אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

כשרות פרטית? האמוראים סברו שמדובר בחוצפה

פסיקת הלכה, או השגחה על תהליכי ייצור מזון, או עריכת חופות, איננה פעולה טכנית - זו לא "חוות דעת מומחים", אלא דבר ה'. השגת גבולו של מי שממונה על דבר ה', איננה רק חוצפה כלפי ה"מרא דאתרא", אלא גם מרידה בקב"ה - בנותן התורה, שמביאה בוודאות לטעות מובנית בהסקת המסקנות ההלכתיות, והכשלת הרבים

כשרות פרטית? האמוראים סברו שמדובר בחוצפה
  חוצפה וחשש לטעות. השקת מערך הכשרות של צהר (פלאש90)

ארגון רבני צהר החליט על הקמת מערך כשרות ברוח צהר, כדי להרבות במזון כשר לאפשר לבעלי עסקים רבים להצטרף למהפכה ולמכור מזון כשר. הוא הציב לו יעד להגיע ל10% מבעלי עסקים שימכרו מזון בכשרות צהר בתוך שלוש שנים, כאשר לכל הפחות 50% מבעלי העסקים לא החזיקו קודם תעודת כשרות.

עוד מציין הארגון כי בפיקוח המזון הם מקפידים על רמת השגחה גבוהה. צוות המשגיחות והמשגיחים נבחר בקפידה רבה, לאחר שלמדו בהעמקה הן את הצד ההלכתי והן את הצד המעשי. לכל צוות משגיחים יש מפקח משגיחים המכין את רשימת המטלות הספציפיות לבית העסק. מערכת טכנולוגית ייחודית מונחה G.P.S מאפשרת בקרה אחר כל עבודת ההשגחה בפריסה ארצית.

הסגת גבול של הרב המקומי – כמו ניאוף

אולם פגם מהותי ויסודי, שאיננו שייך לטיב ההשגחה אלא לעצם החדירה לתחום סמכותו של הרב המקומי או הרבנות המקומית. חז"ל רואים בפעולה זו שוות ערך לניאוף (לא פחות מזה). כך פוסק התלמוד: "דרש רב אחא ברבי חנינא: מאי דכתיב (יחזקאל י"ח)… 'ואת אשת רעהו לא טמא' – שלא ירד לאומנות חבירו." (תלמוד בבלי סנהדרין פא.).

ו"אומנות" איננה מתיחסת רק לבעלי אומנויות אלא לכל תפקיד צבורי, כולל רב מקומי (מרא דאתרא) כולל המשמשים בקודש משמו, כפי שפסק החת"ם סופר: "בזמן הזה שמקבלים רב ועוקר דירתו ממקומו ובא לכאן וקוצבים לו שכירתו כמו שמשכירים פועל ואליו הוא נושא נפשו ונפשות ביתו ובתוך אותו הקצבה הוא שכרו… א"כ פשוט שהבא בגבולו לא טוב עושה בעמיו וגרע מיורד לאומנות חברו… כבר זכה זה הרב בכל רווחא דעבידי דאתי בגבולו ואסור ממש לשום אדם לפקוח פרנסתו בזה והרי זה כגוזל ממש ודבר זה פשוט מאוד ואין ראוי להאריך (שו"ת חתם סופר חלק ב סימן רל). ולפלא שדבר על כך פשוט לא נהיר לצהר.

מוסיף על כך בעל ערוך השולחן, "וכבר כתבו גדולי עולם שעכשיו המנהג שכל שיש רב בעיר אסור לאחר לבא בעיר ולהתיישב שמה והיא הסגת גבול וגזל גמור. .. שלא ראינו מימינו מנהג זה אלא אנשי העיר בוחרים להם רב פלוני להורות ולדון. .. פשיטא ופשיטא שכל הבא להשיג גבולו הוה גזלן גמור…(ערוך השולחן יו"ד הלכות תלמוד תורה סי' רמה סע' כט).

