אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

במי לבחור מחר?/ הרב שלמה אבינר

שעות ספורות לפני פתיחת הקלפיות הרב שלמה אבינר עושה סדר ומסביר מדוע החליט להצביע למפלגת 'ימינה' ולא לעוצמה יהודית או למפלגות החרדיות. שו"ת בחירות

למה אצביע ל'ימינה' ולא למפלגות החרדיות
  (צילום: יונתן זינדל/ פלאש90)

הרב תמך במפלגת נועם והנה היא נסגרה. זה היה מוצדק? הרי היו 70 אלף תומכים ועוד 250 אלף מתלבטים?

מוצדק מאוד. היה סיכון שלא תעבור את אחוז החסימה. יש אנשים רבים שמחליטים, וברגע האחרון משנים דעתם, בגלל גורמים לא רציונאליים.  בדבר כל כך רציני ומכריע ואחראי כמו בחירות, אין לקחת סיכון. טוב ציפור אחת על ביד משתיים על העץ.

זה מאוד עצוב. עבדנו כל כך במסירות ואין תוצאה. 

אכן עבדו במסירות נפש עצומה וגם הייתה סיעתא דשמיא עצומה, ושום דבר לא היה לשווא. זה כמו הווא אמינא בגמרא, שגם היא אמת וצדק ולא טעות, וגם עליה מסתמכים הפוסקים. הווא אמינא של נועם היא נכונה ואכן הצליחה. הרי מטרת המפלגה היא לרומם את האומה שלא תשקע בזוהמה של השפעות זרות. שמירה על השבת, משפחה, גיור, רבנות ראשית, צבא, חינוך וכותל. ועניינים אלה חדרו למוחות. גם מפלגות אחרות שמעו ואף צירפו למצעם.

שום דבר לא הלך לאיבוד. כל שנייה של אמירת דברים טובים פעלה. זהו חוק שימור הרוחניות. כל מילה טובה ואמיתית פועלת בעליונים ובתחתונים. כך כותב מרן הרב קוק לרב מילשטיין אשר בניו סרו מן הדרך הטובה, שאם לא תפעל עליהם, תפעל על בניהם או בני בניהם.

מרן הרב קוק גם כותב במאמרי הראי"ה שכדי לשפר את המצב, לא די להחליף אישים, יש לתקן את המחשבות שנושבות באומה- וזה לוקח זמן.  אך יש לציין שבעניין נועם, זה הלך יחסית מהר. מכאן אנו למדים שני דברים: א. שזה אמת. ב. שאומתנו טהורה.

אם אנשים מבינים, אז למה שלא יצביעו כן?

כי לא כל מה שאדם מבין, הוא כבר מקיים. מרן הרב קוק מסביר בספר 'אורות הקודש' שיש רצף: שכל-רצון-יכולת. רק אם יש הרבה שכל, יש תזוזה ברצון, ורק אם יש הרבה רצון, נוצרת יכולת. הוא שאמרנו, יתכן שאדם יודה שאנו צודקים, אך ברגע האחרון ישבו את לבבו בדוגוגיה או כריזמה.  וכאמור, בדברים כה אחראים, לא לוקחים סיכון.

אם העיקר הוא לרומם, אז למה לנו מפלגה, די בתנועה חינוכית?

נכון, ביסוד זו תנועה. ואכן היא ממשיכה מתוך אותה דחיפה ראשיתית. אבל בעולמנו, לא די ברעיון, בנשמה, צריך גם אמצעים, כלים. צריך גם תנועה וגם מפלגה. אך אין להתייאש, ואם לא בבחירות האלה, אז נקווה בבחירות הבאות. ובינתיים נמשיך באותם לימודים גדולים.

ש: ובינתיים, למי הרב אומר להצביע?

אני לא אומר לאף אחד מה להצביע, רק לעצמי. כל אחד צריך להצביע, מה שהוא חושב שהוא טובת האומה, ולא טובתו האישית או טובת הקבוצה שלו. זה קצת דומה לדברי שו"ת חתם סופר (סי' קס) המובאים בפתחי תשובה תחילת חושן משפט (ח סק"ב). בבחירות כל אחד, הוא כמו דיין קטן שאין לו לבטל את דעתו מפני דיין גדול, אלא לומר מה הוא חושב. אך בוודאי הדיין הקטן צריך לשמוע מה אומר הדיין הגדול.

