אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הסתירות הלוגיות והעיוות האינטלקטואלי בבג"צ הגיור

מנקודת ראות לוגית וסוציולוגית פסק הדין של בג"צ הגיור מובילה למסקנה אחת ויחידה: מדובר בביטוי של עיוות אינטלקטואלי ומוסרי מחפיר ומקומם

הסתירות הלוגיות והעיוות האינטלקטואלי בבג"צ הגיור

בפסק הדין של בג"צ, הוא החליט להכיר בכל מי שעבר גיור רפורמי או קונסרבטיבי בישראל כמזכה אותו בזכויות אזרחיות מכוח חוק השבות. כידוע  הוויכוח סביב השאלה מי נקרא יהודי נמשך עד היום עשרות בשנים, לכן אין ברצוני להוסיף לו נדבך כיום, אלא לדון בפסיקה זו מנקודת ראות לוגית וסוציולוגית בלבד, כאשר הסתכלות שטחית מנקודת ראות כזו מובילה למסקנה אחת ויחידה: מדובר בביטוי של עיוות אינטלקטואלי ומוסרי מחפיר ומקומם. ואפרט:

הרב אבינר על בג"ץ הגיור

האם הדיון הוא אזרחי או דתי?

כל גיור, יהיה קונסרבטיבי או רפורמי, כל שכן אורתודוכסי, הינו אקט דתי לחלוטין, ומשום כך אין לשום סמכות חילונית, ובמיוחד לבג"ץ שהפגין כבר יותר מדי פעמים את עוינותו לכל מיני ערכים דתיים יהודיים ואף למשפט העברי, כל סמכות לדון לא רק בערכו ומעמדו של אקט דתי, וכל שכן שאין לו כל סמכות להעניק לו מעמד לאומי, וזו כבר הסתירה הלוגית הראשונה שבפסק זה.

ודוק, הדיון איננו עוסק בשאלות מוסריות של מעמדו האזרחי של אדם בעל "שותפות גורל" כגון אלה המשרתים בצבא ההגנה לישראל, או כאלה המכונים "חסידי אומות העולם" שגם לתורתנו יש עמדה ברורה בשאלות אלו. הדיון עוסק באקט הדתי הטהור, כאשר בג"ץ מוגדר כגוף לא דתי ואולי אפילו אנטי דתי.

עוד באותו נושא

כהנא: "סמוטריץ' והחרדים אשמים בגיור הרפורמי"


47

פרשנות חוק השבות

אמנם הבג"צ הסתמך על נוסח חוק השבות משנת 50, לפיו 'לעניין חוק זה, "יהודי" – הוא מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת', אבל באותה תקופה עדיין כל גיור שהתקיים בישראל היה רק הגיור הדתי האורתודוקסי המוכר והמקובל במדינת ישראל.

והנה העיוות המוסרי הנוראי: חברי הבג"צ שדנו בנידון זה יודעים היטב שהגיור המוכר בשעת חוק השבות היה אורתודוקסי, ובכל זאת הכניסו 'בדלת האחורית' פרשנות לתוך חוק השבות כאשר ברור שהחוק לא התכוון אליה בכלל! אגב, יש להעיר גם  באוויליות שבמגילת העצמאות הקובעת שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, כאשר לאחר הקמת המדינה שאלו 'דרך אגב מי הוא אותו יהודי' שעבורו נבנתה הארץ הזו'?! ומאז עד היום אין תשובה לאותה שאלה בסיסית, ומגילת העצמאות הפכה למגילת סתרים…

מיהו יהודי היא שאלה סוציולוגית ולא אישית

בדיון שקיימתי מול איש סגל מאוניברסיטת חיפה בנוכחות אנגלה מרקל הצהרתי שנוצרי שחדל להכיר בעצמו כנוצרי חדל להיות נוצרי, ואנגלה מרקל עצמה הגיבה לי: 'לא נכון אדוני הרב, מבחינה נוצרית הוא נשאר נוצרי', וא"כ חוק השבות אינו מאפשר למי שהיה נוצרי להיחשב יהודי כיון שהוא בן דת אחרת! ואם יאמר אדם שאין לו להיות בן דת אחרת בעיני עצמו, דבריו חסרי כל ערך דתי ומשפטי, כיון שאדם יכול להיחשב בן דת מסוימת רק אם בני הדת ההיא יכירו בו כבן דתם, ולא באשר הוא כפרט מזהה את עצמו כזה. ואין לנו הוכחה גדולה מהעובדה שכל הנוצרים רואים ואף קוראים לעצמם 'verus israel', קרי ישראל האמיתי, ואז לפי פסיקת הבג"צ הם יכולים להיחשב כיהודים!