קרוב לבוא לידי שגיאה

יתר על כן חז"ל מכנים תופעה זו של השגת גבולו של רב המקום כחוצפה, "אמר אביי, האי מילתא דאמור רבנן: אפילו ביעתא בכותחא (שאלה הלכתית הפשוטה ביותר) לא לישרי איניש במקום רביה (אסור לשום אדם להתיר במקום רבו), לא משום דמיחזי כאפקירותא (לא משום שזה נראה כחוצפה), אלא משום דלא מסתייעא מילתא למימרא (משום שאין סיוע מן השמים להורות כהלכה), דהא אנא הוה גמירנא ליה להא דרב ושמואל, אפי' הכי לא מסתייעא לי מילתא למימר. (שהרי אני למדתי את ההלכה שפסקו רב ושמואל, וטעיתי בהלכה ופסקתי בניגוד להם, כי לא הסתייע לי מן השמים). וכל זאת למה? כי פסקתי במקום בו יש "מרא דאתרא" (רב יוסף) ונכנסתי בגבולו. (תלמוד בבלי כתובות ס.-ס:).

מסיק מכך רבינו מנחם המאירי: "לעולם אל יורה אדם במקום רבו אפילו היה הרב מוחל על כבודו והוא שאמרו כאן הא דאמור רבנן אפילו ביעתא בכותחא לא לישרי איניש במקום רביה לאו משום דמיחזי כאפקירותא ופירשו בו עד שאם ימחול הרב על כבודו יהא רשאי בכך אלא משום דלא מיסתייעא מילתא ומעתה אפילו מחל הרב על כבודו או נתן לו רשות דרך כלל להורות שלא בפניו כדרך שנראה שהרשה רב יוסף את אביי בכך שאין כאן עוד אפקירותא אין ראוי לעשות כן שהדבר קרוב לבא לידי שגיאה:" (בית הבחירה למאירי כתובות ס:). ורבינו הרא"ש מוסיף שלא שמא יטעה אלא " דודאי יטעה" (תוספות הרא"ש כתובות ס:) ובוודאי יבוא לידי שגיאה..

חוצפה לא הותרה בציבור

פסיקת הלכה, או השגחה על תהליכי ייצור מזון, או עריכת חופות, איננה פעולה טכנית – זו לא "חוות דעת מומחים", אלא דבר ה'. ("דבר ה' – זו הלכה"). השגת גבולו של מי שממונה על דבר ה', איננה רק חוצפה כלפי ה"מרא דאתרא", אלא גם מרידה בקב"ה – בנותן התורה, שמביאה בוודאות לטעות מובנית בהסקת המסקנות ההלכתיות, והכשלת הרבים, כפי שמעיד אביי. לכן לא ההקפדה על רמת השגחה גבוהה, לא על צוות המשגיחות והמשגיחים מדובר כאן, אלא על חוסר "מורא רב", שנובע מחוסר "מורא שמים" – שבבסיסו עומדת החוצפה של צהר.

וזה שחצופים אחרים עושים "אפקירותא" כלפי רבנים מקומיים ורבנויות מקומיות, איננה מתירה איסור זה, שהרי מעולם לא שמענו ש"חוצפה הותרה בציבור". טוב יעשו בצוהר אם ישלבו ב-GPS שלהם גם את הקב"ה, ויחשבו מסלול מחדש.

==

ניסן יואלי הוא תלמידו של הרב בנימין זאב בנדיקט זצ"ל שהקפיד מאוד על מושג 'מרא דאתרא'. יהיו דברים אלה לעילוי נשמתו.

