אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

מבקר המדינה בדו"ח חמור על חוסר המשילות בנגב

40,000 בדואים בנגב לא רשומים, יותר מ-14,000 נשים חיים במשפחה פוליגמית, לרשות האוכלוסין אין יכולת לקבוע מי גר בישוב ומי ב"שבט" וגם החלטות הממשלה בנושא הבדואים בקושי מיושמות

מבקר המדינה בדו"ח חמור על חוסר המשילות בנגב
  (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הגיש את דו"ח מבקר המדינה השנתי ובו פרק על המשילות בנגב, בכל הקשור לבדואים ולרשות להסדרת התיישבות הבדואית בנגב.

עוד באותו נושא

מפגינים נגד מבקר המדינה: "מסוכן לביטחון ישראל"


7

הדו"ח מכיל עשרות עמודים ועיקרי הממצאים מצביאים על פערים משמעותיים בהם: 45,000 בדואים בנגב לא רשומים, יותר מ-14,000 נשים חיים במשפחה פוליגמית, לרשות האוכלוסין אין יכולת לקבוע מי גר בישוב ומי ב"שבט" וגם החלטות הממשלה בנושא הבדואים בקושי מיושמות.

פשיעה

פגיעה במתקני מקורות – חברת מקורות מתמודדת מדי שנה עם כ-105 אירועי חבלה במתקניה בנגב וגניבה מהם. היקף הפגיעה בתשתיות החברה בשנים 2008 – 2018 רחב ביותר. בשנת 2019 התבצעו פגיעות בתשתיות החברה – כגון גניבות סולר ומים, גניבת רכב, פריצות למבנים וחבלות לאורך הקווים – שהסבו לה נזק בסכום כולל של 275,900 ש"ח. הטיפול באירועים אלו גורם נזק כספי ניכר לקופת החברה. כמו כן, אירועים כאלו פוגעים בתשתית לאומית חיונית ביותר ומעכבים ביצוע פרויקטים לחיבור תקין של האוכלוסייה לרשת המים.

פגיעה במתקני חברת החשמל – חברת החשמל מתמודדת מדי שנה עם אירועי גניבה רבים, בעיקר של שנאי מתכת, ממתקניה בנגב. כך, בין ינואר 2018 לספטמבר 2019 תועדו 13 אירועי גניבה בנגב הצפוני, בעיקר של שנאים, כבלי נחושת וציוד, שהם ככל הנראה מטרה לסוחרי מתכת. נוסף על כך, בחלק מיישובי הבדואים בנגב קיימת התחברות פירטית של תושבים מקומיים לתשתיות החשמל של חברת החשמל או של גופים ציבוריים, ועולה כי מדובר בתופעה נפוצה יחסית ביישובים אלה. לתופעה זו השלכות שליליות רבות, ובכללן סיכון חיי אדם כתוצאה מהתחברויות בלתי בטיחותיות, גרימת תקלות ברשת החשמל המשפיעות על כלל התושבים, נזק לציוד של חברת החשמל ושריפת נתיכים שלה. על פי נתוני חברת החשמל מאוקטובר 2020, אומדן הנזק הכלכלי השנתי שנגרם לה בגין חיבורי חשמל לא-חוקיים עמד על 41 מיליון ש"ח לפחות בשנת 2020.

התיישבות בדואית שאינה מוסדרת בסמוך לבסיס נבטים ופעילות פלילית בסמוך לו – ההתיישבות הבדואית סמוך לבסיס מביאה לידי פגיעה ביטחונית, נזק לתשתיות בסיס ופגיעה באיכות הסביבה, וכן עלולה לפגוע בבדואים החיים שם. לדוגמה: (א) ניתן להשקיף על בסיס נבטים, מצב המאפשר לימוד דפוסי פעילות הבסיס, הן בשגרה והן בחירום, פעילות שהיא בגדר נכס מודיעיני אסטרטגי; (ב) חדירת עדרי צאן יכולה להסב נזק למטוסים; (ג) לעיתים מתרחשים אירועים של השלכת צמיגים ואבנים לעבר מכוניות צבאיות; (ד) שריפת גזם של התושבים הבדואים סמוך לגדר האלקטרונית ההיקפית של הבסיס פוגעת בגדר.

