אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

על מה באמת הויכוח בינינו לבין ארגון חותם?

על מה ניטש אפוא הפולמוס במחננו? טעות היא לטעון שהזרם האחד דוגל באינטרס הדתי ואילו הזרם השני פועל נגדו, כביכול האחד רוצה במדינה יהודית והאחר במדינת כל אזרחיה

על מה באמת הויכוח בינינו לבין ארגון חותם?

קשה היא מלאכתם של "הצדיקים הטהורים", עליהם כתב הרב קוק זצ"ל שאינם קובלים על הרשעה, הכפירה והבערות אלא מוסיפים צדק, אמונה וחכמה ("ערפילי טוהר", עמ' ל"ט). קל הרבה יותר לקבול ולזרוע שנאה, למתוח ביקורת על אחרים ולהטיל בהם קלון, להגדיר אותם כניאו-רפורמים ולתייג אותם כעוכרי ישראל.

אפשר בנקל לייחס לבעלי עמדות חולקות כוונות שליליות ולבסס אותן על טיעונים מפוברקים, ועל נתונים שגויים ואף שקריים. העושה זאת מתוך אמונה שהוא פועל לשם שמים יכול אף לחשוב את עבירותיו למצוות, ובמקום שיאיר את חודש התשובה באורם של "אורות התשובה" המבקשים להאיר את כל היש ולחברו לא-לוהות, עלול להחשיכו בחשכת הגלות הנגועה בשנאת חינם ומהולה במאבקים פנימיים המעכירים את הנפש ומחלישים את החברה.

אף אני העני ממעש, אינני מתיימר להימנות על הצדיקים הטהורים, וקלה הייתה דרכי אילו בחרתי להתנצח ולהתנגח להפריך ולהכפיש, ואף להאיר באור מגוחך את הביקורת הסרקסטית שהוטחה לאחרונה בשורה של אנשים וארגונים שעושים לילות כימים בעסקי ציבור באמונה. חלקם הגדול פועלים בהתנדבות גמורה וללא קבלת פרוטה משום קרן ישנה או חדשה, וחלקם האחר ויתרו על משכורות שמנות כדי לפעול בעמותות ללא כוונת רווח על מנת לקדם ערכים יהודיים ועקרונות מוסר ולהוסיף נדבך בתיקונו של עולם.

ברם, לא על דרך הניצוח והוויכוח השלילי תהיה תפארתנו. מלחמה של הטלת בוץ בין תתי המגזרים של הציונות הדתית היא ההיפך הגמור מכל הווייתי כיהודי מאמין וכמי שגדל משחר היוולדו על ברכי הגותו וחזונו של הרב זצ"ל. יתר על כן, לא הייתי מהין לתת יד למלחמות היהודים, למרות האש הכבדה שנפתחה לפתע מכיוון לא צפוי, ולו רק משום שאני רוחש כבוד לחוגים התורניים-ציוניים שבחרו לתקוף אותי ושכמותי. אני מעריך את פועלם של הרבנים, המחנכים ובתי המדרש המכונים חרד"לים שטובת היהדות ועם ישראל לנגד עיניהם, ומוקיר את תרומתם.

על מה ניטש אפוא הפולמוס במחננו? טעות היא לטעון שהזרם האחד דוגל באינטרס הדתי ואילו הזרם השני פועל נגדו, כביכול האחד רוצה במדינה יהודית והאחר במדינת כל אזרחיה. שני הזרמים פועלים לחיזוק מדינת ישראל כמדינה יהודית, אלא שלנוכח האתגרים הגדולים שמזמנת לנו התקופה התהוו שתי גישות בשאלה כיצד לעשות זאת, והן באות לידי ביטוי בשורה של נושאים:

