האם חרם דרבנו גרשום עדיין תקף? הרב אבינר משיב

הרב שלמה אבינר שם קץ לדיונים סביב שאלת תוקף חרם דרבנו גרשום ואומר כי הוא עדיין תקף: "ה' ירחם על מי שטוען שהחרם כבר אינו תקף"

האם חרם דרבנו גרשום עדיין תקף? הרב אבינר משיב
  (צילום: יוסי זמיר/ פלאש90)

יש גברים שטוענים שתם תוקפו של חרם של רבנו גרשום ושמותר להתחתן עם שתי נשים?

ד' ירחם עליהם. ד' יעזור להם להתנהג כראוי ולמלא חובתם כלפי אשה אחת.

אבל יש דעה שרבנו גרשום התקין רק עד סוף האלף החמישי?

נכון זו דעת המהרי"ק המובאת בבית יוסף (ב"י אה"ע א), אבל הרמ"א בדרכי משה כותב שלא נוהגים כן (דרכי משה שם).  המהרי"ק הוא דעת יחיד. וכן כותב הפתחי תשובה שכיוון שהראשונים לא כתבו שיש הגבלה של זמן לחרם (ר"ן, מרדכי, מהר"ם מרוטנבורג, ראבי"ה), זה סימן שלא סברו שנגמר זמן התקנה (פת"ש שם ס"ק יט).

ואי אפשר לבדוק את לשון רבנו גרשום עצמו?

אין לנו אלא מה שמובא בראשונים. ועיין באנציקלופדיה תלמודית ערך חרם דרבנו גרשום, צילום תקנות רגמ"ה, כתב יד מתוך ספר אורחות חיים לרבי אהרן כהן מלוניל (כרך יז, נפסח בסוף).

למה רבנו גרשום החרים?

לפי הרשב"א, בגלל רשעים שמתעללים בנשותיהם (מובא בד"מ), לפי הר"ן, כדי למנוע קטטה (מובא שם). ויש עוד טעמים. עיין אנציקלופדיה תלמודית שם.

וכי רבנו גרשום היה הפוסק הראשי של כל קהילות אשכנז?

לא. אבל כל הקהילות הסכימו איתו.

הקהילות או הרבנים?

הקהילות ואז הרבנים. הרי אין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לקבלה. היסוד הפנימי של כח תקנות וגזרות חז"ל הוא הסכמת האומה, כפי שמסביר באריכות מרן הרב קוק בספרו אדר היקר (לח-לט): "והננו רואים, למשל, שחרם דרגמ"ה במקום שהתפשט הוא חזק ואמיץ בלב האומה כשאר איסורי תורה, אף על פי שלא היה לא תנא, ולא אמורא, אלא מפני שנתחברה לו הסכמת האומה, על כל פנים, במשך הדורות" (שם לט).

אבל הספרדים לא קיבלו?

נכון. אבל עתה בארץ ישראל, כולם קיבלו.

הגר"ע יוסף לא סובר כן (שו"ת יביע אומר ז אה"ע ב).

נכון. אבל בזה הוא דעת יחיד. בשנת תש"י הרבנות הראשית לישראל, בראשות הגריא"ה הרצוג והגרבצמ"ח עוזיאל הוציאו החלטה לאמץ חרם דרגמ"ה לכל עם ישראל, אשכנזים וספרדים (ספר הרבנות הראשית לישראל א 123-120. ועיין מאמר הגר"א שרמן, קובץ תושבע"פ כז עמ' קד).

ומה יהיה הדין אם האשה ברחה לחו"ל ונעלמה ואי אפשר לתת לה גט?

אכן הרמ"א מתיר (שו"ע אה"ע א י), אבל יש אוסרים (ב"ש שם ס"ק כג), ולמעשה נזקקים להיתר מאה רבנים.

ומה יהיה הדין אם נשוי עשר שנים ואין ילדים, שעל פי הלכה צריך לגרשה?

