אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הנשים הצדקניות של אז מול הפמיניסטיות של ימינו

אלפי שנים אחרי שעבוד מצרים, אויביו של עם ישראל מחלישים אותו באמצעות פגיעה בתא המשפחתי. הם הצליחו לעשות את מה שהפרעונים נכשלו בו: הם "סובבו" את נשות ישראל נגד הגברים. מי שמחלישות כיום את הגברים ואת התא המשפחתי הם, במידה רבה, הנשים הישראליות עצמן.

הנשים הצדקניות של אז מול הפמיניסטיות של ימינו
  למצולמות אין קשר למאמר (פלאש90)

הזיכרון הקולקטיבי שלנו לגבי יציאת מצרים, כפי שהוא משתקף במקורות, מעיד כי חוסנו המשפחתי של עם ישראל מילא חלק חשוב באותו עידן מכונן. אפשר ללמוד מכך לקחים חשובים גם עבור תקופתנו-אנו, בהקשר המגדרי.

לפי אחד הפירושים למושג "עבודת פרך" (שמות א, י"ג), המיוחס ע"י רבי שמואל בר נחמני לרבי יונתן (סוטה, י"א), עיקר העינוי בעבודה זו לא היה קושי פיזי כלשהו אלא "שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים," כלומר עצם שיבוש תפקידי המינים.

אולם גם מפרשנויות ישירות יותר של המושג "עבודת פרך" עולה כי המשטר הפרעוני השתמש בעבודה זו בכדי לפגוע ברוח הגברית, וכך לשבש את התא המשפחתי וההמשכיות הבין-דורית. "העבודה הקשה שברה את גופם, וההשפלה את רוחם," תיאר הרב אליעזר מלמד את ההשפעה על הגברים. "איך ישא הבעל את עיניו אל אשתו? הלא הוא אמור היה לפרוש את חסותו עליה, להגן עליה מפני מתנכל, להביא לה פרנסה וכבוד, להיות דוגמא לילדיהם, והוא עתה עבד מושפל, הנתון למרמס תחת כפות רגלי אדוניו ונוגשיו."

ניתן היה לצפות, אולי, כי נשות ישראל יקפצו כמוצאות שלל רב על ההזדמנות שנקרתה בדרכן, להשתרר על בעליהן המוחלשים. אולם לפי התמונה שעולה מדברי חכמינו, דווקא הנשים היו אלה שנחלצו להילחם בשיבוש המגדרי. ידועה אמירתו של הרב עוירא כי "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו אבותינו ממצרים" (סוטה י"א, ב). הוא מסביר כי הנשים היו באות אל בעליהם בשדות, שם אולצו הגברים ללון, מאכילות ומפנקות אותם. רבי חלפתא (במדרש תנחומא, שמות ל"ח, סימן ט) מוסיף כי בהזדמנות זו אף היו מעוררות את יצרם של הגברים באמצעות מראות שהביאו עמם, וכך המשיך העם לקיים את מצוות פרו ורבו למרות הגזירות.

"עמרם גדול הדור היה," מוסיפה הגמרא (סוטה י"ב, ע"א). "כיוון שראה שאמר פרעה הרשע, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר: לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו. עמדו כולם וגירשו את נשותיהן." היתה זו בתו, מרים, שמנעה את המהלך האובדני הזה: "אבא," אמרה, "גזרתך קשה יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות […] עמד והחזיר את אשתו. עמדו כולן והחזירו את נשותיהן."

תיאור החוסן הנפשי של הנשים המחזיק את נפשו המדוכאת של עם ישראל "מעל המים" נמשך אל תוך פרשת "בשלח", כאשר לאחר קריעת ים סוף מספר הכתוב: "ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת" (שמות  ט"ו, כ). מניין היו לנשים תופים במדבר, זמן קצר לאחר יציאתם ממצרים? משיב רש"י: "מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים, והוציאו תופים ממצרים."

הנשים נגד הגברים

אם נדלג כמה אלפי שנים אל ימינו אנו, נגלה שגם כיום, אויביו של עם ישראל מחלישים אותו באמצעות פגיעה בתא המשפחתי. אין חדש תחת השמש, ובכל זאת – יש חידוש. משום שהאויבים של ימינו הצליחו, לכאורה, לעשות בדיוק את מה שהפרעונים נכשלו בו: הם "סובבו" את נשות ישראל נגד הגברים, באמצעות "ארגוני נשים" ושילוב של אינדוקטרינציה ותעמולה הקרוי בשם הכולל "פמיניזם". מי שמחלישים כיום את הגברים ואת התא המשפחתי הם, במידה רבה, הנשים הישראליות עצמן.

מי עומד מאחורי "ארגוני הנשים"? התשובה מפתיעה בפשטותה: מדובר בזרם הניאו-מרקסיסטי, שחבריו מעדיפים, מזה כ-50 שנה, לקרוא לעצמם "השמאל החדש", ואשר פלגו הישראלי נסמך במידה רבה על כספי "הקרן החדשה לישראל". הקרן עצמה מתגאה, באתר האינטרנט שלה, כי היא "ייסדה ומימנה את רוב ארגוני הנשים בישראל".