בתחום השוויון לנשים אין מחלוקת על כך שיש לשמור על ההלכה, ואין מחלוקת על חשיבות ערך המשפחה, שכן גם הדתיות הפמיניסיטיות הן פמיליסטיות. אולם יש מחלוקת האם יש להיאבק לצמצום השוויון לנשים או שהוא משקף התקדמות מבורכת והרחבת מימוש צלם אלוקים שבאדם? האם לאפשר התפתחות של נשים בכל תחום, אך להותיר אותן מודרות לחלוטין בתחום החיים הדתיים, או לקדם שותפות נשית גם בחיים הדתיים ככל שההלכה מאפשרת? אלפי בנות ונשים כבר מזמן היו מתרחקות מעולם בתי הכנסת אלמלא חלה התקדמות במעמדן ובהשמעת קולן, התקדמות שנוצרה על ידי ארגוני הנשים ופעילותיהן והחוגים הקרובים להם.

אין מחלוקת על חשיבותם של נישואים כדת משה וישראל, אך יש מחלוקת כיצד לעצור את הסחף של אלפי זוגות שאינם רוצים להינשא כלל או שאינם רוצים להתחתן בטקס הלכתי. האם השמרנות והקיפאון הם שיעשו זאת או דווקא הסכמי קדם-נישואין, צמצום בעיית העגינות וסרבנות הגט ומתן ביטוי אישי בטקס החופה, עשויים להביא לכך שעוד ועוד זוגות יחדלו לחשוש מנישואין כהלכה?

אין מחלוקת על כך שדרכם של הזרמים הלא-אורתודוקסים אינה דרכינו, אבל יש מחלוקת האם  האידיאל הדתי הוא להילחם בהם בכל דרך ומחיר, תוך שימוש בתארי גנאי דוגמת "גרועים מנוצרים", או שאכפת לנו מלמעלה משני מיליון יהודים, ועודנו מאמינים ב"כל ישראל ערבים זה לזה".

אין מחלוקת על כך שיחסים חד-מיניים אסורים מהתורה, אולם האם הגדרת הלהט"בים כסוטים, חולים, נכים וכדומה תקדם את הזוגיות הרצויה ותפתור בעיה כלשהי, או שהיא רק תרחיק מהיהדות אותם ואת רוב הציבור? האם יחס מכבד ומכיל משמעו מתן לגיטימציה (מושג שהפך למצווה מעשרת הדברות), או שגילוי סובלנות והבנה יביא לכך שצעיר דתי שיוצא מהארון יוסיף להישאר קרוב לארון הקודש?

האם כפיה של הפרדה מגדרית מהגיל הרך והפיכת מוסדות חינוך לתורניים, וקבלה סלקטיבית של תלמידים מגביר את החינוך הדתי בישראל או שהוא רק מרחיק ומדיר תלמידים רבים שבאים מבתים דתיים ליברלים או מבתים מסורתיים ושולח אותם לחינוך החילוני?

האם מלחמות השבת וההתעקשות הדוגמטית להיאבק על שימור הסטאטוס קוו ז"ל מקדמת את השבת היהודית במרחב הציבורי בישראל, או שדווקא בניית הסכמות ברוח אמנת מדן-גביזון (והאמנות שקדמו לה) לפיהן תתאפשר פעילות פנאי ותרבות מסוימת בשבת, אולם תצומצם למינימום הפעילות המסחרית היא שתשפר את מעמד השבת בישראל? בפועל הרבנים מנעו עד כה כל הידברות והסכמה, וכך התרחבה והתרבתה פעילות חול בשבת בכל התחומים ובעיקר מסחר עד לאין שיעור.

האם שימור והקפאת המצב בעולם הרבנות, כולל פוליטיזציה של הרבנות ורבנים שאינם מתפקדים היא שמרבה קידוש השם בעולם, או שההצעות המפורטות של נאמני תורה ועבודה בדבר יתר שיתוף של הציבור בבחירת רבנים, קציבת קדנציה לעשר שנים ועוד הם שיקדמו את החזון של מייסד הרבנות, הראי"ה קוק זצ"ל: "לקרב את הלבבות ולהכניס רוח של שלום … לחזק התורה וכבודה על אדמת הקודש".