אז נשאל מה הן אמות המידה לבחירת מפלגה?

קודם כל, יראת שמים, כדברי הרמב"ם בהלכות מלכים פרק א' לגבי מלך ולגבי כל מינוי בישראל. יתר על כן, אם מאבד יראת שמים, יש לפטרו, כמבואר בהלכות כלי מקדש. דבר שני שם: לא אשה. דבר שלישי: חכמה מדינית. אך הכי חשוב הוא יראת שמים.

ש: זה דוחה הצידה כמעט את כל המפלגות?

כן. לצערנו. קל לומר מי לא, קשה לומר מי כן. אז יש להתהלך על פי הכלל של הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ב': רובו זכויות, צדיק, רובו חובות, רשע. יש לבחור במפלגה שיש בה טוב ברובו ורע במעוטו.

למעשה יש שלוש קבוצות של מפלגות דתיות, בית היהודי- איחוד לאומי (ימינה), עוצמה יהודיתו חרדים.

עוצמה יהודית, יורדת מן החשבון, כי לפי סקרים רבים לא ברור שיעברו את אחוז החסימה, וכפי שאמרנו, בדברים כאלה, אסור לקחת סיכונים, זה רציני מידי. לכן אנו פטורים מדיון.

ומה עם החרדים. ב"ה, הם מקפידים על קלה כחמורה.

אנו מאוד אוהבים ומעריכים את החרדים אך אין זה כה פשוט. פעם נשאל הג"ר שלמה יוסף זוין, למה הוא מצביע מזרחי, הרי הוא חב"דניק והרבי אמר להצביע אגודה. הוא השיב: הוא לא אמר כן, אלא בעד המפלגה הכי דתית. ואני סובר שמזרחי יותר דתי מאגודה.

איך אפשר להבין זאת?

דתיות זה לא רק לימוד תורה ותפילה, שבת וכשרות, ציצית ותפילין. זה גם עליה לארץ, בניין הארץ, הקמת המדינה ושירות בצבא. אדרבא, על הראשונים אין דין מסירות נפש, ועל האחרונים כן, ובפועל אנשים מוסרים נפשם.

ש: אז נשאר הבית היהודי.  אך גם לו יש חסרונות?!

נכון. הוא שאמרנו, הטוב ברובו והרע במיעוטו. הרי אנו הולכים לבחירות למדינה, אך אצל החרדים חסרים אותם היסודות שעליהם עומדת המדינה.  זה תרתי דסתרי.

אבל הם הבטיחו שכן ישמרו על שלמות ארץ ישראל ודברים אחרים?

לא די בכך. ובכלל, אין להאמין לאף הבטחה של אף פוליטיקאי מאף מפלגה. דיבורים הם זולים. לקיים זה יותר מסובך. לפעמים משקרים בשוגג ובמזיד ובאונס וברצון, כלומר יתכן שבאמת רצה, אך הוא נתקל בקשיים ועיכובים, אבל היה לקחת זאת בחשבון מראש, ולא להבטיח ולכזב.

שאז איך נדע?

לא על פי דיבורים, אלא על פי מה שעשו בעבר, מה שנקרא בהלכה: חזקה. אמנם, גם זה לא בטוח, אך יותר סביר לאין ערוך.

קודם אמרנו שאין לשלב אדם חילוני או אשה, אך זה קיים בבית היהודי.

לא מדוייק. הם רק עשו בלוק טכני, והבטיחו שאחרי הבחירות, יתפרדו. נקווה שיקיימו. כי בלי בלוק טכני, הם לא יעברו את אחוז החסימה. גם אני הדל, בבחירות לפני הקודמות, תמכתי בצירוף אשה ואדם פחות ירא שמים, מתוך חשבון שבלעדיהם, המפלגה הדתית לאומית תיסגר, ואכן הם הצילו אותה.

