אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

המכתבים חושפים: זו שיטתו של הרב אליהו על הר הבית

ידוע שהרב אליהו זצ"ל קרא להקים בית כנסת בתוך הר הבית כפי שנביא לקמן. ואם כן צריך להבין, מדוע מצד אחד אמר בציבור באופן מוחלט כי אסור לעלות להר הבית, ומאידך קרא להקים בית כנסת בהר, מהי באמת שיטתו של הרב אליהו על העלייה להר הבית כהלכה?

המכתבים חושפים: זו שיטתו של הרב אליהו על הר הבית
  באדיבות המצולם

ידוע שהרב מרדכי אליהו זצ"ל קרא להקים בית כנסת בתוך הר הבית כפי שנביא לקמן. ואם כן צריך להבין, מדוע מצד אחד אמר בציבור באופן מוחלט כי אסור לעלות להר הבית, ומאידך קרא להקים בית כנסת בהר, מהי באמת שיטתו של הרב אליהו על העלייה להר הבית כהלכה?

כדי לבאר ולברר בס"ד מהי שיטתו של הגר"מ אליהו זצ"ל בנוגע לעלייה להר הבית, נעיין בכמה אגרות שכתב הרב בכתב ידו ומכתבים שפרסם:

מכתב א':

קריאה לרבנות הראשית בארץ ישראל

בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש, וכל מחמדינו היה לחרבה. ומקום המקדש המקודש אשר קדושתו לא פקעה ממנו, נהיה למקום פריצים משוקץ ומתועב, נהפך למרמס ברגל תועבה ע"י חילול המקום בכניסת זרים לתוכו וכניסת יהודים שלא כדין.

וע"כ כדי לגדור גדר צריך שתצא קריאה ממעלת כת"ר ולעומד בראשה שהמקום הוא קודש לישראל והכניסה אליו אסורה ללא שום הבדל וגזע – אלא בהסכמת ובהרשאת ובהגבלת הרבנות הראשית לישראל. וכן להגביל את העם ולקדשו שידע ערך המקום וכיצד ועד היכן מותר.

רצוי לחשוב על בנין בית כנסת במקום המותר לכל הדעות כדי שיתאספו בו ראשי עם ועדה בתפילה ותחינה כמו שהיה בזמן הרמב"ם.

מכתב ב':

לכבוד ידידי הרב המובהק וכו' הרה"ג ר' זלמן מ. קורן שליט"א ר"מ בקרית ארבע היא חברון ומחבר ספר 'חצרות בית ה'…

אנו רואים בעין כיצד שועלים הלכו בו, כיצד מקום שנאמר בו והזר הקרב יומת הולכים בו זרים ומחללים אותו, וכבר חז"ל גזרו על כל העכו"ם כזבים ואסורה להם הכניסה למקום הקודש והמקדש ועוד מקומות שמותר לישראל טהור להכנס ואפי' בזמן הזה, וע"כ חובה קדושה מוטלת על מי שבידו למנוע מצב עגום זה ואפי' ע"י פרסום הענין שהם עוברים על איסור ואין לחשוש ממה שיאמרו.

אודות כניסת ישראל עם הגבלות מסוימות כמו שכת"ר מציע זה טוב ויפה אם תהא לנו שליטה מוחלטת על המקום ועל הבאים ובכלל בני ברית, אולם לפי המצב הנוכחי חוזר אני כל הכתוב לענ"ד על הצעתי והיא לבנות בית כנסת ומקום לתורה ולתפילה בשטח שמותר להכנס אליו והכניסה והיציאה תהא מבוקרת שאין אפשרות ללכת יותר ממקום המותר, ובזה אנו לא גורמים לאחרים לדרוך על מקום אדמת קודש.

מכתב ג':

יום ג' לסדר "למען אשר לא יקרב איש זר" תשמ"א

לכבוד ה"ה ר' אלבוים דוד הי"ו

…מצד אחד אנו חייבים לטהר את המקום ששום זר לא יקרב ולא ינהל את המקום ומצד שני אנו צריכים לשמור שגם בני ישראל יכנסו למקום שמותר להכנס בקדושה ובטהרה לפי ההלכה, וע"כ יש לתחם תחומין ולהגביל את העם וקדשתו. וזאת תהא תפקידה של האגודה לבנות מקום מקדש מעט במקום שהכניסה אליו תהא מחוץ לחומת הר הבית ויהא המקום אטום וסתום ולא תהא יציאה ממנו למקומות האסורים. תחזקנה ידיכם ויהי ה' עמכם אכי"ר.

