חברה הלכתית לכתחילה - סרוגים

חברה הלכתית לכתחילה

הדרך המוצגת בחוברת "חברה צנועה מעורבת לכתחילה" , מתחילתה עד סופה, אינה ממשיכה את דרכם של חז"ל ואינה כדרכה של תורה. זו דרך הרואה צורך בהשלמת התורה בעזרת תרבויות זרות והלכי רוח אוניברסליים. אין כאן רצון לברר את דבר ה' אלא רק לעגן את הקיים. יזהר ברק משיב לרב יובל שרלו ורן חורי.

author-image
חברה הלכתית לכתחילה

מגמתה של החוברת "חברה שלמה – חברה צנועה מעורבת לכתחילה", נחשף כבר בהקדמתה: "המוטיבציה לכתיבתה (של החוברת) נובעת מהרצון לעגן את הקיום בפועל של רוב מוחלט של הציונות הדתית בעולמה של ההלכה, כדי שנוכל הן ללכת בדרכה של ההלכה, והן להפנות את תשומת הלב הדתית לאותם תחומים מוזנחים רבים".

ממשפט זה ניתן ללמוד מהי כוונתם השורשית של הכותבים. לא בירור האמת הצרופה ורצון ה' הגלום בהלכה, אלא עיגון המציאות הקיימת ו"התאמת" ההלכה אליה, בבחינת יריית החץ ולאחר מכן סימון המטרה סביבו. אמנם משפט זה הינו הצהרת כוונות בלבד, אך החוברת כולה, צעד אחר צעד, מאששת טענה זו: החל מטיעונים לא רלוונטיים ומפרשנות תמוהה למקורות, וכלה בקריקטורות דמגוגיות ובמערך ההדרכה המצורף.

הכותבים שוללים את העמדה הרואה בתנועת נוער מעורבת מציאות של דיעבד, בטענה כי "לא ניתן לקיים תנועת נוער כאשר המסר המרכזי העולה הוא כי עצם קיומה של התנועה הוא בדיעבד וכי יש לפעול לחיסולה של המציאות הקיימת". טענה זו גורמת לכותבי החוברת להפוך את המצוי לרצוי, במקום לנסות לחתור ולחנך לאמת הרצויה.

אנו ניגשים לסוגיה מתוך כמיהה להבין ולקיים את רצון ה' מתוך בירור הלכתי כדרכה של תורה, ואילו התחושה העולה היא שהכותבים מגיעים ממקום אחר לגמרי. אעפ"כ ראינו לנכון להתייחס גם להמשך דבריהם, מכיון שעלול להיווצר בלבול בציבור מטענותיהם.

בין חברה לפרטים

"במקורות ההלכה אין ולו מקור אחד העוסק בעיצוב פני החברה. אנו לא מכירים מאמר חז"ל הדן בשאלת החברה המעורבת או החברה הנפרדת". את טענה זו מבססים הכותבים על שתיים: חלוקה בין ההוראה ליחיד לבין "עיצוב פני החברה", וכן דחיית המקורות שלכאורה מדברים על ההכרח בהפרדה, על ידי פרשנויות דחוקות ותמוהות.

ניתן להשיב רבות על פרשנויות אלו, אולם נניח לרגע שהצדק עם הכותבים ואין מקורות בדברי חז"ל לחברה נפרדת או מעורבת. לכאורה דבר זה מתמיה מאוד: הלא שאלת פני החברה הייתה רלוונטית תמיד ומבחינה זו שום דבר מהותי לא השתנה בין אז להיום.

חז"ל דנו רבות בדיני מלך ופרהסיה ציבורית, סנהדרין וקרבנות, ואין שום סיבה נראית לעין מדוע לא ינחו אותנו גם בתחום חשוב זה. אם כך, מדוע באמת לא התייחסו לסוגיה זו? התשובה לכך פשוטה: חז"ל לא שיערו בנפשם, שבדור מן הדורות יקום רב בישראל ויחלק חילוק תמוה כל כך בין ההדרכה לפרטים, לבין ההדרכה לחברה המורכבת מהם.