בלוק טכני זה לא רק טכני. בפועל הוא שמשתתף במשא ומתן הקואליציוני שקובע את קווי הממשלה הבאה.

נכון מאוד. אם כי, זה לא קובע הכל, וגם אחרי ההסכם הקואליציוני יש כר נרחב של פעולה לכל מפלגה. אך ודאי, זו בעיה קשה. אך כאמור, יש לבחור בטוב ברובו וברע במיעוטו. הרי בכנסת עצמה, ובממשלה עצמה, יש חילונים ויש נשים, וכי בגלל זה נעמוד מן הצד.

אז למה לא לבחור ליכוד למשל?

נכון. יש רבנים שהם בעד הליכוד. הסברא שלהם: חלק קטן של דבר גדול הוא יותר מדבר קטן שלם. יש יותר כח בחטיבה דתית קטנה של מפלגה גדולה מאשר למפלגה דתית קטנה. זו סברא, אבל אנו אומרים שחייבת להיות מפלגה דתית לאומית, שחורטת על דגלה: תחיית האומה בארצה על פי תורתה, וזה לא הליכוד, ולא החרדים.

אם כל הפתרונות צולעים, אולי עדיף לא להצביע כלל, או לשים פתק לבן?

לא. איננו יכולים להשתחרר מאחריות. אי אפשר לומר או הכל או שום דבר. יש לתקן מה שאפשר, ולהציל מה שאפשר להציל. בסוף הגמרא סוטה, גברים שרים ונשים עונות, זו פריצות. נשים שרות וגברים עונים, זה אש בנעורת, – יותר חמור. שואלת הגמרא: מאי נפקא מינא? לבטולי הא מקמי הא (מח א). רש"י: אם אינך יכול לבטל הכל, תבטל את הכי חמור. הרשב"א בתשובה ה', רלח', כותב שיש להיעזר בפושעים הזוטרים כדי לחסל את הפושעים הגדולים. הוא מביא ראיה מגמרא זו של סוטה, וכן בגמרא עבודה זרה שרבי מימן קרבן של עבודה זרה בתנאי שיזיזו יומו, הוא רצה לעקור אותו לגמרי ועושה פורתא פורתא. וכן דוד המלך סבל את יואב בן צרויה, כי האויב מבחוץ היה יותר מסוכן לאין ערוך. אם לא נהיה שותפים ונעמוד מן הצד, אחרים לא יפסיקו את הכל, עד שיהיה כרצוננו, אלא ימשיכו בדרכם.

אבל האם שותפות זו אינה מהווה הסכמה?

לא. כולם יודעים זאת. תמיד יותר קל לעמוד מן הצד ולשבת על הגדר. אך יש לקחת אחריות, גם כשזה לא כפי רצוננו. אמנם זה דיעבד, אך הדיעבד שלנו הוא הלכתחילה של ריבונו של עולם, כדברי רבנו הרב צבי יהודה (לנתיבות ישראל א קלו). זו לא הסכמה, זה לא ויתור, זו סבלנות. הגאולה קמעא קמעא. גם דרך סיבוכים.

לסיכום, נשאל החזון איש אם יש מצווה להצביע, השיב שכן. שאלוהו: כמו מצה? השיב: כמו מרור. נראה שהוא צדק.

ואנו אומרים: כמו מצה, אפילו מצה עם חרוסת. אשרינו שיש לנו מדינה, ולא שולטים כאן בריטים או תורכים. יש לנו צרות, צרות של עשירים. מעשה באשה שהתאוננה בפני רב שיש לה צרות עם ילדיה: הקטן לא מבין כלום בבית הספר, על אף כל היועצים. הבת שמעליו, חצופה בכיתה, ומסולקת כל כמה ימים. הבן שאחריה שובב שבשובבים, שובר חלונות של של שכנים עם כדורו ודורך על הפרחים שלהם, ובאשר לבת הגדולה, היא ברוגז וכבר לא מדברת איתנו שנתיים. השיב לה הרב: אלו לא צרות. את רוצה לדעת מה הן צרות? זו השכנה ממול שנשואה שלושים שנה ואין לה ילדים.  את הצרות שלך היא מוכנה לקנות במיליון דולר.

