אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

הזהות המינית של האדם הוכרעה ביום שבו נולד

כשמשרד החינוך מזמין מנהלים להקשיב לנוער שמדבר על "בירור הזהות המינית שלו" הוא טועה. אין מה לברר, הבירור הסתיים כבר ביום בו נולדו! מה שנשאר זה לשאול האם להקשיב ליצר רע מאד, יצר הדוחק אותו להיות מי שהוא שונה ממי שהוא צריך להיות

הזהות המינית של האדם הוכרעה ביום שבו נולד
  (צילום: אסף מילר)

כנראה בארצנו הכל אפשרי. הלא היא ארץ ה', לכן היא היא ארץ כל האפשרויות ולא ניתן לארה"ב לגנוב לנו את הבכורה.

על ארץ הקודש הזו אנו מצווים לחיות על תקן יהודים אמתיים כמפורש בפרשת בחוקותי (אני מקווה שיש עדיין כאלה הזוכרים שעלינו להיות כפופים לתורה), אך לא ברור האם אכן כולנו ממלאים אחרי צו אלהי זה כדבעי! ובאמת המציאות מראה שרק בה ניתן אנו עדים לתופעה משונה זו שיש המצהירים על עצמם כעל יהודים ועל התנהגות דתית תוך כדי התנגשות חזיתית מוחלטת עם ההלכה ועם דבר ה'!

הלא כולנו חכמים, כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה, ואם כן מצוה עלינו לספר ברחשי לבנו ולתת להם ביטוי בלתי מסויג כי הם דברנו, ולכן דבר ה'! ואין פלא, הלא בנים אנו שלו! ואם יישאר לאשי ספק למרות כל תועבות התקשורת וה'אליטות', די להביט ולו מעט קט במשרד החינוך המנוהל על יד ראש המפלגה הציונית הדתית, ואעפ"י כן המשרד מצליח להביא את הדיכוטומיה הזו לידי קיצוניות אבסורדית, והממונים על החמ"ד שולחים הזמנה ותקציבים לכל ראשי ישיבות תיכוניות למה? ניחשתם בוודאי: הזמנה למפגש עם מה שהקב"ה כינה 'תועבות', ובסגנון העדכני מכנים אותם 'להט"בים'.

לשלוח אותם ישר לגהינום. הרב טאו

איך נותנים במה למי שהקב"ה פסל אותו על הסף?

אין כאן המקום לדיון מה מעמדם מבחינת ההלכה, כי רבים בתוכם חונכו באופן שהשתכנעו שהם קרבנות של מציאות פיזיולוגית ולכן אינם רואים פתרון, אחרים לא מבינים שיש בכלל דברים האסורים בעולם בכל הנוגע לפרטיות, וחלק קטן, אך רקוב וארסי המסית רבים מאד לדבוק ולהידבק במחלה זו, וכך מרחיבים את התופעה כפי שכתבה כבר פילוסופית ופסיכואנליטית גדולה מאוניברסיטת פריס, פרופ' אמדו לוי-ולנסי ז"ל. דיון פילוסופי ותיאולוגי רציני אינו יכול ואסור שיתנהל מעל מסכי הביוב התקשורתי.

אולי תאמרו שמטרת המפגשים האלה היא פעולה חינוכית על מנת למנוע התפשטות המחלה הנפשית והפיזיולוגית הזו מרבים, ולהציל נפשות צעירות ותמימות מהידבק בתועבה זו שהתקשורת והבג"ץ בראשות אהרן ברק העלו למדרגה של נורמליות מוחלטת. שאיש השונא יהדות כאהרן ברק יעשה זאת ויקרב חולים אלה וייתן להם מעמד, לא היה בכך כדי להפתיענו, אבל שמשרד החינוך של מדינת ישראל ושל עם ישראל, ועוד יותר במוסדות הדתיים מבקשים להתייחס בסובלנות למי שהקב"ה פסל אותו על הסף עד כדי גזר דין קשה מאד, הוא דבר בלתי מובן ובלתי נסבל!

הזהות המינית של האדם הוכרעה ביום שבו נולד

איזה חינוך מרשים מעניק החמ"ד לילדי ישראל השואפים לטהרה ולקודש ישראל!

בואו ונשמע מה כתוב בהזמנה שקיבלו המורים והמנהלים: 'כידוע לכם, נושא התמודדות עם נטייה חד מינית עומד, נוכח ומדובר בסדר היום הציבורי. תלמידים פונים, שואלים ואף מצהירים בעניין הזהות המינית שלהם והנושא מזמין חשיבה והתמודדויות בזירות שטרם הכרנו'.

רק בור ועם הארץ יכול לדבר על בירור הזהות המינית! אין למה לברר, הבירור הסתיים כבר ביום היוולדם! השאר הינו רק האם יש להקשיב ליצר רע מאד, יצר הדוחק אותו להיות מי שהוא שונה ממי שהוא צריך להיות! האם זו הפעם היחידה שיהודי ירא ה' מתמודד עם יצרים?! הלא כל יום אנו מנהלים מלחמת קיום רוחני נגד כל מיני נטיות פרובלמטיות שבנו! זוהי כל מהות היהודי האמתי! ומי שהוריד ידיים, חדל לחיות כיהודי, ומוכנע הוא בפני הטבע הנוכרי לנשמתו!

