אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

יגאל כנען: תהייה קטנה על מיכה גודמן והתחדשות יהודית

יגאל כנען מנתח את הגותו של ד"ר מיכה גודמן ומבקש להיזהר ממניינים "ישראלים", מכונים "ישראלים" תורה "ישראלית", והלכה "ישראלית" שהם כיבוס לרפורמיות ולנצרות לייט

תהייה קטנה על מיכה גודמן והתחדשות יהודית
  זהירות ממכונים ישראלים. יגאל כנען

בקידושין נ"ז,א מספר התלמוד: "שמעון העמסוני … היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לפסוק "את ה' אלהיך תירא" – פירש. אמרו לו תלמידיו רבי כל אתין שדרשת מה תהא עליהם ? אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך קבלתי על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ולימד את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים:".

שמעון העמסוני היה דורש הימצאות כל "את" המופיע בתורה, מילה שלכאורה מיותרת, כמייצגת משהו נוסף, כמייצגת ריבוי. כיוון שהגיע למשפט "את ה' אלהיך תירא", חזר בו, כי לכאורה מי ייתכן להיות שגם מפניו אנו נדרשים להיות יראים כיראה מד'?. בא רבי עקיבא וברר: תלמידי החכמים הם חלק נאצל בגופנו הלאומי. כמו המוח והלב בגופנו הפרטי. אנו חייבים ביראתם ובכבודם כיראה מד'. הם הדרך לתורה ולאלוקות.

לתורה יש מציאות חסונה, מסיבית, עמידה, מקיימת. כדי לתת חיים לעולל יש צורך באיבר מתווך. כדי לתת חיים של תורה לאומה יש צורך בקבוצה אנושית נאצלת. אלו הרבנים. תלמידי החכמים.

קרח ויש"ו לא רצו רבנים

לאורך תולדות העם עמדה זו הייתה עיקרית וברורה, באלפי איזכורים. לא שחסרו משיגים עליה, וראשון שבהם היה קורח. זה קינא במנהיגותם של משה ואהרון, וקנאה זו פרצה לאחר מינוי שנראה לו פוגע בערכו. אבל הקושיה שהעלה הייתה רחבה הרבה יותר: "רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה", ומדוע תתנשאו על קהל ה'.

כולנו היינו במעמד הר סיני, איננו זקוקים לתיווך של מנהיג, כוהנים, לויים… וגם אנו מטילים ספק רציונלי בחיוניות המצוות ("טלית שכולה תכלת..").

משה עמד במצב קשה: לא יכול להגן על מעמדו הוא, זה יראה פתטי. לכן הקב"ה בכבודו ובעצמו מופיע, ומכריע שמשה הוא שליחו, והגיונו של קורח – מרושע, ופרשנים מאוחרים יותר הוסיפו – נוצרי.

אבל המפורסם במקטרגים של תלמידי החכמים, וזה ששיטתו התמידה שנים רבות, היה יהודי שסטה מדרך הישר – הוא ישו הנוצרי. ישו, מרד בכל מערכת התורה שבע"פ בזמנו, בז לפרושים, הקל במצוות, עד שתלמידיו ביטלון לגמרי.

כדי לראות את ההיפוך ביחס לחכמים די לבחון את המושג "פרוש": ביהדות, בין בהקשר של בית שני, בין בהקשר חדש, זהו ביטוי מכובד. הלל הזקן היה פרושי. בנצרות לעומת זאת "פרוש" Pharisee – הוא מתחסד, מתקטנן, צדקן, צבוע. כך ראו הנוצרים את היהדות.

יחד עם שנאת הממסד הרבני קידש הנוצרי את הדטרמיניזם, בז לתיקון העולם, קידש את החלש, הבור, העלוב, הנכה. "אשרי עניי הרוח כי להם מלכות השמים", ושנא את המוצלח והמצליח "נקל לגמל לעבור בקוף המחט מעשיר לבוא במלכות השמים".

