בצל המלחמה: הנשיא פרסם מתווה חנינות מעודכן - סרוגים

בצל המלחמה: הנשיא פרסם מתווה חנינות מעודכן

בעקבות המלחמה ולרגל יום העצמאות, בית הנשיא בשיתוף שר המשפטים גיבש מתווה חדש לחנינות של אסירים, קנסות ומחיקת רישום פלילי לחיילי המילואים. כל הפרטים

author-image
בצל המלחמה: הנשיא פרסם מתווה חנינות מעודכן
  (צילום: דוד כהן\פלאש 90)

על רקע מלחמת חרבות ברזל ולקראת יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל, החליטו (ראשון) נשיא המדינה יצחק הרצוג ושר המשפטים יריב לוין, לצאת במתווה חנינות מיוחד אשר בבסיסו הכרה בקשיים עימם מתמודדים אזרחי ישראל בתקופה זו.

בדומה לחנינות שניתנו בעבר על רקע מלחמות ישראל ואירועים לאומיים, סברו נשיא המדינה ושר המשפטים כי ימים קשים אלה, כמותם ישראל לא ידעה, מצדיקים ואף מחייבים הפעלת סמכות החנינה בצורה נרחבת, אך לא גורפת. זאת, מתוך רצון להציע הקלה מסוימת לאזרחי ישראל המתמודדים מזה חודשים ארוכים עם אתגרים משמעותיים, כמו גם מתוך הכרח בצמצום פערים חברתיים והתחשבות במאפיינים המפורטים במתווה.

במסגרת המתווה המיוחד, הפעלת סמכות החנינה תחול במספר תחומים

  • מתן חנינות למחיקת מרשם פלילי בהיקף רחב יותר, לחיילי מילואים ששרתו פרק זמן משמעותי במילואים במלחמת חרבות ברזל.
  • המשך המתווים המיוחדים להקלה בקנסות שנועדו בין היתר ללוחמים בסדיר ובמילואים בצה״ל ובכוחות הבטחון, משפחות שכולות ומשפחות החטופים, וכן עבור משפחות מפונים ומי שביתם נפגע במלחמה – אשר נקלעו למצוקה כלכלית בשל המלחמה. גם המתווה הנוגע לקנסות בגין עבירות תכנון ובנייה, בתנאים שנקבעו במסגרתו, עדיין תקף.
  • יישקל מתן הקלה בעונש מאסר לאסירים בעלי מאפיינים שונים כמו קרבה לחלל, נפגעי פעולות איבה, חטופים או מאפיינים נוספים שיפורטו בהמשך, זאת כאשר האסירים  ריצו         לפחות מחצית מתקופת מאסרם. כמו כן יישקלו הקלות בעונשי מאסר, כאשר מדובר במאסרים קצרים, ובאסירים שריצו לפחות שליש ממאסרם.
  • ככל שיוחלט על מתן חנינה בדרך של קיצור תקופת המאסר, האסיר יוכל להגיע לדיון לפני ועדת השחרורים במועד מוקדם יותר, והוועדה תחליט אם לשחרר אותו כאסיר ברשיון,                בשחרור על תנאי.
  • הארכה ותיקוף מדיניות מתווה החנינות לשנת ה-75 של מדינת ישראל תוך דגש על בקשות חנינה של מערכת הביטחון, הלומי קרב ונכי צה"ל.

הרצוג: "השימוש בסמכות החנינה יהיה רחב מן הרגיל"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס למתווה: ״בקרוב נציין את יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל, והשנה תחושת הערבות ההדדית והאמונה בצדקת הדרך מלוות ברגשות כאב עזים ומטלטלים, ובנחישות בלתי נגמרת להשבת החטופות והחטופים לביתם. המציאות שינתה את פניה בשבעה באוקטובר, ואזרחי ישראל מתמודדים מזה חודשים ארוכים עם אתגרים משמעותיים.

