אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הרב זייני לסמוטריץ': אל תהפוך אותנו לעבריינים

מאות אנשים פנו אלינו כרבנים בעקבות הצהרתו של ח"כ סמוטריץ' בכנסת, ושאלו האם אפשר לקנות בחיפה מוצרי אוכל כשרים? די בכך להבין את הנזק. הרב זייני משיב לח"כ סמוטריץ'

הרב זייני לסמוטריץ': אל תהפוך אותנו לעבריינים
  צילום: אסף מילר

סערת הכשרות בחיפה. בעקבות אמירתו של ח"כ בצלאל סמוטריץ' לפיה אסור לסמוך על הכשרות בחיפה, הגיב הרב אליהו זייני שמדובר בהוצאת דיבה. בסרוגים פרסמנו הבוקר את מכתב התגובה של ח"כ סמוטריץ', וכעת מפרסם הרב זייני מכתב תגובה לתגובה.

עוד באותו נושא

סמוטריץ' לרב זייני: "עצימת עיניים אינה פתרון אפשרי"


37

לאור הסערה שהתחוללה בצבור בנוגע לכשרות באזור חיפה, פירסמתי ביקורת חריפה על דברים שנאמרו בוועדת הפנים בכנסת לגבי נידון זה. ח"כ סמוטריץ' החליט להגיב לדבריי, אך מבלי לדבר אתי לפחות בטלפון כפי שהיה מתבקש, ושלח לי אתמול בחצות לילה מכתב בוואטסאפ. לתומי חשבתי שמדובר במכתב אישי אלי שאינו עתיד להתפרסם לפני שאתייחס אליו, דבר שתכננתי לעשות בכבוד למחרת בבוקר. אבל ככל הנראה מזמן הציונות הדתית שכחה איך יש לנהוג כלפי רב, ובשעה ראשונה של היום מכתב זה שהגיע לידי שני עמי הארצות פורסם כבר בתפוצת נאט"ו.

לכן, לא נשארה לי כל ברירה, אלא להשיב בצבור גם כן. אתחיל קודם כל בהערה המתבקשת: הנני עוסק בענייני כשרות הרבה אף לפני לידתו של ח"כ סמוטריץ' הי"ו, אז אינני בטוח שביכולתו ללמדני ענייני כשרות. ואכן, קרה מה שצפוי במקרים כאלה, והוא, שמר סמוטריץ' (ולא רק הוא) לא הבין על מה יצאה תגובתי החריפה, ואין זה פלא בדורנו. אם כן, נשאר לי להבהיר בצבור את עמדתי העקרונית ועל מה יצא 'הקצף'.

לח"כ אין סמכות לקבוע מה כשר

א.         הקביעה שמוצר או מקום הוא כשר, הינה בסמכות הבלעדית של תלמיד חכם השולט בהלכה וגם המנוסה בענייני כשרות ורגיל לעסוק בנושאים אלה (ובזה אני עוסק יותר מחמישים שנה!). סמכות זו אינה מוענקת לשום איש שאינו ממלא אחרי תנאים מינימליים אלה, ובודאי לא לח"כ מכובד ככל שיהיה, אף אם כיפה עוטרת את ראשו. וכל מי שקובע הלכה להיתר או לאיסור במקום מסויים כאשר אינו מוסמך לכך, עובר עבירה חמורה שעונשה החמור מפורש בשבת (יט:) ח"ו.