אם בכתבה נמצאה טעות או פרסומת לא ראויה. דווחו לנו >
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
28 תגובות - 21 דיונים מיין לפי
1
תראה מה מדבר בשות חתם סופר ובעוד ואחר כך תגיב
ממש שטויות מה שכתבת | 10-06-2018 11:54
מדובר על מרא דאתרא שהקהילה בחרה בו והוא, כאן בארץ זה ממש אחרת.. במיוחד שהכל פה זה ענין של שליטה וממון, אדרבה. להגדיל תורה ולהאדירה. אם לא יהיה פה סוג של תחרות אז הכשרות של הרבנות באמת תיראה פך לגמרי.. היון רוב הרבנים שמכהנים במשרתם הן רבני עיר והן רבני כשרויות ומועצות דתיות כלל לא למדו כמו שרב באמת צריך.. רק קומבינות עובדות אצלהם , לזייף במבחנים.. לדבר עם הפוליטיקאי הזה והזה כדי שידחוף את המינוי שלי וכו׳ הן שס והן איחוד הלאומי.. כולם אותו זבל, רק משרה וכבוד מענין אותם. לא סתם אמרו חזל אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, אהוב את המלאכה של הרבנות ושנא את השררה והשליטה של הרבנות. והיום לצערינו הרב רוב רובם של הרבנים המכהנים במשרות האלו הם מחפשים משכורת מכובדת ופרנסה מכובדת. אבל בפועל להגדיל תורה ולהאדירה זה לא שייך אליהם..
ממתי הרה"ר הם מרא דאתרא ?????????????????????
רבנות כן. עסקנים לא. | 09-07-2018 14:16
מרא דאתרא, יקבעו עסקנים ?
ההצלחות של צהר. משגעות הרבה. להרגיע רבותי.
. | 10-06-2018 12:24
,
ככל שצהר מצליחים יותר. מקרקרים נגדם.. מקנאה ?
גוש לגושים. | 10-06-2018 12:16
ה
היהדות, ועתיד העם, לא רק ביידי עסקנים חרדים..
די להיתממות. | 10-06-2018 12:09
די להיתממות.
2
עדיף יהדות שיש בה ממש. מחרדיות.
מה שנכון נכון | 10-06-2018 12:09
נא
מה קשור יהדות וצוהר?
עובדיה | 12-06-2018 21:34
חבורת פרובקציה
3
שוב ושוב רואים שברכת ה', במעשי רבני צהר. ועם
א איד | 10-06-2018 12:14
ועם עובדות לא מתווכחים. בטח לא בראיות שאין בהם ולא כלום.
4
כשהתברר שהרב מלמד בעד השגחת צהר. ברור מה טוב.
טוב להודות. | 10-06-2018 12:21
ומאז לא מתייחסים ברצינות למתנגדי/שונאי צהר. יש הרבה שלא מסוגלים לראות הצלחת רבני צהר. הרב מלמד איתם, מבחינתי, נגמר הסיפור. הכשר טוב מעולה ראוי ורצוי לעם ה'. ברור שאנשים לא מהוגנים נגדם... ולא שהרב הנל הוא מכת האנשים שאאינם מהוגנים, חו. רק שישים לב, שבמתנגדים לצהר יש הרבה הרבה הרבה אנשים שאינם מהוגנים.
לשמאלניות הפמניסטיות
דתיה על אמת | 10-06-2018 13:17
כשהרב מלמד בעד הפרדה של בנים ובנות מכיתה א גם אז אתה שומע לו? כשהרב מלמד אומר לסרב פקודה גם אז אתה שומע לו?כשהרב מלמד אומר ללבוש חצאית אחרי הברך וחולמה אחרי המרפק גם אז אתה שומע לו?
5
לכנות יוזמה של הרבה רבנים, חוצפה. לא נסחפת ?
שייך לכלל ישראל | 10-06-2018 12:23
מה עוד שהדימויים לא מוצלחים, ולא רלוונטיים לדיון כלל.
6
ממש לא נכון
אורי | 10-06-2018 13:23