לדבריו: "בשעה שבה החברה הישראלית התגלתה במלוא עוצמתה, עלינו לזכור את אלו שנרתמו ועודם נרתמים למען ביטחון העם והמדינה. מוסד החנינה היווה מאז ומעולם דרך לשקף את ערכי החברה וצרכיה, ולנהוג לפנים משורת הדין, באופן חוץ-משפטי, עם אלה הזקוקים לכך. ולכן השנה, השימוש בסמכות החנינה יהיה רחב מן הרגיל, ונושיט בו יד תומכת עבור אלה שתרמו תרומה משמעותית לביטחון המדינה. זוהי דרך נוספת להפיח תקווה ורוח בעמנו, זוהי דרך נוספת של המדינה ומוסדותיה לשקף את ערכי החברה ולתמוך באלה הזקוקים לכך.״

לוין: "הוקרת תודה לאלו שעזבו את חייהם והשאירו מאחור את משפחתם"

שר המשפטים, יריב לוין: ״דווקא בימים הקשים האלה, אותם חווה מדינת ישראל מאז הטבח הנורא שאירע ב-7 באוקטובר, התאחד עם ישראל ללחימה באויבנו, לעזרה הדדית ולתמיכה, ובכך התגלה במלוא תפארתו.

לדברי השר: "מתווה החנינות המעודכן, המפורסם לקראת יום העצמאות ה-76, מהווה היבט נוסף לאחדות ולערבות הדדית, שנדרשת תמיד, וביתר שאת בעת הזו. המתווה שם דגש מיוחד על אנשי המילואים, שנושאים בנטל הגדול של הגנת המדינה, ביתר שאת מאז פרוץ המלחמה.

עוד הוסיף כי: "זו הוקרת תודה לאלו שעזבו את חייהם והשאירו מאחור את משפחתם, בדרך לחזית בה הם מגינים על המדינה. זו הוקרה נוספת לאלו שתרמו ותורמים תרומה משמעותית לביטחון המדינה, בפרט במסגרת המלחמה. בנוסף, יסייע מתווה החנינות לאזרחי המדינה שחווים קשיים בתקופה זו, והוא יסייע גם בצמצום פערים חברתיים".

פירוט מדיניות מתווה החנינות המיוחד – מחיקת רישום פלילי לחיילי המילואים

בקשתו של חייל מילואים תובא לדיון בפני הוועדה, רק אם מתקיימים בעניינו כל התנאים הבאים:

1. החייל שירת בשירות מילואים פעיל במשך 90 ימים לפחות באופן מצטבר מאז יום 7 באוקטובר 2023 או לחילופין שירת בשירות מילואים פעיל במשך 120 ימים לפחות, בשלוש השנים שקדמו      לשנה הקלנדרית בה הוגשה בקשתו.

2.  לחייל רישום פלילי בגין עבירות שעבר באזרחות, לאחר שחרורו משירות חובה בצה"ל. הוועדה לא תדון בחיילים בעלי רישום פלילי עקב הרשעות צבאיות.

3.  חלפו לפחות שלוש שנים מהמועד בו ניתן פסק דין חלוט בעניינו של החייל.

4.  לא הוטל על החייל עונש מאסר של יותר מ-18 חודשים, וחלפו לפחות חמש שנים מאז שריצה עונש מאסר, אם הוטל עליו.

5.  לא קיים בעניינו של החייל עונש מאסר על תנאי בתוקף, או עונש של פסילת רשיון נהיגה בתוקף.

6.  אין בעניינו של החייל תיקים הממתינים לבירור דין (מב"ד), הפתוחים מחמש השנים שקדמו לשנה הקלנדרית שבה הוגשה בקשתו, ולא מתנהל בעניינו הליך פלילי שעודנו תלוי ועומד.

