חקירת הנערים • הרב שרלו: השב"כ אינו האשם היחיד

הרב יובל שרלו, מתייחס לפרשת חקירת הנערים בשב"כ ואומר כי צריך להפנות אצבע מאשימה גם כלפי המדריכים והרבנים של הנערים ולא רק כלפי השב"כ

חקירת הנערים • הרב שרלו: השב"כ אינו האשם היחיד
  (צילום: ישיבת פתח תקווה)

ראש ישיבת ההסדר 'אורות' שאול' ברעננה, הרב יובל שרלו, מתייחס הערב (חמישי) לפרשת חקירת הנערים בשב"כ ואומר כי צריך להפנות אצבע מאשימה גם כלפי המדריכים והרבנים של הנערים ולא רק כלפי שב"כ. עם זאת הוא מבהיר כי אינו מצדיק את פעולות השב"כ.

במאמר ארוך שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו, כתב הרב שרלו: :"אוי לנו שאנו נאלצים לגבש את העמדות שלנו שלא על בסיס עובדות מוצקות; אוי לנו שאנו חיים בתרבות שקר, מניפולציות, ספינים ודומיהם, ושאין אנו חשים כי כל הצדדים כולם מדייקים בלשונם, בעובדות, בידיעות ובכל הדברים שהיינו יכולים לברר מתוכם את השקר מתוך האמת. אין לנו ברירה אלא לא להאמין לשום דבר שמפורסם, מכל הצדדים, אלא אם כן מדובר בדברים גלויים לעין כל, או בדברים שבקריאה מדויקת אנו מזהים שכל הצדדים גם יחד מסכימים בהם עובדתית. זהו המצב האיום והנורא, המותיר את המרחב להשפעה מניפולטיבית על כל אחד מאתנו. כל כך צריך להיזהר".

הרב שרלו מוסיף כי "אין לנו אלא לנהוג כדברי הגמרא בסוגיה העוסקת בסיפור גדליה בן אחיקם, ולומר כי אסור לנו להתעלם מכל דבר שנאמר, אולם אסור לנו גם להתייחס לכך כאל עובדה. כל מה שנאמר ברשות הציבורית הוא סיפור, ויש להתייחס אליו כאל סיפור, זולת כאמור אם הדברים גלויים לעין כל, או אם כל המספרים מספרים פחות או יותר את אותו סיפור".

האידיאולוגיות האלה קיימות בתוכנו

בהמשך שואל הרב שרלו: "האם קיימים בתוכנו אנשים הסוברים כי צריך לפעול בדרך מעשית באופן שאינו מקבל את מרות השלטון, חוקיו וכלליו ? מדברים גלויים שנאמרים אנו רואים שכן. אנו רואים שיחות מפורשות המדברות על אי-הלגיטימיות של השלטון; אנו קוראים כי יש ללמוד מדוד שהלך לסייע לאנשי קעילה שמותר לעשות פעולות מלחמתיות גם לא דרך העשייה השלטונית וכדו'. האידיאולוגיות האלה קיימות בתוכנו. לא זו בלבד, אלא שקולות רבים מתקיפים את כל רשויות השלטון: את הצבא ומפקדו, את המשטרה ומפקדיו, את השב"כ ומפקדיו, את ראש הממשלה ושריו, את רשויות המשפט. לא מדובר בביקורת בלבד. בחלק מהמקרים מדובר בטיעונים על חוסר הלגיטימיות של פעולתם, על כך שהיהודים כלל לא חשובים בעיניהם אלא רק הערבים, ועוד ועוד. זה מצטרף כמובן להתקפות משמאל על מי שנוח לשמאל הקיצוני (לא המרכזי) לתקוף, כאשר המדיניות לא נראית לו, ולטעון לחוסר לגיטימיות. זה מסכן אותנו".

הרב שרלו ממשיך וכותב: "האם אפשר שחס ושלום דברים אלה יתורגמו לשפת המעשה? בוודאי. כדברי רבנו הגדול באגרות הראי"ה כ: "וצמצום גמור בין הדעות והמעשים א"א כלל לעשות, מפני שהמעשים נגררים בע"כ ברב או במעט אחרי הדעות". לאמור: פעולות אנרכיסטיות, בצורות שונות, אורבות לנו. הן יכולות להיעשות על ידי רשויות שלטון החורגות מסמכותן; הן יכולות להיעשות על ידי נערים ופורעים. לא לחינם דיברו חכמים על החובה להיזהר בכבודה של מלכות. את חשבון הנפש צריכים לעשות גם רשויות השלטון, וגם אלה שמערערים על הלגיטימיות שלהם".