אלה הן כמה דוגמאות מנושאים רבים ומגוונים בהן התהוו שתי גישות בעולם הדתי-ציוני. נושאים אלה כמו גם רבים אחרים נדונים בהרחבה בשמונים הגיליונות של כתב העת "דעות" היוצא לאור על ידי נאמני תורה ועבודה ובכנסי התנועה. אולם דוברי חותם העדיפו שלא לדבר לגופם של דברים אלא לגופם של אישים. הם ביכרו שלא לעסוק בתוכן אלא הצביעו על מקור אחד מני רבים של תרומות שמסייעות לפעילות של הארגונים הדתיים המתונים, בידיעה שקרן זו כה שנואה ומאוסה בעיני הציבור הדתי, עד שדי בעצם הדבקתה למצח הארגונים כדי לגייס המונים לקמפיין השנאה. כך ממש עשו גורמים אנטישמיים, להבדיל, שפטרו עצמם מלהתמקד בפעילותם ובתרומתם של יהודים. הם היו מדביקים קרן למצחם בציוריהם, ודי היה בכך כדי ליצור דמוניזציה מעוותת ומבעתת. של ארגונים אלה. קצר המצע מלהתייחס לעניין מופרך זה, אולם בשורה התחתונה, אילו יצליחו המתקיפים בתוקפנותם, וימנעו הגעת תרומותיה של הקרן החדשה לארגונים הדתיים, הם במו ידיהם יהיו אחראים להעברת אותם כספים ישירות לארגונים האחרים, ארגוני השמאל הקיצוני בהם קרן זו תומכת. האם על כך תהיה תפארתם? אתמהה!

כאשר הרב שלמה אבינר כותב על "הלכות שיימינג" (מצוי בגוגל) הוא מחיל את שבעת התנאים של החפץ חיים על ביוש ולשון הרע שמתבצעים באמצעים הטכנולוגיים של ימינו. ארגון חותם הצליח לרמוס ברגל גסה כל אחד ואחד מהתנאים הללו. אומרים שהקירות במאה שערים מחזיקים בזכות הפשקווילים הרבים שמודבקים עליהם. החומות שהולכות ומוקמות בידי אנשים בודדים מקרב החוגים התורניים- לאומיים בין קבוצות שונות בציונות הדתית נבנות באמצעות הפשקווילים המודרניים: סרטוני הסתה ואמרות נאצה במדיה החדשה. האם גם הם יחזיקו לדורות – הדבר תלוי בציבור: האם הוא יקרא אותם? האם יאמין למשפט שדה שגדל על מצע מנותק מהמציאות? האם הציבור יבין שהצדיקים הטהורים לא אמורים לעסוק בהכפשת יהודים ובוודאי לא בשנאת אחים?

אני הקטן גדלתי על דברי אבי זקני הרב יהושע קניאל זצ"ל, שכיהן כרב ראשי בחיפה במשך קרוב ליובל שנים, והיה תלמיד מובהק של מרן הראי"ה. בהספדו על רבו הוא הזכיר כיצד הרב קוק נהג לומר למי שמתחו ביקורת על מתינותו: "לעולם לא אצטער אם בטעות אהבתי את מי שלא הייתי צריך לאהוב, אבל מה מאוד יחרה לי אם חלילה אשנא את מי שלא הייתי צריך לשנוא". בהתאם לשיטתו פירש הרב קוק זצ"ל כי "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" על ידי כך "שיתראו כל הצדדים וכל השיטות, ויתברר איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו וענינו" (עולת ראיה א עמ של).

עודני מצפה שהרבנים החשובים שארגון חותם מזהה כרבניו יורו לצעירים הנלהבים  להיפגש ולנהל שיחה כנה עם האנשים והארגונים אותם הם השמיצו מבלי שניסו להחליף אתם מילה. על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, ומי יודע אולי נוכל להגיע להבנה ואף למחילה עוד לפני השנה החדשה.