7. בנוסף, הוועדה לא תדון בעניינו של חייל, שהורשע בעבירות הבאות: עבירות נגד בטחון המדינה, עבירות המתה, עבירות אלימות חמורה, עבירות מין, עבירות שבוצעו כלפי קטין או בן משפחה     וככלל גם עבירות תעבורה. למרות האמור לעיל, יו"ר הוועדה מוסמך להורות כי הוועדה תדון בחייל שאינו עונה על התנאים שפורטו, בנסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת. כמו כן, ככל שבקשתו של     החייל עוסקת בעבירות פליליות הנובעות מהצורך להסיר מחדל או להשיב מצב לקדמותו (כדוגמת עבירות מיסים, עבירות תכנון ובניה) יהיה עליו להגיש לוועדה אסמכתאות רשמיות המעידות       על כך שהמחדל הוסר או שהמצב הושב לקדמותו.הארכה ותיקוף של מדיניות שנת 75 למדינה

לנוכח המלחמה והשפעותיה, מדיניות החנינות לשנת ה-75 למדינת ישראל תוארך בשנה כך שתחול עד לתום שנת ה-76 למדינת ישראל, ביום 1.5.2025. בשקילת בקשות חנינה אלה תינקט גישה מקילה ביחס לבקשות של נכי צה"ל, מערכת הביטחון ובכללם הלומי קרב ונפגעי פעולות איבה.

מאסרים

תישקל הקלה בעונשי מאסר, על דרך קיצור תקופת המאסר כך שהאסיר יובא במועד מוקדם יותר לפני ועדת שחרורים. זאת, לאסירים בעלי אחד או יותר מהמאפיינים המפורטים להלן, שריצו לפחות מחצית מתקופת מאסרם:

1. אסיר שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של מי שנפל או נרצח בפעולות האיבה או פעולות המלחמה, שאירעו בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד לתום מלחמת חרבות ברזל.

2. אסיר שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חטוף או נעדר, או מי שהיה חטוף או נעדר והוחזר לישראל.

3. אסיר הסובל ממחלות מסכנות חיים.

4. אסיר עם לקויות או מוגבלויות קשות.

5. אסיר מעל גיל 65.

6. אסיר שילדיו הקטינים מטופלים על ידי מי שאינו הורה שלהם, בשל המאסר.

7. אסיר שעבר התעללות על ידי נפגע העבירה.

8. אסיר המרצה מאסר חלף קנס.נוסף לאמור, יישקל מתן הקלה בעונש מאסר לאסיר המרצה מאסר ראשון של עד שלוש שנים וריצה לפחות שליש מתקופת מאסרו. בנוסף, יישקל מתן הקלה בעונש מאסר לאסיר שתרמו תרומה ייחודית ויוצאת דופן לביטחון המדינה.לא תינתן חנינה לאסירים שהורשעו בעבירות בטחון, ובעבירות הנתונות לסמכות בית דין צבאי. ביחס לכל בקשה, יבדקו לצד מאפיינים אלו: חומרת העבירה ונסיבותיה, משך ריצוי המאסר, עבריינות חוזרת, מסוכנות, התנהגות בכלא, הבעת חרטה, תהליכי טיפול ושיקום, עמדת נפגעי העבירה במקרים המתאימים, האם יש פגיעה ייחודית, באסיר או במשפחתו כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל ועוד. הכול כמקובל בטיפול בבקשות חנינה מסוג זה ובהתאם למדיניות הטיפול בבקשות חנינה המפורטת באתר בית הנשיא.

מתווה החנינות המיוחד יחול על אסירים, שהחלו לרצות את מאסרם לפני יום העצמאות תשפ"ד (14.5.24) ושבקשות החנינה שלהם יוגשו עד ליום 1.5.2025.

המתווה המיוחד להקלה בקנסות

בנוסף לאמור, נבקש להזכיר כי מתווה החנינה המיוחד להקלה בקנסות במסגרת מלחמת חרבות ברזל עומד עדיין בתוקף, וניתן להגיש בקשות במסגרתו עד ליום 1.5.2025. בתוך מתווה זה גם המתווה להקלה בקנסות בגין עבירות תכנון ובנייה, בהתאם לתנאים שפורטו במתווה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
ו בטוח מכין...
אזרחית | 12-05-2024 13:40
ו בטוח מכין עוד 64 לשם ש נבחר על ידם