תג המחיר הוא תופעה מסוכנת

הרב שרלו מתייחס לתופעת 'תג המחיר' וכתב: "האם קיימת סכנה מקבוצות קטנות המרססות גרפיטי, זורקות אבנים ופוגעות ברכוש? יש הטוענים שכלל אין קבוצות כאלה, והכל הוא מעשי הפלשתינאים, שבכוונתם להטעות את העולם ולהציג מצג שווא. הציבור צריך לבחור האם הוא מקבל את הפרשנות הזו למציאות. אני פוחד שמדובר בטמינת הראש בחול, שמסכנת אותנו מאוד, כפי שנראה בהמשך".

"בהנחה שפעולות אלה קיימות, עד כמה הן מסוכנות ? התשובה לשאלה זו צריכה להינתן על ידי מומחי ביטחון. חלקם אומרים שהדבר לא נורא; אני נוטה לעמדת אלה שטוענים שהסכנה גדולה מאוד: לא הגרפיטי הוא הנשק. הסכנה היא כפולה. ראשית, גם פעולה נגד רכוש יכולה להסתבך, וגם זריקת אבנים יכולה להרוג, גם אם לא זו הכוונה מלכתחילה. אולם הסכנה העיקרית של פעולות אלה היא אחרת – היא מחוללת התססה: התססת הציבור הנוצרי נגד מדינת ישראל על ידי פגיעה בכנסיותיו; התססת הציבור הערבי על ידי פגיעה במסגדיו; התססת הציבור הפלשתינאי, שגם כך אין הוא אוהב ציון. חלק מדברים אלה נאמרים בפומבי כאידיאולוגיה. עובדה היא שמדובר במאות אירועים בשנה. מסוגים שונים. גם אם נטען כלפי הנתונים המתפרבמים שהם נכונים אך ורק ב50% המספרים הם מבהילים. חלק מהמשמעויות של מדיניות זו ראינו בפינוי שני המכולות בעמונה".

טרור האבנים פועל ביהודה ושומרון בעיקר כלפי היהודים. כמות האבנים המתקיפות, המארבים, ההרוגים מטרור זה – גדולה לעין ערוך מאשר ההפך. את העובדה ש"אבנים יכולות להרוג" למדנו על בשרנו שלנו, לא פעם. לא פעמיים. ברם, למשוואה הזו חובה להכניס שני עניינים: ראשון בהם הוא העובדה שמול האויב מתייצב צבא, שב"כ, זרועות ביטחון נוספות, שפועלים בכל כוחם כדי להגן על המתיישבים. שני בהם הוא שהדבר אינו מעמעם את החומרא העומדת לעצמה של פגיעה באנשים שאינם במעגל הלחימה. אין לי שום מושג מי גרם למותה של הפלשתינאית, ותמיד צריך להיאזר בסבלנות, אולם אם חס ושלום אכן הדבר נעשה על ידי ילדינו – הדבר חמור מאוד, ואנחנו צריכים להיות אלה שמעוניינים לחקור את המקרה ולהסיק ממנו את כל המסקנות. הדבר אינו מעמעם במאומה את המאבק הבלתי מתפשר שצריך להיות כלפי הטרור הערבי.

אי אפשר לאחוז בארץ בלי להיות מוסריים

האם אכן מדובר בסכנה ? להבנתי, כן. הוא מסכן בראש ובראשונה את העושים פעולות לא מוסריות, כי אדם הפועל באופן לא מוסרי הוא חוטא ופושע. הוא מסכן את הנפגעים, ואת אלה שנהרגים על לא עוול בכפם. הוא מסכן את התיישבות, שכן התורה מלמדת שחלק מאחיזתנו בארץ הקודש מבוסס על מניעת שפיכות דמים. התורה מלמדת שלא נצליח להיאחז בארץ אם לא נהיה מוסריים, ונשפוך דם נקיים. לא זו בלבד אלא שאם יתברר שמדינת ישראל גם אינה מסוגלת להשליט חוק וסדר ביהודה ושומרון – הלחץ עליה ילך ויגבר, ולגיטימיות האחיזה שלנו שם תתערער. בשל כך, הוא מסכן גם את מדינת ישראל. אנחנו חייבים לראות בשב"כ שליחי מצווה לטובת ישוב ארץ ישראל וביטחונם, וזאת בלי לעמעם כהוא זה את המאבק כנגד חציית הגבולות.