היה פשוט להם שפני החברה הם נגזרת ישירה של ההדרכה לפרטים, ועל כן לא ראו צורך להתייחס במיוחד לשאלה החברתית, כשם שלא ראו צורך להדריך לחוקק את "חוק החמץ" כיון שמדובר על נגזרת ברורה וישירה של הלכות פשוטות. הגדרת השאלה כ"חברה מעורבת או נפרדת" מפספסת לגמרי את כיוון החשיבה ההלכתי של חז"ל, ושל ממשיכי מסורת התורה שבעל-פה בכל הדורות.

העמדה ההלכתית

חז"ל ניסחו לנו הלכות בעניין הצניעות, ואלו כמה מהן הנוגעות לענייננו כפי שהן מובאות בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כ"א סעיף א'):

  • אסור לגבר להנות ממראהָ של אשה, ואף לאשה אסור לתור אחר עיניה, באופן המביא להרהורי עבירה.
  • אסור לאדם להביא עצמו לידי הרהור עבירה.
  • אסור לגברים ולנשים לקרוץ או לרמוז בעיניהם זה לזו וכדומה.
  • אסורים שחוק או קלות ראש בין גברים לנשים.

עקרונות אלו, הם ופרטיהם, מהם מן התורה ומהם תקנת חכמים. מעתה יש לבחון כל סיטואציה וסיטואציה לאור ההלכות – האם הן נשמרות אם לאו. אין "עמדה אוסרנית", אלא עמדה הלכתית, הבוחנת כל סיטואציה מציאותית לפי מרכיביה ופרטיה ואומרת על האסור אסור ועל המותר מותר.

גם בתחומים ה"אפורים" יותר – גדולי הדורות נתנו עליהם את דעתם מתוך הבטה על מכלול השיקולים: מצדו האחד של המתרס עומדים ההגבלות שיוצרת ההפרדה, איבוד דרך ארץ ועוד שיקולים, אך מן הצד השני עומדות הדרכות חז"ל ההלכתיות והלא-הלכתיות כאחד, הרבות כל כך בנושאים אלו, על כוחו של יצר העריות ועל חשיבות ההרחקה ממנו, הדרכות שתומצתו בשו"ע למשפט אחד: "צריך אדם להתרחק מן הנשים מאוד מאוד".

ניתוק מהמציאות

האם מציאות של תנועת נוער מעורבת מאפשרת באופן סביר לשמור כראוי על הגדרים ההלכתיים הבסיסיים? ההיגיון הפשוט והניסיון היומיומי, מראים שברוב רובם של המקרים התשובה שלילית.

בעניין זה, עמדתם של הכותבים נראית ממש מנותקת מן המציאות. הם טוענים כי "(עמדת ההפרדה הביאה) להנכחתו המאסיבית (של היצר) בחיים היומיומיים, ולהתרחקות מהנורמליות, מהטבעיות ומחיים שבהם היצר אינו אורב על כל צעד ושעל". קשה לדעת אם מדובר בנאיביות קיצונית או התעלמות מכוונת.

טול נער בגיל 16, מדריך בתנועת נוער. מעביר פעולות לבנים ולבנות, יחד עם מדריכה. הוא יושב אִתה ומכין פעולות, יושב עם צוות ההדרכה בישב"צים אל תוך הלילה. טיולי גיבוש, מחנות קיץ. האם יעלה על הדעת שלא יכשל בהנאה מיופיה של אשה? האם בבני אדם עסקינן, או במלאכים?! יש לשים לב שמדובר באיסור דאורייתא של "לא תתורו".

אין צורך לעשות כוונות ויחודים להנות. מספיק שיש הנאה בעצם ההסתכלות ושההנאה אינה בעל כרחו. זהו גדר האיסור מהתורה. כמובן שמציאות העירוב מביאה כמעט בהכרח גם לאיסורים רבים אחרים, והדבר נכון גם לגבי חניכים, רכזות, חבריא ב' וכן הלאה. גם עניין ה"חברויות" הפופולארי כל כך הוא פרי באושים של המציאות הזו.

האם יוכלו הרב שרלו וחבריו לומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה"? הנוקטים בעמדה ההלכתית המציאותית, מצביעים על ההתמודדויות הבלתי אפשריות האלו, וזועקים על כך, ואילו אלו הזורקים את הנוער אל ההתמודדות – מאשימים אותם, למרבה האירוניה, ב"הנכחתו המאסיבית של היצר".