כששאלו את "אותו האיש" על כשרות התחמק בכוונה מלהורות את הדין שללא ספק ידע, וענה: "כל-הבא אל-הפה יורד אל-הכרש וישפך משם למוצאות: אבל היוצא מן-הפה יוצא מן-הלב והוא מטמא את-האדם". ובעצם כאילו אמר "זו לא השאלה, עזבו משטויות של הלכות כשרות ודין, אנו באים פה עם השקפה, עם חסד".

הבעיה של היהודים היא הרבנים

בניגוד לרפורמה הלותרנית, תנועת הרפורמה ביהדות הייתה חסרת תזות, עמוד שידרה מסוים. היא בקשה לעשות את מחצית הדרך אל ההשכלה/ הנצרות. צעדה הראשון היה (וזה רומז לנו משהו) ביטול ההנהגה הרבנית, פירושים עצמאיים לתורה, והתעקשות עדיין ש"הכל על פי ההלכה". ההמשך, שבא מהר מאד, היה בדומה לנצרות: דגש על אהבה, אמונה וחסד, ללא דין, ללא הלכה, והלאה – החוצה אל ההתבוללות.

קיימת פעילות חינוכית רבה, הזוכה לפופולריות בציבור החילוני והדתי לייט. במדרשה באלון, במכינות חילוניות, בבתי ספר ובמסגרות מעורבות, הרבה מהם בהמשך לדמותו וספריו של מיכה גודמן. זה האחרון אינו רב, אך יש לו יומרות מאד גבוהות בהנהגה דתית, ציבורית, ובחינוך.

מיכה גודמן צילום עדי סגל

ד"ר מיכה גודמן (צילום: עדי סגל)

הוא מחזיק בעמדה נוצרית מקורית כשאומר כי הבעיה של היהדות היא הרבנים. (מתוך ראיון באתר אבי-חי / צו 8) " אבל יש בי עוד קול שלא רוצה לרפא את הרבנות. עוד קול שמייחל להמשך הקריסה של הרבנות. כי יכול להיות שאנחנו לא צריכים להציל את הרבנות אלא להציל את עצמנו מהרבנות". ותלמידיו מחרים אחריו בשנאת הרבנות הראשית והקונצנזואלית ("אמימסד אדתי"), ובחיבוב על תנאי, של רבנים המשמשים כלי במשחקם, עושי דברם.

התורה – מיתולוגיה יהודית עתיקה

כידוע במקורותינו, הנצרות נחשבת עבודה זרה. לעבודה זרה ממדים רבים. אחד מהם הוא ראיית הנצחי בממדים אנושיים, אנתרופומורפיים, בני חלוף. כך הצדק הוא זיאוס, והחכמה היא אתנה, וזיאוס לא רק שצורתו איש, אלא מתנהג בכל יצר אנושי, אוכל, מתחפש, אונס, נוקם. כך, בגוונים שונים וברמות עידון שונות בכל אמונות האליל, עד שבנצרות, המזוקקת ביותר לכאורה, האדם הופך לאלוהים ממש.

מעניין, כי באסתטיקה של הכפירה, מיכה גודמן לא פוסח גם על מימד זה: בניגוד מחלט לרב קוק שראה בחילוניות פרק בגאולה, קורא גודמן להפוך את החלוניות הציונית לדת ודרכה לפרש את התורה, וכך גודמן: " אפשר להפוך את המודל הזה ולראות בציונות את החלון שדרכו מתבוננים ומפרשים את הדת. על פי ההיפוך הזה של המודל הציוני דתי, הציונות והדת מחליפים תפקידים: תחת פירוש הציונות באמצעות הדת, הציונות היא הזדמנות לפירוש מחדש של הדת" (שם). הנצחי מתואר במבט גשמי, זמני. אך אצלו התורה אינה אלא כסיפורי מיתולוגיה ישראלית עתיקה, והוא עוסק בפירושם ברוח הציונות המודרנית.

הפולחן החדש

מה עושה מי שממציא לו דת חדשה, ממציא פולחן. כך עשה ירבעם כשהציב שני עגלים בבית אל ובדן, וצווה לחוג חג בחשוון.