=======

הרב ד"ר רונן לוביץ' הוא נשיא תנועת 'נאמני תורה ועבודה'.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
35 תגובות - 29 דיונים מיין לפי
1
פולמוס?
מה אתה אומר | 03-09-2018 18:30
יותר דומה לקרב האבקות בבוץ.
2
מטרת הקרן להשמיד את המדינה היהודית
דני | 03-09-2018 18:34
והאסטרטגיה כסף (שוחד) לגופים דתיים ליברלים.. השוחד מעוור ולכן צריך להילחם באותם אירגונים עד שיתנתקו מהקרן להשמדת ישראל אם הרב קוק היה חי הוא היה מחרים אותם היות והקרן היא בוגדי ישראל ממש.. ואמור לי מי מממן אותך ואומר לך מי אתה.
3
אומרים ומתרצים הכל חוץ מדבר אחד
אני | 03-09-2018 18:56
למה אתם עובדים ביחד עם הקרן החדשה?
איפה כתוב בתורה
i | 03-09-2018 23:05
שאסור לעבוד עם הקרן החדשה ?
על הדרשן
אין מקשין | 03-09-2018 20:31
במיוחד אם זה בדולרים
4
בלה בלה בלה...
רועי | 03-09-2018 19:59
תענה על השאלה הפשוטה: מדוע הקרן החדשה בוחרת לממן דווקא אותכם? ומדוע אתם לוקחים מהם את האתנן? כל השאר בילבולי מח: אבי זל... אני הדל... שיימינג...
5
נעתרות נשיקות שונא...
משלי | 03-09-2018 20:30
לאחר כל נופת הדבש איך אתה קורא לעצמכם נאמני תורה ועבודה כאילו מי שלא בתנועתכם אינו נאמן כמו ביקורותו של הנציב על הקמת אגודת ישראל. אתם נלחמים בשצף קצף שלא יקום משהו תורני. אתן לך דוגמא מחיפה שהזכרת אני חדש יחסית שם ורצינו בממד להקים כיתה נוספת ל2 כיתות קיימות שבה יהיו מקצועות הקודש מופרדים (מה לעשות כך זה אצל הספרדים וכך פסק הרב קוק...) הכניסה לכיתה זו אינה מןגבלת לאיש שכל הורה יבחר את כיתת ילדו ומי כמובן ניהל מלחמת חורמה נגד זה...אל תחפש הרבה הדתיי לייט כמוך שבאמת עושים זאת לצערי במסירות נפש כמו שתיארת ממש כמו ראשוני הנוצרים שאם תבדוק בהיסטוריה לא רצו לעשות שינויים גדולים וקראו לעצמם ישראל האמיתי....בקיצר הם הנאמנים לא אנחנו
6
מלל גבוה עטוף בעיוותים כה רבים
אבי | 03-09-2018 21:23
אתה קראת בכלל את החומר שחותם פרסמו? הם לא התמודדו עניינית? חבל שאדם רציני כותב כל כך הרבה שקרים
7
כן או לא?
מאיר שלא לוקח | 03-09-2018 21:30
איני יודע כמה אנשים נמצאים בארגון שלכם ועד כמה מדובר על פולמוס בין ציבור או בין כמה עשרות אנשים לבין כמה עשרות אחרים.. . בכל מקרה בוא נדבר על הנושא החם- אתה מודה באשמה? קיבלת כסף מהקרן החדשה או לא? לא הצלחתי למצוא התיחסות לכך בדבריך הארוכים
8
"התהוו שתי גישות בעולם הדתי-ציוני"???
אביחיל | 03-09-2018 21:40
הגישה השמרנית תמיד היתה היא לא התהוותה. זו דמגוגיה לטעון אחרת. הגישה שלכם היא מומצאת, היא נתהוותה... משכך אין בכלל על מה לדון! אנו משמרים את הקיים, אתם רוצים להמציא את הגלגל מחדש.
9