מהי ההחלטה העיקרית שהחברה בישראל צריכה לקבל ? השאלה העיקרית היא שאלת המדיניות: האם להתייחס למקרים שאותם חוקרים כאל פשיעה רגילה, וממילא מי שמטפל בה הוא המשטרה, כמו שהיא מטפלת בזורקי אבנים מסיבות אחרות, וממילא הדבר צריך להיעשות בכללים הרגילים של זכויות נחקרים, או שמדובר במאבק הדומה למאבק בטרור, ומי שצריך לטפל בו הוא השב"כ, והכללים של מאבק בטרור הם אחרים. זו השאלה העיקרית, ולא ניתן להתחמק ממנה. כל דיון על מה שאירע בשבועות האחרונים חייב להתחיל מנקודה זו. אני מאמין כי לטובת המוסר, לטובת ההתיישבות, לטובת מדינת ישראל, ובסופו של דבר – גם לטובת אלה המבקשים לפעול שלא כחוק, אין דרך אחרת להתמודד עם הבעיה אלא דרך השב"כ. הסובר אחרת טוען טענה לגיטימית, אולם לדעתי הוא טועה בטעות חמורה, ומסכן את עצמנו מכל כיוון. אנו אפוא צריכים להודות בהודאה גדולה לשב"כ שעקרונית ממלא את התפקיד הזה, ועושה לילות כימים כדי להגן על מדינת ישראל ועל ההתיישבות, בכל אגפיו. הקריאות לסגירת המחלקה היהודית הן טעות גדולה, ואנו עלולים לשלם מחיר יקר אם אכן כך יקרה. מי שייפגע מזה הוא בראש ובראשונה – אנחנו.

אסור לכוחות הבטחון לפעול בכל דרך

האם הדבר אומר שמותר לכוחות הביטחון לפעול בכל דרך? התשובה לשאלה זו צריכה להיות לא ולא. בשום אופן. הכללים הם אמנם כללים שונים מחקירות משטרה וזכויות נחקרים, אבל אין הדבר אומר שאין כללים ואין מעצורים. זו עמדת החוק; זו עמדת בתי המשפט; זו צריכה להיות עמדת כל אדם מוסרי. כבר לפני זמן רב טענתי שצריך לעשות ועדת בדיקה כדי לבחון את הגבולות, ואת השמירה עליהם. פסיקת בית המשפט קבעה במפורש כי נחצו קווים, ולא ניתן להסכים לכך בשום אופן. כתבתי על כך מזמן, ואני חוזר על כך עוד ועוד. לא זו בלבד, אלא שאם מושגות חס ושלום הודאות שווא – הרי שהפושעים האמיתיים אינם מאותרים ואינם ממוגרים, ואילו חפים מפשע משלמים מחיר. זה איום ונורא. בשל כך, לא ייתכן שהנושא לא ייבדק, ולא תיקבע מערכת טובה יותר לפיקוח על יישום הכללים. דווקא הידוק הקשר בינינו ובין השב"כ הוא הערובה לנכונות להתמודד עם הליקויים החמורים. ככל שנעבוד ביחד למען מטרות אלה כן נגבש את הדרך הראויה.

האשמה אינה צריכה להיות מופנית רק כלפי השב"כ

כאבי הגדול על המחיר שהילדים משלמים, והנזקים הקשים שכנראה נגרמו להם, אינו מופנה רק לשב"כ. הוא מופנה גם אל כל אלה שהביאו אותם לידי כך. חובת הסקת המסקנות מופנית לא רק אל השב"כ. העובדה שהגענו למציאות זו טמונה גם במערכת האידיאולוגית, במערכת החינוכית, במאמנים ומדריכים כיצד לעמוד בחקירות שב"כ, ובעוד גורמים שהם חלק בלתי נפרד מהסיפור. כבודם, שלומם וחירותם של הילדים צריכים להיות בראש מעייננו, ובד בבד עם ההגנה עליהם מפני חציית הגבולות כלפיהם חובה עלינו לשאול את עצמנו כיצד הם הגיעו למציאות הזו. ו

לוואי ונשוב לחידוש האמון בין אזרחי מדינת ישראל ובין מוסדות השלטון, בין המתיישבים ובין כוחות הביטחון, ונוכל ביחד לעשות את הדברים הנכונים בדרך הנכונה.

תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
24 תגובות - 21 דיונים מיין לפי
1
עוד מבולבל
חיים וייס | 10-01-2019 19:11
השבכ הוא לא הבעייה אלא הפיתרון. מחבלים יהודים צריך לתפוס ולכלוא. גם את מי שמסייע להם בהתחמקות צריך לשפוט.
זה מה שהוא אמר..
כמובן | 11-01-2019 0:42
אלא שצריך להיזהר בגבולות הגיזרה
2
ניסוח מדוייק
שקד | 10-01-2019 19:14
הרב כתב את מה שאני חושב טוב שיש מי שחושב גם אחרת מכל האנשים שחושבים בצורה דיכוטומית ולא מסוגלים לראות מציאות מורכבת
3
עיוורון
יואב | 10-01-2019 19:24
אם חשבנו שכשרואים בבירור את ההתנכלות לנערים חפים מפשע, ה'ליברלים' ידעו להסתכל למציאות בעיניים. טעינו.
4
על עוולות צריך לקום ולצעוק
טל | 10-01-2019 19:33
עד היום לא האשימו אף אחד אז למה ההלקאה על חזה הישיבה ... כן השבכ השתמש באמצעים לא כשרים ...
למה 'מחנכים' שם ב'ישיבה' ?
עדיף לברר לפני שמקשק | 11-01-2019 0:43
עדיף לברר לפני שמקשקשים
5
ניכרים דברי אמת
משה | 10-01-2019 19:40
פשוט מאמר נפלא, באיזונים שלו
6
אין לו חזון לבנות מדינת הלכה, ולא עולה להר
אלי | 10-01-2019 20:15
הרב שלרו עובד מתוך מציאות סטוט קוו ומאבק שלו על קדושת סטטוס קוו אבל יש יהודים מתחילת דרך הציונות ועד היום שמאבקם קודש לה' להחזיר שכינתו לציון, ולא כדרך החרדים שעדיף להם שב ואל תעשה, שיהא כיף להם.
7
אין אימון בשב"כ מחלקה יהודית
יוסי אברג'יל | 10-01-2019 20:48
כואב הלב , נער שעובר חקירת שבכ יכול לקבל שריטות , לי אישית אין אימון במחלקה היהודית , בזמן גרוש גוש קטיף עצרו את הבן שלי בן 15 על קטיף זיתים במטע ערבי בשומרון והאשימו אותו בכל מה שיכלו כולל הצתות , אמרו לו שמחר יקחו אותו למשפט בכס , עצרו אותו כל הלילה במשטרת אריאל ולמחרת בבוקר קראו לי שהחתום על שיחרור בערבות . נגיד שבאמת קטף זיתים , אם זה היה מפרדס יהודי גם היו עוצרים אותו כל הלילה ומאיימים עליו במעצר דרך בית משפט בכס ? חתמתי על צו הרחקה מאזור קדומים , ואז אמרו לנו במשטרת אריאל לנסוע למשטרת קדומים לקחת את התיק . זו לא בדיחה ?
8
בטוחני שבדיבור משותף הרב שרלו ובן גביר יסכימו
מן ההר | 10-01-2019 20:50
גם אם לא יסכימו על הכל אבל על 90% יסכימו ועל 10% האחרים גם אם לא יסכימו אידיאולוגית הם יסכימו דפקטו. נכון ששניהם מתנסחים אחרת אך שניהם אומרים אותו דבר. ושניהם פועלים אחרת. ושניהם צודקים.
9
יובל שרלו
התמים | 10-01-2019 21:05
סוף סוף אדם בעל שיעור קומה שמיטיב להסתכל למציאות בעיניים פקוחות ומפוכחות . מצד אחד אינו שיכור כוח, מצד שני לא מתקרבן ולא מגן על מי שאינו ראוי להגנה. יישר כוח, חזק ואמץ. משב רוח מרענן אחרי כל הרעל הגזעני משיחיסטי שנשמע מכיוונם של רבנים אחרים.
אתה שמאלן ורק כמוך יכולים לתמוך ברב שרלו ולא
בנצי | 13-01-2019 17:01
אוסיף
10
אתה חייב ללמודלהתנסח בצורה יותר קצרה. היתשתנו
נרדמתי באמצע | 10-01-2019 21:19
וגם פחות טהרנות והתנשאות תעזור פה
11
הרשמה למי שמנה אותך להיות רב
אשם | 10-01-2019 21:46
ערב רב
12
