אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

עו"ד על הפרשה • בין משפט סדום נורת אזהרה לדיינים

אין זה סוד שמערכת המשפט הישראלית סובלת מירידה מתמשכת באמון הציבור. ירידה זו היא תוצר של תחושות האזרחים שמגיעים לבית המשפט מתוך אמונה שצדק יעשה בעניינם, והנה האמת טופחת על פניהם והם יוצאים ממערכת המשפט חבולים

עו"ד על הפרשה • בין משפט סדום נורת אזהרה לדיינים
  (צילום: נתי שוחט/פלאש90)

"ארדה נא ואראה" – מסר לשופטים

אחד העורקים החשובים והחיוניים בכל חברה מתוקנת הינו מערכת משפט. עיקר תכליתה של המערכת המשפטית נועדה להבטיח את הסדר הציבורי באמצעות אכיפת שלטון החוק וכדי לספק משפט צדק. כאשר פורטים תכלית זו למטרות, הרי שבין מטרותיה הבולטים של מערכת שיפוטית ניתן למנות את הריסון, ריסון גופי השלטון המפעילים את כוחם, וריסון האזרחים במשפט הפרטי.

הבטחת חירות האדם, והבטחת שלמות החברה והמשטר. לנוכח חשיבותה הרבה של מערכת המשפט, מוטלת החובה על כל אדם בחברה להגן עליה, לבל תיפגע. אסור לו לאדם להתייחס לקיומה של מערכת משפטית כדבר מובן מאליו, ועלינו להיזהר בכבודה ולהיאבק למען עצמאותה וחירותה כדי שתוכל להגשים את ייעודה.

עוד באותו נושא

גן העדן האבוד: דבר תורה קצר על פרשת וירא


3

מסר לדיינים

אחד מהאירועים המרכזיים בפרשת וירא, הוא סיפור עונשם החמור של אנשי סדום. אותה סדום עליה מעיד הכתוב "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד" [בראשית יג,יג]. בפתיחת הסיפור של אנשי סדום כותב המקרא " ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה, ואם לא אדעה" [בראשית יח;כ-כא], ר' שלמה יצחקי, רש"י, מפרשני המקרא, בבואו להסביר את הכתוב 'ארדה נא' הוא משמיענו, שכתוב זה משמש דוגמה לדיינים, "למד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה" [רש"י יח;כא]. כלומר למרות שהאל אינו זקוק לרדת כדי לדעת מה בדיוק עשו אנשי סדום, שהרי הכל גלוי לפניו [תנחומא נח סימן כח] אלא שירידתו של האל מבקשת להעביר מסר לשופטים, אל תחרצו דין מבלי לרדת אל פרטי התיק, לרבות ביקור בזירת האירוע, ככל שהדבר מתחייב מנסיבות העניין.

פרשנות זו מעוררת שאלה, מה הטעם שהאל רוצה להעביר מסר דווקא לדיינים? זה מה שחשוב – שהדיינים ילמדו איך להתנהג? האם לא ראוי היה להעביר מסר לחברה, לאנושות במקום. דומה בעיני שכדי להשיב על תשובה זו יש להתבונן בחטאם של אנשי סדום. חטאם של אנשי סדום אינו מפורש. חז"ל ניסו ליצוק תוכן לחוסר זה והסבירו את חטאם של אנשי סדום. לא כאן המקום להכנס אל כל הפרשנויות כולם, אך לעניינו נביא את ההסבר המובא במדרש הסביר את מהות חטאם של אנשי סדום "הקימו עליהם שופטים שופטי שקר, וכל אורח וגר שהיה נכנס בסדום היו עושקים בדינם המעות ומוציאין אותם ערומים, שנאמר [יחזקאל כב, כט] ואת הגר עשקו בלא משפט. ושבעים בכל תבואת הארץ. והיו יושבין לבטח ושאנן ושלוה בלי פחד מלחמה מכל סביבותיהם. שבעים בכל טוב. ולא החזיקו ידם בפת לחם לא לעני ולא לאביון" [פרקי דרבי אליעזר פרק כה].