ועד היכן מגיעים דברי ההבל? ובכן נשמע נא: 'כיום, ברור לנו כי אין מנוס מלקיים שיח ולדבר על הנושא, על כל המורכבות שבו. ברור כי יש לנו את החובה לייצר מקום וזמן לצוותי החינוך שלנו לפגוש את הנושא פנים אל פנים. לגעת בו. לשהות בו. לשם כך, וכחלק מהתוכנית למיניות בריאה בבתי-הספר, מקדם המשרד, זו השנה השנייה, תקנה תקציבית המאפשרת לביה"ס מפגש חד פעמי שכזה. מפגש שיאפשר הצצה לעולמו של אותו נער/ה מהקהילה דרך הסיפור האישי שלו ומתוך כך יקדם שיח חיובי וסובלני לנושא'.

וגולת הכותרת: 'לצערנו זמן הפעולה בעניין מוגבל וקצר והוא מחייב אותנו לפעול במידית על מנת לנצל את משאב התקנה'.

חינוך משמעותו – ללמוד מה צריך להיות

שמעו נא המורים: הנושא כולל 'מורכבות', יש 'לגעת בו, לשהות בו'! אין כאן איסור תורה מדבר ה', אין כאן מלחמת ישראל נגד גילויי העריות, שהיא יסוד קיומנו ובסיס זכותנו על ארץ קודשנו, יש בעיה של אנשים, צער של אנשים בלבד! הקב"ה מחוץ לתחום?! ויש אפילו ליצור יחס 'סובלני' למה שהקב"ה אסר בתכלית האיסור, והוא סיבת גלותנו הראשונה, וכל זה מקבלים המנהלים מחרת תשעה באב, לאחר שיום שלם בכינו על הנפילה המוסרית הזו! שומו שמיים על זאת! אולי תבטלו את תשעה באב ותציעו במקומו יום דיון סובלני על תועבות אחאב בן עומרי ואשתו אי-זבל?!

הלא פרויד שחשב עצמו פסיכולוג טוב מכל כהני העבודה הזרה, לא הבין עד כמה אלה התעלו עליו. הם הצליחו לנקות את המצפון של כל אלה השקועים בתועבותיהם להפוך אותן לעבודת ה'! התפקיד של החינוך בישראל איננו 'לעמוד על עולמו של נער/ה', אלא ללמדו לא לקבל את עצמו כפי שהוא, אלא כפי שהוא צריך להיות! להיצמד למצב הטבעי היא נחלת הגויים, ולא נחלת ישראל!

ואולי הנורא מכל, מתברר שיש 'מיניות בריאה', לא יחסי איש ואשתו בבניין עולם, אלא מיניות, איזה מין בעייתיות פיזיולוגית מנותקת מכל ערך! איזה גועל! עוד עיסוק בסיפוק תחתון ושפל, במקום שיהיה עיסוק של קודש כפי שהוא היה תחת הנהגת רבותינו! והחיים של היהודי הנצחי אינם מורכבים, אלא הם תובעניים ככל חיי אדם השואף שאיפות גדולות, ועבורן חייב להקריב הרבה מנוחיותו, וההדוניזם היווני שהפך את משכב הזכר לנורמליות, ואף לאידיאל, הוא האנטיתזה המוחלטת ביותר לתורת ה', ולכן לרוח ישראל! וכפי שניסח היטב לוינס: 'היהודי ערב ואחראי לכל בנין הבריאה. דבר מה מחייב את האדם יותר מישועת נפשו. … הזהות היהודית אינה אם כן נוכחות נעימה של האני כלפי האני, אבל הסבלנות, העייפות, כהות החושים של אחריות: עורף קשה הנושא את העולם'.

למה לא מביאים פושעים להרצות בבתי ספר?

אז מהיכן נבעה טעות זו של משרד החינוך? ובכן, מהרוח ה'פודליסטית' של הציונות הדתית מאז השתעבדותה לבן גוריון. התורה מעולם לא הייתה תרבות, ומעולם לא תהיה תרבות המעוצבת ע"י בני תמותה, כפי שגם אי אלו דמויות המכורות לדעת קהל, בורים ועמי הארצות, פסידו משכילים בגרוש, כדי לא לומר מסכילים, נותנים להבין. לא 'משדרגים' מעמד באמצעות החלטות 'מודרניות' ואופנתיות' בעיני פסידו-אליטות, אלא בעמידה איתנה על ערכי נצח. על החמ"ד לחפש דרכים לחלץ צעירים מטומאה חילונית זו, נוכרית לעמנו, תחת הנחייה של תלמידי חכמים ואנשי מקצוע. ולא, שיזמינו תקציבים לשמיעת כאבם של שאר מגלי עריות, של בוגדים בבעליהן או בנשותיהם, של אנשי עולם התחתון ועוד ועוד כדי לעמוד על צער נפשם!