בנוסף, על פי פסק זה יקשה עלינו לדחות את דברי לייבוביץ' כשקבע ש'העמדת קיומו של עם – שאין לו תוכן תרבותי-רוחני ספציפי ולא אורח-חיים ספציפי – על המדינה, ז. א. על מנגנון השלטון, זוהי תמצית האידיאולוגיה הפאשיסטית. לשם מה לקיים עם "יהודי", שמהותו אינה אלא ריבונות "יהודית", דגל "יהודי", שלטון "יהודי", צבא "יהודי" ושאר האביזרים של הקניבליזם הלאומני?'.

בג"ץ נקט עמדה במחלוקת ציבורית

והעיוות המוסרי המחפיר מתבטא גם בעובדה שהבג"צ מעמיד עצמו כשופט לענייני דת, ולא רק בזה שהכיר בגיור פסול כגיור כשר, כאשר הוא יודע  שחוק השבות לא התכוון למה שהוא טען וכפי שציינתי לעיל, אלא עוד בעובדה שהוא יודע שהתערב בעניינים דתיים השנויים במחלוקת קשה בין הצבור המאמין (כולל כל המסורתיים, אשר הם הרוב) ובין הצבור החילוני, והכריע במה שלא הוקנתה לו כל סמכות על ידי המחוקק. האמת שכפייתו החילונית הקיצונית על כל המדינה, ובין היתר העובדה שהעמיד עצמו כסמכות מעל בתי הדין גם בענייני דת והלכה, היא כבר מוכיחה שהוא אינו סמכות ניטראלית לדון בנושאים מסוג זה.

הפרדת דת ומדינה

יש בהחלטת בג"ץ זו דבר מה עוד יותר חמור שהדתיים אינם עדיין מספיק אינטליגנטים כדי להבחין בו, והוא, שבהצהרה שאין בפסקם משום הכרה בגיור הרפורמי מבחינה דתית, קבע הבג"ץ למעשה הפרדה בין דת ומדינה! וכאן טמונה עוד סתירה לוגית נוספת, שהרי אם יש הפרדת דת ומדינה, ואין בארץ הכרה משפטית בגיור הרפורמי, ברור שאין לגוף לאומי חילוני כל סמכות להעניק לגיור בלתי מוכר בארץ מעמד משפטי! והיש עיוות אינטלקטואלי ומוסרי נורא מזו, שמערכת המשפט האזרחית החילונית שוללת מהגופים הממונים על ידי המדינה על ענייני דת את הסמכות שהוענקה להם לקבוע מעמד דתי, ויחד עם זה מעניקה לעצמה את הסמכות הזו?! וכל פלפולי הסרק השאובים מהגלות לא יעזרו להכחיש שהמושג 'גיור' הינו מונח דתי בלבד, ולכן רק גוף דתי יכול לקבוע בו.

התגובות מהציבור הציוני דתי

אבל מאידך אי אפשר להכחיש שיש מן המבורך בפסק הזה, כי הוא איפשר לחשוף את פרצופם האמתיים של רבים הרואים את עצמם נמנים על הציונות הדתית, אבל אם אכן ציונים הם, דתיים באמת הם רחוקים מלהיות, ראוי לראות בהם רק מסורתיים 'פלוס'. ואני מתכוון לכל מיני אנשים המעמידים עצמם בראש הצבור הציוני דתי (ללא כל מינוי) והצהירו על שזועזעו מפסק זה. אפשר לומר שנמנים עליהם כשלוש קבוצות. האחת הטוענת שהאסון הזה של פסק הבג"צ נובע מכך שהאורתודוכסיה הישראלית לא רצתה להכיר בפשרות שהציע עו"ד ניסים הי"ו, ולבוא לקראת איזה שהוא סוג של גיור אחר. עמדה זו ויחס זה הם פשוט שערורייה ובזיון של תורת ה'.

