחיל לשלם להם זה אומר שהוא מודה שהוא גרם לפגיעה בגלל ההתנהלות של רוח הקוטג' שפעמה בו
יפה אמרת, סחיטה באיומים כמוה כהודאה...
יהודה | 31-05-2019 7:19
קצת שכל לא יזיק, קצת חקר אמת גם לא יזיק בכלל במקרה שלך. לפעמים אדם מעדיף לשלם ביוקר בצורה אחת על פני האלטרנטיבה. במקרה הזה גבו מהרב טל פעמיים. גם שדדו אותו בכסף וגם נותנים לו לשלם ביוקר של הביוקר עכשיו כאן בטינופת של המדיה.
20
שאלה!!!
מיכאל | 31-05-2019 9:19
האם כך אתה נוהג גם כלפי אחרים אשר לא נמנים על מקורביך/מכריך/מחמדיך וכדומה???
21
חכמים היזהרו בדבריכם - תיקונים לתורה
משה | 31-05-2019 11:17
השמועה אומרת שפורום תקנה שוקל להוציא את התהילים מהתנך אחרי שהתברר מי זה דוד המלך. כמוכ נשקלת אפשרות לשנות מספר הלכות בספרי החפץ חיים ולהוציא מהגמרא ביטויים מסוכנים כמו הגכדול מחברו ייצרו גדול הימנו. רבנים יוחייבו להשתתף בסמינרים של הכנסיה בה לומדים איך להתנזר מהנשים (תשאלו את הילדים)
22
כל כך קל לראות באיזה צד נמצא הטוב ובאיזה הרע
ראובן | 31-05-2019 14:41
בה אם קודם לא היה לי ברור מי נגד מי בפרשה, הרי שמקריאת התגובות ברור מאוד מי נקי, תמים, שקול, אוהב ומצר, ומי מצד שני ציני, מר, שונא, לועג ומפלג ומתוך כך ברור לי עם מי אני רוצה לראות את חלקי. שבת שלום
23
אתה מהרהר אחרי הרב אליהו
היכן אתה בכל זה? | 31-05-2019 17:07
תבדוק את עצמך הכיצד אתה מהרהר אחרי הרב אליהו שהוא צינור נקי וישר שכל מטרתו למנוע נזק מעם ישראל. כיעור יש לגנות ואין טעם לייפות זה צביעות. יש עובדות חריגות והרב אליהו אמיץ מאד לחשוף אותן
שמואל אליהו
מידיעה אישית | 02-06-2019 7:21
שמואל אליהו פעל לא פעם אחת ממניעים אישיים ואינטרסנטיים לטובת חברים, ואף מינה עצמו לדיין לדון בדין כשהוא מקורב לאחד הצדדים ולא יידע בכך את שני הדיינים האחרים, שלאחר ששמעו זאת כעסו מאוד, אגב לבסוף הם בטלו את 'פסק הדין' שכתב שמואל אליהו והם חתמו עליו יחד אתו, וזאת מפני שהבינו שרומו על ידו, גם שם מדובר בתלמיד חכם
אדון יקר, הגיע הזמן שתפסיקו לראות
.... | 01-06-2019 21:06
בר' אליהו אלוהים . כי הוא לא. הוא אדם ויכול מאוד להיות שהוא טועה. קצת ענווה לא תזיק פה.
24
אור
ידיד | 01-06-2019 22:50
פשוט הכניסו לכם למחשב איסור לשון הרע לסיפור כיסוי ואתם רגילים כבר שאומרים לכם מה האמת בלי לברר ואיך להרגיש ומה להגיד ועם מי לדבר
25
אשריך אלישוב! חזק ואמץ!
יוסק'ה | 02-06-2019 0:29
מאמר חשוב מאוד בעיתות הללו. ואני דווקא אינני תלמידו.
26
אתה לא צריך לבקש סליחה
בוגר הישיבה | 02-06-2019 9:19
כל מה שכתבת זה נכון אני בוגר הישיבה הקטנה וזה האדם האחרון בעולם!!! שיעשה דבר כזה בושה וחרפה מה שמפיצים בתקשורת
27
כפייה
יהושוע | 02-06-2019 9:45
ראשי תורת החיים יגייסו כל אחד שאפשר לצבא שלהם ומאידך ינדו יכפישו ויפגעו נפשית בכל מי שלא מוכן להצטרף אליהם. תבדקו את דבריי ותיווכחו.
28
אשריך!! דורשי אמת כמוך זה הכי חשוב לעמ"י
מתחזק | 02-06-2019 15:48
במיוחד בימים אלו
29
הרב לא נמצא בבית מדרש
דוד | 11-07-2019 12:15
כאחד שהיה תלמיד בישיבה כבוד הרב טל מופיע בבית מדרש (שלא במסגרת תפילות) פעמיים בשבוע לדרשה בלבד הרב מתזמן את הפגישות שלו עם סטופר כאשר עוברות 7 הדקות השמש ממהר להוציא את האדם מהפגישה כמו כן תלמידים לא יכולים לדבר עם הרב רק בדרכו לביתו מהתפילות.
צודק
משה | 11-07-2019 12:50
במקום להיסתובב בבית מדרש ולשאול תלמידים לשלומם ואיך מתקדם להם הלימוד הרב בורח מהבית מדרש שלא יגנבו לו את הזמן חס וחלילה כי הרב צריך להיפגש עם המלאכים
30
הישיבה פותחת את דלתיה לכל התושבים
שניר | 11-07-2019 12:56
אני גר ביד בנימין 6 וחצי שנים אני חייב לציין שתמיד הישיבה הייתה פתוחה לקהל הרחב הן ללימוד עצמי והן לחברותה, הגרעין של הישיבה גרעין טוב מאוד לצערי הישיבה גם מושכת אנשים קצת מוזרים שמתיחסים לרב כאל דמות משיחית בעל כוחות על טיבעיים לא פלא שאנשים עזבו את אזור הנוחות שלהם ביד בנימין ועברו עם כל המשפחות בהוראת הרב לנצרת עלית שם הרב בונה קהילה גדולה כבר 6 שנים בתחושה שכך הם יכבשו עוד יעד של אנשים חלשים על מנת שיהיו חסידים של הרב.