כך עשו גם הרציונליסטים הקיצוניים של המהפכה הצרפתית שחילקו מחדש את כל תקופות השנה, וכך היה להם "יום המידה הטובה" ו"יום הכשרון" יום הדעה ויום ההצטיינות. מי שזה נראה לו קצת מטורלל יפנה לחג אמירת התודה בן עשרת הימים שקבע מיכה גודמן (ראה tentoda.org) בסביבות חודשי ניסן אייר, כשה"עגל" החדש שסוגדים לו הוא המדינה.

הוא מפיץ לוחות בגנים ובתי ספר, וכל יום מוקדש לתכונה אחרת. ברוח כל מה שדיברנו, הוא לרוב מתחיל מן המקורות, אבל כמי שגדל כדור שני לילדי הפרחים של הסיקסטיז בארה"ב, הכל נסחף מהר לפסיכולוגיזם ופאתוס רליגיוזי פרטסטנטי: קטעים של הפסיכולוגיה החיובית של רוברט אמונס, יהודה עמיחי האולטרא-חילוני, מרטין לותר קינג (הכומר הבפטיסטי), אברהם יהושע השל הרפורמי, ליאור טף (יש כזה), עינת ווילף (שהתחתנה עם גרמני לא יהודי- כותבת על עתיד הציונות), ביירון קייטי (מייעצת בנוסח ספרי ההצלחה האמריקאים) וגם קצת לוינס , א.ד. גורדון, שמעון פרס ואובמה.

מה שמשעשע הוא שהסלט הפרוגרסיבי-שמאלני-אמריקאי-נוצרי הזה אוהב לכנות את עצמו "ישראלי". ישנם מניינים "ישראלים", ומכונים "ישראלים" ותורה "ישראלית", והלכה "ישראלית". הערצה של כל מה שחילוני והתרסה נגד הממסד הרבני זה של ימינו, וויתורים מפליגים בנושא צניעות ("צניעות ישראלית" מן הסתם). ילדי הפרחים הזנו את המושג "אהבה", השמאל הזנה את המילה "שלום", ההומוסקסואלים הזנו את המילה "גאווה". והרפורמים מזנים את המילה ישראלי.

כל זה בא יחד עם הקלה בנושא מצוות ודין. ומתן יתר כבוד, פולחני כמעט, לפלסטיני, לסוטה, לאשה, לחילוני ולחלש. וזה פולש, באלימות חברתית, בהונאה, בתחפושת עליזה, לתרבות, למכינות, לתיקון ליל שבועות, לעמדות של נושאי משרות ציבוריות, לתפילות בית הכנסת.

התחדשות יהודית? אולי נצרות לייט?

