מלחמה נגד קטניות/ הרב שלמה אבינר

יש שאומרים שבארץ ישראל יש לבטל איסור קטניות לאשכנזים, כי אין כבר אשכנזים וספרדים ותימנים אלא כולם ארץ ישראליים. הרב שלמה אבינר מגיב לטענה

אולי הגיע הזמן לבטל את איסור הקטניות לאשכנזים?
  קטניות (צילום: פלאש90; תמונה קטנה: יוסי זמיר/ פלאש90)

יש שאומרים שבארץ ישראל יש לבטל איסור קטניות לאשכנזים, כי אין כבר אשכנזים וספרדים ותימנים אלא כולם ארץ ישראליים.

א. ודאי אי אפשר לבטל. הרי המנהג להימנע מאכילת קטניות אצל בני אשכנז הוא מנהג ותיק, והובא לפני כשמונה מאות שנה ברוקח ובהגהות הסמ"ק (סי' רכב). וכל הפוסקים האשכנזים מסכימים שנוהגים איסור בזה. אמנם יש שיטות שונות ביניהם איך להגדירו: איסור – קצשו"ע (קיז, ד), חומרא – משנה ברורה (תנג סק"ו), סייג וגדר – שו"ת דברי מלכיאל (א, כח), גזירה – מקראי קודש לגרצפ"פ (ב ס), מנהג – שו"ת אגרות משה (או"ח ג, סג) ותקנה (האדמו"ר מצאנז בשו"ת דברי יציב ב, קצו).

וכך כתב הערוך השולחן בתקיפות על ביטול איסור קטניות: "ודע דמדינא מותר לאכול אורז וכל מיני קטניות בפסח. מכל מקום הנהיגו רבותינו ואבותינו זה הרבה מאות מן השנים, וקבלו עליהם באיסור… כיון שקיבלו אבותינו משום גדר, מדין תורה אסור לבטל, והמפקפקים והמקילים בזה, מעידין על עצמן שאין בהם יראת שמים ויראת חטא ואין בקיאין בדרכי התורה… ופורץ גדר ישכנו נחש. אך בפירוש קיבלו שאם אולי יהיה שנת בצורת חס וחלילה שהעניים רעבים ללחם, אז כל חכמי העיר ובראשם מרא דאתרא מתירים לאכול קטניות בפסח…" (ערוך השולחן או"ח תנג ד-ו).

והג"ר עובדיה יוסף אמר בהספדו על הרב הראשי לישראל הג"ר איסר יהודה אונטרמן: "הגאון המנוח היה מודה על האמת ברוב ענוותו, כי הנה היה נהוג לפרסם בכל שנה ושנה לפני הפסח, מטעם הרבנות הראשית לתל אביב-יפו, בהסכמת הרב הראשי לת"א-יפו במודעה גדולה, קיצור הלכות והנהגות לחג הפסח. וכשזכיתי לשרת בקודש כהרב הראשי לת"א, הביא לפניי ראש מחלקת הכשרות ז"ל את נוסח המודעה, כדי לפרסמה לפני הפסח כנהוג. ואחר ראותי אותה, אמרתי לראש מחלקת הכשרות (שהוא אשכנזי), שאינני חותם על המודעה הזאת, מפני שיש בה דברים לא נכונים, דהיינו שכתוב בה בזה"ל: 'האורז והקטניות אסורים בפסח, והספרדים נוהגים בהם היתר'. וזה לא אמת. אלא צריך להיות הנוסח: 'האורז והקטניות מותרים, והאשכנזים נוהגים בהם איסור'. כי באמת מבואר בתלמוד (פסחים לה א, קיד ב), שהאורז מותר בפסח.  וכן מבואר בשו"ע (או"ח סי' תנג).  וכן הקטניות.  אלא שהאשכנזים נהגו להחמיר על עצמם, כמ"ש הרמ"א.  אך טען שזהו הנוסח הוא משנים קדמוניות. אמרתי לו, בלי תיקון הנוסח כמו שכתבתי, אינני חותם על מודעה זו. הרב טכורש נמלך בהגרא"י אונטרמן, שהיה אז הרב הראשי לישראל, והשיב לו, עשה כאשר אמר, כי הצדק איתו. וכן נעשה" (חזון עובדיה – ד' תעניות-הספדים עמ' תע).