לפי דבריכם אסור לשום בעל מקצוע לנסות לפתוח עסק חדש כי הרי כמעט תמיד יהיה מישהו עם עסק כזה קיים. צהר נולדה כי הרבנות יותר נכון למעשה רוב הרבנים העובדים ברבנות הם באים ממגזר שבכלל לא מקבל את הרבנות למעשה מה שקרה לרבנות זו השתלטות עויינת. חלק מהאשמים הם הרבנים שלנו שמתבטלים לפני הרבנים החרדים. הרבנים שלנו מקבלים את גדולי הרבנים שלהם מצטטים אותם מביאים את פסקי ההלכה שלהם לומדים אותם. כמה חרדים למדו את הראיה ? כל הכבוד לצהר שהחליטו לנקוט יוזמה ולהשתחרר מכבלי הרבנות החרדית.
7
כל הכבוד לכותב שמנסה לעשות טוב ולתקן עולם.
חרדלניק | 10-06-2018 14:41
אומנם, הוא לא שם את הנקודה במקום הנכון. הבעיה איננה שצהר משיגים גבול לרבנות הראשית, אלא הבעיה היא צהר עצמה והעומד בראשה שמרן אמר עליו רשע ו-צלם בהיכל!!!!!!!!!!!!!!!! זו הבעיה, חבורת אנשים המתקרים רב ששואבים את התורה שלהם מהתרבות מערבית, הזרה ליהדות (כל זה בלשון המעטה). מי שאומר חברה מעורבת לכתחילה – סימן שהוא לא מבין א-ב בתורה, ושהוא רחוק מהצדיקים האמיתיים כמרחק מזרח ממערב, גם אם הוא מפלפל בפילפולים וגם אם הוא בבחינת חמור נושא ספרים במוחו.
8
יאלל'ה, אולי מספיק עם זיבולי השכל?.
יאיר מוטס | 10-06-2018 14:47
בדץ העדה החרדדית , זה לא הסגה של גבול הרב המקומי?, ובדץ בית יוסף לא שווה לניאוף?, אז תפסיקו לזבל את השכל. מערכת הכשרות של הרבנות הינה כושלת הן מבחינת ההשכחה, והן מבחינת חילול ה', שהיא גורמת, כשמשגיחים מגיעים לשתי דקות במקרה הטוב, וגובים את הפרוטקשן שלהם. וזאת בעוד הרבנים הממונים על מערך הכשרות הנל, לא אוכלים ממנו, מכיוון שאינם סומכים עליו. אז דחיל רבקום, אל תזבלו את השכל, ואל תמציאו הלכות חדשות. צוהר שאיני מכיר אותו ואיני מקושר איתו עשה מהפכה בתחום הנישואים, גרם לכך שחילונים ישובוויתחתנו ברבנות, ואיה, יעשה כזו מהפכה גם בתחום הכשרות.
אחד שמדבר לעניין
א | 11-06-2018 10:53
1
9
צוהר סבבה הכשר על המזון עם עצי אשוח
מוש | 10-06-2018 15:35
ממש לא מפריע להם צעד ראשון בדרך להפרדת הדת מהמדינה.
10
כמו השמאלנים שהקימו את המדינה (לא בדיוק...)
גן ילדים | 10-06-2018 15:46
בגלל ג'ובים ובגלל ש'תפסו לנו' (ודעתו של הרב קוק על הגיור ידועה ...) אז נתנקם ונהרוס את מה שבנינו...
11
כשרות
יוס | 10-06-2018 17:51
ניסן לא שנית ולא שילשת את תלמודך.ולא שימשת את רבך. אין הנדון דומה כלל לראיה. היכן הייתם כשפתחו את כשרות מחפוד וכשרות בית יוסף. אלו דברי הבל שמבזים את כבוד רבך.
12
עאלק
נדב | 10-06-2018 22:29
מעניין שכל ציטוטי החכמים הללו לא רלוונטיים לבדצים, אלא רק לכשרות של צהר. יודעים למה? כי בדצ לא מפחיתים מפרנסתם המוגזמת של משגיחי הרבנות הרשלנים, וצהר מתחייבים לסטנדרטים שיחייבו, רחמנא ליצלן, את משגיחי הרבנות להשתפר. בניגוד לרבנות הראשית, שעושה ככל שביכולתה להרחיק לבבות ישראל זה מזה, צהר מנסה לקרב.
13
אני משער שכלול בזה גם להזהר,