עוד באותו נושא

"מי שאוכל בחיפה – אוכל נבלות, שקצים ורמשים"


32

לכן, לאור העובדה שח"כ סמוטריץ' לא היסס לקבוע 'שבחיפה אסור לאכול היום. ומי שאוכל שם אוכל נבלות, שקצים ורמשים', הוא כבר נכשל באיסור חמור זה ח"ו. אינני מטיל ספק לרגע שמסמכותו ואף מחובתו המוסרית של איש צבור ללחום נגד כל שחיתות, ועל זה תבוא עליו תמיד ברכה, אך איננו מוסמך לקבוע מה כשר ומה לא! קביעות כאלה הן תישארנה בסמכותם הבלעדית של רבנים. וזו טעותו החמורה ביותר של מר סמוטריץ' בעיניי, שנגדה התקוממתי ונגדה אמשיך להתקומם מצד כל אדם אחר. שגיאתו זו מבליטה היטב את העיוות הרוחני שפשה אף בצבור הדתי כולו, והוא, שאי עמידה בדרישות כשרות חמורה בעיני הצבור יותר מאי עמידה בדרישות התנהגות תורנית ראויה!

הוא אמנם מצהיר ש'אינו מוסמך לפסוק הלכה', אבל בד בבד אינו מהסס לקבוע שיש 'החטאת הרבים במאכלות אסורות, … ולגרום חילול ה' גדול'. אם קביעה שיש כאן 'מאכלות האסורות' ו'חילול ה' ', איננה פסיקת הלכה, כי אז אינני יודע מהי פסיקת הלכה.

הפך את כולנו לעבריינים

אבל זה עדיין קטן על יד נקודה אחרת. ח"כ סמוטריץ' בהצהרתו פסל את כל הכשרות החיפאית ללא כל הבחנה, וכל הפלפולים המגויסים כדי לנסות לטשטש מעשה בלתי אחראי זה – אף אם יצא בלי כוונה מפיו – לא יועילו.

הלא הראיתי כבר במכתבי הקודם שדבריו פגעו באופן חמור ביותר בכל ההשגחות במקומות רבים באיזור שכשרותם אינה מוטלת בספק בכלל, בטכניון, במקומות שאני אחראי על כשרותם באופן אישי, במקומות המוחזקים ע"י יהודים יר"ש שההשגחה מתבקשת להם רק מבחינת החוק משום שמעצמם הם שומרי כשרות באמת, ועוד בכל המקומות עליהם חתום הרב לוי שליט"א רבה הראשי של נשר, ולפי המידע שבידי הם כעת לפחות החצי בחיפה, ואת כל האוכל ממקומות אלה הוא כינה 'שקצים ורמשים' והפך את כולנו לעבריינים על דבר ה'.

עוד באותו נושא

הרב זייני לסמוטריץ': אפשר לסמוך על הכשרות בחיפה


28

התוצאה לא איחרה לבא, ומאות אנשים פנו אלינו כרבנים בעקבות הצהרתו, ושאלו האם אפשר לקנות בחיפה מוצרי אוכל כשרים? די בכך להבין את הנזק. יש בדבר הזה משום הוצאת דיבה – אף אם בשוגג – שאין צורך למחול עליה אפילו בערב יום הכיפורים כמפורש בשו"ע.

הרבנות היא שביקרה את עצמה

ב.         מר סמוטריץ' רצה לתקוף את השחיתות, ובצדק, ועל זה אנו מברכים אותו, אך מצא את עצמו תוקף את האחראי על הכשרות, את הרב אלמליח, רבה של עתלית. אבל ראו נא את המגוחך: הלא מי מינה והסמיך את הרב אלמליח לחתום על תעודות הכשרות? ובכן, הרבנות הראשית לישראל! ומי הכין את הדו"ח נגדו הרבנות הראשית לישראל עצמה!

אז איך מר סמוטריץ' לא הבין שלא את מערך הכשרות שבחיפה יש לתקוף, אלא את האחראים בממסד הממנים אדם, מגיעים למסקנה שאינו ממלא את תפקידו כראוי, ולמרות זאת מסרבים לסלקו ממנו על אף הלקויים החמורים שגילו בעבודתו לדעתם, ואולי אף שחיתויות שלא ידע למנוע. וראו נא עד היכן מגיע הגיחוך: מר סמוטריץ' מצטט את האחראי על הכשרות הארצית המעיד במכתבו לרב אלמליח שליט"א שצורף לדו"ח כי: "הובא לידיעתנו שראשי מדורים מרבנות חיפה חוששים לבצע ביקורת במקומות מסוימים כך שאינם מגיעים כלל לבתי העסק", מבלי להבין שמקור הבעייה הוא הסירוב להחליף את האחראי שהרבנות הראשית עצמה מינתה!