ב. בשו"ת בשמים ראש (סי' שמח) מובאת "תשובה" מהרא"ש בעניין קטניות, וזה"ל: "ומה ששאלת בדבר הקטניות והאורז והדוחן בפסח, שמקצת רבני אשכנז אוסרים, וכן המנהג במקצת קהילות אומרים שאין זוכרים זמן שאכלוהו.  תשובה: זרות הוא זה.  שהדבר מפורש בגמ' להתר.  ולא נודע בשום מקום שום ב"ד שעשו בדבר תקנה.  אין לנו לחפש טעם וזכות למה שעשו מקצת ולא אכלוהו בקהלות ידועות.  וקרוב הדבר שמן הגירושים והבלבולים נשתקע ענין זה שהגירוש הראשון שהיה למונטסין.  היה ג"כ עדה קטנה של קראים בתוכם שנתגרשו ונבנו בתוכינו בלכתם עמנו בגירוש.  והם לא ידעו שום חילוק בין לחם ולחם, והכל מחמיץ כל שאפשר להעשות ממנו קמח ולחם.  אבל אנו חלילה לאסור דברים המותרים חינם.  וביותר משום תקנת עניים ודלים שאין להם בשר ולחם לשבוע כל ימי המועד, ומעברין דלא ליקלטו תרי שבי בהדי הדדי.  משום עניים האכלים ליטרא ירק בסעודתה.  וכן אין מעברין השנה במוצאי שביעית אעפ"י שצריכה לו משום זה, ק"ו לאסור רוב מיני מאכל לעניין וביונים ובי"ט והמחמירים עתידין ליתן את הדין", עכ"ל.  אבל אין לדבריו שחר.  לא מצינו בשום מקום שאיסור קטניות מקורו בקראים.  ודאי זה זויף ב"תשובות הרא"ש".  הרי אפילו בנו של הרא"ש, בטור או"ח (סי' תנג) כתב: "ויש אוסרין לאכול אורז וכל מיני קטניות בתבשיל, לפי שמיני חטין מתערבין בהן, וחומרא יתירא היא זו ולא נהגו כן".  כלומר הוא לא מסכים לחומרא זו, אבל לא מכנה זו מנהג קראי.  וכבר כתבנו שאין לסמוך על שו"ת בשמים ראש כלל.  רק אם אומר דבר המבוסס להלכה, אפשר לקבל דבריו. כלומר כדברי הרב זווין: "מצד האמור ולא מצד מי שאמרם" (המועדים בהלכה להגרש"י זווין עמ' שז).

ג. מה שיש מציעים לעשות התרת נדרים להיפטר מאיסור קטניות, אין שום פתרון כזה, מנהג שנהגו בו רבים, יש לו דין נדר (רמ"א הלכותנדרים).  נדר של יחיד, לפעמים יש לו התרה בפני שלושה תלמידי חכמים (ולא בפני שלושה אנשים סתם).  אבל נדר של רבים אין לו התרה.

ד. הג"ר משה פיינשטיין סבר שמותר לאשכנזים לאכול בפסח קטניות שלא היו קיימות אצלם בזמן שנקבע המנהג, כגון סויה (שו"ת אגרות משה ג, סג) אבל זו דעת יחיד, וכמעט כל הפוסקים חולקים עליו (שו"ת אבני נזר או"ח שעג.  שו"ת מלמד להועיל א, פח.  שו"ת מנחת יצחק ג, קלח).