איסור עבודת אלילים. | 10-06-2018 22:33
מלהתיחס אל רבנים ו/או משגיחי כשרות כאל אלילים...
14
אם הם היו רבנים הייתי מסכימה
דתיה עצבנית | 11-06-2018 0:47
אבל הגלל שרבני הערים בעצמם לא אוכלים מכשרות הרבנות יש כאן צביעות. הם רק באים לוקחים תכסף מחתנים את הילדים שלהם בחברה שלהם בזמן שלא הכפת להם מילדים של אנשים אחרים, אוכלים כשרות שלהם בזמן שלא הכפת להם מכשרות של אנשים שלא משלהם, שומרים על השבת אצלם בזמן שלא הכפת להם משבת של אחרים, מוצאים רופאים ובתי חולים שלהם בזמן שאחרים ימותו בתורים. זה לא רבהות זה לא יהדות, זה אגואיזם, זה נצרות, מישהו צריך להגיד את זה, החרדיות ספגה בארופה את הנצרות ואחר כך משכנעת אותנו שאנחנו לא עם ישראל, שלא הכפת להם מעם ישראל, שימותו בצבא ובעבודה העיקר שנמשיך להגן עליהם ולשלם להם על גני עיריה בחינם, כל הכבוד לצוהר כי נימאס מהשטויות, ואתם משטפים קטנים ומסריחים, לכו קחו את הכסף שהם שופכים עליכם כדי שתלקקו להם את הרגלים ותנו לציבור להחליט אם הוא רוצה את המשגיח כשרות שלו שאוכל מהאוכל, או אחד שמתרשם שבשבילי זה כשר.
15
כשרות צוהר
חיים | 11-06-2018 1:21
רבותי אני לא מבין מה הבעיה בין כך יש עוד הרבה חברות כשרות פרטיות כגון עדה חרדית בעלז בית יוסף ועוד רבים אז מה הקצף נגד צוהר שהם כאילו הולכים נגד הרבנות או מרא דארתרא שטויות אני אישית לא מצדד בריבוי חברות השגחה אבל זורם עם המציאות
16
דין בדץ כדין צהר עדות מחתונות שהרב בנדיקט ערך
תמיר | 11-06-2018 10:10
הרב בנדיקט ששימש כמרא דאתרא של קהילת אחוזה מעל 40 שנה היה מקפיד בכל חתונה שערך לברך על יין שרק בהכשר רבנות והיה וקרו מיקרים שהביאו לברכת היין בקבוק שאינו בהכשר רבנות הרב דרש שיחליפו ליין בהכשר רבנות אחרת הוא לא יכול לברך על היין ויעידו כל החתנים והכלות שהרב חיתן ובני קהילת אחוזה שהשתתפו בחתונות ודרש על כך מדוע יש להקפיד והסביר בהרבה שיעורים וכמובן גם לגבי שימוש בהתר מכירה הרב הקפיד ולימד שיש להשתמש בהתר מכירה כי זאת פסיקת הרבנות
17
כל עוד הרב מלמד נתן את דעתו בעניין. יש על מי
ועשית ככל אשר יורוך. | 11-06-2018 11:10
ניתן כמובן להביא דעות לשני הצדדים, אבל מבחינתי הרב מלמד הוא מפוסקי הדור, בבחינת מנהיג אשר יוצא בעקבי הצאן.. אשרינו שזכינו לכך!!!
18
כתבה חסרת כל פרופורציה
מה זה? | 11-06-2018 13:05
איזו הגזמה פראית. דרשה תלויה על בלימה.
19
צהר - הורסים את היהדות -יותר גרועים מרפורמים
שלמה | 12-06-2018 0:44
יתמו חטאים בע''ה
20
חסר אצל צוהר רבננה רפורמית...
יהודי | 12-06-2018 21:33
משעמם להם בחיים!
21
אינו דומה
יחיאל | 25-07-2018 15:21
ברגע שהרבנות עצמה מאפשרת לאחרים אין סיבה שלא תאפשר לכולם. וכתר תורה מונח לכל מי שרוצה שיבוא ויטול והלוואי שיצליחו להכניס עוד חילונים לשמירת כשרות. בבחינת ומי ייתן כל עם ה' שומרי כשרות