כך גם כתב הרב יצחק שילת שליט"א:

"בי' בשבט תשמ"ו פרסמו הרבנים הראשיים לישראל דאז, הרב אברהם אלקנה שפירא והרב מרדכי אליהו זצ"ל, קריאה אל כל רבני ישראל אשר נדבה רוחם אותם, לעסוק בבירור ענין הכניסה להר הבית בזמן הזה, הגבולות המותרים והאסורים וכו'. בעקבות קריאה זו כתבתי מאמר שפורסם ב'תחומין' כרך ז', ומסרתי אותו לרבנים הראשיים, אשר אמרו שכתבתי דברים נכוחים, אבל הביעו את החשש שכל עוד אין גבולות מסומנים המצב עדיין בעייתי.

בנוסף לכך שהרב קרא להקים בית כנסת בהר כנ"ל, ישנם עדויות שהרב התיר ליחידים עלייה להר הבית. לפניכם אחת מהעדויות שראיתי:

"קראתי בעלון "מעייני הישועה" שבנשיאות הרב אליהו שליט"א. ובאמצע העמוד היה מודעת הבהרה על האיסור לעלות להר הבית. באותו חודש לא עליתי להר עד שאשאל את הרב. הייתי אצל הרב אליהו וסיפרתי לו שאנו עולים להר מאז שפתחו אותו מחדש וכבר 14 פעמים שאנו עולים כל ח' לחודש. בקורת רוח מרובה, התעניין הרב בסקרנות רבה אודות כל פרט ופרט ממה שקורה בהר, הוא ביקש לדעת על ההתפתחויות הציבוריות, כיצד עולים, מי ומי העולים. וצימאונו הורגשה מאוד. סיפרתי לו כי אנו עולים כמובן רק לאזור המותר, טובלים בחומרה, לומדים שם הלכות הר הבית, ומקיימים את מצוות יראת המקום. ושאלתי אם להפסיק לעלות להר. הרב ענה לי חזק וברוך, תמשיך לעלות. מאיר עקנין. חשמונאים."

כך כתב מורינו הרב ישראל אריאל שליט"א:

"כשנתיים לאחר מלחמת ששת הימים נערך כנס בבית כנסת 'תורת חיים' בעיר העתיקה, עוד בטרם הוקמה ישיבת 'תורת כהנים'. בשולחן הנשיאות ישבו רבנים ודיינים וביניהם הרב מרדכי אליהו, הדיין ר' פייבל פרנק ועוד.

הרב מרדכי אליהו נשא דברים, כשהוא יוצא חוצץ מול העובדה שההר נתון  לשליטת הערבים. לבסוף יצא בהכרזה בדבר החובה לבנות בית כנסת בתוך הר הבית כשלב לקראת בניין המקדש. בסיום דבריו עמדתי ונתתי לו צ'ק על אלף לירות (הייתי באותם ימים אברך המתפרנס בצמצום). האוירה היתה כאילו מניחים אבן פינה למחרת. הצ'ק כמובן לא נפרע עד היום.

בעניין העלייה להר שמעתי כמה אנשים שסיפרו לי שהתיר להם לעלות".

כך כתב הרב אליעזר ולדמן שליט"א בחוברת 'קומו ונעלה' עמ' 16:

"באותה תקופה הסכים הרב אליהו להיות נשיא של תנועת 'אל הר ה' שהוקמה ע"י ר' יואל אליצור נ"י ועודדה עליית יהודים להר הבית למקומות המותרים".

בנוסף לכל האמור, ב"קריאה לרבני ישראל" כתב מרן הרב אליהו זצוק"ל (שנת תש"ס):

רבנים נכבדים. הר הבית ששוחרר בישועת ה' במלחמת ששת הימים עומד עדיין בשיממונו כאילו שדבר לא קרה. ידועים דברי הרמב"ן בפירושו לתורה, שהקצף שהיה על ישראל בימי דוד המלך, משום שהעם לא התעורר לבניין בית המקדש. מי יודע אם הצרות המתרגשות ובאות על עם ישראל בדורנו לא נובעות מזה שאנו אדישים לנושא הר הבית. לכן מן הראוי שרבני ישראל יתאגדו אגודה אחת לעורר הציבור לפעילות בנושא הר הבית והכנת הלבבות לבנין בית המקדש. כולנו מתפללים ונושאים עינינו שייבנה עוד בזמננו אנו. ובזכות התעוררות זו תבוא סייעתא דשמיא להחשת גאולתנו ופדות נפשנו בקרוב בימינו.