הנאיביות הזו מעלה מיד בראשנו את משלם הידוע של חז"ל: "משל לאדם אחד שהיה לו בן. הרחיצו וסכו והאכילו והשקהו ותלה לו כיס על צוארו והושיבו על פתח של זונות. מה יעשה אותו הבן שלא יחטא??" הרי האדם במשל לא החטיא את בנו בידיו, אולם כל הפעולות המקדימות יביאו אותו בהכרח לידי חטא.

על מי מנוחות

בניגוד לכל זאת, דווקא בחברה השומרת על ההלכה הפשוטה החיים נינוחים ופשוטים הרבה יותר (מלבד העובדה שהם אמיתיים יותר). הנערים והנערות חיים את חייהם בצורה בריאה. כוחות נפשם השונים באים לידי ביטוי, ואינם מבוזבזים על מלחמות מיותרות או על "פוזות" ומתחים חברתיים הקיימים בין המינים.

וכשיקימו בית נאמן בישראל (כמובן לאחר הכנה וחינוך ראוי, שהרי הפרדה אינה באה במקום חינוך), לא יצטרכו להתמודד עם ההשוואה הבלתי נמנעת לכל ה"חברות" וה"חברים" מן העבר. כמובן שגם להם ישנן התמודדויות לא פשוטות, גם בתחום הזה, שכן לצערנו הרחוב, האינטרנט וכדומה, מספקים די והותר התמודדויות. אולם אין ספק שקל להם יותר לשמור על טהרת הלב, העיניים והמחשבה.

אמנם, לצערנו יש כאלו המקצינים ומקלקלים בחומרותיהם, כשם שהרחוב כולו מלא באלו המקצינים לצד השני, אולם ב"ה במקומותינו הקצנה כזו כמעט ואינה קיימת. לא מצינו בקהילותינו רעלות ואפילו לא אוטובוסים נפרדים. גם משמרות צניעות אלימות לא מצינו.

באופן כללי, לא מצאנו דריסת נשים והדרתן. רוב רובן של הקהילות החיות בהפרדה חיות בשלוה ובנעימות, תוך מתן מענה מלא לצרכי כל מגדר בנפרד ושניהם יחד. ושוב נחזור ונדגיש: איננו תמימים, ואין כוונתנו להציג תמונה ורודה ואידאית. ההפרדה אינה מבטלת את היצרים ואת הבחירה, אולם היא משיבה אותם אל גודלם המקורי, הניתן להתמודדות, בעוד עירוב המינים מקרב את המציאות לאונס, ויוצר נסיונות מיותרים.

"דרך ארץ קדמה לתורה"

אם נשוב למהלך החוברת, נראה שבעצם כבר ענינו גם על כל שאר הטענות. ברצוננו להעיר על טענה מרכזית של הכותבים, כי ה"דרך ארץ" הבסיסית מחייבת פעולה משותפת של שני המינים.

ראשית, כיון שאנו רואים שעל פי התורה, החברה הנפרדת הכרחית לפחות בגיל הנעורים, ממילא אין מקום לטענה בדבר "דרך ארץ", כפי שכותבים מחברי החוברת עצמם: "אין ספק שבאותם מקומות בהם עומדת דרך הארץ בסתירה מוחלטת לנאמר במתן תורה, נדחית זו הראשונה מפני השניה"

שנית, עצם הטענה שחברה מעורבת היא "נתון בסיסי בהתנהלותה של דרך הארץ" תמוהה ביותר ונראית כהנחת המבוקש. לא הובאה כל ראיה לטענה זו (מלבד ה"ראיה" שמצות "פרו ורבו" אכן מצריכה השתתפות של שני המינים…). נכון הוא שזוהי הנורמה המקובלת בחברה המערבית המתירנית המודרנית, אולם בחברות אחרות הדבר דוקא אינו מקובל, ומדוע אנו לוקחים כנקודת מוצא את החברה הזו דוקא?

יתרה מזו: עצם העובדה של"ארץ" ישנן דרכים רבות עד מאוד (מלבד כמה פעולות וערכים בסיסיים המשותפים לכל המין האנושי), שוללת למעשה את האפשרות לראות באחת מהן נורמה בסיסית, ומחייבת אותנו לנסות ולסלול את דרכנו על פי ערכיה של התורה. במשפט אחד – גם ה"דרך ארץ" צריכה להיות תורנית.