הקרן לישראל חדשה
שימי | 03-09-2018 21:43
10
אני לא רוצה להתווכח ולתקוף ולהכפיש בלה בלה בל
אבל | 03-09-2018 21:52
זה מה שאני עושה החל מאמצע המאמר ואילך
11
קשוטו עצמכם ואח"כ...
לא נאמן לתורה הזו | 03-09-2018 22:02
המלחמה של שמואל שטח, השופר של נאמני תורה ועבודה משפריץ שנאה שקרית על הגרעינים התורניים ללא בדיקה וללא הבחנה וזה ממש מהמוסיפים שנאה. אנא הרב רונן קשוטו עצמכם, עשו בדק בית כמה שנאה עיוורת יש בתנועתכם. כשנשיא תנועת נאמני תורה ועבודה קרא נא את שמואל שטח לסדר ואחכ תהיה לכם זכות לבקר אחרים.
12
איזה מתק שפתיים
טוב | 03-09-2018 22:40
איזה מתק שפתיים מה בסך הכל אמרנו? שיש מחלוקת אם לצמצם את השוויון לנשים או לברך על כך משום שזהו צלם אלוקים שבאדם? שיש מחלקות אם שמרנות וקיפאון יעזרו למוסד הנישואין או שמא נתינת ביטוי לזוגות תחת החופה? להפוך את הזרמים הלא אורתודוקסים לשני מליון יהודים??? בקיצור, אנחנו ממש מדברים במתק שפתיים, אך מציגים את עצמנו כנאורים ואוהבי אדם, ואת החולקים עלינו כחשוכים, עתיקים, שקפאו בעבר. ממש יחס מכבד..........
13
נזק נזק כמה נזק אתם גורמים
אחד שכואב לו | 03-09-2018 23:47
הגעתם לעיוות מחשבה מקווה שלא תתעוררו מידי מאוחר לאחר ההרס שתספיקו לזרוע
14
הקרן משלמת לכם הרבה כסף למטרה אחת
אלכס | 04-09-2018 6:23
15
את כל ההסברים היפים עושים בלי גורג סורוס
י | 04-09-2018 6:58
אסור לקחת כסף מן הקרן לישראל חדשה, כיון שמדובר בקרן שחותרת להביא את ישראל להיות מדינת כל אזרחיה, כלומר להשמיד את ישראל מבפנים. מדינת ישראל כמדינה יהודית היא אור גדול בעולם כולו. היא הגשמת חזון הנביאים. חשיבותה איננה רק כלפי העם היהודי, אלא כלפי העם כולו. גורג סורוס הוא יהודי מומר שעשה את כספו הרב כאשר סייע לנאצים. הוא מאמין שיש להשמיד את הרעיון היהודי של המדינה, ועושה זאת על ידי קרנות שונות התומכות בערבים הנלחמים בנו, על ידי קשר עמוק עם איראן, ועל ידי תמיכה בקרן לישראל חדשה. נאמני תורה ועבודה מהווים זרוע של הקרן בניסיונותיה לקעקע את דמותה היהודית של ישראל כאשר הם מקבלים ממנה כספים.
16
עוד רפורמי מקבל במה בסרוגים
אורי | 04-09-2018 7:15
תפסיקו לפרסם את ההגיגים שלהם
17
רבנים
יאיר | 04-09-2018 7:38
לא הכרתי את השם רונן לוביץ אז חיפשתי ביוטוב איזה שיעור שלו, אולי איזה חקירה או לימוד הלכות לציבור... לא מצאתי. ולכן ברור לי מי נגד מי. ואני בוחר בצד שמחוייב להלכה.
18
אני רק שאלה
אחד שמבין | 04-09-2018 8:51
למה כל הלייטים מסתתרים תחת משפטים מסויימים וספציפיים מאוד של הרב? א. היו עוד רבנים לאורך הדורות (ונכון שמרן הראיה גדול מכולם אבל בכל זאת). ב. הרב היה דמות הרבה יותר גדולה ממה שהם מציירים אותו. הוא גם ידע להיות תקיף וקנאי (אבל את זה הם לא יספרו או שהם לא יודעים). בקיצור, הלייטים אוהבים לצייר תמונה חלקית ושטחית כי הם יודעים מה האמת ומתכחשים לה.