הקורא דברים אלו רואה שחלילה לנו לחשוב שהרב אליהו זצ"ל סבר שיש להפקיר את מקום מקדשינו בידי הגויים ולהתרחק ממנו עד ביאת המשיח. להיפך, הרב כאב את המצב הקיים ורצה לתקנו על ידי שייבנה מקום תפילה מסודר על הר הבית!

מתוך כך ברור שלשיטתו ישנם מקומות המותרים בכניסה להר הבית לכו"ע לאחר טבילה במקווה כהלכה.

העולה מכל האמור:

א. לשיטת הרב אליהו זצ"ל אסור להפקיר את מקום מקדשינו בידי גויים, וכפי שאמר כי ייתכן שכל הצרות הבאות עלינו הם מחמת שאנו אדישים לנושא הר הבית .

ב. הרב סבר שישנם מקומות המותרים בכניסה להר הבית בטהרה, ואף  קרא להקים בית כנסת בתוך הר הבית באופן שאין חשש שייכשלו.

ג. לציבור הרחב הרב אליהו אסר לעלות להר הבית. אך מצאנו כי למי שהיו בקיאים בהלכות ובגבולות הרב התיר באופן אישי לעלות להר הבית.

לסיום נאמר, צריך להבין ששאלת העלייה להר הבית הינה שאלה עדינה ומורכבת כפי שמעידים דברי הרב אליהו זצ"ל. אין אפשרות להתיר זאת בריש גלי לכל העולם שהרי העלייה להר מחייבת טבילה דאורייתא, כניסה למקומות מסוימים בלבד, והלכות שצריך ללומדם. על כן העלייה להר הבית נעשית בהדרגה, כפי שאנו רואים בחוש שככל שהזמן מתקדם והציבור לומד את הסוגיה, כך יותר ויותר רבנים מתירים לעלות להר הבית.

כיום עשרות רבות של גדולי הרבנים בדור קוראים ומתירים לעלות להר כהלכה. גם יש מנכדיו של הרב אליהו זצ"ל אשר עולים היום להר הבית. היום ישנם ספרים וחוברות ומפות אשר מורים לציבור "שידע ערך המקום וכיצד ועד היכן מותר" כדברי הרב אליהו זצ"ל, ועל כן רבים מתלמידיו עולים כיום להר הבית כהלכה.

המאמר הנ"ל נכתב בתגובה לסרטון שפורסם בסרוגים בו נשמע הרב אליהו זצ"ל אוסר את העליה להר הבית

(ההקלטות של הרב אליהו באדיבות 'בית המדרש דרכי הוראה לרבנים')

=======

הרב אלישע וולפסון הוא ר"מ בישיבת ההסדר צפת ומחבר החוברת "לשכנו תדרשו".