כלומר עיקר עונשם של אנשי סדום נבע כתוצאה ממערכת משפטית שלא מילאה אחר המטרות שלשמה היא כוננה. היעדר הצדק, והשפעה פסולה על השופטים היא זו שהביאה לקץ. ועתה ברור מדוע כאשר מבקש האל להעניש את סדום הוא יורד בעצמו, כדי ללמד את הדיינים כך לא מנהלים משפט, אם הייתם עושים זאת נכון אולי סדום לא הייתה מגיעה אל סופה.

"אינני מסוגל לעשות עוד צדק"

מדרכי האל אשר ביקש ללמד את מערכת המשפט פרק בהלכות שופטים, צריכים מערכת המשפט לקחת דוגמה לאפשרות שאולי משהו

חייבים אנו להיות כנים עם עצמו ולהתבונן על המציאות ביושר, לא דרך הפילטרים של מערך הסברה ודוברות. אם נאזור אומץ להתבונן על מערכת השיפוט באמת נוכל לזהות סימני אזהרה. אין זה סוד שמערכת המשפט הישראלית סובלת מירידה מתמשכת באמון הציבור. ירידה זו היא תוצר של תחושות האזרחים שמגיעים לבית המשפט מתוך אמונה שצדק יעשה בעניינם, והנה האמת טופחת על פניהם והם יוצאים ממערכת המשפט חבולים. אמנם נכון הדבר שמערכת משפטית כבולה בחוק בכללי פרוצדורה ובדיני ראיות.

אך לעיתים הדברים הם אחרת, לעיתים ניתן היה להגיע לתוצאה צודקת יותר, תחושות אלו אינם נחלת מחשבותיו הסובייקטיביות של האזרח, דברים אלו נשמעים גם מפיהם של שופטים שפרשו מכס השיפוט, כאשר הם באים ומתארים את המערכת המשפטית. כך למשל השופט בדימוס שלי טימן, מי ששימש כשופט בית המשפט המחוזי תל-אביב יפו, ופרש מכס השיפוט לאחר 27 שנות שיפוט מנמק את פרישתו  בגלל הרגשתו שהוא "אינני מסוגל לעשות עוד צדק".

בהמשך ממצביע השופט טימן על המקור להיעדר צדק, כאשר הוא משיב על השאלה עד כמה יש לתקשורת השפעה על ההליך השיפוטי השיב השופט טימן "השדולות והתקשורת קובעות את גורלם של נאשמים" בראיון שנתן לגלובס הוא מוסיף וכאשר שופטים אינם מיישרים קו עם הפרקליטות התוצאה, כפי שאומר השופט טימן "קיבלתי מידע ממקור מוסמך, שתופרים לי תיק בשתי הפרקליטויות, בתל אביב ובמרכז" [הראיון המלא באתר גלובס 25.5.2008]. ואם כך קצרה הדרך לסיטואציה שמתאר השופט טימן לפיו "יש שופטים שאינם מכירים, בודדים, אינם מכירים את המילה זיכוי". [חדשות 12]. נשמע מופרך אך בכתבה אחרת אנו קוראים על בקשה מיוחדת של חוקר משטרה שמבקש להעביר את הדיון לשופט אחר, הסיבה מדובר "בשופטת של הימ"ר" [YNET 26/2/2018].

לא רצו יס-מן של המערכת

גם השופט בדימוס משה דרורי, סגן נשיא בית המשפט המחוזי מחוז ירושלים שפרש לאחר 18 שנות שיפוט, בראיון מקיף שנתן לרגל פרישתו הוא מתאר את התנהלות רשויות החוק "היא מפחידה מאוד", כאשר הוא נשאל "האם בהתנהלות הפרקליטות והמשטרה יש סכנה לשלטון החוק? אומר לך יש סכנה". "בוא נדבר על שופטים. הזהרת בעבר שהם עלולים להיות חותמת גומי של הפרקליטות והמשטרה? נכון". כאשר נדרש השופט דרורי ליתן הסבר מדוע לא מונה לשופט בבית המשפט העליון הוא משיב "הם לא רצו מישהו שמסוגל להתמודד, שלא מתכופף בפני אף אחד, ואינו יס-מן של המערכת" [כל הציטוטים מהראיון במקור ראשון 9.8.2019],