==

יזהר ברק הוא אברך בישיבה גבוהה, ובקהילה הלכתית צנועה. בעברו חניך, מדריך וחבר הנהגת הנוער בבני עקיבא. את המאמר המלא ניתן למצוא בקישור הבא.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
18 תגובות - 18 דיונים מיין לפי
1
איך משיגים את החוברת?
גדי | 22-06-2011 23:06
2
כשעם הארץ מגיב לתלמידי חכמים - זה מה שיוצא
| 23-06-2011 6:38
3
אתה זורק סיסמאות בלי שום כיסוי
שירה | 23-06-2011 8:53
מאיפה לך שהנוער החרדלי שליו יותר בחייו? יש לך סטטיסטיקה? עדויות של פסיכולוגים? יש לך איזשהו בסיס וכיסוי שלפיו תוכל להאשים רק גדול ומכובד בישראל שהוא 'אינו הולך בדרכה של תורה'? אתה אנתרופולוג? סוציולוג? יש לך הכשרה כלשהי לפיה תוכל לקבוע מה טוב יותר לחברה ומה לא?
4
הנוער החרדלי נכנס לאתרים לא צנועים בדיוק כמו האחרים
ערן | 23-06-2011 9:45
ע"פ סקר שנערך לאחרונה ופורסם בעולם קטן. מניין לך שאתם צנועים יותר?
5
ל-1. אפשר לקנות באתר של נאמני תו"ע
ערן | 23-06-2011 9:46
6
כל מילה בסלע!
אהבתי | 23-06-2011 10:06
התייחסות קונקרטית ומדויקת למה שכתוב בחוברת, ניתוח מבריק. אהבתי כל מילה
7
כנסו למקור
שישקו | 23-06-2011 10:08
יש למטה לינק, המאמר ארוך יותר ומושחז יותר יש שם הערה שאהבתי: אולי גם אנחנו היינו צריכים לעשות חוברת כזו יפה (כמו של הצד"ר) אבל מה לעשות שאין לנו מימון של הקרן?
8
כבודו "מוכר" את דעתו בתור עובדות
חמורבי השלישי | 23-06-2011 10:26
מהיכן בא הביטוי "קהילה הלכתית צנועה"? זה מושג חדש שאני לא מכיר. איפה בדיוק אתה עוצר? למה לא להמשיך הלאה להיות כמו נשות הטליבן של בית שמש? זה לא יותר צנוע? אתה הרי מביא כדוגמא "כון הוא שזוהי הנורמה המקובלת בחברה המערבית המתירנית המודרנית, אולם בחברות אחרות הדבר דוקא אינו מקובל, ומדוע אנו לוקחים כנקודת מוצא את החברה הזו דוקא"? מי קובע שדווקא הנורמה שלך היא הראוייה? הקביעה שלפיה "במקומותינו אין אוטובוסים נפרדים ומשמרות צניעות" נובעת רק מסיבה אחת - כרגע "קהילות הלכתיות צנועות" זה דבר שקיים אצל מיעוט שבמיעוט ובאופן וולונטרי. אם חס וחלילה תצליח, והשקפתך תהפוך לשלטת בציבור הציוני-דתי, אז תראה גם תופעות של אלימות וכפיה על רקע זה.
9
ל-7. ממש הוצאת שם רע. ניכר שלא קראת את החוברת
החפץ חיים | 23-06-2011 11:09
אם היית קורא, היית רואה שמימנו אותה אנשים דתיים לע"נ קרוביהם. כמה קל להשמיץ. יתרה מכך, נניח לרגע, שהחוברת מומנה ע"י הקרן החדשה או ע"י נוצרים, או אוליגרכים, עדיין הביקורת צריכה להיות לעניין ולא לשאלה כיצד נוהג האוליגרך בביתו.
10
מישהו יודע אם זה אותו אחד שנעצר במצעד הגאווה?
יוני ש | 23-06-2011 11:38
11
על משמרת כבודם של גדולי ישראל אעמודה
בר בי רב דחד יומא | 23-06-2011 15:59
הכותב הוא עם הארץ מדאורייתא. לא גמיר ולא סביר אבל חורץ לשון אל מול גדולים מרבני ישראל בחוצפה ועזות מצח ומעיז פניו נגדם לומר שדבריהם נוגדים את ההלכה. המקורות הספורים אותם מביא הם מחז"ל וקצת מהשו"ע, משל לא הייתה התיחסות של גדולי ישראל האחרונים לסוגיא מאז ועד ימינו למרות שהמציאות השתנתה מאוד. הרב שרלו וחבריו ממשיכים מסורת ארוכת שנים של החברה היהודית, רבניה ומנהיגיה במערב ומרכז אירופה ואף בערי ליטא ופולין. הכותב הרי הוא כקראים שהחליטו להפסיק את המסורת עם חתימת התנ"ך ואילו הוא חותמה עם חתימת השו"ע.