אם בכתבה נמצאה טעות או פרסומת לא ראויה. דווחו לנו >
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
35 תגובות - 17 דיונים מיין לפי
1
שקר! הרב אליהו זצ"ל אסר לת"ח גדול מאוד,
האמת | 13-05-2018 16:50
והתח הזה ידע לא פחות ממה שיודעים העולים כיום. אני מכבד ומעריך מאוד את העולים עפ פסיקת הרב גורן, הרב ליאור הרב רבינוביץ' וכו'. כל זה טוב ונכון. אך הרב אליהו אסר גם ליחידים.
גסות הרוח של אנשים שכמותך משקפת את כל הגישה של "מורא מקדש"
מאיר | 15-05-2018 15:57
הקרב הפאתטי שלכם אבוד מראש...
אמת ולא שקר
אמת! | 13-05-2018 18:11
הרב הכותב מביא עדות ברורה שהרב אליהו זצל התיר וכן כתב הרב ישראל אריאל. ברור שהרב זצל לא התיר כל הזמן ליחידים, אך ברור שהיה פעמים שהרב כן התיר.
2
ל1 הרב גורן זצ"ל לא התיר לעלות. ולא הוראה לעלות. באופן מצומצם עם כמה תלמידים
.. | 13-05-2018 17:04
היה עולה אחת ל.
3
אין קדושה בהר הבית.ירושלים התקדשה לדורות
יפה יוסף | 13-05-2018 17:36
וזה המקום אשר בחר הד' לדורות אבל זה לא אומר שהוא קדוש מכדי לדרוך עליו.היום בימות המשיח כל ירושלים המקום אשר בחר הד' ואפילו אומרים חזל כל ארץ ישראל. בעניין הר הבית עליו נאמר לא לעלות בחומה.
זה משנה מפורשת, די לבורות!
אריאל | 13-05-2018 21:01
מסכת כלים -עשר קדושות הן, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות...הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות נידות ויולדות נכנסים לשם...וכו'
4
שימו לב לדברי הרב בסרט
אבי | 13-05-2018 20:02
הוא אומר - איננו בעלי בתים על התורה. אם אנחנו טמאים ואסור לנו, אז אסור וזהו. הרב מתכוון לטומאה שלא יכולה להיטהר עי מקווה (טומאת מת) ולהיכנס למקומות המסופקים (שכיום נכנסים צמוד לחומות מקום שאין בו ספק) אי אפשר להמציא תורה משלנו. מה שהתורה אסרה, אסרה. מה שלא- לא. איננו בעלי בתים על התורה!!
ל -4
יוסף | 15-05-2018 10:39
בסרטון הרב מדבר גם על טומאה שכן אפשר להטהר ממנה 'טומאת גוף' ואפילו הכי אמר לא להתחכם!!!
5
המכתבים מוכיחים ההפך
גיא | 13-05-2018 21:20
הדיון בתקופה זו הוא סביב היתר לציבור לעלות. הרב אליהו התיר משהו מאוד מצומצם בתנאים מיוחדים כמו שמראים המכתבים. או בעברית הרב וולפסון, אתה חולק על אליהו, הרב שפירא והרציה שהיו מאוד חדים וברורים בנושא!
תגובה ל'טעות'
יוסף | 15-05-2018 10:41
בסוף דבריו הרב הכותב כותב: 'כיום עשרות רבות של גדולי הרבנים בדור קוראים ומתירים לעלות להר כהלכה. גם יש מנכדיו של הרב אליהו זצל אשר עולים היום להר הבית. היום ישנם ספרים וחוברות ומפות אשר מורים לציבור שידע ערך המקום וכיצד ועד היכן מותר כדברי הרב אליהו זצל, ועל כן רבים מתלמידיו עולים כיום להר הבית כהלכה' כלומר בשפה אחרת לא משנה מב היתה דעת הרב ברור שצריך לעלות. וגם הרב אליהו היה מעודד אותנו לזה.
טעות
דביר | 14-05-2018 17:15
הרב הכותב אומר בצורה שלימה ואמיתית מה הרב אליהו זצל אמר. אז למה סתם לדבר לא יפה ולזלז??
6
כואב הלב
מאיר קליין | 13-05-2018 21:35
שצעירים מתערבים בפסיקה של גדולים, ומביעים דיעה. אוי לו לדור. פני זקנים לא נהדרו. כוונת הרב פשוטה מחשש לאיסור הגדול, רק בבית הכנסת שזה איזור מתוחם ומוגדר
שמור עצמך
יעקב | 14-05-2018 17:17
אתה מזלזלז ברב צעיר? יש לזה היתר איפה שהוא? אתה טוען שהוא פוסק נגד גדולי ישראל? ראית אותו פוסק? בסהכ מצטט את הרב אליהו ומראה באופן אמיתי מה הייתה דעתו