השופטת בדימוס אביב מלכה, שימשה כשני עשורים כשופטת שלום בירושלים, ושופטת בית המשפט לעניינים מקומיים ותביעות קטנות בקרית ארבע "היום מבנה המערכת ממש מעודד את השופט שלא להשקיע זמן בלימוד התיק לעומק לפני קדם משפט" "מערכת המשפט בישראל בנויה כך שהיא יוצרת עומס מעיק ומזיק" [מקור ראשון 11.4.2017].

דברים אלו נשמעים לא מפי אחרון האזרחים, לא מצד עורכי דין, פוליטיקאים או אנשי תקשורת, דברים אלו נאמרים על ידי מי שהיו בשר מבשרה של המערכת הם אלו שעומדים ומתריעים.

אסור שהמערכת לא תהיה עצמאית

אחריות כבדה רובצת לפתחם של שופטים במקורות המשפט העברי השופט נקרא 'אלוהים', שופט בהגשמת ייעודו נעשה שותף לאל "כל דיין הדן דין אמת לאמיתו…נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית" [בבלי שבת י,א], ובמקום אחר אנו מוצאים "כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל…וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל" [בבלי סנהדרין ז,א].

מדינת ישראל יכולה להתפאר במערכת משפט שלה, אך גם המערכת המפוארת ביותר יכולה לאבד את מקור הסמכות שלה אם היא תאבד את עצמאותה, אם היא תהיה תלויה, אם שופטים יחששו, אם סד היעילות יעמוד לנגד עיניהם ולא כאבו של האדם. אם חפצי חיים בחברה מתוקנת צריכים אנו לשנן חזור ושנן את אשר קובע לנו סע' 2 לחוק יסוד: השפיטה "בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולת מרותו של הדין".

==

אלישי בן-יצחק, עו"ד ומגשר מרצה במרכז האקדמי 'שערי מדע ומשפט' ובעלים של משרד עורכי דין