קודם כל להלכה לא פוסקים בימינו לגרש אחרי עשר שנים אם אין ילדים, גם לאשכנזים גם לספרדים.  ולגופו של עניין, אם אז מותר לישא אשה על אשתו או לא, זו מחלוקת, והרמ"א הביא את שתי הדעות (שו"ע אה"ע א י). ועיין אבני נזר (שו"ת אבנ"ז א ב). אגב, כשם שרבנו גרשום אסר לישא אשה נוספת, הוא גם גזר לא לגרש אשתו בעל כרחה. עיין אנציקלופדיה תלמודית (שם). ועיין בפתחי תשובה מה יותר חמור מבין שתי הגזירות (פת"ש שם ס"ק טז).

ואם האשה הראשונה מסכימה שבעלה יקח נוספת, יהיה מותר?

בדרכי משה (שם סק"ח) ובבית שמואל (סק"כ) אוסרים, אבל באבני נזר מביא מתירים (שם אות ג). פעם סיפר לי דיין שזוג נשוי עשר שנים ויש להם רק בן והאשה לא יכולה ללדת, אז התירו לבעל לקחת עוד אשה. שאלתי: והראשונה מסכימה?!  – כן, דיברנו על ליבה, הסברנו לה כמה זה חשוב שבעלה יקיים מצות פריה ורביה והיא אמרה לנו שהיא מסכימה.  קשה להאמין שהסכימה. ומה היא עשתה אחרי שדיברו אל ליבה?  היא יצאה לחדר השני, ובכתה.  אז, היא לא הסכימה.

לסיכום, שאלה כללית: למה דווקא רבינו גרשום נקרא מאור הגולה? כל גדולי עולם הם מאורי הגולה

אינינו יודעים. האדמו"ר מאוסטרובצה הסביר דרך דרוש שזה בגלל שיש בכך רמז שריבונו של עולם אינו יכול לגרשנו בעל כרחנו, וכן לקחת לו אומה אחרת. ובזה הוא האיר עיני הגולה באהבת ישראל (תולדות חייו ואמרות רבי יחיאל מאיר מאוסטרובצה עמ' 52, כך כתוב בספר רמזי מאיר עמ' לח, להגה"צ מצישינוב בשם מהרה"ח ר' משה טייבלום הי"ד מסאבעלוב בשם הרה"ק מאוסטרובצא.  וכן בספר ברך משה, פרשת נצבים ד"ה נראה לפרש, בשם דודו הרבי דברי יואל מסטמאר בשם הקדומים.  ומובא בתורת התמרים עה"ת ומועדים עמ' שלד-שלו).