7
מי אלה עשרות רבנים גדולים שבדור?
קובי | 13-05-2018 21:39
עם כל הכבוד לכל הרבנים
המון
הראל | 14-05-2018 17:18
השמר מלזלזל ברבנים רבים וחשובים, הרב ליאור, הרב רבינוביץ, הרב דרורי, הרב מלמד, הרב אריאל, הרב דרוקמן ועוד ועוד
8
כיום עשרות רבות של גדולי הרבנים בדור קוראים ומתירים לעלות להר כהלכה?? מה?!?
יהושע | 13-05-2018 22:57
עשרות רבות הרב אלישע?! עשרות רבות!?! שקר! פשוט שקר!
להראל
מנחם | 14-05-2018 21:50
אני מצטער, אבל רוב מניין ובניין של גדולי הדור המוסכמים על כולם, כולל כולם, אוסרים לעלות. לא ראיתי עשרות רבות של דיינים וכו' שמתירים לעלות. יש כמה רבנים. לא קטנים.
שמור נפשך
הראל | 14-05-2018 17:20
וכי הרב ליאור והרב רבינוביץ והרב דרוקמן והרב צפניה והרב מלמד והרב אריאל ועוד עשרות פוסקים דיינים ותח זה קל בעיניך? המבזה תח אין רפואה למכתו, השמר לך!
9
אתם עובדים על עצמכם אם אתם חושבים שכל מי שעולה בירר לעצמו את הסוגיה
אור | 14-05-2018 1:04
ועוד שהרב כותב המאמר מציג מסקנה הפוכה ממה שהבין הרב זלמן קורן שאליו נשלחו המכתבים (באתר ב7 מובאת תגובתו). מי צודק? אתם תחליטו..
10
תמוה מאוד
יוסף | 14-05-2018 8:56
בסרטון מופעים צילומים מתוך ספרים שהרב אליהו כתב בסוף חייו מה שנקרא בלשון הלכתית 'משנה אחרונה' ושם כתוב במפורש א. הבית כנסת היה אמור להיות מחוץ להר הבית. ב. אסור להכנס לכל שטח הר הבית.
11
כמה משמח לשמוע את העדויות שהבאת
מתי | 14-05-2018 15:05
מסתבר שהרב אליהו זצל היה יותר קרוב לבית המדרש של הרב גורן והרב שאר ישוב זצל שחיפשו כל דרך להעלות את עם ישראל להר , אך חששו מאוד מפריצת הגבולות. גם אם בית הכנסת שרצה להקים הוא על גבול החומה ממזרח וגבוה וגדול שיראה למרחוק- זה שונה מאוד ממשנת מורא מקדש , שמקדשים את הכותל, ולגבי הר הבית נוהגים כשיטת סאטמר שאסור לעשות שום פעולה בידי אדם.
ליהודי פשוט
ירושלמי | 15-05-2018 14:30
המחלוקת כאן היא על הרב מרדכי אליהו מה הייתה בדיוק דעתו (וידוע שהרב שמואל אליהו לא עולה אך מעודד עליה..) לגבי הרב גורן והרב שאר ישוב נל שאתה פשוט לא מכיר את הדעות שלהם - הרב גורן התיר ועודד וכמעט התפטר מהרבנות הראשית בגלל היחס להר הבית! וגם הרב שאר ישוב היה בעד עליה ועודד אותה!
כמה נחמד וכמה קל
יהודי פשוט | 14-05-2018 15:45
להיתלות ברבנים שמתו - הרב אליהו, הרב גורן והרב שאר ישוב זצל ולעוות את דבריהם, כשהם כבר לא יכולים למחות... שיטת מצליח
12
אלו סתם דיונים הציבור כבר הכריע, לשמוע בקול הפוסקים לעלות
ברוך | 14-05-2018 15:15
העיסוק האובססיבי בגדולי הדור הקודם הצדיקים הוא לא הגיוני כי צריך ללכת אל השופט אשר יהיה בימים ההםוהמציאות משתנה ללא היכר בזמננו ובימינו כמעט כל גדולי ישראל פוסקים לעלות. (אני לא מחשיב את החרדים בענייני ציבור וכלל ישראל כי הם צריכים להסכים קודם כל למצוות בסיסיות הרבה יותר כמו עלייה לארץ ומלחמת מצוה). עובדה שרוב תלמידי הרב צבי יהודה לאט לאט עוברים לצד של העליה להר הבית שלא לדבר על בית המדרש של מעלה אדומים(הרב רבינוביץ , הרב שילת) גוש עציון, ועוד. וגם אלה שלא עולים מחאתם הולכת ופוחתת והם מתקרבים בליבם לעניין ושמחים על המהלך הזה. (הרב ליאור, הרב ולדמן, הרב דרורי, הרב דרוקמן, הרב ישראל אריאל ) וכן הפניני הלכה והרב ראם הכהן. בחולקים יש סיעה קטנה- חלק ממרכז הרב, הר- המור (אבל שם אין שום דיוןבין רבני הישיבה זה נחשב כדעה אחת- אמונית בעיקר, זה לא בכלים של הדיון ההלכתי) אני מעריך שבעוד חמש שנים ההכרעה תהיה חד משמעית בעולם התורה