ג.          ועתה לגבי הדו"ח עליו התבסס מר סמוטריץ'. הוא כולל ממצאים חמורים, אך הנוגעים בשלושה או ארבעה משגיחים – ויהיו מעשיהם חמורים ככל שיהיו – הם אינם מונים יותר מארבעה (ואף אם מעט יותר לדעת מר סמוטריץ') מתוך 222 משגיחים! האם כך פוסלים ופוגעים במאות אנשים ומאות עסקים ופרנסתם בגלל שלושה או ארבעה פושעים, ובמיוחד שהפושעים האמיתיים אינם המשגיחים אלא הממונים עליהם?! והאם עוד פעם הש"ג אשם?! ולא רק הוא הפעם, אלא גם כל חייל הנכנס דרך השער חוץ מהמב"ס כמובן!

ד.         ועוד: איפה הייתה הרבנות הראשית המקומית או אף הארצית כשלפני כבר כמעט שלושים שנה התרעמתי על בעיות חמורות בכשרות בדיוק באותם המקומות (ולא בכל מקום) הבעייתיים ונתקלתי באוזן אטומה?!

הכשרות תלויה רק ביראת השמיים של המשגיח

ועתה למציאות הכללית בכל הנוגע לכשרות בכל מקום שהוא בעולם:

כל שאינו טירון בענייני כשרות, וכל שכן מי שצבר נסיון בתחומים אלה, יודע שאין הכשרות תלויה בגוף המעניק אותה, אלא אך ורק ביראת שמיים של המשגיח. מקום שהמשגיח ירא ה', הכשרות תהיה מצויינת ואולי אף מהדרין, ומקום שהמשגיח אינו ישר וירא ה' באמת, אף אם גדולי הרבנים יפקחו עליו אסור לאכול שם, ובזה חיפה אינה שונה משום מקום אחר, פרט להבדל אחד חשוב, והוא שבהעדר רבנים ראשיים אין מי לשאול לגבי יראת השמיים של המשגיח, אם אכן נכון שנציגי הרבנות הראשית לישראל אינם ראויים לאימון כפי שיש הטוענים. (ואל תסיקו שאני מעוניין בסילוק ההשגחה מהרבנות הראשית).

כל יהודי בקהילתנו יודע עפ"י הנחיותיי שיש לברר מה מידת יראת שמיים של המשגיח אצל תלמידי חכמים המכירים אותו לפני שאוכלים בכל מקום שהוא. יתכן שיש לבכות על מצב זה, אבל בינתיים זהו המצב בכל מקום.

למסקנה, אם ח"כ סמוטריץ' רוצה ללחום נגד שחיתות ורקבון מוסרי, אנחנו נברך אותו ונחזק את ידיו ואני מוכן להיות מן הראשונים לסייע לו ככל יכולתנו, אך בתנאי אחד, והוא, שיעשה זאת בדרך ההולמת את התורה כאשר הדברים נוגעים בהלכה, בין היתר שיעשה זאת אחרי דיון והתייעצות עם רבני המקום ואישורם. ולא, לא תישאר לנו ברירה אלא להגיב.

ולמרות כל הצער הציבורי הזה, נתפלל ונאחל שאור התורה בימים מקודשים אלה יאיר את כל הפנים כולן וישלים את שמחת חנוכה.