המבול לא קרה בגלל חילול שבת

אבל בכותבי שורות אלה אני חש שהנני עושה עוול לאנשי החמ"ד, משום שאני מאשים אותם בנפילה כקרבן לפני החילוניות, כאשר אין זה משקף את המציאות, שהרי אם להט"בים זכו למעמד של שווים בין שווים, אין זה בגלל חילוניים, אלא בגלל דתיים בוגרי ישיבה שרוח עוועים אוחזת בהם מזמן, רוח הבאה מעבר לים, שבכירים שבהם לא היססו להוציא דברי הבל מפיו ולומר: 'מה? אנו מתייחסים בהבנה למחלל שבת החייב סקילה, מדוע שלא נתייחס גם לסוטה החייב גם הוא סקילה באותה צורה?!'.

אלה דברי עם הארצות! מבול בא בגלל 'כי השחית את דרכו על הארץ', אבל לא שמענו מעולם על מבול בגלל חילול שבת, אף אם חורבן היה אכן קשור לכך (שבת קיט:). ומבול ירד על כל האנושות, על אף שבקושי נדרש ממנה לעמוד בשבע מצוות, משום שכל אדם השומר על צורתו האנושית מבין שהוא הורס כל יסוד אנושי מינימלי, כאשר השבת אות ברית לישראל בלבד ועוד לא בתחום האנושי, אלא בתחום שבין אדם למקום, הרחוק מלהיות מובן לכל סתם בר דעת!

ואני מנצל את הזדמנות זו כדי להסביר מדוע לא חתמתי על התמיכה ברה"ג שטרן שליט"א, רבה הראשי של ירושלים המותקף בימים אלה ע"י כל מיני זבים ומצורעים. ולא משום שאינני תומך בו ח"ו, אלא משום שכבוד הרב מתוך רצונו הטוב להסביר לעם התנגדותו, רצה לקרב את ליבם אל האמת התורנית, והטעים התנגדותו בהרס המשפחה. על זה לא הייתי יכול לחתום, כי מדובר בהרס לאין ערוך יותר גדול ויותר קשה: זה הרס כל המוסריות והרס כל העם! המשפחה פגועה אצלנו בעוד הרבה יותר תחומים.

אינני תלמיד של הרה"ג טאו שליט"א ולכן אינני כותב בגלל דבריו. דבריי הוכנו לפני שאשמע התייחסות כלשהי מצדו. אבל מחרת תשעה באב, ויום ט"ו באב של בניין החיים המשפחה והאהבה הטהורה הבונה, אנו מוזמנים להתעלות, ולא לחזרה לתועבות תקופת הבית הראשון.

==

הרב ד"ר אליהו זייני הוא רב הטכניון לשעבר וראש ישיבת ההסדר 'אור וישועה' בחיפה.