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
15 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
אסור לפי חוק המדינה!
יפה יוסף | 03-10-2018 10:43
בתורה אין התייחסות לחציית צומת באור אדום באמצע הלילה כאשר הצומת פנוי. ועדיין זה אסור על פי חוקי המדינה.
2
ביגמיה וריבוי בני זוג אסורים בהחלט
חקי חיון | 03-10-2018 16:06
חקי חיון , לשום זכר בעולם כולו אסור שתהיה לו יותר מבת זוג אחת ולשום נקבה בעולם כולו אסור שיהיה לה יותר מאשר בן זוג אחד. אסור לבגוד ואסור לנאוף. נקבה או זכר אשר חפצים בבני זוג חדשים חייבים קודם לכן להודיע לבני הזוג שלהם כי הם נפרדים מהם ואם ורק לאחר הודעת הפרידה רשאית הנקבה ורשאי הזכר ללכת עם בני הזוג החדשים.
למה, כי אתה החלטת?
שי | 04-10-2018 14:21
קראת פעם את ספר שמואל?
3
אין
רפאל | 03-10-2018 17:26
בשות בית יוסף סימן יב כתב חדרג היה רק במקום שנתקן דהיינו בצפון אירופה ואינו תקף בארץ ישראל גם לאשכנזים שכבר קיימו פריה ורביה גדולי ראשוני הספרדים אף פעם לא קבלו אותו ולכן בארץ ישראל שהרמבם ומרן הבית יוסף הם המרא דאתרא גם הרב עובדיה וגם הרב משאש התקיפו קשות את ההחלטה של הרבנות הראשית בראשות הרב הרצוג והרב עוזיאל שיש חדרג לספרדים גם במקום שהבעל לא קיים פריה ורביה ואשתו עקרה וכתבו שאין להחלטות אלו שום תוקף הלכתי מחייב כיון שאין בית דין יכול לבטל דברי חבירו אלא אם גדול ממנו בחכמה ובמנין שימו לב שכל הדיינים שאוסרים לקחת אשה שניה כאשר הראשונה עקרה יש להם בה ילדים משלהם והם פשוט אוטמים אזנם מזעקת דל הנודע ביהודה התיר בחתימת מאה רבנים לאדם שאשתו עקרה כאשר עלה לארץ ישראל כיון שאנו תולים לומר שעוון ישיבת ארץ העמים גרמה לו כך כתב גם השדי חמד שיש רוב פוסקים שסוברים שרבינו גרשון לא גזר במקום מצוה וכן כתב הבן איש חי ברב פעלים אבן העזר שאין לספרדים חדרג כלל וכלל כך שהרב עובדיה אינו דעת יחיד הסיבה שחדרג הוא רק עד סוף האלף החמישי כיון שיש בזה משום בל תוסיף כך שמי שטוען שיש חרם עובר על בל תוסיף כתב הראש כל תקנה שנתקנה אחרי חתימת התלמוד אינה תקפה אלא רק לאותה מדינה אם כל הכבוד לרבנות הראשית הם לא חלק ממאה ועשרים אנשי כנסת הגדולה שרק הם היה בכחם לעקור מצות לולב ושופר מן התורה כך שכל הרבנים שעוקרים פריה ורביה הם רבנים רפורמים
תשתדל לקצר בתגובה
הצעה | 03-10-2018 20:00
תגובות ארוכות ומשעממות מבריחות את הגולשים.
4
אינני מכיר ברבנות הראשית שחתנה אחים ואחיות...
רם | 03-10-2018 17:52
וחלקה הייתה משתפית של ילדי תימן, שלא נדבר על כשרות הטריפות ונבלות ועל הסמכת החותמות שכל ציפציף היום יכול להיות רב. בושה של רבנות. לנו יש את התורה ובתורה זה מותר כמובן וכמובן כל עוד זה נעשה לפי הכללים ההלכתיים הברורים של זה ולשם התורה ולא לשם תאוות הגוף, עם חדרים נפרדים. נגמר העידן שבו האשכנזים כפו על הספרדים לעשות משהו, הרב עובדיה יוסף זצל ועוד גדולים ספרדים שברו את ההגמוניה שלכם, תתמודדו!
רק הוכחת שאין לך מושג...
המוכיח בשער | 04-10-2018 13:14
ילדונצ'יק, לפני שאתה פוער את פיך, תבדוק את העובדות. פרשת האח והאחות המפורסמת - לא מדובר בה על חיתון אח לאחותו, ה' ירחם. מדובר בה על אח ואחות שהותרו להנשא *עם אחרים*. אני מציע שתקרא מחדש את כל הראיות שיש לך, וכו', וכו'. כמו כן, אני מזכיר לך, שגם הרב עובדיה (שנדמה לי שלפחות אותו אתה מכבד) היה רב ראשי; ואתה מבזה את כל הרבנים הראשיים!!! הייתי מציע לך לגשת לבנו של הרב עובדיה, הרב הראשי יצחק יוסף, ולבקש ממנו סדרי תשובה.