==

הרב ד"ר אליהו זייני הוא ראש ישיבת ההסדר בחיפה ולשעבר רב הטכניון.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
25 תגובות - 19 דיונים מיין לפי
1
יישר כח לכבוד הרב על העמדת האמת. ויהי רצון
יעקב | 17-12-2020 22:21
שישתלבו כל הכוחות לעבוד ביחד!!!! ולא זה כנגד זה. בלי הוצאות דיבה ומלחמות. סמוטריץ' תתנצל על האמירה הבלתי אחראית שלך, ותחקור היטב את הפרטים.
זה בדיוק...
יאיר | 20-12-2020 1:33
זה בדיוק הטענה העיקרית של הרב שאין תקשורת עם מי שאחרי על הכשרות ומוציאים הכל לתקשורת בדרך שתתפוס הכי הרבה תשומת לב. במקום לפסול עיר שלימה היה עדיף לגשת לרבנים האחראים להבין את הנושא ולגבש עמדה יחד שאיתה אפשר לעבוד. במקום זה סמוטריץ' בוחר לצעוק כאשר אין לרובינו היכולת לשנות בנושא דבר...
כבוד הרב,מה יש כבר לצפות ממי שרימה את הצבא ?
יהודי מוסרי | 18-12-2020 9:21
זה האיש.
2
תרומה למדינה- לא רק בצבא
שמעון | 17-12-2020 22:29
כבר מזמן הציונות הדתית יצאה מהמסגרתיות, שתורמים רק כשנשכבים על הגדר, גם מי שאין לו פרופיל - יכול לתרום, ויש הרבה תחומים - תקשורת, משפט פוליטיקה. בצלאל תורם שם! אבל הוא איבד את הכיוון לגמרי בהתנהלות שלו. הקריב את חיפה על מזבח הפרסום ! זה נורא ואיום. מנסה להראות חרדלי יותר מהרב אליהו רחמים זייני שליטא? שהוא רב קהילה וראש ישיבה בחיפה??? מה נסגר? על זה יש לתמוה האם הוא בכלל ראוי להיות שליח ציבור. בצלאל, אני תושב חיפה! אני לא אוכל שקצים ורמשים יותר ממך! הגזמת והפרזת בדברים שלך, ועליך להתנצל! אם אתה מסוגל תמקד את הביקורת שלך, תתייעץ עם רבנים... גם אם הם לא הרב מלמד
3
ישר כוח לרב...
ב.נ | 17-12-2020 22:30
ישר כוח לרב זייני. במקרים של טענות יש לפנות לרבנים במקום ולברר לפני שמוציאים מילים חמורות מהפה
4
אני חיפאי...
יוסי שטרן חיפה | 17-12-2020 22:36
אני חיפאי מעל 50 שנה וכאלה דברי בלע לא שמעתי מעולם בושה לעם ישראל שככה מתנהג חבר כנסת ועוד דתי בושה לכל הציונות הדתית שנותנת לאדם שפל כזה להיות בכנסת
5
די. נמאסת....
יהושע | 17-12-2020 22:37
די. נמאסת. מספיק.
6
אם אתה...
איתמר .ס | 17-12-2020 23:03
אם אתה לא מסוגל להתמודד עם העובדות אז תרגיע את עצמך אל תתן מוסר לאחרים גם אני מכיר את העובדות והכל נכון ושריר וקיים
7
ראוי שסמוטריץ יתנצל...
יואב | 17-12-2020 23:35
ראוי שסמוטריץ יתנצל בפני כל בעלי המסעדות הכשרות בחיפה. מוציא שם רע שאחרי דברים כאלו ספק אם מותר לאכול בביתו. גם אם יש לו טענות על הרבנות, הדברים שהוא אמר הם ניבזיים ובוודאי שלא נכונים.
8
דו שיח של...
רב ד"ר | 18-12-2020 0:57