אם בכתבה נמצאה טעות או פרסומת לא ראויה. דווחו לנו >
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
51 תגובות - 30 דיונים מיין לפי
1
כל כך הרבה סימני קריאה במאמר אחד אבל-
יאיר | 28-07-2018 22:49
האם כבוד הרב פגש הומוסקסאול אי פעם מימיו? אחד? האם כבוד הרב ערך מחקר פסיכולוגי כנה ומקיף בנושא ולכן מדבר מתוך ידע נרחב? ובנוסף, האם כבוד הרב באמת מאמין שמדובר באיסור חמור יותר מחילול שבת? כי גם בקריאה של ילד ברור שבתורה כתוב משהו אחר.
פגשתי לא מעט להט"בים וכן, זו טומאת הטומאות של
נעמי | 31-07-2018 23:20
הדור הזה ואין לי שום בעיה להוסיף עוד מאה סימני קריאה, אם צריך להעיר את הישנים מתרדמתם !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! וכו'
תגובה מעומק הלב
מאור | 29-07-2018 1:40
אין לקשר רק את חומרת העונש צריך להסתכל גם איך החלטה משפיעה על הסביבה ובנוסף כאשר אדם מחלל שבת אז ידוע לאדם דתי שזה מעשה לא בסדר ולעולם הוא לא יעשה ויבין את זה אבל כאשר זה נטיית מין אז בנאדם מתחיל לרחם והגיד מסהן חבל שיסבול בחייו כל חיינו אנו עסוקים באיך שלא יהיה לנו קשה ולא נתאתגר בנקום ההפך להבין שכגודל האתגר כך גודל הכח שנטוע בכל אחד ואחד, אני לא יודע ולא אשע כמה זה קשה אבל יש אנשים שהם נכים או משותקים ןכאשר שהבינו שהחיים הם אתגר הם הפכו למאושרים והבינו שהדבר הקשה רק בנה אותם אז אני לא משווה אני עושה קל וחומר אם אצלם זה לא סתר את האושר כנראה שזה אפשרי לכל אדם ודבר אחרון שקשה לאומרו אבל מי אמר שאנחנו חייבים להיות מאושרים אולי יש אנשים שהדרך שלהם בכולם היא בסבל ואף אחד לא רוצה להיות במקומם אבל זו המיוחדות וגדולה שבהם שהם מסוגלים להתגבר על כל מכשול
תגובה ליאיר
אתה מתעלם מהמאמר | 29-07-2018 1:25
הרב לא הציע פתרון למי שסובל מהבעיה (ואי אפשר להגיד שזו לא בעיה. כמו שרוצח וגנב צריכים טיפול). ושים לב שהרב מציין כאן את המגמה החברתית שיש היום סביב העניין. יש כאלה שזה נרכש אצלהם. הרבה אנשים פשוט חושבים שזה אופנתי.
לאלו ששכחו מהו תפקידו של רב
המואס בעולם המערבי | 29-07-2018 0:48
יאיר, כמו שבמהלך כל פסיקת הלכה הולכים הרבנים לבדוק אם הדבר נכון מציאותית- ולא יושבים רגל על רגל ומעלים רעיונות לאוויר (למשל בנושא מים שניים, שחלק מהותי מהפסיקה צריך להיות לקיחת כוס מים, קומקום ודבר מאכל ועשיית ניסוי ביתי), כך אני בטוח שהרב אמר את דבריו מתוך נסיון חיים רב בנושא (יש לזכור שהרב היה רב הטכניון, ושם בודאות נתקל בתופעות שונות ומיוחדות). מנגד, את דרישתך למחקר מקיף איני מבין.לפי הידוע לי, כאשר אדם מבוגר עובר מולנו- עלינו לכבדו ואף לעמוד לכבודו (הדרת פני זקן...); אך זהו פלא, לפי דרישותיך- איני מבין למה שנקשיב לאותו אדם, למה להיוועץ בו ולשמוע בכלל את דבריו? הלוא הוא לא עשה מחקר מקיף על הנושא אותו אשאל... אותו מבוגר לא עשה סקרים, לא חישב סטטיסטיקות וכנראה שלא נראה את שמו בעיתון מדעי... אם כך, מדוע ניסיונו של אדם מבוגר הוא בעל ערך רב יותר משל רב שכיהן במשרה זו כמה עשרות שנים, ובנוסף לכך הינו גם מבוגר בגילו? כמו כן, מוזרה היא בעיני השוואתך בין מחלל שבת לבין הסוטים. אולי הסיבה לכך היא באשמתי, הזמן עשה את שלו ואני הפסקתי להסתכל על התורה במבט של ילד... כאשר אני מביט במחלל שבת- אני רואה שעונשו סקילה. ומנגד, כאשר אני רואה שבעמי קיימים אנשים סוטים ומגלי עריות- אני רואה חורבן בית מקדש וגלות. כלומר, כשאדם מחלל שבת- הוא פוגע רק בעצמו; מנגד כשאדם מגלה עריות, כשאדם פוגע בערך המשפחה- כל עמי נפגע! לגבי התגובה הרביעית (הנושאת את הכותרת ׳מזעזע׳), כל שאוכל לומר הוא שאני מרחם עליך. עצוב לי לראות אדם המגדיר את עצמו דתי (אני מניח... בכל