אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב קוק היה אוסר היום לאכול מוצרים מן החי

מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל לא היה צמחוני, וככל הנראה אכל בשר, חלב וביצים. אך לו היה חי בדורנו, מסתבר מאוד שהיה אוסר לאכול בשר בעלי חיים, ובוודאי את תולדותיהם (חלב וביצים), וברור לי שהיה קורא להמעיט בצריכתם

הרב קוק היה אוסר היום לאכול מוצרים מן החי
  היה מצטרף לטבעונים. הרב קוק

מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל לא היה צמחוני, וככל הנראה אכל בשר, חלב וביצים. אך לו היה חי בדורנו, מסתבר מאוד שהיה אוסר לאכול בשר בעלי חיים, ובוודאי את תולדותיהם (חלב וביצים), וברור לי שהיה קורא להמעיט בצריכתם.

כדי לשער מה הייתה דעת הרב אילו חי כיום, נדרש מאתנו לעיין בכתביו הרבים בנושא אכילת בשר בעלי חיים והיחס אליהם. יש להבהיר: 'חזון הצמחונות והשלום' הוא ליקוט שליקט הרב הנזיר מתוך שני מאמרים בלבד של הרב שכוללים דברים בעניין הצמחונות, אך כעשרה מקורות אחרים שכתב הרב בעניין לא נכנסו בו, אף שיש בהם תוספות והבהרות חשובות מאוד.

בנוסף יש להתבונן נכוחה במציאות שלפנינו, ולראות כיצד מתיישמים בה דברי הרב.

הדברים שלהלן הם קיצור מתוך מאמר נרחב ומקיף שיתפרסם בקרוב.

צמחונות אידיאלית וצמחונות הלכתית

בכל המקומות שבהם הרב מדבר על צמחונות, כלומר על התנזרות מאכילת בשר וצריכת תולדות בעלי חיים, הוא מתייחס לצמחונות הנובעת מנימוקים אידאולוגיים (להלן: צמחונות אידיאלית), המתייחסים לבעיה המוסרית שבנטילת חייו של בעל החיים – השחיטה, האורכת שניות או דקות ספורות.

בכל המקורות האלו הרב כמעט שלא הזכיר את הבעיה המוסרית שבעצם כליאת בעלי החיים בכלובים וגרימת סבל וצער להם בכל ימי חייהם קודם השחיטה. כן לא נדרש כלל לבעיה ההלכתית שבדבר מדין 'צער בעלי חיים' ולצמחונות מטעמים אלה (להלן: צמחונות הלכתית).

זאת, כיוון שבזמנו של הרב צריכת בשר, מוצרי חלב, ביצים ודגים הייתה מעטה בצורה ניכרת מכפי שהיא כיום. התעצמותה והתרחבותה של תעשיית בעלי החיים עקב הדרישה הצרכנית לכמויות הולכות וגדלות של המוצרים הללו, היא שגורמת לסבל רב לבעלי החיים. תופעות קשות של צפיפות, עומס יתר ומחלות כרוניות אצל בעלי החיים במשקים היו קיימים בזמנו של הרב בצורה מופחתת לאין שיעור מכיום, אם בכלל. ב'חזון הצמחונות' מתוארת מציאות ורודה שבה השימוש בבעלי החיים נעשה תוך התחשבות גמורה בהם ואף מסב להם הנאה – מציאות שאין לה זכר כיום.

ההיתר לאכילת בשר – בדיעבד

הרב כתב מספר פעמים כי אכילת בשר היא בדיעבד; "דיברה תורה כנגד יצר הרע". הוא מגנה את האכילה ומכנה אותה "קצת עוול". אכן, להלכה מותר לאכול בשר, אך זאת רק משום שיש באנושות תאווה לבשר; ברגע שבני האדם בכללם ימאסו בבשר, ממילא תיאסר אכילתו לפי התורה, כפי שאסור לאכול בשר אדם.

הרב מסביר כי העולם בדורו טרם מוכשר לצמחונות אידיאלית, טרם מאס בבשר מטעמים מוסריים. על כן מזהיר הרב שאל לעולם בכללו לקפוץ למדרגה שטרם הגיע אליה, משום שהדבר עלול להביא לתקלות ושגיאות מוסריות, המתרחשות מדילוג והנהגה שאינה טבעית.

יש להבהיר שני דברים:

א. הרב דיבר בדבריו אלו על האנושות בכללה. אין בדבריו התייחסות ליחיד שנדבה רוחו אותו, ומתוך שמרגיש פגם מוסרי באכילת בשר בעלי חיים, בוחר להתנזר מאכילתם. לא כל שכן, שאין בדבריו הסתייגות מכך. אדרבה, כמה מתלמידיו הקרובים היו צמחונים, והרב אף העיד על עצמו שהוא עצמו מזדהה עם הצמחונות, אלא שמסיבות שונות אינו יכול לקיימה.

