אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

פניה למשרד החינוך: טפלו בתשלומי ישיבות ואולפנות

בתנועה לאיכות השלטון פנו למשרד החינוך בדרישה לטפל בנטל תשלומי ההורים לישיבות ולאולפנות, בתנועה אף שוקלים להגיש בג"צ בנידון. משרד החינוך: "שירותי הפנימיה אינם מוסדרים בחוק, בפנימיות המפוקחות, תלמידים מקבלים מימון מהמשרד"

פניה למשרד החינוך: טפלו בתשלומי ישיבות ואולפנות
  אילוסטרציה. צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

לפני כחודש נשלח מכתב לשר החינוך מטעם התנועה לאיכות השלטון בבקשה כי תיערך בדיקה בעניין התקצוב של הפנימיות בארץ על ידי משרד החינוך, בהיעדר הפיקוח על תשלומי ההורים למוסדות אלה. הפניה הגיע לאחר שהתנועה פנתה למנכ"ל משרד החינוך שלא ענה במשך מספר חודשים.

בנוסף בתנועה אף שוקלים להגיש עתירה כנגד משרד החינוך והעומד בראשו, הרב רפי פרץ, במידה ולא יטופל נושא תשלומי הורים בפנימיות בארץ בכלל, ובפנימיות הציונות הדתית בפרט.

פניות רבות של הורים לילדים בציונות הדתית הלומדים במסגרת פנימיה בישיבות ובאולפנות, בנוגע לתשלומי ההורים הגבוהים במיוחד, הביאה את התנועה לאיכות השלטון להיכנס לעובי הקורה בנושא. לדברי התנועה, בציונות הדתית החינוך במסגרת הפנימיה נפוץ בעיקר בציונות הדתית מה שהופך אותה לנפגעת העיקרית מחוסר הפיקוח.

בנוסף, בציבור הדתי לאומי לא מדובר ב'התפנקות' של ההורים ששולחים את ילדיהם אל הפנימיות מכיוון שבציונות הדתית מדובר ב'ביקוש קשיח' בו חינוך בפנימיות הוא נורמה קיימת הכרחית ודרישת תשלומי הורים מופרזים הינה ניצול ציני של הדבר. על פי נתוני משרד החינוך, ישנם 70 מוסדות חינוך דתיים פנימייתיים שבהם לומדים 6,250 תלמידים.

להסדיר את תשלומי ההורים לפנימיות. אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: Gershon Elinson/Flash90)

תשלומי הורים: ללא הגבלה

בתנועה טוענים כי אי קביעת סכומי גג לתשלומים מטעם ההורים במוסדות הפנימיות גורמת למצב שבו נגבים סכומים גבוהים מאוד ללא בקרה, במוסדות מסויימים התשלומים מגיעים לסכומים של עד 29 אלף שקלים בשנה.

בחינוך הרגיל יוצא מדי שנה כחלק מהנחיות (חוזרי) מנכ"ל משרד החינוך הנחיה בה נקבע סכום הגג אותו יכולים לגבות מההורים תמורת הלימודים. בחינוך הפנימיות לעומת זאת, הנחיות המנכ"ל לא קיימות מה שמשאיר את התחום פרוץ ומאפשר למוסדות הלימוד להוות נטל כספי כבד על כתפי ההורים.

למרות שאין חוק המגדיר את הפנימיה כחובה ועל כן לכאורה כל מוסד יכול להתנהל כפי שהוא רואה – מי בצורה יותר יוקרתית ומי פחות – בתנועה טוענים כי בדומה להסדרים שנהוגים בבתי ספר רגילים ופרטיים שפועלים ללא פנימיה, בהם תשלומי ההורים מעוגנים בחוזרי (הנחיות) מנכ"ל משרד החינוך, גם בפנימיות יש חובה להגדיר רף תשלום מקסימלי אותו יכולים לגבות מההורים וכי העובדה שהדבר לא מוסדר "מהווה התפרקות מסמכות אשר קנויה למשרד, שלא כדין".