ה. הטענה שבגלל איסור קטניות, אין מה לאכול בפסח, היא טענה מוטעית.  א. ב"ה יש עשרות ומאות מוצרים אחרים לאכול, ואין זה דומה ל-800 מיליון אנשים רעבים על פני כדור הארץ שהם רעבים ובתוכם מתים כל יום 30,000.  ב. הרמח"ל כותב שעניין המצה הוא למעט את התאווה (דרך ה' ח"ד פ"ח סי' א).

ו. ויש להזכיר שפעם הייתי בכנס רבנים והראשון לציון הג"ר מרדכי אליהו היה שם. מישהו שאל אותו שאלה דומה:  חסידי חב"ד מחזירים בתשובה ספרדים וכך הספרדים נעשים חב"דניקים עם כל מיני מנהגי אשכנז – האם זו בעיה? הג"ר אליהו ענה: יהי רצון שכל ישראל יחזרו בתשובה, אפילו אם יהיו אשכנזים!

ז. ומי כן ביטל את איסור אכילת קטניות? הקונסרבטיבים.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
21 תגובות - 15 דיונים מיין לפי
1
קיימא לן גזרה שלא פשטה בטלה. ולכן לא צריך לפנ
שמיל | 19-04-2019 9:37
הכל אומר שגזרה שלא פשטה בכלל ישראל בטלה. ולכן הגזרה פשוט לא קיימת. לא צריך להתיר אותה. ולעשות תורה כשתי תורות זה דווקא איסור מהתורה
שוחד מרמה והפרת אמונים לשלטון זה איסור ואיכס'
מתנחל אבל ישר | 19-04-2019 15:15
'ערכי'הציונות הדתית
2
הפוך גוטעע, להכיל איסור קטניות גם על ספרדים
דוידוביץ | 19-04-2019 10:13
יש באיסור קטניות טעמים וסודות עמוקים, בפנימיות התורה
סודות... זה מותר מהתורה
מותר מהתורה | 21-04-2019 1:43
סודות בפנימיות התורה.... פרשנות נטו... כתוב לא תוסיף על דברי התורה הזאת. מה שכתוב בפירוש קצת יותר קובע. עוד דור או שניים כבר לא יהיו ספרדים ואשכנזים כולם מתערבבים וזה כבר מותר לרוב העם. מי מלידה מי מטעמי שלום בית.
לבטל מנהגים מיותרים שרק מכבידים.
נישואים מעורבים | 21-04-2019 1:30
יוצא סיבוכים מיותרים.
3
אשכנזים וספרדים
דני | 19-04-2019 13:59
בתקופת מלחמת השחרור היה נורא עם אשכנזים וספרדים, אם בחור ספרדי היה רוצה להתחתן עם אשכנזיה או הפוך ההורים לא היו נותנים, כיום זה נגמר כולם מעורבבים, אבל מדברים על זה שכל מיני מכרים ירויחו מזה.
עולם ערכים מעוות של הציונות הדתית..
צוללת | 19-04-2019 18:19
7
קטניות לא. וצוללות לאויב תמורת שלמונים כן ??
צוללת | 19-04-2019 15:16
משהו .. לא פרופורציונאלי..
4
אני ספרדי. אוכל הכל חוץ מחמץ ואורז
אברך | 19-04-2019 14:04
ואני לגמרי מבין את החומרא הזאת. יותר מפעם מצאתי לפחות ספק מין דגן בתוך קטניות
בדיוק בשביל זה בוררים א. ממצא חשוד זורקים לפח
בורר | 21-04-2019 1:49
דגן הוא לא חמץ ממש כל עוד לא נטחן והחמיץ. ויש את ביטול ומכירת החמץ למקרה כזה בדיוק שמא בטעות משהו יופיע .להזכירכם מצות עשויות מקמח חיטה. והיה ונמצא דגן זרקו אותו לפח. ואני בספק שבאורז כשר לפסח יימצאו דגנים.