ואלו הצרות שלנו: כל מיני מפלגות בעייתיות. אבל הן שלנו. של ארצנו. של מדינתנו. של ממשלתנו. של גאולתנו.

ברוך אתה ד' שהבאת אותנו עד הלום. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
36 תגובות - 25 דיונים מיין לפי
1
למה אצביע עוצמה
חיים | 16-09-2019 21:21
למה עוצמה יהודית תעבור ובגדול. 1.איתמר בן גביר יהודי צדיק וישר. 2.רבים מבני הציונות הדתית ואני בתוכם מרגישים תחושת מיאוס מהמפלגה שרק מבטיחה, אבל בפועל לא עושה כלום. לדוג:השכר הגבוה בישיבות ובאולפנות. איתמר הולך להתעקש על זה במשא ומתן הקואליציוני. 3.עוצמה יהודית אינה מפלגה מגזרית, היא מפלגה של כלל ישראל וקיצונית באהבת ישראל. 4.הקמפיין השיקרי של מפלגת ימינה. אני קצת מבין בפוליטיקה ויודע לזהות מה שקר ומה אמת. ספין בנוי על זה שמי שלא מעורה בעניין יאמין לזה. האם מותר לשקר ולהונות את הציבור בשביל להשיג מנדטים?! 5.כיהודי דתי, איני יכול לעמוד מול כפיות טובה נוראה שעשו לאנשי עוצמה יהודית. מה הם סך הכל ביקשו מקום אחד ריאלי, אלוקים ישמור! לא יכלו לתת להם פירור?! 6.עדיין לא הצלחתי להבין מה ההגיון לשים בראש מפלגה דתית אישה חילונית. הרי ברור שאף חילוני לא יצביע למפלגה שכזאת... הרי זה מרחיק את כל מי שהוא שומר תורה ומצוות, החילול ה' הגדול הוא שהרבנים שמקבלים כספים ותלויים במפלגה חייבים לבקש מהציבור לבחור במחללת שבת. האם זה עניין של רבנים למי כדאי להצביע, האם הם מבינים בחשבונות פוליטיים, יותר מאדם שלמד מתמטיקה או סתם עיתונאי. רבנים מבינים בלימוד תורה,לא בפוליטיקה. 7.במקום שהציבור יהיה מאוחד להביא קולות ליכודיים לקלפי,כל האנרגיה מושקעת בתוך המחנה. 8.שאלה:למה כל הרבנים שראו את כפיות הטובה כלפי עוצמה יהודית שתקו?! ואחרי שעוצמה יהודית החליטו לרוץ הם מדברים בגנותם?! 9.בבחירות הקודמות לא ראיתי את אותם רבנים מדברים נגד בנט ושקד.שהיה לי ברור שהם לא עוברים את אחוז החסימה. אולי הרבנים חשבו שהם כן יעברו מה שמוכיח שהם אינם מבינים בפוליטיקה. ועכשיו במציאות פוליטית פשוטה ביותר כאשר ברור שעוצמה יהודית תעבור כי 91 אחוז מבין ה4.5 מנדטים בטוחים בהצבעתם+תוספת מפלגת נעם, הם כן מדברים?! 10.אחד מן הפוליטיקאים טען שעוצמה יהודית שווה 15 אלף קולות, אנשי עוצמה יהודית השקיעו והגיעו בהמוניהם להצביע לבית היהודי ובסוף מזלזלים בהם ובזים להם. איזו מן התנהגות זו?! ממנהיג של מפלגה דתית נדרש קודם כל לדבר אמת. יש עוד הרבה תובנות מהבחירות הללו, לעניות דעתי הבחירות הללו הן בירור ..
הרב טאו הוא לא רבו של הרב אבינר
שוקי | 17-09-2019 9:44
שתיהם למדו יחד אצל הרב צבי יהודה
היית מוכן להתערב על זה ולסכן את כספך?
יעקב | 17-09-2019 8:56
אז למה את עתיד האומה אתה מוכן לסכן? מציע לך עכשיו התערבות על 4000 שח שעוצמה לא עוברים
