הדחת הרב קוסטינר: "רב חייב לומר את האמת אפילו במחיר כבד!"

בעקבות הדחת הרב קוסטינר מקורס רבנים צבאיים אומר הרב שלמה אבינר: "אסור לשקר בשם התורה. זה בייהרג ואל יעבור. כל הכבוד לרב המביע את עמדותיו ללא חת וללא מורא"

"רב חייב לומר את האמת אפילו במחיר כבד!"
  הרב צבי קוסטינר (שלמון דורלכר, ויקימדיה)

שו"ת עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב הישוב בית אל.

שאלה: הוחלט על ידי הפיקוד הבכיר בצה"ל כי הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון לא יעביר יותר שיעורים בבה"ד 1 ,לרבות קורס רבנים צבאיים, בעקבות דבריו על שירות נשים בצה"ל. מה דעת הרב?

תשובה

אסור לשקר בשם התורה. זה בייהרג ואל יעבור. אם גוי מצווך לבשל לו בשבת או הוא יהרוג אותך, אתה תבשל משום פיקוח נפש. אבל אם גוי מצווך להגיד שבישול בשבת היא מותר על פי התורה, זה אסור בייהרג ואל יעבור.

איפה למדנו זאת?

בגמרא בבא קמא (לח א): "תנו רבנן: וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות (=אנשי צבא) אצל חכמי ישראל: למדונו תורתכם. קראו ושנו ושלשו. בשעת פטירתן (=פרידתם), אמרו להם: דקדקנו בכל תורתכם ואמת היא, חוץ מדבר זה שאתם אומרים: שור של ישראל שנגח שור של גוי – פטור, של גוי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד – משלם נזק שלם… ודבר זה אין אנו מודיעים למלכות". כלומר נעלים פרט זה כדי שלא יעשו לכם צרות.

וכבר שאלו התוספות: "ואם תאמר: והא אמרינן בחגיגה (יג א): המלמד תורה לגוי עובר בעשה ד'מגיד דבריו ליעקב' (תהילים קמז)"? והם תירצו בתירוץ ראשון: "ובעל כרחם עשו, על פי דברי המושל, ולא נתחייבו למסור עצמן" (תוס' שם ד"ה קראו).

כלומר, יש איסור ללמד תורה לגוי, אך אין חובה למסור על כך את הנפש. אם כן, חוזרת השאלה, אם היתה כאן סכנה, למה לא שינו את ההלכה הזאת, כאילו יש שוויון בין ישראל לגוי?

לא תמיד צריך להגיד את כל שאתה יודע

אכן, זה בדיוק עניננו. תירץ רבי שלמה לוריא בים של שלמה: "דאסור לשנות דברי תורה אף כי הסכנה. וחייב למסור עצמו עליה". "שמלכות הרשעה גזרה עליהם, ולמה לא ייראו חכמים שתעליל מלכות הרשעה עליהם". "וכי לא היה ראוי לחוש חס ושלום לכמה שמדות וחורבות דליפוק מיניה (=שיצאו מזה), בפרט מלכות הרשעה שכל מחשבתה רק להתגולל ולהתנפל על שונאינו (=עלינו. לשון סגי נהור). ואם כן, היה להם לשנות: או שניהם חייבים, או שניהם פטורין".

ואכן כבר היו דברים מעולם, שעשו לנו פוגרומים בגלל שמצאו בגמרא דברים שלא מצאו חן בעיניהם.

לכן מסקנתו של הים של שלמה היא: "שמע מינה שמחוייבים אנו למסור על קידוש השם. ואם חס ושלום ישנה הדין, הוא ככופר בתורת משה" (ים של שלמה בבא קמא פרק ד ט. ועיין שו"ת רבי עקיבה יוסף שלזינגר ח"א או"ח מט).

כמובן, לא תמיד צריך להגיד את כל שאתה יודע, כי יש מצבים ש"כבוד אלהים הסתר דבר" (משלי כה ב). וחז"ל אומרים: "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע" (יבמות סה, ב(, אבל אסור בייהרג ואל יעבור לשקר בשם התורה.

לכן, כל הכבוד לידידי הרב צבי קוסטינר המביע את עמדותיה של התורה ללא חת וללא מורא.

אך יש להוסיף, שללא קשר לנ"ל, יש החלטה קודמת של הרבצ"ר שהרב קוסטינר לא ילווה את קורס הרב"צים ,מסיבות אחרות שאינן ידועות לי, ואיני רואה ענין לדעת אותן.  לכן בזה, לא אוכל להביע דעה, כהדרכת חז"ל: "על מה שלא שמע, אומר: לא שמעתי" (אבות ה ז).  לכן, רק אומר שכל מהלכו של הרב קוסטינר הוא ודאי לשם שמים, וכן כל מהלכו של הרבצ"ר הוא ודאי לשם שמים, והמשכיל בעת ההיא לא ייכנס לנושא שאינו מכיר.