למגיב שלי בתגובה 4, יש לי הוכחות לכל מה..
רם | 04-10-2018 11:49
שכתבתי, אין לי בעיה עם מה שרשמתי. בינתיים כבר כל המערכת יודעת שהיה חטיפת ילדי תימן כולם יודעים שלרבנות ולרבנים היה חלק גדול בהם והם מודים בזה, רק מה הכסף על השולחן. בחייך הכשרות של הרבנות? תראה לי רב שמכבד את עצמו שאוכל מכשרות של הרבנות הראשית. אחרת למה כל הרבנים המכובדים הקימו גופים נפרדים מהרבנות? ואגב החיתון של אח ואחות היה ועוד איך תלמד בגלל זה הרב אלישיב עזב את הרבנות הראשית וכל הרבנים כעסו על המעשה. לגבי הסמכת רבנות, זה פשוט בדיחה, צחוק גדול שאני רואה את החומר שלומדים לבחינות לרבנות. היום כל ילד לומד את החומר הזה אז הוא נהיה רב? מה עם מידות? מעשים? ידע בכל ענפי השס והמשנה, התנך והחיים החברתיים. לראות דרשות של רבנים היום זה בדיחה עצובה, לא מבינים בכלל מה הם קוראים, לא יודעים להשיב לשאלות, מתחבאים מתחת לשטיח ומחפשים ג'ובות ותפקיד. נ.ב. אתה יכול למחות עד כמה שתרצה, האמת היא שרבנים שתקו בהרבה פשעים והדין הוא שלהם לא שלי ומותר על פי תורה למחות בתלמידי חכמים אפילו גדולים שעוברים על איסור תורה. והיה ועוד חטיפה של ילדים מפאי, מפדל, אגודת ישראל ועוד מפלגות חארטה אחראים לזה. אתה מוזמן כמובן לשאול את כל הרבנים הראשיים לדורותם, בפומבי יגידו לך שלא היה ולא נברא, בשקט בצד יגידו לך שכן כנל לגבי כשרות ועוד דברים אחרים.
מחאה חריפה!
המוכיח בשער | 04-10-2018 10:13
אני מוחה בתוקף על דברי הבזיון וההבל הכתובים בתגובה זו! סיפורים מגוחכים ללא כל ביסוס, תוך הוצאת לעז על גדולי ישראל רבים. (ביניהם אגב, הראשלצ הרב עובדיה יוסף בעצמו - שכידוע לאותו מגיב גם היה רב ראשי, ועמד בראש המערכת, והיה אחראי למה שהיא עשתה...)
5
מותר אשה יהודייה אחת
לא נישואין | 03-10-2018 20:03
מעבר לכך יש אפשרות לקיים יחסי מין ללא ידיעת האישה עם מי שאינה יהודיה. למשל רוסייה או פיליפינית.
עוד מעט נשים יראו את הדור הבא בלי זכרים
אישה | 14-02-2019 14:47
וימות המשיח הוא עולם ללא זכרים. כפרה על המדע. הזכרים יצטרכו לנחם זה את זה מאחור. בדיעבד, מספרים בעלי הניסיון, שמי שנתנסה בזה מוצא אחכ בזה עניין גדווווווול.
חס וחלילה!
יהודי | 17-10-2018 2:05
אסור בהחלט.
6
בואו נתקן תקנות ואח"כ נתפלא שיש סרבנות גט
שאול | 04-10-2018 14:21
מצטער, היהדות הרבנית דומה לבניין שמט ליפול, ואז במקום לעשות פינוי-בינוי, מדביקים לו אריחים מהצד.
7
אסור להונות או לצער אף אדם ונראה לי
יפה יוסף | 04-10-2018 18:12
שגם אשה היא אדם.גברים לא מעריכים את נשותיהם ופוזלים לעבר נשים אחרות.במקום לדאוג לבית לאשה ולילדים הם עסוקים בכבוד ומריבות.היה צדיק בתלמוד שהיתה לו אשה רעה באמת לא ברור מה היה כל כך רע בה .שלא בשלה בדיוק מה שהצדיק רצה.הצדיק אמר די לנו שהן מגדלות את ילדנו ומצילה אותנו מן החטא.
8
צרך לסיים את חיו של אבינרי
אישה | 14-02-2019 14:40
כפשוטו. וגם את חייהם של עמיתיו ושל כל מי שאחראים לחינוכם ותלמודם. אסור לרחם. הטינופת הזאת תרעיל את חיינו והיא אותנו למלחמת אחים.