הקשר בין תנועת הניאו-מרקסיזם הבינלאומית לבין תנועות "שחרור האישה" ברחבי העולם המערבי אינו בגדר סוד עבור מי שלומדות ב"חוגי המגדר" באוניברסיטאות, ובכל זאת אינו ידוע לרוב האוכלוסייה. "במשפחה, [הבעל] הוא הבורגנות והאישה היא הפרולטריון," קבע פרידריך אנגלס ב-1884. קאת'רין מאקינון, אחת הכוהנות הגדולות של "הפמיניזם" העכשווי, כתבה כמאה שנים מאוחר יותר: "המיניות, עבור הפמיניזם, היא כמו העבודה עבור המרקסיזם."

במילים אחרות: ה"פמיניזם" שימש את המרקסיסטים המקוריים לפירוק התא המשפחתי "הבורגני", ואילו הניאו-מרקסיזם ה"פמיניסטי" כבר החליף את מלחמת המעמדות של המרקסיזם הישן במלחמת מגדרים של ממש.

זהירות הפמיניזם הופך לראדיקילי

פרופ' רות' וייז, ניאו-שמרנית מאוניברסיטת הארווארד, ניסחה זאת כך: "התנועה לשחרור האישה, שאם אינה התנועה הניאו-מרקסיסטית הקיצונית ביותר בארה"ב, הרי שהיא ללא ספק המשפיעה ביותר, עשתה לבית האמריקאי את מה שהקומוניזם עשה לכלכלה הרוסית, ורוב ההרס הוא בלתי הפיך. בכך שהגדירה את היחסים בין גברים ונשים במושגים של כוח ותחרות במקום הדדיות ושתוף פעולה, התנועה קרעה לגזרים את החוזה היסודי והשביר ביותר בחברה האנושית; את היחידה שממנה כל שאר מוסדות החברה שואבים את כוחם."

בישראל כמו בארצות אחרות, נשות אקדמיה מגויסות מייצרות סטטיסטיקות דמה לגבי "מאות אלפי" נשים מוכות, מופלות-שכר ומסורבות גט, שאף חוקר אמיתי אינו מוכן לעמוד מאחוריהן. באמצעות תיאוריות פסבדו-מדעיות, הן "מוכיחות" כי "הדיכוי הפטריארכאלי" הוא שורש כל רע ומציירות את הגברים היהודיים כגזע אלים ומרושע, הנשען על דת חשוכה ומדירת נשים.

התקשורת מפמפמת את המסר ללא הפסקה, ואפילו לוח השנה גויס לטובת מנגנון התעמולה. את "יום האם" הישן והחמים, המצויין ביום פטירתה של הנריאטה סאלד, המירו ב"יום המשפחה", והוסיפו לו מסרים "מתקדמים" שלא בהכרח היו מקובלים על סאלד עצמה. צירפו אליו את "יום האישה הבינלאומי," מועד קומוניסטי למהדרין אשר אומץ ע"י לנין ב-1918 בכדי לעודד את נשות בריה"מ למרוד במשפחה ובמסורת (הוא הפך ליום רומנטי בשנות ה-40, כאשר סטאלין החליט לשקם את התא המשפחתי, אולם אנחנו קיבלנו אותו בגרסה המזכירה דווקא את תכניו המקוריים).

מנגנון הקיטוב הזה הולך ומתעצם בישראל מזה שלושה עשורים. ארגונים קטנים יחסית אך לוחמניים, במימון ניאו-מרקסיסטי, הצליחו לרתום מאחוריהם את הארגונים הוותיקים — נעמ"ת, ויצ"ו ואפילו אמונה, שחוגגים כיום את "יום האישה הבינלאומי" מבלי לדעת בכלל על מקורו הקומוניסטי. לאחר שנטלו לעצמן את כתר הנהגת הנשים, החלו חתרניות המגדר במסע השתלטות מתוחכם, שקצרה יריעתנו מלתארו, על עמדות כוח בכנסת, בעיתונות, במערכת המשפט, במשטרה, ואפילו בצבא. בכל מקום שהן נכנסות אליו, הן מביאות איתן השקפת עולם אנטי-גברית, אנטי-לאומית ואנטי-צבאית של שמאל קיצוני. הן שולטות כיום בשלוש מתוך ארבע מפלגות השמאל היהודי, וגם ברשימתו של לפיד כוחן רב.

החקיקה האנטי-גברית והאווירה האנטי-משפחתית עשו את שלהן, ולאסונם של ילדינו, שיעור הגירושין נסק, מכ-10% בשנות ה-70, ליותר מ-40% בימינו. גברים חוששים כיום להוליד ילדים, בשל האפשרות המאוד סבירה שימצאו עצמם מורחקים מאותם הילדים כעבור כמה שנים, מתוקף צו שהוצא על סמך תלונה כוזבת, ע"י שופט תורן שחושש מנחת זרוען של עסקניות המגדר. "חוקרות" מגדר וחברות כנסת שרוממות השוויון בגרונן, עושות כל שביכולתן למנוע רפורמות בחוקי הגירושין הישראליים, המפלים אבות לרעה באופן מובהק. העיתונות, ברובה, חוששת לחשוף את העוול, אולם קוראי מוסף "צדק" בעיתון 'מקור ראשון', מכירים את הנושא.