כולנו חזק ונתחזק בבנין ארצנו, ומדינתנו, וצבאנו, במפלאות ד' עלינו.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
6 תגובות - 6 דיונים מיין לפי
1
שאלה לגר"ש אבינר
תלמיד | 13-03-2018 15:25
אם כולם בסדר גם הרב קוסטינר וגם הרבצר, אחד מהם אמור להבהיר את הדבר כדי למנוע חילול ה' ומשום והייתם נקיים, עד שלא הבהירו המסקנה היא לכאו' שיש צד אחד שמונע מהתורה וחו צד אחר יש לחצים שמנעים אותו, חו?
2
הכל לשם שמיים
ניר | 13-03-2018 18:56
אשריך הרב קוסטינר.תח אמיתי ,שפומיה לא פסיק מגירסיה וידיו רב לו בספרא ובסייפא. צבא ישראל מאבד במו ידיו את אחד מגדולי מפקדיו ומתווי דרכו היהודית והאמיתית שאין בילתה.לצערינו צבא שמאבד את הישראל שבו.צבא ללא קדושת המחנה של והיה מחניך קדוש מאבד את הסייעתא דשמיא וספק גדול מוטל על ניצחונו. ולכם הרבנים הצבאיים הרימו דגל תורת ישראל .אמרו דעת תורה בקול רם ולא מתנצל.אל תגורו מפני איש .גם מהעומד בראש הצבא וחבורת מרעיו ובטח לא מפיכול שר צבאו(ליברמן למי שלא הבין) הם אבדו דרכם.ומחובתכם למנוע מהם החרבת צבאינו הקדוש והאבדתו בדעותהם ומעשיהם הרעים.אל תחשו!!מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.ובראש ובראשונה הפניה לרבצר הרב קרים. תח משכמו ומעלה.הרימו קול העם התורה וארצו בקול גדול.קדשו שם שמיים ברבים.תפקידכם לשמור על קדושת צביאנו .להצעידו לנצחון על אויבינו.צבא פרוץ מבולבל וחולה לא יוכל לנצח.אל תהיו רבנים מטעם.מדוע איננו שומעים את קולך??? לא יועילו כלהתירוצים והאדאולוגיה של היצר.יש ככ הרבה דברים טובים וחשובים שאנו עושים. מה שרואים ושומעים מבחוץ לא באמת קורה בצבאוכו'.תירוצים טובים שונים ומשונים ,שאני בעצמי שמעתי בהכנה לקורס רבנים האחרון, והם שקר ואין בהם ברכה.הוכיחו שאינכם רבנים מטעם הלחמו למען צבא ישראל.צרו מהפכה בחשיבה הצהלית,מהפיכה אמיתית מהפיכת הקדושה והרוממות הצהלית. ואם אין בידכם הכח ,קדשו שם שמיים והניחו המפתחות .הזעזוע בפירוק הרבנות הצבאית יכול לשנות ולהפוך את הצבא לחלוטין.רבנות צבאית אינה שומרת הכשרות של האוכל בלבד.אלא שומרת הכשרות המוסרית האדאולוגית ובסופו של דבר שומרת על עמי.חילכם לאורייתא ולמען עם ישראל וארצו.
3
כולם חייבים לומר אמת!
לא רק רבנים | 13-03-2018 19:29
גם מי שחושב שהרב חשוך שובנינסט ומיזוגן חייב לומר זאת. וגם מי שחושב שאין מקום לאנשים מסוגו בצבא חייב לומר זאת.
4
מתי הרב יפסיק להיות תמים
צחי | 13-03-2018 20:24
הרבצר אמר מפורש שהצבא לא רוצה שהרב קוסטינר ירצה ילמד בצבא , רק אמר שהוא החליט מקודם להחלטה זו שהרב קוסטינר לא ימשיך בקורס, ותולה זאת בדברים נעלמים , הגלוי ברור הנעלם עלום למה להתממם
5
מה המחיר הכבד? שלא ייתן שיעורים במילואים?
אזרחי | 13-03-2018 23:38
מחיר כבד משלמות מעוכבות גט. מחיר כבד משלמים מילואימניקים שמאלנים שיוצאים מהחיים שלהם כדי להגן על התנחלויות שהם לא מאמינים בהן. מחיר כבד משלמים נפגעי ונפגעות תקיפה מינית שמושתקים בחברה הדתית.
6
מה עם קש"ע החמישי?
מענין | 14-03-2018 13:06
מה?