זאת כתבת את דעתך דווקא באתר סרוגים ולא בהארץ), ומנגד הגיונך הוא מלא במחשבות מערביות-רגשיות. וכי אתה חושב שהסוטים צריכים להמשיך במעשיהם ולהפגין ללא טיפה של כבוד? להמשיך ולפגוע בעמנו ללא היכר- ועוד בתשעה באב! אם כן- אינך יודע תורה, ואם אתה יודע- לא שנית (או שפשוט כשקראת- פרשת לפי ראות עינך- בגובה עיניך הנמוכות). בנוסף, אינך יודע לתת כבוד לרבנים- לאלה שיודעים קצת יותר ממך. אולי אינך מסכים תמיד עם הרבנים- וזה בסדר לעיתים רחוקות, אך יש דרך להגיב- וזאת אינה הדרך. אנשים כמוך הם מפגרים (בזמן), הלוא רצונך לשיוויון מלא בין כל העדה כבר נאמר לפני 3000 שנים עי קרח! כלומר, במקום להתקדם במהלך ההסטוריה, אתה מנסה להשיב לאחור את העם לאחר המאמץ הרב שעשה להתקדם עד למקומו- כששב לארצו. תקום ידידי, זאת המאה ה-21! שבוע טוב.
אין צורך במחקר מקיף ומעמיק
שחר | 29-07-2018 0:40
הרב מדבר על העמדה הערכית של התורה, עמדה שלא תשתנה לפי מצב הרוח. ואם אתה מעוניין במחקר צא ובדוק האם יש מחקר אחד שהצליח להוכיח שהנטייה הינה מולדת.
האם הרב צריך לפגוש הומו כדי לקבוע שעל פי התורה זה אסור???
שמואל | 29-07-2018 0:15
יש פסוקים פשוטים וברורים בתורה שהיא דבר ה'. אכן מצד הרגש יש רחמים על הסוטים למיניהם. אבל ה' קבע שמדובר באיסור חמור, וגם בשכל אפשר להבין את העיוות החמור... אז מה מועיל לפגוש סוטה חולה כזה? מצד אחד זה לא נורמאלי, זו סטיה. מצד שני יש רחמים ותפילה שיתרפא.
כמי שמכיר את הרב אני יכול לומר
חיפאי | 28-07-2018 23:52
א. הוא פגש וטיפל בהרבה יותר מהומוסקסואל אחד. ב. משכב זכר יותר חמור מחילול שבת. על חילול שבת לא כתוב בתורה תועבה.
2
חזק וברוך מורנו ורבינו
יאיר | 28-07-2018 23:02
ברוך ה' שקול נורמלי נשמע בארצינו!
3
אלו שנולדו עם נטיה מינית זה בעוון
יפה יוסף | 28-07-2018 23:25
ההורים. לכן החינוך הוא איך ללדת ילדים כשרים .מי שנולד עם נטיה מינית בעם היהודי לא יצפה שהדת תקבל אותו כצדיק.שיטענו נגד הוריהם ויחזרו בתשובה כדי שילדיהם לא יסבלו.
4
מזעזע
רב הטכניון | 28-07-2018 23:35
זה רב??? זה מחנך??? אלוהים ברא את כולנו בצלמו . אתה חולה ומעוות שחושב שלהטבים צריכים להתחתן בשקר, היית רוצה שביתך תתחתן עם הומו ? (הוא יעבוד על עצמו ועל המידות ) דפוק...
תגובות לתגובות
x | 29-07-2018 1:09
תגובה לתגובה 1:א. מי אמר לך שהרב לא עשה מחקר מקיף? כתוב במאמר עצמו שיש מחקר מקיף בעניין של פרופ' אמדו לוי מפריס- קראת אותו? ב. איך אתה מעז לאמר שאתה מבין יותר טוב מהרב איך לקרוא את התורה (האם אתה באמת מאמין ש. . . )? כמה זמן ישבת ולמדת שאמרת את זה??? תגובה לתגובה 4: מאיפה הבנת מדברי הרב שלהטבים צריכים להתחתן בשקר?? ולכמה אחוזים מתוכם זה באמת נחשב להתחתן בשקר? קראת מאמרים פסיכולוגיים בנושא?
יא דביל, קצת כבוד לאדם שהעמיק קצת יותר ממך
שחר | 29-07-2018 0:38
בלימוד התורה.
ל-4 ול-1
עמנואל | 29-07-2018 0:26
ל-4: בור שכמוך ומבזה תח!!! אתה לא יודע על מי אתה מדבר. פחדן שכמוך מוכן לכתוב דברי בלע בתגובה אנונימית אך אם היית מול הרב, היית סותם את הפה המנובל שלך... ל-1: קצת מיותר לענות אבל בכל זאת: לא רק שהרב פגש אותם אבל גם הוציא כמה מהם מהיצר הרע הזה.
שההומו יטפל בעצמו.
מיכאל | 29-07-2018 0:15
לא מבין איך לא נגעלים ממעשה סדום
5
יישר כח!
יאיר האמיתי! | 28-07-2018 23:40
דברים כדרבנות. ברוך ה' שיש מי שאינו מהסס לומר את דבר ה' כמות שהוא ללא התנצלות!
6
יישר כח לרב הגדול!!
אבי אמסלם | 28-07-2018 23:47
על דבריו הנחוצים והחדים כתער. יהי רצון שלעולם לא מרכין את ראשנו בפני החילונים וערכיהם החלולים
7
חזק ואמץ
אבי | 29-07-2018 0:04