19
החפץ חיים השיב לטיפוסים כמותך כבר לפני מאה שנ
טיעוני שקר | 04-09-2018 9:11
אלה המוכנים לוותר ישנם אנשים המוכנים להתפשר בכל מה שנוגע לתורה ולקיום מצוותיה, לוותר על הא, לעצום עין על דא, ובלבד שלא להיכנס למלחמה עם אלה שאינם מאמינים - ולסתום את פיהם על ידי ויתורים. אפשר לדמותם לאחד שראוהו מוציא מחנות סחורות יקרות, רץ עמהן ומשליכן לנהר, אלה שראו את הדבר התמוה הזה החליטו כי בודאי נתקף המסכן הזה בשיגעון, כי הרי מי שיש בו דעה לא יעשה כזאת. אלא, אמר החפץ חיים, אני כשלעצמי עדיין מסופקני אם אמנם האיש הזה משוגע הוא או לא, אבל בדבר אחד אני בטוח ללא כל ספק, כי החנות ממנה הוציא האיש את הסחורה אינה חנותו, והסחורה שזרקה לנהר אינה סחורתו. גם הפרשנים מהסוג הנל המוכנים לתיקונים שונים בתורה ובקיום מצוותיה, דומים לאותו האיש הזורק את הסחורה היקרה לנהר, על ידי שהם נכונים לוותר ולהתפשר על חשבון תורתנו הקדושה ומצוותיה, הם מעידים על עצמם כי החנות אינה שלהם וגם הסחורה שבה אינה שלהם, כי אילו הרגישו האנשים הללו כי התורה שלהם היא, והיא מקור חייהם ומעין קיומם - בוודאי שלא היו מוותרים בשום פנים אף על מנהג קל של אבותינו.
20
רבני פייסבוק וטוויטר
אפסים | 04-09-2018 9:13
כשיעלמו הפלטפורמות יעלמו גם הם איתם. איפה הרבנים שקידשו את הסוציאליזם? מישהו זוכר אותם בכלל?
21
מי מתייחס לארגון אלים ופרימיטיבי כמו 'חותם' ?
הייטקיסט דתי | 04-09-2018 11:53
ק
הייטקסיט, זה כל מה שהצלחת לטעון???
רועי | 04-09-2018 21:48
גם אני הייטקיסט אגב, מה אתה מנסה להגיד שההייטקיטים דתיים לייטים? אני עובד בחברת הייטק גדולה (אינטל) ורוב הדתיים שאני מכיר לא כמוך... תרגיע
22
היפה בנשים
יובל | 04-09-2018 12:10
אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן אם כנסת ישראל נמצאת על פרשת דרכים ואינה יודעת לאן לפנות עליה להתבונן בדורות הקודמים. אותה סטייה עם אותם טיעונים נטענו לפני כמאה חמישים-מאתיים שנה על ידי יהודים באירופה שלימים שיטתם התפתחה לרפורמה, להתרוקנות מכל זיקה להלכה היהודית המסורתית ולהתבוללות של מיליונים באירופה וארהב, אבדה עצומה לעם ישראל שלעולם לא תשוב. מדובר במלחמה על הבית! נפנוף באיזו אמירה של הראיה קוק זצל חוטאת לאמת. הרב כתב אלפי מאמרים ואמרות, אך אין ספק שנאמנות להלכה הייתה המוטו של כל מעשיו וספריו. לא משנה אם מדובר בקרן חדשה או ישנה, המראה שהוצבה מול פני נאמני תורה ועבודה, המראה להם שפעילותם נושאת חן וחסד בפני המסוכנים שבאויבי היהדות, מעט מלחיצה, ואם הם מרגישים שהם חייבים איזה סיוע ממשפט גדול שאמר הראיה - זה מראה שהסירטון של חותם הועיל!