נשמע יותר סזון מבטחון
שלום | 10-01-2019 21:53
הסכנה למדינה מילדים אלה לא קיימת שוברים שתיקה מסוכנים פי מיליון
13
שאלה לכבוד הרב: כמה מתוך תלמידיו נשארים דתיים
ששי | 10-01-2019 21:59
האם אלה שמורידים את הכיפה, עושים זאת כי הרב לא השקיע בהם מספיק, או פשוט אין קשר בין מה שהרב אומר למה שבן טיפש-עשרה עושה?
14
מסכים עקרונית, אבל
מרקוס | 10-01-2019 23:05
יש כאן ריכוך בלתי נסבל של המציאות ביוש. זרועות הביטחון שפועלים בכל כוחם כדי להגן על המתיישבים - לא ממש מדוייק. צריך להודות לכל זרועות הביטחון, אבל התפיסה הבטחונית הכוללת מאוד בעייתית, ולא מציבה כמטרה מיגור מוחלט ובלתי-מתפשר של הטרור הערבי. לכן, כשהרב אומר בסוף דבריו שעלינו לשאול את עצמנו כיצד הנערים הגיעו למציאות הזו, התשובה הרבה יותר מורכבת מאשר: לא חינכו אותם לממלכתיות. כאשר השלטון לא פועל במלוא עוצמתו לשמירת הביטחון שלך, כאשר המנהל האזרחי מתייחס אליך כנטע-זר ופועל בכל הכלים נגדך, כאשר יישובים יהודיים נעקרים ובניה בלתי חוקית של ערבים נמצאת בתחתית סדר העדיפויות - אך טבעי שנערים צעירים ואכפתיים יקחו את החוק ליידים. זה רע? נכון. אבל האשמה מוטלת בראש ובראשונה על ראשי השלטון. אחר כך אפשר לבוא בטענות גם למחנכים, שצריכים לחנך למתינות גם במציאות המורכבת הזו
15
כל הכבוד לרב שרלו. נוקב ואמיתי
מאיר | 10-01-2019 23:11
נמאס מהשרלטנים שמאחזים עיני הציבור ומסיתים נגד המדינה והשבכ.
16
כתבה נכונה
יפה יוסף | 10-01-2019 23:47
לא סתם נאמר במשנה חכמים הזהרו בדבריכם
17
יש אמת בדברים,אבל למה אישית הרב שרלו כ"כ קר?
מישהו | 11-01-2019 5:23
פעמים רבות יש אמת בדברי הרב שרלו (לעיתים הוא חורג לליברליות אנטי תורנית משונה- כמו בנושאי להטב וכיוב'), אך האיש בוודאות אינטלגנטי מאד, לא מתלהם, ומשתדל לראות דברים לטווח ארוך ולחשוב על המשמעות שלהם. אבל למה ברמה האישית , כשפונים אל הרב בדרך זו או אחרת, היחס ככ קר, לא מסביר פנים, ואפילו אטום במידת מה? וזה ביותר ממקרה בודד. חבל.
18
נוער הגבעות תג מחיר
יק | 11-01-2019 10:10
מה תהיה התגובה של אותם רבנים והארגון חננו שמגנים על נוער הגבעות.חלילה וחס יתפסו על ידי תושבים. וישלמו בחיים. זה ברור שהם לא יצאו משם בחיים.
19
שב"כ - שוטים , ברברים , כלבים - והמבין יבין!
אוראור | 11-01-2019 10:20
אין פה עוד מה להוסיף!
20
מאמר מזעזע
שוק | 11-01-2019 16:26
לפי הדברים האלה צריך לאזוק את ההורים לכיסא 14 שעות ולחנך אותם לממלכתיות מה אתה רוצה מהילדים.אה אפשר גם את הרבנים אלה שלא ליברלים .
21
שככודו ירכיב משקפי מציאות
חלי | 12-01-2019 19:19
כבוד מר שרלו אולי פעם אחת ולתמיד תפסיק לבלבל את המוח, ריקודי מה יפית שלך נמאסו עלינו. אין שיויון בשום רשות, הן בשבכ, במשטרה, ברשות השופטת שם בכלל המצב קטסטרופלי. ההפליה היא בין הערבים המועודפים לבין היהודים המדוכאים, ובמיוחד כאשר מדובר באחינו המתנחלים, שהם מלח הארץ. לא די בתקשורת העוינת, גם אתה יורה לתוך הנגמש. הבקורת שלך רק ממאיסה אותך יותר.