די להסתיר את האמת. הגיע הזמן שאנחנו הציונים הדתיים נילחם באגודות הלהטבים הדתיים. מבחינת התורה הנצחית זה ממש כמו שיקומו אירגוני הגנבים הדתיים. הפדופילים הדתיים. הרוצחים הדתיים. כן תמקצקו שזה לא דומה. ההומו לא מזיק לזולת. מזיק ועוד איך! לכולנו. מבחינת חומר האיסור זה הינו הך!!
8
יישר כח עצום!
שני | 29-07-2018 0:36
איך אפשר אם ככה לעזור ללהטבים לצאת מהתאווה האיומה שלהם?
יש מגוון דרכים, אבל זה בעיה הדורשת טיפול אישי
אני | 30-07-2018 13:13
כשנותנים לזה לגיטימציה חברתית מונעים מהאדם את הפתרון.
9
יישר כח!
יהודי | 29-07-2018 0:45
יישר כח לרב סוף סוף שומעים גישה נורמלית
10
ממתי כבודו הוסמך כמומחה למיניות?
חדגד יה | 29-07-2018 0:56
לפי שיטתך אין צורך גם לשאול שאלות לחקור ולגלות כי הכל ידוע כבר. וואללה, כמה חכמה, הינה ותבונה באיש אחד. פשוט מדהים. קהל המעריצים (חלקם להטבים בסתר) מקשיב לשטויות
מומחה למיניות???
י | 29-07-2018 8:43
אתה בכלל שמוע את עצמך?
11
הרב זיני רב גדול
דוד משוהם | 29-07-2018 2:07
מאמר מדהים אור לעיניים! היזהרו בדבריכם על תלמידי חכמים, בפרט על גדולים בדור כמו הרב זיני שלא מפחד לומר את האמת. שמחתי לקרוא את מה שהרב כתב! יישר כח על דבריך כבוד הרב!
12
אדם
אני | 29-07-2018 7:44
אדם אולי נולד עם זהות מינית ברורה,אבל אז הוא יוצא אל העולם,רואה אותך ושכמותך,ורוצה להיות אתה,ושכמותך,ולהרך יום יום ברוך שלא עשני אישה.מה דעתך על זה?נוח לכם להכפיש שמם של להוביל כדי להיות תמיד בצד החזק והמנצח.
13
צקדנות וטהרנות בדיעבד
זכור אל תשכח | 29-07-2018 8:00
כולנו זוכרים שכב' הרב ארגן כנס למען הבית היהודי בחיפה בתקופת הבחירות.כנס אשר פוצץ עי חבורת להטבים. כולנו יודעים שהיועצת התקשורת של בנט הייתה להטבית נשואה עם חברה ולהן שני ילדים. חבל שהרב המדבר בשם התורה, כביכול, השמיט מהלקסיקון שלו מי שחזל כינו 'ערב רב'. חבל שהוא אינו מבחין במגמה עולמית שתכליתה לחבל בסגולת ישראל. חבל עוד יותר שהוא נזקק לפסיכולוגיה ולפילוסופיה לאשש טענותיו. בקיצור חבל שהוא מדבר כאיש אקדמיה.
כבוד הרב מכיר היטב את המגמה העולמית
ידידיה | 29-07-2018 9:49
רואים מדברי הכותב שאיננו מכיר את גישת הרב ומלחמותיו הבלתי נלאות על קודשת ישראל וארץ ישראל. הרב בין הראשונים שזעק בפרהסיה את על המגמה העולמית להשחית את עם ישראל דרך המשפחה ודרך מעמד האישה המעוות. הוא סיפר על מסמך סודי הקשור באום שחברו בו בכירים בישראל ובחירים באום איך לפגוע שיטתית בתפישה הדתית מסורתית הקיימת בתרבות הישראלית שעדיין ינקה באינטינקט בריא את תפיסתה מתורת א-ל-ה-י ישראל בשנות ה-50-80. הרב בוחר במודעות לדבר בשפה האקדמית משום שהחולי המתועב הזה הפוגע במבנה הכי בסיסי של כל חברה אנושית, קל וחומר של עם ישראל החייב להוסיף קומה על המבנה האנושי המשפחתי והחברתי, מגיע ומושפע ישירות מהאקדמיה ומדעי החברה שנוסדו בה. כמעשה הרמבם הגדול שדיבר בשפה פילוסופית אל ביני דורו הצעירים שהושפעו קשות מפריחת המחודשת של הפילוסופיה היוונית בתקופתו, לעיוותי תפישה לגבי המציאות הרוחנית ועזבו מקור מים חיים-את תורת ה', לחפור בורות נשברים אשר לא יכילו את המים. כשיהודי מתחיל לחשוב שהוא אינדיק (תרנגול הודו), רק מי שירד למושגיו של התועה הזה, יש לו סיכוי להחזירו להיות אדם..
14
אשרינו!
גג | 29-07-2018 8:42
כשכל כך הרבה המתקראים דתיים רומסים את התורה ברגל גסה ומביאים אותנו לאבדון, יש עדין רבנים גדולים כרב זייני לשמור עלינו.
15
מתנגד
דוס | 29-07-2018 9:11
אינני מכיר את הרב זיני, ואף השמועות בשכונה מספרות שיש לו קצר עם החרדים... אבל אמת כזו מעולם לא שמעתי... סוף סוף מישהו אומר את האמת בפרצוף, מבלי לגור מפני איש.. אני כואב את המצב הקשה בו אנו נמצאים, ועוד יותר כואב שאין פוצה פה ומצפצף. ישר כח