רוב רובו המוחלט של עמ"י לא עולה, אז אם כבר הציבור הכריע לא לעלות.
שגדכדשכ | 16-05-2018 23:45
..........
אמת. ולטיפש שאמר לשמור עצמך מרב צעיר, שהרב הצעיר ישמור עצמו
סעבנבה | 16-05-2018 23:44
לא כל פוסק דעתו בעלת שיקול בעניינים כאלה, ובטח לא כשהוא מכניס את ראשו בין ההרים. זה הבסיס של כללי הפסיקה, ועמי הארצות דוחפים את האף בלי לדעת כלום כל הזמן.
13
יש לי מכתב מממשה רבינו שהוא מתיר ליחידים לחלל שבת
יצחק נקש | 14-05-2018 20:51
מאמר הזוי. מתווכחים עם הרב על שיטת עצמו. הרב אומר התכוונתי לא בהר הבית, אומרים לא - לא נכון, התכוונת בהר הבית.
14
עיוות נוראי. הכותב לוקח מכתבים מלפני עשרות שנים נגד פסקי הרב באחרית ימיו
דויד מאיר | 14-05-2018 20:53
ונגד מה ששמעו תלמידיו עשרות פעמים
15
הצעה למאמר הבא: "המכתבים חושפים-הרמב"ם חזר בו ממה שכתב שיש כרת בהר הבית"
נריה | 14-05-2018 20:57
עוד מאמר הזוי של הכותב הצעיר הזה. עושה העתק-הדבק מכל מיני שמועות ומסלף דברי כל רב אפשרי
למאיר
אבי | 16-05-2018 14:48
הרמבם לא עלה להר הבית. תפסיקו להשתמש באגרת שכבר דחו אותה גדולי הפוסקים, יביע אומר, ציץ אליעזר ועוד. עי' שם https://www.srugim.co.il/220020-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%9D-%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
הרמב"ם עצמו עלה להר הבית...
מאיר | 15-05-2018 16:01
וכתב שנכנס לבית הגדול והנורא...אז כנראה שאסור ללמוד בספריו ויש לשרוף את כל היד החזקה בהמשך לשריפת כתביו על ידי אנשים חשוכים כמוך בימי הביניים...
16
אבל תכלס, כל עוד הרבנות אוסרת, ואין בית כנסת במקום מותר לכל הדעות שא"א לצאת ממנו למקום שאסור- לפי הרב אליהו אסור לעלות. אז למה הרב אלישע מעודד אנשים לעלות במצבנו היום?!
אחד שמשתדל להקשיב ל 99% מהרבנים | 14-05-2018 23:05
ולמה הוא קורא לזה ביאור ובירור שיטתו של הרב אליהו?
למגיב למס' 16 לאחד שרוצה להקשיב
מאיר | 16-05-2018 6:41
אולי בנו הרב שמואל מעודד ללכת להר הבית. אך הוא אינו בעל הבית על דעת אביו הגדול. ושנית הוא מבטא את דעתו האישית בלבד. ועוד שאחיו הרב יוסי, והרב שמואל זעפרני בין המתנגדים, לעליה להר הבית אם כן נא לא לזרות חול
לאחד שמשתדל להקשיב
תשובה | 15-05-2018 17:37
בסד אשריך שאתה משתדל להקשיב לרבנים. כידוע כל הרבנים פוסקים שיש לכבד תלמידי חכמים. הרב אלישע לא סומך בעלייתו להר הבית על הרב אליהו זצל, אלא על רבנים רבים חשובים שפוסקים שמותר ומצווה לעלות להר הבית בימינו. אגב, בנו וממשיך דרכו הרב שמואל אליהו שליטא מעודד ומחזק את העולים להר הבית!
17
כל הכבוד לרב וולפסון שמאיר את עיננו
מאיר | 15-05-2018 16:09
הרב אליהו התיר לרבים שיודעים את ההלכה והמקומות המותרים בעליה לעלות להר הבית וכל מניפולציה פאתטית של ארגונים קיקיוניים כמו מורא מקדש רק מדרבנת את עם ישראל ללמוד את הנושא ולעלות בהמוניו. מספר רבנים מישיבות הקו אמרו לי באופן אישי שפעילותם האובססיבית והילדותית של אנשי מורא מקדש היא יריה ברגל ורק מדרבנת אלפים לעלות להר הבית...(עע 2048 צדיקים שעלו להר ביום ירושלים...) מציע לתלמידים המוסתים של ישיבות הקו לחדול ממעשיהם המטופשים והאוויליים ולהפסיק לסלף את ההלכה ולבזות תלמידי חכמים בשם ההלכה...