קצר ולעניין: שו"ת SMS בנושא אבלות בספירת העומר - סרוגים

קצר ולעניין: שו"ת SMS בנושא אבלות בספירת העומר

האם מותר להתגלח בימי הספירה בגלל צרכי עבודה? ולפגישת שידוכין? האם מותר לטייל בימי ספירת העומר? ומה עם ברכת שהחיינו? ולסרוג כיפה? ולשחות בים? קיבצנו בשבילכם את כל השאלות והתשובות שנשאל הרב שלמה אבינר בSMS העוסקות בהלכות האבלות בספירת העומר.

author-image
קצר ולעניין: שו"ת SMS בנושא  אבלות בספירת העומר
  הרב שלמה אבינר

כללי

ש: עד מתי נוהגים?

ת: רוב האשכנזים עד ל"ג בעומר בבוקר, רוב הספרדים עד ל"ד בעומר בבוקר, אבל ליל ל"ג בעומר ויומו עצמם מותרים.  שו"ע או"ח תצג, א-ב.  ויש עוד מנהגים, וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו.

ש: מה אסור?

ת: נישואים.  תספורת וגילוח.  שו"ע שם.  ריקודים ומוזיקה.

ש: ותימנים?

ת: איסור ריקודים ומחולות של רשות, תספורת בימי השבוע, אבל לכבוד שבת מותר.

ש: בחול המועד גם אסור?

ת: מוזיקה וריקודים מותרים.

ש: האם באסרו חג כבר חלים דיני האבלות?

ת: כן.  וכן במוצאי שביעי של פסח, וכן במימונה.

ש: מה דין ראש חודש אייר?

ת: גם אסור.  אך אם חל ביום ששי, מותרת תספורת וגילוח.  שו"ע או"ח תצג מ"ב ה.

ש: מה המקורות לכך שביום העצמאות, אין דיני האבלות?

ת: ספר הלכות יום העצמאות ויום ירושלים לרב נחום רקובר.

ש: ילד חייב באבלות הספירה?

ת: כן, מדין חינוך.

תספורת וגילוח

ש: האם גם נשים אסורות בתספורת?

ת: ספרדיות מותרות.  אשכנזיות אסורות, אך אם צריכות מותרות (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלז).

ש: האם מותר לאשה לגזור שער שבוקע מכיסוי הראש?

ת: ודאי.

ש: מותר לאשה להוריד שער בשעווה?

ת: כן.

ש: וסידור גבות?

ת: מותר.  וכן שער בכל שאר הגוף.

ש: אם השער של גבר ארוך מעבר למותר על פי ההלכה מותר להסתפר?

ת: ודאי.

ש: האם מותר לקצר פאות?

ת: לא.  זה בכלל תספורת.

ש: מותר לגלח שפם?

ת: אם הוא מפריע.

ש: מה יעשה חייל שמקבל הוראה להתגלח.

ת: יפנה לרב הצבאי או לקו לחיילים של הרבנות הצבאית.  0578175767

ש: בברית מילה מותר להסתפר?

ת: כן האב, המוהל והסנדק (פסקי תשובות תצג י).

ש: לכבוד יום העצמאות מותר להסתפר ולהתגלח?

ת: מותר ומצוה.  הגר"י ניסים, ספר הלכות יום העצמאות ויום ירושלים לרב רקובר.

ש: מי שרגיל להתגלח כל יום, מותר בזמן הספירה?

ת: יש מתירים (שו"ת אגרות משה ד קב.  נפש הרב קצא), אך רוב הפוסקים אוסרים.

ש: מותר לי להתגלח אם יש לי תפקיד ייצוגי וזה יפגע בפרנסתי?

ת: כן.  פסקי תשובות (שו"ת אגרות משה ד קב.  נפש הרב קצא).

ש: מותר להתגלח עבור פגישה עסקית חשובה?

ת: חשובה.  כדין מעכב אכילה.

ש: מותר להתגלח עבור פגישת שידוכים?

ת: לא.  אגב, זה לפעמים מרחיק את הבחורה, שרואה שאין מקפידים על דין זה.

מוזיקה

ש: מה המקור לאיסור מוזיקה?

ת: ערוך השולחן תצג ב.  שו"ת אגרות משה או"ח א קסו.  שו"ת יחוה דעת ג ל. ו לד.  שו"ת ציץ אליעזר טו לג.  עיין שו"ע או"ח תקס.

ש: האם לתימנים מותר לשמוע מוזיקה?

ת: לא.  אמנם הרמב"ם לא מזכיר, אבל כך המנהג.  שתילי זיתים תצג ג.

ש: יש סוג מוזיקה מותר?

ת: מוזיקה ווקאלית.  כלומר קולית.  יש כמה קלטות.

ש: האם מותר לשמוע מוזיקה קלאסית?

ת: לא.

ש: מותר לשמוע מוזיקה מרמקול או רדיו?

ת: יש שהתירו אך רוב הפוסקים אוסרים (פסקי תשובות תצג ד).

ש: מותר לשיר שירים?

ת: שירי קודש.  שו"ת יחוה דעת (ו לד).

ש: האם מותר לשמוע מוזיקה באזניות כשאף אחד אינו שומע?

ת: לא

ש: מותר לשמוע ניגונים שקטים?