כאשר יענו אותו - כן ירבה
שלומי | 17-09-2019 8:43
עצם הדבר שככ מתאמצים למנוע מהציבור להצביע עבורו - מררה שהם יודעים היטב שמדובר באחד רציני שבאמת יטפל בעניינים ולא רק יברבר כמותם
לא נכון
שמואל | 17-09-2019 7:14
הרבה חילוניים יצביעו ימינה, בזכות שקד. בנוסף, שקד יודעת לדבר בתקשורת טוב ולייצג נאמנה גם את הציבור הדתי.
כל כך צודק!
מסכימה!!! | 17-09-2019 6:01
במיוחד אתה צודק בקטע של הזלזול המצביעים עוצמה יהודית!
הרב אבינר סותר את דברי רבו הרב צבי טאו??????
מי יודע מה התשובה? | 16-09-2019 22:58
הרב צבי טאו בצרוף כל ראשי ישבת הר המור פרסמו: להבהיר בשער בת רבים: לא יעלה על הדעת לתמוך בבחירות לכנסת ברשימת ימינה.... וכו
2
ירד מהפסים לגמרי.
חרדי שפוי | 16-09-2019 21:23
דתיות זה לא רק לימוד תורה ותפילה...זה גם שירות בצבא... נו באמת. מאיפה הבאת את זה? ממתי דתיות זה שירות בצבא?
רמבם
בני | 16-09-2019 22:09
הלכות מלכים. כדאי ללמוד. הרב אבינר לא ממציא. כל מילה שלו תמצא מקור, גם אם מדבר בצורה פשוטה.
3
אמר
הרב שמואל אליהו | 16-09-2019 21:27
עוצמה יהודית עוברת בכל הסקרים, אסור לי להגיד למי להצביע, כי אני בתפקיד ציבורי ככל הנראה היא מפלגה שמצילה את גוש הימין ולגיטימי להצביע לה
מה לשמואל הקל אצל הרב אבינר?
יהודה פרץ | 17-09-2019 17:40
שמואל אליהו איש קל דעת, ואין לסמוך על דבריו כלל, תשאל תלמידי חכמים שמכירים אותו
אא
איתן | 17-09-2019 7:34
כמעט שיניתי את דעתי לא להצביע עוצמה בגלל תגובה זו. שמואל אליהו הוא מזלזל בחרדים ובדרכם ועוד שאר ירקות. אבל כעת אנחנו באותה סירה, ואם עוצמה לא תעבור, גם החרדים ימצאו את עצמם באופוזיציה. אז אבלע את הצפרדע הזה ואצביע עוצמה, גם אם שמואל אליהו בוחר בה.
4
אשרינו שאלו רבותינו
אבי | 16-09-2019 21:28
זכינו
5
להצביע לססובר?!
דנה | 16-09-2019 21:29
שמעלה תמונות חושפניות שלה?! איזה מן רבנים אלו?!
אז למי להצביע
אביח | 17-09-2019 0:49
לבן גביר? שיזרוק קולות לפח? וחוץ מזה שאתה מצביע למפלגה לא אמור לעניין אותך חייו האישיים של המועמד אלא חייו הציבוריים
6
מתאים לך, לא ציפינו ליותר
שמואל | 16-09-2019 21:45
ממש מתאים לדעותיו המשתלחות בכל פינה תקשורתית קוריוז מהלך יחד עם שלמה אליהו מי שומע לו? אפילו לא ביישוב שלו או בישיבה הקטנה שלו
7
לפני שבוע אמר שאסור להצביע לאישה חילונית
הרב יציב? | 16-09-2019 22:31
ועטרת כוהנים מקבלת תקציב והופ הרב תומך בניגוד להלכה.
8
עוצמה יהודית
דב"ש | 16-09-2019 23:13
עצוב לי מאוד שהרב מנותק. מפלגת ימינה נוטה לחילוניות על רוב מועומדיה. עוצמה יהודית צוברת תאוצה מופלאה. אלפי חיילי צהל תומכים. רבע מהחרדים תומכים לפי סקר שח בחדרי חדרים. אלפי חבדניקים ואלפי חילונים עברו לעוצמה יהודית. יד ה' מטה את ליבם של ישראל לעוצמה יהודית למען הנחיל מכה איומה על עוכרי ישראל ומשמידי היהודית. למה הרב לא רואה זאת??? מה קורה לרבנים???