ב. חזונו של הרב מתייחס לצמחונות אידיאלית, ולא לצמחונות הלכתית, ואף לא לצמחונות מטעמי בריאות. את אלו לא שולל הרב מקיום בדורו ובדורנו, ליחיד בוודאי ואף לרבים.

הרב דיבר על אידיאולוגיה ועל תהליכים באנושות, ולא על חובת היהודי הפשוט למנוע מבעלי החיים סבל מוגזם שאסור לפי ההלכה.

יסוד ההיתר: הכרח למען הבריאות

עתה ברצוני ללכת צעד קדימה, ולהעלות זווית נוספת, אשר משתמע ממנה כי לפי שיטת הרב לא רק שאפשרי בימינו להתנזר מאכילת בשר, אלא שחובה לעשות כך.

הרב מנה מספר יסודות להיתר אכילת בשר בימינו: מס שנותנים בעלי החיים למען תיקון העולם (שייך בעיקר בתלמידי חכמים, לפי הרב); העלאת ניצוצות (שייך רק בצדיקים); הוצאת מידת הדין אל הפועל (כמעט לא שייך בימינו, עם המרחק בין זירת השחיטה ובין המוצר במכולת). אך היסוד החשוב מכולם, שהיסודות האחרים מותנים בו ומבוססים עליו, הוא שאכילת בשר (עוף, בהמה ודגים) מוכרחת (!) בשביל בריאות האדם.

הרב חוזר על כך מספר פעמים, נביא כאן שתיים מהן:

"אם היה איזה מאכל שימלא מקום הבשר בהזנה, היה נחשב טביחת בעלי חיים לאכול בשרם לדבר בלתי הגון, כיוון שיוכל האדם להניח הבעלי חיים בחיותם ולהספיק מזונו הראוי לו מדברים זולתם. אמנם כאשר באמת כוח ההזנה הנמצא בבשר לחזק כוחות הגוף והנפש, לא ימצא דוגמא שלהם בשום דבר אחר זולתי בעלי החיים, על כן חובה ישרה היא גם כן לבעלי חיים להיות משלמים מס הראוי להם כפי הנחוץ להשתלמות האדם על חשבונם […]".

"[…] אמנם מצד ההטבה הגופנית לבדה, עוד היה בזה עוול נגד הצדק בנוגע לבעלי חיים, אבל כיוון שהחיזוק הגופני בכלל האדם יביא עמו בהמשך הזמן גם כן חיזוק רוחני, ומאת החיזוק הרוחני יבוא לבסוף התיקון הכללי של כל המציאות שיבוא על ידי האנושיות, שגם בעלי חיים ישתכללו ויתרוממו על ידו, על כן גם להם יאתה ליתן את המס הראוי למלחמת המעבר, עד שיבוא העולם לתכליתו הנרצה".

המציאות כיום

נמצאנו למדים, כי כל מה שהרב התיר לאכול בשר בעלי חיים ותולדותיהם הוא משום שהתבסס על המדע בזמנו, שגרס כי מוכרחים לאכול בשר בשביל הבריאות וחיזוק הגוף. אך כיום, כשרופאים רבים מודים שאפשר להשיג בתזונה צמחונית את כל היתרונות שמקבלים באכילת בשר בעלי חיים ותולדותיהם, מקבלים דברי הרב "כיוון שיוכל האדם להניח הבעלי חיים בחיותם ולהספיק מזונו הראוי לו מדברים זולתם" תוקף חדש. דברי הרב כי צריכת בשר שאינה מוכרחת מצד הבריאות היא "עוול" ו"דבר בלתי הגון" הינם אפוא רלוונטיים מתמיד.

בשולי הדברים – עדינות הרב

כדי להבין את הרקע לשיטת הרב בנושא, עלינו להיזכר בדמותו ובאופיו, בבחינת "יהא בעל שמועה כנגד עיניו".

אם עדינותו של הרב מנעה אותו מלקטוף עשב לשווא, כפי שהעיד ר' אריה לוין על פגישתו הראשונה עם הרב, ודאי שהיה נמנע מלקטוף חיי בעל חיים לשווא, או לעמוד מנגד למול סבלו. הרב כתב בפירוש על מלאכת השחיטה: "ראויה מלאכה זאת להיעשות על ידי אנשים שלא הגיעו עדיין למידה של התעדנות ההרגשה".