הלא מחובתו של איש ירא שמיים לשלול על הסף מכל גוף שאיננו דתי אורתודוכסי את הסמכות לקבוע יהדות, כי זו סמכות המוקנית לחכמי ישראל בלבד מאז מתן תורה, ומכח מתן תורה. יהדות היא זהות דתית, וזהות כזו אינה מסורה לפשרות שאינן מטעם ההלכה לדורותיה. בין חילוניות לתורה אין מקום לפשרה, אף אם בין המכנים עצמם כיום 'חילוניים' ו'דתיים' יש מקום ללא מעט פשרות בחיים. מוטלת חובה על כל הקשור לתורה והמאמין בתורת ה' לדבוק בערכים של התורה, ולא להגיש אותם למסחר חברתי ופוליטי. עליו להיאבק למענם במסירות נפש כדרכי אבותינו. עשינו זאת מול כל גויי הארץ, עלינו להמשיך גם מול בני עמנו אם הדבר נדרש.

הקבוצה השנייה מפגינה פגם אמוני רציני ביותר. מדובר בחניכי עולם של תורה שהחדירו במדינת ישראלית רוח אמריקאית דתי-לייטית הנכנעת בפני כל גחמה מודרנית, בפני כל ערך מערבי, ואותה רוח היא זו שכבר בארה"ב חיזקה וביססה את המגמות הרפורמיות למיניהן, הם הביאו פה בלבוש כביכול תורני. אחריות עצומה על שהתרחש מוטלת על כתפיהם. הם צועקים כיום שהכתובת הייתה על הקיר, אך לא נכון. הכתובת היא על הקיר זה 73 שנים, מאז שבן גוריון החליט לפעול על פי החלטות צורר היהודים – היטלר יש"ו – שיהודי כל מי שאחד מאבותיו יהודי.

פרופסור אבנר שאקי זצ"ל לחם כל חייו נגד החלטה מזעזעת זו, אבל לצערנו הרב, ללא הצלחה. ומשהו נוראי מצד כל הפוליטיקאים הדתיים מתגלה, והוא, שמעולם שום מפלגה דתית לא התנתה את כניסתה לממשלה בהכרה במי הוא יהודי על פי ההלכה. תקציבים לתמיכה במוסדותיהם עמדו לנגד עיניהם, ולא הכרה בערכים. הדבר הזה אומר רק נקודה אחת, והוא, שהמפלגות הדתיות מעוניינות באיזה סוג של שלטון או איזה שליטה והפסיקו ללחום בעד הערכים.

למקהלה מזייפת זו הצטרף גם הרב חיים אמסלם יצ"ו (שהוא בוודאי איננו חשוד בתאוות ממון ושלטון חלילה) וכל ההולכים איתו, שהמציא יש מאין רעיון שאין לו כל בסיס הלכתי, והוא המושג 'זרע ישראל'. כאדם וכיהודי הרב אמסלם הוא איש יקר, אבל בנקודה הזו הוא טועה בגדול וגורם נזק לכלל ישראל. את תפישתו הוא ביסס על פסקים של חכמים שאני הוצאתי אותם לאור, בעלי שו"ת 'יכין ובועז', אך פירש אותם לא נכונה וטעה לגמרי בהבנתם, כפי שהוכיח כבר לפני שנים רבות אחד מתלמידיי יצ"ו.

הקבוצה השלישית, אם בכלל אפשר למנות אותה שלישית, מורכבת מחברי כנסת דתיים שאף אחד מהם לא רואה את הבעיה כבעיה הנובעת מכל הפעילות של הבג"ץ, אלא כבעיה של הצבור הדתי באשר אינו בא לקראת העולם החילוני. זו 'הלקאה עצמית' כמיטב המסורת הנוצרית, אם עם ישראל סובל, זה משום שהוא האשם, במילים אחרות אם הדתיים סובלים זה אשמתם, מנטליות נוצרית נוראה ממין 'via dolorosa'.

אחריות בתי הדין הרבניים

ויש עוד קבוצה עצומה של אנשים מאוד מכובדים הנושאת על עצמה אחריות גדולה במצב הזה, והיא כל מנגנון בתי הדין במדינתנו על כל חבריו, משום שאין להם את העוז להגיד לבג"ץ, מכאן והלאה לא נישמע לשום החלטת בג"ץ הסותרת את ההלכה, אנחנו עצמאיים ובלתי תלויים בכם ולא איכפת לנו מה החוק האזרחי קובע כשההלכה קובעת אחרת. ואם המדינה תסגור את המנגנון שלנו, נדע לתפקד באופן עצמאי כפי שהוכחנו מול הגויים בגלות. מה יוכל להיות המחיר? המשכורות שלנו? ערכי תורה וקדושה אינם עומדים למכירה ולמסחר.