אם בכתבה נמצאה טעות או פרסומת לא ראויה. דווחו לנו >
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
7 תגובות - 6 דיונים מיין לפי
1
כמה חשוב וכמה אקטואלי
עו"ד | 16-11-2019 21:33
ניתוח אמיתי שכל מי שביקר בבית המשפט יכול להעיד על הדברים
2
"חצוצרה" חד צדדית ועלובה....
משה אהרון עו"ד | 16-11-2019 22:41
בסד. מאמר בעייתי בעיניי. הוא סלקטיבי וחד צדדי. לנגד עינינו כבר תקופה ארוכה מתנהל מסע הכפשה ופסילה מאורגן למוטט את רשויות החוק השונות ולהכין את דעת הקהל למרד אפשרי כנגד החלטות של הרשויות המוסמכות . כדי כך ששר משפטים בישראל מכריז כי אין מקום לקיים כל פסק דין ואכן גם המחיש זאת מעל במת הכנסת. כל זה זכרו לא בא במאמר זה. תחת זאת לאורך עשרות שנים נלקחו בדלי סיפורים בדרך כלל של נפגעי המערכת, והפנו את את כל הזרקוקרים רק לכיוון אחד - למערכת האכיפה והשפיטה.. גם אני הופעתי לפחות 30 שנה וגם אני נחשפתי לא פעם לחוליי המערכת ואפילו נתקלתי בשופטים נרפים אך כל אלה לא עלו לכלל שיטה זדונית או קאפנדריה מושחתת. כפי שנרמזת אולי כאן או יכולה להשתמע על ידי מי שאינם מכירם את הדברים מקרוב. תחת מאמר מאולץ זה ,היה מקום לזעוק כנגד אותם החובטים במערכת כדי למוטטה שעוד גם יותירו אותנו ללא החבקים של שלטון החוק .כדי חלילה חורבן בית שלישי - לא פחות.
3
הנשיאה לשעבר מחפה על הפרקליטות פשוט סדום ועמו
שרון | 17-11-2019 4:03
נהנתי כשיש לפרקליטות טעות צריך לסלוח. אבל איך אומרים בפרקליטות על טעויות משלמים. אז מה קמה נשיאת בית המשפט העליון לשעבר להגן על הפרקליטות אם היא כשלה. הלא על טעויות צריך לשלם. ולמה על טעויות שלהם לא צריך לשלם ואילו אחרים צריכים לשלם. אצלינו בתורה כתוב שאין אדם בעולם שיהיה צדיק ולא יחטא. אם אדם עבר עבירה שבין אדם להשם ורוצה לחזור בתשובה ה' סולח לו אם הוא באמת חוזר בתשובה. ואם גנב אין לו מחילה עד שירצה את חבירו. כלומר להחזיר את הגניבה ויבקש סליחה. ואז ה' סולח לו. וכן אם העליב את חבירו בפרהסיה צריך לפייס אותו בפרהסיה עד שיתרצה. ואין פה בית כלא . וגם אז לא היה פרקליטות שתופרת תיקים ובמיוחד עם הדלפות מכוונות לתקשורת על מנת כביכול לכבס טוב את השקר. ושהתפר יהיה חזק. וישמעו כולם כולל השופטים שהשקר עובד. והתפר של הפרקליטות עובד טוב נגד האדם שמחפשים להפיל אותו. ואז כמובן מתעלמים מערכת המשפט להגנתו כי צריך וחייבים לעשות עם תפירת התיק. המערכת בנוייה שמור לי ואשמור לך. כמובן שאם היה קורה לפי דין תורה זה לא היה מתחיל בית הדין היה דן דין אמת ולא היה נותן להם להרים את האף שלהם במיוחד אם היו הדלפות היו מתעמתים קודם כל נגד הפרקליטות ובודקים מאיפה זה מגיע ולמה זה מודלף. ולא היו נותנים לפרקליטות המדינה הנחות זה לא מעניין אותם מאיפה ההדלפות. והיו מפילים את כל תפירת התיקים עקב ההדלפות. וכך לא יכלו להרשות לעצמם להדליף. כי זה היה נופל לפני המשפט.
4
עצוב ביותר
סניגור | 17-11-2019 14:13
מי שמכיר את המערכת יכול להבין עד כמה הכותב נוקט במשנה זהירות כאשר הוא מדבר על מערכת המשפט. מערכת המשפט היא מקום שמעיד על עצמו שאינו עושה צדק רק פרוצדורה מעניינת.
רוב הסנגורים הפליילים פסולים לבא בקהל
רון | 18-11-2019 18:06
חברי גנבים ומצדיקי פושעים. למען בצע כסף הם נלחמים לשחרר רוצחים, אנסים וגנבים שיפגעו בקורבנות חסרי הגנה. וזה כאשר הם יודעים מפורשות שהנאשם באמת עבר את העברה. כמובן שיש כמה צדיקים בסדום שלא יגנו על נאשם שהם לא מאמינים בעצמם בחפותו(ברוב המקרים הוא מספר להם תחת חיסיון עו'ד-לקוח) אבל מה לעשות ש 99% מעוכרי הדין מוציאים שם רע לכולם?
5
מערכת המשפט
ניסים | 18-11-2019 9:25
מערכת מושחטת מתימרת לשמירת החוק אך בפועל רק עוול יש בהם צריך למחוק את המערכת המושחטת הזאת כולל הפרקיטות הבני עוולה
6
השופט דרורי לא הנר הכי מבריק בחנוכיה
רון | 18-11-2019 18:01
שופטים עושים טעויות לפעמים בגלל עצלנות ולפעמים (כמו דרורי) כי הגיעו לתפקיד שגדול עליהם בגלל לחצים פוליטיים.