דו שיח של חירשים! הרב זייני בעצמו טוען שיש בעיות. וגם הוא חושב שצריך להזיז את הרב של עתלית מכשרות חיפה (ולמנות אותו בעצמו, כנראה). אז על מה הכעס?! אלא שלא פנו אליו בצורה מכובדת.. על מה? הוא איננו אחראי על כשרות חיפה כרגע, עם כל הכבוד. סלחו לי, אני בצד של סמוטריץ
סמוטריץ תעזוב...
משה כפיה | 18-12-2020 7:34
סמוטריץ תעזוב את המחשב ותפסיק לכתוב הודעות בסרוגים. יצאת טמבל, תוריד את הראש ותתנצל
9
הרב זייני אל...
בינה | 18-12-2020 1:02
הרב זייני אל תיקח ללב, לא אמרו שאתה לא מבין בכשרות. אבל אתה לא אחראי כרגע על כשרות, אז די. אתה לא רב של חיפה (אולי אתה רוצה להיות). אתה לא ראש מחלקת כשרות.. בקיצור לא שכנעת שסמוטריץ טעה
10
לא נעים לומר,...
מישהי | 18-12-2020 4:44
לא נעים לומר, אבל הרב זיני לא אחראי על הכשרות בחיפה... יש לו קהילה, ממש מעין חסידות, והרב אחראי עליה, אבל לא על הכשרות. בנוסף, גם הרב עצמו מציין שישנן בעיות בכשרות החיפאית. אז למה להגיב כך כנגד סמוטריץ'? קצת נראה כמו כיפופי ידיים, ולא נראה מתאים. אני דווקא שמחה שסמוטריץ' פוצץ את הנושא. זו חובתו של נבחר ציבור. מקווה שעכשיו דברים ישתנו.
מעניין לראות...
רועי | 18-12-2020 8:40
מעניין לראות שמישהי שמפחדת להזדהות בשמה אומרת שהקהילה של הרב היא מעין חסידות (לדעתי זה לא נכון) כדי להראות השליליות שבדבר, ומנגד כנראה שבעלה לובש כיפה סרוגה על הראש (בכל זאת היא כותבת בסרוגים...), כיפה שמעידה על הליכה בדרכי הרב קוק. אך, משום מה זכור לי שהרב קוק היה בן לחב''דניקית! ושבכמה מכתביו רואים שדרכו של הרב קוק בקבלה היא כדרך בעל התניא! וכן הרבנים הגדולים בדורנו- הרבה מהם תלמידי הרצי''ה, כלומר שלמעשה דרכה של הכיפה הסרוגה קרובה לדרכי החסידות. אנא עשי ש''ב לפני שאת כותבת. בנוסף, הרב זייני כתב בפירוש שהוא אחראי על הכשרות בטכניון, והטכניון הוא חלק מחיפה, אז שוב- ש''ב. זה יפה שאת חושבת שטוב שח''כ סמוטריץ' פוצץ את הנושא, אך אנו ה''דתיים'' נוהגים ללכת כדברי רבותינו, ורק לאחר מכן כדרכי מחשבותינו. עייני בסוגיא שהרב הפנה אליה (תלמוד בבלי שבת יט עמוד ב), תראי מה רבותינו עשו כשמישהו פסק במקום שלא פסק, ותביני שהמחשבה שלך- יפה כמה שתהא לדעתך- מוטעית. ולכן אחזור שוב על בקשתי, עשי ש''ב, אחר כך תכתבי. וזה נכון לכל המתנגדים לדברי הרב שראיתי עד כה... לא רק את... אז לפחות תוכלי להרגיש שייכת לקבוצת אנשים ששכחו מהו בית ספר, ולא למדו מהילדים שלהם איך לעשות ש''ב. קצת כבוד.
11
לפי דברי הרב...
יהודיה | 18-12-2020 4:46
לפי דברי הרב זיני, הרב מודע כבר שנים לבעיית הכשרות בחיפה, אבל נתן פתרון ספציפי לקהילתו. אם הדברים לא טופלו במשך שנים, אולי באמת הגיע הזמן לשנות גישה, ולפעול בשיטתו של סמוטריץ'. יישר כח, והלוואי שתצליחו!
12
זו לא פעם...