9
ימין ה ' עושה חיל
אביגדור | 16-09-2019 23:43
הרב שרקי,הרב צוקרמן,והרב אבינר הם דעת התורה שלנו, רק ימינה
10
הרב טאו איננו ואני אנה אני בא?!לאן לפנות,
טיל | 16-09-2019 23:55
שמאלה או ימינה?!יאלה,ברירת מחדל,שיהיה ימינה...
11
ככה זה עובד
ת | 17-09-2019 0:08
יש מפלגה אחת גדולה שקוראים לה גוש הימין. גוש הימין מורכב מחמישה מפלגות: ליכוד, אגודת ישראל, שס, עוצמה יהודית וימינה. זה לא באמת משנה לציבור, כמה מנדטים כל אחת מהמפלגות תקבל, מה שמשנה לציבור ובמיוחד למתנחלים ולחרדים, זה שלגוש הימין יהיה 61 מנדטים. אם אחת מהמפלגות הללו לא עוברת, זה כאילו כל המפלגות קיבלו 0 מנדטים... כי כולן ללא יוצא מן הכלל, ישבו באופוזיציה. אז זה לא משנה אם אתה אוהב את עוצמה או לא אוהב את עוצמה.... אם אתה רוצה שלא יפנו את כל יהודה ושומרון ושלא יעשו כאן מהפכה חילונית - אתה חייב להצביע לעוצמה יהודית.
12
תחליט כבר
ישראל | 17-09-2019 0:37
אתמול נעם היום ימינה ומה מחר?
13
ימינה לא ראויה
אליהו | 17-09-2019 0:43
לכבוד הרבנים תומכי מפלגת ימינה , שלום רב , לפני כחודש בפתיחת הקמפיין של מפלגת ימינה , גורשתי בכח רב שצעקתי לעבר מנהיגי המפלגה - מי אישר לכם לתמוך בסיוע צבאי לרצח עם. 382,000 נרצחו בדרום סודן - נשים , גברים ילדים ותינוקות בדם קר עם הרבה נשק שלנו . מחוץ לאולם , עמד הכתב של ערוץ 13 . ואני שואל אותו בכאב - עקיבא נוביק , זה נורמלי שהתקשורת מעלים מהציבור שאיילת שקד כשרת המשפטים לשעבר ויושבת ראש ועדת שרים לענייני חקיקה - חסמה ודחתה פעמיים הצעת חוק של יהודה גליק ותמר זנדברג שכל עניינה היה לאסור עלינו לחמש ולאמן כוחות רצחניים שמבצעים רצח עם ופשעים נגד האנושות ?. ועקיבא נוביק משיב - אני לא בטוח שזה מעניין את הציבור . ואתם פרסמתם את תמיכתכם במפלגת ימינה - מפלגה שמקורו - הבית היהודי. מפלגה שהתנגד להצעת החוק , אותה הצעת חוק . פעם ראשונה של תמר זנדברג , ופעם שנייה של יהודה גליק ותמר זנדברג. פעם הראשונה - הצעת החוק הגיע למליאה והצביעו נגד החוק והוא נפל. פעם שנייה איימו על יהודה גליק ובסוף הוא משך את הצעת החוק. כן , חיים כץ איים עליו , שהוא יכול לשכוח מהקולות של התעשייה הצבאית. באותם ימים - חברת כנסת - רחל עזריה התקשרה אלי לברך אותי על הפגנה שעשינו .שאלתי אותה - האם היא תתמוך בהצעת החוק - היא השיבה לי - אלי , אני לא מתאבדת פוליטית . לתמוך בהצעת חוק - נגד סיוע צבאי לכוחות המבצעים רצח עם - זה התאבדות פוליטית. לפני ארבע חודשים ישבתי שעה עם איילת שקד בלשכה שלה . פרסתי לפניה - איך הנשק שלנו מסייע לרצח עם בדרום סודן , מיאנמר קמרון. בעבר ברואנדה , סרביה , סרי לנקה , גואטמלה , ארגנטינה ,צ'ילה . ואיך יש אזהרת גנוסייד על בורונדי ששם עלול להתלקח שוב .