אבל דעו לכם אתם אנשי בג"ץ שבמצב כזה אתם קורעים את העם, ומביאים אותנו לשוב למגילות יוחסין ולערער את כל יסודות המדינה, כולל יסודותיה הביטחוניים ואין סכנה גדולה מזו. מצבים כאלה הכרנו והתנסינו לצערנו הרב בזמן בית ראשון, וכולנו יודעים לאן כל זה הוביל. לא נוכל להסכים  שבדלת האחורית יכניס הבג"ץ המוני אנשים שאינם יהודים לתוך עמנו, ויגרום התבוללות בארצנו וקטסטרופה לא פחות מזו המתרחשת כיום לגבי העלייה מרוסיה הכוללת לפי מה ששמעתי כ-90 אחוז של נכרים. מדובר באסון זהותי, תרבותי דתי ולאומי, לטווח ארוך, שממנו לא נוכל להשתקם.

וכרב, לא אוכל לסיים מבלי להעיר שדבר אחד חייב להיאמר לכל ירא ה', והיא שיד ההשגחה האלהית התגלתה בעקבות פסק בג"ץ זה. בדיוק למחרת פסק הבג"ץ, בית הדין בהאג קבע החלטה נפשעת כלפי חיילינו ומנהיגי מדינתנו. ומה הקשר? ובכן, אם מערכת המשפט הישראלית מעמידה על ספסל הנאשמים את כל הצבור ירא ה' הנאמן לדבר ה' מדורות עולם, וטוענת שאין לו ולרבניו ודייניו כל זכות לשלול מגויים את הזכות להימנות על עם ה', אז הקב"ה דואג שבית המשפט (והמשפח) בהאג יעמיד על ספסל הנאשמים את מדינת ישראל באשר הוא טוען שאין למנהיגי המדינה והצבא זכות לשלול מ'פלסטינים' את הזכות להימנות על בעלי אדמת ארץ ישראל (הם אולי גורסים 'ארץ ישמעאל'?!). בלשון אמונית: עיוות מוסרי בנו מזמין עיוות מוסרי בעמים! לכן רחמי שמיים דרושים כיום.