==

יגאל כנען הוא תושב נופי פרת. מוסמך לפילוסופיה וכותב בנושאי יהדות ומדינאות.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
28 תגובות - 20 דיונים מיין לפי
1
כתבה מעולה!! זו האמת
| 07-12-2016 20:06
הטור הזה תת רמה
| 07-12-2016 21:28
לקרוא לזה "מאמר דעה" זו מחמאה. הכותב לוקח משפט אחד מפה ומשם, והופך את זה ל"תפישת העולם של מיכה גודמן"? אם המאמר הזה מעיד על הגותו שלו, אז עדיף שיחריש.
2
הוא צודק
מעריך | 07-12-2016 20:33
חשבתי שאני היחידי שזה מפריע לו, שמח שסוף סוף קמה להם התנגדות. זה ברור שהופכים את הכל לסגנון קליל בלי תוכן. יוכיחו ה"קליפים" של המכינה המעורבת של ד"ר גודמן לגבי יציאת מצריים.
3
כמה נכון!
דן | 07-12-2016 20:43
מי שנפגש פעם אחת עם דבריו של מיכה גודמן יודע כמה אמת הדברים של הכותב
4
כל מילה בסלע! כמה צודק!
| 07-12-2016 21:12
5
כמעט כל מילה בסלע
| 07-12-2016 21:48
מלבד דבריו על פרופסור עמנואל לוינס, שהיה צדיק ובוודאי אין מקומו ברשימה הזאת.
6
מאמר מעולה! כתוב עוד...
| 07-12-2016 23:07
7
דברים הראוים לריאה ומחשבה
אין מילים | 08-12-2016 8:48
ככל שמערכת ynet ספרים מעודדת את מיכה גודמן ומפיצה את "תורתו" יש לחשוש שאכן גורמים מחלישי אלהות עומדים מעודדים אותו
8
אדם מחוצף החי בקהילה מעורבת, אבל לא מקבל את דרכיה
עמית | 08-12-2016 15:50
והנה מה שכתבתי בדף של סרוגים בתגובה לדבריו: אדם מחוצף החי בקהילה מעורבת (נופי פרת), שהיא חלק מגוש אדומים, הכולל את היישובים כפר אדומים ואלון, החורטים על דגלם זה שלושים ושלוש שנים את קבלת האחר והבנה, כי אני צודק, אבל לא תמיד כל האמת בכיסי. הוא עושה מניפולציות בדרבין של חבר יקר, שבנה מערכת מדהימה שפתחה את היהדות בפני קהלים, שהיו עויינים איתה, והיום הם תופסים אותה כחלק מהמורשת שלהם, ומקיימת דיאלוג מפרה עם אנשים שגדלו אל תוך היהדות. בית השמאי הזה - אין לו מקום בקהילות של בית הלל. הוא מוזמן לחפש לו קהילה-כת מסתגרת ועויינת את החברה הישראלית לגווניה.
9
אדם מחוצף היוצא כנגד תפיסת הקהילה בה הוא חי
עמית | 08-12-2016 15:52
אדם מחוצף החי בקהילה מעורבת (נופי פרת), שהיא חלק מגוש אדומים, הכולל את היישובים כפר אדומים ואלון, החורטים על דגלם זה שלושים ושלוש שנים את קבלת האחר והבנה, כי אני צודק, אבל לא תמיד כל האמת בכיסי. הוא עושה מניפולציות בדרבין של חבר יקר, שבנה מערכת מדהימה שפתחה את היהדות בפני קהלים, שהיו עויינים איתה, והיום הם תופסים אותה כחלק מהמורשת שלהם, ומקיימת דיאלוג מפרה עם אנשים שגדלו אל תוך היהדות. בית השמאי הזה - אין לו מקום בקהילות של בית הלל. הוא מוזמן לחפש לו קהילה-כת מסתגרת ועויינת את החברה הישראלית לגווניה.
ילדי סטאלין
פתיחות מסוימת מאד | 11-12-2016 10:31
רק מפלגה אחת מותרת בכפר אדומים ? מפלגת ה"פלורליסטים"?
אתה עושה עוול לבית שמאי
יהודה איש קריות | 09-12-2016 11:13
מדובר פה בהקצנה של החדש אסור מן התורה של החת"ס. כל מי ששם דגשים על דברים קצת שונים ממה שאנחנו רגילים, הופך לנצרות. מעורר גיחוך
זה מה שנקרא קהילה ל"כלל ישראל"
בלי מפד"ל, חרד"ל, ש"ס, חרדים, ושמאל | 08-12-2016 17:30