ושוב יהיה רצח עם עם נשק שמכרנו לשם לפני ארבע שנים. היא אמרה - שהיא תדבר עם היועץ המשפטי. אך היועץ המשפטי , אהרן ברק ,אישר משלוחי נשק לארגנטינה וצילה- בשנות ה70 ( יותר מ30000 נרצחו ) היועץ המשפטי פרופ' רובינשטיין אישר משלוחי נשק לרואנדה לפני ובמהלך הטבח ברואנדה ( רק 800000 נרצחו גם עם נשק שלנו ). והיועץ המשפטי הנוכחי מאשר משלוחי נשק לקמרון ( 170 כפרים נשרפו עד היסוד , אלפים נרצחו ו500,00 פליטים ) .הרב בן דהן אומר לי בשיחה אישית. שהנשק לדרום סודן אנחנו מעבירים דרך מדינה שלישית ( אוגנדה ) אז אנחנו לא אחראיים לתוצאות. ובסוף שופטי העליון - סבורים שזכות הציבור לדעת אינו גובר על האינטרסים המדיניים של מדינת ישראל . - הכל כשר ,הכל חסוי. ואז, הסיכוי האחרון לעם ישראל - הרבנים. אלה שמלמדים תורת חיים בוחרים גם הם להעלים עין. ואני שואל אותכם ? מי נתן לכם היתר להכשיל את עם ישראל .? לומר להם שמותר להצביע למפלגה , כמו כל המפלגות ימין ושמאל שתומכים בסיוע צבאי לרבי מרצחים. וכלשון העליון - צריך להתפרנס . איך זה מסתדר עם הפסיקה של הרמבם. איך זה מסתדר עם המוסר הפשוט. זה מסתדר כי הם בדרום סודן הם זרים - רק זרים - אך זר , ואנחנו הופכים לאכזרים. מסכן העם היהודי - אם הרועים הרוחניים יכולים במשך 40 שנה ,להעמיד פנים שאיננו רואים. מה נגיד לילדינו ולכנדינו. אין לנו בושה .? ואין לנו צורך בחשבון נפש ! רבני ישראל - סטינו מהדרך בצורה מחרידה. לא הכרזתם על יום צום. ולא על הצורך בתשובה. למחרת הבחירות ותחילת משא ומתן הקואליציוני נתייצב מול הבתים שלכם - ונשבות רעב כי אי אפשר להכיל את הבושה והחרפה . זה המשבר הערכי החמור ביותר שאי פעם פקד את עם ישראל. איך נכנס לראש השנה וביום הכיפורים - פשוט השתגענו , איבדנו כל שפיות רגשית.אנחנו מסייעים לרצח עם . ? כן כן כן - רצח עם ופשעים נגד האנושות . ובלב השבור נרים זעקה ואין לך דבר יותר שלם מלב שבור וזועק יותר מהדממה. ואנחנו מאמינים שעם ישראל תתעורר לדרוש את נשמתה את החמלה שבה את הרחמים . ויום יבוא שהיא תבחר נציגים מלאים באהבה ובחמלה לכל אדם שנברא בצלם. כי כולנו משפחה נבראנו בצלם אלוקים . אליהו יוסף
14
הרמב'ם לא מתיר לתמוך בסיוע צבאי לכוחות רצחניי
אליהו | 17-09-2019 0:46
אסור לחמש את הגויים. הרמב'ם אינו מתיר חימוש רוצחים. ואין כל היתר להצביע בבחירות ולהעניק כח למפלגה לסייע צבאית לרצח עם.
15
עושה שות עם עצמו
חיים | 17-09-2019 1:09
מצחיקים הרבנים..
16
אני מצביע טב
דוד | 17-09-2019 1:21
רק בגלל בביקיני של ססובר.
17
כתבה של בושה