אולי הנשים רוצות אחרת?

כמו בגלות מצרים כן גם היום, המפתח לפיתרון הבעיה מצוי בידי "הנשים הצדקניות." אחת כזו, עורכת מוסף "דיוקן" של "מקור ראשון," אורלי גולדקלנג, הותקפה באחרונה בתוכניתה של קרן נויבך ברשת ב', בשל נטייתה למתוח ביקורת מבודחת על תכתיבי "הפמיניזם." גולדקלנג הצליחה להשחיל בין הנזיפות של נויבך כמה אמיתות פשוטות, מהסוג שיכול, אם יישמע מספיק, למוסס את מנגנון השקרים שהשתלט על חיינו. וכך אמרה:

"כשאני צריכה לעבוד פעמיים בשבוע עד מאוד מאוד מאוחר עד שאני מגיעה הביתה, הלב שלי נקרע מזה, לא כי חונכתי ככה, לא כי אמרו לי שאני צריכה להרגיש ייסורי מצפון יותר מהימים שבעלי מגיע מאוחר – כי קשה לי. כי אני אוהבת; כי האינסטינקט האימהי שלי מושך אותי הביתה. אתם יכולים עד מחר להגיד לי שזה בגלל החינוך והאווירה הציבורית – זה שטויות. זה הלב שלי…

"וכשלבת שלי, בת השנתיים וחצי, נולד אח קטן, והיא ראתה אותו לראשונה, פתאום ילדה שהיתה הקטנה והמפונקת שלנו הפכה אמא, בשניה. אף אחד לא חינך אותה, אף אחד לא הספיק אפילו לטפל בזהות המגדרית שלה, וזה פשוט יצא. והבנים התייחסו אחרת ורצו לחדר אחר. אז אפשר עד מחר להגיד שאין מספיק נשים קרייריסטיות וכולי. אבל יכול להיות שהנשים בוחרות אחרת? יכול להיות שנשים רוצות אחרת?"

את השאלה הרטורית האחרונה כבר שיסעה נויבך מן האולפן.

בישראל המודרנית, כמו בעת יציאת מצרים, יש מקום לנשים מובילות, והקול הנשי חייב להישמע –באקדמיה, בעיתונות, ובמערכות הממשל כולן. אולם דווקא משום חשיבותן העילאית, על המנהיגות הללו להיות נשים אחראיות, אוהבות ופרו-משפחתיות; נשים לאומיות ועצמאיות באמת, שאינן מקבלות תכתיבים מקרנות זרות, אלא שומעות למקור רם יותר.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
11 תגובות - 11 דיונים מיין לפי
1
משהו פגום קשות ביכולת החשיבה של הכותב
ניסים | 26-01-2013 23:04
2
צבי לישפיץ מעורר בי קבס
גיא | 26-01-2013 23:48
שדוחף אךת לשונו הנאורפורמית המרה בכל מקום
3
מה קרה? הפסקת לדברר את ורד נועם, התפנה זמן השמצות כאן?
לליפשיץ | 27-01-2013 3:25
4
הדרך היחידה לפגוע בעם היהודי
חילוני יהודי | 27-01-2013 10:22
לעקור את שכלו מאלוהיו ובכך להחליש את שכלו לצערי אויבנו התייעצו עם השטן , מנסים לבנות מדינה על תמימותנו שלנו ושל ממשלתנו . אבל אנחנו מאמינים
5
גזע של קוזקיות נגזלות צמח פה.
מנשה גונזלו | 27-01-2013 12:01
רוקדות על הדם מהבוקר עד הלילה גוזלות ילדים מאבות ומרוששות אותם
6
תסתכל כמה נשים נרצחות על יד בני הזוג שלהן
נעמה | 27-01-2013 20:55
אני מכירה יותר מדי נשים שסבלו מאלימות מבני זוגן . הכותב נמצא או בהכחשה או בהדחקה או סתם בבעיית בורות קשה
7
לפי התגובות, נראה שבס"ה הגברים הפכו לנשים
| 29-01-2013 9:19
8
חחחח כל התגובות מהפייסבוק של רפורמים אקדמאיים
מיצי | 29-01-2013 11:08
אוי ואבוי כנסו לחלק מהפרופילים שלהם ותראו כמה רבניות יש שם
9
פמיניזם פסול או לא
מיכל לוין | 29-01-2013 15:26
כידוע האמת נמצאת באמצע. בענין מקום הגברים והנשים במשפחה. אבל אני חושדת מראש בכל ארגון שממומן בידי הקרן החדשה שמטרתו האמיתית. לקעקע את החברה הישראלית ולא להיטיב את מעמד הנשים.
10
"גברים חוששים להביא ילדים"? מאיפה הנתון הזה?
אילן | 31-01-2013 13:58
ממוחו ההזוי של הכותב?
11
אני מסרב להביא ילדים מחשש להפוך לעבד אסיר וכס
אני | 23-03-2019 2:59
וכספורט בישראל הפמינאצית