עוד נטען כי חוק לימוד חובה קובע בין היתר כי: "על שר החינוך לקבוע את שיעור התשלומים שיכולה רשות מקומית או בעל מוסד לגבות מהורי התלמידים לטובת כיסוי הוצאות שמשלם המוסד עבור התלמיד". לדעת התנועה "האחריות לפיקוח על תשלומי ההורים למוסדות החינוך מונחת לפתחו של שר החינוך".

אין סכום גג שיכולים לקחת מהורים שילדיהם בפנימיות. אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: יוסי זמיר/ פלאש 90)

עדות לנטל הכבד שמוטל על הורי הציונות הדתית ניתן למצוא בהקמת ועדה מיוחדת לעניין תשלומי ההורים בחינוך הדתי, "הוועדה הציבורית לבחינת התשלומים הנדרשים מההורים בחינוך העל יסודי הציוני דתי", שהתכנסה באוגוסט 2012, בראשותו של בנצי דל. מדו"ח הועדה עולה כי 'ועדת לאור' המליצה על קביעה של "תשלום גג שניתן לתבוע מההורים במסגרת חינוך פנימייתי", אך למרות בעיית התשלומים שידועה לכל לא נקבע תשלום גג.

השאלה שנשאל שר החינוך: האם מצב בו תשלומי הורים עבור חינוך פנימייתי, שהוא נפוץ ורווח, בייחוד בקרב האוכלוסייה הדתית-ציונית והתורנית, נגבים ללא כל מגבלה פיקוח או רגולציה הוא מצב סביר? הרי גם אם הסכום שאושר על ידי המשרד מגלם תשלום עבור תגבור תורני בלבד ואכן צריך לגבות סכום כספי נוסף לטובת הוצאות השהות בפנימיה, לא ניתן לקבל מצב בו הסכום הכולל שמשולם על ידי הורי תלמידי הפנימיות נגבה ללא כל מגבלה.

הבעיה הזאת מקבלת משנה תוקף כשרואים שיש אוכלוסייה מסוימת שנפגעת במיוחד מהמצב הזה, אוכלוסייה אשר אינה פונה למוסדות הפנימייתיים כשירות מותרות, אלא מפני שכך נהוג בקהילה – הורי התלמידים בציונות הדתית. ברגע שזה הסטנדרט וזו הנורמה, אי אפשר לומר שחינוך במסגרת פנימיה תלויה בבחירה ורצון של ההורים בציונות הדתיים לאומיים.

תקצוב הפנימיות לא עודכן משנת 1975

תקצוב הפנימיות על ידי משרד החינוך נקרא 'סל לאור'. העדכון האחרון שנעשה לסל היה בשנת 1975 והוא אינו צמוד למדד, מה שגורם לכך שסכום התקצוב לא מתחשב בעליית יוקר המחיה.

בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2005 נכתב כי: "עולים ליקויים רבים בהתנהלות משרד החינוך בתחום החינוך הפנימייתי, לרבות אי-התאמה נורמטיבית של סל לאור לצרכי השעה". למרות שהמבקר הורה לתקן את הליקויים הללו והכרת הבעיות על ידי משרד החינוך, ממסמכים שהגיעו לידי התנועה לאיכות השלטון עולה כי לא נעשו שינויים לסיום המצב העגום.

תקצוב הפנימיות על ידי משרד החינוך לא עודכן משנת 1975. אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: יוסי זליגר/ פלאש 90)

תשובת משרד החינוך לעניין הייתה ש: "יש מקום חיוני ביותר לבדיקה מחודשת של 'סל לאור' ועדכונו על פי הצרכים העכשוויים…", אבל שום דבר לא קרה בפועל. לטענת התנועה לאיכות השלטון דו"ח המבקר והמלצות הוועדות נותרו בבחינת "הכלבים נובחים והשיירה עוברת".