5
הרב של פ"ת הרב הלוי כתב בערוץ 7 שאפשר בזמננו
נאוה | 19-04-2019 15:08
גם לאשכנזים לאכול קטניות. מקובל עלי מה שכתב הרב כי חלפו כבר מאות שנים והזמנים השתנו.
6
קטניות
אסתר | 20-04-2019 23:13
המרוקאים לא אוכלים קטניות בפסח וכן לא שום וכמון
7
קטניות לאשכנזים
זהבה | 21-04-2019 1:05
גם אנו אוכלים ללא חשש קטניות כאשכנזים. יש שפע של אוכל טעים מאד וקל להכנה שכל המשפחה רק מחכה לאוכל של פסח וכולם נהנים ומרוצים. את המוצרים לאוכלי קטניות בלבד אני קונה לשבועיים שלפני חג הפסח ואז אנו נהנים ביותר מהכל!!
8
עוון איסור
שאול | 21-04-2019 1:47
מי יודע אם האוסר עצמו לאכול קטניות אינו פוגם בעיקרון של שמחת בחגיך וגורם לעינוי הנפש ויכול ליתן הדין בישיבה של מעלה בעתיד
9
קטניות או לא להיות
שלום | 21-04-2019 5:17
בישראל אשכנזיות מקימות משפחה עם ספרדים ומזרחיים וגם ההיפך. זה חדש לכם? תתקדמו, יש כאן דורות חדשים וכולנו ישראליות וישראלים. בוקר טוב
10
קטניות
בן דוד שלמה | 21-04-2019 6:36
רבנים קטנים אוסרים רבנים גדולים מתירים
11
קטניות
אליהו | 21-04-2019 7:40
צריך לבטל דחוף מאוד את המנהג של איסור אכילת קטניות זה מביא לסיכסוך מישפחות מעורבות ומה יש בקטניות אין שום חמץ
12
האשכנזים הגיעו לארץ ישראל
רק אני | 21-04-2019 8:01
והארץ ישראל נהגו כדברי מרן. לכן היה עליהם לקבל את מנהג המקום. כלומר, ללכת לפי מרן. ולכן המנהג של הקטנות יכל להתבטל להם (בתנאי שגם בשאר ההשלכות ינהגו כמנהגו ארץ ישראל מימים ימימה).
13
נודניקים נמאסתם...
ג'ו | 21-04-2019 8:30
הכי קל זה להחמיר ולהשמיץ. ולהיות צדתקן ולגלגל עיניים.. כל בר דעת מבין דאיסור קטניות בפסח כבר לא תופס יותר.. זה חומרה מיותרת.. נכון אפשר לצתת פוסקים אשכנזים מתקופת הרנסאנס.. אוקי.. אז מה.. וטוב עשו שהקונסרבטיבים שבטלו את ההחמרה המיותרת הזאת. אפשר ללמוד מיהם כמה דברים.. חג שמח.
14
לא תוסיפון ולא תגרעוו
הדס | 21-04-2019 8:47
הגיע הזמן לקצץ מכל החומרית המכבידות האלו בהלכה.ולהתנהג בצניעות ולקיים את הצד השמאלי של לוחות הברית
15
הרב אבינר, דבר רק בשם עצמך ולא בשם ההלכה
חצקל | 21-04-2019 10:52
וגם לא בשם היהדות. הקשקושים שלך הכאילו מדקדקין במצוות הן החמרות לא מציאותיות, וודאי וודאי שמרחיקים ציבור גדול ושפוי, דתיים ומסורתיים כאחד. נ.ב. אתה גם יכול להקים אצלך בבית בית מקדש, להקריב בו קורבנות ולהימרח באפר פרה אדומה. כל עוד זה נעשה בתחומך האישי והפרטי אז שיבושם לך. רק שחרר אותנו ממך ומנוכוחותך בפרהסיה.