==

הרב ד"ר אליהו זייני הוא ראש ישיבת ההסדר 'אור וישועה' בחיפה

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
38 תגובות - 17 דיונים מיין לפי
1
הסתירה הלוגית היא דווקא במה שאתה כתבת.
יובל | 06-03-2021 22:24
בושה וחרפה של מאמר. אתה טוען לסתירות לוגיות, בעוד שכל המאמר הזה הוא סתירה לוגית אחת גדולה. בכלל לא מדובר בהחלטה של בגץ בנושא יהודי או הלכתי. מדובר בהכרעה של בגץ לגבי חוק חילוני שנקרא חוק השבות. ולכן, כמעט כל הטיעונים שכתבת לא נכונים. לא פגם לוגי ולא פגם מוסרי. פשוט מאמר קשקוש. כמובן שלא החמצת שום הזדמנות להשתלח במי שלא חושב כמוך. בושה וחרפה
חופש הביטוי
אליהו | 08-03-2021 20:51
אא להחליט במחלוקת ציבורית השאלה על ההגדרה מי הוא יהודי (גם מבחינה חילונית) היא שאלה התלויה בהשקפות עולם השייכות לפסיפס הדעותי בישראל. זה ברור שלא כל שבט באיזה מקום בעולם שיחליט שהוא נהיה יהודי ושומר את התנך לפי הפרשנות שלו או כל איזה אחד שיחליט שהוא יהודי באיזה דרך שהחליט, יהפכו להיות יהודית לצורך חוק השבות הואיל וזו אינה הגדרה יהודית אלא חילונית! זה דבר ראשון דבר שני. גם במרחב האפשרויות האלה אנו צריכים לבחור בכאלה שיש סיבה רצינית לפחות לפי הצורה שבודקים שייכות זהותית אצל שאר עמי העולם בלי קשר לדת, ולעומת זאת הגיורים הרפורמים הם ללא שום בסיס שכזה. ומתוכן תגובתך ניכר שיש לך דעות אחרות שלו נכתבו כאן וטענותיך הם טענות כיסוי.
חוק השבות- חוק דתי
עמי | 08-03-2021 2:15
לפני ניסיון להבין לוגיקה- עליך להיות ישר
מגיב בתשלום של הקרן החדשה
עומר | 07-03-2021 7:11
.
אני בספק...
שלום וברכה | 06-03-2021 23:25
אני בספק אם אתה עברת בהצלחה כתה א'. הרב אמר פה דבר פשוט. גיור הוא אקט דתי ותוקפו נתון לאוטוריטה דתית ואין גוף חילוני יכול להביע דעה בנושא. שנית, גם אם המחוקק התרשל בעבודתו אין בית המשפט מוסמך ל'השלים' את עבודתו. והכי חשוב, ליצנים שעורכים בארק מצווה לכלבים הם נאו-פאגאנים חולי נפש ולא זרם דתי כלשהו ובטח לא חלק מהיהדות שלצערנו כולל גם ערב רב חסר זהות ושרשים שכמותך
יובל, לא מבין אותך
יאיר | 06-03-2021 23:18
הרי בגץ לא יכול לחוקק חוקים - במצב נורמלי. אז מה הוא עושה הוא לוקח את החוק שנשען על המילה גיור, מפרש את המילה גיור אחרת, ואז מתאים את החוק למה שהוא רצה. על זה הרב זייני דיבר. המילה גיור לא נחתה לעולם משום מקום... אלא מהעולם הדתי, ויש לה משמעות דתית, וזו היתה הכוונה. ולשיטתך, זה שבגץ מפרש את החוק על ידי שינוי מושגים בסיסיים, זה יותר מסתירה, זו השתלטות של בגץ על הכנסת... ואת זה אנחנו חיים בכל תחום כמעט... זה עוד יגיע לפתח ביתך גם...
2
תמיד החרדים יהיו...
שרה | 06-03-2021 22:46
תמיד החרדים יהיו צודקים ותמיד הציונים יהיו טועים נכון זייני? תתבייש. תמיד נגד.
כשאין מה לטעון עדיף לשתוק
עמי | 08-03-2021 2:19
תמיד שרה טועה
טיפשה. רואים...
משה כהן | 06-03-2021 23:47
טיפשה. רואים שאת לא יודעת לראות את הדברים שצריך לתקן בכל ציבור. פשוט טמטום
דברי הבל....
משה | 06-03-2021 23:44
דברי הבל. תתיחסי לנימוקים
3
כבוד תלמידי חכמים
מלאכי | 06-03-2021 23:17
כבוד תלמידי חכמים
4
הרב זיני
מישהי | 06-03-2021 23:18
יובל המבולבל. חוק השבות החילוני מיועד להגדיר זכויות באי לעולים שמוגדרים הלכתית יהודים. אם מכח גיור עפ ההלכה או היותם יהודים להלכה. לא מבינה למה ערוץ דתי נותן מקום לפירסום שלך שמשייך אותך לתומך בגץ נלעג!! לא חסר ערוצים מופקרים שבהם אפשר לפרסם דברי בלע וזה שסרוגים נותן לך במה זאת טפשות.