מדו"ח הליקויים שנכתב בעקבות דו"ח המבקר טען משרד החינוך כי משרד האוצר מצידו מתנגד לפתוח מחדש את סוגיית התמיכות שבמסגרת "סל לאור", ועל כן אין באפשרות המשרד להתאים את הסכומים לצרכים העדכניים.

חוסר שקיפות בכספים

בתנועה לאיכות השלטון טוענים כי יש חוסר שקיפות בנוגע לגובה תשלומי ההורים וניתוב הכספים במסגרות הפנימיות, בפרט בדיווחים של אתר "אפיק" המציג את סכומי התשלומים הנגבים. הנתונים הבעייתיים באים רובים ככולם ממוסדות הציונות הדתית.

למשל, האתר משקף תמונה לפיה סך תשלומי ההורים בישיבת "תורה ומדע" הינו 6,965 שקלים, סכום שנועד לכלול את כלל התשלומים הנוספים לרבות תל"ן (תוכנית לימודים נוספת), תל"ן תורנית, תשלומים מרצון, פעילות חברתית תורנית ועוד רבים.

כפי שנודע לתנועה, בפועל ב'תורה ומדע' גובים פי כמה וכמה בכל שנה בצורת תשלומי הורים עבור תלמיד אחד, ועד כ-29 אלף שקלים בשנה. התמונה הנוראית עולה מעוד מקומות: פנימיית "אהבת חיים", שעל פי מערכת "אפיק" אמורה לגבות עד 5,218 שקלים בשנה מההורים, כולל התשלומים הנוספים, גובה בפועל כ-16.5 אלף שקלים.

חוסר שקיפות בכספי תשלומי ההורים. אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: נתי שוחט/ פלאש 90)

הורה שפנה בעניין קיבל את התגובה הבאה: "הגבייה בגובה 29,000 ₪ היא עבור שירותים נוספים הניתנים לתלמידים שאינם באחריות משרד החינוך. 6812 ₪ שאושר לישיבה לגבות הם עבור תגבור תורני".

בנוסף, לטענת התנועה לאיכות השלטון, הרבה פעמים הכספים שנגבים במסגרת תשלומי הורים לא תמיד מנותבים לפי רצונם ופעמים רבות הכסף מוצא את דרכו לראשי הישיבות והאולפנות ולכל מיני מימונים מפוקפקים נוספים למיניהם.

נייר עמדה לוועדת לחינוך

בתנועה לאיכות השלטון עובדים בימים אלה על נייר עמדה שיוגש לוועדת החינוך בכנסת. בנייר העמדה יצביעו בתנועה על הפגמים בתשלומי ההורים, אי עדכון 'סל לאור', חוסר השקיפות ועוד.

השאיפה של התנועה היא להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי כאשר המטרה היא לקבוע את סכומי תשלומי הגג דרך הנחיות מנכ"ל משרד החינוך, כפי שמוסדר היום בחינוך הרגיל. הדבר יכול להיות מוסדר גם בחקיקה קבועה, אך מכיוון שהתשלומים דינמיים האופציה הזאת פחות טובה.

עם זאת, יכול להיות שבתנועה לאיכות השלטון כן יחתרו לכך שעצם חשיבות הסדרת התחומים הפרוצים כן תעוגן בחקיקה ראשית או בחקיקת משנה.

עורכת הדין שקד בן עמי ותמר בורשטיין מהתנועה לאיכות השלטון מסרו לסרוגים: "מהפניות שהגיעו אל התנועה עולה בעיה מערכתית חמורה, של העדר הסדרה של תחום תשלומי ההורים לפנימיות, ובפרט בחינוך הדתי".