בנייה בלתי חוקית בסמוך לבסיס צאלים (מל"י) – בשנים האחרונות קיימת בנייה בלתי חוקית של תושבים, שמזוהים ברובם כתושבי הכפר ביר הדאג', סמוך לבסיס צה"ל מל"י בצאלים ולשטחי האש של הבסיס. כמו כן, קיימת תופעה של רעיית עדרים בשטחי האש של הבסיס, המסכנת הן את רועי הצאן והן את בעלי החיים.

פעילות פלילית במרחבי בסיס צאלים (מל"י) – במרחבי הבסיס מבוצעת פעילות פלילית הכוללת גניבת ציוד למטרות שונות, בין היתר לצורך מכירתו לארגוני פשע (תחמושת, חומרי חבלה), סיוע לפעילות של הברחות (אמצעי ראיית לילה ומכשירי קשר) והפקת רווחים כלכליים (ברזל, נחושת, סולר). בין ינואר 2017 ליולי 2020 היו 1,628 אירועים פליליים, והוקמו בשטחי האש של הבסיס מאות חממות קנאביס.

משילות

עמידת רשות ההסדרה ביעדי תכניות העבודה לשנת 2019 – רשות ההסדרה ביצעה באופן חלקי את היעדים שפורטו בתוכנית העבודה שלה לשנת 2019 בתחומים של פיתוח מגרשי מגורים, פינוי והסדרת תושבים מהפזורה ביישובי קבע ואישור עסקאות לשיווק מגרשי מגורים כמענה לריבוי הטבעי.

כך לדוגמה, היא פיתחה 758 מגרשים (38%) מתוך ה-2,000 שהציבה כיעד בתוכנית העבודה לשנת 2019. בד-בבד, על פי נתוני רשות ההסדרה מינואר 2021, בשנת 2019 שווקו 1,050 יחידות דיור לאוכלוסייה הבדואית בנגב. יצוין כי הרשות ניצלה 98% מהתקציב שהעמידה לטובת ביצוע תוכנית העבודה שלה וכן פעלה למתן תוקף של 24,652 יחידות דיור בתכנון הסטטוטורי, 23% מעבר ליעד שהגדירה – 20,030 יחידות דיור.

תוכנית אב להשלמת הסדרת התיישבות הבדואים בנגב – רשות ההסדרה גיבשה הצעה להשלמת הסדרת התיישבות הבדואים בנגב עד 2030. תוכנית זו הוגשה לשר הכלכלה ב-2020, אך טרם אושרה תוכנית אב מתוקצבת ליישובים הבדואים בנגב מעבר לתוכנית החומש (שתסתיים בשנת 2022), המשקללת מגמות של גידול אוכלוסייה, הסדרת הפזורה, הקמה ושדרוג של תשתיות, בחינת הצורך להעביר את סמכויות הפיתוח לרשויות המקומיות וכיוצא באלו.

הדירוג החברתי-כלכלי – על פי המדד החברתי-כלכלי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הדירוג החברתי-כלכלי של היישובים הבדואיים בנגב נמוך ביחס לשאר היישובים בנגב, ולא חל שינוי מהותי בדירוג היישובים הבדואיים לאורך השנים על אף ההשקעה הממשלתית מכוח החלטות ממשלה. כך, תשעה יישובים בדואיים הם בדירוג חברתי-כלכלי נמוך, במקומות הנמוכים ביותר (1 – 11) מתוך 255 רשויות.

מימוש תוכנית החומש 2397 (לשנים 2017 – 2021) – בשלוש מתוך חמש שנות תוכנית החומש (60% מתקופת התוכנית) בוצעו התקשרויות למימון פרויקטים בהיקף של 1.675 מיליארד ש"ח (כ-53% מסך של 3.177 מיליארד ש"ח). משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה והרשות להסדרה, האמונה על קידום יישובי הבדואים, העמידו התחייבויות תקציביות לכ-23% בלבד מהנדרש בתוכנית הרב-שנתית. כמו כן, תשעה משרדי ממשלה ורשות ההסדרה לא דיווחו למשרד החקלאות על מדדי התוצאה ב-19 תחומי פעילויות (61%) מתוקצבים בתחומן.