12
על משמרת כבודו של יזהר אעמודה
פצוע המזרחי | 23-06-2011 20:44
אתה באמת מייצג את גדולי ישראל שבכל הדורות, ולא עמי הארצות שרוצים להתיר לנו איסורי דאורייתא במסווה של רבנים, גדולי ישראל כבר יצאו נגד הרב שרלו והשיטה ההזויה שלו, אז שלא יבלבלו לנו את המוח כל המזרוחניקים פה.
13
ליזהר. כל החוברת מתרומות הנצחה. חבל שעברת בהוצאת שם רע
חבר נאמני | 24-06-2011 10:29
כדאי גם שתקרא קצת באתר של נאמני מי מממן אותם ומדוע. אל תסתמך על שמועות
14
לפצוע המזרחי שותת הדם - ה'לבוש', ה'שרידי אש' והרב זצ"ל
שאולי | 25-06-2011 22:25
הם לא גדולי ישראל? לפי מה שאתה אומר, ולפי דעות מסוימות, כנראה שלא.
15
ל14. הם היו גדולים, אבל הם לא תמכו בחברה מעורבת.
דוד | 26-06-2011 11:38
השרידי אש במפורש התיר רק בדיעבד בבחינת "עת לעשות לה'". והרב קוק היה בעד נפרד. הוא אפילו לא הסתכל על נשים. מדברי הרב קוק: "מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם ומתוך כך היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם, אבל מפני יצר האדם וכוחו החלש יגרמו לפרוץ במידת הצניעות ... מידת האהבה והידידות, בכל הסימנים והדיבורים הנוחים היה ראוי להיות שוה בין במינים, אבל מפני יקרת ערך הצניעות נדחית מידת דרך ארץ ממקומה עד שלא לשאול בשלום אשה. הצנוע מכיר שלא מפני שנאה על המין הוא מתרחק ועושה גדרים כי אם מפני התכלית הכללי היפה." (הראי"ה קוק זצ"ל, מידות הראי"ה, מידת הצניעות)
16
ל-15 "והרב זצ"ל"
יונתן שלזינגר | 29-06-2011 12:25
למספר 15, מה שכתב 14 על "הרב" שהוא גדול בתורה שתמך ב"חברה שלמה", כוונתו שלו הייתה לגרי"ד סולובייצ'יק. תלמידיו בחו"ל וגם בארץ (ואני בתוכם) קוראים לו "הרב" סתם, בדיוק כמו שתלמידי תלמידיו של הרב קוק קוראים לרב קוק "הרב". הרב סולובייצ'יק הקים ישיבה תיכונית מעורבת לבנים ולבנות בבוסטון (כיתות מעורבות), וגם לימד שיעורי גמרא בעצמו לבנים ובנות ביחד בכיתה בשך שנים רבות. לאחר שנות דור, כאשר מנהל חדש הציע לרב זצ"ל שיש כבר אפשרות להפריד את הכיתות, ואולי כדאי לעשות את זה, הרב זצ"ל ענה לו שהשאלה היא רק שאלה פדגוגית ולא שאלה הלכתית, ושיעשה מה שנכון בעיניו! והישיבה נשארה מעורבת עד עצם היום הזה.
17
ל 14
דביר רחימי | 06-04-2015 9:18
הרב קוק תמך בבני עקיבא רק כי המצב היה באיזור ה80% חזרה בשאלה בגיל 14. השרידי אש כתב במפורש מה מותר ומה אסור (תסתכל שם) ממש לא קשור למה שהולך היום בבני עקיבא הלבוש ממש לא היה תומך בבני עקיבא. בבקשה תראה את המקורות שאתה מביא לפני שאתה מתחיל לצעוק
18
ל 3
דביר רחימי | 06-04-2015 9:21
כן, אני(15), אני רואה את החברה שלי מתחילים להימרח ליד הבנות, לעשות פוזות אין ה לעשות כשמגיעות בנות אז בנים שוכחים את השכל.