חוק השבות דתי לחלוטין, השיבה היא בזכות היהדות
עמי | 08-03-2021 2:22
די לבילבול היוצרות.
בהחלט
ירושלמי | 07-03-2021 8:31
לא ברור טענותיו של יובל, ועוד יותר מדוע האתר נותן להם במה
5
הרב סיני מדייק...
סיני הישראלי | 06-03-2021 23:48
הרב סיני מדייק להפליא
6
מאמר יפה וחשוב...
אהרן | 06-03-2021 23:58
מאמר יפה וחשוב
7
נפריד נא דת ממדינה, ודתיים מקצועיים מהתקציב
המורה להיסטוריה | 06-03-2021 23:58
ואם היסטוריה מעניינת את הכותב המשעשע, כדאי שייזכר במספר 400 - 400 תלמידים במיר של לפני השואה, 200 בערך בוויזניץ של לפני השואה. הם קיבלו נדבות מנדבן יהודי עשיר. כיום, רק מיר לבדה גוזלת כל שנה 62,000,000 שח (62 מיליון שקלים) מתקציב המדינה בשביל 9000 אוכלי חינם שיושבים שם. וויזניץ גוזלת קצת פחות. אתם הפכתם את מדינת ישראל להיות הארנק של הדתיים - על חשבון שאר המדינה. צאו לנו מהתקציב, ותנהלו איזה רשימות שאתם רוצים. נראה אתכם מצליחים להסתדר דקה וחצי בלי תקציב מהמדינה.
נפריד עד הסוף
משה | 08-03-2021 21:01
תנו לנו אוטונומיה לגמרי, שזה אומר מדינה חרדית עם בתי משפט וסמכויות משלה. בלי התערבות, וכפייה דתית, (תרבות המערב זו דת לכל דבר ועניין כל הליברליות הפלורליזם וכו' שכופים אותה עלינו ובאמצעותה אונסים אנשים בכפיה להחליף תפיסות עולם ודעות, זו כפייה דתית לכל דבר ועניין! כל מיני דברים שבכל התרבויות בכל ההיסטוריה היו נחשבים לסטייה פתאום בתרבות הזו הוכשרו, אני באמת מתלבט מי צודק...) אין בין זה לג'יאד שום דבר, זה ג'יאד בגירסה מודרנית סך הכל.. אנחנו החרדים כמו האינדיאנים תמיד היה לנו בסדר, ורק כשהגיע הכובש, וניסה לאנוס אותנו בכח ולהחדיר בנו את הצוליזציה, ולהקים מכרות פיחם ביערות הנקיים שלנו ולתת לנו חינוך מערבי, ושאנחנו נעבוד כפועלים במכרות של הנפט (=חרדים משתפים פעולה) משם הגיעו כל הצורת. חאלאס לכפייה דתית. ואם אתם באמת בעד חופש ביטוי התגובה הזאת אמורה להתפרסם!
בג'צ- אוכלי חינם, נפרידם- הפרד ומשול
אכן | 08-03-2021 2:28
הפרדתם תחזיר המשילות לעם ישראל
כשאין תשובה- עושים צחוק וסוטים מהנושא
עמי | 08-03-2021 2:25
דברי הבל שאין מקומם כאן
דמוגגיה זולה...
מוש | 07-03-2021 10:08
דמוגגיה זולה ביותר, כמובו כדרככם - אף תוכן ענייני רציני, ערבובי פרטים ועיוותים בלי קשר לתוכן של המאמר. הרב זייני שליטא הוא מרצה בטכניון, איש אקדמיה שמתפרנס מיגיע כפיו ולכך מחנךאת תלמידיו
מגיב בתשלום של הקרן החדשה
עומר | 07-03-2021 7:12
.
מה הקשר...
משה ה | 07-03-2021 5:52
מה הקשר למאמר???? הרב זייני מעולם לא לקח שקל מהמדינה. היה רב הטכניון במשך עשרות שנים בהתנדבות... המקלדת היא בהחלט אפשרות לפחדנים לכתוב מה שבא להם
8
שופטים בארץ שמאלנים מושחתים שממנים את עצמם.
עומר | 07-03-2021 7:13
בגלל זה המערכת רקובה מהשורש. צריך שרק הפרלמנט ימנה שופטים - זה מה שקורה בכל מדינה דמוקרטית אחרת בעולם. בגץ בכלל לא חוקי עם שופטים שמעולם לא מונו על ידי הפרלמנט. אין דבר כזה בשום מדינה אחרת בעולם.
9
דברי פי חכם...
רועי | 07-03-2021 8:34
דברי פי חכם חן. תודה רבה כבוד הרב
10
כי גרים הייתם...
גר זר | 07-03-2021 9:14
כי גרים הייתם בארץ מצרים - מקור המילה הוא מיעוט הגר בתוך רוב וחש זר. גיור הלכתי הוא מושג מאוחר יותר.
עוד פעם
נחמן | 08-03-2021 21:45
גם יהדות לפי המחקר היא מושג מאוחר יותר ולא הייתה קיימת בתקופת הציידים לקטים...
11