נתנאל | 18-12-2020 5:31
זו לא פעם ראשונה שניתן לראות אנשים שמגדירים את עצמם תורניים או תורניים לאומיים מחמירים בכל מיני דברים אבל מקילים ראש באיסור החמור של הוצאת שם רע, זה קורה גם בעולם השידוכים בי הציבור הזה מאבד מבני בניו עשרות בכל שנה בגלל תופעה מכוערת זו של שדכניות או בחורות יראות שמיים כביכול שאם שמעו על בחור שנפל בשמירת נגיעה לא יהססו להוציא עליו שם רע, אחכ הן מתפלאות למה הן לא מתחתנות..
13
ויקום המלפפון וילמד את הגנן
א | 18-12-2020 7:35
ויקום המלפפון וילמד את הגנן
14
הרב נשמע מאוד...
אהבת חינם | 18-12-2020 9:09
הרב נשמע מאוד מאוד מתוסכל, מאוד. מדוע? וכי ליכלכו על תעודות כשרות שהוא חתום עליהן? וכי אמרו שהוא איננו מבין בכשרות? ועוד מה, בעצמו הודה לטענות של סמוטריץ שיש בעיה.. איך הוא סיים: אור ואהבה.
15
יפה מאוד. יישר כח
בצלאל | 18-12-2020 11:50
חבל שפוליטיקאי דתי מתנהג בצורה כל כך מבזה (את עצמו)
16
אתם עבריים בלי...
צפוני | 19-12-2020 13:30
אתם עבריים בלי שום קשר לכשרות.
17
א. ההאשמה כלפי...
אברך | 19-12-2020 19:14
א. ההאשמה כלפי סמוטריץ בתחילת המכתב איננה הוגנת.. אך גם הרב זייני קפץ מעל ראשו לתקשורת, בלי לפנות אליו.. נכון שאינו חייב בכך, אך לא ניתן להאשים את סמוטריץ כשלא פנה לרב זייני בהתאמה.. ובכלל - הוא פנה אליו.. התגובה מהירה כי זהו שיח מהיר, ומה שמתקבע בתודעה ביום הראשון זה מה שנשאר.. ב. לגופם של דברים - יש בעיה רצינית בחלק מגופי הכשרות, ומדובר במיעוט ניכר.. גם אם הגזים סמוטריץ בדבריו (ואפשר להתווכח), זו הייתה נקודה שולית בדבריו ולא מרכזית.. המרכזית הייתה הבעייתיות בכשרות.. ג. הרב לא הבהיר במכתב הראשון שיש מקומות של חוסר כשרות מובהק.. כך שנתן להבין בדבריו שמכתבו על עיקר דבריו של סמוטריץ ולא על נקודה שולית.. הבהרה של מכתב שני לדברים שנראו אחרת לגמרי במכתב ראשון - אינה במקומה.. ד. הרמיזות על כך שלא צריך לסלוח ביום הכיפורים, הציונות הדתית שכחה איך לנהוג כלפי רב, הרבה אפילו לפני לידתו - אין לי איך לענות..
יישר כח. הגבת לעניין.
יפה | 19-12-2020 23:21
חשוב להיות ענייני, ולא להתפס לשולי השיח.
אתה אברך...
לא אברך | 19-12-2020 19:19
אתה אברך כמו שאני צנצנת תגיד שאתה מגיב מטעם סמוטריץ השחצן וזהו אל תבלבל את המוח שאתה אברך
18
המלצה לסמוטריץ
חבר | 19-12-2020 23:25
אנא ממך, אל תגיב שוב לדברי הרב הדר. גם כי זה לא יגמר. וגם כי כולם מבינים מהתגובה מי צודק יותר. כך שתגובתך מיותרת. במערבא בדקו את המיוחסים - במי מקדים לשתוק.
19
איזו כשרות איזה...
משה | 20-12-2020 2:28
איזו כשרות איזה נעלים ביצע כסף ניטו.היושר והכבוד מזמן לא חלק מהדתיות רק כסף וכסף ואייך לעשות כסף.