16
בגללו ושכמותו
עודד אורבך | 29-07-2018 9:21
אחר כך במגזר מוצרים המקרים הגרועים ביותר של תקיפות מיניות שאפילו לא קורים אצל החילונים
אין שום בסיס לאמירה הזאת
גג | 31-07-2018 8:56
אכן יש מקרים קשים, אך לא מתקרבים למקרים בציבור החילוני. וגם אלו מתרחשים בעקבות חשיפה לציבור החילוני. רק כי אתה ממציא משהו שנח לך לא אומר שזה נכון.
17
תגובה וחיסוק מדברי הרב
שמעון אטיאס | 29-07-2018 9:26
בסד יישר כוח על הדברים הברורים בימים שמנסים לטשטש הכל :את האמת ואת הזהות המינית ואת הזהות היהודית. בשבועות האחרונים קבלתי על כך שקולם של הרבנים אינו נשמע בעניין פלישת הלהטבים לתוכניות הלימוד בבתי הספר. כל טענה נגדם מציגה את המתנגדים בחשוכים והומופובים צריך יותר אמירות ויותר הנחיות של גדולים בכדי לעמוד מול התופעה המעוותת הזו
18
הרה"ג רבי אליהו שליטא -ישר כוחך לאוריתא
שהם | 29-07-2018 10:10
להוציא לאור דברי אמת מזוקקין.כל זאת אל מול ריפיון התורה והשכל אצל רבים וטובים ההולכים אחרי ההבל.דברי הרב מוצקים ומיוסדים על אדני האמת האלוקי. איש דגול ועצמאי השוכן בקירבנו יוסיף ה' לו שנות חיים ולמשפחתו המורחבת בהם קציני צהל משובחים. כבר העלו רבים את הנושא שכל טאבו או רעיון ניתן בקמפיין מתאים להכשיר את דעת הקהל ולהפכו ללגיטימי.יש שיטה סיסטמטית איך עושים זאת.ככה עשו הלהטבים כנסיון והצליח להם.הפכו גועל לטבעי ולגיטימי,לכאורה.
19
האמת של ידידיהו ו ד י י נ י
תחח | 29-07-2018 10:14
הרב זייני יחיד ומיוחד שדורנו מתברך בו
20
יישר כוח לרב!
נועם | 29-07-2018 10:39
יישר כוח לרב על העמדת דעת התורה בבהירות!
21
חושב שהומוסקסואליות זאת תכונה נרכשת? אתה טיפש
כ | 29-07-2018 11:23
יכול להיות שהומוסקסואליות זה פגם גנטי ויכול להיות שזה הרבה דברים, אבל תכונה נרכשת זה לא. כשם שיד חזקה זו תכונה מולדת ולא יודעים מדוע ישנם אנשים שאצלם יד שמאל היא היד החזקה...
טיפש
פרופ׳ לפסיכולוגיה | 29-07-2018 23:14
ידידי עם הארץ, קרא קצת מאמרים מדעיים לפני שתיפתח את פיך הגס. בברכה, פרופסור לפסיכולוגיה באחת האוניברסיטאות בארץ.
22
אני אומר תתעסק בחיים שלך.
אבי גץ | 29-07-2018 16:30
יאללה כבר נמאס מלעסוק בחיים של אחרים. זה מה שאני אומר.
23
חבל שכתבה שכזו מפורסמת כאל
.. | 29-07-2018 16:32
זה אתר נישה כתבה כזו צריכה להתפרסם בווינט להמרח בכותרות ראשיות בעיתונים הכי גדולים להחשף לכמה שיותר עיניים שהאמת תזעק לשמיים ולא מהמסכנים החולים הללו שה' ישלח להם רפוא''ש
24
דרך ארץ
מלחמת מצווה | 29-07-2018 23:09
רבותי, אנא שימרו על לשונכם ממילות גנאי, זאת הנני מבקש מכמה סיבות: 1. כל המגיב כאן (וכן בכל מאמר רבני אחר) מסתכן בפגיעה ברב- ובכך בפגיעה בתורה. לפי הידוע לי המברך חו את ה׳ חייב כרת, ואיני יודע אם יש דין שונה לגבי הפוגע בכבוד התורה. 2. כל המשתמש במילות גנאי- מוכיח שאין בדבריו שום ערך, שאם היה- לא היה צורך בהן כדי להבין את נכונות דברי הכותב. כלומר, כתיבתן מציגה את רדידות מעמד הכותב וכן את רדידות דבריו, ועל כך נאמר- סייג לחכמה שתיקה, ולוואי שישתוקו! 3. שימוש במילים אלו גורם לסלידה לדברי הכותב, ובמקום שיציגו את דעתו שאולי נכונה היא (למרות שבמקרה זה איני חושב כן...), הרי הן מרחיקות את לב הקוראים מדעות אלו ומראות (כנל) שאין בדעות אלו כל בסיס או אפילו עמוד תומך. לסיכום, בושו לכם כל המשתמשים בשפה זו כנגד התורה, עליכם נאמר תיובתא- כלומר שובו בתשובה (ולפני שמישהו יקשה עלי שאיני יודע ארמית- לך בדוק בראשונים ובאחרונים את משמעות המילה ורק לאחר מכן תקשה עלי!)! יהי רצון שילדיכם לא ילמדו ממעשיכם הרעים, אלא יפרחו וישפיעו טובה לעמי כולו.