ציון יוסף עלם הלוי | 17-09-2019 1:23
זקנותו של הרב אבינר...
18
הערך שהכי חשוב לי זה אמת
שי | 17-09-2019 1:35
הרב אבינר אמר שכל אחד יצביע לפי סולם הערכים שהוא רוצה אני רוצה אנשי אמת לכן אני מצביע עוצמה יהודית כי ערך היהדות חשוב להם כמו שהוא חשוב לי חשבתי להצביע ימינה אבל בגלל הגדלת התקציב לרפורמים שנעשתה עי נפתלי בנט מימינה החלטתי שלא להצביע להם כי מבחינתי רפורמים הם אנשי השקר ומבחינתי זה שבנט תומך בהם הופך אותו לאיש שקר בעצמו לכן מחר אצביע כף
19
תודה עצומה לרב אבינר על דברים נכוחים
מאיר | 17-09-2019 1:35
היוצאים מן הלב, ושכל של תורה. כמובן שאצביע טב ובלב שלם!
20
ישראלבך אתפאר
שלמה בן אסתר | 17-09-2019 2:32
ירבו כמוך ירשו ארץ
21
למה אני מצביע עוצמה
יעל | 17-09-2019 6:10
בגלל בביקיני של ססובר בגלל איילת שמחללת שבת בפרהסיה בגלל בנט שהוא רפורמי בגלל ששיקרו ואמרו שעוצמה שווים 15אלף בגלל ששיקרו עם חשבון מוטעה של 160/140 בגלל ששיקרו שהשמאלנים משקרים בבחירות בגלל שניהלתם קמפיין שלם והשיקרי על חשבון אנשים צדיקים במקום להילחם בשמאל. בגלל שהחבורה הזאת לא משדרת אמינות. בגלל שהבית היהודי ביטלו את הפריימריז בשתי מערכת בחירות בגלל שסמוטריץ מזלזל ברב טאו וקורא לו אפיזודה חולפת בגלל שלא נתתם ייצוג לזרמים מרכזיים בציונות הדתית כמו ישיבת הגוש למשל... בגלל שערוץ 7 שוטף את המוח 24/7 בגלל שאותם אלו שמינו את איילת הרסו את הציונות הדתית. במקום מפלגה דתית לאומית, סתם ימינה. שם ריק כמו מפלגת קדימה.
22
אא
איתן | 17-09-2019 7:25
הרב אבינר מקדים לאומיות לתורה. כי לדעתו זה חלק מהתורה. וזה החלק היותר חשוב. כמו שכתב רבו הרב צבי יהודה, אשר בחר בנו מכל העמים, לאומיות, ורק אחכ נתן לנו את תורתו, תורה. ללמדך שהחלק הלאומי קודם לחלק ההלכתי. אני לא רוצה להתבטא שזוהי עבודה זרה, אומר רק שזה שטויות מבית מדרשו המוטעה של הרב צבי יהודה. ולצערי, ככה מחנכים דורות של סרוגים. מסכנים, תינוקות שנשבו. תשאל את תלמידי הישיבות התיכוניות מי כתב את המשנה ברורה. הרוב הגדול לא ידע לענות. כי אם יספרו לתלמידים שזה החפץ חיים, הם יכולים לברר ולשאול שאלות. שהרי הוא לא אחז מהמזרחי, כידוע.
חסיד או מתנגד, אשכנזי או ספרדי, חרדי או סרוג
תורה ציוה לנו מורשה | 17-09-2019 15:45
מישהו לא ילמד חפץ חיים כי הוא סרוג? או לא ילמד הגאון כי הוא חסיד? או לא ילמד חסידות כי הוא מתנגד? או לא ילמד הרב קוק כי הוא חרדי? שטויות במיץ עגבניות
23
מעניין כמה פעמים סובבת את האצבע שכתבת את זה
דוד | 17-09-2019 10:09
עקום לגמרי
24
הצבעת טב קיבלת להטב
שובידובי | 17-09-2019 11:25
.
25
הרב זוין הצביע המזרחי, לא לאיילת שקד
עם כל הכבוד | 17-09-2019 15:39
איילת שקד יותר חרדית מהחרדים?? ברור שלא