עו"ד שקד בן עמי: הזנחה של סמכות שר החינוך, מגזרים שלמים נמצאים בכלל ריק (צילום: התנועה לאיכות השלטון)

"לא מתקבל על הדעת, כי סמכות שר החינוך לקבוע את שיעור התשלומים, תיזנח כליל כאשר עסקינן בעולם הפנימיות. ובפרט, לא ניתן לקבל מצב בו מגזרים שלמים יימצאו בחלל ריק – בכל הנוגע להסדרת משרד החינוך, ובמיוחד לנוכח הפער בין הסדרת תחום תשלומי ההורים בחינוך הרגיל לבין החינוך הפנימייתי. בעיה זו מקבלת משנה תוקף כאשר נותנים את הדעת לכך שמדובר באוכלוסייה מסוימת שנפגעת במיוחד ממצב זה, אוכלוסייה אשר אינה פונה למוסדות הפנימייתיים כשירות מותרות, אלא מפני שכך נהוג בקהילה – הורי התלמידים בחינוך הדתי".

בן עמי ובורשטיין הוסיפו: "זניחת הסמכות להסדיר את תחום תשלומי ההורים לעניין החינוך בפנימיות אינה הולמת את הדין ואת המצב הראוי לפיו לא תהא איפה ואיפה בין תלמידים בישראל. על כן, התנועה דורשת כי המשרד יפעל בהקדם האפשרי לשינוי מצב דברים זה".

תגובת משרד החינוך

שירותי הפנימיה הנם ככלל שירותים וולונטריים, שאינם מוסדרים בחוק לימוד חובה, וההחלטה אם לשלוח ילד לפנימייה נתונה לשיקול דעתם של ההורים. לפיכך, נושא תשלומי ההורים לפנימיות, שלא כמו נושא תשלומי ההורים לבתי הספר, אינו מוסדר בחוק ונקבע בהסכם פרטי, בין הבעלות על הפנימיה לבין ההורים.

יודגש, כי לגבי פנימיות מפוקחות תלמידים העומדים בקריטריונים מקבלים מימון מהמשרד של עד 85% כך שסך ההשתתפות המקסימלי של המשרד לתלמיד פנימייה הזכאי לכך, יכול להגיע עד ל- 24,936 ₪, נכון לשנה"ל תש"פ. בנוסף, מקצה המשרד תקציב נוסף בגין סל השירותים והבריאות עבור כלל התלמידים בפנימייה, בהתאם לצרכיהם האישיים.

סל זה כולל: ביגוד חניכים, דמי כיס, דמי נסיעות לחופשות, טלפונים לחו"ל, אספקה קטנה, ביטוח בריאות והוצאות בריאות מיוחדות ושיניים.

נושא קביעת רף מקסימלי לתשלומי הורים עבור תלמידי פנימיות מפוקחות  ושקיפות בתשלומי ההורים לפנימיות מצוי בבחינה.

באשר לסל לאור, נמסר כי עדכון דמי האחזקה לפנימיות המשולמים על ידי המדינה בהתאם לסל לאור, דורש תוספת תקציב גבוהה וזו מותנית עבודת מטה בין משרדית, עם אגף התקציבים במשרד האוצר.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
5 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
1
http://cmatch.me/9m3q
ישיבת הגולן צריכה אתכם | 19-12-2019 19:28
כנראה שטאקט זה לא הצד החזק שלך
יואב | 19-12-2019 20:22
.
2
מגיע לעם ישראל
אלון | 19-12-2019 19:34
שהסרוגים יקבלו יותר - העגלה מלאה ב...
3
הפתרון הוא חיזוק המקיפים הדתיים,
רונן | 19-12-2019 20:23
במקום ללכת למוסדות שמנוהלים על ידי עמותות פרטיות.
4
צינות דתית
ת | 19-12-2019 21:43
לא מעניין אותנו נורמליזציה חברתית שיותר אתם מתכוונים להפוך אותנו לרפורמים לא לפי היהדות התורה אלוהים וחוקותיו עדיף לי לשלם יותר מאשר לקבל הנחות משילות למשול עלינו לחנך אותנו מחדש אנחנו ארי גזענים דה לגיטמציה תרבותית מדינית כי הם יראי שמיים לא כמוכם אשכנזים חילונים רפורמים לא ניתן לכם לעשות שואה לעם היהודי באמת לא רוצים להתבולל מה לעשות אחכך אתם מתפלאים למה היה לכם שואה באירופה לא ניתן לכם