25
תגובתו של יותם הראובני
נחמה | 29-07-2018 23:28
יותם הראובני הראשון שיצא מהארון כתב על העניין טוב יותר מכל הרבנים שכתבו על כך במקור ראשון. כדאי ללמוד מטענותיו המתנגדות לדרישות הנוראות של הלהטבים.
26
מישהו כאן מפספס
א. ה | 30-07-2018 5:36
לפני הכל אנחנו כולנו במבחן, ומה קורה? כשלון מוחלט! איך שלא תפרשו את התורה, הבסיס! הוא אהבת אדם! עד שהבסיס לא יקויים הסבל ימשיך, לא שבת, לא תפילה, לא לבוש, לא סמלים וסימנים. לא אלימות! נטיה מינית, דתית וכו.... הכל זה מבחן, ילד שחוזר בשאלה, אינו אסון אלא מבחן של הוריו לדעת לקבלו על אף התנהגותו, מי אנחנו שנחליט את מי לקבל לחברה ואת מי לא? מישהו ימשיך לבדוק שאנו יודעים לכבד איש את רעהו. עד אז כפי שנכתב בשיר - משיח לא יבוא וגם לא יצלצל.
נראה שאתה מפספס...
גג | 31-07-2018 9:00
אהבה זה הבסיס של הנצרות, דת האהבה והאמת והשלום, הדת שרצחה מיליונים בשמה, בעיקר יהודים. ביהדות לאהבה יש משמעות אחרת, שלא לאמר, שגם כשאתה אוהב את הילד שלך, זה לא אומר שתקבל התנהגות מקולקלת שלו, ותעניש אותו לפי צורך. כך גם אנו אוהבים את הפושעים בעם ישראל, כולל הלהטבים, אך אנו לא מקבלים את מעשיהם ולא מוכנים לעודד את התנהגותם. ואהבת לרעך כמוך אני ה' - קודם כל תורה, אחר כך אהבה!
מוסרים לא הורגים?
אתה מפספס | 31-07-2018 0:33
כי זה די מה ששמעתי שעשו במהלך ההיסטוריה עפ התורה, ומי שלא עשו לו זאת- כל הקהילה נשחטה עי הגוים. בקיצור, איני יודע לומר מהו בסיסה של התורה, אך מה שבטוח- זה לא דבריך.
27
אני מקווה שקהל הרב הזה מצומצם וזניח
ירושלמי | 30-07-2018 13:52
רב הנתקף גועל וחלחלה כששומע מיניות בריאה, לא יכול לייעץ ולעזור לאיש. רב הפוחד כל כך מדיון פתוח בנושאים כלשהם מקומו סגור בחדרו ללא קהל. בנוסף, שימו לב לסתירה: אומר אליהו: להיצמד למצב הטבעי היא נחלת הגויים, ולא נחלת ישראל!. אך בדיון כאן המצב הטבעי הוא הולדת האדם זכר או נקבה, והמעשה הלא נצמד לטבע הוא זה שהוא מתנגד אליו!
מיניות בריאה זה לא התעסקות מתמדת במיניות
גג | 31-07-2018 9:01
התעסקות מתמדת במיניות היא שגורמת להתנהגויות מקולקלות בתחום הנל.
כבוד ת"ח
יהודי | 31-07-2018 0:26
רק יהודי שחי בתוך עיר הקודש- בא נמצא שיא קדושתה של ארצנו- יכול לשכוח מהו הקודש ולזלזל בו. איפה הכבוד לתח! בור ועם הארץ! כסיל שכמותך! בנוסף, אם לדעתך זו באמת מיניות בריאה- אז אני מאחל לך שכל בניך יהיו בעלי מיניות בריאה זו (למרות שאני מניח שזה כבר מאוחר מדי והם כאלה). ודע לך שלצערך, קהלו של הרב נמצא בכל הארץ, ונמצא בהרבה מקומות בכירים. אומנם אני איני מביניהם, אך כשקיימת פגיעה בכל רב (אף אם לא אסכים עם דעותיו) אלחם בשן ועין את מלחמת ה׳ נגד על אפיקורוס!
28
הצחקתם אותי
בורא עולם | 31-07-2018 14:49
אנשים שמדברים באופן יומיומי עם חבר דמיוני ועסוקים בלמידת ספר מעשיות ואגדות מספרים לנו ששניי אנשים בוגרים שבוחרים לעשות מעשה שלא פוגע באף אחד אחר זקוקים לטיפול.
חילוני אינפנטיל
לא נתפלל עליך | 04-09-2018 22:17
תמשיך לשחק בסמאטפון
29
אני מודה: אני אישה ברמ"ח איברי.. היו לי מערכו
דניאלה | 12-12-2018 14:17
מערכות יחסים עם גברים, ואני נשואה לגבר (גבר גבר..) אך אני מודה שכשהייתי נערה נמשכתי לשתי מורות שלימדו אותי וגם לילדה אחת שלמדה מחזור מתחתי. אך הבנתי שזה לא נכון מבחינה חברתית שאישה תימשך לאישה- אז הדחקתי את הצד הזה שבי... ואני חיה טוב מאוד עם בעלי, מאוהבת בו. הוא למעשה אהבת חיי...
30
אני חושבת שאצל רבים מאיתנו יש נטיה
שמרית | 12-12-2018 14:21
להימשך גם לאותו המין... ועל נטייה זו צריך לוותר. כי החברה שלנו חיה במוסכמות מסוימות..