אומדן מספר הבדואים החיים ביישובים – בנוגע ל-268,000 הבדואים בנגב, ישנם פערים גדולים בין נתוני רישום המגורים של הבדואים שבידי רשות ההסדרה לבין הנתונים המצויים ברשות האוכלוסין. לדוגמה, על פי נתוני רשות האוכלוסין משנת 2018, מספר הבדואים המתגוררים בשבע הרשויות המקומיות גדול ב-46,000 ממספר הבדואים הרשומים ברשות ההסדרה.

פערים במספר התושבים הרשומים במועצות נווה מדבר ואל-קסום – נתוני רשות האוכלוסין מפברואר 2020 לגבי מספר התושבים הרשומים במועצות האזוריות נווה מדבר ואל-קסום נמוכים משמעותית מנתוני הוועדה לחלוקת הכנסות מהמועצה המקומית תעשייתית רמת חובב. כך, במועצת נווה מדבר רשומים 8,287 תושבים, לעומת 26,500 תושבים לפי נתוני הוועדה, ובמועצת אל-קסום רשומים 12,723 תושבים, לעומת 24,600 תושבים על פי נתוני הוועדה. בהיעדר נתונים מלאים המשקפים את מספר התושבים הגרים פיזית בתחומי השיפוט של כל אחד מהיישובים, ההחלטות בכל מה שקשור לתקצוב רשויות, לתכנון התשתיות ביישוב וכיוצא באלו לא יהיו מבוססות דיין ויפגעו ביישומן בכל התחומים הרלוונטיים – חינוך, רווחה, בריאות, תחבורה, תקשורת.

קושי בבירור דרישות לתושבות – אין בידי רשות האוכלוסין הכלים המתאימים והמשאבים הנדרשים כדי לבצע בירור יסודי של כל דרישה לשיוך מוניציפלי של מי שרשום כ"שבט" או לשינוי מקום מגורים של תושב בדואי, וכן אין לה הכלים לבירור יסודי של כל דרישה לתושבות מצד בני האוכלוסייה הבדואית. לדברי נציגת רשות האוכלוסין, במהלך השנים נעשה פעמים רבות שימוש במסמכים ואישורים מזויפים כדי להוכיח מגורים בישראל, כגון חוזי שכירות פיקטיביים ונתוני צריכת מים וחשמל מזויפים. כמו כן, רשות האוכלוסין ממעטת לבצע חקירות שטח בכפרים הבדואיים מפאת חשש לביטחונם האישי של החוקרים. לרוב הרשות מסתמכת על חקירות והחלטות של הבט"ל, שאף הוא כאמור מתמודד עם קשיים בביצוען של חקירות מסוג זה.

קצבאות ביטוח לאומי הניתנות לתושבים מהאוכלוסייה הבדואית הגרים ביהודה ושומרון – תושבים מהאוכלוסייה הבדואית הגרים בפועל בשטחי יהודה ושומרון נהנים מהטבות המוענקות להם, ובפרט קצבאות מהביטוח הלאומי, מתוקף היותם רשומים כתושבי הנגב, והדבר מביא לאובדן של כספי המדינה. עלה כי לא מתבצע רישום של יציאות תושבים מישראל לאזור יהודה ושומרון ומעקב אחריהן, וכי כניסות לישראל נרשמות באופן חלקי בלבד.

אי-עמידה ביעדי גביית הארנונה ואי-אכיפת צווים בדבר חלוקת ההכנסות מארנונה שלא ממגורים (בסיסי צבא ואזורי תעשייה) – על פי נתוני הלמ"ס, ממוצע יחס גביית הארנונה למגורים בתשע הרשויות הבדואיות בנגב בשנת 2016 עמד על 24.4%, בעוד שבשאר 31 הרשויות בנגב על 78.6%. משרד הפנים לא אכף את הצווים בדבר חלוקת הכנסות מופחתת (בשיעור 85%) לרשויות מקומיות שכלל אינן גובות ארנונה למגורים, כמו המועצות האזוריות אל-קסום ונווה מדבר.

