אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

שו"ת סמס: למה אסור לרכב על אופניים בשבת?

מדוע אסור לנסוע באופניים בשבת? תימני שאכל צ'יפס שטוגנו יחד עם שניצל האם נחשב בשרי? האם לעתיד לבוא תתבטלנה כל הגזרות והלכה תהיה בכל דבר כבית הלל? המקבץ השבועי של שו"ת סמס

שו"ת סמס: למה אסור לרכב על אופניים בשבת?

כיסוי ראש

ש: מותר לאשה נשואה לחשוף שער עד הכתפים עם מטפחת על החלק העליון של הראש?

ת: אפשר להקל רק להוציא שער באורך שתי אצבעות, 4 ס"מ (שו"ת אגרות משה אה"ע נח – רשם מ"צ).

ברכה על מעברות הירדן

ש: האם יש לברך על המקום בו נבקע הירדן?

ת: לא, כי איננו יודעים את המקום המדוייק. אך אפשר בלי שם ומלכות. פסקי תשובות ריח ג (קום התהלך בארץ כה – רשם מ"צ).

שמירת נגיעה

ש: האם אני יכול לנגוע בבת בעזרת מקל?

ת: לא. חובה להתרחק מאוד מאוד. קצשו"ע קנב ח-ט-י.

מציאה

ש: מצאתי משקפים, הן נפלו מן הידיים ונשברו. האם עליי לשלם?

ת: כן, אם היתה זו פשיעה ולא אונס. לשומר אבידה יש דין שומר שכר.

כוסמת

ש: האם כוסמת היא מיני דגן או קטנית?

ת: כוסמת של תורה וחז"ל היא דגן, Spelt. מה שנקרא עתה כוסמת היא קטנית, Buckwheat. ביידיש קאשע (וזאת הברכה 392, 400 הערה לט – רשם מ"צ).

מעיין

ש: האם מותר להיכנס למעיין שבו מוצב שלט: "כניסה למים אסורה. קק"ל"?

ת: התשובה בתוך השאלה.

אופניים בשבת

ש: למה אסור לרכב על אופניים בשבת?

ת: א. חשש שמא יתקן – נקר, יישור כידון, גובה מושב, נפילת שרשרת ועוד. ב. שמא יצא מרשות היחיד. ג. שמא יצא מחוץ לתחום. ד. עובדין דחול.

ש: שמעתי שהבן איש חי התיר בתוך העירוב?

ת: נכון. רב פעלים א או"ח כה. אך הוא דעת יחיד. וגם יש אומרים שחזר בו (שו"ת יחוה דעת ב מח – רשם מ"צ).

בשר בחלב

ש: האם תימני שאכל צ'יפס שטוגנו יחד עם שניצל האם נחשב בשרי?

ת: כן. בשרי 6 שעות.

אהבת ישראל

ש: האם אפשר לשנוא את…?

ת: לא. יש לאהוב כל יהודי. אבל אפשר לשנוא מעשיו. תניא פרק לב.

רבי נחמן

ש: איך רבי נחמן כתב שהוא הצדיק הכי גדול בעולם?

ת: איני יודע איפה כתב. אך אם כתב, אין זה מובן.

מזוזות

ש: אם אני שוכר דירה וקבעתי מזוזות שלי, אני יכול לקחתם כשאני עוזב?

ת: לא. אבל א. אפשר לקחת את בתי המזוזה. ב. אפשר להחליף את המזוזות בפשוטות כשרות. ג. אפשר לתבוע תשלום – אם יסכימו לשלם. ד. אם הדייר שם שלו, אפשר לקחתם ולשים בדירה חדשה (שו"ת שאילת שלמה ב רעג. פירוש הרב על קצור שו"ע יא כב – רשם מ"צ).

יומן

ש: האם מותר לקרוא יומנו הפרטי של אדם שמת?

ת: רק אם נתן רשות, או שאנשים מוסכמים סיננו.

שביל ישראל

ש: האם טוב להצטרף לשביל ישראל יחד עם קבוצה הכוללת דתיים וחילוניים?

ת: אין בעיה להיות עם חילוניים, אבל לא להיות מעורב גברים ונשים.

כבית הלל

ש: האם לעתיד לבוא תתבטלנה כל הגזרות והלכה תהיה בכל דבר כבית הלל?

ת: לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, מידת הדין (תוספות חדשים פרקי אבות א א. קובץ מאמרים מהג"ר אלחנן ווסרמן בקובץ מאמרים א לג – רשם מ"צ).

סגולה לשלום בית

ש: יש איזו סגולה טובה לשלום בית?

ת: עזור לאשתך בשטיפת כלים.

תוכחה

ש: האם בימינו מותר להוכיח בן אדם?

ת: מצוה – אם יודעים להוכיח (רמ"א או"ח תרח ב – רשם מ"צ).