23
לא תודה
מאיר | 04-09-2018 17:00
גבריאל כדורבנות. הכותב תלמיד חכם עצום אין לי ספק שבמפגש איתו וחותם הרבה חומות יפלו
24
כמה אהבה, ככה שינאה.
יאיר שוב | 05-09-2018 7:09
מילים יפות מאד. כוונות טהורות. יהיה גם מי שיאמר תמימות. רק תסבירו לנו כיצד אהבת ישראל גדולה כזאת יכולה להביא לככ הרבה שינאה, לשומרי תורה ומצוות במסורת אבותינו ואבות אבותינו? נשות קולך נלחמות ברבנים ובדייני ישראל, כמובן, מרוב אהבה. שי פירון חבר ללפיד וקידש מלחמה נגד חינוך חרדי מרמת גן והלאה - כמובן, בשם אהבת ישראל.
25
סוף סוף יצא המרצע מבשק
יעל | 05-09-2018 12:25
יש לנו פה משנה מסודרת של כל הויתורים שלכם בהלכה וביהדות. מי שמך להחליט שאתה יכול לוותר ולשנות את ההלכה (ואתה משנה סעיפים מפורשים בשוע) בגלל שאתה רוצה להרוויח נקודות בציבור? היהדות לא משתנה ומה שהיה נכון נשאר נכון. ועוד קורא לעצמו רב. גם עם נואפים שגאים בכך היית מתנהג בכפפות של משי כמו שאתה מתנהג עם הסוטים האחרים?
איזה דבר נגד ההלכה יש כאן?
אריק1 | 06-09-2018 17:28
אני לפחות לא מכיר שום חיוב הלכתי למחות על עבירות בלשון בוטה דווקא. אפילו עצם המחאה תלויה בפשטות בכך שיש סיכוי שישמעו לה (מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע אך ויש בזה פרטים ויש מקום לעיין בדבר)
ל"הלכה לא משתנה", לך תלמד
אודי | 05-09-2018 17:20
הריבית מותרת על פי ההלכה כשעושים היתר עיסקה. לא עשו פה משהו שלא על פי ההלכה. אבל הרב הזה עם תנועתו עוה דברים כנגד ההלכה.
למה אתה לוקח רבית בבנק?
הלכה לא משתנה | 05-09-2018 16:47
איך אתה אומר שהלכה לא משתנה? שמעת על איסור רבית??? אז מה זה שהרמבם שינה?
26
אתה ממחזר את הטענות של הרפורמים מלפני 200 שנה
עמית | 05-09-2018 18:45
ותראה איך הם התנתקו מעם ישראל. לשם אתה חותר? הרפורמים מחככים ידים בהנאה…
27
ארגון חותם עושה עבודת קודש ואתם סתם רפורמים
אישה. | 05-09-2018 19:12
מחופשים .
28
נאמני,זה אוסף דתל"שים. גנבו שם מהפועל המזרחי
ראובן שרון | 06-09-2018 14:09
ף
29
מנסה להבין
א.ג.י | 06-09-2018 23:20
זה מאמר קצת מוזר... בהתחלה כתוב רוחש כבוד לחוגים התורניים-ציוניים שבחרו לתקוף אותי ושכמותי, מעריך..מוקיר את תרומתם אחכ כתוב לא על דרך הניצוח והוויכוח השלילי תהיה תפארתנו. מלחמה של הטלת בוץ בין תתי המגזרים של הציונות הדתית היא ההיפך הגמור מכל הווייתי כיהודי מאמין... אבל בסוף מה נאמר?? השוואה של סרטוני חותם לדרכי פעולה אנטישמים. ולא מרגש אותי ככ שכתוב להבדיל על מי הוא עובד שהוא לא מתלכלך בבוץ?? ליכלכת בריבוע