ליקויים ביישוב תראבין א-ס'אנע (תראבין) – 20% מתושבי השבט מתגוררים מחוץ לתחום השיפוט של היישוב; בשנים שמאז הקמת היישוב הושחתו חלק מהתשתיות שנבנו בו – מגרש ספורט הוצת והושחת עד כי לא ניתן להשתמש בו; עבודות פיתוח, אספלט ותאורה בשכונה מסוימת הופסקו בשל איומים על מנהלים וקבלנים.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
11 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
תיכף עבאס יקים...
ממשלת חורבן | 04-08-2021 11:09
תיכף עבאס יקים הנגב עזה שתיים רק חזקה יותר
2
עכשיו הכל יוכשר בהכשר הריפורמים
הצוכי הצעקן | 04-08-2021 11:36
אין מה לדאוג. עכשיו הכל יוכשר לכתחילה למהדרין בהכשר הריפורמים או מועצת א שורא. מה שיותר יקר למדינה.
3
ביביסטים עלובים, קדימה,...
תכף עלובי החיים יצאו מהחורים וכמובן יאשימו את בנט ועבאס. חבורת נמושות. הנאשם בפלילים הרס לנו את המדינה והנגב ועלובי החיים מוחאים לו כפיים | 04-08-2021 11:48
ביביסטים עלובים, קדימה, תאשימו את בנט ועבאס. כולנו מחכים לקללות ולהשמצות שלכם.
למה? למה? למה?
חוקר נבכי נפש | 04-08-2021 12:26
אם אתה כל כך כועס על מנסורעבאס שהורס את הנגב, למה התחברת עליו? ולמה אתה משלם על התענוג הזה בעשרות מיליארדים? מה אתה שונא את המדינה? ואולי השנאה לנתניהו כל כך גדולה שאתה מוכן לאבד את הנגב לחלוטין. ועוד לשלם על העונג הזה?
@תכף עלובי החיים...
יוסי | 04-08-2021 12:17
@תכף עלובי החיים יצאו מהחורים. עלובי החיים זה אתם שמקבלים כסף מבנט להיות ראשונים בכל תגובה.. סע לנו מפה. אתם נוכלים ואף אחד לא סופר אותכם. רק בנט ששילם לך לבוא לפה.
4
מבקר המדינה המגוחך...
מורשת נתניהו הרס המדינה | 04-08-2021 12:05
מבקר המדינה המגוחך מינוי של נתניהו, האפס בתקופה של ביבי הכריז רק על ביקורת חיובית... עכשיו פתאום נזכר על משילות בדרום???????
5
מה שמותר לערבים...
מנקה ומסדר | 04-08-2021 12:21
מה שמותר לערבים ולבדווים אסור ליהודים למה כי 99 מהבדוים עברייני בנייה וגם הערבים ואין כלים ומשטר שיילחם ויאכוף את נפשעים שלהם אז מעלימים עיין ואצל היהודים יש פושע 1 על כל 1000 אז דופקים אותו עד הסוף וגם יהודי משלם אז כונסים אותו וערבי יושב במעצר ולא משלם אז אין רווח לשלטונות ביזיון שמאלנים ארורים
זה ביבי...
"אבו יאיר אבו יאיר"... התרגשות של נוכל | 04-08-2021 13:12
זה ביבי הסכים להם ונתן להם כבר 12 שנה להפוך למפלצת הרומסת את דרום ארץ ישראל
6
ביבי הרס את...
חי | 04-08-2021 15:30
ביבי הרס את המדינה בזה שהפקיר את הנגב. גבר נשוי ליותר מאשה אחת ומביא הרבה בדווים. אם יהודי היה נשוי ליותר מאשה אחת היה יושב 10 שנים בבית הסוהר. פצצה מתקתקת
7
אם לבדואים שליטה...
פוזאן כלעטאונה,עו"ד | 04-08-2021 22:42
אם לבדואים שליטה על הקרקע והבתים שלהם אז מה יש להם להפסיד ? הדרך לעברינות סלולה נדיף לצעיר בדואי לישון בבית סוהר מאשר באוהל של אביו.
8
מעניין מאוד שוב...
גילי גל | 31-08-2021 20:22
מעניין מאוד שוב ביבי אשם!!!!! אתם חושבים שהציבור עיוור ??? אדיוטים