חתונה בין בנות

ש: האם מותר להיות נוכח בטכס "חתונה" בין שתי בנות?

ת: לא. מחזק ידי עוברי עבירה.

ש: זה איסור תורה?

ת: כן. נשים מסוללות. שו"ע אה"ע כ ב. ביאור הגר"א.

משקאות חריפים

ש: האם יש בעיה בשתיית משקאות חריפים?

ת: מידה רעה. עיין רמב"ם דעות ד.

ריקודי עם לנשים

ש: מה הכוונה של מה שפורסם לפני שבוע לגבי ריקודי עם לנשים שאסורים בכלל?

ת: בזמן העומר. זה נשמט.

ערבית מוקדמת בשבועות

ש: האם כדי שלא יצא מאוחר, מותר להקדים ערבית, או לא מפני שצריך "תמימות"?

ת: אשכנזים לא, ספרדים מקילים (מ"ב תקיד א. שו"ת יחוה דעת ו ל – רשם מ"צ).

מתנות שידוך

ש: יצאתי זמן רב עם בחור למטרת שידוך ובסוף נפרדנו, ובמשך הזמן הוא נתן לי מתנה. האם להחזיר?

ת: ראוי, אם זו מתנה חשובה.

פיזיותרפיה וצניעות

ש: האם במסגרת לימוד פיזיותרפיה מותר לאשה לגעת בגברים?

ת: לא. יש לה להתאמן על נשים. אבל לטיפול מותר אם אין פיזיותרפיסט גבר.

פרוטה

ש: כמה בימינו שוה פרוטה?

ת: אחד מ-40 גרם כסף.

מוקצה

ש: טלפון סלולרי ומצלמה הם כלי שמלאכתו לאיסור או חסרון כיס?

ת: מוקצה מחמת חסרון כיס כי אדם מקפיד שלא ישתמשו בהם לדבר אחר.

ענפים בבית הכנסת

ש: האם מותר לשים ענפים בבית הכנסת?

ת: כן. נהגו ענפים, פרחים ועשבים. יש שערערו אבל מותר (פסקי שמועות פב בשם הגרי"ש אלישיב – רשם מ"צ).

עליה לירושלים

ש: האם יש מצוה בימינו לעלות לירושלים בשלשה רגלים?

ת: יש נוהגים לכותל, אך לא חייבים (קום התהלך בארץ ח – רשם מ"צ).

ריקודים

ש: האם מותר לרקוד בשבועות?

ת: כן, כי א. זה לכבודה של תורה. ב. הריקודים שלנו לא נחשבים ריקודים. ערוה"ש (או"ח שלט ט. פסקי שמועות פא בשם הגרשז"א. ומסופר על הג"ר משה פיינשטיין שתלמיד בישיבתו התחתן אחרי הרבה מאד שנים. בשבת חתן הייתה כזאת שמחה והתרגשות עד שכולם, כולל הגרמ"פ, התחילו לרקוד מסביב לבימה. שאל תלמיד אחד: "הרב, לא אסור לרקוד בשבת?" ענה לו הגרמ"פ: "אתה קורא לזה ריקוד?!" – רשם מ"צ).

אסרו חג

ש: מותר לעבוד באסרו חג?

ת: כן.

אמן בכל כחו

ש: האן דברי חז"ל על כל העונה אמן בכל כחו גם שייכים לנשים?

ת: כן. כלומר בכל כוונתו (רש"י שבת קיט ב. דלא כתוס' שם שהכוונה בקול רם – רשם מ"צ).

קדיש בעברית

ש: יוצאים ידי חובה על ידי אמירת קדיש בעברית?

ת: רק דיעבד אך לא לכתחילה.

כרת

ש: האם מי שחייב כרת הוא נמחק לנצח?

ת: לא. כרגע הוא בכרת. אבל יש תיקון על ידי מירוקים.

שקר

ש: מותר לשקר בתקשורת כדי למנוע חילול השם?

ת: אין לשקר אבל לא חייבים לומר כל מה שחושבים.

משטרה

ש: האם להתגייס למשטרה?

ת: כן מצוה גדולה של שמירת על הציבור (עמוד הימיני יז – רשם מ"צ).

תורה וריצה

ש: האם מותר לשמוע שיעור תורה תוך כדי ריצה?

ת: כן. זה טוב.

תפילה

ש: אם יש פסקאות בתפלה שאיני מבין, האם לדלג?

ת: ודאי לא. וגם תפלה שלא מבינים יש לה ערך של עשיית רצון ד' (שו"ת הרשב"א א תכג – רשם מ"צ)

==

ראה www.havabooks.co.il לקרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב

ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
הבן איש חי לא חזר בו
אריה זיו | 23-04-2014 0:31
הרב דוד מנחם הוכיח בשיעורו שהבן איש חי לא חזר בו ואפילו שיצאו מערערים בזה.