ת: לא.

ש: מותר לשמוע מנגינות עצובות?

ת: לא.

ש: מותר לשמוע מוזיקה או לנגן אם אני עצוב וזה עוזר לי?

ת: מוזיקה ווקאלית של שירי קודש.

ש: מותר לשמוע מנגינות עצובות ביום השואה?

ת: לא.

מותר לשמוע אותו? שלמה ארצי (פלאש90)

ש: האם במוצאי יום העצמאות מותרים במוזיקה וריקודים?

ת: לא.  חוזר הדין הרגיל עם השקיעה.

ש: מותר לשמוע ביום ששי שירי שבת שעוזרים לי להכנס בנפש יותר טהורה לשבת?

ת: לא.  אלא, ללמוד ספרי מוסר.

ש: מה דין מי שמתפרנס לנגן?

ת: מותר אם מנגן לגויים, אבל ליהודים אסור מפני לפני עור.

ש: לימוד מוזיקה מותר?

ת: אם לא ניתן לדחיה, מותר, כי אין הנאה, כיון שתשומת לבו נתונה ללימוד (שו"ת אגרות משה או"ח ג פז).

ש: מה עם חוג אירובי?

ת: כיון שעיקר המגמה היא התעמלות, יש להתיר, כמו שיר מושכי ספינות בסוף סוטה.  אך להנמיך את העוצמה.  ואם אפשר, מוזיקה ווקאלית עדיפה.

ש: האם מותר לשמוע מוזיקה בשביל ספורט הליכה?

ת: לא. אינו הכרחי.

ש: מותר ללכת לחוג ריקודי עם?

ת: לא.

ש: מוזיקה מותרת בסעודת מצוה?

ת: כן.  ברית מילה.  פדיון הבן.  סיום מסכת.  בר מצוה.  בת מצוה.  הכנסת ספר תורה (ע' פסקי תשובות תצג ה).

ש: בעבודה מושמעת מוזיקה והם לא לא מסכימים לכבות.  מה לעשות?

ת: אין בכך חטא. זו הנאה הבאה לאדם בעל כרחו.  פסחים כה.  רק לא להתכוון לשמוע.

ש: מותר לשים מוזיקה בצלצול הטלפון?

ת: לא.  צלצול פשוט (הגר"ח קניבסקי בדולה ומשקה קצג).

ש: מותרת נהיגה בנסיעה?

ת: כן, אם יש חשש שיירדם.

ש: אם אני טרמפיסט והנהג שם מוזיקה, האם מותר לי לבקש שיוריד אן שזו חוצפה?

ת: חוצפה.

שהחיינו

ש: מותר לברך שהחיינו?

ת: יש שהחמירו אך מן הדין מותר, גם על פרי גם על כלי חדש (פסקי תשובות תצג ב-ג).

ש: האם מותר ללבוש בגדים חדשים?

ת: כן ולברך שהחיינו (שם).

חתונה

ש: האם מותר להתחיל שידוך?

ת: כן.

ש: מותרת מסיבת ארוסין?

ת: בלי ריקודים ומוזיקה.

ש: ממתי מותר להתחתן?

ת: ספרדים מל"ד בעומר. אשכנזים מראש חודש סיון, וגם ביום ירושלים, ובשעת הדחק מל"ג בעומר.

ש: האם מותר לי ללכת לחתונה?

ת: כן. בין שהוא מתחתן בזמן מותר או בזמן אסור, הרי זה יום שמחתו, ומותר להשתתף (שו"ת אגרות משה או"ח א קנט).

בידור

ש: טיול מותר?

ת: כן.  וכן כל נסיעה.

ש: מותר לבקר במוזיאון?

ת: כן.

ש: מותרת סעודה של חברים?

ת: כן.  בלי מוזיקה.  שירה מותרת.

ש: מותר ללכת לסטנדאפ?

ת: אסור.  כל השנה, זו בעיה של מושב ליצים.

ש: מותר לראות סרטים?

ת: אם הם צנועים, כשרים ורציניים.

ש: מסיבה מותרת?

ת: בלי ריקודים ומוזיקה.

שונות

ש: מותר להכנס לדירה חדשה?

ת: מותר (שו"ת יחוה דעה ג ל).

ש: מותר לגזור צפרנים בימי ספירה?

ת: כן.

ש: מותר לסרוג כיפה בימי ספירה?

ת: כן.

ש: מותר לשחות בים, בבריכה או במעין?

ת: מותר.

ש: מותר ללכת לקברי צדיקים?

ת: כן.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
4 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
1
מגיב מס' 1, אם אתה כזה גאון למה לא פונים אליך בשאלות?
ללוי, למגיב מס' 1 | 22-04-2012 10:24
יש ציבור שהוא הרב שלהם . צריך לקבל את זה שיש הרבה רבנים במגזר. בקשת רחבה של דעות, זה לא רק בגמרא
2
סרוגים,להסיר את תגובה מס' 1. מבזה ולא מכבד את כבוד הרב.
אלף | 22-04-2012 11:25
3
לסדר את התגובות אחרי שהורידו את תגובה 1
בלפור רומנוב | 22-04-2012 12:58
4
saarot
| 23-04-2012 7:41
yom hazmaut asur leistaper ze lo chag halachati..ela stam chagiga