==

"משה נחמני הוא מנהל ארגון אור האורות לחקר משנת הראי"ה ותולדותיו"

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
11 תגובות - 11 דיונים מיין לפי
1
הארתם את עיני!
יהושע | 09-04-2014 21:44
2
מי נתן את הכותרת?
דוד | 09-04-2014 23:31
אם המאמר בדרך אפשר מדוע הכותרת בלשון וודאית?
3
חחח טעות חמורה...
דני | 10-04-2014 0:46
איזה עיוות דברי הרב : "מזהיר הרב שאל לעולם בכללו לקפוץ למדרגה שטרם הגיע אליה, משום שהדבר עלול להביא לתקלות ושגיאות מוסריות, המתרחשות מדילוג והנהגה שאינה טבעית... א. הרב דיבר בדבריו אלו על האנושות בכללה. אין בדבריו התייחסות ליחיד שנדבה רוחו אותו, ומתוך שמרגיש פגם מוסרי באכילת בשר בעלי חיים, בוחר להתנזר מאכילתם. לא כל שכן, שאין בדבריו הסתייגות מכך. אדרבה, כמה מתלמידיו הקרובים היו צמחונים, והרב אף העיד על עצמו שהוא עצמו מזדהה עם הצמחונות, אלא שמסיבות שונות אינו יכול לקיימה..." קודם כל קפיצה מוסרית לא טובה- זה אדם שאיננו צדיק (ז"א מקולקל בחלק מהמידות) וקופץ מדרגה ומתחיל להחמיר במידת חסידות - בא הרב ואומר מי שהוא עדיין יש בו יצר הרע שלא יקפוץ... אדם שמדבר לשון הרע או שהוא לא ממש מקיים את כל המצוות אבל פתאום הוא רוצה להיות צמחוני זה בדיוק קפיצת מדריגה מוסרית לא טובה... ותלמידיו אינם דוגמא הם היו כמלאכים... לכן זה סילוף דברי הרב... היום אנשים לא מתקרבים לרמה של תלמידי הרב.. וגם לכולם היום יש יצר הרע.. שקודם יקפידו על שמירת הלשון על גזל ועל שמירת העיינים ואיסורי עריות ואחר כך יתחילו להיות צמחוניים אחרת זה צביעות.... "נדבה רוחו"??? אז מה???! זה לא לפי פופולאריות.. אלא כשהוא יהיה צדיק ברמות של תלמידי הרב- אז שתתנדב רוחו... אחרת זה מהיצר הרע וזה צביעות ויהורה וזה בדיוק אבל בדיוק מה שאמר הרב לא לעשות... ואין שום הוכחה מדעית שצמחונות לא פוגעת בבריאות... שורה תחתונה מי שהוא לא נקי מלשון הרע / גזל/ איסורי עריות שלא יקפוץ מדרגה להוסיף לעצמו איסורים כאשר הוא לא עומד באיסורים בסיסיים אחרת הוא קופץ מדרגה שתגרום לכשל מוסרי גדול יותר... וכמה אנשים כאלה יש בדור?? אולי ל"ו... אז מוטב שתגנזו את הפופוליזם הזה...
4
מסכן! בזמנו ידע רק את דברי התורה ולא היה יותר חכם!
עמוס | 10-04-2014 0:53
היום היו העתונאים מצליחים להעלות את רמתו הרוחנית עד לרמה שלהם ! (אבל אני לא הייתי מקשיב לו)
5
תגובה
נב | 11-04-2014 0:13
ממש סגן הרב קוק 2014.........
6
מאיפה גיבבת את השטויות האלה?
הסנדק | 14-04-2014 14:00
נתחיל מזה שהרב היה צמחוני. מה שרק אומר שמהשורה הראשונה רואים שלא עשית תחקיר ראוי. מספיק עם השטויות.
7
הרב זצ"ל גם לא היה מאפשר לנשים דתיות להתלבש חשופות זרוע
נטלי | 02-05-2014 9:33
לו הרב היה חי הוא היה מחובר לצורת החיים החרדית ולא לחילוניות המאפיינת היום את מחנה הסרוגים.
8
דעת מרן זצ''ל האמיתית!
דני | 14-05-2014 16:13
חזון הצמחונות ד' הסברים ב [...] "אמנם אחרי הרפיון האנושי, הנמשך גם כן מנפילתו המוסרית, ראוי [לא בדיעבד] לאכול בשר. אם כן אותו ההיתר שיצא אחר המבול להתיר בשר לאכילה כבר הוכן שמצד ההערה השכלית הגנוזה בעמקי תורה לא יהיה נוהג בפועל לעד ולעולם [אכילת בשר -יתבטל לעתיד לבוא..], כי איך אפשר למצב מוסר נכבד ונאור [צימחונות] שיהיה חולף כולו ומתבטל אחרי שכבר היה נוהג? אלא שראתה החכמה האלהית [שהיא מעל האנושית- לטווח ארוך] שהאדם נפל ממצבו המוסרי, ועד שיעלה