עלכ קבלת האחר
10
מיכה גודמן רוצה להיות ישו אבל הוא לא
| 08-12-2016 16:04
ישו היה צדיק אבל נוצרים כמו מיכה הרסו את היהדות.יבושם להם ותנו לנו לחיות את היהדות היקרה שלנו אלוהים ותורה יש רק אחד.
11
גודמן לא לגמרי התנתק מן הנצרות
מבקש להודיע | 08-12-2016 16:25
למה השמטתם את התגובה שהביאה את דבריו המפורשים של גודמן עצמו ב"הארץ" על קשריו הרוחניים הטובים עם בני משפחת אמו הקתוליים והערכתו כלפיהם?
12
למי שלא לגמרי בטוח שיש אחד כזה ליאור טף -
פני ליין | 08-12-2016 22:09
ממליצה להיכנס ולקרוא מהגיגיו המקסימים כל שישי בצהריים. לשבת רצופה בעונג: liortaf.com.
13
מאמר חשוב. ואל תפחד מהטרור הרפורמי -פמיניסטי- "ישראלי"
אור | 08-12-2016 22:20
שכרגיל יעברו לסתימת פיות מסורתית של כל מי שלא "מתקדם" ו"הומני" כמוהם.
14
תושב נופי פרת?
שש | 14-03-2017 2:52
להיות בעלים של צימר בישוב אינו עושה מישהו לתושב נוכח.
תושב 20 שנה,
תושב | 13-02-2019 9:09
יא טמבל
15
חבל שראיתי את הכתבה המטומטמת
Apple | 19-10-2017 23:27
מאמר מטומטם וילדותי. קשקשן. מצחיק לראות את הכותב המתנשא עושה פוזות למצלמה . איפה הוא - הכנעני ואיפה גודמן - האיש הטוב. פשוט מקנה בגודמן. מסכן גודמן שצריך לגור ליד אחד כזה ומסכנה הקהילה שלו.
אתה מאותו זן של גודמן, אמריקאי רפורמי
תושב הכפר | 07-11-2017 0:41
מקנה לא היה לכם Sunday school בארה"ב ?
16
אם אין לך טענה אתה לא חייב לכתוב מאמר
מה אתה רוצה | 16-04-2018 16:22
אפשר לסכם במיכה גודמן מחבב טקסטים שאני לא מחבב ולחסוך לנו 5 דקות קריאה טרחנית ועוד 2 דקות תגובה.
רק שגודמן מתחפש ליהודי, וזה חמור יותר
עלכ טקסטים | 13-02-2019 9:12
הברית החדשה וכל מה שברוחה לא טקסט לגיטימי
17
גודמן מסית ומדיח בדרכי נועם
עודד זוסמן | 05-02-2019 19:52
גודמן יהודי מחופש. ודעותיו הולכה בכחש ובעורמה כנגד מסורת ישראל סבא
גודמן הוא מיסיונר נוצרי
נהוראי | 04-11-2021 13:29
משתמש בכל הטקטיקה הנוצרית המתקתקה, באצטלה אובייקטיבית. כל הרעיונות שלו גנובים מראשית הנצרות. 'חזרה ללא תשובה' - היא הגדרה מדוייקת לנצרות.
18
כותב מדהים. וכ"כ נכון. צריך לפרסם את זה ואת
איציק | 02-07-2019 3:55
שאר מאמריו בצורה מאסיבית ביותר.
19
יגאל כנען...אתה עלבון לאינטליגנציה
יעקב | 04-09-2019 0:38
איך יתכן שטייס לשעבר הוא כה עילג עם מחשבה כה רדודה? מקיא החוצה כל מה שקרא בחוברות הנלעגות של הרב טאו.. אתה לא מגיע מבחינה חשיבתית אפילו לקצה קרסוליו של מיכה גודמן ואני בכלל לא אוהב את מיכה אבל צריך ליב דות על האמת שאתה בכלל לא ליגה עבורו...סתם קריקטורה של חוזר בתשובה חסר דרך ששמע יותר מידי שיעורים של צבי טאו.
20
יפה מאד! צריך לפוצץ את בלון הערך של גודמן
קורא בקפה | 06-05-2020 2:17
בסך הכל הוא לא אומר שום דבר חשוב. יש לו כריזמה. לאלטעמי, אבל יש כאלה שקונים את העיניים היפות שלו. הוא מתאר את הבעה כאילו בעיניים אובייקטיביות, במקום לנקוט צד, צד ימני. תיאור המצב הפוליטי במדינה מהצד, זה שמאל. כאילו שהדבר אינו נוגע לנו ויש פה סכסוך פתיר שין שני צדדים שווי מעמד.