מענין עוד לא...
משה | 07-03-2021 9:43
מענין עוד לא החליטו מה עדיף רב רפורמי או רב שמנהל את חצי המדינה לאחר שיצאה מכלא מעשיהו עושה כבשלו בושה וחרפה.גודל הכובה כן קובע.
יאללה
לוי | 08-03-2021 21:48
רבי חיים קנייבסקי לא היה בכלא מעשיהו, והוא קובע שאין זה גיורים. ולא רק שלא היה בכלא מעשיהו. הוא גם מתייחס לכל אדם בכבוד. ומעולם לא פגע באף אדם ונזהר מגזל הקל שבקלים. והוא גם מסוגל להתגבר על תאוות מין אסורות כאלה שאיני יודע אם בכלל לשופטי בית המשפט העליון יש אינטרס להימנע מהם לפי תפישת עולמם (המושפעת מתאוותיהם). מה שבטוח שהוא הולך עם התפישת עולם שלו עד הסוף.
12
מאמר שעושה סדר במיפוי הסוגיה ובעלי העניין
שאול | 07-03-2021 11:13
דברים אלוצריכים לקבל במה כלל ארצית לרווחת הציבור - כבר אין הרבה רבנים היום שמצליחים להציג לציבור את פני הדברים בצורה כה מדודה וקולעת ללא חשש מהתנקמות בעלי העניין צרים על ציבור.
13
תענוג לקרוא
אברהם | 07-03-2021 13:53
כיף לקרוא רב שלא מתחנף לבגץ ולחילוניות. כיף לדעת שיש עדין אנשים עם עמוד שדרה ביננו.
14
מעניין מי שם...
רמי | 08-03-2021 0:29
מעניין מי שם אותך לבעל הבית בתחום היהדות , פושע
הבג'צ פלש ללא סמכות, פושע ממש
עמי | 08-03-2021 2:32
גנב סמכות העם להחליט בענינו
15
בג'צ גנב סמכות העם כדי לסתור ולהרוס
עמי | 08-03-2021 2:41
לתשומת ליבנו לקראת הבחירות- במעוזי הימין אחוז הבוחרים נמוך, אם נדע להוציאם- נרוויח עוד 2 מנדטים והבג'צ יחטוף סטירה
16
אוהב את הרב זיני אך הוא טועה
פתח תקווה | 08-03-2021 21:28
אוהב את הרב זיני אך הוא טועהף בית המשפט כלל לא נגע בסוגיה הלכתית אלא אזרחית והיא מי מוגדר כיהודי לצורך חוק השבות. אלה שפסלו את מתווה משה ניסים אשמים ולא בגץ
אתה צודק
יודה | 08-03-2021 21:51
אבל אתה צודק כמו שאמא שלי כעסה עליי כשהשארתי את הפסטרמה בחוץ ובאה חתולה ואכלה אותם, ואני כשהפניתי אצבע מאשימה לחתולה לנוכח כעסה של אימי, היא אמרה לי: מי שאשם זה אתה לא היא!
17
העיוות הלוגי של הרב
ברוך | 08-03-2021 21:29
אכן, בגץ הוא גוף חילוני ולכן הוא אינו אמור להתעסק בענייני דת. גם הכנסת היא גוף חילוני, וכך גם החוק במדינת ישראל. ולכן, החוק לא היה צריך להתייחס לענייני דת בכלל. אלא שהמסקנה היא ההפך ממה שכתב הרב הנכבד: צריך להפריד דת ומדינה. כך הדת לא תהיה תלויה בגוף חילוני, וכך המדינה לא תהיה תלויה בהגדרות דתיות כגיור, אלא תחקוק חוק הגירה ואיזרוח.
שוב פעם חוזר על אותה שטות
יודה | 08-03-2021 21:43
מה הקשר בין זה שהמדינה חילונית לבן ההכרה ברפורמים כיהודים?! מיהו יהודי זה דבר שצריך הגדרה ואם לא דתית אז הגדרה חילונית, אא לתת הגדרה כזאת שלא על סמך חקיקת חוק. כבר אמרו את זה פה בתגובות שלא כל איזה שבט שיחליט מחר שהוא יהודי לפי הפרשנות שלו יהפוך ליהודי גם לא על פי הגדרה חילונית. וגם אם יש מרחב על ההגדרה הזו, זה לא אומר שבגץ יכול להחליט בזה זה לא תחום שלו. וגם אם כן (למרות שאין לו סמכות) החלטה על גיור רפורמי כיהודי אינה קיימת במרחב הזה. משום שאין באמת קני מידה רציניים אצל הרפורמים להחליט על מיהו יהודי שיהיו רלוונטיים לחוק השבות. דוגמת הסודנים בדרום תל אביב הם ביקשו לגייר אותם, סתם כי הם מחליטים להיות ישראלים. וכשאני בא בתור שופט להחליט מיהו יהודי. שלב ראשון אני צריך לבחון מה הייתה התשתית הרעיונית שבגללה חוקק חוק השבות, לנסות להיכנס לדעתו של המחוקק ולרוח דבריו. ואם נעשה את זה נראה שזה לא רלוונטי לגיורים רפורמים.