במעלה זו, שיתנער ויבא לההכרה המוסרית האמתית [שהיא התורה!], עד העת המאושרה והנאורה ההיא, אין אותה המעלה המוסרית של הכרת משפטם של בע"ח ראויה לו כלל [אדם שלא הולך על פי התורה והמוסר היהודי -הוא ברמה ירודה והמעלה הזו מתאימה לאדם שברמה גבוהה]. וכמשפט כל מי שקופץ ליטול את השם להתחסד במרת חסידות הבלתי הולמתו, שאינה מביאה לו כי אם ערבוביא בדעותיו והליכות חייו [למשל מי שנוהג צמחונות לפני שהשתלם במוסר התורה זה גורם לו חוסר הבנה בסיסית של עיקר וטפל- סדר עדיפויות חולני ועגום], כן הוא משפט האדם בכללו, שנפל לדיוטא התחתונה של שפלות המוסר עד כדי שליטת האדם באדם לרע לו ועד כדי ההשפלה היותר נוראה שכמוסר העצמי: "נתעב ונאלח, איש שותה כמים עולה" (איוב טו)[הרב משווה אדם מתחסד עם אדם לא מוסרי ומושחת ועכשיו הרב מתחיל להסביר ולפרט]. כמה מגוחך הדבר, אם עם כל עוד טומאתו בו [אדם שלא הולך לפי התורה - לא מקיים את כל תריג מצוות, לא השלים את כל הדברים שהוא חייב בהם בעבודת ה'- בבן אדם לחברו ובבן אדם למקום ], יפשוט טלפיו [הרב מחמיר ומשווה אותו לסימני החזיר!] ויפנה לו לדרך צדקה הרחוקה [משהו שמתאים לעתיד לבוא, משהוא שהוא ברמה מוסרית גבוהה בהרבה מהמצב בעולם], להתחסד עם בע"ח, כאילו כבר גמר כל חשבונותיו עם בני אדם הברואים בצלם אלקים [כאילו הפסיק לדבר לשון הרע, כאילו אין לו שנאה לאחיו, כאילו כבר אין לו אחים נתונים בצרה ובשבייה כאילו אין פיגועים כאילו אין גירושים כאילו אין ... כאילו אין לו דבר אחר חשוב לתרום לו.. הרב כמובן מדבר על בני אדם שנבראו בצלם לעומת החיות שלא..], כאילו כבר העמיד הכל על נכון [הרב מרמז פה על בריחה מהמציאות ומהאחריות...], כבר העביר את שלטון הרשעה והשקר [למשל האנטישמיות, שנאת היהודים באשר יהדותם, השפלת יהודים בגלל אמונתם הדתית], שנאת עמים וקנאת לאומים [כאילו יש שלום בעולם בין בני אדם כאילו אין מרחץ דמים..], איבת גזעים ומריבת משפחות [כאן הרב מבאר שאפילו עשיית שלום בית קודם להגנה על בעלי חיים! ולא ראינו את כל אותם המתחסדים עושים דבר להפסקת תופעת הגירושין בגלל "כלום" ל"ע], המביאה להפיל חללים רבים ולשפך נחלי דמים - כאלו כל אלה כבר אפסו מן הארץ [הרב בא במתקפה על אותו המתחסד בצימחונות...], עד שאין לה לאותה חסידה "האנושית" במה להצטרק כי אם לפנות להעמיד על נכון מוסרה בדרך בע"ח... על כן אין זאת המעלה הוגנת לו לאדם כלל, כל זמן שפלותו [במילים של יראת שמיים כל עוד הוא לא קדוש וצדיק עליון כמו הרב הנזיר למשל הוא מתחסד וצבוע!!! עד כאן סיבה אחת], חוץ ממה שאין להעמיס יותר מפני הערך של אפשרות הסבל של כח המוסר האנושי כשהוא בחולשתו [כאן הרב מסביר משהו עמוק.. שכאשר בעולם במציאות המוסר שפל, האדם הבודד לא יוכל בקלות לקחת על עצמו דברים נוספים מעבר למה שמחוייב.. ואם יעשה זאת זה יבוא על חשבון אחר... ועל כן אסור להיות צמחוני למי שעוד לא השתלם בחובותיו..].
9
אפשר לדעת מאיפה הבאתם את ה"נביא" הזה?
צביקה | 09-06-2014 16:04
מתנבא לו שיודע את דעת הרב קוק ובאופן טרחני למהדרין חושב שכתיבה קשה, סבוכה ומעצבנת תגרום לאנשים (כנראה) שלא יקראו את תוכן הדברים ויחשבו שאמר דברים רציניים. בושה וחרפה
10
יפה שאתה קובע לרב קוק מה הוא היה אומר
גדשג | 28-01-2016 13:39
קצת ענווה......
11
עומר מורן מהפייסבוק: טוב שלא הגזמת וקישקשת שטויות
אוראור | 27-01-2018 19:21
בתגובה הזאת שכתבת................ תעשה טובה.